ඊනියා 19 සහ ජනාධිපති විසින් අමාත්‍යාංශ තියා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ 2020.08.10 දිනැති මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැරද්ද…!
Posted on August 10th, 2020

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන

2020.08.10 දින නිකුත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කර ඇති පහත නිවේදනය බලන්න

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ උල්ලංඝනය කරමින් කථානායකවරයාගේ සහතිකය වැරදියට යොදා ගෙන ක්‍රියාත්මක කරන 19ය නිවැරදි නොකර
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඊනියා 19 අනුව කටයුතු කළද, 19යේ වැරැද්ද  පැහැදිලි කරන ලිපි රැසක් විද්වතුන් විසින් මේ වනවිට ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලියන ලද ලිපි 2ක් 2020 පෙබරවාරි 09 සහ 2020 මාර්තු 08 දිනවල දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය පුවත් පතේ පළ වී ඇති අතර පහත දැක්වෙන අන්තර්ජාල සබැදියේ ඒ ලිපි දැක්වෙන බවත් එහි දැක්වේ.

https://divaina.com/sunday/index.php/visheshanga1/13222-2020-02-07-11-49-41

https://divaina.com/sunday/index.php/deshapalana2/13532-2020-02-28-03-11-134

එනෙන්ම www.lankaweb.com වෙබ් අඩවියද මේ සම්බන්ධයෙන් ලිපි ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.

අලුත් පාර්ලිමේන්තුව කළ යුත්තේ 19 අහෝසි කිරීමද? 19 නීතියක් කිරීමට අවශ්‍ය ඉදිරි පියවර ගැනීමද?

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ උල්ලංඝනය කළ 19 නිවැරදි කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ක්‍රියා නොකිරීම වරදක්වන අතර, ඊනියා 19 නීතියක් ලෙස රැවටී පාලනය ගෙන යාමට සිදුවේ.

ඊනියා 19 යටතේ කිසිම අමාත්‍යාංශයක් ජනාධිපතිට තියා ගන්න බෑ කියල ජනාධිපති ළග ඉන්න උගතුන්ට නොතේරෙන්නේ ඇයි? 
යන්න ගැටළුවකි.

ඊනියා 19යට පටහැනිව යමින්, ක්‍රියා කරමින් අමාත්‍යාංශය ජනාධිපති සතුකිරීමට ඔවුන් කටයුතු කරන්නේ ඇයි?

මේ නීති විශාරදයන් ඉන්නෙත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා නොමග යැව්වා වගේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාවත් නොමග යවන්නද?

2020.08.10 දින ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය ඊනියා 19යටත් පටහැනි වෙ.

මෙහි ඇති “ජනාධිපතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා  විසින් හොබවන අමාත්‍යාංශය” කියල ලියන්න ඊනියා 19 යටතේ ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයට හැකියාවක් නෑ.

මොකද ඊනියා 19 යටතේ ජනාධිපතිට කිසිම අමාත්‍යාංශයක් තියා ගන්න නොහැකි නිසා. (මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට පමණ ආරක්ෂක, පරිසර සහ මහවැලි අමාත්‍යාංශය තමා සතු කිරීමට සීමිත බලයක් තිබුණි)

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ළග ඉන්නා නීති විශාරදයන් ද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ළග සිටි නීති විශාරදයන් ට නොදෙවෙනි බව මෙම මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් පැහැදිලි වේ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress