ජනතාවට වග නොකියන උගත් බුද්ධිමත් මන්ත්‍රීවරු මොකටද? | Dr. sarath werasekara
Posted on January 26th, 2020

Courtesy LANKA LEAD NEWS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress