පරිපාලන සේවයේ රැඩිකල් වෙනසකට අගමැති සිංගප්පූරු සහය ඉල්ලයි
Posted on July 21st, 2016

Dr Sarath Obeysekera

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන සේවය වඩාත් කීර්තිමත් තලයකට ගෙන ඒම සඳහා වූ රැඩිකල් වෙනස්‌කම් සිදු කිරීමේ දී සිංගප්පූරුවේ සිවිල් සේවා විද්‍යාලයේ සහාය අපේක්‍ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.  Divaina ……

Best assistance to bring the Sri Lanka Administration to a more professional and respected level can be given by the people in Sri Lanka.

President  has the powers to appoint Secretaries to the Ministries .In the future if the President refrain from appointing any Secretary and allow Public Service Commission to take the decision on merit and on an evaluation criteria and also  ministers and MP ‘s are   not allowed in interfere ,I am positive that civil servants in Sri Lanka can do an honourable job and you do not need any special training .

If we take action as above we do not need to seek assistance from Singapore to train the civil servants.

Finally FCID and CIABOC should not unilaterally decide to call and any civil servant to testify until   they present the facts to the Public Service Commission seeking their consent to call any civil servant to testify or submit answers related to purported corruption charges .

Today biggest problem is not civil servants but the politicians, hence we should train them to perform their duties diligently without interfering in the work of civil servants

Dr Sarath Obeysekera

One Response to “පරිපාලන සේවයේ රැඩිකල් වෙනසකට අගමැති සිංගප්පූරු සහය ඉල්ලයි”

  1. Christie Says:

    ඔන්න යකෝ මුන් දැන් යහපාලනයෙන් පරිපාලනයට යනවලු. යහපාලන යකා මල සින්ඟප්පූරුවෙන්ලු සන්නිය ගේන්නෙ.
    ඇයි යකෝ 1792 දී බිරිතානියන් කලා වගේ මලබාර් වෙරලෙන් වෙල්ලාලයො ගේන්නෙ නැත්තෙ.
    එට්කා එකෙන් මොක්කුද එන්නෙ?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress