චම්පිකගේ අශෝබන ඉතිහාසය ගැන මහාචාර්ය නලින් සිල්වා කල දේශනය.
Posted on March 3rd, 2015

One Response to “චම්පිකගේ අශෝබන ඉතිහාසය ගැන මහාචාර්ය නලින් සිල්වා කල දේශනය.”

  1. jay-ran Says:

    ANEY BOLA RATHANAYO,THO KATHAKARANNEE KATINDA? PUKENDA? Kaha reddak porawagaththa pamaning UMBA HAMUDURU KENEK NEMEI,HONDATA DENA GANING BUNG BOORUWO!!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress