අද මහින්දගේ රණවිරු සමරුව ආණ්ඩුවෙන් අවලංගු කරයි.. මුල්ලවයික්කාල් ප‍්‍රභාකරන් සැමරුමට නෑ බාධා..
Posted on May 19th, 2017

lanka C news | ලංකා සී නිවුස්

අද දිනයට මුදල් ගෙවා එම ස්ථානය වෙන් කර තිබුණද හදිසියේම යොදාගත් කටයුත්තක් වෙනුවෙන් එම ස්ථානය ලබා දෙන්නැයි උපදෙස් ලද බව ඊයේ පස්වරුවේ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දන්වා ඇත.

ප‍්‍රභාකරන් සමරමින් පෙරේදා දිනයේ මුල්ලිවයික්කාල්වල උත්සවයක් ඇතුළු ජන සංහාර සතියක් උතුරේ පැවැත්වුනේ කිසිදු බාධාවකින් තොරව බවද එම සංවිධානය සදහන් කරයි.

අද මහින්දගේ රණවිරු සමරුව ආණ්ඩුවෙන් අවලංගු කරයි.. මුල්ලවයික්කාල් ප‍්‍රභාකරන් සැමරුමට නෑ බාධා..

මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය හා සංස්කෘතික අමාත්‍යංශයේ ලිපිය මෙහි දැක්වෙයි.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද දිනයේ කොළඹ නිදහස් චතුරස‍්‍රයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රණවිරු සමරුම් උත්සවය සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවලංගු කර ඇති බව ගෝලීය ශ‍්‍රී ලාංකික සංසදය පවසයි.

6 Responses to “අද මහින්දගේ රණවිරු සමරුව ආණ්ඩුවෙන් අවලංගු කරයි.. මුල්ලවයික්කාල් ප‍්‍රභාකරන් සැමරුමට නෑ බාධා..”

 1. helaya Says:

  Dumb bastard Srisena. How can they sleep at night. Stupid-stupid governent

 2. ranjit Says:

  These two bastards will not have a place to hide if they continue like this weakening and taking revenge from the SINHALA population and our most sacred religion Buddhism. People are dying, starving and they don’t have anybody to tell their grievances because no one listen or cares. We have only God to tell these days no one else.
  In this majority Sinhala buddhist country we are not allowed to build a buddhist temple, keep a buddhist statue or even to put a pirith cassette to listen. What kind of rulers we have in this country? How can they be so evil and rude to treat sinhala buddhists like that?
  We suffered for thirty years because of terrorism and at last thanks to our brave soldiers in the armed forces and a fearless leader we had in that period we were able to crush the most ruthless terrorist movement in the world so instead of thanking them and remembering them this cruel,evil Sira/Ranil combination put restrictions to stop their activities and putting our war heroes in jail and releasing the hard core terrorists to get sympathy from their foreign backers and Tamil diaspora and others. It is wrong we should punish these power hungry, money hungry traitors to the motherland through the ballot next time without any argument. They are not doing anything to satisfy the majority Sinhala population or to buddhist religion except satisfying the needs of Tamil and Muslim population. We should stand unitedly to face our enemies and stop Tamil and Muslim colonization in lands belongs to us. I can see a dark cloud looming in the horizon same as in 1983 therefore I urged this treacherous Yamapalanaya government to take action to stop Tamil and Muslim expansion in various fields to take over our beloved Motherland. We stand unitedly to celebrate our victory day with our president Mahinda Rajapaksa every year without any fear with the blessings of Maha Sanga. Long live Sinhala nation. Long live Buddhism.

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor maru sira has no saying in any of the affairs. It is the traitor chief die hard catholic token Buddhist Bay
  Gal Karaya Mega Thief Batalande Wadakaya pol pot r@nil wickramaSinhalakiller who decides what should happen
  and what shouldn’t.

  Remember pol pot r@nil did all he could do to break up Sri Lanka and gave half the country to
  his catholic buddy hitler malapaharan (barrel man) in 2005 with catholic run UNPatriotic party’s CFA. Still didn’t
  work. Then pol pot r@nil sent millennium city intelligent officers to catholic tigers of tamil drealam bullet to
  expedite the cause. Obviously it will be heart breaking for the xxx to see any celebration by MR. No surprise
  there. Maru sira also happy since his only objective is harassing MR. Our question is where are these traitor low
  lives going to live once they lose power. Since these traitor low life deshapaluwan licking the baks of the west and
  india, they are obviously don’t give a damn, goes on rampage and destroying Sri Lanka, Sinhalese race and Buddhism. Traitor low life YAMA PALLAN of course can settle down in tn and live happily ever after!

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor low life pigneswaran said today remove all Sinhalese from the north and the east, remove army as well.
  What about the low life’s gang in Colombo? Pig neshwaran are you going to take them all to your tamils only
  drealam? Why don’t you all pack up and go to tn where you came from? No Sinhalese brought you here or ask
  you to come. Colombo to themselves as well and tamils only drealam.

  Free education, get to the highest position (back door?)
  in his profession. Now the chief minister, thanks to catholic run UNPatirotic party’s traitor thambi mudiyanselage
  jr@ 13. Still not happy. Ungrateful xxx!

 5. Ancient Sinhalaya Says:

  It is heart breaking to hear this ungrateful low lives banning MR’s victory celebrations while letting the terrorists inc
  pigneshwaran etc low lives celebrate their sun goat hitler malaparan (barrel man) the mass
  murderer. All patriotic Sri Lankans should curse the parents of the mass murder who caused close to 250,000 deaths including their own. How many more were disabled, some of them for life. Thanks to MR
  bloodbath was stopped. Millions of lives were saved including tamils. Tamils grateful? No chance. Recently traitors burnt effigy of MR after attacking it with shoes. Even toddlers were given the slippers to attack the effigy. That’s how ungrateful these xxxx are? Hitler mala paharan (barrel man) was forcibly conscripting tamil children. So all of them who could afford an air ticket jumped the country and blamed Sri Lankan government to claim refuge status. Truth of the matter was they were fleeing hitler mala paharan’s (barrel man) forced conscriptions. Of course they have to thank hitler mala paharan (barrel man) for giving them luxury lives in the west. Imagine how
  many more mass murderer would’ve sacrificed if MR didn’t stop the low life? Not an iota of gratitude!

  Thanks to the great man
  ALL the people in the country including traitor maru sira and traitor chief die hard catholic token Buddhist Bay
  Gal Karaya Mega Thief Batalande Wadakaya pol pot r@nil wickramaSinhalakiller can travel any where any time
  in the country without the fear of their balls getting blown into pieces (the two low lives have no balls?). Aren’t you ashamed to ban this man while
  enjoying that freedom he gave you but nobody else could give. We all with an iota of patriotism know the low lives don’t have an iota of patriotism in them
  can do such things. Shame on you pieces of xxxx!

 6. Lorenzo Says:

  National war heroes day was celebrated by the govt. led by Sirisena.

  “http://www.adaderana.lk/news.php?mode=head&nid=2806”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress