චෝදනා සහිත පුද්ගලයෙකු අධිකරණ සේවයට බදවා ගැනීම පෙර විමර්ශනයක් පවත්වන්න – මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රයෙන් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවට ඉල්ලීමක්
Posted on January 29th, 2017

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය පුවත්පත් නිවේදනය

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයේ මහෙස්ත්‍රාත්වරයෙකු ලෙස පත්වීම් ලැබූ ඩී.එම්.ඒ.අයි.දිසානායක මහතා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත නිවැරදි නොවන කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් යටතේ විමර්ශන පවත්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය හා කැෆේ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2016 ඔක්තෝබර් මස 14 දින දිණමින පුවත්පතේ අධිකරණ සේවය සදහා අලුතින් බදවා ගනු ලැබූ පුද්ගයින් පිළිබද ලේඛණයක් මුල් වරට ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබීය.  අධිකරණ සේවය සදහා බදවා ගැනීමේ දී පෙර චෝදනා සහිත පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බැලීම සදහා වන අවස්ථාවක් ලබාදීම සදහා මෙම පියවර ගෙන තිබුණි. අධිකරණ සේවාව සදහා බදවාගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ විනිවිද භාවයක් ඇති කිරීම සදහා සිදුකල දිගුකාලීන අරගලයේ ප්‍රතිඑලයක් ලෙස ලද මෙම අවස්ථාව යොදාගනිමින් නුසුදුසු පුද්ගලයින් එම තනතුර සදහා පත්වීම වලක්වා ගැනීම අප විසින් සිදුකල පැමිණිල්ලේ අරමුණ විය.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය වෙත ලැබුණු  තොරතුරු සියල්ල අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර උක්ත පත්වීම සිදු කිරීමට පෙර නැවත ඔහු පිළිබදව සොයා බැලීමක් සිදු කරන ලෙස සහ සුදුසු වෙනත් විමර්ශන ක්‍රියාවලියක් අප විසින් ඉල්ලා සිටින ලදී.

අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සදහා දීර්ඝ වුත්, දුෂ්කර වූත් මාවතක අප පැමිණ සිටින්නෙමු.  කුමන ආකාරයකින් හෝ නුසුදුසු පුද්ගලයින් අධිකරණ කේෂත්‍රයට ඇතුලත්වීම වලක්වා ගැනීමේ වැදගත්කම ලෙනින් රත්නායක සිදුවීම හරහා ද තවත් එවන් ප්‍රසිද්ධියට පත් නොවූ සිදුවීම් හරහා ද අප අත් දැක ඇත්තෙමු. 

කෙසේ නමුත්, පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර නීති කේෂ්ත්‍රයේ විවිධ පාර්ශව සමග මේ පිළිබද අදහස් විමසීමක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය විසින් සිදු කරනු ලැබීය.  මෙම පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය වෙත ද පැමිණිලි ඉදිරිපත් වී තිබූ අතර ඔවුන් ද එය අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත වාචිකව යොමු කර ඇත.  අධිකරණ සේවයට බදවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙවර සිදුකළ එකම ලිඛිත පැමිණිල්ල ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රයේ සහ කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

අධිකරණ කේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රතිසංවිධාන සදහා බලපෑම් කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය සහ කැෆේ සංවිධානය මෙරට සිවිල් සංවිධාන හා පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ආරම්භ කොට ඇති බැවින් එම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට කටයුතු කරල ලෙසයි.

 

මාධ්‍ය ඒකකය

කැෆේ සංවිධානය

2017 ජනවාරි මස 28 වැනිදා

 

Rajith Keerthi Tennakoon
Executive Director/CaFFE
Executive Director/CHR-Sri Lanka
100/19 A, Welikadawatta Road,
Rajagiriya,Sri Lanka.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress