මොන්ට්රියෝල් නගරයට ගිම්හානය ඇවිල්ලා
Posted on September 18th, 2015

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග

montreol

මොන්ට්‍රියෝල් නගරයේ පටු මාවත් දිගේ
අප ඇවිද යන්නෙමු අතිනත් අල්ලාගෙන
දහසකුත් වූ මිනිස් ප්‍රාණීන් අතර
කෙනෙකු නැත ඇස ගැටෙන

තවත් දිනයක් උදාවී හිරු එලිය
සිප ගනියි කළු ගලින් කල මංමාවත්
රැගෙන එයි උණුසුම් සුළඟ
ගිම්හානයේ සම්ප්‍රාප්තිය පිලිබඳ පණිවිඩය

කහ පැහැති ටියුලිප් මල් සෙලවේ
ගිම්හාන සුළගේ තාලයට
ගයයි ගීතයක් කුරුල්ලෙකු සුමුදු විලසින්
උසැති මේපල් ගසක අත්තක සිට
නිල් අහස නරඹයි නගරයක අසිරිය
රාත්‍රියේදී රහසින් සඳුට කියා දෙන්නට

One Response to “මොන්ට්රියෝල් නගරයට ගිම්හානය ඇවිල්ලා”

 1. Christie Says:

  Maples there are
  but no more Inuits
  there they are
  under the cobbles

  Sun will rise
  lighting the lives
  not the lives that
  under the cobbles

  Sinhalese of Ceylon
  will be the Inuits
  in the land of
  our birth

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress