මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් කළ බලපෑමක් ගැන විශ්‍රාමික කපිතාන්වරයෙකුගෙන් හෙළිදරව්වක්
Posted on November 13th, 2019

Hiru News

ඇවන්ගාඩ් ආයතනය හරහා විදේශීය ත්‍රස්ත සංවිධානවලට ආයුධ ලබාදුන් බවට ප්‍රකාශ කර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට විරුද්ධව ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත පැමිණිලි කරන ලෙස දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් තමන්ට බලපෑම් සිදුකළ බව විශ්‍රාමික කපිතාන් උදය දිසානායක මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ පිළිබද අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගොස් පැමිණිල්ලක් ද සිදුකළා.

මේ අතර, දෙමළ ඩයස්පෝරාවේ පිරිස් මෙරටට පැමිණ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය ලබාගැනීමට උතුරේ ජනතාවට මුදල් ලබාදෙන බව පවසමින් සිංහලේ අපි ජාතික සංවිධානයේ පූජ්‍ය ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරතන හිමියන් පොලිස් මූලස්ථානය වෙත අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.

2 Responses to “මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් කළ බලපෑමක් ගැන විශ්‍රාමික කපිතාන්වරයෙකුගෙන් හෙළිදරව්වක්”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Church acolyte sumanthiran has been spearheading separatist agenda ever since yama paalanya came to power
  fronting the puppet vairapala sorry sena to fool the masses. Traitor chief die hard catholic token Buddhist bay gal karaya mega thief mega thakkadiya Batalande wa(n)dakaya has done all the dirty work to promote the eelam
  again with all the help from red elephant church acolyte A K de lapaya. This is the last chance to save the
  Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism from these murderous (Buddhists only), lying, minority worshiping,
  Mother Lanka dismembering GooandPee thieves. Last time around Batalande wa(n)dakaya gave half the country
  to its catholic buddy barrel man hitler mala paharan on a plate to start the tamil drealam. When it still didn’t
  work, it grassed all the Millennium City intelligent officers to the catholic tigers’ bullet. Batalande wa(n)dakaya
  is a curse on Mother Lanka, Sinhalese race and Buddhism and has done so much damage thanks to its
  Sinhalese sounding name. Underneath he is a wolf in sheep’s clothing, that’s catholic wolf in Buddhist clothing.
  People who call MR hora (without any proof all this time), conveniently forgotten how Batalande wa(n)dakaya
  planted its catholic buddy maha horandran at the CB and got away with Rs 5585 billion. Still Mr Clean to a lot of
  Sinhala dhrohiyas who are prepared to sell their Mother(land) for a packet of rice/Rs 1000/a shot of arrack etc.

  Give Buuru Puthano a landslide defeat for GooandPee treacherouos, murderous, thieving liars to never come
  back and destroy our race, Sri Lanka and Buddhism! At least give justice to 60,000+ jaathidhrohee vermins’
  party aka jvp victims who died terrible terrible deaths in the hands of Buuru puthano’s mass murder alugosuwa father lk porisada @ and 100,000+ victims of GooandPee-dragged on war to please their catholic buddy barrel
  man hitler mala paharan. Goal was to drag it on and on saying the terras were invincible and when people are
  fed up, hand over the country. If the GooandPee’s plan had worked, we would’ve been living under the traitor tamils’ jack boot today. Thanks to MR Sri Lanka was saved. Grateful? What? We are Sinhalese.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  Why Buddhist jaathidhrohee vermins’ party aka jvp terras were brutally murdered, burned in tyre pyres, headless
  corpses in rivers etc. etc and catholic tigers of tamil drealam were mollycoddled by GooandPee is explained in the
  following links. You can’t see these in so called Buddhist Sri Lanka (on paper) where all the media are controled
  by GooandPee henchmen (mostly catholic). That’s why all patriotic Sinhalese should vote for GR to save the
  Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism for future generations from these anti Buddhist, anti Sinhalese, anti Sri Lanka, minority worshiping, Mother Lanka dismembering treacherous, lying, thieving murderous (Sinhalese Buddhists only) GooandPee aka UNPatriotic_rats
  .
  Dump GooandPee for good to save the Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism!

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2017/08/09/ranil-wicremasinghes-crimes-against-sri-lanka-and-its-people-for-forty-years/

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/26/ltte-terrorism-church-links-can-someone-explain-these-photos/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress