සිහලු  දෙමලු වූ හැටි
Posted on September 24th, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

  එරික් මේයර්  තම ”’බිට්වීන් විලේජ් ඇන්ඩ්  ප්ලාන්ටේ ෂන්”  පොතේ වතු හිමියෙකු ගේ ප්‍රකාශයක් . මෙසේ දක්වය්  ”””මට හිටිය සිංහලයන් තිස් දෙනෙක් තමන් දෙමලු වශයෙන් හදුන්වා දුන්. ඔවුන් ප්‍රසිධියේ කතා කලේ දෙමලෙන්  හැබය් ඔවුනොවුන් අතර සිංහලෙන්.”” ඔවුන්ට තිබුනේ දෙමල නම්.”””” ඒ උඩරට වුන දේ ය. යා පනේ කොවියාර් වංශිකයන් වුයේ සිංහල  ”ගොවියා   ය.  කුලී වැඩට සුද්දන් විසින් ගෙනා ඉන්දියානු වෙල්ලාලයන් අතර වහල් සේවයද තිබුනේය.උන්ගේමඅ  ය   වූ   නලවර් හා  පල්ලවර් වරුන්ට තම දරුවන් පනම් 6 ට උකස් කිරීමේ අයිතිවාසිකම දී තිබුනත්  කොවියාර් වරුන්ට ඒ ”’නිදහසත් ”’ නොවීය. ස්ත්‍රී වහලුන් නිදහස් කලේ 1821 අංක 8 දරන පනතින්ය. 1844  අංක 20 පනතින් වහල් සේවය  අහෝසි කරන ලදී  යාපනේ  දෙමලුන්ගේ ආගමෙන්ම  අනුදත් දුෂ්ට කුලභේදය  නිසාම මෙවැනි අධම වහල් සේවයද බිහිවන්නට ඇත.  වෙල්ලලයන්ගේ ම දුප්පත්තු  හැඳින් වුනේ  fallen  vellalas  නමිනි . සිංහ   ලා  සිංහම්  ලා වුහ

 අපේ ඉතිහාසය අපෙන් වසන් කල  වුන් නිසා සිංහල බෞධ්ධයන්ගේ  සාධාරණ යුක්තිසහගත  සමාජවාදී ආකල්ප ගැන බොහෝ සිංහලයන් දන්නේ නැත. උඩරැටියන්  ට වින කරමින් කල්ලතොනින්ට  උඩරට දුන් ඒ. ජා .ප ය  සිංහලයන්ගේ පරිහානියට  90% ක් ම වගකිවයුතුය.

 සුද්ද බද්දට ගත රට ආපසු ගත විට  මුලින්ම කල යුතුවූ  වැටකඩුලු බැඳ  මායිම් තහවුරු කිරීම වෙනුවට ඩී  . එස් ලා කලේ  හැම පරයාටම වත්තේ නිදැල්ලේ හැසිරීමට ඉඩ දීමය . මෙහෙමත් වතු හිමියෝ ලොව තවත් සිටියේද  මොවුන් විසින් කල යුතු වුයේ ඉන්දියාවේ ගාන්ධි අනුගමනය කරමින්  සිංහල බෞද්ධයාගේ උරුමය තහවුරු කර දීම වුවත් ඔවුන් කලේ  සුද්ද ගේ සුවච කීකරු වහලුන් වී සිංහලයාගේ ඔළුවට අ ත හෙදීමය

 තමන්ගේ සියලු ඉඩකඩම් සුද්දාටත් ඉන්පසු කල්ලතොනීන්ටත්  ගැනීමට ඉඩහළ ඒ. ජා .ප යට  තවත් චන්දය දෙන උඩරැටියන් සිටීම  කනගාටුදායකය.
 කොන්ද පන ඇති නායකයෙක් වහාම තෙසවලමි අහෝසිකර  75% සිංහල යන යාපනේ පදිංචි  නොකළ හොත්  සිංහලයාට යනෙන් මන් නැත. ඉන්දියාවේ නව නායකයන් ගැනද ඔනීවට වඩා විශ්වාසය නොතැබිය යුතුය.  

9 Responses to “සිහලු  දෙමලු වූ හැටි”

 1. Ratanapala Says:

  Herath Mudiyanselage Ranbanda and Bisomenike have a son and he is named Nathan Sellathamby. This is the process of Tamilizing in the North and East of Sri Lanka. I have come across such people in the Eastern Province. Many Sinhalese ended up being given Tamil names at birth by Tamil Registrars in these areas. Unlike the Sinhalese who carry their Ge name onwards, Tamils do not do this. This methodology of naming facilitated the conversion to being a Tamil while the wilful neglect of the Sinhalese by the powers that be, lead to this anthropological disaster.

  Time has come for the Sinhalese to regain the North and the East!

 2. Nanda Says:

  “Time has come for the Sinhalese to regain the North and the East!”

  Have we forgotten Colombo ?
  Any fool would say by construction 2 housing schemes (similar to HDB of Singapore, Ang Mo Kio and Bedok) only for Sinhalas will wipe out Saudi domination. Many people travel form south by train and from other areas on daily basis. There exists enough land still.
  But our buggers merrily not interested, trying to please US, UK , Canada, Saudi, Qatar still. No proper commitment to Silk ROute.

 3. Ratanapala Says:

  Correction:

  Herath Mudiyanselage Ranbanda and Bisomenike have a son and he is named Herath Mudiyanselage Nathan. However Nathan’s son later will be named Nathan Sellathamby. This is the process of Tamilizing in the North and East of Sri Lanka. I have come across such people in the Eastern Province. Many Sinhalese ended up being given Tamil names at birth by Tamil Registrars in these areas. Unlike the Sinhalese who carry their Ge name onwards, Tamils do not do this. This methodology of naming facilitated the conversion to being a Tamil while the wilful neglect of the Sinhalese by the powers that be, lead to this anthropological disaster.

  Time has come for the Sinhalese to regain the North and the East!

 4. aloy Says:

  If demo’crazy’ continues in SL for another 40 years, Sinhalas will lose even the power they have now.

 5. Ratanapala Says:

  Nanda you are right. I was only commenting on the North and East and tamilzation. The story in the south is much more dire and dangerous. Sinhala land is changing hands for Rupees that only have a transient value. It is changing hands for Rupees earned by the Non Sinhalese who dominate the commerce in the cities. Unless this aspect is seen and correctly handled it spells doom to the Sinhalese and mainly to the Sinhala Buddhists in the not too distant future. Soon it will be Sharia Law all over Colombo. They are acquiring land street by street. A study of the Colombo demographics is urgently required.

  The multi-ethnic, multi-religious bullshit will end Sri Lanka in the same soup that other western countries have ended up right now – a la UK, France and Germany!

  Our so called leaders political and religious are letting the Sinhala nation down. They only desire power for the sake of their families and friends and not for national interest. President Rajapakse is a now a prisoner at the hands of the very same forces that campaigned against him in 2005 – just like Buveneka Bahu VII in the hands of the Portuguese!

 6. Lorenzo Says:

  We have to DETAMILIZE the north, east and Colombo city too. Otherwise there is no continuation of Sinhalese. Anyone can live in SL without creating MONO ETHNIC GHETTOES.

  On the other hand UDA is evicting the FEW Sinhalese in Colombo city!

  Govt. has no backbone even to SCRAP VESAVALAMI LAW.

  Thank god, BBS has decided to contest alone IF MR fails to give their demands. MR only understands poltiics. He has to be made to see the danger by giving him election jitters.

 7. Christie Says:

  The writer is correct about some statements. I am sure it was the UNP that DE franchised the Tamils in the Hill Country (Malay Nadu). Nehru_ Kotlawala agreement was about repatriating Indians back to India. Tamils and other Indians started coming to the island in large numbers since 1792 under the cover of the British Guns. The first were the Vellars from the Malabar coast who came to administer the Dutch possessions acquired by the British. These high caste Vellars reduced the Sinhalese living in Jaffana to Sakkilliyas. Today there are hardly any Sinhalese working in the Estate sector.

 8. Ratanapala Says:

  Not only it is not possible for Sinhalese to find work in the estate sector, they are not even able to find a plot to bury their dead. All those who lost land with the Kothmale Hydro projects were relocated to an unfamiliar land in Mahaweli low lands. They could not be found land in the highlands – their own ancestral lands lost to them under the infamous – Wasteland Ordinance of the hated British. They were planted in Mahaweli C sector – Aralaganwila and Giradurukotte – where many died in a land they are not accustomed to. The first thing that one sees entering these areas in the eighties were these hapless people’s cemeteries.

  The Estate Tamils not only got citizenship in Sri Lanka, they also became de-facto owners of the land they work. The politicians never spoke of the land.

  Please read the following and similar.

  The Kandyan Peasants Commission

  http://www.island.lk/2003/08/17/opinio02.html
  http://www.lankaweb.com/news/items/2014/07/18/kandyan-peasants-the-betrayed-and-the-forgotten-an-open-letter-to-sleeping-kandyans/

 9. Nanda Says:

  We should also read how Endians not only became Sinhalese but also won general elections landslide.

  “http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=88070”

  There are no others in this world like Sinhalese.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress