මහින්දගේ දිවුරුම්දීම අසා ආධාරකරුවෝ රතිඤ්ඤා දල්වති
Posted on October 26th, 2018

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති ලෙස දිවුරුම් දීම සැලවීමත් සමඟ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල ආධාරකරුවෝ රතිඤ්ඤා දල්වමින් ප්‍රීති ඝෝෂා නගන්නට වූහ.

දෙහිවල

ඡායාරූප – එච්.එච්.ධර්මපාල


මහනුවර

ඡායාරූප – චමිල් රූපසිංහ


තංගල්ල

ඡායාරූප – අනීෂා මානගේ


බණ්ඩාරගම

ඡායාරූප – බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ

පුත්තලම

ඡායාරූප – හිරාන් ප්‍රියංකර

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress