අප රනිල්ට සහාය දුන්නේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවකට, ජාත්‍යන්තර අධිකරණයකට ලිඛිත පොරොන්දු මතයි…
Posted on December 13th, 2018

lanka C news

රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අගමැති කිරීම සදහා සහයෝගය ලබා දීමට තිරණය කලේ ලිඛිත පොරොන්දු කිහිපයක් මත බව දෙමල ජාතික සන්ධානය කියයි.

නව ව්‍යවස්තාවක්, ජාත්‍යත්නර අධිකරණයක් ඇතුළු ඉල්ලීම් එසේ ඉදිරිපත් කර ඇති බව දෙමල සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ධර්මලිංගම් සිදදාර්ථන් මහතා සදහන් කරයි.

3 Responses to “අප රනිල්ට සහාය දුන්නේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවකට, ජාත්‍යන්තර අධිකරණයකට ලිඛිත පොරොන්දු මතයි…”

 1. ranjit Says:

  TNA always acted as proxy to LTTE organization therefore it’s not a new thing of their recent activities and comments regarding the current situation in the country. UNP always worked against our country and its people. During the war their leaders helped the Tamil terrorist group with money, advise and war materials etc. Every time they take the power in to their hands our country is in turmoil in some way or the other. Their leaders think only of themselves and how to keep power in their hands for ever. They damn care about the country or it’s people except their own self and their families. They treated our Sinhala Buddhist population like slaves putting so much hardships on their shoulders. They always tried to please the foreigners than the local population for their own benefit. It’s time for Sinhala Buddhist majority to get united and fight these evil elements who are trying to divide our nation. Tamils and Muslims do not have any love for this country except dreaming to have a piece from this land for their own and to call their homeland. These traitors should be driven out without any mercy if we Sinhalese need to live in peace. Those who wish to live side by side with us in peace always welcome to do it and help us to build this great country of ours. Tamil diaspora, Western hypocrites and the Indian parasites and our own traitors to the motherland should be condemned and rejected by the Sinhala Buddhist majority. This is our land and this is our only homeland.

 2. Nihal Perera Says:

  This is exactly why they (Tamils & Muslims) supported, and continue to support Ranil and the UNP.

  They are so scared of MR, knowing they won’t get any concessions to divide the country from him. Ranil has already betrayed our country. Unfortunately, most Sinhalese are ignorant and in the dark when it comes to corruptions and treachery by Ranil and the UNP parasites, who don’t give a dam about the country or its future.

  All they want is to hang on to power by selling the country to Tamils and Muslims. Sadly Sinhalese are the dumbest people in the planet, who have no love for their country. All they care about is their stomachs. They don’t give a damn about what’s happening to the country, or who runs the country. This is the sad reality, and that’s why our country may never recover from current political and constitutional crisis.

  In my opinion, the whole country is corrupted, including Judiciary, Parliamentary system, and the executive presidency. They all bullshit about democracy, rule of law, constitution, and good governance, etc., but none seems to follow the rules, or the laws.

  Out of all the events so far, today’s Supreme Court decision to reinstate the biggest crook in the country (Ranil), and avoiding a general election could be the biggest blunder after all.

  It should be the public, who must decided the future of the country, NOT a bunch of corrupted lawyers and partisan Judges in the SC…

 3. Randeniyage Says:

  So what ?
  Now there are 100 odd opposition of Mahinda, including the President on their side.
  Sampandan cannot be the opposition leader now.
  JVP cannot be the opposition whip now.
  Opposition is much more powerful now than before and it includes Sirisena, the President
  Are they going to sleep or act like babies while Rani&Co deliver their promises ?
  You need 2/3 majority AND a referendum to betray the Sinhala people. It cannot be done.
  Let Ranil& Co run for their full term and gradually loose more and more votes. Show you honesty by facing justice fearlessly if you are innocent in the coming months.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress