හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ සිරගතකොට ඇත්තේ FCID ASPගේ වංචා සහගත සහතිකය මතයි!
Posted on March 12th, 2017

රෝහාන් වැලිවිට මහතාගේ ‘මගේ කට උත්තරය’ කෘතිය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවේදී සිදුකළ දේශනයේ කොටසක්

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress