පොදු ශ්‍රී ලාංකිකත්වයක් උදෙසා මුස්ලිම් ජන සමාජයේ යුතුකම? – යුතුකම මාධ්‍ය හමුව [Video]
Posted on May 15th, 2019

යුතුකම මාධ්‍ය හමුව 2019-05-09

මුස්ලිම් ජන සමාජයේ යුතුකම?
ගෙවිඳු කුමාරතුංග

https://www.facebook.com/yuthukama/videos/439840123512640/

https://www.facebook.com/yuthukama/videos/439840123512640/?v=439840123512640

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress