එසැන පුවත් ——-අගෝස්තු 15 දින ”බටලන්ද වදකාගාරය ”’යලි විවුර්ත කිරීමට තීරණය කෙරේ
Posted on July 14th, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

             පිලි කනු ගානේ  හැංගී රෑට රෑ.  සමහරු කහින්නේ හොර ගෑනි එලියට එන තුරුය .කසාද ගෑනිට කියන්නේ වත්තේ පිටියේ ඇවිදින්න යනවා කියාය .ශ්රීලනිප කසාදගෑ නිට එසේ  එදා  කොලේ වැ සු මයිත්ත්රී එජාප හොර ගෑනි සමග තමන්ට ඇති සම්බන්ධකම දැන් එළිපිටම කියය් .   නලින්ද සිල්වා  මහින්ද මයිත්ත්රී එකමුතුවට මේ තරම් විරුද්ධ වුනේ  මයිත්ත්හ්රී ගේ එම රහස් සම්බන්ධකම් ටක්කෙට         ”’ප්රත්යක්ෂයෙන්ම   දනසිටිනිසාය  ” දැන් මහින්ද  අන්තිම අමාරුවේය . මහින්ද  චන්දයේ නායකයා කරන්නට ඉල්ලු බොහෝ එසේකලේ මහින්ද නැතුව තමන්ට මන්ත්රීකම ලබාගත නොහැකි නිසා මිස ම්මහින්ද අවශ් කමට නොවේ තමන්ට වෙනත් මගක් තිබුනේ නම් උන් එමග යනු ඇත .මාහින්ද මගින් දිනා මහින්ද අතරමන් කර උන් බොහෝ දෙනෙක්  වාසි පැත්තට යන බව සිකුරුය  මහින්දට ඉතුරුවෙන්නේ අතලොස්සකි .මහබැංකු ලෝල්ලයේ  කොටි ගණන් මුදල් මගින් මන්ත්රීවරු මිලට ගනු ඇතමිනිස්සු පාරට බස වීදි සටන් වල යෙදුනොත් බටලන්ද වාදක ගාරය වහාම විවුර්ත්කිරීමට ජනාධිපති රනිල්   කතා කරගෙන ඇත  මේ සදහා . සියලු බට හිරයොත් ඉන්දියාවත්  තවත් අමතර මුදල් පොම්ප කරනු ඇත . දැනටමත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය ඩොලර් මිලියන තුන්සියගනනක්  උතුරේවැඩට ටයය් කියා වෙන් කර ඇතසිංහල ජාතියත් බෞධ්ධයිනුත් වඳ කර දමා මිස  උන් නැවත ආපස්සට යන්නේ නැත මුන් සටන් කරන්නේ දුටු ගැමුණු මෙන් රි ජු සටන් නොවේ හැංගී සිටිමින් සේනාවට බොරුවලවල්  කපමින්.එකිනෙකා ඇද   වැටෙන හැටි බලමින් ඉතිරි වෙන උන්  ගේ  අන්ගචේදනය කරමින්  උන් අබ්බගාතයින් කරමින් .

 හරි හමන් සටන්කරුවෝ නම් රටේ අනාගතය  ගැන හිතන්නෝ නම්  කලයුත්තේ  ජනමතය නිවැරදිව ගණන් බලීමය් . මයිත්ත්රී කලේ මහින්ද ඇතුළු 58 ක්ෂයක් රවටීමට ලක් කල නොසන්ඩාල නො හොබිනා වැඩකිමෙහෙම වැඩ කරන ජනපති කෙනෙක් සිටීම රටකට අග්ව්රවයකි

                                        මහින්ද සාපේක්ෂව බලන විට රනිල් යනු ප්රසිද්ධ  ගාතකයෙකි  මිනිසුන් පමණක් නොව රටද කැබලි කල එකෙකි  අබෞධ්ධයෙකි සිංහලයන්ට විරුද්ධ එකෙකි . ඉතිහාසය දන්නෝ මේවා දනිත්. දැන් කල යුත්තේ මහින්ද  වාදීන්  හැර වෙනත් ස්රිලනිපයන්ට චන්දය නොදී මහින්ද වාදීන් පමණක්  දිනවීමට කටයුතු කිරීමය්මහින්ද නලින් ලාට ඇහුම්කන් නොදීමෙන්   අමාරුවේ වැටී ඇතඑහෙත් අපි මහින්ද තනි නොකරමු .කෙසේ හෝ මහින්ද ගලවා ගනිමු වෙනත් දේශප්රේමියෙක් එනතුරු මහින්ද රක ගත යුතුය  එහෙත් දැන් නම්    ලේසි  වැඩක් නොවේ . උතුරට පුර්ණ බලති පාලනයක් දුන්නොත්  එදා සිට  මුළු ලංකාවම දෙමලුන්ගේය .රනිල් ද්රෝහී වැඩේ කරන වාමය . සිහලුනි  අසනිදිගට හැර බලවු
එසැන පුවත් ——-අගෝස්තු 15 දිනබටලන්ද වදකාගාරය ”’යලි විවුර්ත කිරීමට තීරණය කෙරේ
ධර්මසි රි සෙනෙවිරත්න

             පිලි කනු ගානේ  හැංගී රෑට රෑ.  සමහරු කහින්නේ හොර ගෑනි එලියට එන තුරුය .කසාද ගෑනිට කියන්නේ වත්තේ පිටියේ ඇවිදින්න යනවා කියාය .ශ්රීලනිප කසාදගෑ නිට එසේ  එදා  කොලේ වැ සු මයිත්ත්රී එජාප හොර ගෑනි සමග තමන්ට ඇති සම්බන්ධකම දැන් එළිපිටම කියය් .   නලින්ද සිල්වා  මහින්ද මයිත්ත්රී එකමුතුවට මේ තරම් විරුද්ධ වුනේ  මයිත්ත්හ්රී ගේ එම රහස් සම්බන්ධකම් ටක්කෙට         ”’ප්රත්යක්ෂයෙන්ම   දනසිටිනිසාය  ” දැන් මහින්ද  අන්තිම අමාරුවේය . මහින්ද  චන්දයේ නායකයා කරන්නට ඉල්ලු බොහෝ එසේකලේ මහින්ද නැතුව තමන්ට මන්ත්රීකම ලබාගත නොහැකි නිසා මිස ම්මහින්ද අවශ් කමට නොවේ තමන්ට වෙනත් මගක් තිබුනේ නම් උන් එමග යනු ඇත .මාහින්ද මගින් දිනා මහින්ද අතරමන් කර උන් බොහෝ දෙනෙක්  වාසි පැත්තට යන බව සිකුරුය  මහින්දට ඉතුරුවෙන්නේ අතලොස්සකි .මහබැංකු ලෝල්ලයේ  කොටි ගණන් මුදල් මගින් මන්ත්රීවරු මිලට ගනු ඇතමිනිස්සු පාරට බස වීදි සටන් වල යෙදුනොත් බටලන්ද වාදක ගාරය වහාම විවුර්ත්කිරීමට ජනාධිපති රනිල්   කතා කරගෙන ඇත  මේ සදහා . සියලු බට හිරයොත් ඉන්දියාවත්  තවත් අමතර මුදල් පොම්ප කරනු ඇත . දැනටමත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය ඩොලර් මිලියන තුන්සියගනනක්  උතුරේවැඩට ටයය් කියා වෙන් කර ඇතසිංහල ජාතියත් බෞධ්ධයිනුත් වඳ කර දමා මිස  උන් නැවත ආපස්සට යන්නේ නැත මුන් සටන් කරන්නේ දුටු ගැමුණු මෙන් රි ජු සටන් නොවේ හැංගී සිටිමින් සේනාවට බොරුවලවල්  කපමින්.එකිනෙකා ඇද   වැටෙන හැටි බලමින් ඉතිරි වෙන උන්  ගේ  අන්ගචේදනය කරමින්  උන් අබ්බගාතයින් කරමින් .

 හරි හමන් සටන්කරුවෝ නම් රටේ අනාගතය  ගැන හිතන්නෝ නම්  කලයුත්තේ  ජනමතය නිවැරදිව ගණන් බලීමය් . මයිත්ත්රී කලේ මහින්ද ඇතුළු 58 ක්ෂයක් රවටීමට ලක් කල නොසන්ඩාල නො හොබිනා වැඩකිමෙහෙම වැඩ කරන ජනපති කෙනෙක් සිටීම රටකට අග්ව්රවයකි

                                           මහින්ද සාපේක්ෂව බලන විට රනිල් යනු ප්රසිද්ධ  ගාතකයෙකි  මිනිසුන් පමණක් නොව රටද කැබලි කල එකෙකි  අබෞධ්ධයෙකි සිංහලයන්ට විරුද්ධ එකෙකි . ඉතිහාසය දන්නෝ මේවා දනිත්. දැන් කල යුත්තේ මහින්ද  වාදීන්  හැර වෙනත් ස්රිලනිපයන්ට චන්දය නොදී මහින්ද වාදීන් පමණක්  දිනවීමට කටයුතු කිරීමය්මහින්ද නලින් ලාට ඇහුම්කන් නොදීමෙන්   අමාරුවේ වැටී ඇතඑහෙත් අපි මහින්ද තනි නොකරමු .කෙසේ හෝ මහින්ද ගලවා ගනිමු වෙනත් දේශප්රේමියෙක් එනතුරු මහින්ද රක ගත යුතුය  එහෙත් දැන් නම්    ලේසි  වැඩක් නොවේ . උතුරට පුර්ණ බලති පාලනයක් දුන්නොත්  එදා සිට  මුළු ලංකාවම දෙමලුන්ගේය .රනිල් ද්රෝහී වැඩේ කරන වාමය . සිහලුනි  අසනිදිගට හැර බලවු    

5 Responses to “එසැන පුවත් ——-අගෝස්තු 15 දින ”බටලන්ද වදකාගාරය ”’යලි විවුර්ත කිරීමට තීරණය කෙරේ”

 1. Christie Says:

  බොදු, කිතුනු, හා මුස්ලිම් සිහලුනි සිරිසේනගේ කටින් එලියට එන්නේ ඉන්දියානු අදිරද ජඩයින්ගේ සහ බටහිර රූකඩයින්ගේ අදහස් හා වැඩපිලිවෙලය. අපරටේ වියවස්තාව ගැන හොඳටම දන්නේ එය හැදූ ඉන්දියානු අදිරදයෝ හා ඉන්දියානු පරපෝසිතයෝය. එක්වන්න තුනෙන් දෙකක බලය හැර වෙන පිලියමක් නැත තව වසර පහකුත් මාස අටකට. ඒ වෙනකොට අපේ රට මොරිසියාවක් වී අවසානය. අපේ අන්තිම රජතුමා වලදමා ඇතේ මොරිසියාවේය.

  Dear Buddhists, Christians and Muslim Sinhalese: the words that comes out of Sirisena are ideas and plans of Indian Empire and its followers of the West. Indian Imperialists and Indian Colonial Parasites are experts of our constitution as they are the ones who formulated it under the quarter Indian JR. The only solution I can see is two thirds majority at the parliament elections. Otherwise we will end up like Mauritius or Guyana by the end of 2019

 2. Indrajith Says:

  සෙනෙවි කියන්නේ සම්පූර්න ඇත්තය. නමුත් අපගේ අභාග්යයට ඒ කටුක ඇත්ත පිලි ගැනීමට බොහෝ දෙනකුට නොහැකිව ඇත. මවූ බිමට ආදරය කරන අප සැම විසින් කල යුත්තේ මේ අතිශයින් වැදගත් පනිවිඩය ගම් දනව් කරා නොපමාව රැගෙන යාමයි.

 3. ranjit Says:

  Mahinda needs protection more than ever because so many enemies like Sira/Ranil/Choura are waiting to drink his blood and finish him off. Appaya shouldn’t be trusted.He should be condemned by all S.L.F.P.er’s for his unforgiven speech last night. He betrayed the party by uttering nonsense during the election time. He is a traitor and cannot be kept as the president of the S.L.F.P. party anymore. People must force this guy out from the party Presidency. He is involved in Bond scam and the coup during the Presidential election and should be investigated to get the truth to the people. UNP and Sira is more corrupt than any other Govt in the past. These dogs must be punished for their crimes against humanity.

  Senevi write more articles like this to open the eyes of the Sinhala Buddhists and to save Motherlanka from this evil lot. Prof Nalin is always right and we should respect their ideas and thoughts. MA HIN DA I give my vote to Mahinda our great President.

 4. Independent Says:

  කොපමණ රස උනත් පලගස උඩට වෙලා
  සිටිනට හැකිවෙයිද ගසමුල සිඳිනු බලා
  නෙක නෙඅක මෙවැනි නරිනාටක විහිලු බලා
  නිහඬව සිටිය හැකිවෙද උණු කඳුලු සලා

  -දුනකදෙනියේ සිරිමුදලි අමරසිංහ​

 5. Independent Says:

  අසරණ මිනිසුන් ගෙ ලේ මස් නහර කකා
  තිසරණ සරණ ගිය බලලෙකි උපාසකා
  දනමන දිනන මුත් චන්දෙදි එපව් මකා
  පොදුජන බලෙන් එලවාගමු රීරියකා

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress