කොරෝනා ජාත්‍යන්තර වසංගතය හමුවේ අනාගත ශ්‍රී ලංකාව…..!
Posted on April 4th, 2020

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන

1.) කඩදාසිය, බැංකු පොත, කාසි සහ මුදල් නෝට්ටු භාවිතය අත්හැරීම.

2.) විද්‍යුත් සටහන් භාවිතයට පෙළඹීම සහ පුස්තකාල, පුවත්පත් භාවිතය අඩුවීම.

3.) ජීවිත අවධානම ගැනීමට අකැමැති අය වෛද්‍ය , හෙද, ඖෂධවේදී වෘත්තීන්ට ඇතුලත්වීම අවම වීම.

4.) විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමයක් මගින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

5.) කෘෂිකාර්මික කටයුතු සදහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇතිවීම සහ සමූහ ගොවිපොළ ක්‍රම සහ ගෙවතු වගාව ජනප්‍රිය වීම.

6.) විනිසුරුවරු වීදුරු කුටියක හෝ වීදුරු ආවරණයකදී විනිශ්චයාසනගත වීම සහ විවෘත අධිකරණයට ඇතුල්විය හැකි නීතිඥවරු සහ මහජනතාව සීමා කිරීම.

7.) ආරවුල් නිරාකරණය සදහා අධිකරණය, පොලීසිය වෙත යොමුවන සංඛ්‍යාව අඩුවීම සහ සමථකරණය මගින් ආරවුල් විසදාගැනීම ඉහළ යාම.

8.) විදේශයන්ට යන අය සමාජයෙන්/ පවුලෙන් ඈත් වීම.

9.) සංචාරක කර්මාන්තය සමග නිරෝධායනය ක්‍රම සම්බන්ධ වීම.

10) පුද්ගලික ගුවන් යානා භාවිතය ඉහළ යාම.

11.)  මෝටර් සයිකල් සහ පාපැදි භාවිතය ඉගළ යාම සහ පොදු ප්‍රවාහන සේවා නිරෝධායන  සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුගත වීම.

12.) ආගම් අතර පරතරය සහ විෂමතා අවම වීම සහ පොදු සමාජ ක්‍රියාකාරීකම්වලදී ආගමික මූලධර්ම අනුව නොව පොදු සමාජ භාවිතය අනුව කටයුතු කිරීමට පෙළඹීම.

13.) විදුලි පංකා, වායුසමීකරණ කාර්යාලවල පොදුවේ භාවිතයෙන් ඈත් වීම.

14.) පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල, උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල පංතිකාමර පොදු ආධ්‍යාපනය වෙනුවට පුද්ගල අධ්‍යාපනය මුල්කරගත් දුරස්ථ විද්‍යුත් අධ්‍යාපන ක්‍රම වෙත මාරුවීම.

15.) පුද්ගලික සෞඛ්‍ය සහ පොදු සෞඛ්‍ය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම ඉහළ යාම.

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන (2020.04.04)

arunaunawatuna@gmail.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress