මම කවදාවත් දේශපාලනයට එන්නේ නෑ – සංගා තහවුරු කරයි I will never enter politics  Sanagakkara Confirm
Posted on August 14th, 2018

Dr Sarath Obeyskera 

තමන් කෙඳිනකවත් දේශපාලනයට නොපැමිණෙන බවත් ඒ පිළිබඳව කිසිම කැමැත්තක් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා හිටපු සුපිරි පිතිකරු කුමාර් සංගක්කාර පවසයි.සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට ඊයේ ඔහු කළ ප්‍රකාශයක දැක්වෙන්නේ තමා දේශපාලනයට පැමිණීමට නියමිත බවට වාර්තාවන තොරතුරු පිළිබඳව තමා උනන්දුවූ බවයි.ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් පසුව සිය පළමු අවධානය තමන් වෙනුවෙන් වසර ගණනාවක් කැප කළ පවුල වෙනුවෙන් පූර්ණ වශයෙන් යොදවා ඇති  බවත් ඔහු පවසයි.තමන්ට කිසිම ආකාරයක දේශපාලන උනන්දුවක් නොමැති බවත් දේශපාලනය හා ජනතා සේවය ඉතාමත් වගකීමෙන් කළ යුතු බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

Imran Kahn never had the ambition to be the Prime Minister of Pakistan. During his cricket carrier he may have learnt certain tricks and how things can be done as a politician,

Cricket has been a Gentlemen’s Game until up to recent times. Cricketers keep changing the colours when they play with different games, Politicians do the same. They keep changing colours. Cricketers fix matches and politicians fix elections .Cricketers (some) take bribes, Politicians (mostly) take bribes .Cricketers change balling and batting sides .Politicians change sides often. Cricket fosters harmony and also hatred among people and nations

It is possible that Kapil Dev or Sunil Gavaskar contests next Indian Election and win Winning streak may propagate to Sri Lanka if Sangakkara, Murali or Mahela follows thru.

Three crickets running these three countries can work together and fix” all the problems like they fix matches Sometimes…Like the fans in Pallekale and Colombo who cleaned garbage in the stadium .winning cricketing leaders  can clean the country of corruption ,

There may be one difference.

In cricket captains are changed when they keep losing but in politics they cling to captaincy despite losing many elections.

Cricketers wear ball Guards when they play to protect their balls

Politicians do not have balls” to guard!

Dr Sarath Obeyskera

4 Responses to “මම කවදාවත් දේශපාලනයට එන්නේ නෑ – සංගා තහවුරු කරයි I will never enter politics  Sanagakkara Confirm”

 1. aloy Says:

  It seems Sanga had told his buddy Mahela that MR fixed the WC encounter in India in 2011. If so that is another crime. We were watching it and were utterly disappointed about the poor performance of Sanga & others. Perhaps the CID should question about this when they meet MR today or tomorrow.

 2. Dilrook Says:

  Clan politics is the curse of Sri Lanka. As long as clans run the country it is cursed. Ancient systems cannot be compared with democracy.

  After decades, India finally overcame clan politics (partly thanks to the LTTE) in 1991. Since then it has not turned back. Nepal gave up clan politics in 2005. Even Bhutan and Maldives ditched it. Pakistan took another 27 years to overcome the curse of clan politics. Unfortunately for Bangladesh and Sri Lanka, politics is still cursed with feudal (clan) politics.

  It is a shame Sangha is not entering into the presidential fray. As it goes, only a certain calibre of persons contest it. It’s a shame Sri Lanka doesn’t deserve better. Rotten political elements are very happy with Sangha’s decision as they can keep politics a low level game.

 3. Christie Says:

  There are no Indian Colonial Parasites in India, Pakistan or in Bangladesh.

 4. aloy Says:

  Continuing further on my comment above, this is not to say we must not make lemonade when lemon is given. Throw the current lot out using MR.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress