අනුර කුමාර දිසානායකගේ කතාව කුජීතයි
Posted on July 9th, 2018

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග

විමල් වීරවංශගේ මවත් සොහොයුරියත් මානසික රෝගීන් බවත් ඔවුන් දෙදෙනාම අංගොඩ මානසික රෝහලේ නේවාසිකව සිට ප්‍රතිකාර ගෙන තිබෙන බව අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තු විවාදයකදී පවසා තිබේ. 

මෙය කිසිසේත්ම  පිළිගතහැකි නොහැකි මානසික රෝගීන්ට අපහාස කරන්නා වූ ප්‍රකාශයකි. විමල් වීරවංශ පිලිබඳ  විවේචන තිබේ. එහෙත් මෙවැනි පිළිකුල් දනවන ප්‍රකාශයක් අනුර කුමාර දිසානායකගේ මුවින් පිටවීම නම් කුජීතය​. 

4 Responses to “අනුර කුමාර දිසානායකගේ කතාව කුජීතයි”

 1. Dilrook Says:

  Shame on Anura Kumara. He has shown how bankrupt he and his JVP are. He must resign as the JVP leader or people will punish the JVP.

  Wimal’s mother and sister suffered trauma due to the war crimes of the UNP government in 1989. Wimal’s older brother was abducted and Wimal’s father threatened suicide unless Wimal left the JVP.

  A totally pathetic display of personal and political bankruptcy by Anura Kumara.

 2. Randeniyage Says:

  I agree wholeheartedly not because I love WW but condemning mental patients (regardless of the reason how they got the illness) as “pisso” is not something people do and win a debate in the current century. He should resign now as under his leadership not only JVP has not progressed but dropped to lowest popularity too regardless of their active participation in fighting corruption.

 3. Hiranthe Says:

  I fully agree with Dilrook and Dr. Ruwan.

  People become animals when greedy for power and NGO money

 4. Christie Says:

  Thanks all.

  At last one Jeppo has openly said what they say privately.

  Jeppos the Sinhala terrorists of India have been brain washed (molei sudhddha karala meaning original brain is removed and replaced with one chosen by the one who removed the old one. Remember it is always Indian parasites who are behind the Socialists here from the day it was introduced here) by India and Indian Colonial Parasites.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress