ගෝඨාභය ජනපති වීම ස්ථිරයි..?
Posted on February 20th, 2018

අද උසාවි පැමිණි විමල් වීරවංශ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය ගැන ද ප්‍රකාශ කරමින්, ඔවුන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අගමැති පුටුවේ නොව ජනපති පුටුවේ වාඩි කරවන බවට ප්‍රකාශ කළා.

One Response to “ගෝඨාභය ජනපති වීම ස්ථිරයි..?”

  1. Ananda-USA Says:

    Pohottuwata JAYAWEWA! Virodhara Deshapreminta JAYAWEWA!

    Mahinda Rajapaksa Hitapu Janadhipathithumata JAYAWEWA!
    Rata Rakapu Virodhara Gothabaya Rajapaksa Nawa Janadhpathi Wewa!
    Jathiyey Weera Sinha Wimal Weerawansa Mathithumata Jayen Jaya Labewa!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress