මං අල්ලස් අරං නෙමෙයි දීලලූ.. අල්ලස් කොමිසමේ චෝදනා ගැන මහින්ද සිනාසිසී කියන කතාව.. [Video]
Posted on April 20th, 2015

තමන්ට අල්ලස් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින්න යයි ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තමන් පුදුමයට පත් වූ බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජක්‍ක්‍ෂ මහතා පවසයි.

3 Responses to “මං අල්ලස් අරං නෙමෙයි දීලලූ.. අල්ලස් කොමිසමේ චෝදනා ගැන මහින්ද සිනාසිසී කියන කතාව.. [Video]”

  1. Sarath W Says:

    If giving Tissa Attanayage a ministerial post a bribe, Sirisena illegally making Ranil the PM is a bribe and giving all those SLFP MP’s ministerial post are bribes as well. Mahinda should remember this.

  2. Christie Says:

    Namaste: The political landscape has changed a bit since the last presidential election. But Indian Imperialist’ agenda has to move on. I pray their actions will fail in this matter. Jai Hind

  3. Independent Says:

    Saadu ! Saadu ! Saadu !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress