එජාපයේ අයගේ කටවල්වල චීන හොරි දැමිය යුතු හේතුවක් ගැන විමලවීර කියයි
Posted on May 29th, 2019

Ada Derana

All benefits from this govt. go to UNP supporters – Wimalaweera

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress