Author Archive for Education

ඇමති සුජීව සේනසිංහ යුරෝපා න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ ආයතනය සමඟ වැඩිදුර සහයෝගීතාවන්ට එළැඹීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක..

Wednesday, May 29th, 2019

තක්ෂක හේමචන්ද්‍ර ගරු විද්‍යා, තාක්ෂණ  හා පර්යේෂණ අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය, සුජීව සේනසිංහ මහතා විසින් 2019 මැයි මසදී ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවාහි සිදුකළ සංචාරය අතරතුර දී, යුරෝපා න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ ආයතනයේ (CERN) නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වූ අතර, අමාත්‍යවරයා එහි දී, ශ්‍රී ලංකාව CERN ආයතනය සමග දැනට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සහයෝගීතා වැඩසටහන් පුළුල් කිරීම පිළිබඳ […]

More >

මෙවර අ.පො.ස සා.පෙළ විභාගයේ (2018) ඌව පළාතේ විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය හිමිකරගනී.

Wednesday, May 29th, 2019

විනිදු දයානන්ද මහතා, මාධ්‍ය ඒකකය, බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය –  මෙවර අ.පො.ස සා.පෙළ විභාගයේ (2018) ඌව පළාතේ විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය හිමිකරගනී.

More >

Pierce Brosnan’s Son Paris Creates Inspiring Short Film to Combat Childhood Hunger in Sri Lanka

Tuesday, May 28th, 2019

Courtesy People.com https://people.com/movies/paris-brosnan-short-film-combating-childhood-hunger-sri-lanka/ The 18-year-old is making a difference in the lives of local Sri Lankan childrenBy ELIZABETH LEONARD May 28, 2019 11:00 AM Paris Brosnan is doing his part to help raise awareness about childhood hunger in Sri Lanka. A burgeoning filmmaker, the 18-year-old son of Pierce and Keely Shaye Brosnan recently traveled to Sri Lanka to document firsthand how one […]

More >

No ‘Sharia University’ under UGC

Monday, May 6th, 2019

Courtesy Adaderana The University Grants Commission (UGC) issuing a press release states that there is no university named ‘Sharia University’ under the jurisdiction of the UGC. The UGC says that no such university has requested permission nor given authority by the UGC to conduct educational courses. The complete media release of the UGC: Attention of […]

More >

Grade Five Scholarship Examination

Saturday, March 30th, 2019

– Kumari Courtesy Ceylon Today The question in the minds of the teaching fraternity and parents of children around the age of ten, island-wide, is: Is it on or is it out? Is the Grade Five Scholarship Examination scrapped or is it going to be held this year too. (At the time of writing 27 […]

More >

ග‍්‍රාමීය පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කැපවන ගුරු, විදුහල්පති දුෂ්කර දීමනා සම්බන්ධවයි

Thursday, March 28th, 2019

ලංකා ගුරුසේවා සංගමය – Ceylon Teachers’ Services UnionSenaka Mahinda Jayasinghe 2019. 03. 28 ජනමාධ්‍ය නිවේදනයයි ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල. අමාත්‍යතුමණි, ග‍්‍රාමීය පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කැපවන ගුරු, විදුහල්පති දුෂ්කර දීමනා සම්බන්ධවයි දුෂ්කර ග‍්‍රාමීය පාසල් වල සේවයේ නියුතු ගුරුවරුන්ට හා විදුහල්පතිවරුන්ට මේ වන විට මසකට ගෙවනු ලබන රු: 1500 […]

More >

TUITION: A BANE OR A SPUR?

Saturday, March 16th, 2019

By Goolbai Gunasekara Courtesy The Daily Mirror Can good teaching in schools outwit the tutor’s hold on students of today? Ravi Nagahawatte’s thoughtful article motivated me to make these observations on WHY tuition is so popular and why so many students (even very bright ones) seem to need this special help. There are many reasons why […]

More >

Teaching students from Grades 1-5 in English should stop: Ven. Ratana Thera

Saturday, March 16th, 2019

Yohan Perera and Ajith Siriwardana  Courtesy The Daily Mirror National List MP Venerable Athuraliye Ratana Thera yesterday urged the government to stop teaching school children from Grades one to five in the English medium. Speaking during the committee stage debate on the budget in Parliament, the Venerable Thera said Sri Lanka is currently following a concept […]

More >

1,987 students discard University education due to ragging: Hakeem

Saturday, March 16th, 2019

Ajith Siriwardana and Yohan Perera  Courtesy The Daily Mirror Higher Education Minister Rauff Hakeem said yesterday 1,987 students had abandoned their education because of ragging after they were enrolled at state universities. He told Parliament that the government had adopted a zero-tolerance policy whee ragging was concerned, but it was continuing. “We are taking effective action […]

More >

Saga of a Child Genius – Bertram Elibank Devepurarathna

Thursday, March 14th, 2019

Senaka Weeraratna This is a story of a child genius who shone brilliantly at Royal College, Colombo when the school was located at St. Sebastian Hill, Hulftsdorp. A Royal College Magazine of that period devotes 3-4 pages to his invention and heaps praise on him. Bertram Elibank Devepurarathna was the inventor of a mechanism that […]

More >

In conversation with Nishi Uggalle: Child genius places herself behind Einstein and Hawking

Wednesday, March 13th, 2019

By Kamanthi Wickremasinghe Courtesy The Daily Mirror It would be a nerve-wrecking experience for a 12-year-old to answer degree-level questions within seconds on a reality TV show. But it was a piece of cake for Nishi Uggalle, now 13, who was adjudged Child Genius 2019 at the recently concluded Channel 4’s Child Genius contest. Born to […]

More >

Rijksmuseum to start talks about stolen art with Sri Lanka

Tuesday, March 12th, 2019

Courtesy dutchnews.nl The Rijkmuseum in Amsterdam is starting talks with Sri Lanka and Indonesia about some 1,000 pieces in its collection that may have been stolen and become part of the Dutch ‘colonial heritage’, Trouw reports. The move comes after last week’s decision by the Dutch National Museum of World Cultures (NMWC) to publish guidelines […]

More >

Students swap classroom for Sri Lankan jungle, stopping elephants from destroying crops

Sunday, March 3rd, 2019

ABC Alice Springs By Emma Haskin Five students from Alice Springs have swapped their classroom for the jungles of Sri Lanka, helping to keep elephants from crops and building a school for primary students. St Philips College is one of 18 schools across Australia to get involved with Round Square — a global charity providing experiential learning […]

More >

Finnish education system for Sri Lanka

Saturday, February 23rd, 2019

KALANA KRISHANTHA Courtesy Ceylon Today The education system of the Scandinavian country, Finland, currently considered as the world’s best education system, will be introduced to Sri Lanka through the newly initiated ’compulsory 13-year education for all students’ programme, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said today (21). While participating in the launching ceremony of the programme, at Temple […]

More >

150 Sri Lankans get Mahatma Gandhi scholarship

Thursday, February 21st, 2019

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, February 21 (AIR): In Sri Lanka, 150 students from all 25 districts were awardedthe prestigious Mahatma Gandhi scholarships for study in India. Sri Lankan education minister Akila Viraj Kariyawasam and Indian High Commissioner Taranjit Singh Sandhu gave the scholarships at a special ceremony held in Colombo on Wednesday. This is the twelfth year […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress