හවුල් ආණ්ඩුවට යන සන්ධාන මන්ත‍්‍රීන් තොගය මෙන්න…
Posted on September 4th, 2015

Lankacnews

ජාතික ආන්ඩුවක් සඳහා ඇමති මණ්ඩලය වැඩි කිරීමට ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති ඡන්ද විමසීමේදී එම යෝජනාවට පක්‍ෂව ඡන්දය දුන්  සන්ධාන මන්ත‍්‍රීවරුන් 35 මෙසේය.

මහින්ද යාපා, සරත් අමුණුගම,
ලසන්ත අලගියවන්න,
ටි.බී. ඒකනායක,
මොහාන් ලාල් ගේ‍්‍රරු,
ගීතා කුමාරසිංහ,
මලිත් ජයතිලක,
ප‍්‍රියංකර ජයරත්න,
දයාසිරි ජයසේකර,
පේ‍්‍රමලාල් ජයසේකර,
ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්,
නිමල් සිරිපාල සිල්වා,
දුමින්ද දිසානායක,
එස්.බි. දිසානායක,
ඩග්ලස් දේවානන්දා,
මනූෂ නානායක්කාර,
සුසන්ත පුංචි නිලමේ,
ඩිලාන් පෙරේරා,
අරුන්දිාක ප‍්‍රනාන්දු,
සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දු පුල්ලේ,
සුසිල් පේ‍්‍රම්ජයන්ත්,
සාරානාත් බස්නායක,
නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම,
ෆයිසර් මුස්තාපා,
අනුර ප‍්‍රියදර්ශණ යාපා,
සී.බී. රත්නායක,
කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල,
නිමල් ලංසා,
දුලිප් විජේසේකර,
චන්දිම වීරක්කොඩි,
රංජිත් සියඹලාපිටිය,
තිලංග සුමතිපාල,
ජොන් සෙනෙවිරත්න,
විජිතමුණි සොයිසා,
ඒ.එල්.එම්. හිසුබුල්ලා,
ඒ.එච්.එම් ෆවුසි
වන්නි දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පත් වූ සන්ධාන මන්ත‍්‍රී

8 Responses to “හවුල් ආණ්ඩුවට යන සන්ධාන මන්ත‍්‍රීන් තොගය මෙන්න…”

 1. ranjit Says:

  I hope the balance S.L.F.Per’s will open their eyes and ears and walk away from S.L.F.P. and form a new party with Mahinda as their leader even at this stage if not no one who voted for them this time will give their vote again to any of these traitors and liars. WHY WE SPEND OUR TIME,MONEY AND ENERGY AND SEND TRAITORS TO THE PARLIAMENT TO DO WHAT? They promise one thing and do the Opposite when they go there. They forget the voter as soon as they enter the Parliament and thinking of themselves how to get rich quickly and so on. Poor stupid voter always suffer who ever comes to power. Best thing is to mind your own business and stay at home without making traitors rich.

 2. jay-ran Says:

  ranjit,
  U R exactly correct!!
  What Hon Mahinda Rajapaksa WOULD HAVE DONE WAS FPRMING ANOTHER PARTY WHEN THIS BASTERED,WAIRAKKARANA SIRISENA OPENLY DECLARED THAT EVEN IF MAHINDA WINS,HE WILL NOT BE APPOINTEDASPM”
  THIS STATEMENT REPEATED AGAIN MADE THE FOOLISH,UNGREATFUL SINHALESE TO THINK THAT BATALANDA MINEEMARUWA IS GOOD AS A BIG BOSS AND MANY UNGREATFULL SINHALESE VOTED AGAINST MR!!!
  NOW THE REAL COLOUR OF BATALANDA THUG HAS COME TO LIGHT???
  IN THE PARLIAMENT DISCUSSIONS,MP NIMAL WEERAWANSA IN A VERY RESPECTABLE WAY POINTED OUT A CERTAIN QUESTION WHICH WAS EXACTLY CORRECT,BUT THE ROUDY BATALANDA MINEEMARUWA SAID:
  “AISEY WAADIENAWA,WANDURO WAGE HESIRENNE NETHUWA!!!”
  “DANG KAWDA “MAARAKAYAAA?????KAUDA KIYAPIYAW!!!KAWDA RASTHIYAADUKAARAYA??? KIYAAPIYAW!!!

 3. Hiranthe Says:

  I agree. MR was trying to protect SLFP at the expense of Mother Lanka.

  What is important.. Bandaranayake’s party or stability of Mother Lanka??

 4. S.A Says:

  තනි මම කුම් කරම් ජාතිය කල පවට….

 5. Independent Says:

  ප්‍රේමලාල් ජයසේකර – බන්ධනාගාර ඇමති

 6. Ananda-USA Says:

  The FIRST Ray of HOPE for Sri Lankan Patriots EMERGES as MPs of MINOR constituents parties and SOME SLFP MPs move to form a NEW Opposition block in Parliament.

  Hopefully this GOAL will be realized, and the move will continue to GATHER MOMENTUM and ATTRACT more and more SLFP MPs to desert the National Government as the DANGER POSED by it to Sri Lanka’s INTEGRITY becomes MORE OBVIOUS every day!

  If 50 UPFA MPs form a new opposition, R. Sampanthan’s role as “Leader of the Opposition” as, I hope, will his proposal to DIVIDE Sri Lanka into 3 ETHNIC BANTUSTANS! But why should he worry, his role as “Traitor in Chief” will continue!

  The Lion Flag flutters proudly aloft,
  To remind us this freedom’s day!
  Our duty to keep thee, safe and strong,
  As our forefathers did yesterday!

  ………………….
  Some UPFA MPs opt to be in the opposition

  By Kelum Bandara
  DailyMirror.lk
  September 9, 2015

  In the wake of the two main parties agreeing to form the national unity government, some United People’s Freedom Alliance (UPFA) MPs are hoping to inform Speaker Karu Jayasuriya that they would function as part of the opposition, a party leader said yesterday.

  The UPFA and the United National Party (UNP) which agreed to form the national government had also agreed to share Cabinet portfolios.

  Against this background, the UPFA MPs who are opposed to the formation of a national unity government are preparing a petition to be sent to the Speaker.
  National Freedom Front (NFF) Leader Wimal Weerwansa told Daily Mirror said he believed that at least 50 MPs would sign this petition which would be handed over within the next two weeks.

  He said he had learnt of attempts by the government to suppress dissent in parliament.

  …………………..
  Talks to form a new opposition in Sri Lanka parliament

  Colombopage.com

  Sept 05, Colombo: Minor constituent parties of former ruling party United People’s Freedom Alliance (UPFA) are in discussions to form an opposition alliance after the main constituent, Sri Lanka Freedom Party (SLFP) decided to join the United National Party (UNP) in the national government.

  Leader of the National Freedom Front (NFF) Wimal Weerawansa said that discussions have been held by five political parties of UPFA represented in parliament on forming a common opposition.

  Minor constituent parties of the UPFA Mahajana Eksath Peramuna, National Freedom Front, Communist Party, Democratic Leftist Front and the Pivithuru Hela Urumaya are represented in Parliament.

  Two other minor parties, Eelam People’s Democratic Party (EPDP) led by Douglas Devananda and Ceylon Worker’s Congress (CWC) led by Arumugam Thondaman have joined the national government.

  Weerawansa said parties will further discuss next week with regard to forming a new political front to contest future elections.

 7. Ananda-USA Says:

  LIES, MORE LIES, and MORE GOD-DAMN LIES howled in venomous rage by the Choura Rajina CBK pursuing her Personal Vendetta against President Mahinda Rajapaksa to MAKE CERTAIN he NEVER RISES AGAIN!

  But, the BEST LAID PLANS of this FAILED POLITICIAN and TRAITOR to her people, like those of MOST MICE and MEN, will DEFINITELY GO ASTRAY because between her and her DEVIOUS PLOTS stand MILLIONS of Patriots of Mother Lanka!

  What is WORSE, is she makes these PRONOUNCEMENTS in India, responsible for fomenting the terrorist war that consumed the lives of over 150,000 of our fellow citizens! SHAME on YOU Chandrika Bandaranaike Kumaratunga …. your revered Father and Mother would CURSE you for these DISHONORABLE and TREACHEROUS Collusion with Foreign Enemies!

  ……………………
  Sri Lanka would have experienced massive killings if Mahinda Rajapaksa returned to power: Chandrika Kumaratunga

  Sept 05 (TOI) NEW DELHI- Mahinda Rajapaksa during his tenure as the President of Sri Lanka ran a police state and if he was successful in returning to power as Prime Minister in recent parliamentary polls the country would have experienced massive killings of innocents, according to Chandrika Kumaratunga, former President of the island nation.

  Kumarantunga, who played a key role in unseating Rajapaksa in last January’s Presidential polls, announced on Saturday that her visit to India would be followed by that of Prime Minister Ranil Wickremansinghe on Sep 15 as his maiden visit abroad since reelection.

  Talking to a select group of journalists here Kumaratunga, however, warned that Rajapaksa who muzzled voices of Sinhalas and Tamils during his decade-long-rule has not given dream of returning to power. “His primary aim of returning to power is to ensure that corruption charges are not pressed against him,” noted the former President who was in Delhi to participate in the just concluded Hindu-Buddhist conference organized by the Vivekananda International Foundation.

  Asserting that role and preeminence of India in the region cannot be wished away, fiery Lankan politician pointed out that Rajapaksa had supposedly tried to balance India in her country by promoting other powers. “But India is special to Sri Lanka and we need Indian support in form of investments among other things. India’s role in South Asia has been acknowledged globally. Its strategic position cannot be undermined,” noted the former President who was instrumental in bringing anti-Rajapaksa faction in Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and opposition United National Party to jointly oppose the common enemy – Mahinda Rajapaksa.

  She admitted that the Chinese funded projects in Sri Lanka had incurred huge debts on Colombo as the cost of such projects were high due to commissions paid to the Rajapaksa regime.

  Dismissing Rajapaksa’s claim of India’s hand in his defeat in Presidential polls last January, she said that the former head of state was looking for scapegoats after he was voted out of power. “The people of Sri Lanka can manage their democracy on their own.”

  Recalling the process that ousted Rajapaksa from power Kumaratunga informed that protests were launched by the civil society two years ago and there was demand that she take the lead in ousting the tyrant regime. “Rajapaksa created enormous hurdles in this journey and even did not allow any SLFP leaders or Ministers to meet me. But as demands grew for an alternate leader I zeroed on Maithiripala Sirisena who has a clean image among the SLFP leadership. I also got in touch with Opposition leader Ranil Wickremansinghe and the common enemy brought us together,” recounted the former two-time President as she did not rule out possibility of returning to active politics at a later stage.

  On the issue of reconciliation with the Tamil minorities Kumaratunga, who is also the chairman of the national reconciliation commission noted that the period provides golden opportunity to address the issue permanently. “We are working towards handing over land back to Tamils, addressing the disappearance issue and devolution package. India understandably has a dynamic role to play in this process,” she said, adding that both sides are responsible for the fishermen impasse and need to address the issue earnestly.

 8. Ananda-USA Says:

  Oops! CORRECTED Version …….

  …………………….
  With a Yamapalanaya Govt “National” in name only, and propped up not with consent of the UPFA MPs but technical dictats, is Somarama Sirisena SHIVERING IN FEAR that his National Government JUNTA of BACKSTABBERS and SHIP-JUMPERS may fall apart??

  Is he WORRIED that having SOWN the WIND with TREACHERY, he may REAP the WHIRLWIND of JUST RETRIBUTION???

  UNEASY lies the head that wears the CROWN of THORNS STOLEN in the dead of the night with DESPICABLE TREACHERY!

  The Stampede of the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Treason
  Into the Jaws of Dishonor
  Jump the Ship-Jumpers!

  Bribes to the Left of them
  Jobs to the Right of Them
  Power in Front of the Them
  Cudgels to the Rear of Them
  Jump the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Tears
  Driven by Nameless Fears
  Jump the Ship-Jumpers!

  Jostled from the Left of them
  Jostled from the Right of them
  Massed Asses to the Front of them
  Hoots of Rage to the Rear of them
  Jump the Ship-Jumpers!

  …………………………….
  President: National govt. under threat … from Rajapaksa loyalists and separatist forces

  by Zacki Jabbar
  Island.lk
  September 6, 2015

  Admitting that the national government formed between the UNP and the SLFP would face survival challenges, President Maithripala Sirisena yesterday called on members of both parties, especially at grass roots level, to ensure that their historic partnership continued for the betterment of the country.

  Addressing the UNP’s 69 anniversary celebrations at Sirikotha, the President who is also leader of the SLFP, described his participation in the celebrations of the SLFP’s main opponent as an unprecedented occasion.

  Describing his presence as an outcome of consensual politics, Sirisena warned that forces connected to the last Rajapaksa government and those with separatist agendas were doing their utmost to scuttle the UNP-SLFP Memorandum of Understanding entered into with the national interest in mind.

  Appealing to members of both parties, he said that it was with their support and cooperation that the conspiracy to destabilise the National Government could be overcome.

  Acknowledging that he could not have become President without the UNP’s support, Srisena expressed his heartfelt gratitude to the UNP leadership and rank and file.

  He also personally thanked the then Opposition Leader Ranil Wickremesinghe and former President Chandrika Kumaratunga for their encouragement and support, at a time when he and his family’s very existence was under threat.

  Among those present on the occasion were leaders of the constituent parties in the UNP led United National Front. They included Rauff Hakeem, Patali Champika Ranawaka, Palani Digambram, Rishard Bathiudeen and Mano Ganeshan.

  Convenor of the National Movement for a Pure Tomorrow, Athureliya Rathana Thera and Democratic Party Leader, Field Marshall Sarath Fonseka also graced the occasion.

  Leader of the UNP and Prime Minister Ranil Wickremesinghe recalling the difficult times that the party had to face in its history, thanked the membership for their efforts to making the UNP victorious once again.

  “We have ended nepotism, anarchism and corruption,” he noted while urging all those committed to good governance and the rule of law to ensure a peaceful and prosperous Sri Lanka, where all its citizens would have equal opportunities to succeed in life.

  Deputy Leader of the UNP Sajith Premadasa, Assistant Leader Ravi Karunanayake and General Secretary Kabeer Hashim addressed the gathering.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress