‘යහපාලනේ නැට්ටෙ ඉඳන් ගොම’ – භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වංචාවේ සැඟවූ ෆයිල් විමල් අදී.. Wimal on Irregularities in Treasury bond auction [Video]
Posted on March 21st, 2015

lanka C news

‘යහපාලනේ නැට්ටෙ ඉඳන් ගොම’ – භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වංචාවේ සැඟවූ ෆයිල් විමල් අදී.. [Video]National Freedom Front MP Wimal Weerawansa’s debate in the parliamentary on  irregularities of the Treasury bond auction. මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියේදී සිදුව ඇති අක‍්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා දැක්වූ අදහස්.

48,645 Viewers

3 Responses to “‘යහපාලනේ නැට්ටෙ ඉඳන් ගොම’ – භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වංචාවේ සැඟවූ ෆයිල් විමල් අදී.. Wimal on Irregularities in Treasury bond auction [Video]”

 1. Lorenzo Says:

  ONLY WW is exposing irregularities.

  This is VERY DANGEROUS. It puts WW in firing line. Others should join him in numbers. Otherwise mark my word UNP will kill WW.

  It is like the cricket match. ONLY Thirimanne was scoring fast. Sanga was taking it slow to get to his century. Result – Thirimanne got out. They kept Sanga because it was good to keep him eating balls.

 2. Independent Says:

  Yes. Sanga’s greed is the root cause of FAILURE. He should stay retired, looking after his fortunes.

 3. Indrajith Says:

  A great speech by Wimal! We are proud of you, Wimal!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress