තමාරා කුණනායකම්, රජීවු විජේසිංහ එක්වී ඇමති මංගලගේ සළුපිලි ගලවා ඇහේ ඉඳන් හම ගහයි.. [Video]
Posted on March 21st, 2015

lanka C news

තමාරා කුණනායකම්, රජීවු විජේසිංහ එක්වී ඇමති මංගලගේ සළුපිලි ගලවා ඇහේ ඉඳන් හම ගහයි.. [Video]රාජතාන්ත‍්‍රික නිලධාරිනී තමාරා කුණනායගම්, හිටපු යහපාලන උසස් අධ්‍යාපන ඇමති රජීවු විජේසිංහ, ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක විසින් විදේශ කටයුතු ඇමති මංගල සමරවීර මහතාගේ ඇමතිවරයෙකු ලෙස භූමිකාව දැඩි ලෙස දෝෂ දර්ශණයකට ලක් කලහ.

1,679 Viewers

2 Responses to “තමාරා කුණනායකම්, රජීවු විජේසිංහ එක්වී ඇමති මංගලගේ සළුපිලි ගලවා ඇහේ ඉඳන් හම ගහයි.. [Video]”

  1. Sarath W Says:

    This is another ‘dog act’ by these fools in the so called “Yahapalanaya”. These idiots think they can bring all these false allegations before the elections and get away with them. Already those who voted for these goons have realized that they have been fooled by them and will throw them out at the next elections.

  2. Sirih Says:

    This lady supported SL when we are under attack from the west and now this ponse clothing taylor with no skills, is going around creating more trouble to SL diplomats that defend the country.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress