‘පිස්සු චීවරධාරියා’ ෆොන්සේකාගේ කතාවෙන් කණගාටු වූ ඇල්ලේ හිමි ප‍්‍රබල තීරණයක් ගනී..
Posted on September 8th, 2017

lanka C news

පිස්සු චීවරධාරියෙක් යයි ඇමති සරත් ෆොන්සේකා විසින් කරන ලද ප‍්‍රකාශය ගැන තමන් අතිශය කණගාටු වන බවත් මෙවන් තත්වයනට පිලිතුරු දීම සදහා තමන් ඊළග මැතිවරණයේදී ක‍්‍රියාකාරී දේශපාලනයට පැමිණෙන බවත් පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසති.

One Response to “‘පිස්සු චීවරධාරියා’ ෆොන්සේකාගේ කතාවෙන් කණගාටු වූ ඇල්ලේ හිමි ප‍්‍රබල තීරණයක් ගනී..”

 1. Lorenzo Says:

  BURMA 2012, SRI LANKA 2020!

  This is how all the violence in Burma started straight out from the mosque!!

  Please share and inform people. Rohingya TERRORISTS are spreading lies.

  Tamils in the north are WISE. They will NEVER face this threat. “itha onda gaani” Singhalaya will pay for their COMPASSION very soon.

  My blood boils when I see this because I’m a TAMIL. I know it is NOT the case for COMPASSIONATE Singhalese. Call me a RACIST but this is the TRUTH. It is better to survive with the RACIST label than DIE IN GENERATIONS labelled a compassionate FOOL.

  Christians, Jews, Hindus, etc. can SURVIVE in SL ONLY as long as SL remains a BUDDHIST majority country. The day it becomes HINDU or MUSLIM controlled, all others will have to LEAVE or go to HELL. This is the bitter truth.

  “https://www.facebook.com/Amithweerasingh/videos/1403399223062144/”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress