සිංහල මුල 1
Posted on September 27th, 2016

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

ඉතා ආදියේ සිට මේ දිවයින සීහල , සීහලක ,සිංහල හා හා සම්බන්ධ නම් වලින්ම උපත ලද සින්හලාන් , සෙලාන් ,සේය්ලාන් ,සිලෝන් , හා සිහෝල් ආදී නම් වලින් හැඳින්විණි . සංස්කෘත පොත්වල සිංහල නාමය බහුලව යොදා ඇත .සමන්ත පාසාදිකා ආදී පාලි අටුවාවන්හි එයසීහලලෙස සිටී . දෙමල පොත්වලසිංගලම්යය ලියා ඇති අතර තැනෙකඊළම්ලෙස යෙදී ඇත . සීහලම් , ඊලම් ලෙස බිදී ඇත චීන්නු සිංහල යන්නසෙන්කියාලෙස ලියුහ . අරාබීහු ”’සරන්දිබ්ලෙස ලියුහ ..සීහලදීපඑසේ සරchaන්දිබ් විය .ටොලමිසලිකේලෙස ලිව්වේ සීහලක නම අසා වියහැක ..සිංහලද්වීප යන වචනයට ඉතා සමීප තවත් අරාබි වචනයක් වුයේසින්ගල්දිබ්යන්නය . ත්රිකුණාමලය අසල නිත්තුප්පානේ සෙල්ලිපියක ”’සින්ඝලනමින් සඳහන්වේ .—-සින්ඝලේන්ද් ශිලාමෙඝ —–.
චීන ජාතිකයන්ගේ සෙලාන් යන නම අනුව ජපන් ජාතිකයෝසේරෝන්නමින් අපරට හඳුන් වති ලංකා තේ ජපනුන්ටසේරෝන් කෝවා .බොහෝ විට යොදන්නේ සේරෝන් යන්න පමණි ..ඉරානයේමොසුල්නගරයේ රෙදිමස්ලින්වුවා සේම, මඩකලපු රෙදිමදප්පලම් වූ සේම ,මුලින්ම පිඟන් බඩු චීනය විසින් නිපදවූ නිසාචය්න වෙයාර්වූ සේම සිංහල රටේ හෙවත් සේරෝන් හි නිපදවූ නිසා ජපනුන්ට තේ සේරෝන් විය .
වයඹ දිග ඉන්දියාවේ පළමුවන සියවසට අයත් ඛරෝෂ්ටි ශිලා ලේඛන දෙකකමසිංහලනමින් පුද්ගල නාම හැඳින්වේ .එක තැනකසිංහනමින්ද තව තැනෙක ”’සිහිලකගේ යහළු සිංහ මිත් ”’යනුවෙන්ද ඇත .ලංකාවේ බ්රාහ්මී ශිලා ලේඛනයකසිධ සිහස බමනහය් දැක්වේ ..”සිහසයනුසිංහගේයනුය් . ක්රි 4 සියවසේ සමුද්රගුප්ත රජුගේ ප්රශස්ති ඉපියක අපරටාසියන්සෛන් හලකඑනම් සිංහලයෙහි නිවැසියන් ලෙස හඳුන් වා ඇත .. ඉන්දියාවේ නාගර්ජුන කොන්ඩ හි සෙල්ලිපියකසීහල සංඝ ”’ නම් භික්ෂුන් පිරිසක් විසින් එහි ආරාමයක් රවූ බව කියවේ.. එය ක්රි 4 සියවසේ මහසෙන් රජ සමයේය .සිංහල දේශයෙන් ගිය සංඝයා සීහල සංඝ විය . අන්ග්ලොවරුන්ගේ රට ඉංග්‍-ලන්ඩ් වූ ලෙසිනි
මතු සම්බන්ධය

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress