රටේ වත්මන් තත්ත්වය සහ මැතිවරණය ගැන විවිධ අදහස් (වීඩියෝ)
Posted on April 25th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ රට තුළ පවතින තත්ත්වය සහ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් අදහස් පළ කළා

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress