අනේ මගේ මේ පුංචි දහම්   දිවයින අබෞද්ධ බෙදුම්වාදීන්ගෙන් බේරාදෙන්න දෙවියනි
Posted on August 16th, 2015

 ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

   මේ කෙටි ලිපිය ලියන්නේ තව හොරා කීපයකින්  අපේ පුන්න්ය භුමියේ ඉරණම තීරණය වීමට නියමිත බැවිනිවීරෝදාර සිංහලයිනි විශේෂයෙන් බෞධ්ධයිනි  මුළු මහත් ජාත්ත්යන්තරයම රනිල් පිටිපසලු ය්    . හිතාබලන්න  රනිල් තමය මේ සිංහල අපේ ලොකුම දැන් ඉන්න ද්රෝහියා රට බටහිරයන්ට පාවාදීමට කැසකවන ලොකුම ද්රෝහියා මෙන්ම ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම මුදල් හොරා ජවිපෙ කාරයොත්  බැංකු වලින් හොරකම් කළා තම එහෙත් රනිල් දිනකීපයකින් කෝටි  6000 කම හොරකම්කර  ගිනස් පොතෙත් වාර්තා තියල තියනවා  මහවැලියේ පදිංචි කල සිංහලයන් 40000 කම තලා මරා කාඅ කොටා  පලවා හරින්න ජේ ආර්   උල් පන්දම් දුන්නේ රනිල් සිංහලයන් 60000 ක්මරුවේ රනිල් මිලේනියම් සිටි බුද්ධි අංශයේ නිලධාරීන් මැරුවේ රනිල්  කොටි සමාග ගිවිසුම් ගැසුවේ රනිල්  ධර්ම්සන්ගායනා නමින් ඉදිරියේදී බෞද්ධ සංහාරයක් පටන් ගන්නේ  බිෂොප් වික්රමසින්ඝගේ බෑනා වන රනිල් . දෙමලුන්ගේ ඉල්ලීම වෙනම ඊලමක් එකදී බටහිරයන් පිනවන්නේ රනිල්
රට බේරා ගැනීමට නම් මහින්ද දිනවන්න  ඉහලින්ම  මහින්ද මරු සිරාගෙන් බේරාගන්න.

2 Responses to “අනේ මගේ මේ පුංචි දහම්   දිවයින අබෞද්ධ බෙදුම්වාදීන්ගෙන් බේරාදෙන්න දෙවියනි”

  1. Hiranthe Says:

    If Runil wins they will build the bridge connecting India and we will have thousands of Indians coming to SL and settle with the help of TNA. Very soon Tamil population will shoot to 50% and they will be a big threat to the innocent Sinhela people.

    WE are better off within this Island. That is our identity and that is our superior quality and pride wherever we go in the world. Once you build the bridge, we will become another state of India…

    Please do not let this happen… Please vote for MR who will protect our Mother land.

  2. ranjit Says:

    Stupid Sinhalese do not understand the danger ahead if by any chance UNP traitors come to power. Already Tamils and Muslims up in arms and claiming their separate areas. They openly worship Prabakaran the murderer. They are teasing the Sinhalese by issuing unwanted statements to media. We all pray for Mahinda to come back and rescue the land we called our home. If we lose it many will die in the near future. Should not allow Tamils and Muslims to dance as they like. Sinhala Buddhists must work together to fight the evil forces local and foreign. We all hope the lion of Sri Lanka will come victorious on 17th and give us hope for a better future for all to live in peace and harmony.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress