Author Archive for Judiciary

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු රටේ බහුතර ජනතාවගේ භාෂාවෙන් ලබා ගැනීමට ජනතාවගේ අත්සන් ලක්ෂයක් එකතු කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, විනයවත් සහ සංවර්ධිත සමාජයක් වෙනුවෙනි……!

Friday, August 23rd, 2019

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන BSc(Col), PGDC(Col) සමායෝජක) ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය සොයාගත හැකි ප්‍රධාන නීති මූලාශ්‍ර 2කි. පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරන පනත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු නීතිය නොදැනීම සමාවට කාරණයක් නොවන හෙයින්” ස්වාධීන රටක නීති පැනවීම ස්වදේශීය ජනතාවට කියවිය හැකි භාෂාවෙන් ලබා දීම ශිෂ්ට ලෝකයේ පිළිගැනීමයි. පාර්ලිමේන්තුව නීති පැනවීම ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ප්‍රධාන නීති මූලාශ්‍ර 2ක […]

More >

AG instructs to expedite probes into Lasantha & Thajudeen murders

Thursday, August 15th, 2019

Courtesy Adaderana The Attorney General has instructed the Acting IGP to expedite the conclusion of police investigations into several high-profile cases including the murders of Lasantha Wickramthunga and Wasim Thajudeen. The cases include the assassination of journalist Lasantha Wickramathunga, the killing of 17 aid workers in 2006, the murder of Sri Lankan rugby player Wasim […]

More >

ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරුන්ගේ ආගමනයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ, අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු සිංහලෙන් ඉල්ලන පුරවැසි අත්සන් ලක්ෂය රතු එළියක්…!

Friday, August 9th, 2019

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන BSc(Col), PGDC(Col) (සමායෝජක)  රට අවුල් කරන NGO සංවිධානවල සහ දෙමළ ඩයස්ෆෝරාවේ බලපෑම් පාලනය කිරීමට රටේ බහුතර ජනතාව නීතිය පිළිබද අවබෝධය ලබා ගත යුතුය.නීතිය නොදැනීම සමාවට කාරණාවක්ද නොවේ. පාර්ලිමේන්තුව පනත් සම්මත කිරීමේදී  පමණක් නොව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය ලබා ලබා දෙන සෑම නඩු තීන්දුවකින්ම නීති සාදන බව රටේ ඇතැම් පිරිස් දන්නේ නැත. රට […]

More >

Supreme Court dismisses three petitions in favour of Bill to repeal death penalty

Friday, August 9th, 2019

Courtesy Adaderana The Supreme Court today (09) dismissed three petitions filed in favour of the Private Member’s Bill submitted in Parliament seeking to abolish the death penalty. The dismissal order was delivered by a three-judge bench consisting of Supreme Court Justices L.T.B. Dehideniya, Murdu Fernando and Gamini Amarasekara. The petitions were filed by Prof. C. […]

More >

Petition filed on legality of Bandulal’s motion on death penalty

Wednesday, August 7th, 2019

Courtesy Adaderana A petition has been filed at the Supreme Court seeking a ruling that the Private Member’s Bill presented to the parliament by MP Bandulal Banadarigoda on the abolishment of the death penalty is not unconstitutional. The Attorney General has been named the respondent of this petition file by Prof. C. Gunaratne from Nugegoda. […]

More >

HC rejects Hemasiri and Pujith’s preliminary objections

Thursday, August 1st, 2019

Courtesy Adaderana The Colombo High Court today rejected the preliminary objections presented by attorney on behalf of former Defence Secretary Hemasiri Fernando and IGP Pujith Jayasundara stating that the High Court does not have the authority to hear the revision application filed by the Attorney General. The Attorney General on July 18th filed a revision […]

More >

Foreign interference

Wednesday, July 24th, 2019

Editorial Courtesy The Island A Foreign Ministry panjandrum has come under fire for allegedly seeking to facilitate a UN bid to influence the Sri Lankan judiciary. The Opposition is out for his scalp as he has written to the Chief Justice and the High Court judges, asking them to make available information pertaining to some […]

More >

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු සිංහල භාෂාවෙන් ලබා දීමට ජනමතය විමසන ලෙස ඉල්ලා අත්සන් ලක්ෂයක පෙත්සමකට අත්සන් ලබා ගැනීම ආරම්භ කරයි…..!

Friday, July 19th, 2019

අරුන උණවටුන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු සිංහල භාෂාවෙන් ලබා දීමට ජනමතය විමසන ලෙස ඉල්ලා අත්සන් ලක්ෂයක පෙත්සමක් ජනාධිපතිවරයාට ලබා දීමට අත්සන් එකතු කිරීමේ ආරම්භක උත්සවය ජූනි 18 කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ දී පවත්වන ලදී. නීතිය නොදැනීම සමාවට කරුණක් නොවේ” යන නීති සිද්ධාන්තය අනුව රටේ බහුතර ජනතාව වෙනස්කමකට ලක් නොකල යුතු අතර නීතිය දැන ගැනීමට ඇති […]

More >

Two conspiracy charges in indictment against Gotabaya, court told

Thursday, July 18th, 2019

Courtesy Adaderana It is apt to revise the indictments filed against former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa if they are in a state of being revised, the Supreme Court told the Attorney General. The Attorney General had filed indictments with the Permanent High Court-at-Bar against Gotabaya Rajapaksa, accusing him of misusing state funds when constructing the […]

More >

AG files revision against granting bail to Pujith and Hemasiri

Thursday, July 18th, 2019

Courtesy Adaderana The Attorney General today filed a revision application before the Colombo High Court against the Colombo chief magistrate’s order granting bail to IGP Pujith Jayasundara and former Defence Secretary Hemasiri Fernando. The appeal requests the Colombo High Court to issue an interim order against the granting of bail by the Colombo Magistrate’s Court […]

More >

මිනිස් කමට සුදුසුද ඒ මිනිස්සු

Tuesday, July 16th, 2019

 (නිර්මාණය – ඩබ්.කේ. එස්. ජයතිලක) සිංහල ඔබගෙ අයිතිය වෙයි මේකපාට බේද නොබලව් ඔබ කිසි දාකපෑන අතින් ගෙන නොබියව කිසි දාකතබනු තබනු එහි අත්සන සැබෑ දැක උගනිව් ඉගෙනගව් සැමගේ භාෂාවපෙරමුණ දියව් තමගේ මව් භාෂාවකෙළෙසන්නට එපා කිසිවිට මව් භාෂාවසමතැන නොවේ නිසි තැන තබව් මව් භාෂාව නීති පනත් ගෙනෙනා ඒ මිනිස්සූදුගී ජනයා තලනා ඒ මිනිස්සූනීති කඩන ඒ ගෙම්බර […]

More >

Attorney-General Dappula Livera not appearing on behalf of former Defence Secretary Hemasiri Fernando and IGP Pujith Jayasundara

Friday, July 12th, 2019

Courtesy Adaderana The Supreme Court postponed the hearing of the Fundamental Rights petitions filed against former Defence Secretary Hemasiri Fernanado and IGP Pujith Jayasundara until July 25. A seven-judge bench of the Supreme Court today commenced hearing the petitions filed by 12 parties against the IGP and former Defence Secretary, claiming that they had violated […]

More >

ඔබේ අනුමැතියත් අවශ්‍යයි…..!

Wednesday, July 10th, 2019

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන (සමායෝජක), ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු ලබා දිය යුතු භාෂාව සිංහල භාෂාව විය යුතුද? යන කාරණය ජනමතවිචාරණයකට යොමු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් කරන ඉල්ලීමට නීතිඥවරුන් ඇතුලු බොහෝ පිරිස් අත්සන් කරමින් ඇත.  ඉලක්කය අත්සන් 10,000 ක ප්‍රමාණයකි.  මෙම ඉල්ලීමට ඔබගේ අනුමැතියත් අවශ්‍යයි.  අත්සන් කිරීම සදහා විමසන්න  නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන (සමායෝජක), ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ […]

More >

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු ලබා දිය යුතු භාෂාව සිංහල භාෂාව විය යුතුද? යන ප්‍රශ්නය ජනමතවිචාරණයකට යොමු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් කරන ඉල්ලීමට සහාය දෙන්න…

Monday, July 8th, 2019

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුනගෙන් ජනතාවට ඉල්ලීමක්…. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු රටේ බහුතර ජනතාවට කියවිය හැකි පරිදි සිංහල භාෂාවෙන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වන වැඩසටහන අංක 09, කොළඹ පාර, හදපාන්ගොඩ.(10524)දුරකථන 0342256066, 0342256067, 0712063394. ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති,ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලය,කොළඹ 01. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු ලබා දිය යුතු භාෂාව සිංහල භාෂාව විය […]

More >

SC issues interim order against carrying out death penalty

Friday, July 5th, 2019

Courtesy Adaderana The Supreme Court has delivered an interim order preventing the implementation of the death penalty until the 30th of October. The order was delivered by a three-judge bench consisting of Supreme Court Justices Buwaneka Aluwihare, Prasanna Jayawardene and Gamini Amarasekara. Twelve petitions filed with the Supreme Court against the implementation of the death […]

More >

මිහිඳු හිමියන්ගෙන් පැවත එන සහ 1815 උඩරට ගිවිසුමෙන්ද පිළිගත් “සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යය” 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් යළි ස්ථාපිත වූ බව (මිෂනාරී) උගතුන්ට සන්නිවේදනය නොවීම

Wednesday, July 3rd, 2019

නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යනු රටක මූලික නීති ලියවිල්ලයි. 1815ට පෙර මේ රට පාලනය වූයේ සිරිත් මත පදනම් වූ අලිඛිත නීති ක්‍රමයකින් ය. වර්තමානයේ පවා එංගලන්තය පාලනය වන මූලික නීතිය වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පවතින්නේ ලිඛිතව නොවේ. දේවනාම්පියතිස්ස රජු සමයේ මිහිඳු මාහිමියෝ ඇතුළු පිරිස ලංකාද්වීපයට බුදුදහම හඳුන්වා දුන්හ. එසේ හඳුන්වාදුන් බුදුදහම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය මත රාජ්‍ය […]

More >

I will not support death penalty – PM

Sunday, June 30th, 2019

Courtesy Adaderana Prime Minister Ranil Wickremesinghe says that he cannot support the death penalty because harming lives is against the policy of the United National Party (UNP). The UNP, as the main party in the government, the Opposition led by Mahinda Rajapaksa, Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) and the Tamil National Alliance (TNA) are all against […]

More >

Mahinda says he is personally against death penalty

Friday, June 28th, 2019

Courtesy Adaderana Leader of the Opposition Mahinda Rajapaksa says he is personally against the implementation of the death penalty. He made this comment addressing the media following a religious event held at Horapawita Sri Vijayasundara Pirivena in Kamburupitiya, Matara today (28). The event, joined by Mahanayake of Ramanna Maha Nikaya Venerable Napane Pemasiri Thero, was […]

More >

France, Norway and Germany urge Sri Lanka not to reinstate death penalty

Friday, June 28th, 2019

Courtesy Adaderana Norway and Germany have expressed deep concern regarding the Sri Lankan President’s decision to resume executions in the country for drug offenders. Norway is deeply concerned that Sri Lanka intends to implement the death penalty, which would put an end to Sri Lanka’s 43-year moratorium on the use of this cruel and irreversible […]

More >

Prisons Dept. gives undertaking not to carry out executions for a week

Friday, June 28th, 2019

Courtesy Adaderana The Commissioner General of Prisons has given an undertaking to the Appeals Court that the death penalty will not be carried out within the next 7 days. Prisons Commissioner General T.M.J.W. Thennakoon gave this undertaking when he appeared before the court today after being served notice over a writ petition filed against the […]

More >

ගෝඨාට එරෙහි නඩුවේ විනිසුරු මඬුල්ල පක්ෂග්‍රාහියි

Sunday, June 2nd, 2019

කමල් මහේන්ද්‍ර වීරරත්න උපුටාගැණීම  මව්බිම හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත්වී ඇති නඩුවේදී ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිශ්චය මණ්ඩලය හැසිරී ඇත්තේ උගත් විනිශ්චය මණ්ඩලයක් හැසිරිය යුතු ආකාරයෙන් නොවන බවත්, එම චෝදනා විභාගයට එරෙහිව ඉහළ අධිකරණයකට යොමු කිරීම සඳහා භාරදෙන ලද අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් කරුණු ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව වත් ලබා නොදී නිල මැදිරියේ සිටම එය ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීම […]

More >

‘I am hell-bent on revamping AG’s Department’ says Dappula de Livera

Saturday, May 25th, 2019

Courtesy The Island Dappula de Livera As the Attorney General’s Department of Sri Lanka marks its 135 illustrious years, Dappula de Livera, PC takes over its reins as the 30th Attorney General of Sri Lanka. In an exclusive interview with The Sunday Island, the legal bigwig who calls himself a ‘self-made man, priding himself on […]

More >

Police concerned over fate of Wellampitiya OIC

Thursday, May 16th, 2019

NIRANJALA ARIYAWANSHA Courtesy Ceylon Today Many top ranking Police officials have raised concerns over granting bail to nine suspects linked to the Easter Sunday bombings by Colombo Additional Magistrate, Priyantha Liyanage against opposition raised by the Wellampitiya Police and blaming the Officer-In-Charge of the Wellampitiya Police, Gamini Hewavithana for giving bail to suspects who were […]

More >

Hudson County Woman Convicted at Trial of Compelled Labor of Sri Lankan Woman for Over Nine Years

Thursday, May 9th, 2019

Courtesy The United States Department of Justice A Hudson County, New Jersey, woman was convicted today on charges of forced labor, alien harboring for financial gain, and marriage fraud, announced Assistant Attorney General Eric Dreiband of the Civil Rights Division and U.S. Attorney Craig Carpenito for the District of New Jersey. Alia Imad Faleh Al […]

More >

ජනාධිපතිවරයා විසින් නීතියට පටහැනිව ඉල්ලීම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කිරීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කළ බවට නීතිඥවරයෙක් ජනාධිපතිට සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නීති සහකාර ලේකම්ට එරෙහිව නඩු පවරයි……

Wednesday, May 8th, 2019

අධිකරණ ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවමින් නිකුත් කළ 2018 නොවැම්බර් මස 09 වන දිනැති අංක 2096/70 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය එරෙහිව පවරන ලද නඩු විභාගකර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට අදාල ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පසුගියදා තීරණය කරන ලදී. එකී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ රාජ්‍ය භාෂාවෙන් හෝ ජාතික භාෂාවෙන් හෝ නීති පැනවීමේ භාෂාවෙන් හෝ අධිකරණ භාෂාවෙන් ලබා දී නොතිබූ බව කියමින් නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන විසින් […]

More >

HAGUE COURT CAVES TO US THREATS: REJECTS AFGHAN WAR CRIMES CASE

Sunday, April 14th, 2019

SOURCE: ZERO HEDGE While government whistleblowers and subversive journalists languish in prison or are on the run, state crimes — especially those perpetrated by western governments and high officials — not only go unpunished but don’t even warrant investigation apparently. International Criminal Court judges ruled on Friday to reject a request by the court’s prosecutor to investigate possible war crimes […]

More >

සිංහල නීති වාර්තා (ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු සිංහලෙන්)

Sunday, April 7th, 2019

කිහිප දෙනෙකුට නොව බහුතර ජනතාවට තේරෙන භාෂාවෙන් උපරිමාධිකරණ නඩු තීන්දු ලබාගැනීමේ උත්සාහයේ තවත් එක් පියවරක් ලෙස සිංහල නීති වාර්තා දැක්විය හැකිය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබා දෙන නඩු තීන්දු රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ නිල මුද්‍රාව සහ අත්සන සහිතව සිංහල භාෂාවෙන් ලබාගෙන ඒවා නීති සංග්‍රහයක් ආකාරයට සිංහල නීති වාර්තා ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. යටත් විජිත යුගයේ සිට මේ දක්වාම […]

More >

ශ්‍රී ලංකා: කාලයට නොවුණොත් යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්නේම නැහැ

Monday, March 25th, 2019

ජනාධිපති නීතිඥ ජේ.සී. වැලිඅමුණ An interview with Mr. J. C. Weliamuna published by the Asian Human Rights Commission තරිඳු උඩුවරගෙදර අධිකරණයේ නඩු ප‍්‍රමාද වෙන බව සමාජයේ ජනප‍්‍රිය මතයක් පවතිනවා. ඒත් ඒ ප‍්‍රමාදයට හේතු ග ැන බොහෝ අය සොයන්නේ නැහැ නේද? බාහිරව බැලූවාම පෙනෙන්නේ උසාවියේ නඩු කල් යන එක විතරයි. සමහරු නීතිඥවරුන්ට බනිනවා. සමහරු විනිශ්චයකරුවන්ට බනිනවා. […]

More >

නාගානන්ද, ජිනීවා සහ නීතිඥ වෘත්තියේ ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක කඩිනම් අවශ්‍යතාවය.

Tuesday, March 19th, 2019

අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B.Sc(Col), PGDC(Col) නීතිඥ නාගානන්ද සහෝදර නීතිඥවරයාට අභියාචනාධිකරණ හිටපු සභාපති විනිසුරු මලල්ගොඩ මහතා විසින් එල්ල කළ පැමිණිල්ලක් විභාග කිරීමෙන් පසු ලබා දී ඇති දඩුවම මේ වන විට මාධ්‍යයේ පළවී ඇත. ලංකාදීප එසැණ පුවත් යටතේ එකී පුවත පළ වී තිබුණේ මෙසේ ය. නාගානන්ද කොඩිතුවක්කුගේ නීතීඥභාවය වසර 3කට අත්හිටුවයි (තිළිණි ද සිල්වා සහ රංජන් කටුගම්පොළ) සිවිල් […]

More >

Nagananda debarred from practising as lawyer for three years

Monday, March 18th, 2019

Courtesy The Island The Supreme Court, yesterday, issued a restraining order preventing Nagananda Kodituwakku from practising as a lawyer for three years. A three-member bench comprising Chief Justice Nalin Perera, Justices Sisira de Abrew and Prasanna Jayawardena issued the order over a 2015 defamation case. The case was filed by Justice Vijith Malalgoda, while he […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress