සෝබිත හිමියන් ඇයි නිශ්ශබ්ද? සිවිල් සංවිධාන ගෙනා යහපාලනය මෙයද? – ගෝඨාභය
Posted on July 23rd, 2015

නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ සමාරම්භක උත්සවයේ දී 2015-07-22 දින ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිදු කල සම්පූර්ණ කතාව.

 

3 Responses to “සෝබිත හිමියන් ඇයි නිශ්ශබ්ද? සිවිල් සංවිධාන ගෙනා යහපාලනය මෙයද? – ගෝඨාභය”

 1. Christie Says:

  සෝබිතගේ කටින් වමාරන්නේ කොලඹ ඉන්දියානු පරපෝසිතයන්ගේ සල්ලි.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  Luckily for rw and maru sirea, sobithaya or rathanaya doesn’t know about this. Otherwise they would’ve had the regime changed.
  Sobithaya and rathanaya guardians of our country!

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  Luckily for rw and maru sirea, sobithaya or rathanaya doesn’t know about this. Otherwise they would’ve had the regime changed.
  Sobithaya and rathanaya guardians of our country!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress