බත් පාර්සලයක්‌ රු.10 කින් ඉහළට
Posted on January 10th, 2018

Dr Sarath Obeysekera

 ප්රදීප් ප්රසන්න සමරකෝන් සහ චමින්ද සිල්වා

ලන්ච් ෂීට්සහ ෂොපින් බෑග් මිල ඉහළ යාම නිසා බත් පාර්සලයක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දමන බව ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් මහතාදිවයින ඊයේ (09 වැනිදා) පැවැසීය.මේ අතර මාසයක්ඇතුළත බත් පාර්සලයක මිල රුපියල් 10 කින් වැඩි කළ දෙවැනි අවස්ථාව මෙය බව පාරිභෝගිකයෝ පවසති.
කොළඹ නගරයේ බත් පැකට්ඇතුළු ඇසුරුම් කරන ලද ආහාරවල මිල ගණන් රුපියල් 20 ත් 30 ත් අතර මිලකින් ඊයේ සිටම ඉහළ දමා ඇති බවත්, මෙය අසාධාරණ බවත් පාරිභෝගිකයෝ රැසක්‌ “දිවයින පැවසූහ.මෙතෙක්රුපියල් 100 ත් 120 ත් අතර මිලකට අලෙවි වූ බත් පාර්සලය ඊයේ වනවිට රුපියල් 150 දක්වා ඉහළ නැග ඇතැයි පාරිභෝගිකයෝ කියා සිටියහ.

I usually take my lunch in a box or wrapped in a banana leaf ( I cannot consume  ripened  bananas in my plot as urban monkeys keep eating them !)  .So I decided that feeding monkeys may also be a meritable act  and decided to use the leaf for wrappig food .Some people use the internal stem of the banana tree to cook with dahl rather that throwing away .

Back to food parcel

When I leave early with no time to cook rice and curry I buy a food  parcel from the canteen near by .

I have noted that the quantity of rice in a parcel is so excessive and Sri Lankans try to consume the whole amount despite the fact that over eating rice can increase threat to advance  diabetes and obesity  .Excessive starch is also converted into fat hence one’s cholesterol level rapidly increases.

All the researchers in Sri Lanka shall get together and decide the optimum size of a cup which shall be used to measure the amount of rice to be placed in a parcel.

People who thrive on cooking and selling food parcels can surly reduce cost of rice by just reducing 10% of the rice quantity. One kilo gram of cooked  rice may be enough to wrap seven packs instead of six ?

By doing Price increase of food parcel due to high cost of wrapping can be avoided

( I  noted that soap,toffees ,cool drink packs ,etc etc are reduced is size by he manufacturers in order to keep the price at it is )  .

 

Dr Sarath Obeysekera

One Response to “බත් පාර්සලයක්‌ රු.10 කින් ඉහළට”

  1. Senerath Says:

    “So I decided that feeding monkeys may also be a meritable act ..”

    This is what hardworking, honest and law abiding Sri Lankans are doing since 2010. Not only that some foolish hardwoking honest people are worshiping Hanumantha.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress