සෞඛ්‍ය ඇමති ඉන්නේ රිෂාඩ්ගෙ සාක්කුවේ – එස්.බී.දිසානායක-Health Minister is in Rishad’s pocket – S.B. Dissanayake
Posted on May 31st, 2019

Ada Derana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress