හෙට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙනවා.. මං බහුතරය පෙන්වනවා..- රනිල්
Posted on November 13th, 2018

lanka C news

පාර්ලිමේන්තුව හෙට (14) දිනයේදි නැවත රැස්වන බව හිටපු අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

තමන් හෙට දිනයේදී පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වීමට සූදානම් බවද ඔහු සදහන් කරයි.

වික‍්‍රමසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියේ අරලිය ගහ මන්දිරයේදි මාධ්‍ය අමතමිනි.

2 Responses to “හෙට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙනවා.. මං බහුතරය පෙන්වනවා..- රනිල්”

 1. Hiranthe Says:

  To what extent can someone be a fool when blinded by personal gains achieved by selling nation’s assets?

  This Auctioneer of Mother Lanka has become so exited that he can go back to the selling business immediately.

  This is an interim stay Run-nil. Hold on your trading for a while. Mother Lanka and her body parts are not for sale any more!!

  This seems to have been done just to cool down the situation by taking into consideration of madness of the enemies of Mother Lanka.

 2. Ananda-USA Says:

  This Supreme Court Decision by (ONLY) THREE Supreme Court Judges is an INTERIM (TEMPORARY) INJUNCTION to halt ALL POLITICAL ACTIVITY related to the DISSOLUTION of Parliament and the HOLDING of NEW Parliamentary ELECTIONS.

  Here are my thoughts on the IMPACT of this ORDER, and the REMEDIES available to the New Govt.

  The TEMPORARY INJUNCTION APPLIES TO ALL PARTIES to the DISPUTE; not only the Govt.

  THEREFORE, the Govt cannot PROCEED with the NEW ELECTIONS, the Parliament is TEMPORARILY NOT-DISSOLVED, and it CANNOT RESUME SESSIONS either!

  RESUMING SESSIONS would be TANTAMOUNT to VIOLATING the TEMPORARY INJUNCTION issued by the Supreme Court!

  In particular, as he has threatened to do, the Speaker Karu Jayasuriya cannot organize a VOTE COUNT to show who has the Parliamentary majority, without FLOUTING the TEMPORARY INJUNCTION himself. Besides, only the President can CONVENE and CLOSE the Parliament; NOT the Speaker!

  Also, the Govt will APPEAL the Supreme Court Decision, in particular the LIFTING of the TEMPORARY INJUNCTION issued by the 3 judges.

  Furthermore, they are likely to also ask for a decision by the FULL Supreme Court comprising 11 judges in case they suspect that the 3 judge panel is BIASED!

  Finally, as Neville points out, in our Presidential Democracy, the FINAL EXECUTIVE Power lies with the President, NOT the Supreme Court. While no President likes to IGNORE an order of the Supreme Court, he CAN & DOES SO in certain National Emergencies like the PRESENT ONE.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress