නව රජයෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් කියයි.
Posted on November 4th, 2018

Lanka Lead News

පුද්ගල න්‍යාය පත්‍ර පසෙක තබා රටට න්‍යාය පත්‍රයක් සකස් කර ගනිමින් එය සාර්ථක කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හි මියන් පවසනවා.

එ නව අමාත්‍යාංශයේ දිවුරුම් දුන් දිනේෂ් ගුණවර්ධන ආශිර්වාද ගැනීම් සඳහා වූ උන් වහන්සේ බැහැ දුටු අවස්ථාවේදීය.

මහ නගර සහ බස්නාහ්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දිවුරුම් දුන් අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඊයේ (04) පෙරවරුවේ කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවතේ ධර්මායතනයට පැමිණ පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබාගත්තා.

2 Responses to “නව රජයෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් කියයි.”

 1. Ananda-USA Says:

  All of this makes CRYSTAL CLEAR that our Constitution is FATALLY FLAWED through the tinkering power hungry LOCAL POLITICIANS and FOREIGN POWERS eager to mold Sri Lanka to their liking irrespective of our wishes as citizens!

  We need a PATRIOTIC CONSTITUTION that

  STRENGHENS the EXECUTIVE PRESIDENCY instead of PRUNING it, by REPEALING 19A and giving the Presidency even additional powers,

  ELIMINATES Term Limits on the Presidency to allow the VOTERS to FREELY ELECT their President as they see FIT,

  ELIMINATES the REDUNDANT POSITION of (Executive) Prime Minister to PREVENT the kinds of INTERNAL WARS BETWEEN EXECUTIVES we witnessed in the last 3 1/2 years,

  RELIES on the SPEAKER to manage and moderate the House Proceedings (as in the US House of Representatives),

  REPEALS 13th Amendment now to PREVENT a SEPARATISM PRONE Federal System of Government emerging in Sri Lanka. and

  DISSOLVES and REPLACES ELECTED Provincial Councils with District Administrations led by District Governors APPOINTED by the National Government. This will ELIMINATE MUCH of the over 8500 tax-supported do-nothing PARASITES of Provincial Governments, and deliver streamlined government tto the people under a national government administration. It will HALT SEPARATISM in its TRACKS and REDUCE the multiple barriers that EXIST NOW to getting anything done in our country.

  FOSTER ONE National Parliament with 225 MPs, and perhaps CREATE a Senate with ONE Senator per DISTRICT to give each DISTRICT equal representation in Parliament irrespective of its population size.

 2. Christie Says:

  Make English the medium of instruction in Education,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress