සුභාෂිතය කවියක් කොටි දත් දොස්තර සඳහා වෙනස් කල වගයි
Posted on February 20th, 2015

subashithaya

One Response to “සුභාෂිතය කවියක් කොටි දත් දොස්තර සඳහා වෙනස් කල වගයි”

  1. Independent Says:

    මේ මෝඩ පුද්ගලයා බොරුකාරයෙක් බව කීමට බුද්ධාගමට නිගා වන පරිදි මිනීමැරීම “මහා පුන්‍යකර්මයක්” සඳහන් කිරීම ඉතාම වැරදියි.
    කරුණාකර මෙ ය ඉවත්කරන්න​.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress