එජාපයේ අර්බුදය ගැන අදත් විවිධ අදහස්
Posted on March 1st, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතුව ඇති අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් අදත් විවිධ අදහස් පළ කලා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress