පොලිසියයි ඇමතිවරුයි සිංහලයන්ව ජාතිවාදියො කියලා හංවඩු ගහන එක වැරදියි..!-මහින්ද
Posted on June 12th, 2017

පොලිසියයි ඇමතිවරුයි සිංහලයන්ව ජාතිවාදියො කියලා හංවඩු ගහන එක වැරදි බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වාදෙයි..

මුහුණු පොතෙන්

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress