මුදල් ඇමති රවි ‘ඔන්ගොයින් හොරකම්’.. බිරිඳ හා දියණියට රජයේ ගුදමක් දිලා
Posted on August 17th, 2016

මෙන්න ‘ඔන්ගොයින් හොරකම්’.. මුදල් ඇමති බිරිඳට දුවට අපූරු තෑග්ගක් දීලා..

මුදල් ඇමති රවි කරුනානායක මහතා විසින් වරායේ පිහිටි රජයේ ගුදමක් තම බිරිඳ හා දියණියගේ නමට ලබා දී ඇති බව ජවිපෙ පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී වසන්ත සමරසිංහ මහතා අනාවරණය කර තිබේ.

මෙම ගුදම සඳහා රුපියල් කෝටි හතලිහක් පුද්ගලික ඇපකර තබා ඇතැයිද මේවා ‘ඔන්ගොයින් හොරකම්’ යයිද කී ඔහු මුදල් ඇමතිවරයාට එරෙහිව මේ වසර මුලදී කරන ලද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් අද වන තෙක් කට උත්තරයක් හෝ ගෙන නැතැයිද සඳහන් කලේය.

One Response to “මුදල් ඇමති රවි ‘ඔන්ගොයින් හොරකම්’.. බිරිඳ හා දියණියට රජයේ ගුදමක් දිලා”

  1. plumblossom Says:

    Apart from highly commending those who are taking legal action against the treacherous CBK (Chaura Rejina) regarding the defamatory and utter lies she keeps repeating to defame her rivals, legal action should be taken against her for stating that she will definitely devolve more powers to provincial Councils within the new constitution. Does this evil woman CBK think she owns Sri Lanka and that she is the one who is going to draw up the new constitution of Sri Lanka (according to the wishes of the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists)? The constitution of Sri Lanka should satisfy first and foremost the majority of people of this island i.e. the Sinhala people and the Sinhala people firstly do not want to draw up a new constitution nor do they want any more powers whatsoever be provided to the provincial councils.

    Someone has to go to the supreme court and take action against treacherous CBK for suggesting that she will definitely devolve more powers to provincial councils within the yet to be drawn up constitution since this means the treacherous Ranil, Sirisena, CBK and Mangala have already drawn up a constitution to satisfy the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists which is illegal.

    Beyond this, this yahapalanaya government, CBK, Sirisena, the JVP, the JHU, Sarath Fonseka and the like are extremely corrupt and are enjoying perks such as Pajeros, official vehicles, official residences, Rs.200 lakhs loans, doing deals such as renting buildings for example to house the agricultural ministry at very high rents, the bond scam, paying supporters very high salaries and hiring them as ‘consultants’ who are not really consultants such as at the RDA, the rice mafia of Sirisena brother making massive amounts of money at the expense of poor rice farmers, the coal deals of Champika making yet more massive amounts of money, karunka and copper being imported by UNP ministers without paying any taxes, Pajeros and other vehicles being imported by Ranil and Sirisena without paying any taxes in order to bribe MPs, all these corrupt deals are being done and the country is being betrayed in this way by collecting the required two thirds majority in parliament to ensure that treacherous acts such as the missing persons act are approved by parliament.

    All the while valuable infrastructure that should be marketed all over the world such as the Mattala Airport was used for storing rice rather than enticing airlines all over the world to use this airport or at least divert half the airplanes which use Katunayake to Mattala, especially tourist planes.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress