ඇමති ෆයිසර් මුස්තාෆා පළාත් පාලන මැතිවරණ සිතියම තවත් මාස 3 කට අකුළයි. 2017 ජූලි 1 ගැසට් පත්‍ර‍ය ඔක්තෝබර් 1 කට කල් දමයි.
Posted on July 2nd, 2017

පුවත්පත් නිවේදනය කීර්ති තෙන්නකෝන් විධායක අධ්‍යක්ෂ/කැෆේ සංවිධානය

ජනතා පරමාධිපත්‍ය උල්ලංඝණය කිරීමක් – කැෆේ සංවිධානය කියයි.

මැතිවරණ සිතියම අකුළන උදවියට  ජනාධිපතිවරණය 2019 නොවැම්බර් බව අමතක වෙලා!

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සදහා අනිවාර්ය කොන්දේසියක් වන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම බලාත්මක කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර‍යක් මගින් තවත් මාස 3 ක කාලයක් සදහා කල් දමා ඇත.  අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා විසින් මෙම කල් දැමීමට අදාළ ගැසට් පත්‍ර‍යට අත්සන් තබා ඇත. 

පලාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ පනතට අනුව අමාත්‍යවරයා ට අත්තනෝමතික ලෙස මැතිවරණ කල්දැමීමේ කිසිදු බලයක් නොමැති අතර මෙය ලැජ්ජා සහගත ලෙස මැතිවරණ සිතියම අකුලා දැමීමක් බව මෙය හෙළා දකින  කැෆේ සංවිධානය ප්‍ර‍කාශ කරයි.  අදාළ පනත 2017 ජූලි 1 දින සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත තිබූ අතර එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ලැබූවේ 2017 අප්‍රේල් 7 දින යි.

යහපාලන රජය මැතිවරණ සිතියම අකුලා දැමීමට කොපමණ කටයුතු කළ ද, ඔවුන්ට අවධාරණය කළ යුතුව ඇත්තේ පළාත් සභා මැතිවරණය ජනමත විචාරණයකින් තොරව කල් දැමිය නොහැකි බවයි.  මෙයට පෙර ද කැෆේ සංවිධානය අනාවරණය කළ පරිදි, පළාත් සභා 3 ක මැතිවරණ කල් දැමීමට ද,  මේ වන විට යහපාලන රජය ලැජ්ජා නැති උත්සාහයක රජය නිරත වෙමින් සිටී.  පළාත් පාලන මැතිවරණය ඔක්තෝබර් 1 දිනට කල් දැමීමත් ඔක්තෝබර් 2 දින පළාත් සභා 3 ක ඡන්ද විමසීමට ගැසට් නිවේදන නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබීමත් අහම්බයක් නොවන බව කැෆේ සංවිධානයේ විශ්වසය යි.

ලංකාවේ මැතිවරණ සිතියම අකුලා දැමීමටට කොරතම් උත්සහ කළ ද, 2019 නොවැම්බර් හෝ දෙසැම්බර් මස ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතු බව මැතිවරණ කල් දැමීමේ සකලවිධ උපක්‍ර‍ම සදහා යොමු වෙමින් සිටින පාර්ශව වෙත අප අවධාරණය කළ යුතුව ඇත.

ෆයිසර් මුස්තාෆා අමාත්‍යවරයා අත්තනෝමතික අයුරින් පළාත් පාලන මැතිවරණ කල්දැමීම සිදු කළ ද, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නියමිත පරිදි 2017 ඔක්තෝබර් 2 නැගෙනහිර, උතුරු මැද හා සබරගමුව පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම සදහා වන ගැසට් නිවේදනය ප්‍ර‍කාශයට පත් කරනු ඇතැයි කැෆේ සංවිධානය විශ්වසය පළ කරයි. 

කීර්ති තෙන්නකෝන්

විධායක අධ්‍යක්ෂ/කැෆේ සංවිධානය
2017 ජූලි 2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress