ගෝඨාභය හා නිදහස් පක්ෂය අතර ඇති වූ එකඟතා ගැන අමරවීර හෙළිකරයි
Posted on October 13th, 2019

Courtesy Adaderana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress