නීතිය නවලා එකම නඩුව දෙකඩ කඩා නාමල්ව අත් අඩංගුවට ගත් හැටි මෙන්න.
Posted on August 19th, 2016

 www.mahinda.info

චෝදනා වල පදනම් විරහිත ස්වභාවය සලකමින් වතාවක් ඇප ලැබුණ නඩුවට නැවතත් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාව අත් අඩංගුවට ගත් අයුරු නීතීඥ ප්‍රේමනාත් සී දොලවත්ත මහතා පැහැදිළි කරයි.

නීතිය නවන හැටි පොලිස්පතිවරයා පවසන්නේ මෙලෙසයි.

අනිත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress