වී මිලට නොගැනීමට එරෙහිව අදත් අනුරාධපුර ගොවීන් මහපාරේ.
Posted on September 10th, 2015

අභීත එදිරිසිංහ 

නළුවෙක් නෙවෙයි මොළයක් විසින් විසඳූ, වී ගොවියන්ගේ ගැටළුව…. අයියෝ යහපාලනේ….

වී අලෙවි මණ්ඩලේ සභාපති දින දෙකකට කලින් කියුවේ දැන් වී මිල දී ගෙන අවසන්ව ඇති බවයිමගේ මතකය නිවැරදිනම් රජය වී ටොන් එක්ලශ දහදාහක් අරන් තිබෙන බවත් තවත් ටොන් දස දහසක් මිලදී ගන්නා බවත් ප්රකාශ කලේය….

paddymarketing

ගොවීන් උද්ඝෝශණයට සූදානම්ය.. හේතුව අනෙක් වී තොග රුපියල් 25 30 පෞද්ගලික අංශයට විකුණන්න සිදු වීම නිසාය. යහපාලකයො ජනවාරි 8 කලින් දුන් පොරොන්දුව මාස 9ක් ගොසිනුත් ඉටු කරන්නට නොහැකි වීම ගැන ගලේ පැහැරූ බළලුන් මෙන් සිටිති. පහත තිබෙන සරල කරුනු බලන්න

 1. හිතුමතේ වී රුපියල් පණහට ගන්නවා කියා කීම
  2.
  රටේ වී අස්වැන්නෙන් කොටසක් පමණක් මිළදී ගැනීම..
  3.
  තුල හාල් මිල වැඩිවීම
  4.
  පෞද්ගලික ව්යාපාරිකයා වී කුණු කොල්ලෙට ලබා ගැනීම
  5.
  පෞද්ගලික ව්යාපාරිකයාගේ හාල්ද අර වැඩි මිලටම විකිණීම
  6.
  මේ කාරණය තුලින් පෞද්ගලික හාල් මෝල් හිමියා අති විශාල ලාභයක් ලැබීම.

රජයට මෙයට මුහුණ දීමට තිබූ ක්රමය

 1. අස්වැන්න නෙලන්න කලින් තාවකාලික ගබඩා නිර්මාණය කිරීම තුලින් රටේ සමස්ත වී තොග මිළදී ගැනීමට කටයුතු කිරීම ( මෙය ප්රායෝගිකය ඉතා දුශ්කරම කාර්යයකි..)
 2. අතිරික්ත වී තොග මෝල් හිමියාට විකිනීමේදී රජය මැදිහත් වීම. මෝල් හිමියා සහ ගොවියා එක්තැනට ගෙන රජයේ අධීක්ශණය යටතේ වී වෙළදාම සිදු කිරීම

නමුත් මේවා කරන්න බැරි පොරොන්දු බව දැනටමත් ඔප්පු වී ඇත. ගොවීන් කිහිප දෙනෙක් ගේ වී වැඩි මිලටත් බහුතරයක් වී ගොවීන්ගේ වී අඩු මිලටත් මිලට ගැනීම තුල ගොවියා අධෛර්යමත් වීම නොවැලැක්විය හැක

හාල් මිල පෙර ලෙසම පවතිනු ඇත…. මේ ගැන ඉතා කෙටියෙන් පැවසූ අතර, කෙටි දෙය මේ ගැටළුව තේරුම් ගැනීමට ප්රමාණවත් වීයැයි හඟිමි

එක්සත් ජාතික පක්ශ රජයක් ආවම ඔක්කොම හරියයිකියපු අයටත්, “රනිල් කියන්නේ නලුවෙක් නෙවෙයි මොලයක්කියපු අයටත් සිදුවෙන අපහසුතාවය ගැන සිතා මම ඔවුන්ගෙන් කිසිවක් අසන්නේ නැත.

5 Responses to “වී මිලට නොගැනීමට එරෙහිව අදත් අනුරාධපුර ගොවීන් මහපාරේ.”

 1. Fran Diaz Says:

  Yahap Coalition trying to turn Lanka into some sort of Capitalist State overnight ?

  Yahap govt must bear in mind that two World Wars were fought to make all of Europe Socialist states with Capitalism alongside. Britain is a Welfare State. America has Social Security, Medicare, Medicaid etc.

  Sri Lanka is called the Socialist Republic of Sri Lanka, not Capitalist Sri Lanka.

  Yahap : Please pay the Paddy Farmers the promised payments, and buy all of the paddy as promised. Keep the Promises !

 2. ranjit Says:

  Ranil haven’t done anything good to this country except helping his friends in the west. He is trained and paid to do what they want not what citizens of this country needs. After all what he did in 2004 giving in writing half of the country to the most ruthless terrorist Prabakaran why our citizens trust this Gay white boy still cannot understand?

  This guy is different than DS or Dudley. He hates local anything.He always prefer imported things that’s why he treat our local cultivators of paddy,vegetables,onions etc in a third class manner. He is a different man now.He begged before the elections and now he is rich and no need to beg from ordinary citizens. He did his work for the International community and now he doesn’t need you and me until another five years so let’s see what this traitors will do in the future. There will be a day very soon for us to stand up together as one nation to save our homeland from treacherous International community and Indian parasites so be ready.

 3. Hiranthe Says:

  It is sad in-deed. Not only Run-nil. Even Maru Sira is responsible. This is the government or “Raigamaya” and “Gampolaya”..

  when the Construction work force starts creating problems due to lack of projects or NO projects.. more dramas we can see..

 4. Kumari Says:

  I feel sorry for us. With Deshapriya as the Elections Commissioner we have no way to turn to. He rigged both elections to get Ranil (the foreigner) in to power. I don’t know which way we could turn.

  Farming is the backbone of our country. Once these brave people give up farming, our food will be imported from India. We will become market for all Indian produce. That way our money too will go to them.

 5. Cerberus Says:

  We have CBK who appears to hate the Sinhalese since she said that the problem is “Sinhala majoritarianism”. Then there is her puppet My3 who has no brains at all. Then we have our gay boys in the UNP who appear to love the West more than Sinhalese. They are all so ridiculous like little brown Sahibs in their suits in tropical Sri Lanka..

  In the earlier times too when UNP came in to power they brought in Prima Flour milling factory around 1978 and brought in free wheat from Uncle Sam to discourage Sinhalese from eating rice and switch to bread. Then once the people are hooked on bread the West can sell their wheat without dumping it in the ocean as they do sometime to maintain price. Rice is so much better than bread made of GMO wheat dosed liberally with Glyphosate. The entire UNP cabinets appears to be determined to destroy and destabilize the Sinhala heartland as a prelude to Eelam.

  Why is the UNP not keeping their election promise to buy the Paddy at Rs. 50/kilo. What about clean water for the NCP? What happened to the container loads of Glyphosate which was imported by Killi Mahendran? It appears to have disappeared. No one seems to know where it is.

  Arjun Mahendran’s bond scam which is supposed to have cost the country Rs 5000 million gave the money which was used probably used for the UNP to win the election. Now they will dismantle the villages and create a Colombo Megapolis and when all the villagers have moved to Colombo and suburbs the land will be given to the Corporations for farming with cheap labor from South India. Our people will start committing suicide as they are doing already among farmers.

  We must use our heads and use the law to ensure these rascals are got rid of. The UNP would love an uprising so that like in 1988 they can kill the Sinhalese as they did the JVP youth. Whatever action has to be done legally so that UNP cannot enact emergency laws and have a fascist state.

  May all the deities who help Sri Lanka protect our people from these vultures.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress