ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් මෙයට පෙරත් ලංකාවේ තිබුණා. මෙන්න සිදුවුණ දේ…
Posted on September 27th, 2015

උපුටා ගැන්ම www.mahinda.info

ජාත්‍යන්තර විනිශ්චයකාරවරුන් සහ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂකයින් සහිත අධිකරන ක්‍රියාවලියකට වත්මන් රජය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමග එකඟ වූ බව වාර්තා වෙයි. මෙය ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක් නොවන අතර ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේත් මෙවැනි සිදුවීමක් වාර්තා වේ. ඒ කුමක්දැයි හිටපු තානාපති ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක මහතා මෙලෙස පැහදිළි කරයි.

අනිත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.

One Response to “ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් මෙයට පෙරත් ලංකාවේ තිබුණා. මෙන්න සිදුවුණ දේ…”

  1. helaya Says:

    Well said Dayan. Monkey Moon is a stooge for west. He is a stupid idiot.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress