PAWNS OF PEACE –EVALUERING AV NORGES ROLLE PÅ SRI LANKA OG HVA HAR MAN LÆRT
Posted on February 5th, 2012

Mahinda Weerasinghe (20.01.2012)  Forfatter av: misjon til Oslo

UD “”…” utenriksdepartementet

SLMM “”…” Sri Lanka Monitoring Mission

GOSL “”…” regjeringen i Sri Lanka

Av taktiske grunner har Norge vƒÆ’†’¦rt tidlig ute i forhold til rapporten fra “ƒ”¹…”Lessons Learnt Commission’  (LLRC) pƒÆ’†’¥ Sri Lankas, for ƒÆ’†’¥ forvirre og tƒÆ’†’¥kelegge Norges katastrofale  “ƒ”¹…”fredstilrettelegger’ rolle (2002-2009) pƒÆ’†’¥ Sri Lanka.  Tittelen pƒÆ’†’¥ denne evalueringen er Pawns of Peace er lite egnet til ƒÆ’†’¥ overbevise mange unntatt kanskje enkelte naive nordmenn.

Det merkelige med denne rapporten (‘Pawns”¦’) er at de fleste nordmenn var uvitende om dens eksistens. Det har ikke blitt nevnt eller skrevet om denne i vanlige media, noe som er svƒÆ’†’¦rt uvanlig!

Vi husker da den terroristvennlig SLMM var pƒÆ’†’¥ sitt operative beste, da det var nok at en Jaffna Tamil slapp en fis og det ble rapportert om dette i norsk media. Vil de ha oss til ƒÆ’†’¥ tro at denne rapporten var uten innhold eller substans og dermed uten interesse for vanlige nordmenn. Var denne rapporten utelukkende til innvortes forbruk pƒÆ’†’¥ Sri Lanka? Med andre ord, hvorfor ble nordmenn holdt helt i mƒÆ’†’¸rket om utenriksdepartementets grandiose prestasjoner, som utfƒÆ’†’¸res pƒÆ’†’¥ vegne av disse nordmennene og mens dette departementet bruker milliarder av deres kroner!

Tidligere har overgrep, drap, krigsforbrytelser og diskriminering av Jaffna tamiler utfƒÆ’†’¸rt av det Singalesiske flertall vƒÆ’†’¦rt overtydelig presentert av norsk media. NƒÆ’†’¥ har det vƒÆ’†’¦rt nƒÆ’†’¦rmest en total informasjon-blackout, – om et oppdrag vellykket fullfƒÆ’†’¸rt av en buddhistisk ‘sjƒÆ’†’¥vinistisk’ nasjon.

Lanka utvikling fremover mot ƒÆ’†’¸konomisk velstand, blottet for bomber, drap og konfrontasjoner, siden de katolske LTTE terrorister ble utryddet, har vƒÆ’†’¦rt fullstendig fravƒÆ’†’¦rende i Norsk-medier. Dette har vƒÆ’†’¦rt merkelig for alle og enhver. Har faktisk UD kommet opp med en ny plan for spillet?

I motsetning til media blackout i Norge var det nƒÆ’†’¦rmest blow-out i Sri Lanka om denne rapporten Pawns “¦. En rekke artikler analyserer, vurderer, demonterer og kritiserer ‘Leksjoner i lokale medier.

PƒÆ’†’¥ tross av den merkelige ‘Onkel Tom’ holdningen, ble det ikke uttalt noe positivt om «Pawns “¦.« fra UD. Det synes som om den har ƒÆ’†’¥pnet et annet ormebol. Lanka media har hatt mye beskyldninger, forbrytelser, partiskhet samt Norges delfinansiering av terroren

Faktisk stiller de nƒÆ’†’¥ det viktige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let, hva var Norges egentlige og sanne agenda i Sri Lanka? Svaret vanskelig for de fleste, og kommentatorer er nƒÆ’†’¥ ivrige etter ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ et skikkelig svar pƒÆ’†’¥ dette spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let!

Posing dette spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let i denne historiske ƒÆ’†’¸yeblikk var uncanny. Likevel var denne ‘sentrale’ gƒÆ’†’¥te som ƒÆ’†’¥ jage en skygge, sniffing pƒÆ’†’¥ Lankans’ boms. Jeg husker deretter India’ s representant i Oslo (1998 til 2002), senere lankesiske hƒÆ’†’¸ykommissƒÆ’†’¦r og fortsatt senere India faste representant til FN, Nirpum Sen, posing dette grunnleggende spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let til meg, i Oslo. Mitt svar imponerte ham ikke, for jeg ogsƒÆ’†’¥ ble clutching at glatte straws pƒÆ’†’¥ det punktet av tid!

Norge ignorerer slike beskyldninger generelt. ‘Tilretteleggerne’ var overbevisst om kraften i sine mektige kroner, og visste at de hadde muskler, ikke bare for ƒÆ’†’¥ begrave slike spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l, men kanskje ogsƒÆ’†’¥ begrave undersƒÆ’†’¸kerne!

SƒÆ’†’¥ lenge slike spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l ikke vekker mistanke hos den jevne nordmann, bryr man seg ikke. Husk de var ikke plaget! Snart vil dette viktige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let bli reist av bƒÆ’†’¥de Lankans og nordmenn, og de vil streve med ƒÆ’†’¥ finne et svar. En avklaring vil vƒÆ’†’¦re en stor fordel for andre fattige nasjoner, for ƒÆ’†’¥ unngƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¥ mƒÆ’†’¥tte gjenta det traume som Sri Lanka har vƒÆ’†’¦rt gjennom!

La oss fƒÆ’†’¸rst komme inn pƒÆ’†’¥ noen viktige reaksjoner pƒÆ’†’¥ rapporten: BƒÆ’†’¸nder for fred-evaluering. De fullstendige artiklene dette er hentet fra kan nƒÆ’†’¥s pƒÆ’†’¥ nettet:

LEKSJONER UNLEARNT
Leder i avisa Island 13 Nov av 2011

Lederen informerer blant annet om ‘Det bare resirkulerer og spyr opp igjen hva som allerede er kjent for oss om Sri Lankas mislykket fredsprosess og tƒÆ’†’¥kelegger de viktigste problemene som fƒÆ’†’¸rte til de alvorlige feilene.’

NORGE ER IKKE ALENE
15. November 2011, 6: 20 pm

Av Nalin de Silva

Professor Nalin fremhever‘ imidlertid er million-kroner-spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let hvorfor Norge har besluttet ƒÆ’†’¥ engasjere seg i Sri Lanka i “fredsprosessen”.

Men han gjorde ikke forsƒÆ’†’¸k pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¥ finne et svar pƒÆ’†’¥ sitt avgjƒÆ’†’¸rende spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l!

BƒÆ’†’ƒ”¹…”R NORSKE PENG-POSER VƒÆ’†'”‚ RE VƒÆ’†'”‚¦R SAMVITTIGHET? ELLER BƒÆ’†’ƒ”¹…”R NORGE HOLDES ANSVARLIG FOR LTTE DRAPENE?
Ranjith Soysa 1500 Nov. 2011 Lanka web

Ranjith var faktisk nƒÆ’†’¦rt knyttet til fredsprosessen, og hans avsluttende argumenter var passende: ‘Norge mƒÆ’†’¥ holdes ansvarlig for styrking av LTTE’s drapsmaskin. Mens Norge forsƒÆ’†’¸ker ƒÆ’†’¥ vaske sine hender ved ƒÆ’†’¥ bla gjennom noen problemer, er det Sri Lanka-regjeringen og hennes folk sin plikt ƒÆ’†’¥ undersƒÆ’†’¸ke og registrere alle fakta og ignorere ingen. Den virkelige rollen som spilles av Norge bƒÆ’†’¸r vƒÆ’†’¦re et kapittel i vƒÆ’†’¥re historiebƒÆ’†’¸ker slik at nasjonen aldri vil tillate seg ƒÆ’†’¥ bli skjƒÆ’†’¸vet inn i suicidal fredsfelle. “

Dette dokumentet gir “hands on” bevis og er begrunnet godt.

NORSKE LEKSJONER LƒÆ’†'”‚ RT RAPPORT: BLINDE LEDER BLINDE

Kumar Rupesinghe, 19. November 2011, 6: 20 pm

Dette er en person hvis noen, som sitter med noen svar, fordi han ble finansiert av den norske fredsbransjen. Han har byttet side nĮՠմ og informerer om hvorfor han gjorde den vekslingen. Men nĮՠմr man kjenner denne mannen, er hans informasjon ikke jell.

Faktisk har han kommet tilbake til Colombo, og endret navnet fra Anti-krig-Front til Prayanthna og har begynt Įՠմ kritisere LTTE.

Det opplagte spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let i mitt hode er: har Kumar virkelig byttet side? Eller er han en i overfƒÆ’†’¸rt betydning “en trojansk hest”, strategisk plassert for ƒÆ’†’¥ infiltrere den seierrike siden?

Likevel, jeg er glad Kumar Rupasinghe har endelig kommet til sans og samling. Jeg har kjent denne mannen fra 1985 til 1989 mens jeg var President i Sri Lanka – foreningen, og jeg var blant de inviterte til hans seminarer i Oslo. Etter meg ble Sarth Ekanyake president, og ingenting ble da gjort for ƒÆ’†’¥ mƒÆ’†’¸te denne propagandakrigen hans.

Kumar var frontmann for PRIO som stƒÆ’†’¥r for Peace Research Institute. PRIO er en autoritet angƒÆ’†’¥ende lankesiske spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l og politiske utviklingen der. Faktisk trengte Norge en singalesisk «onkel tom» som en frontmann for ƒÆ’†’¥ vise uretten som ble gjort mot tamilene. Jeg husker de Oslo-dagene da LTTE boys kunne fortelle meg hva slags fin herre Kumar var.

Dette var ensomme Įՠմr for meg, siden jeg var en enslig stemme, nei egentlig eneste stemme fra Oslo. Og jeg stĮՠմlsatte meg selv for den lange kampen i hjertet av LTTE terroristland, og mĮՠմtte trĮՠմ veldig, veldig varsomt.

NORSK RAPPORT: EN BONDE ELLER EN REKE?

Ved Gomin Dayasri innlegg i avisa Island 21. Nov. 2011

Gomin peker til et uunngĮՠմelig faktum:

I rapporten er Norge bĮՠմde dommer og jury, feilargumentasjoner gĮՠմr i mange retninger, men unnlater Įՠմ nevne de mer alvorlige feilene Norge gjorde.

Han mislykkes ƒÆ’†’¥ besvare “millioner-kroner-spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let ogsƒÆ’†’¥.

MISLYKKET FREDSPROSESS: NATO, NORSK MILITƒÆ’†'”‚ R ROLLE AVSLƒÆ’†’ƒ”¹…”RT

Ved Shamindra Ferdinando pĮՠմ 21. Nov. 2011 The Island

Shaminda sitater Gotabya som “pƒÆ’†’¥ tross av utenlandsk etterretningstjenester som bekrefter vƒÆ’†’¥r egen vurdering om LTTE forberedelser til krig, har de som frontet fredsprosessen vendt det dƒÆ’†’¸ve ƒÆ’†’¸ret og det blinde ƒÆ’†’¸ye til den raskt ƒÆ’†’¸deleggende situasjonen”

Vital informasjon; men fortsatt ikke dykket dypt nok.

Norges mislykte forsƒÆ’†’¸k
Bandu de Silva – 21 av Nov. 2011 Lankaweb

Bandula riktig peker pƒÆ’†’¥ et viktig faktum, men svarer ikke pƒÆ’†’¥ spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let han har reist, han skriver;

Norge og Solheim visste veldig godt at India ikke ƒÆ’†’¸nsket noen utenforstƒÆ’†’¥ende parter til ƒÆ’†’¥ involvere seg i den lankesiske affƒÆ’†’¦ren. Likevel opprettholdt India en stoisk stillhet nƒÆ’†’¥r det norske utspillet startet og nordmenn/Solheim etter hvert skjƒÆ’†’¸nte hva denne stillhet betydde. Det innebƒÆ’†’¦rer ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ at man ikke kunne komme ƒÆ’†’¥ blande seg i hva som kunne bli kalt Indias bakgƒÆ’†’¥rdsproblemer. Dette kunne ha alvorlige konsekvenser i forholdet til India, derfor for de til New Delhi ikke bare fƒÆ’†’¸rst forklare hva deres rolle var, og mange flere ganger senere for ƒÆ’†’¥ forklare hva som var i ferd med ƒÆ’†’¥ finne sted.

Men en innsiktsfull historiker vil lett forstĮՠմ hvordan Indias tankesett fungerer, men Norge var engasjert i dette store destabiliseringsspillet. Faktisk pĮՠմ det tidspunktet i historien var big brother til havs uten sideror eller Įՠմrer. De uunngĮՠմelige faktaene, var;

India var faktisk et demokrati akkurat som Sri Lanka.

India har bidratt til Įՠմ skape dette terrorist-monster og sendt den pĮՠմ uskyldige Lankans!

Deretter kom de til unnsetning overfor dette monster i 1987 og oppdaget til sin forferdelse, at monsteret de hadde skapt, var kjƒÆ’†’¸ttetende, helt rasistisk med et stort mindreverdighetskompleks. De hadde ikke noe alternativ, sƒÆ’†’¥ de snudde seg mot dette monsteret de har skapt. Denne prosessen involverte hele India. Etter at Indias ble kastet ut fra ƒÆ’†’¸ya, skrƒÆ’†’¸t den katolske Prabhakaran at de hadde slƒÆ’†’¥tt den femte stƒÆ’†’¸rste militƒÆ’†’¦re maskinen i verden

Faktisk, var dette et ydmykende punkt i India-historien. FƒÆ’†’¸rst av alt mƒÆ’†’¥tte de ta mange hensyn overfor Tamil Nadu. Dernest ble faktisk terror-pakken solgt til TN som en frihetskamp og Norge brukte samme policy som India. NƒÆ’†’¥ mƒÆ’†’¥tte India forklare massene i Tamil Nadu, hvorfor de mƒÆ’†’¥tte endre sitt standpunkt, og dessuten at de var opp til halsen i dritt.

Dermed var India handlingslammet, framstod som idiotisk og uten en rasjonell forklaring pƒÆ’†’¥ sitt ulykksalige engasjement pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸ya. NƒÆ’†’¥ hvis Norge lyktes i ƒÆ’†’¥ skape et katolsk hjemland, ville de bli gjort til latter for hele verden. I tillegg til at de hadde skaffet seg en fryktelig fiende som snuser opp i rƒÆ’†’¦va.

I Sri Lanka har to umotiverte «onkel Toms», Ranil og alliert grepet makten, med armene strukket ut for ƒÆ’†’¥ omfavne Nobels fredspris. Her igjen var Norge i en ‘vinn, vinn’-situasjon.

Kort sagt, befant India seg i en uholdbar situasjon.

ER DU KLAR TIL ƒÆ’†'”‚¦ BLI TATT MED PƒÆ’†'”‚¦ EN ANNEN TUR!

Mahinda Weerasinghe; 18. April 1999 The Sunday Island

Jeg tenker tilbake til 18. April 1999 en sƒÆ’†’¸ndag, da jeg publisert en artikkel kalt “er du klar til ƒÆ’†’¥ bli tatt med pƒÆ’†’¥ en annen tur!” Jeg sendte denne artikkelen til alle stƒÆ’†’¸rre nyhetsaviser i nesten 3 mƒÆ’†’¥neder fƒÆ’†’¸r jeg fikk kontakt med avisa Sunday Island og redaktƒÆ’†’¸r Manik De Silva, som hadde et element av patriotisme igjen, og fikk det utgitt.

12 ƒÆ’†'”‚¦rs «freds-innsats» (1997-2009) fra Norge kunne ha gitt sjakkmatt hvis de leser rapporten sƒÆ’†’¥nn passe omtrentlig. Men pƒÆ’†’¥ dette historiske tidspunktet, var det som ƒÆ’†’¥ helle vann pƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥sa for Lankans. De var i en sƒÆ’†’¥ dyp dvale at ingenting kunne ha vekket dem opp.

De ovenfor nevnte forfattere har presentert riktigere analyser, men de mƒÆ’†’¥ dykket mye dypere for ƒÆ’†’¥ kunne forstƒÆ’†’¥ Norges sƒÆ’†’¦regne rolle i Lanka.

Uten ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ rundt grƒÆ’†’¸ten vil jeg stadfeste her og nƒÆ’†’¥; Norge finansierte og fremmet terror pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸ya selv fƒÆ’†’¸r det fikk fredstilrettelegger-status pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸ya. Det virkelige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let vi skal se nƒÆ’†’¦rmere pƒÆ’†’¥ er; var det en regjering i regjeringen som stod bak denne tilrettelegging. Faktisk fant jeg at den var en hel mye mer fordekt enn det, ogsƒÆ’†’¥!

Den vanlige mann i Norge var helt uvitende hva som var blitt oppnƒÆ’†’¥dd i deres navn i langt unna Lanka. SƒÆ’†’¥ er det feil ƒÆ’†’¥ anklage hele den norske nasjonen for handlinger utfƒÆ’†’¸rt av en hƒÆ’†’¥ndfull «hellige» krigere. Ingen har noen gang reist spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let om UD’s grand design i Lanka, bortsett fra Folk Rovik. Og han betalte en hƒÆ’†’¸y pris for sitt engasjement.

MƒÆ’†’¥let med denne rapporten er ƒÆ’†’¥ etablere; hvordan de klarte ƒÆ’†’¥ kjƒÆ’†’¸re en slik intrikat prosess for ƒÆ’†’¥ underminere Norges demokratiske rammer. Hvordan de gjorde det, hvorfor de gjorde det, og med hvilke motiv ble det utfƒÆ’†’¸rt? Faktisk, hvis vi skal prƒÆ’†’¸ve pƒÆ’†’¥ et mulig svar, mƒÆ’†’¥tte vi ta hensyn til flere faktorer. Kulturelle og psykologiske elementer av nordmennene, timingen, «frynsete» norsk redaktƒÆ’†’¸rer og sidestille disse med skjulte aktƒÆ’†’¸rer som trekker i trƒÆ’†’¥dene fra beskyttede byrƒÆ’†’¥kratisk posisjoner. Faktisk ble prosessen kamuflert pƒÆ’†’¥ en slik mƒÆ’†’¥te at verden for ƒÆ’†’¸vrig skulle tro at alle nordmenn handlet i samstemmighet. Alt dette masterminded og planlagt av den Tamilske katolske handlingsgruppen.

Innen 1990, med begrensede ressurser til min rƒÆ’†’¥dighet forsƒÆ’†’¸kte jeg ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ klarlagt det som jeg mistenkte Lankans og nordmenn for. Faktisk ble jeg blokkert ved hver sving. Katolske handlinger stƒÆ’†’¸ttet av UD gjorde min innsats intetsigende. De hadde en jern-grep over Lankisk media og tillot ikke noe ƒÆ’†’¥ bli tatt inn som kom fra meg. Faktisk i Norge selv, de fleste redaktƒÆ’†’¸rene arbeidet under oppsyn av det mektige UD og var kanskje ogsƒÆ’†’¥ ruminated. Kumar Rupasings og Karunas informasjon bƒÆ’†’¸r stƒÆ’†’¸tte meg her.

RƒÆ’†’¸vik affƒÆ’†’¦re viste hvordan «uavhengige» tenkende norske redaktƒÆ’†’¸rene var! Som en haug med hounds etter en forsvarslƒÆ’†’¸s rev sƒÆ’†’¸kte de mot strupen. Alle skriver de den samme historien om Falk Rovik, pƒÆ’†’¥ samme dato (fredag 20. April 2007) for dermed ƒÆ’†’¥ bryte de grunnleggende prinsippene for uavhengig og undersƒÆ’†’¸kende journalistikk. Under normale omstendigheter var dette nesten en umulig oppgave i Norge. Hvordan de hƒÆ’†’¥ndterte dette, stƒÆ’†’¸tter mine funn. For hvis substansen i foredraget Rovik skulle holde pƒÆ’†’¥ Sri Lanka hadde lekket ut og for deretter ƒÆ’†’¥ bli tatt inn i norske medier, ville de mƒÆ’†’¥ttet gjƒÆ’†’¸re en hel masse grovarbeidet for ƒÆ’†’¥ begrave det igjen. UD hadde matet disse redaktƒÆ’†’¸rene en tung dose med nasjonalisme og patriotisme gjennom ƒÆ’†’¥rene, og hadde framstilt RƒÆ’†’¸vik som en psykisk forvirret terrorist og en morder som var anti-patriotisk. De undersƒÆ’†’¸kte aldri fakta.

NƒÆ’†’¥ hvis disse redaktƒÆ’†’¸rene hadde presentert det ƒÆ’†’¥penbare spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let; Hvis de var bekymret for at Falk er en morder og at hans informasjon derfor var skadelig for Norge ‘s interesse, hvordan i verden kan de promotere en massemorder fra Jaffna; han som ogsƒÆ’†’¥ var en drapsmann av statsministeren i India?

Men dette mƒÆ’†’¥ sies; disse norske redaktƒÆ’†’¸rene var ikke klar for det ultimate fremstƒÆ’†’¸t fra UD. Faktisk ventet katolikker med forventning pƒÆ’†’¥ en hendelse som var ennƒÆ’†’¥ ikke hadde skjedd. Denne hendelsen skjedde i 1983, levert til dem som en magisk tryllestav. Jaffna Tamil katolikker har siden brukt dette som grunnlag for summen av all frykt. Faktisk gjelder det at, hvis du kaster en hel masse dritt, noe av dritten er bundet til ƒÆ’†’¥ sette seg fast.

Noen nysgjerrig person vil vƒÆ’†’¦re opptatt av forstƒÆ’†’¥ hvordan kan en nasjon som Norge engasjere seg sƒÆ’†’¥ dramatisk i et land som det ikke har noen tilknytning til? De to land er “ulike som kritt og ost,”. De har ikke noen historiske relasjoner. SƒÆ’†’¥ hvordan kan det ha seg at nordmenn krysser broen for ƒÆ’†’¥ bli “tilrettelegger” for fred?

Historien til hvordan Norge ble involvert i Ceylon begynner med Arne FjƒÆ’†’¸rtoft. Han landet i Ceylon i 1967 og startet sitt Cey-Nor fiskeri-prosjekt i Jaffna. Ved slutten av 1970-ƒÆ’†’¥rene ble han blir kalt som ‘Kongen av Jaffna’. Jeg vil la andre gjette hva som var Arnes virkelige intensjoner og agenda, men faktum er fortsatt at han har galvanisert hele prosessen fra tidlig 80-ƒÆ’†’¥rene.

Ved slutten av 70-ƒÆ’†’¥rene la Arne til rette for at Tamil katolikker og LTTE medlemmer kunne komme til Norge og introduserte dem for den politiske eliten av landet. PƒÆ’†’¥ denne mƒÆ’†’¥ten infiltrerte Tamil-rasistene alle politiske grupperinger; fra det ytterste venstre til langt pƒÆ’†’¥ hƒÆ’†’¸yre-siden inkludert sentrumspartiene, pƒÆ’†’¥ en slik mƒÆ’†’¥te de klarte ƒÆ’†’¥ plante inn «stakkars oss» «stakkars oss», – en sutrehistorie og klagesang som gjenlƒÆ’†’¸d i norske media.

Hvis du vil sette pris pƒÆ’†’¥ hele scenariet, mƒÆ’†’¥ vi fƒÆ’†’¸rst forstƒÆ’†’¥ det norske folks psykologiske makeup pƒÆ’†’¥ denne tid. Katolske Jaffna tamiler har faktisk grasped deres tenkemƒÆ’†’¥te helt, og utnytte den til fulle. De visste hva de skulle si, nƒÆ’†’¥r fortelle det, og hvordan du kan fortelle det, og dermed dra nytte av ‘helligere enn deg’ i nordmenns tenkemƒÆ’†’¥te.

Selv etter europeisk standard er den norske tenkemĮՠմte en gĮՠմte! Jeg har bodd i deres samfunn i mange Įՠմr sĮՠմ jeg kjenner dem godt.

Det er en opptatthet av rettferdighet og likestilling i samfunnet som de blir fƒÆ’†’´ret med og fƒÆ’†’¥r inn med morsmelken. Likestilling og integriteten for den enkelte er hƒÆ’†’¸yt verdsatt. Denne ideologien den egalitƒÆ’†’¦re individualisme, har det blitt hevdet viser seg ogsƒÆ’†’¥ gjennom en sterk mistanke mot sosiale klatrere og avvisning av formelle sosiale hierarkier. I politisk retorikk er likestilling et positivt verdsatt ord enten det gjelder kjƒÆ’†’¸nn, klasse eller by og land. Ingen politiker ville vƒÆ’†’¥ge ƒÆ’†’¥ informere at de stƒÆ’†’¥r for ulikhet. Janteloven forkynner – pƒÆ’†’¥ en rekke mƒÆ’†’¥ter – at “du ikke skal tror for godt om deg selv”. Det uttrykker, med andre ord, en ideologi som ikke verdsetter originalitet og forskjellighet.

Betinget av slike holdninger; ved 70-ƒÆ’†’¥rene var norske samfunnet det klasselƒÆ’†’¸se samfunn. Ingen brydde seg om religion, kaste, trosbekjennelse eller stasjon i livet eller klasse. Det var absolutt ikke noe press overfor utenforstƒÆ’†’¥ende for ƒÆ’†’¥ imitere dem. Hva mattered til din hage Varity nordmenn var ƒÆ’†’¥ ha en god tid. Det har var live og la live policyen i luften. Kirkens makt var virkelig gjennom disse ƒÆ’†’¥r synkende og samtidig med det, de ‘ Holier enn thou holdning ‘ av deres. De ga blanke, om hva som foregikk pƒÆ’†’¥ Sri Lanka, eller for saks skyld noe annet sted pƒÆ’†’¥ planeten.

SƒÆ’†’¥ hvordan er nordmenn “virkelig”, og pƒÆ’†’¥ hvilke mƒÆ’†’¥ter er de forskjellige fra andre folkeslag? I utgangspunktet er nasjonalisme og nationhood kulturelle produkter, oppfinnsomt opprettet av nasjonalister som en historisk hjelp for ƒÆ’†’¥ forsvare seg mot ytre pƒÆ’†’¥virkninger.

Hvis historien skal fortelles, Norge var et land med ƒÆ’†’¸de steinete klipper som oppstod gloomily fra de mƒÆ’†’¸rke arktiske farvannene “”…” som var hjemmet til en liten rase av tettvokste bƒÆ’†’¸nder og tƒÆ’†’¸ffe fiskere som smertelig fikk sitt levebrƒÆ’†’¸d ut av dette grove og fiendtlig miljƒÆ’†’¸.

Utlendinger har ofte problemer med ƒÆ’†’¥ beskrive land med enkle formuleringer, men denne beskrivelsen gjelder for nordmenn. Siden framveksten av den norske nasjonalismen pƒÆ’†’¥ 1800-tallet, har diskusjoner om de norske sƒÆ’†’¦rtrekkene og nasjonens karakter vƒÆ’†’¦rt et oppvarmet emne i det offentlige liv i landet, og vekt stort engasjement. Norge har et enormt langstrakt land med fjorder og steinete innland. Ser landskapet pƒÆ’†’¥ en solrik dag, kan det vƒÆ’†’¦re ganske pittoresk.

Men tenk om du var bosatt i Norge i middelalderen. Med sine lange dystre vinternetter, isolerte fjellterreng, og dagene drar seg avgƒÆ’†’¥rde. For alle varmblodige lankesere vil dette neppe vƒÆ’†’¦re innbydende. Forestill deg et land uten elektrisitet, ingen rƒÆ’†’¸rleggere, ingen veier som kobler sammen landsbyene og byene. Deretter fyll dette landet med snƒÆ’†’¸ og la temperatur synke ned til -5. Faktisk mƒÆ’†’¥ man vƒÆ’†’¦re en akrobat og bruke ski og gƒÆ’†’¥ kledd som Eskimoer. I slike isolerte smƒÆ’†’¥ kommuner hvor alle vet alt om andre, kan livet vƒÆ’†’¦re ganske skremmende.

Tenk et ƒÆ’†’¸yeblikk at du hadde gjort nummer ‘en’ og trengte ƒÆ’†’¥ vaske baken eller vaske hendene eller ta et bad som Sinhalese er vant til ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re. Vannet er isende kaldt, som fryser ved berƒÆ’†’¸ring, sƒÆ’†’¥ glem hele vaskingen. Disse var de faktisk omstendigheter og vanskeligheter nordmennene mƒÆ’†’¥ttet tƒÆ’†’¥le og slike vanskeligheter formet deres nasjonale karakter.

NƒÆ’†’¥ kan du prƒÆ’†’¸ve ƒÆ’†’¥ plassere deg selv i en liten Patronizing kristen landsby. For ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ essensen av den kristne mentaliteten som eksisterte frem til 60-ƒÆ’†’¥rene, vil jeg fortelle en historie som jeg har hƒÆ’†’¸rt av en norsk venn som kommer fra den type ‘Christian belt’, den kan fƒÆ’†’¥ deg til ƒÆ’†’¥ trekke pƒÆ’†’¥ smilebƒÆ’†’¥ndet.

Det var ett hotell og restaurant i landsbyen hvor han kom fra, har han forklart. “Det var en tykk bardun knyttet og suspendert i midten av restauranten, pƒÆ’†’¥ en slik mƒÆ’†’¥te at den delte inn besƒÆ’†’¸kende i to grupper. En gruppe var for hotellgjestene, og den andre var for lokalbefolkningen. Hotellgjestene kunne bestille alkoholholdige drikker, mens lokalbefolkningen mƒÆ’†’¥tte klare seg med Cola, eller hva som var av alkoholfri drikke. SƒÆ’†’¥ hvis lokalbefolkningen ƒÆ’†’¸nsket ƒÆ’†’¥ ha en whisky, mƒÆ’†’¥tte han be en av hotellgjestene over tauet om ƒÆ’†’¥ bestille dette. Deretter mƒÆ’†’¥ de se seg hemmelighetsfullt rundt fƒÆ’†’¸r man foretok drukning whisky.” Dette er den typen samfunn Bondevik kommer fra. “Det er ekstremt nedlatende og styres av kristne sekter. Det er faktisk denne type makt kristne brukte overfor ikke-troende i ƒÆ’†’¥rhundrer. Og de elsket styring, over andre.”

Norge var et fattig land inntil midten av sekstitallet. Jeg husker i tidlig 70-ƒÆ’†’¥rene var 1 kr bare SLR 80 cent. I dag nƒÆ’†’¦rmer 1 Nrk nesten SLR 20.

Norge hadde funnet olje ved midten av 70-ƒÆ’†’¥rene. Ved tidlig 70-ƒÆ’†’¥rene ga de faktisk lankesiske studenter stipender. Ingen ƒÆ’†’¸nsket ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ til Norge fra Sri Lanka pƒÆ’†’¥ den tiden. Ingen fra ƒÆ’†’¸vre del av middelklassen Sinhalese fra Colombo skulle ƒÆ’†’¸nske ƒÆ’†’¥ godta et stipend pƒÆ’†’¥ det tidspunktet fra et slikt ukjent tilbakestƒÆ’†’¥ende land. SƒÆ’†’¦rlig ettersom de hadde ogsƒÆ’†’¥ et handikap nƒÆ’†’¥r det gjaldt sprƒÆ’†’¥k,

SƒÆ’†’¥ er dette nordmennene; hardt arbeidende, fleksible, sta og stolte mennesker, og som ikke tolererte noen lƒÆ’†’¸gn fra sine politikere. Faktisk disse kvalitetene bidro til ƒÆ’†’¥ motstƒÆ’†’¥ den fascistiske aggresjonen under andre Verdenskrig og skapte en av de tƒÆ’†’¸ffeste motstandsbevegelsene til den tyske okkupasjonen. NƒÆ’†’¥ er nordmennene av germansk opprinnelse, men foretrekker ƒÆ’†’¥ bli identifisert mer med engelsk, en kolonimakt. PƒÆ’†’¥ et tidspunkt i historien ville ikke den norske Nobel komiteen tilby Nobel peace prisen til Gandhi “mann som knekte ryggen pƒÆ’†’¥ British Empire”, for de stƒÆ’†’¸ttede kolonimaktene som undertrykte et helt kontinentet med brune indianere. Kristendommen var sƒÆ’†’¥ innebygd i blodet at det var lovfestet at jƒÆ’†’¸dene ikke fikk lov til ƒÆ’†’¥ skrive inn i landet fƒÆ’†’¸r WWI. hvorfor? Ganske enkelt fordi jƒÆ’†’¸dene hadde myrdet Jesus 2000 ƒÆ’†’¥r tilbake!

Sinhalese buddhistiske sjƒÆ’†’¥vinister var til sammenligning sƒÆ’†’¥ dumme, tenkte jeg. De burde ha imitert slike rasistiske handlinger, slik at de ikke hatt sƒÆ’†’¥ store problemer nƒÆ’†’¥. I stedet tolerert buddhistene muslimer, katolikker og jƒÆ’†’¸der, kaste-tenkende tamiler eller hvem som helst andre. Buddhistene lot dem skrive seg inn i landet uten legge hindringer eller gripe inn i deres interne saker.

Nordmenns psykologi var faktisk det helt motsatte av Jaffna tamiler. Jaffna Tamil katolikker med sine skrudde servile stammementalitet overfor den hvite mann, var den norske hjelpelƒÆ’†’¸st handikappet. Den norske square tenkningen og nedlatende holdninger til personer med mƒÆ’†’¸rkere fargetoner ble helt utnyttet av Jaffna Tamil katolikker med et usselt utspekulert tankesett. I motsetning til italienerne og spanjoler som hadde migrert til Norge med kallenavnet degos, flƒÆ’†’¸rtet Jaffna Tamil aldri ƒÆ’†’¥penlyst med norske kvinner, for de forsto at dette gjorde man ikke.

For faktisk ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ hvordan disse tilretteleggere dukket opp som veiledere i Lanka eller for ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ situasjonen hvordan noen samvittighetslƒÆ’†’¸st endte opp som konge pƒÆ’†’¥ haugen i et demokratisk samfunn har vi gjort den skjulte koblingen til Jaffna Tamil katolikker og knyttet dem til kristne hellige krigere i Stortinget.

Her var timingen av stor betydning. I 1985 var Norge pƒÆ’†’¥ vei til toppen. De var nyrike, stinne av oljepenger. Faktisk, norsk politikk var korrekt, de skulle ikke fordele pengene ned linjen og gjƒÆ’†’¸re sitt folk til en haug med tiggere. Den norske folkesjelen trodde de vil gjƒÆ’†’¸re verden for ƒÆ’†’¸vrig en stor tjeneste. Dette ved ƒÆ’†’¥ distribuere en viss prosent av budsjettet for trengende.

Dermed fred industrien ble fƒÆ’†’¸dt; og logisk hele grƒÆ’†’¥dige, korrupte og et maktsulten folk som var i ute av stand til ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re en skikkelig dagsarbeid, fikk vƒÆ’†’¦re med pƒÆ’†’¥ «fredsvogna».

Ved 80s hadde Jaffna tamiler begynt ƒÆ’†’¥ overdrive sin propaganda. ‘Sutrehistorien’ som ble gjentatt daglig var blitt en kjenningsmelodi. ‘Sinhalese buddhister chauvinists diskriminerte dem ved ƒÆ’†’¥ ikke gi dem deres rettigheter’ ble rutinemessig overfƒÆ’†’¸rt gjennom media landet over. De ‘som kristne’, vil bli utryddet i Sri Lanka og Norge bƒÆ’†’¸r ta ansvar for dette. Ironisk nok nevnte tamiler aldri deres kastesystem, trosbekjennelse og klart undertrykkende kultur, for eksempel ‘hakkeloven som ligger i kaste-systemet’. For, ‘ de var i likhet med nordmennene for det meste kristne ‘. Alt dette skjer mens vƒÆ’†’¥re diplomater sov tungt.

Tidspunktet for Helgesens historiske ankomst pĮՠմ (24 januar 1999) til Colombo var perfekt, pĮՠմ flere mĮՠմter enn Įՠթn. Tamil-propaganda om folkemord hadde fĮՠմtt sympati i hele den norske nasjon pĮՠմ 1990-tallet.

Mordet pĮՠմ Indian statsminister Rajiv Gandhi av en LTTE terrorist var rask filtrert ut i tĮՠմka fra det globale og spesielt indiske minne.

Ved presidentvalget pƒÆ’†’¥ Sri Lanka vant Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Hun var rƒÆ’†’¥tten til kjernen. Omgitt av en haug med Ja-menn, som ikke stod tilbake for henne, i dumhet! Hennes regimet ble infiltrert av LTTE stƒÆ’†’¸ttespillere og smiskere.

SƒÆ’†’¥ plutselig pƒÆ’†’¥ denne tid kommer ogsƒÆ’†’¥ gunrunner av Jaffna, Jon Westborg og inntar Norges ambassadƒÆ’†’¸rstol i Colombo.

http://www.asiantribune.com/oldsite/show_news.php?ID=10875

Interessant, her finner vi den stƒÆ’†’¸rste Quisling av all tid; Ranil Wickremasinghe har tatt sentrum scene i Sri Lanka, som den sittende statsministeren.

Katolikker kontroller engelsksprƒÆ’†’¥klige nyheter i Lanka og arbeider hƒÆ’†’¥nd i hanske med UD, og blokkerer faktiske opplysninger fra ƒÆ’†’¥ nƒÆ’†’¥ Lankesernes ƒÆ’†’¸rer. De avslƒÆ’†’¸rer aldri at en total propaganda krig er iverksatt mot Lankesernes i Norge. Kumar Rupasinghe bƒÆ’†’¸r vitner til dette var han en av propagandists.

PĮՠմ den annen side, Sri Lankesernes tror at hele den norske nasjonen ble skyldige i sine problemer med terrorister. Ingenting var lengre fra sannheten.

De virkelige personene bak dette spillet var pƒÆ’†’¥passelige med aldri ƒÆ’†’¥ handle ƒÆ’†’¥penlyst overfor verden for ƒÆ’†’¸vrig. De ƒÆ’†’¸nsket ƒÆ’†’¥ vise verden at hele norske nasjonen handlet som en monolittisk hele, vis a vis Jaffna tamiler. Faktisk projiserte de illusjonen at det ikke var noen personer som trakk i trƒÆ’†’¥dene, men hele Norge handlet i samstemt.

Faktisk de som hadde klekket ut denne ordningen kan man regne pƒÆ’†’¥ fingrene. Her tenker jeg spesielt pƒÆ’†’¥, Kjell Magne Bondevik, Erik Solheim, Jon Westborg, Vidar Helgesen og sist men ikke minst Arne FjƒÆ’†’¸rtoft. Disse personenes holdninger, nettverk, mƒÆ’†’¥l, motiver, kvalifikasjoner mƒÆ’†’¥ dissekeres. Jeg utdraget de riktige biografiske delene av hver individuelle nƒÆ’†’¥r det gjelder hva berƒÆ’†’¸rer oss og inspisert hver biografi minutiƒÆ’†’¸st og ogsƒÆ’†’¥ ved juxtaposing til hverandre, for ƒÆ’†’¥ sjekke om min modell gjelder. ‘Lo og skue’ fremkom et klarere bilde. La oss kjƒÆ’†’¸re gjennom noen av profilene til hver aktƒÆ’†’¸r som noen kanne tilgang pƒÆ’†’¥ Internett;

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik kommer som limet for hele gambit. Han opprettet salgsmulighet ga retning og fikk et podium for conspirators.

Fra 1989 til 2005 var han strategisk plassert som statsminister av Norge mesteparten av tiden og en politiker med en betydelig innflytelse.

Var han en Norsk Luthersk statsrĮՠմd og politiker ()KrF ).

  Liste over Norges utenriksministre 1989″”…”1990, Minister for kirken og utdanning 1983″”…”1986

Han tjenestegjorde som Statsminister i Norge fra 1997 til 2000 og 2001 til 2005.

The Oslo senter for fred og menneskerettigheter ble grunnlagt av Kjell Magne Bondevik i januar 2006. FormĮՠմlet med senteret er Įՠմ arbeide for verden menneskerettigheter fred, og inter-religious toleranse verdensomspennende.

Fra 2008 til 2009 en spesiell komitƒÆ’†’© sett sƒÆ’†’¥kalte pensjonist-skandalen, og singled ut seks tidligere parlamentet medlemmer som vƒÆ’†’¦rt mistenkelig: Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik ,Magnus Stangeland, Anders Talleraas, Thor-Eirik Gulbrandsen og Tore Austad. Saken ble sendt til den liste over stortingspresidenter, og var ƒÆ’†’¥ bli undersƒÆ’†’¸kt videre ved den Norske myndigheter for etterforskning og pƒÆ’†’¥tale av ƒÆ’†’¸konomiske og miljƒÆ’†’¸messige kriminalitet. Tydeligvis han klarte ƒÆ’†’¥ scuttle juridiske prosesser og skli ut fra under.

Hvis disse var vanlige dƒÆ’†’¸delige, ville de gjƒÆ’†’¸re tid bak stolpene. Som det er fikk Bondevik fra ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ i fengsel. Som for hans: toleranse, etikk og gode verdier, nƒÆ’†’¥ er vi klar over hva de var om en kjƒÆ’†’¸rer rundt ƒÆ’†’¥ lure idioter som Ranil. Personlig ville jeg ikke stoler Bondevik i en mƒÆ’†’¸rk alliert.

Hvilke kvalifikasjoner Kjell Magne Bondevik prosessen for ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re tilrettelegging arbeid pƒÆ’†’¥ Sri Lanka? I et ord, null!

Erik Solheim

Erick var nƒÆ’†’¥ en annen kjelen av fisk. Jeg personlig mƒÆ’†’¸tt denne mannen med Ranjith Soya og Mahindapala i hans kontor i Oslo (2004). Han ble sƒÆ’†’¥ provosert av et enkelt spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l som jeg stilte at han brƒÆ’†’¸t, “sƒÆ’†’¥ du kan gƒÆ’†’¥ til krig med LTTE’. Det han virkelig betydde, var ‘gutt vil Mr. Prabhakaran piske butts’. Vel som pisket der butts eh, Solheim!

Han hadde slike hƒÆ’†’¸ye hensyn for denne masse morder og helten worshiped ham. Han var intellektuelt sƒÆ’†’¥ ‘bakover’ han ville vƒÆ’†’¦re i stand til ƒÆ’†’¥ kjƒÆ’†’¸re en barnyard!

Han opplyser han fƒÆ’†’¸rst var en kristen, men mistet sin tro, og senere har funnet det pƒÆ’†’¥ nytt.

Vi er nƒÆ’†’¥ i stand til ƒÆ’†’¥ koble opp punkter, og pin peker nƒÆ’†’¥r og hvor han omfavnet “Jesus” pƒÆ’†’¥ nytt. Det er da han mƒÆ’†’¸tte Bondevik statsminister, som pƒÆ’†’¥ det tidspunkt i historien var involvert i eksport av gode verdier og etikk til verden. Etter ƒÆ’†’¥ en tete en tat holdt han med Bondevik Solheim var tilbake for i falsen av Jesus, og samtidig sjef tilrettelegger jobb i lommen.

Hans selvbiografi ‘NƒÆ’†’¦rmere’ er en skattekiste av informasjon, der han skisserer sin kriminelle tendenser.

‘Rekruttskole til det norske luftforsvaret, han var setning ƒÆ’†’¥ jail for stjeler en uniform av en offiser ‘ han quips.

Han skisserer hans ‘forhold til Arne Fjotoft, mannen som ledet norske verdensbildet bistand organisasjon’, som vi siden har oppdaget ble, riddled med korrupsjon.

Faktisk ble denne selvbiografi “NƒÆ’†’¦rmere” av hans formulert i Arne FjƒÆ’†’¸rtoft hus i Colombo. Arne beskriver ‘ Erik som en nƒÆ’†’¦r venn og Erik Takk Mr. Fjotoft i prologen’. Her beskriver han ‘Fjotoft som et geni i hƒÆ’†’¥ndtering av mennesker’.

Blant annet kriminelt hadde Erik deltatt; ‘defrauding norske Statens midler ved ƒÆ’†’¥ forfalske antall medlemmer i Sosialistisk Venstreparti youth organisasjon SU’.

Han er en fast tilhenger av PLO, lenge LTTE venn, er normen disse ƒÆ’†’¥rene. Han forsvarer hans venn Terje RƒÆ’†’¸d-Larsen og hans kone ‘s Mona Juul, og unngƒÆ’†’¥r ƒÆ’†’¥ kritisere RƒÆ’†’¸d-Larsen nƒÆ’†’¥r han akseptert en bestikkelse (US$ 100.000 hemmelige fredspris) for sitt arbeid som hans kone Mona Juul, gjorde ogsƒÆ’†’¥.

Jeg har det ƒÆ’†’¥ informere leserne, tilsvarende som anti Sinhalese buddhistiske, de fleste viktigste medier var anti jƒÆ’†’¸diske. Hvorfor ble det? Nordmenn forklarer deres anti Jewishness; fordi mƒÆ’†’¥ten de ble behandle palestinerne! Jeg har en annen forklaring, som ikke er koblet til denne rapporten, dermed vil ikke utdype her.

En mĮՠմ ha medlidenhet med denne Lilliput, mangler noen intellektuelle mekanisme for Įՠմ hĮՠմndtere sine plikter. Han trengte eksperthjelp av Jaffna Tamil katolikker som Balasingham Įՠմ holde denne skjulte tomten fra blitt avspore.

Kan vi peke pƒÆ’†’¥ noen kvalifikasjoner hva sƒÆ’†’¥ noensinne som gir Eric en kant for ƒÆ’†’¥ utfƒÆ’†’¸re jobben intrikate tilrettelegging? Uten hans Jaffna Tamil katolske rƒÆ’†’¥dgivere, ville han vƒÆ’†’¦re en dƒÆ’†’¸d politiker nƒÆ’†’¥!

Jon Westborg

Han har en Master filosofi degree fra Cranfield University. FƒÆ’†’¸r de blir diplomat, arbeidet han i den Lutherske World Federation, Lagre the barn Norge, StrƒÆ’†’¸mme-grunnlaget (som generalsekretƒÆ’†’¦r) og Norsk Agency for utvikling samarbeid.Han var tidligere ambassadƒÆ’†’¸r til Sri Lanka (1996-2003) 7 ƒÆ’†’¥r, og deretter ambassadƒÆ’†’¸r til India (2003-2007) 4 ƒÆ’†’¥r.

Og ber om hvilke kvalifikasjoner han eier nƒÆ’†’¥r det gjelder lankesiske kulturer, det er historie osv., ingen hva sƒÆ’†’¥ noensinne. Han skal vƒÆ’†’¦re en Master i filosofi, men han var faktisk en master ved bestƒÆ’†’¥tt av morderisk katolske rasistisk terrorist som frihetskjempere. Denne mannen var ikke kvalifisert til ƒÆ’†’¥ arbeide som diplomat, men han hoppet startet som diplomat i ƒÆ’†’¸ya og eksponerer hans sanne farger som tiden utvikler seg.

 

Jon Westborg

Wiretap ett: Norges ambassadƒÆ’†’¸r Jon Westborg og Pulidevan fra LTTE.

I denne wiretap ambassadƒÆ’†’¸ren gir informasjon om kommunikasjonsutstyret og informerer ham om at nordmennene vil betale for ekstra kostnad. Dette avslƒÆ’†’¸rer en diskusjon mellom Westborg og Pulidevan om overfƒÆ’†’¸ring-utstyret har vƒÆ’†’¦rt “hƒÆ’†’¥ndtert og forklart og arrangert med Mr. Bradman Weerakoon.”

Totalt seks tonn utstyr ble levert til LTTE i 2002 inkludert V-Sat-utstyr som brukes i satelitt kommunikasjon. Samtalen ogsƒÆ’†’¥ dreier rundt et dokument som er signert av Thamilchelvan og en annen er bedt om ƒÆ’†’¥ bli sendt til den ambassadƒÆ’†’¸r residens og ikke til ambassaden. Westborg instruerer spesielt Pulidevan ƒÆ’†’¥ sende telefaksen direkte til sin bolig ved Gregory’s Road og ikke til ambassaden.

Spurte hva ville skje hvis LTTE leder Vellupillai Prabhakaran skulle gjelde for oppfƒÆ’†’¸ringen for Norge, ambassadƒÆ’†’¸r Westborg sa, “Prabhakarans program ville absolutt bli vurdert.”

Norge arbeider innenfor strukturen i internasjonal avtale som betyr at Norge vil samarbeide med Interpol, sa han. I tilfeller der folk har begƒÆ’†’¥tt forbrytelser som er registrert med Interpol og Norge vil samarbeide med politiet i andre land for ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re sikker pƒÆ’†’¥ at slike personer ble arrestert, sa Mr. Westborg. Offiseren med ansvar for INTERPOL i Sri Lanka fortalte The Sunday Times at LTTE leder Prabhakaran navn ble levert til INTERPOL av Sri Lanka i 1994 etter avslutningen av Rajiv Gandhi Assassination hƒÆ’†’¸ringen i India. Navnene pƒÆ’†’¥ Vellupillai Prabhakaran og Pottu Amman, ble utgitt pƒÆ’†’¥ rƒÆ’†’¸d merknader under registreringsnummer 142/4-94 av INTERPOL.

Vi vet at Bondevik var en mann mangler for verdier, og Solheim var en “babe i skogen”, sƒÆ’†’¥ hvordan skal vi kvalifisere Jon Westborg. Jeg vil si at han var en ren kristen. Type; det brent en odde heks, og gikk pƒÆ’†’¥ en hellige krigen ƒÆ’†’¥ drepe hedenske for ƒÆ’†’¥ redde verden.

Det har vƒÆ’†’¦rt antydet i Colombo at i hans Red Barna dager han var en kanon runner til LTTE, og selv ble fanget smugling gull. Men deretter pƒÆ’†’¥ Sri Lanka som i mange i utviklingslandene Hvis du hadde penger du kan komme unna med det meste.

Mr. Prabhakaran ville denne mannen opptar ambassadƒÆ’†’¸r innlegg i Colombo. Med andre ord var han masse morder representant i Lanka.

Men uten Bondeviks si det han vil fortsatt kjƒÆ’†’¸re vƒÆ’†’¥pen til terrorister. Her thickens tomten.

Westborg var en sjeldenhet i norsk-utenrikstjenesten. Faktisk hadde Bondevik en spesiell bruk for ham. som gƒÆ’†’¥r mellom ham og katolske Prabhakaran, som propelled dette ukvalifisert “Holier enn thou”-tegnet til ƒÆ’†’¥ gripe ambassadƒÆ’†’¸rnivƒÆ’†’¥ stolen i Colombo, for Norge.

Arne FjƒÆ’†’¸rtoft

NƒÆ’†’¥ denne mannen var over resten av riffraff og finne ham ‘sƒÆ’†’¥ glatt som en ƒÆ’†’¥l’.

Arne FjƒÆ’†’¸rtoft var en av “lite folk” av den norske semiotics fƒÆ’†’¸rst. Det er verdt ƒÆ’†’¥ merke seg at semiotics hadde sin opprinnelse i en periode hvor alkoholforbruk i Norge var pƒÆ’†’¥ sitt hƒÆ’†’¸yeste. I 1924 anti alkohol-organisasjoner som er slƒÆ’†’¥tt sammen for ƒÆ’†’¥ danne en egen nasjonale federations, norsk totale avholdenhet samfunnet Youth Association. I 1992 Godtemplar Ungsdomsforbund, NGU, flettes og nƒÆ’†’¥ kaller seg “YouTube”.

Han var aktiv i Godtemplar Ungsdomsforbund, og til venstre, og ble snart valgt til Įՠմ lede bĮՠմde unge og lokale partiet, inkludert som en representant i bystyret i Sauda, Norge.

NƒÆ’†’¥ som en regel mƒÆ’†’¥ hvis man skal bli akseptert som en kristen i Norge, en ogsƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re en ‘avholds’ mann, det vil si han bƒÆ’†’¸r vƒÆ’†’¦re anti alkohol. Omvendt er ikke sant. Jeg kan ikke si hva Arne sanne fƒÆ’†’¸lelser i dag, vis a vis ovenfor det to problemer. Vi har ƒÆ’†’¥ anta at, da han kom inn Sri Lanka i 1967 hans puritan holdninger mƒÆ’†’¥ ha vƒÆ’†’¦rt dominerende. Her finne vi felles interesser med Bondevik, det vil si; ƒÆ’†’¥ spre av “gode verdier og moral” til hedenske i Lanka.

Worldview International Foundation, som ble etablert pƒÆ’†’¥ Sri Lanka fra 1978 som en internasjonal NGO, ledet av Mr.Arne Fjotoft, og som har fƒÆ’†’¥tt opp til 100 millioner norske Kroner siden 1978 har kommet under intens granskning og pƒÆ’†’¥ hƒÆ’†’¸yt nivƒÆ’†’¥ av sonde ved Ministry of Foreign Affairs av den norske stat og norsk Agency for International Development – NORAD, lƒÆ’†’¸pet av mƒÆ’†’¥neden av August 2002. Det er den Norwegian Ministry of Foreign Affairs og NORAD har finansiert/gjort tilgjengelig tilskudd til Worldview International Foundation summen av 100 millioner norske Kroner.

Dette som resultat av en rapport utgitt av et team av 4 norske journalister arbeider med norske avisen “NATIONEN” utsatt hans skyld.

Arne er slu som en rev, eller annet han ikke har overlevd blant vanskelig Sinhalese buddhistiske chauvinists.

Det var rapporter om bestikkelser, vanstyre, svindel og enorme utbetalinger til Fjotoft. Fjotoft og Jon Westborg (senere ambassadƒÆ’†’¸r til Sri Lanka) hadde et tiƒÆ’†’¥r lange vennskap, ogsƒÆ’†’¥ samtidig med LTTE. I 2004, Worldview ble beordret til ƒÆ’†’¥ betale tilbake 2,5 millioner kroner til NORAD (norsk Agency for utvikling samarbeid), etter en undersƒÆ’†’¸kelse i misbruk av bistand midler. , Men Fjotoft var forkant av pack og de fant det svƒÆ’†’¦rt vanskelig ƒÆ’†’¥ pin ham ned. Men vi finner hans gode pal Bondevik trekke kastanjer ut av ilden, for ham.

Disse fire tegn har mye til felles, og vi er i en posisjon nĮՠմ Įՠմ utdype sine virkelige verdier.

Alle 4 av dem var kristne, eie god “Kristen” etikk de var forpliktet til ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ fjerde blant heathens og lƒÆ’†’¦re dem hvordan ƒÆ’†’¥ leve et godt liv i ren. De mƒÆ’†’¥tte starte et sted, og hva bedre sted enn at Godless land kalt Sri Lanka, hvor hedenske er tolerantly dum. Vi mƒÆ’†’¥ grƒÆ’†’¥te Halleluiah, for disse fine herrer, for ƒÆ’†’¥ oppdage slike et lett bytte, for ƒÆ’†’¥ starte igangsetting guder arbeid! Men merkelig “Gud” har ikke gitt dem en hjelpende hƒÆ’†’¥nd, for vi finne dem fortsatt preges av heathenism.

VƒÆ’†’¦re hva det kan, ingen escaping her fra noen unike epitomes; Eksempel:

Det er ikke hva du vet, men som du kjenner som teller!

Makt corrupts, og absolutt makt corrupts absolutt.

Birds av en fjƒÆ’†’¦r flokkes sammen.

 Vidar Helgesen

Jeg mƒÆ’†’¥ rette min tidligere mening om norsk viseutenriksministeren Vidar Helgesen. Han er ikke en godkjent deltaker for denne sammensvergelsen. Han trodde sannsynligvis pƒÆ’†’¥ regelmessige temaet sang av den katolske tamiler som de var blir diskriminert ved chauvinists Sinhalese buddhister, og nƒÆ’†’¸dvendig ƒÆ’†’¥ bli frelst av nordmennene.

Slike er ogsƒÆ’†’¥ tilfelle av Helgesens sjef, utenriksminister Jan Petersen som var en prinsipiell mann. Han var en helt uskyldig sjel. Dessverre ble han satt som en patsy. Jeg tviler han visste hva fant sted under hans svƒÆ’†’¦rt nese. Han fulgte hans sjef, statsminister Kjell Magne Bondevik-instruksjoner som er implisitt ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re etisk. Bondeviks egen Kristdemokraterna (kr.f.) har bare 7 prosent av setene i parlamentet av 165 seter. Dessverre, uten ƒÆ’†’¥ realisere konsekvensene Jan Petersen ga legitimiteten til LTTE-terrorisme. Det er et annet viktig punkt ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re considered Uttaler seg pƒÆ’†’¥ deres vegne. Ingen norske byrƒÆ’†’¥et eller Kommisjonen anklaget disse to for alle misdeeds eller noen hanky panky.

Under omstendigheter fƒÆ’†’¸lgende punkter er ubestridelig, og kan bli gjenkjent som fakta.

  Kjell Magne Bondevik Jon Westborg, Erik Solheim og Arne FjƒÆ’†’¸rtoft var kamerater i armene, kjente hverandre godt, og var dekker hverandres ryggen, og var kristne ƒÆ’†’¥ stƒÆ’†’¸vel. De var i kohorten med den katolske tamiler og conspired ƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸delegge Sinhalese buddhister nasjonen.

Bondevik var statsminister Norge pƒÆ’†’¥ den strategiske perioden. ƒÆ’†'”‚¦ vƒÆ’†’¦re tidligere utenlandske Mister visste han intrikate prosedyrene for Utenriksdepartementet. Og nƒÆ’†’¥ som kaptein av norsk staten han manipulert Utenriksdepartementet for sin egen ender.

Selv om kristne de ikke gjorde gir blaffen deres kristne orientering i offentligheten. Dette var for Įՠմ kamuflere deres faktiske intensjoner.

Jon Westborg ogArne Fjotoft visste massemord Prabhakaran personlig. Og hadde kjƒÆ’†’¸rer kontakter med ham.

NƒÆ’†’¥ kommer en mer avgjƒÆ’†’¸rende punkt som ikke kommer under kategori av fakta, men det vil i tiden som kommer. Den overraskende tingen er at ingen sƒÆ’†’¥ denne tilkoblingen.

Tsunami hit Killinochi pĮՠմ 25 desember 2004, og vi finner dette pressemeldinger i januar 2005 setning av Dr. Subramanian Swamy, Janata partiet President gjort I Chennai pĮՠմ 6 januar 2005.

Han opplyser at ‘ den sanne naturen av LTTE har ogsƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦rt utsatt i kjƒÆ’†’¸lvannet av Tsunami-katastrofen. Det Chief, V. Prabhakaran, har ikke kommet ut av hans underjordisk bunker til tross for over 10 000 dƒÆ’†’¸dsfall i Mullaitheevu omrƒÆ’†’¥det alene. “

NĮՠմ, jeg har mye respekt Dr. Subramanian Swamy, men han har suspendert sin logiske tenkning i dette tilfellet. Hvordan kan Prabhakaran overleve i en underjordisk bunker nĮՠմr hele omrĮՠմdet ble inundated med vann?

SƒÆ’†’¥ er det virkelige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let; var han i Mullaitheevu i det hele tatt? Faktisk var han i Sri Lanka nƒÆ’†’¥r Tsunami treffer Killinochi pƒÆ’†’¥ 25 desember 2004?

Det synes ingen har gjort sine lekser innlegg Tsunami rasjonelt.

Lankans ventet pƒÆ’†’¥ utlysningen av denne massemord dƒÆ’†’¸d med baited pust.

 IfƒÆ’†’¸lge enkelte private etterretning jeg sitter med nƒÆ’†’¥r Tsunami treffer Mullaithu, Prabhakaran var i Oslo, tilbringer sin X-charismas med Westborg og andre kristne conspirators.

Ytterligere ‘The Island’ hadde rapportert at et dyrt kisten “for en topp LTTE leder” var blitt smuglet til en nordlige Tiger omrƒÆ’†’¥det inni en container bƒÆ’†’¦rer lettelse for tsunami overlevende.

Faktisk UD nƒÆ’†’¸dvendig tid til ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ ham tilbake til Mullaithu inkognito eller Christian conspirators vil bli utsatt i Norge. Og for ƒÆ’†’¥ kunne smugle ham de trengte tilbake minst 3 uker. FƒÆ’†’¸lgelig trakk de opp en plan for spillet. LTTE kjƒÆ’†’¸pte en dyr kisten fra Colombo, og handlet som om de var tenkt ƒÆ’†’¥ begrave en viktig LTTE-medlem. De aldri fortalt som denne viktig person var, og det er fortsatt en hemmelighet som var den personen? Alle antok at det var Prabhakaran. Faktisk hadde en rƒÆ’†’¸kesild vƒÆ’†’¦rt conjured opp av Prabhakaran ƒÆ’†’¥ avlede Lankass oppmerksomheten og holde dem suspendert i limbo, slik at de ikke ville utlƒÆ’†’¸se en undersƒÆ’†’¸kelse.

Deretter rapportert media at ‘LTTE leder Velupillai Prabhakaran i gƒÆ’†’¥r (22 januar 2005) endte fire uker med spekulasjoner om hans oppholdssted med overflatebehandling ƒÆ’†’¥ mƒÆ’†’¸te en norsk delegasjon ledet av utenriksminister Jan Petersen.’

Dessverre ble Petersen utnyttet som en patsy igjen. Han mƒÆ’†’¥ ha vƒÆ’†’¦rt overrasket da han mƒÆ’†’¸tte morder av Gandhi i Toto. Her har ogsƒÆ’†’¥ Bondevik trappet for ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re stor chimera pƒÆ’†’¥ Sinhalese og nordmenn like, dermed spare den tilrettelegger bacon.

NƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥r vi koble opp prikkene, vi en klar visning av denne rƒÆ’†’¸yk og speil. Det murmurs av et plott sƒÆ’†’¥ intrikate, sƒÆ’†’¥ farfetched, sƒÆ’†’¥ tankene boggling, at bare en katolske Jaffna Tamil kunne sette det sammen. Erik Solheim, Kjell Magne Bondevik, Jon Westborg og Prabhakaran mƒÆ’†’¥ ha avtalt av 2000 eller det om, at de koordinere og samarbeide sin aktivitet for ƒÆ’†’¥ kunne fƒÆ’†’¥ et katolske politikk i Sri Lanka.

Visse betingelser bƒÆ’†’¸r ƒÆ’†’¥penbart vƒÆ’†’¦re pƒÆ’†’¥ plass for ƒÆ’†’¥ kunne bƒÆ’†’¦re det gjennom, for eksempel 1.) Bondevik skal vƒÆ’†’¦re opptar statsministerens sete for Norge. 2.) Onkel tom Quisling Ranil Wickremasinghe bƒÆ’†’¸r ha fanget statsministerens jobb pƒÆ’†’¥ Sri Lanka. Ved 5th var desember 2001 disse grunnleggende forholdene i posen.

SƒÆ’†’¥ i ƒÆ’†’¥ holde knepet, LTTE er annonsert en ensidig vƒÆ’†’¥penhvile pƒÆ’†’¥ 19 desember Ranil fƒÆ’†’¸lger dress med en mƒÆ’†’¥ned -vƒÆ’†’¥penhvilen fra 24 desember 2001.FƒÆ’†’¸lgelig pƒÆ’†’¥ 27th Desember 2001, Ranil gir en samtale Kjell Magne Bondevik og offisielt forespƒÆ’†’¸rsler om den kongelige norske regjering (RNG) til recommence sin tilrettelegger rolle. Dermed det flotte spillet “illusjon” har blitt satt i motion.

 

Det var 6 runder med samtaler og Ecuadorianere skipes dolts ventet med forventning til et positivt resultat av disse, som var:

1.) 16-18 September 2002 – Sattahip, Thailand

2.)31. Oktober “”…” 3 November 2002 “”…” Rose Garden Hotel,Thailand

3.)  2-5 Desember 2002, Oslo, Norge

4.)  6-9 Januar 2003 “”…” Rose Garden Hotel, Thailand

5.)  7-8 Februar 2003 “”…” norske ambassaden, Berlin

6.)  18-21 Mars – Hakone, Japan

 

21 April 2003 uten noen hvordan gjƒÆ’†’¸r du, LTTE kunngjorde sin tilbaketrekning fra direkte forhandlinger

IetterpƒÆ’†’¥klokskap kan vi se at Prabhakaran og Kjell har vƒÆ’†’¦rt ƒÆ’†’¥ spille et spill av brinkmanship med GOSL. De mƒÆ’†’¥ destabilisere Sri Lanka statlig og frustrere lokalbefolkningen, av grunner mest kjente bare til seg selv.

Onkel Tom Ranil klarerte underforstĮՠմtt Kjell som han har sikret seg til ham plasseringen av nestleder i Christian Union. Han hadde ogsĮՠմ blitt lovet Įՠմ fĮՠմ Nobels fredspris en gang politikk var i boksen. Jeg tvil veldig mye om Kjell og Prabhakaran ville stoler Ranil med virkelige spillet plan.

22 Februar 2002, ambassadƒÆ’†’¸r Jon Westborg fungerer som gƒÆ’†’¥r mellom Prabhakaran og Ranil videre med plan, pƒÆ’†’¥ og undertegnet en avtale. Kudos for Bondevik.

Av og deretter Bondevik og co var arbeider intenst for ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ en renvaske gjort til LTTE og fƒÆ’†’¥ sin “terrorister” identifikasjon, tilbakekalles. Dette i sin tur vil inspirere EU-medlemmer ƒÆ’†’¥ utvide anerkjennelse av LTTE terrorister som en ‘ ingen terroristenes utstyr. Alt UD gjorde da hadde et formƒÆ’†’¥l pƒÆ’†’¥ det tidspunktet. For en gang LTTE terrorist gravskrift ble fjernet, LTTE gevinster automatisk respektabilitet. Dette i sin tur ville ƒÆ’†’¥pne opp muligheten til ƒÆ’†’¥ sƒÆ’†’¸ke et mandat fra UN invadere Sri Lanka ligner hva Frankrike henrettet i Libya.

Her har vi ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re noen kvalifisert gjetning til hva del hver av disse upƒÆ’†’¥litelig tegnene bidratt for suksess for operasjon ‘Politikk’.

Hovedfunksjonene til Bondevik

Eksklusive prioritet ble gitt av Kjell ƒÆ’†’¥ sette pƒÆ’†’¥ plass ‘en nisje’ i Utenriksdepartementet ƒÆ’†’¥ hƒÆ’†’¥ndtere fred tilrettelegging i Lanka. Han gir sitt pal Solheim plasseringen av ‘Chief fred tilrettelegger’. Selvsagt alle viktige posisjoner i nisje-organisasjonen ble fylt av klarerte Christian cronies. Med dannelsen av SLMM blir disse tilretteleggere mandat til ƒÆ’†’¥ destabilisere ƒÆ’†’¸ya fra innenfor.

Bondevik nedfelt bestemte injunctions, at kristne bƒÆ’†’¸r holde sine religiƒÆ’†’¸s orientering skjult. PƒÆ’†’¥ en slik mƒÆ’†’¥te han muzzled tilrettelegging-aktiviteter og gjorde det helt luft stramt selv i UD. Han har ogsƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥tt penger til ƒÆ’†’¥ finansiere driften, sƒÆ’†’¥ mye som nƒÆ’†’¸dvendig, sƒÆ’†’¥ lenge sluttproduktet av ‘Katolske politikk’ bli en realitet. Faktisk var dette nisje en “myndigheter innen en regjering” innenfor en regjering. Ingen gjennomsiktighet, ingen ansvarlighet intet ansvar var noensinne krevd, inkludert fra foreign office revisjon. Dessverre mƒÆ’†’¥ jeg antar mange viktige papirer pƒÆ’†’¥ Bundeviks personlig engasjement vil vƒÆ’†’¦re mangler fra dette nisje nƒÆ’†’¥.

Til cap alt, han roped i norske medier-hoder og fortalte fryktelig situasjonen Jaffna tamiler var gjennomgƒÆ’†’¥r og han betraktet som det er deres plikt for ƒÆ’†’¥ spare dem. Aldri en gang han gi inntrykk av at det har blitt erklƒÆ’†’¦rt en hellige krigen pƒÆ’†’¥ Sri Lanka. OpprƒÆ’†’¸rer LTTE kampen vil til slutt fƒÆ’†’¸re til delt opp av Lanka og en katolske politikk vil dukke opp, men UD ville insistere pƒÆ’†’¥ at det hadde ingenting hva sƒÆ’†’¥ noensinne ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re med den.

Hovedfunksjonene til Westborg

Westborg viktigste jobb var som ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re i samband med terrorist sjefen Prabhakaran. Han ogsƒÆ’†’¥ bƒÆ’†’¸r bruke hemmelig founds i kontanter (i rupees) for ƒÆ’†’¥ bestikke strategiske hemmelige operasjoner og kjƒÆ’†’¸pe strategisk plassert byrƒÆ’†’¥krater. Disse pengene har funnet sin vei til coffers fra skjult Sri Lankas Eelamists samt hemmelige norsk founds.

NƒÆ’†’¥ skal ‘Politikk’ ha vƒÆ’†’¦rt et fett accompli fƒÆ’†’¸r ƒÆ’†’¥r 2005, for den politiske situasjonen var skiftende ganske fort, og de fleste nordmenn visste at Bondevik var en ‘Soapy Sam’ og un-trustable.

Men prosjektet dratt pƒÆ’†’¥ og ƒÆ’†’¥ bli uhƒÆ’†’¥ndterlig ved 2005. Deretter flere ting unhinged og undergravde prosjektet ‘Politikk’.

Westborg som ambassadƒÆ’†’¸r i Sri Lanka kunne ikke bli forlenget i Lanka nƒÆ’†’¥ (7 ƒÆ’†’¥r), sƒÆ’†’¥ han fikk ham ambassadƒÆ’†’¸rpost av India next(4 years); dette for ƒÆ’†’¥ kunne holde ham som kjƒÆ’†’¦rlighetsaffƒÆ’†’¦re til ƒÆ’†’¥ ha en ƒÆ’†’¥pen linje Prabhakaran.

Men innen 2003 April Prabhakaran innsƒÆ’†’¥ han ikke kunne fƒÆ’†’¥ sin politikk ved ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ til en “syklubb”.

SƒÆ’†’¥ vi finner natur ‘vƒÆ’†’¦ret Gud’ ƒÆ’†’¥ gi en hjelpende hƒÆ’†’¥nd til Sri Lankas mennesker. For vi finne:

2003 Mai – landets verste noensinne flom la mer enn 200 personer dƒÆ’†’¸de og kjƒÆ’†’¸re noen 4000 mennesker fra sine hjem.

2004 Mars – Renegade Tamil Tiger-sjefen, kjent som Karuna, leder delt i opprƒÆ’†’¸rsbevegelsen og gƒÆ’†’¥r underjordiske med hans stƒÆ’†’¸ttespillere.

Deretter innser LTTE Chief han har Įՠմ gĮՠմ tilbake til torget en; som er selvmord bombingene, Assassinations, og intimidations av de Ecuadorianere skipes. Og pĮՠմ:

2004 Juli – selvmord bombe blast i Colombo – fƒÆ’†’¸rst slike hendelsen siden 2001.

2004 Desember – mer enn 30.000 mennesker er drept da en tsunami, massiv bƒÆ’†’¸lger som er generert av en kraftig undersjƒÆ’†’¸iske jordskjelv, herje kyst lokalsamfunn. 1/3 av terrorist carders var blƒÆ’†’¥st bort.

Innlegg tsunami Bondeviks makt var Ebbe raskt og han mistet sin kontroll over prosjektet politikk av 2005.

Mahinda Rajapkse ble erklƒÆ’†’¦rt president pƒÆ’†’¥ 19. November 2005 etter ƒÆ’†’¥ ha vunnet valget.

Ranil Wickremasinghe hƒÆ’†’¥p for seieren var effektivt stiplede nƒÆ’†’¥r LTTE bestilt Tamil velgerne, hvorav de fleste ville trolig ha stemt for ham ƒÆ’†’¥ boikotte mƒÆ’†’¥lingene. hvorfor? Jeg mener Norge og LTTE forventes ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ politikk fƒÆ’†’¸r 2005-valget, men Ranil har ikke gjort sin brikke. SƒÆ’†’¥ fortalte Prabhakaran tamiler ikke ƒÆ’†’¥ stemme. Pabakeren trodde kanskje bedre ƒÆ’†’¥ ha en Sinhalese chauvinist som President, noe som ville hjelpe conspirators gjƒÆ’†’¸r en pƒÆ’†’¥stand i FN for en invasjon av ƒÆ’†’¸ya.

I 2005 finner vi faktisk at Bondevik har mistet sin stilling som statsminister, og av 2007 ble han kjemper for Įՠմ holde hans navn ren.

Dermed stenging av den (LTTE), sluice-porter av Mavil Aru pƒÆ’†’¥ 26 juli 2006 Prabhakaran trodde de EU-landene skulle komme hans AIDS. Kanskje de ville ha som ƒÆ’†’¥ men tƒÆ’†’¸r ikke, som Kina og Russland var ser over sine skuldre.

MavilAru var en avgjƒÆ’†’¸rende vendepunktet i den Sri Lanka. Innen 2007 ser ting dƒÆ’†’¥rlig for skaperne av politikk og UD-koordinator for de mistet kontroll over rask forverrede situasjonen. Og Quisling Ranil kunne ikke gjƒÆ’†’¸re noe for ƒÆ’†’¥ hjelpe etter 2005. Men dette var ikke Bondeviks skyld; faktisk var mesteparten av skylden som resultat av solgudens handlinger.

Prabhakarans rolle i konspirasjonen.

Mr. Prabhakaran gjorde hva han var best, murdering Tamil hinduer, muslimer og Sinhalese likt, og destabiliserende Lanka innenfra. Hvis du vil starte en intervensjon av Lanka bƒÆ’†’¸r de opprette riktig forhold. Alle slike morderisk informasjon ble gitt prominence av vestlige media. BBC var ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re en god jobb med miss informasjonskampanje. BBC var full av Jaffna tamiler og de henrettet sin del competently.

Til tross for hva som skjer i feltet slaget, var Prabhakaran sikker pĮՠմ seg selv. Han vurdert aldri at Bondevik og kristne co vil la ham. Han visste at pakten som han hadde med Bondevik. Norge hadde penger tilbake ham til hilt.

Men uten Bondevik som statsminister Minster, planen var uholdbar.

Hvor dum Suprimo var blitt er klart. Hans mangel pƒÆ’†’¥ utdanning gi ikke ham en klar visjon hvordan ting fungerte i Norge. Han var sƒÆ’†’¥ full av varm luft, at han trodde at han var uunnvƒÆ’†’¦rlig. Han myrdet Rajiv Gandhi som satt sitt prosjekt tilbake 10 ƒÆ’†’¥r. Deretter snikmyrdet Lakshman Kadirgamar i August 2005; Dette drapet av populƒÆ’†’¦re Tamil-utenriksminister gjort EU ser rƒÆ’†’¸dt. Faktisk misfired forsƒÆ’†’¸k pƒÆ’†’¥ livene til forsvarsminister, Gotabhaya Rajapaksa, Chief hƒÆ’†’¦rgeneral Sarath Dr Fonseka og pakistanske ambassadƒÆ’†’¸r i Colombo. UD fant det en skremmende oppgave ƒÆ’†’¥ kjƒÆ’†’¸pe over disse fiender av LTTE. Og Sri Lanka hadde tre bestemmes enkeltpersoner slƒÆ’†’¥ss tilbake med intelligens og fasthet.

 Indere nƒÆ’†’¥ har ogsƒÆ’†’¥ endelig skjƒÆ’†’¸nt situasjonen. For de realiserte at etter Sri Lanka ble det kommer til ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re deres tur neste gang rundt.

Faktisk Supremo trodde Policy Bondevik var ogsƒÆ’†’¥ i policyen for Norge. Han ikke helt forstƒÆ’†’¥ at Bondevik policyen ble skjult og skjulte dypt inne Foreign Office ‘nisje’. Han var fortsatt tenker pƒÆ’†’¥ en smƒÆ’†’¥lig stamme mƒÆ’†’¥te, og leve i fortiden (2003). Solheim var ennƒÆ’†’¥ i stedet for sikker, men han var ikke god til abstrakt tenkning, i motsetning til hans katolske Pal Anton Balasingham som da (14. desember 2006) var bosatt med faren katolske. Solheim kjƒÆ’†’¸pte prostituerte som Miliband og Kochner til en stor pris, men det Lankans var ikke imponert, de ropte langs byways som de gikk, ‘opplƒÆ’†’¸se Miliban’. Prabhakaran var sƒÆ’†’¥ sikker pƒÆ’†’¥ at de en eller annen mƒÆ’†’¥te ville fƒÆ’†’¥ ham pƒÆ’†’¥ kroken, slik at han kunne leve ƒÆ’†’¥ terrorisere Sri Lanka en annen dag. Men Gotabaya hadde rett ideen, la denne katolske masse morder pƒÆ’†’¥ kroken er sƒÆ’†’¥ godt som slƒÆ’†’¥ss krig med rasistisk terroristene over igjen.

Med Kina og russisk utvikling som verdslige krefter og Rajapkse brothers tatt reins av strƒÆ’†’¸m av 2005 kom conspirers mot en granitt hardt vegg.

De hadde bare ett skudd igjen pƒÆ’†’¥ politikk av 2005. Dette var en invasjon ƒÆ’†’¥ lagre den ‘dƒÆ’†’¥rlig dƒÆ’†’¥rlig Jaffna tamiler’ ved ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re en Kosovo ut av Sri Lanka. , Men alle slike forsƒÆ’†’¸k fra UD kjƒÆ’†’¸per opp diplomater i UN mislyktes, for nƒÆ’†’¥ Sri Lankans var ogsƒÆ’†’¥ pass originaler pƒÆ’†’¥ dette spillet. De har roped i Kina og Russland og hadde vennlig bƒÆ’†’¥nd. Disse to maktene blokkert hver norsk finansiert bevegelse i SikkerhetsrƒÆ’†’¥det.

I dag er det ingen til ƒÆ’†’¥ ta ansvar for de ti ƒÆ’†’¥rene av UDs bedrag. Min venn deretter Generalkonsul (2002 til 2005) i Norge er ƒÆ’†’¥ fortelle meg hva han hadde sett med egne ƒÆ’†’¸yne. Det var da Jaffna Tamil katolsk prest i full cassocks lander i Oslo Lufthavn; de ble mƒÆ’†’¸tt med limousin og leveres med fem stjerners gjestfrihet av i UD.

Og Muvril aru ga Gotabya og Sarath Dr Fonseka sjanse de ventet pĮՠմ. De jaget mest lastefull rasistisk med en enorm chip pĮՠմ skulderen, Jaffna Tamil katolske terrorist av Lanka med en hevn.

Jeg fƒÆ’†’¸ler det er noen anbefalinger for begge nasjonene som er tilfellet med denne typen rapport.

Norske folk bƒÆ’†’¸r flyte en helt nƒÆ’†’¸ytral kommisjon for ƒÆ’†’¥ undersƒÆ’†’¸ke om denne rapporten er basert pƒÆ’†’¥ fakta. Main feilen det norske publikum gjort var, suspendere demokratiske begrensninger som ansvarlighet, gjennomsiktighet og ansvaret for denne regjeringen i en regjering. To enkle ting som disse conspirators finner vanskelig ƒÆ’†’¥ begrave kan opprette sannferdighet av hva det har blitt rapportert her.

en.) Sjekk nisje bakken regler som Bondevik etablerte og listen over tilretteleggere arbeider med denne tilrettelegging-prosessen, og deres tilbake bakken. SpƒÆ’†’¸r dem om en hellige krigen har blitt erklƒÆ’†’¦rt mot Sinhalese buddhistiske nasjon. Og hvor mye penger var pumpet i for politikk ƒÆ’†’¥rsak.

b.) Westborg bƒÆ’†’¸r utspurt om masse morder Prabhakaran var besƒÆ’†’¸ker Norge med ham, under tsunami desember 2004.

Hvis disse to enkle problemer avholde avrette, deretter blir konspirasjon automatisk et faktum.

Som for Sri Lankans mƒÆ’†’¥tte de bli myndig. Men fremfor alt de bƒÆ’†’¸r desist fra innbydende idioter ƒÆ’†’¥ hjelpe dem ƒÆ’†’¥ lƒÆ’†’¸se sine problemer.

en.) Sine fiender er ikke norske eller selv tamiler, men det er den katolske kirken.

b.) Hvis de oppdager svar pƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¸lgende spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l; som myrdet Bandaranayke og som myrdet Soma Hamduruvo. Hvem som blokkerte vital informasjon fƒÆ’†’¥r tilgang til dem? Fremfor alt som ga bestilling for ƒÆ’†’¥ bringe 13 dƒÆ’†’¸d soldater til Colombo uten cremating dem i Jaffna?

c.) De bƒÆ’†’¸r fjerne katolske agenter kjƒÆ’†’¸rer offentlig eide medier som Daily News og sƒÆ’†’¸ndag observatƒÆ’†’¸r og fƒÆ’†’¥ nƒÆ’†’¸ytral fagfolk til ƒÆ’†’¥ lede disse viktige institusjoner, slik at informasjon flyter til ƒÆ’†’¥ lese offentlige inkludert forsƒÆ’†’¸k av institusjoner som den katolske kirken ƒÆ’†’¥ gripe inn i landets saker undemocratically.

Faktisk synes det at det er galt Įՠմ legge skylden pĮՠմ funnet som Bondevik og Solheim, som den virkelige fienden er pĮՠմ Sri Lanka og ikke langt unna Norge.

Mahinda Weerasinghe (20.01.2012)

Forfatter av: misjon til Oslo

Merk: – Note denne rapporten ble bestilt av WAP-er for ƒÆ’†’¥ kunne svare pƒÆ’†’¥ et enkelt spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l.

Hvordan og hvorfor Norge materialized som tilrettelegger for fred i Lanka?

Slik er denne rapporten deres eneste eiendom!

Som dette arbeidet vil bli oversatt til Singalesisk og norsk, erstatter den engelske versjonen alle versjoner.

 

 

Original

As such this report is their sole property!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress