දැන් නම් බලා සිටීමට  තවත් කාලයක් නැත – මහින්ද පෙරට එන්න

May 29th, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

 ජාති හිතය්ශී ශ්රී නි   මන්ත්රී වරුනි සිරිසේන කවදාවත්ම මහින්දට  තැන දෙන්නේ නැති බව  දැන් තහවුරු වී ඇත .මහින්දට නායකත්වය දීම ඔහු ප්රතික්ෂේප කර ඇත්තේ  ආයෙත් නොවෙනස් වන ලෙස ඉතා ප්රබල වචන මාලාවකිනි  එයාට අවශ් රනිල් පිටරටුනට අවශ් දෙය  . අපි දැන් අපිට අවශ් දේ කල යුතුය 

සුසිල් ප්රේම්ජයන්ත් ඇතුළු  මන්ත්රීවරු  මහින්දට කැමතිනම් දැන් වහාම ප්රබල තීරණයක් ගෙන රනිල් එළවා  චන්දයට පෙර ශ්රී ලනිප රජයක්  පත් කර නැවත මහින්ද පක්ෂයේ සභාපති කල යුතුයසරත් වීරසේකර වැනි රටේ ආරක්ෂාව ගැන දැනුම් තෙරු ඇති ලවා මහින්ද  නැවත විශේෂයෙන් දැනුවත් කලයුතුය  මහින්දගේ දැනුම යාවත් කාලීන කල යුතුය  ඔහුගේ දැක්ම  නලින් සිල්වා ලවා  පිරිසිදු කල යුතුය

  රාජිත නම් පාපිෂ්ටයා නැවත එජාපයටම එලිය යුත්තේ අවීචි මහා නරකාදියට එළවීමට  නොහැකිනම් පමණකි  කිසිදාක මේ  අවලමා ශ්රී ලනිපයේ තබා නොගත යුතුය . සමගම වාසුදේව වැනි දෙමළුන්ට කත අදින උන්ගෙන්ද ප්රවේසම් විය යුතුය ජාතික ගීය දෙමලෙන් ගැයීමට මුලින්ම ඉල්ලු  සිංහලයා වාසුය ලෙඩේ දැම්මේ වාසුය  . මහින්ද සිංහලයන් අමතක කර උතුරට  සියලුම සේසත් වියදම් කර අපිව අනාත කල බව ඔහුට තේරුම් කරදිය යුතුය  සියලු ජනාධිපති  පහසුකම් නැතිකර ගෙන වුවත්  මහින්ද නැවත එන බව මහින්දගේ කතාවෙන් ස්ථිර වී ඇත .

මේ ඉන්න ටිකට ඔය පහසු කම් හොඳටම ඇති මහින්ද රාජිතයා කියන්නේ මහින්දට මොලේ අමාරුවක්   තිබුනොත්  පමණක් නැවත එන බවය .රට බේරා දී පසුව දෙව්ලොව යාම  හිටපු ජනාධිපති පහසුකම් භුක්තිවිද  මිය ගොස් අපායේ යාමට වඩා හොඳ බව මහින්ද තෙරු ගොස් ඇතුවා විය හැක.

තවත් ඉතින් තෙපර බබා සිටීමට වෙලාවක් නැත  සියලු සිංහලයෝ එකාවන්ව නැගී සිටිය යුතුය  මහින්දත් ස්ථිර නැත  ධර්මයත් ස්ථිර නැත  කිසිවක් ස්ථිර නැත  එතෙර වීමට ධර්මය පහුරක් පමණකි මහින්දත් මේ වෙලාවේ පහුරක් පමණි මහින්ද පහුරක් වී අපව එතර කරවන්න  අපි කවුරුත් මැරෙනඅ  යය්  .   අපි කලපවූ   යටපත් වෙනසේ  මැරෙන්න පෙර තව තවත් පින්කරමු මහින්දබෝසත් වරුත් පවු කර ඇත එනිසය් තිරිසන් ආත්ම වලත් ඉපදුනේ   එහෙත්  වැඩියෙන්  පින්කර බෝසත් බුදුවුනේය         මහින්ද පෙරට එන්න 

Sri Lankan Muslim extremists exploit Rohingya tragedy to spread hatred

May 29th, 2015

Fazeen Rasheed

Extremists within the Sri Lankan Muslim community are exploiting the tragedy of the Rohingya people to spread hatred towards Buddhists and Buddhism not only in Burma but in Sri Lanka as well.

The extent of this bigotry is clearly seen on Facebook where various Sri Lankan Muslim groups have been uploading racist as well as gruesome images which invariably garner extremely derogatory comments – mainly in the Tamil language – towards the Burmese and Sinhalese people.

In their content these racist Sri Lankan Muslim Facebook groups mirror the racist Sinhala Facebook groups that exist online; they appear to be two sides of the same coin. It was not long ago that Muslim politicians and the All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU) were in up in arms over the racist Sinhala Facebook groups and urged the then government to ban them in order to prevent the spread of ethnic and religious hatred. However they are now maintaining a stoic silence when sections of the Muslims are doing exactly same thing.

As a Sri Lankan Muslim I am ashamed and disgusted at the way lies and rumours are being spread through Facebook posts by members of my community. Photos from the Tibetan earthquake in 2010, as well as from the masive fuel tank explosion in the Congo in 2010 that killed hundreds are being passed around as photos of “Muslims killed by Buddhists” along with emotional appeals.

Any practicing Muslim would clearly know that spreading rumours and lies is un-Islamic. Islam has a very high standard; news needs to be verified and not passed on as fact especially when the consequences are liable to be devastating. Islam has commanded Muslims not to pay attention to just any piece of news or information that comes to them and not to accept just anything that anyone says to them. In the Qur’an it is written:

O ye who believe! If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest ye harm people unwittingly, and afterwards become full of repentance for what ye have done. (Al-Hujurat 49:6)

It is sad to see so many Sri Lankan Muslims deliberately ignoring Islamic teachings and descending into racism and bigotry in the name of “protecting” Muslims. Buddhists are called “dogs” and “snakes” and are to be killed. Other Sri Lankan Muslim extremists threaten to wage jihad and chase and slaughter the Burmese. Pictures of the Buddha are altered to deface and degrade. Is any of this Islam? It is certainly not the Islam that I know and practice.

There is no doubt that the Rohingya people are in dire straits and are fleeing terrible persecution in Burma. Many have been killed and left homeless. Thousands are suffering without aid or respite. But to exploit their tragedy to thump our chests and enflame emotions is not only self-defeating but causing tension in Sri Lanka just when the tension engendered previously was fading away. You don’t help anyone by sharing hateful posts.

It is pretty clear that there are extremists and religious bigots in all of the ethnic and religious groups in Sri Lanka. Unfortunately their influence seems to be more influential than that of the moderate majority. I see members of my own Sri Lankan Muslim community descending into hatred and bigotry not only towards other Muslims but towards the Jews, Hindus, Christians and now the Buddhists as well. This does not bode well for the future of our community and country.

May Allah (swt) guide us all on the straight path and prevent us from departing it!

Diannah Paramour standing outside Australian Parliament House to showcase LTTE crimes

May 29th, 2015

Shenali Waduge

This is the Australian lady who has come to defend Sri Lanka. She is posing outside the Parliament House of Tasmania with all sorts of LTTE memorabilia and to passers by she is explaining the crimes of the LTTE.

Has even the Sri Lankan embassies ever done this type of act of their own will without having to be sent orders from the SL Govt?

What a brave lady and she is getting threats and calls from LTTE diaspora overseas as well.

We must all applaud her for the stand she has taken in the absence of our own people not coming forward to defend our nation except for the same patriots who have been doing so much of national work over the years on their own efforts.

Is there any way we can think of honouring her for the effort she is taking – she is printing posters, preparing banners, sending letters and photocopies to MPs and editors all over Australia… such an effort deserves some gesture from us.

http://www.lankaweb.com/news/items/2015/05/22/60-year-old-australian-activist-attacked-by-tamils-at-tamil-genocide-event-in-australia/

diannah

 

 

MS rules out nomination for MR

May 29th, 2015

Courtesy The Daily Mirror

President Maithripala Sirisena yesterday told the representatives of the UPFA that he could not agree to offer nominations to former President Mahinda Rajapaksa to contest the next election under under its betel symbol as the prime ministerial candidate, informed sources said yesterday.

The President, in his capacity as the UPFA Chairman, met the leaders of the parties aligned with it politically on Wednesday evening.

During the meeting, the UPFA leaders had asked about the President’s stand on the proposal to nominate Mr. Rajapaksa as the UPFA prime ministerial candidate. President Sirisena is reported to have declined to nominate his predecessor.

The President has said that Mr. Rajapaksa had served in politics for a long time as an MP, a Minister, a Prime Minister and the President for two terms, and therefore another member should be given that opportunity. President Sirisena also requested the UPFA leaders to cooperate with him as the chairman of the party to execute his next political programme .

However, the UPFA leaders, who were present, did not agree to the President’s refusal to give nomination to Mr. Rajapaksa.

The no -confidence motion against the present government led by the United National Party (UNP) and the formation of a UPFA government before the declaration of the general election were also other topics being discussed.

In the meantime, UPFA leaders met Mr. Rajapaksa in Colombo yesterday morning. According to a party leader who attended the meeting, Mr. Rajapaksa expressed his willingness to contest as the UPFA prime ministerial candidate. He had also endorsed the decision by the UPFA to move a no confidence motion to unseat the present government, and to form its own prior to the declaration of the election.

The UPFA leaders decided to announce their final stand to President Sirisena through Party Secretary Susil Premajayantha. (Kelum Bandara) – See more at: http://www.dailymirror.lk/74251/ms-rules-out-nomination-for-mr#sthash.8nMrNUAi.dpuf

US Think Tank Says Sirisena Lacks Political Will To Bring About Reconciliation

May 29th, 2015

By P.K.Balachandran Courtesy the New Indian Express

COLOMBO: In a bid to mount pressure on the US, India and other countries  to take up the issue of war crimes and human rights violations in Sri Lanka at the September session of the UN Human Rights Council (UNHRC) in Geneva, the California-based Oakland Institute has put out a research study which says that the Maithripala Sirisena government in Lanka lacks the necessary political commitment to bring about ethnic reconciliation.

The report, written by the Institute’s Executive Director, Anuradha Mittal,  accepts that    the Sirisena government has made some gestures towards reconciliation, but analysis of data up to April this year, show that very little has changed on the ground since the end of the war in 2009.

“This raises serious questions about the government’s political will and political space to carry out a thorough investigation and prosecution of war crimes and its ability to ensure remedies that lead to justice,” Mittal says.

Calling for unrelenting international pressure on the Lankan government to deliver on its promises, Mittal says: “ Given the past record of governmental inaction, international pressure is critical for any decisive action. Instead of pursuing their geo-strategic interests, US, India and other countries should demand the release of the UN inquiry (into the charges of war crimes). The Human Rights Council should focus on establishing a judicial process under the auspices of the UN to ensure justice is done.”

The report points out that the Tamil-speaking North and East are still under “heavy military occupation” with one soldier for every six civilians. Maj.Gen.Jagath Dias has been appointed Chief of Army Staff even though his 57 Division was accused of committing “serious human rights abuses”.

Though a few political prisoners have been released it is still not clear how many are in detention. Thousands of Tamils are still living in camps or are unable to return to their lands. Seventy thousand to 140,000 Tamil civilians are still said to be missing.

Tamil culture and history are being “systematically suppressed through Sinhalization to establish Sinhalese domination of the Tamil Homeland”, the report alleges.

Isherwood: Accept China’s offer of peace through economic development

May 29th, 2015

Media Release  Friday, 29 May 2015  Citizens Electoral Council of Australia

Citizens Electoral Council leader Craig Isherwood today issued the following statement, in response to the intensifying speculation of a looming war with China:

“As you read these words, Australia is on the cusp of the most momentous decision we have faced in our brief history. On behalf of its puppet-masters in the City of London and on Wall Street, the US Obama administration is now openly determined to provoke a military confrontation with China—and is demanding that Australia take an active role. Terrified by the prospect of their rotten, already-collapsing financial system being supplanted by the new order forming around China, Russia and the other BRICS nations, the Anglo-American elite would rather risk global annihilation than surrender their rule, and they seek to make us complicit in that greatest of all crimes. Predictably, the mass-media propaganda machine is going into overdrive to whip up public support for this suicidal madness.

“I was therefore delighted to read the eloquent and incisive article in London’s Financial Times of 25 May by Liu Xiaoming, China’s Ambassador to the United Kingdom. Entitled ‘Take the New Silk Road as an opportunity not a threat’, it is the perfect antidote to the government- and media-manufactured fears prevalent in Western nations, including Australia, regarding China’s intentions, the more so because it explicitly contrasts British-imperial geopolitics with the neo-Confucian worldview that modern China has adopted. I have reproduced Ambassador Liu’s article below in the hope that his wise words will inspire my fellow Australians to make our country part of the grand future he envisions, and for which my organisation, the Citizens Electoral Council, has fought for more than twenty years.

New Silk Road is an opportunity not a threat

By Liu Xioaming, Ambassador of the People’s Republic of China to the United Kingdom.

A century ago, Sir Halford Mackinder, the British geographer and politician credited as the father of western geopolitics, asserted that: “Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland commands the WorldIsland; Who rules the WorldIsland commands the World.”

Mackinder’s theory captivated generations of geo-strategists who saw Eurasia as the “heartland” of the world’s most populous and pivotal region. More recently, however, it has prompted needless scepticism about China’s new Silk Road initiative, which will weave its way westwards through Eurasia on both land and on sea.

Some question whether this is a bid by China for greater land and maritime power in response to the US pivot to Asia. Others wonder whether it is driven by economic self-interest—a bid to offset overcapacity at home or to secure a bigger say in the global financial system.

What the sceptics fail to see is that the Chinese mind is never programmed around geopolitical or geoeconomic theory. As Confucius said: “He who wants success should enable others to succeed.” And the initiative of “One Belt, One Road”, short for the Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road, is an offer of a ride on China’s economic express train. It is a public product for the good of the whole world. As President Xi Jinping has said, China will co-operate with countries along the route so that everyone will benefit from its development.

Historically, there were two trade routes, on land and at sea, extending from China all the way to Europe. Goods and ideas flowed both ways. Today, the countries along these two routes—from western China to eastern Europe; from Southeast Asia to east Africa—are generally in need of economic development. The world could help them to develop and once again become a thoroughfare linking Europe and Asia.

The Belt and Road initiative is China’s idea and everyone’s opportunity. China intends to use its strength in infrastructure construction and financial resources to promote this project. When visiting Pakistan last month, President Xi expressed support for an economic corridor between the two countries comprising energy, infrastructure and industrial co-operation.

China is also working with central and eastern European countries on the possibility of a new land and maritime corridor linking the Hungary-Serbia high-speed railway to the port of Piraeus in Greece. The blueprint and visions for this initiative are a far cry from monopoly or dominance. On the contrary, China welcomes contracting and subcontracting by all countries as well as efforts to build financing platforms.

One such platform is the Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), which has attracted much attention recently. Far from being a replacement, the AIIB is a supplement to existing multilateral development institutions. It will operate within the global economic and financial framework, and follow established international practices. The UK’s decision to be the first of the G7 group of developed nations to join the AIIB is commendable and not without reason. It was soon followed by other European countries who also saw the business opportunities it offered.

It is true that certain countries have mixed feelings and have yet to make up their minds about joining. If it is old-fashioned geopolitics that is still bothering them, I would suggest they turn to the observation of another respected strategist. In the 1990s, Zbigniew Brzezinski, the former US national security adviser, compared the world to a grand chessboard and regarded Eurasia as the most important geopolitical centre. Intriguingly, he envisaged “the inevitably emerging transportation network meant to link more directly Eurasia’s richest and most industrious western and eastern extremities”.

The proposed Belt and Road initiative has gone way beyond Mr Brzezinski’s prediction. It means more than just a “transportation network” that will bring Europe and Asia ever more closely to each other. It will bring development and prosperity to the whole of Eurasia—and every country will stand to benefit.

Click here for a free copy of the CEC’s just-released new pamphlet, The World Land Bridge: Peace on Earth, Good Will towards All Men.

Click here to join the CEC as a member.

Questioning the Integrity of Nominees to the Constitutional Council

May 28th, 2015

Shenali D Waduge

If some thought it was wrong to have one man with Executive Powers to rule Sri Lanka what is their opinion when many with dubious track records are to be given the mandate to decide for the country? The Constitutional Council is said to be empowered with appointing the members to the Independent Commissions – Chief Justice, Judges of the Supreme Court, Court of Appeal, Attorney General and other key appointments. The Executive President is elected by the People of Sri Lanka. While some of the MPs nominated are questioned the members currently nominated as civil society is being seriously questioned in view of their track record of not serving the interests of the country but the interests of their pay masters which conflicts with national interests in particular the sovereignty and integrity of the unitary nature of Sri Lanka.

The composition of the Constitutional Council includes 3 permanent positions

 1. The Speaker
 2. The Prime Minister
 3. The Opposition Leader

4 Ministers nominated from Parliament elected for a term. As per media reports of the current nominated lists we seriously have to question the integrity of these:

 1. Sambanthan:
 • Belongs to the TNA which was set up by the LTTE in 2001 immediately after 9/11 when US declared war on terror fearing LTTE may be targeted and the best option was to secure itself politically.
 • The links to TNA and banned pro-LTTE fronts remain uninvestigated
 • TNA leaders are on record for seeking self-determination & separatism as given in their election manifestos – TNA announced that the LTTE was the ‘sole Tamil National Entity’ in 2001.
 • They have been sponsored and regularly speak at pro-LTTE events abroad.
 • TNA Parliamentarians paying homage to dead LTTE suicide cadres – See more at: http://www.dailynews.lk/?q=features/sri-lanka-accountability-investigate-ltte-tna-nexus#sthash.6uYislYR.dpuf
 • Their role in Parliament is questioned by the public who have been repeatedly requesting an impartial investigation to TNA members links to terrorism and in the absence of such no TNA leader should hold any position in decision making roles relevant to the country.

Wijedasa Rajapakse :

 • Present Justice Minister claims Sri Lanka is not a Sinhala Buddhist Nation which has seriously affected a lot of Sinhalese who are very hurt in view of over 74% of the population being Sinhalese and from whom MPs emerge into power!
 • He was both MP & Bar Association President & appeared for the greatest corporate swindler because of whom over 20 people have committed suicide because their life savings was lost! It was a direct conflict of interest for him to be taking a salary from the public and appearing as legal counsel in private for a man who had swindled the public.
 • Stood silent as MP & Bar Association President when irregularities in the Law College exam led to an unusually high number of a minority group secured top spots in the exam and did not request an investigation which many believe was due to not wanting to upset his vote base! Such actions are conflict of interest and raises question about his integrity in functioning in a Council as important as the Constitutional Council which is tasked to appoint key positions that affects the entire country.

Being nominated into the category of the 3 civil society are:

Radhika Coomaraswamy:

 • Does she represent civil society to be suddenly nominated for the Constitutional Council given that she has been overseas working for her employer the UN and not serving the interest of Sri Lanka
 • Radhika Coomarswamy, Under-Secretary General for Children in Armed Conflict involved in scandal involving
 • Mismanaging finances of ICES – International Centre for Ethnic Affairs,
 • Playing politics with opposition by carrying on its Board Bradmon Weerakoon political advisor and Secretary to the head of the UNP, Ranil Wickremasinghe
 • Conflict of interest playing dual role as Under-Secretary General and Board Member of ICES after assuring the UN she had given up positions in Sri Lanka.
 • Behind the scene manipulations to use World Bank funds to set up an office in Sri Lanka with Gareth Evans. Both Radhika and Gareth were on the Advisory Board of the Global Centre to incorporate R2P (Responsibility to Protect) without the consent of the Ministry of Constitutional Affairs and National Integration with which the ICES had a MOU
 • Re-instating Dr. Rama Mani, former Executive Director of ICES-C after she was dismissed for lack of transparency and accountability according to the Peace Secretariat

Reference:

A T Ariyaratne (now 81)

 • The Island editorial of 30 September 2004 titled “Go to Jaffna, Mr. Ariyaratne” found fault with A T Ariyaratne for not going to Jaffna to tell LTTE to stop its carnage instead of staging protests for peace implying that the objectives of these demonstrations were to pull wool over the eyes of the public who opposed the ISGA. The editor bluntly asks “Does the Sarvodaya leader Mr. A.T. Ariyaratne along with other peace activists want the government to commence negotiations with the LTTE on the terms demanded by the terrorists? This is in accordance with the call of many foreign NGOs and the ‘international community’.” (should such a man be included into the Constitutional Council?) http://www.island.lk/2004/09/30/editorial.html
 • Findings of the Fraud: The Public Commission’s Report on NGO Commission of Inquiry 1990
 • There had been a large amount of complaints against Sarvodaya’s conduct. The Commission requested A T Ariyaratne to appear in person to evidence which his lawyer objected and eventually evidence was given via affidavit. The reason for this is that he had obligations to the international organizations. Why was Sarvodaya shy to disclose its activities publicly?
 • The Commission investigations also revealed that other organizations working with Sarvodaya were though supposedly ‘independent’ were however linked – Sarvodaya had in fact mislead the Commission that these entities were ‘independent’.
 • The Commission also discovered the ‘enormous power’ wielded by his wife & children.
 • Sarvodaya also did not supply the Commission with documents requested – auditors statements, vehicles owned by Sarvodaya, list of duty free articles bought by Ariyaratne, land, buildings owned by Sarvodaya, final accounts of projects!
 • Examples of wrongdoings by Sarvodaya highlighted by the Commission included:
 • “Sarvodaya Shramadana International’ registered in Netherlands as  “Stichting Sarvodaya Shramadana International” under one Van der Werf de Wilde. This Sarvodaya International had received millions from various foreign organizations and individuals as well as from Sri Lanka. There was two-way traffic of money. Monies sent to Sarvodaya International had been diverted to Sarvodaya Sri Lanka, and monies sent to Sarvodaya Sri Lanka had been diverted to Sarvodaya International. “This arrangement” the Commission noted had enabled “Ariyaratne to divert foreign donations to this unit and operate it at his discretion”. Donation of Rs.3m from a Japanese organization for rehabilitation of families due to ethnic violence diverted for other purposes than what was intended but Ariyaratne had made a statement that ‘rehabilitation grant fully utilized’ which was not true.
 • The Commission had also requested Sarvodaya to provide details of purchases of land/buildings/houses in Sri Lanka what was stated in the questionnaire was only to the value of Rs.12m but audited balance sheets later examined gave value of Rs.65million.
 • The Commission also discovered discrepancies in the vehicles Sarvodaya owned as donations.
 • The Sarvodaya Press – Vishvalekha Press had discrepancies as well.
 • The Commission also noted that foreign donations received by Sarvodaya for rehabilitation work in the Northern and Eastern provinces had not been classified as to type of activities or projects
 • USAID funds to Sarvodaya by its Regional Auditors/Singapore revealed that Sarvodaya did not represent fairly the receipt and payments under grants with USAID/Sri Lanka.
 • Commission found 49 financial irregularities which included misappropriation of cash, shortage of cash, fraud, failure to account for loan recovery, failure to account for money, false debtors, improper payments, falsification of accounts, expenditure not supported y documents, unauthorized advances, shortage of goods sent for relief work, misappropriation of relief goods, unaccounted assets, unauthorized expenditure – all amounting to millions.
 • These are just a handful of the findings of the Commission, but reading this should Parliament select such a person to sit on the Constitutional Council to decide on important positions relevant for Sri Lanka?

For more details of the wrongdoings of NGOs and Sarvodaya please read Susantha Goonatilake : Recolonisation: Foreign Funded NGOs in Sri Lanka (2006 Sage).

Of the 3 permanent titles to the Constitutional Council, the present PM is also questioned.

Ranil Wickremasinghe:

 • The issue with Ranil Wickremasinghe that the general public faces is where his allegiance really lies – is it to maintain the unitary nature of Sri Lanka or to abide by the dictates of the West. This is clearly revealed in the Wikileaks cable of US Ambassador Ashley Wills dated May 29, 2003 states that “Since coming to power in late 2001, Prime Minister Ranil Wickremesinghe has taken steps to steer Sri Lankan foreign policy closer to the U.S. Wickremesinghe’s pro-U.S. views have been long-standing and are in part a function of family connections.”
 • Much to the anger of the public he signed a cease fire agreement with the LTTE demarcating state territory to LTTE terrorists and gave open access to LTTE which facilitated LTTE’s ability to re-group and re-arm and prepare for another deadly onslaught.
 • Leanings to the West and corporatization of Sri Lanka is among the many fears the public has about Ranil and throughout the present 6 months as PM having ignored calls to investigate and remove a non-citizen from the position of the head of Central Bank to a host of other decision making blunders have all raised the people’s confidence in his leadership abilities – he has proved once again unfit to lead the nation by his own mismanagement.Many believing another chance after 2002 debacle would have made him learn from mistakes have now discovered nothing has changed.

Thus, these nominations are being challenged from the position of the need to select nominees who love this nation, values its history, desires to preserve that history and will ensure it is not divided/separated or given to foreign hands.

To have a Council made up of the above draws serious reservations of where the country will end up if these persons are selected and tasked to select people for key positions such as Chief Justice etc. If their ideology and leanings as per the foreign funds received makes them function in direct conflict to what the majority of the nation expect of them, the nation is heading for bigger trouble.

Therefore, only those that love this nation and believes in a unitary undivided nation should be selected as civil society and with elections round the corner the public should not vote for any politician that crosses over, who has criminal records, who are opportunists and will do anything for money for these are the people who have in the past led the country astray.

Shenali D Waduge

Sri Lankan gov’t appoints special commission to study possibility of continuing Port City project

May 28th, 2015

Xinhua

COLOMBO, May 28 (Xinhua) — The Sri Lankan government on Thursday said that it had appointed a fresh committee to study the possibility of continuing a multi million dollar port city project in capital Colombo, an official said.

Sri Lanka’s Deputy Minister of Highways Eran Wickramaratne recently said that there was no corruption involved in the Colombo Port City project and the only concern was if the proper procedures had been followed.

Cabinet Spokesperson Rajitha Senaratne told journalists in a weekly cabinet briefing that a proposal had been made by Prime Minister Ranil Wickremesinghe to the cabinet this week to appoint a committee of high ranking officials to consider the ability of permitting the continuation of the project which has remained suspended since March.

“As per the recommendations of the committee appointed to review this project the construction work has currently been suspended. The proposal made by the prime minister, to appoint a committee of high ranking officials chaired by the Secretary to the Prime Minister for considering the ability of permitting the continuation of this project after correcting the lapses and procedures was approved by the cabinet of ministers,” Senaratne said.

The 1.4 billion U.S. dollar port city project funded by China Communications Construction Company LTD was suspended by the new Sri Lankan government which took office in January after concerns were raised over some aspects of the project.

Sri Lanka’s Deputy Minister of Highways Eran Wickramaratne recently said that there was no corruption involved in the Colombo Port City project and the only concern was if the proper procedures had been followed.

The project began construction in September 2014 and is expected to attract 20 to 25 billion US dollars of foreign investments once completed.

Can a foreign national lawfully perform CB Governor’s duties?

May 28th, 2015

by Professor G.L. Peiris  Courtesy Island

The Central Bank is an institution which controls the commanding heights of Sri Lanka’s economy.

The Governor of the Central Bank is the Chairman of the Monetary Board and Chief Executive Officer of the Central Bank. He is, ex-officio, the principal representative of the Bank and the Monetary Board “and has the authority to represent the Central Bank and the Monetary Board in all its relations with other persons, including the Government and any body of persons, corporate or unincorporate, whether public or private, domestic, foreign or international- and to represent the Central Bank and the Board in any legal proceedings” (section 20 of the Monetary Law). The Governor has crucial functions to perform, inter alia, with regard to deciding and changing the par value of the rupee, the determination of monetary policy, the preservation of monetary stability, the management of the country’s foreign reserves and determination of the rates at which foreign exchange is bought and sold by the Central Bank.

Nevertheless, almost defying belief, the current Governor of the Central Bank is a person who has taken the following oath/affirmation prescribed by the Second Schedule to the Constitution of Singapore: “I absolutely and entirely renounce all loyalty to any foreign sovereign or State or country, and I do solemnly swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Singapore”.

It is my strong contention that the appointment of a person who has taken an oath or affirmation to a foreign State in these terms, to the Office of Governor of the Central Bank of Sri Lanka, is not just morally or ethically wrong and indeed preposterous, but that the appointment is illegal because he cannot lawfully perform the functions of his Office.

An examination of the constitutional and statutory provisions in Sri Lanka, having a bearing on this issue, supports this proposition amply.

Section 12(1) of Sri Lanka’s Monetary Law declares that “The Governor of the Central Bank shall be appointed by the President on the recommendation of the Minister in charge of the subject of Finance”.

There is further provision that the Governor is entitled to a salary fixed by the President. This is the effect of provision contained in Section 12(3) of the Monetary Law to the effect that “The Governor shall receive such salary as may be fixed by the President on the recommendation of the Minister in charge of the subject of Finance.”

These two provisions, read together, have a vital bearing on the definition of the term “public officer” set out in the Constitution of Sri Lanka.

Article 170 of the Constitution states that “public officer” means a person who holds any paid office under the Republic other than a judicial officer, but does not include the President, the Prime Minister, the Speaker, a Minister, a Deputy Minister, a Member of Parliament, a Member of the Constitutional Council, a member of any of twelve Commissions spelt out in the Article, the Secretary-General of Parliament, a member of his staff, or the Auditor-General.

Since the Governor does not fall within the ambit of any of the exceptions stipulated in this Article, it is abundantly clear that the Governor of the Central Bank is a public officer within the meaning of the Constitution.

Article 61D of the Constitution provides that “A person appointed to any office referred to in this Chapter shall not enter upon the duties of his office until he takes and subscribes the oath or makes and subscribes the affirmation set out in the Fourth Schedule to the Constitution.”

The Chapter in which Article 61D appears, has its setting in Chapter IX dealing with the public service. Consequently, all public officers (that is to say, officers of the Republic, other than those excluded by the definition contained in Article 170) are expressly prohibited from assuming office unless they have taken the oath or made the affirmation set out in the Fourth Schedule.

The gist of this oath or affirmation consists of the assertion by the affirmant/declarant who has an imperative duty to declare that he will be faithful to the Republic of Sri Lanka and that he will uphold and defend the Constitution of the Republic.

It is obvious that a citizen of any other country cannot be faithful to the Republic of Sri Lanka if there is a conflict between the interests of the country to which he has sworn or affirmed allegiance, and the interests of the Republic of Sri Lanka, especially when he has renounced all loyalty to Sri Lanka.

The resulting position, then, is crystal clear. Even if Mr. Mahendran has taken the oath prescribed in the Fourth Schedule, such an oath will have no semblance of validity because he is a citizen of another country and, indeed, for good measure, has “absolutely and entirely renounced all loyalty” to Sri Lanka. It would, therefore, be patently absurd for Mr. Mahendran, to purport to swear his allegiance to the Republic of Sri Lanka. He cannot renounce and affirm at the same time. On the other hand, if he has not taken the oath prescribed in the Fourth Schedule, a fortiori, he is precluded from discharging the responsibilities of the Office of Governor for the reason that he has failed to fulfil a threshold requirement.

In either case, then, Mr. Mahendran cannot validly and lawfully embark upon the duties attaching to the Office of Governor of the Central Bank because of his failure to comply with a mandatory condition precedent.

There is another, quite independent, reason why Mr. Mahendran cannot perform his duties with any degree of acceptance in the eyes of the law.

Even if its is contended (implausibly, and without any justification) that the Governor of the Central Bank is not a public officer within the meaning of the Constitution, he is nevertheless obliged to take the oath prescribed in the Fourth Schedule, in his capacity as a member of the Monetary Board.

Article 165 (1) of the Constitution requires every person in the service of every public corporation to make and subscribe the oath referred to in the Fourth Schedule.

This Article is reproduced in extenso because of its importance: “Every public officer, judicial officer and every other person as is required by the Constitution to take an oath or make an affirmation on entering upon the duties of his office, every holder of an office required under the existing law to take an official oath or affirmation and every person in the service of every local authority and of every public corporation shall take and subscribe the oath or make and subscribe the affirmation set out in the Fourth Schedule. Any such public officer, judicial officer, person or holder of an office failing to take and subscribe such oath or make and subscribe such affirmation after the commencement of the Constitution on or before such date as may be prescribed by the Prime Minister by Order published in the Gazette shall cease to be in service or hold office.”

The term “public corporation” receives explicit definition in the Constitution. Article 170 declares that “public corporation” means any corporation, board or other body which was or is established by or under any written law other than the Companies Ordinance, with funds or capital wholly or partly provided by the Government by way of grant, loan or otherwise.

The Governor of the Central Bank is in the service of the Monetary Board of the Central Bank, which is a body corporate with perpetual succession and a common seal, which can sue and be sued in its corporate name. This is the plain effect of Section 9(1) of the Monetary Law.

Section 6 of the Monetary Law declares conclusively that the Central Bank was established with funds appropriated to the Bank from surplus assets of the Board of Commissioners of Currency. It is, therefore, beyond any shadow of doubt that the Central Bank was established with funds of the Government of Sri Lanka. In these circumstances, the Monetary Board is manifestly a public corporation within the meaning of the Constitution.

Accordingly, in terms of Article 165, the Governor of the Central Bank who is in the service of the Monetary Board, is required to take and subscribe the oath set out in the Fourth Schedule.

Moreover, Article 157A(7) of the Constitution requires every person who has to take the oath prescribed in the Fourth Schedule to also take the oath prescribed in the Seventh Schedule. Mr. Mahendran, therefore, is compulsorily required to take both oaths.

It is, therefore, irrefutable that, both as a public officer and as a member of the Monetary Board, Mr. Mahendran is required to take the oath under the Fourth Schedule before he can lawfully embark on the duties of the Office of Governor of the Central Bank. However, since he is a citizen of Singapore, he cannot validly take this oath or make the affirmation in the terms prescribed by Sri Lanka’s laws, inasmuch as, under the Second Schedule to the Constitution of Singapore, he has “absolutely and entirely renounced all loyalty” to Sri Lanka and he has, therefore, voluntarily and deliberately placed himself in a position in which he is precluded from upholding the Constitution of Sri Lanka.

Two laws for two people:  Is it the beginning of elimination Sinhala Buddhists from this country

May 28th, 2015

 Sudath Gunasekara. President Senior Citizens Movement Mahanuwara  28.5.2015.

This Government has arrested 8 prominent Buddhist monks and 19 leading Sinhala Buddhist activists for participating in a demonstration purported to be violating a court order and carrying a traditional lion flag, alleging that they carried  an illegal national flag which in fact is not the national flag stipulated in the constitution. I think all those arrested were Sinhalese Buddhist leaders. I do not know why and to protect and satisfy whom they were arrested and harassed. This could the first time such a large number of Buddhist monks had been publicly humiliate in this country by any Government. I wonder whether this is a sign of things to come in the near future to the Sinhala Buddhist people in this country under the present regime. Perhaps these fools don’t realize the price they may have to pay for such follies.

OK, given that they were arrested for violating a court order and violating sec 6 of the Constitution then one has to ask he Government as to why it doesn’t arrest the Chief Minister NPC and the TNA Mpp and many other big shots who have openly violated the Constitution for about 5 times by now and violating the sixth Amendment.  Why are they dead silent against the crimes committed by Minister Richard Badurdeen by illegally encroaching on crown land in Wilpattu National Park? Why are they deaf, blind and dumb on more serious crimes when they are committed by members of minorities? The answer is simple. They fear the loss of the Tamil and Muslim votes as it forms the bread and butter and breathing of their political survival. How come both the President and the Prime Minister are playing this double game? Is this WHAT THEY CALL Yahapalanaya.

Now look at the following statement made by Wigneswaran and the heinous crimes committed at  Wilpattu by Minister Rishard Badurdeen. Cannot allow Army to rule the Province Chief Minister, Northern Provincial Council (NPC) C. V. Wigneswaran said he cannot accept to allow the Army which had committed war crimes to rule in the province.

inShare

Email

Ceylontoday, 2015-05-26 02:00:00

Read 827 Times

Cannot allow Army to rule the Province

Chief Minister, Northern Provincial Council (NPC) C. V. Wigneswaran said he cannot accept to allow the Army which had committed war crimes to rule in the province.

“No one requested the Army to provide security for us. If somebody did so, he or she must be some collaborator or one who is afraid of the Army or a spy of the Government”, he added.
C.M. Wigneswaran further said the Security Forces should get out from the North. Resources in the North are being robbed and smuggled to other provinces.

“The presence of the Security forces here is drastically affecting the mental peace of our students. Though how much the Army tried to win the hearts and minds of the people, they cannot be accepted within a democratic structure. The Army and the Navy are planted by force among us even after 6 years from the end of the war,” he said.

He further stated that terrible crimes that are taking place currently in the North were unheard before year 2009. These are planned distractions to ensure that the youth should not evolve with freedom related aspirations, they should not transform into hard working people and we have to suspect that somebody is trying to deliberately to misdirect them into a negative direction.
No Sinhalese government is ready to say before the Sinhalese masses, that they should do some good to Tamils. Poison had been fed into minds of Sinhala people to that extent by governments in the past, he said.

He also said the Police and Army are not the same. Police do not depend exclusively on weapons. They had to work with the welfare of the people in their minds. The Army does not have a duty like that.
C. M. Wigneswaran was speaking at the 150th jubilee celebrations and the opening ceremony of a new building at the Inuvil Hindu College, Jaffna.

About whose army is this man talking about. The army there is the Sri Lankan Army as such the government has all the right to keep it there.

I wonder whether he already thinks the NP as a part of South India or whether he has already declared the EELAM like Wardharaja Perumal. I also wonder whether the Government also has conceded to the existence of ELLAM in the north or agreed to its formation in lieu of the votes it got at the last Presidential and the support expected in future elections. If the answer  NO then why don’t the Government either arrest and take appropriate action against these people and do away with the Provincial Council cancer. That will not only release the Government of this headache but it will also save the Government of Billions of rupees which could be used for a better purpose than wasting on these institutions and on parasitic politicians who number around 6 to 7 hundred who enjoy a gala time at public expense only for collecting votes and commissions at grass root level for their masters and patronizers at national level.

The people are gradually realizing now the folly they have done by leaving everything to politicians. People in this country should rise against this system of ‘GOVERNEMENT BY THE POLITICIANS, FOR THE POLITICIANS AND OF THE POLITICIANS’ at least now and resolve to save this 2500 year old Sinhala Buddhist civilization in this country, before these treacherous politicians fix the last nail on the coffin.

Prosecute, but don’t persecute

May 28th, 2015

By Rohana R. Wasala

 Courtesy The Island

Listening to the Adaderana TV  8 pm/May 25 news bulletin the next day (May 26) on the internet, I was shocked and saddened by the unjustness, the irrationality, and the insensitivity of what prime minister Ranil Wickremasinghe (whom I always respect as a decent and cultured person) was reported saying from his official residence Temple Trees about former president Mahinda Rajapaksa’s casual remarks in connection with public protests following the recent gang rape and murder of an 18 year old girl in Jaffna. Mr Wickremasinghe accused the former president, among other things (which were incoherent to me), of trying to capitalize on the said abominable crime for staging a counter-revolution (prativiplavayak); he said that ‘Mr Rajapaksa and his regime’ if returned to power next time  will include the right to rape in the constitution; he suggested that they should apologize to all women about this. In another source, I read that what Mr Rajapaksa actually said was that considering the current situation there, the government should investigate the incidents. We don’t see anything wrong in that. !”. Mr Rajapaksa is a man of feeling and great humanity. He has demonstrated that he is not vindictive, though people may falsely claim that he is.

Relentless persecution of persons out of visceral hatred is not the same as legitimate prosecution of those individuals on the basis of plausible allegations, if any, against them. To all appearances what is now happening is the former. But the common people are waiting for the powers that be to expedite the latter process. If those accused are found guilty of the alleged offences, then by way of consolation we can only sing “Don’t do the crime, if you can’t do the time”. However, we still feel that the Rajapakses who put themselves in the firing line for the sake of the country should not be treated as common criminals simply on the basis of unsubstantiated allegations. They should not be denied the benefit of the doubt until proven guilty.

Honestly, no Sri Lankan executive can do more than Mr Mahinda Rajapaksa did  for the Tamils and other communities while consolidating the normalcy he brought to the whole country without endangering national security. He ended armed terrorism and unified the country which had been virtually divided. Like Mr Ranasinghe Premadasa the ‘commoner’ who came to hold executive office before him, Rajapaksa inherited a country politically destabilized by terrorism. When the latter was elected president in 2005, not only was the country on the verge of being dismembered, it was also on the brink of economic collapse. The 2005 to 2015 decade, for almost the whole of which Mr Rajapaksa was at the helm, saw a total reversal of this situation. Terrorism has been ended;  and according to Mr K.M. Mahinda Siriwardana, Director of Economic Research, Central Bank of Sri Lanka, this year (2015) the GDP growth rate can be expected to be 7% with the inflation rate at 3%, as reported in The Island, Friday 22nd May, 2015. Mr Siriwardana expressed this opinion in a lecture he gave at the Centre for Banking Studies, Sri Jayawardanepura University under the title: ‘The State of the Economy as reflected in the Central Bank Annual Report 2014’. That such a ‘good enough’ forecast could be made by a responsible official despite less than encouraging conditions having emerged for positive economic prognostications to be made in the wake of the ‘change’ is a positive reminder of the soundness of the public sector-led infrastructure development model adopted by the previous government (important at a post-conflict recovery stage).

Mr Mahinda Rajapaksa had a well thought out nation rebuilding plan for the whole country. Under him, the rail and road communication infrastructure system has brought the previously artificially estranged north and south, economically re-opening the provinces to each other; the rehabilitation of some 13,000 captured Tamil combatants was given priority. Some young LTTE cadres were even. found foreign employment opportunities. Schoolchildren from the north and the south were taken on organized mutual visits. The Ten-year Trilingual Programme was meant to bring members of different language communities together in addition to empowering them through knowledge. The government started recruiting young Tamil men and women for police and army service. Some of the projects begun during his tenure have started yielding results. However, the greatest service Mr Mahinda Rajapaksa did for the country was to successfully lead the war against terrorism and to usher in peace and normalcy.

A war cannot be won by a combination of political power and military might alone. Victory is a product of the two being combined with a vital intellectual element. Mr Gotabhaya Rajapaksa supplied this. He was the live wire that linked the political authority in the form of his brother Mahinda with the personnel and equipment of the military machinery operated by the service commanders including General Sarath Fonseka. It was with justice that journalist and political analyst Mr C.A. Chandraprema wrote in his book about the government’s military response to Tamil Tiger terrorism entitled “Gota’s War”:  “Without Mahinda there would have been no decision to wage war. Without Gotabhaya, no victory”, a victory that put an end to “Sri Lanka’s four decades long agony”. Mr Mahinda Rajapaksa had said to Bernard Kouchner and David Milliband (foreign ministers respectively of France and Britain at that time) who had come to persuade him to stop the military operations against the Tigers when they were about to be defeated: “For you people what happens here is news, but for us, it’s agony

Mr Gotabhaya Rajapaksa was only a government functionary during his brother Mahinda’s presidency. He served the nation with great distinction. His professional dedication to the onerous duties he was entrusted with by his brother was well known, and was appreciated by a grateful public. He was a brave soldier and an efficient public servant in one of the most daunting times of the history of the country. Those who are being driven by personal hatred towards the Rajapaksas are insulting the peace loving Sri Lankans of all communities by trying to humiliate one of the architects of Sri Lanka’s historic victory over terrorism, that brought peace and security to the whole country and restored normalcy and democracy to the north and east.

As secretary to the ministry of defence, in addition to his role as the coordinator between the political authority and the military, Gotabhaya took practical steps to stop earlier rampant corruption in the army’s weapons procurement transactions exposed by journalists like Iqbal Athas of Sunday Times. With his background in the professional IT field, he started the defence.lk website in order to provide the world with true information about the doings of the Sri Lanka armed forces, which were being invariably misreported and misrepresented by anti-Sri Lanka media outfits. He also introduced humane measures to raise the morale of the personnel behind the weapons. He saw to it that the navy came to possess a fleet of innovatively constructed fast boats for swift deployment when needed. The ‘Api Wenuwen Api” housing project for war heroes was his brainchild; so was the hospice in Anuradhapura for wounded and disabled soldiers. As secretary to the ministry of urban development he was instrumental in giving a new look to Colombo and adjacent areas by renovating old unused dilapidated buildings, some of them relics of the colonial era, and by landscape gardening underutilized or abandoned sites in those places. Some of these projects have become sources of income for the government and employment for young people.

Though under a cloud now, the youngest Rajapaksa sibling Basil, proved himself to be an efficient manager. Whatever he performed he worked with dedication. The oldest Rajapaksa sibling, Chamal, as the Speaker has been performing his duties well, so well as to be confidently identified with his honourable predecessors in the august office such as Anura Bandaranaike and W.J.M. Lokubandara  before him.

I have just hastily scratched the surface of what could be written about the good things that the Rajapaksa brothers have done for the country. Whatever their human failings, they should not be hounded and harassed like common criminals. To heap abuse on them as ‘horu’ (thieves) on unsupported or trumped up charges reflects badly on all of us Sri Lankans, because they gave us vital leadership during extremely difficult ten years made worse for them by the personal hatred of detractors. Now their opponents are having the upper hand. But I think we are not so unfortunate as to see any or all of the Rajapaksas unduly harassed in the future for performing the tasks assigned to them by popular will as best they could. We always admire Mr Rajapaksa for standing up to international terror.

Though a grateful people including Tamils (as we saw on TV screens) started praising him as ‘maha raju’ (great king) for overcoming hateful terror, Mr Mahinda Rajapaksa never acted as one. He has always remained a common man among common people, something which accounts for his still undiminished popularity. Probably, he sometimes showed an authoritarian streak in dealing with some of his closest allies. If he didn’t, considering what some of those people had been up to (according to report), it would have been abnormal. Mr J.R. Jayawardane and Mr R. Premadasa were known for the same trait, but with less justification.  Mr Mahinda Rajapaksa is not a shrinking violet either. But his strategically concealed toughness is always mellowed by his sense of humanity, something obviously lacking among the uncommon lot who are baying for his blood at present. He might have hammered one of his friends (from the Kelaniya side) for overstepping the limits of his patience by his misdemeanor; but he would never forget or betray those who trusted and supported him, whatever the cost. It is not his fault that he was himself betrayed by  some of his most trusted colleagues. Rajapaksa visits his supporters in detention, even convicted ones serving prison terms. That’s because he won’t abandon those who stood by him. He knows that if people have done wrong, they can reform. Those who betray their friends can betray them again. Mahinda has proved that he will never forget his friends nor abandon his people.  These are my personal views and are challengeable. I believe my readers are as fair minded as I think I am, whether they agree with me or not.

FCID නීති විරෝධීයි.. මං අගවිනිසුරු නම් මුලින්ම හිරේ දාන්නේ පොලිස්පති..

May 28th, 2015

lanka C news

FCID නීති විරෝධීයි.. මං අගවිනිසුරු නම් මුලින්ම හිරේ දාන්නේ පොලිස්පති..පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය මුළුමනින්ම නීතී විරෝධී බවත් තමන් අගවිනිසුරු නම් මුලින්ම හිරේ දමන්නේ පොලිස්පති බවත් හිටපු අගවිනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා මහතා පවසයි.කොලඹ පැවති විද්වත් සාකච්චාවකදී ඔහු කියා සිටියේ පොලිස්පතිවරයාගේ අපරාධ විමර්ශණ පිළිබඳ නීතිය හා දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයට විරුද්දව මෙම ඒකකය ස්ථාපිත කර ඇති බවත් මෙය සිදු කල පොලිස්පතිවරයාගේ නිල ඇඳුම ඉවත් කල යුතු බවත්ය.

‘පොලිස්පතිවරයා මොනවද මේ කරල තියෙන්නෙ. ඔහුට අලූත් අපරාධ නීති හදන්න බෑ. මම හිටියා නම් මුලින්ම පොලිස්පතිතුමා ගෙනැවිත් හිරේ දානවා. FCID එක නීතියට අනුව නෙමෙයි හදල තියෙන්නෙ. අපරාධ විමර්ශණ පිළිබඳ නීතිවලට හා දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයට පටහැනිවයි මේක හදලා තියෙන්නෙ’යයිද හිටපු අගවිනිසරුවරයා කියා සිටියේය.

ගල්යිපොසේට් වස කන්ටේනර් 15ක් ප‍්‍රබල යහපාලකයකුගේ අණින් රේගුවෙන් නිදහස් කරලා..

May 28th, 2015

lanka C news

ගල්යිපොසේට් වස කන්ටේනර් 15ක් ප‍්‍රබල යහපාලකයකුගේ අණින් රේගුවෙන් නිදහස් කරලා..ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ නියෝග මත රට තුලට මුදා හැරීම තහනම් කරමින් රේගුවේ රඳවා තිබූ ගල්යිපොසේට් වල් නාශක සහිත බහාලූම් 15ක්  හැර ඇති බව හිටපු ඇමති මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි.කොලඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඒ මහතා සඳහන් කලේ මෙය ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල පවා ඉක්වමා යමින් යහපාලන ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද්දක් බවයි.

රේගු අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල්වරයාගේ ඉල්ලා අස්වීමට පවා මෙය ආසන්න හේතුවක් වී ඇති බවද මන්ත‍්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

16,219 Viewers

PENNILESS, but MIGHTY!

May 28th, 2015

Dr. Tilak S. Fernando

During Haydays

Continuation of a fascinating true to life story of Wijesim Peelige Bandiya, son of a Kandyan ‘hack & burn’peasant farmer, who sailed away from the Colombo harbour to the UK at a very tender age, with only three Australian pounds in his pocket, accompanied by Sir Oliver Goonatillake in 1948, married a German girl and transformed his life into something unimaginable over the years and returned to his roots as a ‘ laxapathiya'(millionaire) and is now settled in a spacious house at the age of 86 with his brother Wijesim Peelige Ran Kira, 98 years old, in Pahatha Dumbara, Kandy. Following are excerpts from an interview the writer had recently in Kandy with Wijesim Pelige Bandiya. Part 5

In 1962 immediately after the unsuccessful coup attempt to depose Mrs. Bandaranaike’s government and to arrest all the top government leaders, Sir Oliver Goonatillake was expelled from Ceylon while all the others found guilty of the conspiracy were jailed.

According to Peter Wijesinghe,(Bandiya) his master Sir Oliver had ‘nothing’with him except the clothes he was wearing at the time when he was escorted to the airport under strict orders from Felix R. Dias Bandaranaike, Minister of Finance at the time. Fortunately, though his International contacts, Sir Oliver had a bosom friend in Paris, Baroness de Waldner, among many others in Europe. Sir Oliver had been quite shocked and distraught at the time, however he managed to recuperate from the jolt gradually with the help of his friend Baroness de Waldner while in Paris.

After a few days of the incident, Peter Wijesinghe received an unexpected telephone call in an evening from Sir Oliver in Paris while he and his wife watching television at their flat in Carlisle Place, London SW1, which belonged to Sir Oliver’s another friend in the UK, Mrs. Saunders.

During the telephone conversation Sir Oliver made a request to Peter Wijesinghe: “Peter, I want to come to London, can I stay with you in the flat……?Also, can you inform Mrs. Saunders about my plan…..? There will be letters addressed to me delivered to your home address, please keep them for me”.Excited Peter Wijesinghe responded swiftly by saying: “You comeanytime Sir, you are most welcome”.

New Surroundings

A few days later Sir Oliver arrived in London and stayed in cognitoat 3A, Carlisle Place, London SW1. Hannah and Peter made Sir Oliver comfortable to the best of their ability and looked after the old master for one whole year whilst protecting and concealing Sir Oliver’s presence in London to anyone.

Due to stringent exchange control regulations imposed by Felix Dias Bandaranaike at the time, Sir Oliver could not get any of his money out to London. Although he had sincere and intimate friends such as Baroness de Waldner in Paris, Mrs. Saunders in the UK, Maharaja and Maharani in Baroda, Agha Khan, the German Industrialist Herr Krupp, Sithambaram Adayer,a wealthy Indian entrepreneur in Bombayand many other distinguished ladies and gentlemen, he was reluctant to be seen as becoming a liability to any of them.

Under the circumstances Peter and Hannah came to Sir Oliver’s rescue and extended a helping hand in whatever form they could. Simultaneously, Sir Oliver’s daughter Sheila managed to arrange British Pounds in London for herfather by disposing of Ceylon rupees in Sri Lanka through influential contacts in Colombo intermittently.

The term ‘moneylaundering’ had not evolved at the time,although in technical terms it amounted to violation of Exchange Control Regulationsand it was illegal under the monitory laws that prevailed then. This caused a sudden starvation of funds for Sir Oliver in London and left him in a quandary. Only in the evenings he went out to meet with his friends disguised.

Providence

An individual’s destiny can shape in many forms during one’s sojourn in this corporeal world. This theory was proven beyond any doubt when a person of Sir Oliver’s calibre and position is taken into consideration. He Here was the most powerful official in Ceylon oncewho held the supreme position as Governor General & Queen’s representative, yet overnight he had become so powerless, helpless and vulnerable.

Sir Oliver was married to Esther (née Jayawardena) and had three children, Joyce, Sheila and Ernie. As a brave man he did not succumb to grief under the circumstances; instead he embraced all such humanoid chastisements as God’s providence. He wanted to build up a new life by putting his past away since ‘ all his wealth had been frozen’.

Against such a backdrop, he took up a job in Central London initially, at the upper market famous Indian eatery, Weerasamy’s Restaurant, in Regents Street, Piccadilly Circus, as cashier. Seemingly he managed to upgrade his position by working at several companies based in London, related to Ceylon’s tea and rubber businesses.

Finally he rose to the position of becoming the first Asian to be elected as an Underwriter at the renowned reinsurance house in London,Lloyd’s of London.

The financial qualification to become an underwriting member of Lloyds Register demanded one to show £250,000 in credit in one’s bank account.In this regard, Mrs. Saunders loanedhim some money, as anadditional sum he required, to obtain his Lloyds Registration.

As a Lloyds Underwriter, Sir Oliver managed once more to earn quite a lot of money. He travelled aroundthe world, from place to place. In such an instance, whilehe was in India,he managed to meet up with his children and grandchildren, who had travelled from Ceylon to see and greet him as he was barred fromentering his homeland.

Duringanother visitto India, Sir Oliver Goonatillake wrote a personal note toPeter, from a town in Bombay called Juhu, on 23rd March 1963 which read thus:


Peter W and Mrs. Bandaranaike

“FairLawn

Juhu, Bombay

Bombay

23/03/63

My dearest Hannah & Peter

I am leaving India on 27th March on my way to you, but I am not likely to get there till after the 10th April -Mrs. Saunders may be in Paris at that time.

I let you know the exact date of arrival later on. In the meantime letters will keep on arriving, addressed to me, at your address -Please Peter keep them for me. I have seen all my children and their families. Sheila is here now (second time) for my last week in India. She returns on March 26.

If you are likely to be away for your holidays after the 10th April, please ask the gentleman in charge of the building to expect me. I left my flat keys behind.

Love Your Oliver.”

tilakfernando@gmail.com

 

Psychoanalytic Novels of Simon Navagattegama

May 28th, 2015

Dr. Ruwan M Jayatunge M.D.

“Where there is much light, the shadow is deep.”– Johann Wolfgang von Goethe

The Sri Lankan novelist Simon Navagattegama used a series of mystic symbols in his famous novels -Sansaranyaye Dadayakkaraya (The Hunter of the Saṃsāra Monastery) and in Dadayakarayage Kathawa (The Hunter’s story). These novels can be regarded as the best psychoanalytic novels of the Sinhala literature. In these volumes Simon gives broader interpretation of a carried meaning and presented different conceptual systems. He used metalanguage to describe the story. The reader has to grasp the story ontologically and essential do deconstructive reading in order to get the wider aspect of the narrative.

simonnavagattegama

According to Simon the hunter is a great symbol or a metaphor. This metaphor consists of   Androgyny or the combination of masculine and feminine characteristics. He is more than a human. The hunter is a myth, crystallized undifferentiated psychic energy. The hunter symbolizes the human soul that travels through Saṃsāra which is the repeating cycle of birth, life and death. Although the Buddhist philosophy rejects the concept of an immaterial and immortal soul, Simon implies that hunter could be the karmic force that transcends to different psychic levels.

Cosmic Law of Cause and Effect or Karma is the law of moral causation. Karma is symbolized as an endless knot.The hunter’s moral and immoral volition fuels his journey through Saṃsāra.  The hunter’s cycle of rebirth is determined by his karma.

Simon uses his knowledge in Buddhism, Anthropology, Sociology and Psychology to craft this great metaphor. The hunter is surrounded by a mighty forest and he faces numerous obstacles in his great journey.  However hegoes in to a psychic transformation which is an experience of awakening and illumination. He is subjected tospiritual maturity and psychological healing through his voyage. It is a great recount of relations between social anthropology and psychology.

Simon narrates the psychic transformation of the hunter’s emotional experiences, his phantasies, dreams and dream-thoughts. The hunter’s phantasies are lucid. These phantasies are imaginative fulfillment of frustrated wishes mostly unconscious. Some of the phantasies are symbolic figures.

Sansaranyaye Dadayakkaraya (The Hunter of the Samsara Monastery) and Dadayakarayage Kathawa (The Hunter’s story) represent numerous psychoanalytic symbols which stem from the unconscious mind. According to the Psychoanalytic notion symbols are not the creations of mind, but rather are distinct capacities within the mind to hold a distinct piece of information. Some of the symbols are created by collective unconscious. These areuniversal themes, archetypes and primordial images. These are the structures of the unconscious mind which are shared among beings of the same species. The hunter shares common archetypes such as the ferocious leopard, the musk deer, the monk, the goddess etc. These symbols carry important socio cultural meanings.

Simon’s symbols are mostly from folklore, mythology and rituals and some have religious background. Simon used symbols in his novels hiding the conventional meanings.

The hunter is influenced by his unconscious processes. Also his conscious perception is based on unconscious inferences.  His ongoing experience, thoughts, and actions signify great meanings. His socially unacceptable ideas, motives, desires, and memories associated with conflict, anxiety, and emotional pain are being repressed. However some psycho biological instincts emerge despite the cultural and religious barriers.

Simon Navagathegama used different metaphors to describe the cultural, social and anthropological icons. These metaphors represent numerous abstract and complex concepts. The great Saṃsāra is generally depicted as the wheel or Bhavachakra. Bhavachakra is a form of a mandala. According Carl Jung mandala is the psychological expression of the totality of the self. But for Simon the psychological expression of the totality of the self is the hunter and the mighty forest represents Saṃsāra.

Simon’s some metaphors have their origin from the Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism is known as the Great Vehicle. Simon has used Mahayana philosophical and devotional texts to illustrate the hunter’s perceptions.

The Mahayana concept accepts the Bodhisattva ideal as the highest. Bodhisattva is anyone who, motivated by great compassion and has a noble wish to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Bodhisattva is one of the four sublime states a human can achieve in life. As explained by the Ven. Dr. Walpola Rahula the Mahayana mainly deals with the Bodhisattva-yana or the Vehicle of the Bodhisattva. Simon used the Lotus Sutra of Mahayana to discuss emptiness and a sense of timelessness in his novel. Although the   hunter’s journey is long it is purposeful as well as meaningful.

Simon discusses universal truth revealing the hunter’s journey through the wilderness. According to Bertrand Russell meaning and truth examines the relation between our language and the world. Meaning and truth are the nurture of the mind (de Cortiñas, 2013). In these novels meaning and truth were conceded by the author. The reader has to make an extra effort to dig in to the hunter’s mind to extract meaning and truth.

The hunter’s mind is filled with unconscious phantasies. It is argued that unconscious phantasies are inherently metaphorical and have no ‘concrete’ existence in the unconscious (Colman, 2005). He has sexual phantasies too. These phantasies include dominance, submission, sexual pleasure, and sexual desire. The hunter’s sexual daydreaming, masturbatory and coital fantasies are vividly narrated by the author.

The hunter meets with a goddess in the forest and they become attracted to each other. Hence they make love and create a union. They are woven together. Their sexual union shared with physical and the spiritual bliss. The transformation of desire occurs and the hunter and the goddess achieve ecstasy of love.  It facilitates heightened states of awareness in the hunter. He achieves self-evolution and self-involution. The hunter was connected to the universal energy.

Simon uses Tantric symbolism throughout these novels. Tantra has been called the “cult of ecstasy and it combines sexuality and spirituality in one great union. Tantric archetypes can be detected in many places in the hunter’s legend. According to Jung archetypes are patterns of instinctual behavior. He believed that when the archetypal level of the collective unconscious is touched in a situation, there is emotional intensity as well as a tendency for symbolic expression.

Simon discusses meaning of life in these novels. The meaning of life is a philosophical as well as a spiritual question According to the life mission theory; the essence of man is his purpose of life, which comes into existence at conception. Nietzsche stated that purpose of life is will to power, wants to be master of itself and around itself and feel itself master. The hunter is thriving for power by overcoming obstacles in the forest.

The hunter is not a moral being. Simon discloses the dark side of the hunter’s psyche. There is an evil side of man, called the “anti-self” (the shadow), because it mirrors the self and its purpose of life. The core of the anti-self is an evil and destructive intention opposite to the intention behind the life mission. The evil side of man arises when, as the life mission theory proclaims, man is denying his good, basic intention to avoid existential pain. (Ventegodt et al., 2003). Carl Gustav Jung called the evil side of man as the   anti-self, or shadow.

In Jungian psychology, the shadow or “shadow aspect” may refer to an unconscious aspect of the personality which the conscious ego does not identify in itself. The shadow comes from both the personal and the collective unconscious and contains the primitive, uncivilized elements within us that are unacceptable to society and are generally repressed (Smith & Vetter, 1991, p. 103). Generally, the shadow represents traits and attitudes that are the negative or evil side of the personality that people either fail to recognize or deny exists (Hall, 1989, p. 33).

Simon discusses evil side of the villagers as well as of the hunter. The village largely represents sin and hypocrisy. The concept of sin is ambiguous. However Simon posed two questions -what is sin?  and what is merit?   The Christian model of sin began to emerge in the medieval period and the early Renaissance period. In Abrahamic contexts, sin is the act of violating God’s will. Warner (2010) states that in Buddhism there is no concept of sin at all. In Buddhism there is no original sin and sin is largely understood to be ignorance. Mainly the sin is understood as “moral error.

Simon depicts Patichcha Samuppadaya or the cycle of existence in the novels. The forest is the Saṃsāra and the dwellers are affected by Kama-Tanha – Craving for sensual pleasures   Bhava- Tanha –   Craving for existence andVibhava- Tanha – Craving for non-existence.  Ignorance or avijjā is the inevitable result of being born and wandering in endless journey through Saṃsāra. The hunter is drifting in the mighty forest also known as Saṃsāra.

Simon’s stories touch the taboo subject of incest. Silk (2008) stated that incest plays a central role in the narrations of the origin stories of many traditions, generally in highly mythologized ways, recounted in stories. According to the basic Buddhist story, the sons of a certain king Okkaka were banished and went into exile with their sisters. The version in the Ambattha-sutta of the Theravada Digha-Nikaya (Long Discourses) says: “Out of fear of the mixing of castes they cohabited together with their own sisters (Silk 2008).

In ‘Totem and Taboo’ (published in 1912-13) Freud did analytic exploration. He developed his theory of object relations and his ideas about the inter-subjectivity of unconscious mental life (Grossman, 1998). Freud discussed incest and its psychodynamics. Freud’s thinking about incest, placing it within the context of childhood sexuality (Alvin, 1987). When people contemplate incest and its consequences, they simultaneously consider two quite different issues: the issue of intentionality and blame, and the much more troubling and dumbfounding issue of what society would be like if incest were to be permitted (Astuti & Bloch, 2015).

Incest and illicit sexual relationships take place in the village. The hunter witnesses sinful realties in front of his eyes. He is ambivalent about the life style of his fellow villagers.  Incest barrier is broken and moral degradation takes place. Yet the villagers consider the hunter as the sinful person who violates the first Buddhist Precept -abstaining from harming living beings.

Although by nature the man is evil   man has a free will, acknowledged by philosophers of all times, and by using this will man can either do good or become engaged in evil intentions and by doing so, assumes often grotesque and inhuman forms ( Ventegodt et al., 2003). Simon concurs with man’s free will.

The hunter reflects the human ancestral past. There is a human tendency to hate the shameful past. The truth is 20,000 years ago we all were hunters. There is a hunter in each one of us. Our collective unconscious carries some elements from our predatory days. These impulses are threatening and shameful. Therefore the villagers (morally) banish the hunter. This banishment is a form of excommunication. The hunter is being excommunicated from the village spiritual circle. However the author indicates that the hunter bears strong spiritual elements.

Human suffering has become the innermost theme in Simon’s novels on the hunter. Suffering is a human condition. As Edna Lake states all forms of existence whatsoever are unsatisfactory and subject to dukkha.  Mental suffering associated with birth, growing old, illness and dying. Karl Jaspers believed that death, suffering, struggling, guilt, and failing affect human beings grimly. The modulation of mental pain in a container-contained relationship is a central problem for the development of the human mind (de Cortiñas, 2013).

Diehl 2009) indicated that the emotional, cognitive and spiritual suffering of human beings cannot be completely separated from all other kinds of suffering, such as from harmful natural, ecological, political, economic and social conditions. In Agamemnon, Aeschylus said that humanity is fated to learn by suffering (Oreopoulos, 2005). Similarly Simon points out that dukkha or suffering is a part of the hunter’s great journey and it helps transforming him. However he further explicates that dukkha is not simply despair or hopelessness, it has a deep philosophical meaning.  With dukkha the hunter finds some meaning in life. The hunter realizes dukkha and the cessation of dukkha.

The hunter meets a monk who lives in the jungle. He is a spiritual teacher who practices meditation. He isabsolutely free from lust, greed, anger and egoism. The monk’s goal is to become enlightened and reach nirvana. He is eliminating all greed, hatred, and ignorance and attains nirvana where there is no suffering.  The monk is no longer part of the cycle of reincarnation and death.

The hunter is passionately attached to a deer which Simon calls Kathuri Muwa (musk deer). He is eagerly seeking the deer in the jungle. Kathuri Muwa is a wider form of representation which refers to the father figure or totem animal. Kathuri Muwa becomes hunter’s fantasy which is an imaginal representation of bodily instincts and urges.  His attachment to Kathuri Muwa (musk deer) prolongs his journey in the forest. At this point narration of the hunter’s inner mind takes the reader in to a more spiritual world disregarding the hunter’s past sinful acts. When the hunter finds the musk deer he sees the reality and the true nature of the craving. Now the hunter has no greed for the musk deer. The hunter has become a super human (Übermensch or Overman) uplifting his spirit much higher than the fellow villagers. The hunter has seen the truth and liberated himself from craving

References

Alvin,R.(1987).Freud, Psychodynamics, and Incest.Child Welfare, v66 n6 p485-96.

Astuti, R., Bloch, M. (2015).The causal cognition of wrong doing: incest, intentionality, and morality.Front Psychol.   18; 6:136.

Colman, W. (2005).Sexual metaphor and the language of unconscious phantasy.J Anal Psychol. 50(5):641-60.

de Cortiñas, L.P.(2013).Transformations of emotional experience.Int J Psychoanal.  ; 94(3):531-44.

Diehl, U. (2009).Human Suffering as a Challenge for the Meaning of Retrieved from Life. http://www.bu.edu/paideia/existenz/volumes/Vol.4-2Diehl.pdf

Grossman, W.I. (1998).Freud’s presentation of ‘the psychoanalytic mode of thought’ in Totem and taboo and his technical papers.Int J Psychoanal. ; 79 ( Pt 3):469-86.

Hall, J. A. (1989). Jung: Interpreting your dreams—A guidebook to Jungian dream philosophy and psychology. New York.

Oreopoulos, D.G. (2005).Is There Meaning in Suffering?  Humane Medicine, Volume 5.

Silk, J.A. (2008). Incestuous Ancestries: The Family Origins of Gautama Siddhārtha, Abraham and Sarah in Genesis 20: 12, and The Status of Scripture in Buddhism. Retrieved fromhttp://www.buddhismandsocialjustice.com/SILK/Silk_Incestuous_Ancestries.pdf

Smith, B. D., Vetter, H. J (1991). Theories of personality (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ventegodt, S., Andersen, N.J., Merrick, J.(2003).The life mission theory V. Theory of the anti-self (the shadow) or the evil side of man. ScientificWorldJournal. 11;3:1302-13.

Warner, B. (2010). Sex, Sin, and Zen: A Buddhist Exploration of Sex from Celibacy to Polyamory and Everything in Between. New World Library. p. 72.

‘All sitting MPs will receive nominations’ – SLFP

May 28th, 2015

The Nation

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) announced that the party will field all sitting Freedom Alliance (UPFA) parliamentarians and their electoral organisers at the forthcoming general election. This was revealed by SLFP General Secretary Anura Priyadarshana Yapa at a media briefing at the party head quarters.

He said that the party has already begun issuing the applications and all interested individuals have to collect application from the party head quarters before June 05. General Secretary Yapa also added that they are ready to face the election either under the present system or the new system to be introduced under the proposed 20th Amendment to the Constitution.

Meanwhile, all the parties representing the Freedom Alliance had a meeting with the President Maithripala Sirisena and the same will meet former President Mahinda Rajapaksa today.

No confidence motion against Ranil on June 9

May 28th, 2015

Adaderana

A motion of no confidence will be brought against Prime Minister Ranil Wickramasinghe on June 9, former Minister Mahindananda Aluthgamage said on Thursday (28).

The observation was made at a press conference held in Colombo.

“Some 85 opposition MPs have already signed for the motion,” he said, adding that over 100 Parliamentarians are supposed to sign it.

A public rally will be held in Matara on June 12 to endorse the former President ahead of next general election, he added. “For the first time, this rally will be organised by the United People’s Freedom Alliance (UPFA).” He said.

“The contemplated no confidence motion against the Prime Minister may hasten the dissolution of Sri Lankan parliament,” a political observer predicted earlier. “The motion will be brought against Wickremesinghe for launching a “witch hunt” against those associated with former President Mahinda Rajapaksa and for turning a blind eye to the Central Bank Governor’s unethical conduct,” the New India Express quoted the political observer as saying.

DAILY MIRROR EDITORIAL : Need for a proper probe

May 28th, 2015

Courtesy The Daily Mirror

Two allegations of a serious nature have rocked the boat of the new government which came into power this January. One of them was the 30-year bond controversy of which a committee appointed by the Prime Minister had submitted a report which is now being further inquired by a sub-committee of the COPE.

It is also pertinent to note that the aspirations of post-war Sri Lanka have changed radically. Former President Mahinda Rajapaksa couldn’t comprehend that, and it is expected that the present government would learn from those mistakes of the previous regime.

Another matter that cropped up this week was the completely unexpected resignation of Director General of Customs. Though he had cited ‘personal reasons’ for the decision to step down, information coming in suggest that the matter was more than personal.

The opposition charged that the Director General’s resignation was due to the pressure exerted by unnamed higher ups in the government to carry out illegal activities.

They linked the Director General’s resignation to his refusal to clear 15 containers of Glyphosate, a banned agro-chemical, which have been allegedly imported to the country.

It was only last Friday President Maithripala Sirisena banned the importation of this harmful agro-chemical which is identified as the main culprit for the chronic kidney disease in Rajarata.

This is a serious allegation from which the new government should clear its name. They cannot treat this as a trivial matter. If there are frauds and abuse of power by the resigned Director General during the previous regime, that too should be properly investigated. But in the same tenor, the reasons behind his sudden resignation should also be disclosed.

During the presidential election, those who backed the common candidate Maithripala Sirisena stressed the need for proper systems in place so that whichever the government that comes to power would not be able to abuse the system. The passing of the 19th amendment inclusive of the independent commissions was a major step towards this.

The determination and the statesmanship shown by President Sirisena in getting the amendment passed aptly demonstrated how committed he was to restore the democratic process in the country.

Therefore the public expects President Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe to look into these two pertinent matters and resolve them, not allowing anybody to take political mileage out of them as these two incidents have evidently given ammunition to the opposition to trash the new government which ended the abuse of power by the previous strong-man Mahinda Rajapaksa.

 

– See more at: http://www.dailymirror.lk/74269/editorial-need-for-a-proper-probe?#sthash.QlzFajED.dpuf

Banning Gyphosate – A Time Bomb  to sky-rocket the price of produce for the coming elections?

May 28th, 2015

Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada

The president has naively banned the well-known herbicide (Glyphosate) pivotal to the productivity and  survival  of Sri Lanka’s agricultural sector. He has been led  to believe that the ban would stop the epidemic of kidney disease in the Rajarata.  The resultant sky-rocketing of the price of food items and the disarray in the plantation sector  will hit the Sirisena government just in time for the next elections.

A small group of individuals associated with a lady who claims psychic powers, and a number of Kelaniya University Dons  seem to have usurped the powers bestowed upon the President’s  Pesticide Advisory Committee (PAC).  The Kelaniya group has  exploited the hysteria and public incomprehension  caused by a recent WHO reclassification of Gyphosate as a probable carcinogen under heavy exposure, classifying it with many common detergents and disinfectants.  The word “probable” has been applied in regard to Glyphosate, while definite carcinogenicity has been attributed to Cloves and Citronella oil at even lower exposure.

No evidence for  causing Kidney disease by Glyphosate has been recognized by any recognized scientific organization.

The WHO report led to a flurry of activity all over the world where the governments requested their expert advisers  to recommend what should be done. In every country the advisory boards recommended that the WHO reclassification is a technical correction that does not affect accepted practice, and that no changes are necessary.  Prof. Jean McLaughlin, one of the authors of the WHO-report adverse to Glyphosate expressly stated  concurrence with this in a public TV discussion.

However, in Sri Lanka, the expert committee does not seem to have been consulted. The committee comprises 15 members selected  from relevant institutions like the Department of Agriculture, Ministry of Health, Govt. Analyst’s Department, Research Institutes for Tea, Rubber and Coconut, The Standards Institute, Environmental Ministry, Commissioner of Labour and  nominees of the Ministry of Agriculture. According to press reports, the Kelaniya group had met with the President and got the ban clinched (http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=125352 ).

The  Kelaniya  Group and their JHU friends have been agitating to ban the import of fertilizers and pesticides, claiming that they are toxic, contain Arsenic,  and have unleashed an epidemic of Kidney disease in the North-Central Province. This view is not held by other experts or members of the PAC. The previous government was also pressurized by the Kelaniya  group, but after hesitation, the Rajapaksa government introduced a limited ban in just the CKDU-affected  regions, during the heat of the election campaign in Dec 2014. The PAC as well as those who understand the plantation sector had prevailed on the  government that the Tea, Rubber, Coconut as well as paddy and vegetables production would simply disappear if this herbicide, and the inorganic fertilizers were banned. There is simply no supply of “organic fertilizers” or  manual  labour for hand weeding that can meet the requirements.

As most scientists have argued, there is an imparative need for reducing the amounts of agro-chemicals used. Modern ideas about creating a healthy soil goes well beyond just applying fertilizers and pesticides to the crops. The soil itself is a complex ecology that must be be nourished using the latest ideas on symbiosis of organisms, nitrogen fixation and soil hydrology. Composting to make “organic manure” at the scale needed is just not possible as compost pits are notorious for releasing methane, carbon dioxide and other green house gases. Traditional varieties of seeds demand a lot of water, take longer to mature, and it is pie in the sky to believe that we can proceed towards a more enlightened form of agricultural practice by simply banning the existing practices by decree. And that too, for the wrong reason of fighting CKDU.

What should be done to stop the kidney disease in the Rajarata?

The key to stopping this disease is the provision of clean drinking water to the Residents of the Affected Areas (RAA). Our research has suggested that the accumulation of salts in the drinking-water wells used by the RAA  is a very likely cause of kidney disease, where the ionicity of the water acts to cause slow deterioration of the kidney layers. Of course, any discussion of causes assumes that the subjects are otherwise comparable with respect to life styles, diet etc.  In fact, residents who drink water from natural springs or municipal water in Anuradhapura, and having similar health problems, diets  and life styles do not contract Kidney disease. Hence most other proposed causes, multi-factorial or otherwise,  cannot be sustained, and the available analytical data also eliminate almost all of these  proposed causes.

Prof. Sunil Jayalath has recently written to the Island newspaper  (Island, May 26th, 2015) claiming that delivering water using Reverse Osmosis (RO) plants is the way to go, while criticizing the use of rainwater. He proposes taking water from rivers and irrigation canals to  remove  the pollutants. The “clean” part of the water  is sold as drinking water, while the polluted part is put back into the river. In our view, and based on available analytical-chemistry data, most of the steam water and irrigation canal water are not polluted and suitable for drinking without RO if filtered and boiled. There are perhaps short unsuitable periods  of the year when the run-off from agricultural lands  increases the level of phosphates, fluorides  etc., in the water.

It is the sustained use of water from ground wells which is,  in our view  responsible for CKDU. The well water  in many affected areas is high in electrical conductivity. This arises from dissolved salts.

Prof. Jayalath’s arguments would be more persuasive if he would give typical chemical-analysis data for the levels of pollutants found in the water that his RO units are taking in, and putting out. He has so far presented none. Furthermore, Rajarata people have a tradition of using rain water wisely, and such water is eminently drinkable if filtered and boiled, because most of the “uncleanness” in rain water is likely to be bacterial. The main short coming of rain water is its low hardness, and this can be corrected easily and cheaply.  Furthermore, rain water can be collected  in large plastic or galvanized tanks,  or in earthenware or  masonry tanks, and these are not expensive!

What has all this and Kidney disease got to do with Glyphosate? In fact, nothing at all. Is it possible that the Kelaniya Group which includes Dr. Nalin de Silva, no friend of the Sirisena government, has hatched an excellent political trap for the “Yahapalanaya” by leading Sirisena into a huge “boruwala” (pit-fall)? Poetic justice will be served when the price of rice, coconuts  and vegetables rises steeply, while the Tea and Rubber markets grind to a halt.

“Pictorial warning is the most cost effective means of controlling tobacco related NCDs, including cancer “- WHO DG tells event hosted by Sri Lanka in Geneva

May 28th, 2015

Permanent Mission of Sri Lanka to the UN, Geneva

 Dr. Margaret Chan, the Director General of the World Health Organization (WHO) has said ““Pictorial warning is the most cost effective means of controlling tobacco related Non Communicable Diseases (NCDs), including cancer “, and that  “countries can get return on their investment in multiple areas”.  Paying tribute to countries including Sri Lanka whom she said “had the courage to keep going despite heavy resistance by the tobacco industry”, Dr. Chan said “without our joint effort, you know what effect tobacco would take. We should not allow an industry to intimidate governments, make money and leave you with all the health consequences”. She urged that “the international community come together to fight the tobacco industry”.

Dr. Chan made these observations when she inaugurated a session on the theme “Strategies to overcome resistance against pictorial warning messages in tobacco products”, hosted by Sri Lanka on the sidelines of the 68th World Health Assembly at the Palais des Nations in Geneva on Monday (25th May 2015).

This was the first ever side event hosted by Sri Lanka during an annual assembly. Thailand, Bangladesh, Bhutan and the WHO co-sponsored the event to show case problems encountered when taking steps to implement pictorial warnings in cigarette packets and how Sri Lanka, Thailand and Bangladesh  as well as other countries had overcome the resistance. Lessons learnt will be useful to other member states. A documentary produced by Sri Lanka named “Against the tide” depicted the resistance encountered. The steps taken by Sri Lanka were appreciated by all who attended.

Delegates from member states attended the event. Among the speakers were Dr Luminita SANDA, WHO/PND, Medical Officer  presenting the  “overall global view”, Sri Lankan perspective by Dr  V.T.S.K Siriwardana, Director, Noncommunicable Diseases, Dr. Suriya Wongkong Kathep  Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health, Thailand and Azam-E-Sadat, Deputy Secretary (WHO),Ministry of Health & Family Welfare, Bangladesh. The session was moderated by Dr Neelamani Rajapaksa   Hewageegana /Deputy Director General of Health Services Planning.

Speakers noted that the tobacco epidemic will cause the most harm to low- and middle-income countries, and that every death from tobacco products is preventable. Understanding this fact 56th World Health Assembly on 21 May 2003 adopted a treaty, The World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)  to protect present and future generations from the devastating health, social, environmental and economic consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke by enacting a set of universal standards stating the dangers of tobacco and limiting its use in all forms worldwide. Regulations to introduce pictorial health warnings on tobacco packages was a step in this regulation.

 

Sri Lanka Permanent Mission

Geneva

 

26 May 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancient Flag of Sri Lanka 

May 27th, 2015

By Charles.S.Perera

The Hela flag had been prepared when there was one people in Lanka the Helayas.   There were of course the other clans such as the Nagas and the Yaksas.  But there were no Tamils and Muslims.  It may have been prepared by the Buddhist Monks.

Every one may have believed that the lion in the flag represent the  Hela people.  That was why the Tamil and Muslim parliamentarians demanded the Orange and Green stripes not to be left out leaving the whole flag for the Sinhala lion. Our Sinhala politicians gave in. Recently even  Maithripala Sirisena gave into the Tamils asking them to sing the National Anthem in Tamil. Rajitha Senaratne said that having heard the Sinahala National Anthem sung in Tamil he was so pleased that his body hair stood straight.

That was how our Hela heritage had been distorted and sold the National Anthem for a few votes.

The Tamil terrorist Prabhakaran thought that the lion in the  flag represented Sinhala people and he adopted the tiger head to represent the Tamil people- it is sadly the separated head of the tiger in a circle of  bullets which is on the blood red tiger flag representing brutality, ruthlessness, with the bullets representing their lack of courage. But the lion flag has a full bodied lion strong and fearless.

But the lion on the Hela flag does not  represent the Hela people, nor the sword cruelty or the bo leaves their religion.

The Sword stands for Justice, the Lion the King and the Tail the people. The sword, the head of the lion and the tail should be at the same level, meaning that the King meets out justice to every one equally. The back ground is not blood red it is colour the of the earth and yellow stands for peace.  The four bo-leaves represent Loving Kindness, Compassion, Sympathetic Joy, and Equanimity.

Mr. A.T.Ariyaratne of Sarvodaya says that the Sword represents righteousness, and the three feet of the lion firmly on ground represents annicca, dukkha and Anatma

A response to Minister Managala Samaraweera’s intended Diasposa Festival

May 27th, 2015

Asoka Weerasinghe Kings Grove Crescent . Gloucester . Ontario . K1J 6G1 . Canada

27 May 2015

Hon. Mangala Samaraweera, MP

Minister of Foreign Affairs

Government of Sri Lanka

Colombo, Sri Lanka.

Dear Minister Samaraweera;

I read in Tamil Diplomat of May 24, a head line Sri Lanka to Organise a Diaspora Festival: Says Foreign Minister in Berlin.   Wow! I said.  This Minister is Big in his Vision.  Great!  Then on second thoughts I said to myself, is this Minister a Big Talker or what?  Will all what he said in Berlin go ‘Puff’ up in smoke and disappear into thin air, once he arrives back in Colombo as he is preoccupied polishing the charnokite  granite in his back yard by rubbing the noses of the Rajapaksa family.

The news item said, “As a first step towards engaging with the Diaspora, the Sri Lankan Foreign Minister Mangala Samaraweera said his government is to organise a Diaspora festival where persons of Sri Lankan origin from around the world in all possible fields could participate and explore means to work closely with Sri Lanka including in reconciliation and development effort.”  Oh! Right!!

Come again Minister!

 But, there is one expatriate who will not get too excited about your proposal and get on the first plane heading to the town where the Diaspora Festival will take place.  And that is me.  Why? You may ask.

Read on, Mr. Minister.  The unsolicited proposal that I sent to Sri Lanka’s Minister of Cultural Affairs on July 10, 2007, to help bring the National Art Gallery to one of the world’s best.

Do you know what Minister?  This Sri Lanka’s Minister of Cultural Affairs, nor his Secretary didn’t have the simple administrative etiquette nor courtesy to acknowledge receipt of this proposal.   Not a word.  And I said, “To hell with you lot.  Even for the love my Motherland, I have no interest to deal with such yahoos,”   So there you are, Minister!

I almost know what your response will be.  “I am sorry to hear what happened, but then you were dealing with the former no good Rajapaksa administration.”

But, then, I understand that it was an unsolicited proposal.  Yet, I expected a common courtesy of a 14 word acknowledgement.   “Mr. Weerasinghe, we appreciate your interest and we will look into it with interest.”  It’s not much to ask for, isn’t it!

Just a note of caution, Mr. Minister.  If ever this Diaspora Festival happens, please be courteous to whoever attends this Festival who will be there with bells and whistles wanting to help their Motherland.  Remember, it would have been easy for each one of them to turn their backs on their Motherland, but they didn’t and that’s why they were there.

Please read my unsolicited proposal, which may have been thrown into waste paper basket and I am not prepared to go through such discourteous rubbish by any Department of an incumbent Sri Lankan Government.  It is a case of my conscience saying, “Hey No, I won’t Go.”

This was the unsolicited proposal:

Re: The National Art Gallery: A National Disaster

OPEN LETTER to
The Honourable Minister of Cultural Affairs Government of Sri Lanka Sethsiripaya, 8th Floor Battaramulla Sri Lanka

7 July, 2007

Asoka Weerasinghe
Kings Grove Crescent
Gloucester, Ontario
Canada

Honourable Sir:

*Re: The National Art Gallery: A National Disaster*

I am taking the liberty to address this letter to you assuming that the National Art Gallery is under the purview of your Ministry.

On June 19, I had the privilege of visiting the National Art Gallery at Ananda Coomaraswamy Mawatha, together with my Canadian born daughter to introduce her to Sri Lanka’s best visual art and her prestigious artists.

*/The Lonely Planet Series – Sri Lanka/* recommended visitors to the island to take in the National Art Gallery. She insisted that we go, and so we did.
It said on page 90 : */‘The National Art Gallery, 106 Ananda Coomaraswamy Mawatha, Col.7; admission free; 9am-5pm, closed poya days is next door to the National History Museum in Viharamahadevi Park. The permanent collection mostly consists of portraits, but share also some temporary exhibitions by Sri Lankan artists.’/*

The beautifully manicured front garden, the sculptured friezes and the guarding lions of the well kept ochre exterior of the National Art Gallery quite rightly prepared us for an amazing excitement that one would expect walking into a truly cultural institution that Sri Lanka is proud of. Unfortunately, in my eyes, it was not to be.

I walked in, looked to my left, then looked to my right, and instantly realized that I had walked into a national disaster. It was embarrassing, truly embarrassing. And I felt that there was no reason why your Ministry should expose Sri Lanka to such an embarrassment, and destroy the worth and dignity of Sri Lanka’s visual artists of the past and present.

Sir, this is what I witnessed. Every piece of art hanging on the wall, which was obviously a national treasure or else they would not be hanging from the walls of Sri Lanka’s National Art Gallery had been abused environmentally and curatorially.

Every oil painting, some which I believe have been hanging for decades, were dusty, paints were cracking off the canvases and flaking. The frames were in disrepair. The mouldings were broken in parts and missing, and the colouring of the frames had lost its sheen. The stretch bars on which the canvases were stretched were rotting in places and the one frame that enclosed the oil painting of the portrait of Rt. Hon.S.W.R.D. Bandaranaike had dropped off the frame exposing the rusting securing nails. God knows how long it had been dropped off the frame without being attended to. This was less than amateurish and crude and should not be an acceptable norm for any national art institution.

The amazing fact is that all the watercolour paintings were window-mounted with ordinary art paper when they should have been matted with one-eighth-inch acid-free conservation mat boards. There have been extensive water damage to some caused by a leaking roof. Some had lost their details damaged by improper lighting and discolouring of the supposed to be white mat paper. The mats had curled and were out of contact with the paintings. To expose these paintings to the public as your national treasure shows a poor sense of value by the government for the visual art of Sri Lanka and the lack of pride in your erstwhile artists of the past who excelled in their brilliance in this part of the world. George Keyts works have been auctioned at Sotheby. And that says it all. Were paintings by L.T.P.Manjusri, S.P. Charles, J.D.A Perera, David Paynter,  Ivan Peiris, Justin Deraniyagala, Richard Gabriel and Aubrey Collette have no intrinsic value as Sri Lanka’s premier visual art of the past? If they were hanging, then I did not know as there weren’t a single label telling who the artist was. If they are indeed in storage, I propose that you appoint a panel of three jurists who are specialist art connoisseur-critics and established artists to go through the collection and bring out the best art that Sri Lanka can be proud of as treasures produced by our visual artists of the past and present. Should there be sculptures by sculptors Tissa Ranasinghe and Oliver Weerasinghe who have found fame abroad?

Should the National Art Collection be presented at the Gallery in some chronology – Pre-colonial Period (Temple Art), Colonial Period, Post-Colonial Period (50s, 60s and 70s), and the present (80s and beyond)? This could produce an amazing permanent art exhibition befitting a National Art Collection of Sri Lanka.

I like to believe that your *Mission Statement* of the National Gallery is as close to, *‘The mission of the National Art Gallery is to serve Sri Lanka in a national role by preserving, collecting, exhibiting, and fostering the understanding of works of art, at the highest possible museum and scholarly standards.*

* The National Art Gallery’s principal duty is to keep its collections intact for future generations and to pass these on in optimum condition, by striving to maintaining security, environmental control, building maintenance and conservation.’*

If that is indeed the case, then I suppose you have a solid base to bring back the pride of Sri Lanka’s visual art and give back the dignity to your outstanding artists of the past and present and make the National Art Gallery the repository of a treasured collection. And, perhaps, eliminate the requirement of having the portrait of every past Prime Minister and President of the island as part of the national collection, unless the paintings meet the “highest scholarly standards”.
The appointed panel of art jurists will be able to make choices to conform to the Mission Statement.

Sir, I wish you would take my observations positively and activate a* PROJECT PRIDE: REINVENTING THE IMAGE OF THE NATIONAL ART GALLERY.*

I will be honoured if you would permit me as a concerned expatriate, art collector, and a former owner of an art gallery in Canada, to help you restore the dignity of your visual artists and charter the course to pave way to be proud of your visual artists of yesterday, today and of tomorrow.

I propose the following plan for *PROJECT PRIDE: REINVENTING THE IMAGE OF THE NATIONAL ART GALLERY.*

If invited, my team will consist of –

*1. Asoka Weerasinghe*, art collector, art consultant and dealer, and former owner of ART WORLD ONE, art gallery, studio and framing store at Ogilvie Square 2181 Ogilvie Road, Ottawa, Ontario, Canada.
*Luis Salazar*, master framer with 15 years experience in Museum quality and conservation framing of original art, and present owner of ART WORLD ONE.
*Yao Wen Kui, *artist and conservator. Former instructor in Art at University of Shanghai, China.

 1. We will restore, conserve and frame according to museum quality standards all the *juried art collection* that will hang from the walls of the National Art Gallery as the permanent exhibition and *not ones in storage. *This will entail two visits to Colombo.

The frames and liners will be of classical wood mouldings produced in Italy and Brazil and acid-free mat-boards. All paintings except the oils will have acid free backings and will be sealed. All glass will be cut in Colombo.

When we return after the first visit we shall order the frames and acid-feed mat boards, stretch bars, etc., which hopefully will be delivered within the month. Our supplier is in Laval, Quebec.

Once the frames, stretch bars and other framing materials are received we will crate them (maximum of three crates) and hand them over to the Sri Lanka High Commissioner in Ottawa to be forwarded as diplomatic cargo to be received by you. Once they reach you, inform us and we will do some housekeeping at this end so that we can free ourselves to get away for two months,

 1. To accomplish this task the team will require two visits to Colombo from Ottawa.
  The first stay will be for two weeks, when we will measure all the paintings for framing and select mouldings which will be appropriate for each painting, assess the requirements for conservation and cleaning of the paintings, etc.

The second visit will be for two months, when we will conserve the paintings, re-stretch canvases where required, frame and hang the paintings.

 1. I do not believe for a moment that Sri Lanka is a poor country, according to my cost effective barometer of the number of staff at the Sri Lanka High Commission in Ottawa. A desk audit will tell you that I am right that this Mission could be run effectively with a staff of 11. Any more than this number is punitive financial decadence riding on a poor man’s back, as during one Foreign Minister of late there were 21 staffers in this Mission. Yet, having made that observation I am prepared to share the cost of project with your Ministry.

* 5. My responsibility* : Absorb my consultancy fee ($850 a day) for the project. Pay the lost wages and labour costs of Luis Salazar and Yao Wen Kui, and hiring of two art student helpers from Heywood who would also have a learning experience.

Absorb half the invoiced costs of frames, framing material of the project, splitting right in the middle of the total costs.

Absorb the cost of crating the frames and framing material and cost of transportation to the Sri Lanka High Commission in Ottawa to be forwarded as diplomatic cargo.

* 6. Financial responsibility of the Ministry of Cultural Affairs*:
Absorb costs of six return air tickets Ottawa-Colombo-Ottawa.

Pay for the transport of my team from Colombo airport to Hotel and back to the airport.

Book and be responsible for the cost of board (3 meals per day) and lodging at a hotel close to the National Art Gallery, and transportation from hotel to the National Art Gallery and back during our stay.

Absorb cost of the crated diplomatic cargo and any brokerage and taxes incurred at Customs in Colombo’s sea port, and delivery to the National Art Gallery.

Absorb half the cost of invoices of all the frames and framing materials purchase for the project.

If this financial break down favours you we should be able to sign an MOU negotiated through the Sri Lanka High Commissioner in Ottawa, with a projected guestimate, with one proviso. We should not start this project unless there is a commitment by your Ministry that the National Art Gallery infrastructure is corrected which includes specifically fixing the leaky roof and put in place new banks of conservation lighting, which will be specified by our team.

I shall have this proposal open for your consideration until December 31, 2007.

You may wish to contact me through the Sri Lanka High Commissioner in Ottawa as he knows where I reside.

While thanking you for your consideration, let’s give back the pride and dignity to Sri Lanka’s visual artists of yesterday, today and tomorrow with *PROJECT PRIDE*: *REINVENTING THE NATIONAL ART GALLERY* as they deserve nothing more and nothing less. And the Sri Lankan peoples will be proud of this cultural oasis.

Yours truly,

Asoka Weerasinghe
Consultant, Communications and Exhibit Planning and Design; Former, Head of Thematic Research, National Museums of Canada; Former, Head, Exhibits Section, National Museum of Natural Sciences, Ottawa, Canada;  Former, Manager of Exhibits, Department of Fisheries and Oceans Canada, Ottawa; Former owner of ART WORLD ONE, art gallery, studio and framing shop in Ottawa.

 1. Sri Lanka High Commissioner in Ottawa

______________________

Minister Samaraweera

But here’s what was pathetic about my observation at the National Art Gallery.  While speaking with the Caretaker/Security person of the Gallery I stroked a large hanging frame with my finger and showed him the layer of dust that covered my finger tip.   I asked him, don’t you dust the hanging frames as routine every morning with a duster, preferably a feather duster.?  And the answer was, “Apita naney may duster ekak, Mahathaya.”  That was pitiful, I thought.

For the love of the paintings by the master artists of Sri Lanka I wanted to go out and spend Rs.500 and bring him a feather duster so that he could dust the frames and paintings each morning.

On second thoughts I said, “Na! Sri Lanka is not that poor, when I have watched convoys of big cars transporting Ministers down Sri Jayawardenapura Mawatha at Rajagiriya to Parliament, the Minister’s chauffer driven car following two Security personnel cars and two other Security cars chasing the Minister’s car, this country is rich and they can afford to spend Rs.500 and buy this caretaker at the National Art Gallery a feather duster  to take care of our national treasures.”  That’s how bad it was.  And I left the National Art Gallery with disgust.  And that is what lead to my comment about your vision of having a Diaspora Festival to encourage them to help their Motherland with their expertise.  As for my participation, as I told you earlier, I say, “Oh No, I won’t go.”

Good Luck.

Sincerely,

Asoka Weerasinghe.

 

Good governance started with bad precedent – Former CJ

May 27th, 2015

Adaderana

Former Chief Justice of Sri Lanka Sarath N. Silva says that good governance cannot be established in a country within just 100 days and that it will never exist under jungle law.

The theme of the government elected on January 8 was to implement good governance in 100 days. If good governance can be implemented in 100 days, the world’s political history is an absolute lie, he said.

“Good governance cannot be created even within a lifetime,” he said, speaking at an event in Colombo on Tuesday.

Silva further said that he “regretfully” voted for Maithripala Sirisena who was elected as President on January 08, because he saw the risks. “But I am against Mahinda Rajapaksa contesting for the third time.”

Good governance started with bad precedent - Former CJ

He stated that the most important aspect of good governance is for governance existing according to the law. “Good governance will never exist under jungle law.”

The former Chief Justice said he had asked how the President appointed a Prime Minister when there was already a Prime Minister serving.

He said that as soon as he was sworn in the President had signed a letter sacking the Prime Minster and put that letter inside a file. Only after that was the new Prime Minister appointed.

“So, good governance started with setting of a bad precedent,” he said.

Sarath Silva does another U-turn

May 27th, 2015

Courtesy The Daily Mirror

Former Chief Justice Sarath Silva launching a scathing attack on the present government, saying that it ‘was illegal from its inception.’ He said that he ‘regrets having lit the fire’ by opposing President Rajapaksa’s candidacy.

Silva, in a speech at the Organisation of Professional Associations lashed out at the government listing three aspects in which he believed the government had failed. “I didn’t expect Maithripala Sirisena to contest the last election. The moment he announced his candidacy I knew this wasn’t moving in the right direction. They sent me a list of meetings at which I was to speak.

I put the list into the dustbin,” he said. This is in sharp contrast to statements given to the media, including Daily Mirror, in which he unreservedly supported the candidacy of Sirisena. “The only issue I had with President Mahinda Rajapaksa was my opposition to the 18th amendment. I don’t think it is good for a person to contest thrice. That’s why I opposed it. I lit this fire by saying that he couldn’t contest a third time, and I regret it,” he said.

He likened the presnt government to a ‘pickle which is hard to digest.’ “I must be honest, I reluctantly voted for Maithripala because I didn’t believe that Rajapaksa should have contested thrice. Thereafter I watched the swearing in. The Chief Justice wasn’t present, a tradition that was upheld for a long time. That’s the first thing. And then suddenly Ranil Wickremesinghe takes oaths as Prime Minister.

This is whilst a Prime Minister was still in his seat. Is that good governance? This government was illegal since its inception,” he said. Silva, detailing his second criticism, said that the manner in which Mohan Peiris, the then sitting Chief Justice was removed reduced the judiciary to a ‘comedy.’ “I told Mahinda not to appoint him and instead to appoint a career judicial officer.

It was Mohan who gave Mahinda many of the dead ropes. But still he was the sitting Chief Justice. There is a process through which he could be removed specified in the Constitution. Instead, the President just signed a letter while Mohan was outstation and then the previous one was brought in.

Then she also resigned. It’s a comedy really. Anyone reading history in a few years time will actually wonder if this was some street show,” he said. –

See more at: http://www.dailymirror.lk/73899/sarath-n-silva#sthash.i9VJ97NU.dpuf

Don’t give popular promises for votes: Economy in crisis, warns Pathfinder Foundation

May 27th, 2015

Adaderana

The statement by Singapore statesman Lee Kuan Yew that ‘Sri Lankan democracy is a periodic auctioning of non-existent resources’ gained special significance during the past six months and the popular promises given by the new government through its interim budget has pushed the financial stability of the country into a grave crisis, points out the Pathfinder Foundation.

This is stated in ‘Let us plan a way towards common prosperity for all’- a publication by this Foundation which is keen on economic reforms and released to draw the attention of political parties to practical economic reforms that could up-lift the lives of all Sri Lankans and which would assist them in preparing their political party manifestos for the upcoming elections.

This publication was launched today (27 May) in Colombo by Pathfinder Foundation Executive Director Lakshman Siriwardene, Deputy Chairman Dr. Indrajit Coomaraswamy and Colombo University’s Department of Economics Professor Sirimal Abeyratne.

This publication points out that since Sri Lanka’s financial situation is likely to further deteriorate unless necessary action is taken on both its revenue and expenditure issues, it is vital for the political parties to be more attentive to their financial responsibilities when preparing their election manifestos for the parliamentary elections.

The Pathfinder Foundation has urged the political parties not to further mislead the people of Sri Lanka through allowances and reliefs that cannot be really granted and to take into consideration the costs involved in the allowances, reliefs and welfare measures that they include in their election manifestos.

The Foundation has also requested the political parties to include in their manifestos the means of gaining the costs for these relief measures etc. since it could make the people aware of how they could be really provided.

While commenting during the launch of this publication, Dr. Indrajit Coomaraswamy said what is essential for Sri Lanka is to create a favourable environment for investments and thus attracting more direct foreign investments towards the island.

Through this, it is vital for Sri Lanka to maintain an economic growth of around 10 per cent in the near future and that this essentially needs policy reforms, added Dr. Coomaraswamy.

Sri Lanka is currently at a juncture where speedy economic reforms are needed and there have been no significant economic reforms in Sri Lanka after President Ranasinghe Premadasa’s tenure, said Professor Sirimal Abeyratne while expressing his views.

He also added that if economic reforms are delayed then the costs of implementing them in the future would be heavy.

Photo caption: (from left) Dr. Indrajit Coomaraswamy, Lakshman Siriwardene and Professor Sirimal Abeyratne

මෛත්‍රීවේශයෙන් ආ ‘යහපාලන’ සමාජ ජාලා පාදඩකරණයේ අහිංසක ගොදුරු….

May 27th, 2015

-කෝට්ටවත්තේ ගුණසේන පෙරේරා යුතුකම සංවාද කවය www.yuthukama.com

 යාපනයේ පාසල් ශිෂ්‍යයාවක් දූෂණය කර මරා දැමූ සිදුවීම මුළු සමාජයම කම්පනයට ලක් කළ පුවතක් විය. එයට ජාති ආගම් භේදයක් නොවීය. ඇසූ ඇසූ බොහෝ දෙනා ‘අනේ අපොයි’ කිව්වා මිස සිහි බුද්ධිය ඇති කිසිවෙකු ‘ඕකිට හොඳ වැඩේ’ කිව් බවක් නොඇසිණ. ඒත් සමගම මෙවැනි පාහරයින් එල්ලා දැමිය යුතු යැයි බොහෝ දෙනාගේ අදහස විය. එහිදී ඇය දෙමළ ජාතික දැරියක් වීම පරහට හිටියේ නැත. මීට පෙරද මෙවැනි සිදුවීම් සිය දහස් ගණනින් අසා ඇති මුත් මාධ්‍ය මගින් ලබා දෙන අසාමාන්‍ය ප්‍රචාරය නිසාත් , එමෙන්ම මේ හරහා උතුර යළි ගිනි ගැනීමේ අවධානමක් ඇතැයි යන සාධාරණ සැකය නිසාත් මෙම සිද්ධිය වැඩිපුර කතාබහට ලක් විය.
ඒ අතර උගත් වියත් දැනුවත් ජනතාව යැයි තමා විසින්ම හඳුන්වා ගන්නා කොටසගේ  ලෝකය, එනම් සමජ ජාලා තුලද මේ පිලිබඳ ඇති වෙන්නට කතා කර තිබිණ. කතා , ශෝක කවි, ගීත, සමාජ විචාර ආදී නොයෙක් ආකාරයෙන් බොහෝ දෙනා මේ පිලිබඳ තම තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කර තිබිණ.  බොහෝ දෙනා තමන්ට ඇතිවූ අවංක කම්පනය නිසා එවැනි දේ පළ කළා වන්නට පුළුවන.
නමුත් ඒ අතර දේශපාලන  ඉහඳ පණුවන් තමන්ගේ මෙහෙයුම ආරම්භ කර තිබිණ. ඔවුන් මේ අස්සේ සැලසුම් කළේ මේ අවස්ථාව තමන්ගේ කුණුගහන ජඩ දේශපාලන වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. ඔවුන්ට හොඳ පොටක් පෑදින. ස්ත්‍රී දූෂකයාට සමාන රුවක් සහිත පුද්ගලයකු හිටපු ජනාධිපතිවරයා සමග සිටින චායාරූපයක් හමුවන්න මෙහිදීය. මොහොතක්වත් පසුබට නොවී මඩ මෙහෙයුම ආරම්භ විය. ඒ සඳහා පූර්වාදර්ශයක් ඔවුන්ගේ “වියත් දැනුවත්  යහපාලන දේශපාලන පෙරගමන්කරුවා”  වූ චම්පික රණවක ශූරීන් විසින් පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ සිදු කර තිබිණ ( කුප්‍රකට ෆෝටෝශොප් මෙහෙයුමෙන් ලෙසටර් ජේමිස් පීරිස් කේපී බවට පත් කිරීම හරහා ). එවැනි ඕනෑම ජවස්ථාවාදී ජඩ වැඩක් කිසිඳු කරදරයකින් තොරව, නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමකින් තොරව සිදුකර ඔස්තාර්ලා ලෙස නිරුපද්‍රිතව වැජබීමට යහපාලනයෙන් ඉඩ ඕනෑතරම් ලැබෙන බව චම්පිකගේ සිදුවීම හරහා සමාජයම අවබෝධ කරගෙන තිබිණ.
අනිත් අතට ඕනෑම බොරුවක් විකුණා ගත හැකි පාරිභෝගික කණ්ඩායමක් අද වන විට සමාජ ජාලා වල රස්තියාදු ගසමින් සිටින බව  ඔවුන් පසුගිය කාලය පුරාම ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් තහවුරු කරගෙන තිබිණ.
ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය කෝටි දස දහසකට කිට්ටු ගණනකින් “අඩු කළා ” ‍යැයි මැජික් පෙන්වමින් ,  එමෙන්ම රත්තරන් අශ්වයින් , හෙලිකොප්ටර් ලැබොගිනි ආදිය අවශ්‍යය අවස්ථාවල මවමින් ක්ෂණිකයකින් අතුරුදහන් කරමින් ඒ මැජික් සෙල්ලම තව දුරටත් සමාජයම පුදුම කර තිබුන.  එවැනි ඕනෑම ව්‍යාජයකින් ඇන්දිය හැකි පුළුල් සමාජ තීරුවක් ‘මධ්‍යම පන්තිය පළල් වීම’ නැමති ක්‍රියාවලිය හරහා නිර්මාණය වී ඇති බව ඉතා නිවරදිව මේ මඩ ඔස්තාර්ලා අවබෝධකරගෙන තිබේ.  [ මෛත්‍රීපාලනයෙන් ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය කෝටි නම දහස් හත්සිය පණහකින් පමණ අඩු කලා යැයි යහපාලන ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරය හරහා ගෙන ගිය ව්‍යාජ ප්‍රචාරය ව්‍යාජයක් බව කී දෙනෙක් නම් දනීද? තවමත් කී දෙනෙක් එම ව්‍යාජය ව්‍යාජයක් බව නොදනීද? ජනාධිපති සිරිසේන මහතාම රූපවාහිනී නාලිකාවක් ඉදිරියේදීම මේ රජ කෙප්ප කිසිඳු විලි ලැජ්ජාවකින් තොරව ප්‍රකාශ කරද්දී අනිත් සොක්කන් ගැන කුමන කතාද. ]
ඉතින් එවැනි වටපිටාවක ස්ත්‍රී දූෂකයා මුලික කර ගනිමින් මඩ ප්‍රහාරයට මොහොතක් පසුබට නොවී ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී තිබිණ. මෛත්‍රීපාල මහතා ජනාධිපතිවරණ සමයේ සහ ජනාධිපති වීමෙන් පසුවද ඇගයුමට ලක් කල මෛත්‍රීවේශයෙන් මඩම ගසන ෆේස්බුක් අඩවි මෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිල  ෆේස්බුක් ගිණුම පවා මේ පාහර ක්‍රියාවලියට නොමසුරුව දායක කර ගැනිණ. දස දහස් ගණනින් Shares සහ Likes සමග ලෝකය පුරා ක්ෂණිකයකින් පුවත පැතිරී ගියේය.  
“වියත් දැනුවත්” ජනතාව කිසිඳු සෙවිල්ලකින් බැවිල්ලකින් තොරව යහමින් මේවා ෂෙයාර් කර තිබුණි.
[මේ ලියුම්කරුගේ උගත් ඉංජිනේරු මිත්‍රයන් කිහිප දෙනෙකුම මෙය එලෙස තම ගිණුම හරහා ප්‍රචාරය කර ඔහුගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන මතදාරීන්ට ඔච්චම් කර තිබුණේ “මෝඩ බයියොන්ට පේන්න ෂෙයාර් කරමු ” යන කැප්ෂනයද සමගිනි.  ]  එමෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර නැමැත්තාද කිසිදු හිරිකිතයක් නැතිව පසුගියදා පැවැති රූපවාහිනී සංවාදයකදී  මේ සමාජ ජාලා මඩ ප්‍රචාරය පිළිබඳ ආඩම්බරයෙන් දීර්ඝව විස්තර කරනු දුටුවෙමි.

මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක නිල නොවන ෆේසු බුක් පිටුව  ඒ පුවත වාර්ථා කර තිබූ ආකාරයයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව එම පුවත පළ කල ආකාරයයි මේ.

ෆේස්බුක් මාධ්‍ය තුල දෛනික පඩි ලබන කුලීකරුවන් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක බව ප්‍රකට රහසකි. 
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා සමාජ ජාලා තුල එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් ක්‍රියාකරන පුද්ගලයන් සමග අරලිය ගහ මන්දිරයේ තිබූ හමුවකදී ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උතුරේ ස්ත්‍රී දූෂණය තම දේශපාලනය සඳහා යොදාගනිමින් සිටීම ලැජ්ජාවට කරුණක් බවයි.
ඒ රාජපක්ෂ මහතා උතුරේ පොලිසියට සහ උසාවියට පහර දීම අනාගත ව්‍යසනයක් වීමට ඉඩ ඇතැයි පල කල අදහසටයි. 

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒ ප්‍රකාශය කරන කණ්ඩායම තුලද මේ තිරිසන් ප්‍රචාරණයට හවුල් වූ කී දෙනෙකු සිටියේද?

දේශපාලනඥයන් අරභයා මඩ අවලාද නගිනවා ඇප මීට කලින්ද දැක ඇත්තෙමු. නමුත් මෙහිදී සිදූවී ඇත්තේ කුමක්ද. මේ ස්ත්‍රී දූෂකයකු ලෙස හංවඩු ගසා ඇති අහිංසකයා දැනට ජීවත් වන්නේස්විස්ටර්ලන්තයේ .
මේ එම ව්‍යාජ ප්‍රචාරණයට එරෙහිව ඔහු හඳුනන හිතවතෙක් තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ තැබූ සටහනකි. 
 
“එම පුද්ගලයා වෙන කිසිවෙක් නොව මේ මොහොතේත් ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙයක් කරමින් සිටින ”ස්විස් රංජන්” නැමැති ශ්‍රී ලාංකිකයායි. කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයෙන් සහ යාපනය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා පසුව රංජන් ස්විස්ටර්ලන්තයේ පදිංචියට ගිය අතර ඔහු යාපනයේ සිටියදී ප්ලොට් සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන ලදී. විදේශගතව සිටියදීත් ඔහු සිය දේශපාලන කටයුතුවල යෙදුන අතර.දමිළ ජනයාටත් මහා පිළිකාවක් වී තිබු ප්‍රභාකරන්ගේ මිනීමරු ත්‍රස්තවාදය අවසන් කල 2009 අවසාන සටන සමයේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ඒ සදහා බල කෙරෙන ජාතික සංවිධාන නිර්මාණය වුවා හා සමානවම රන්ජන් විසින් ස්විස්ටර්ලන්තයේ Gtv නම් දෙමළ සංවිධානය සාදාගනිමින් විදේශගතව නැගෙන Ltte හඩට පිළිතුරු ලබාදුන්නේ සැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකක් බව පසක් කරමිනි.
ඔහුගේ ගිණුම මෙයයි – https://www.facebook.com/swiss.ranjan.1
 ඊට අමතරව මේ රන්ජන් නැමැත්තාද තම ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා මේ මඩ ප්‍රචාරයට එරෙහිව දෙමළ බසින් තම අදහස පළ කර තිබුණි.
ස්ත්‍රී දූෂණයට සිතුවිල්ලකින්වත් දායක නොවූ මෙවැනි අහිංසකයෙකු ගස් බැඳ තිබෙන ව්‍යාජ ඡායාරූපයක් සමග ස්ත්‍රී දූෂකයෙකු ලෙස හංවඩු ගසා ලෝකය වටා ප්‍රචාරය කිරීමේ ජඩ විකෘත්ති ‘යහපාලන’ සමාජ ජාලා භාවිතයේත්  , පාපතරයන් නම දෙනෙකු වින්ද්‍යා දියණිය අමානුෂික ලෙස දූෂණය කර මරා දැමූ විකෘති මානසිකත්වයේ වෙනසක් නැත. උතුරේ පාපතරයක් වින්ද්‍යා දූෂණය කරද්දී දකුණේ සිට යහපාලන වෙළෙන්දන් වින්ද්‍යා මෙන්ම රංජන්ලාද එකවර දූෂණය කර ඔවුන්ගේ අත්මය මරා දමා තිබේ.
ඔහුගේ මානව හිමිකම් වෙනු වෙන්පෙනී සිටීමට අලුත් පරපුරේ ලැබ්බෝගිනි නළුවන්වත් ,යහපාලන වෙළඳාමට “බුද්ධිමය” දායකත්වය සපයන ආචර්‍ය නිර්මාල්ලාගේ පරපුරවත්  , නිරමාල්ට ටොක්කක් ඇන්න විට කොටුවේ පිකටින් කල කිසිවෙකුවත් ඉදිරිපත් වේද?
අවසාන වශයෙන් ඇසීමට ඇත්තේ එක පැනයකි..
මහත්වරුණි අපි මෙසේ බොරුවෙන්ම තව කොතරම් දුරක් යමුද?
-කෝට්ටවත්තේ ගුණසේන පෙරේරා
යුතුකම සංවාද කවය
www.yuthukama.com

(විජේ)දාසලා ගේ දාසකම සහ සිංහලකම!!!

May 27th, 2015

නාමල් උඩලමත්ත යුතුකම සංවාද කවය www.yuthukama.com

මේක සිංහල රට කියලා තියෙන්නේ කොහේ දැයි උගත් නීතිඥයෙකු යැයි කියන තවත් උපාධි මල්ලකට ද හිමිකම් කියන විජේදාස රාජපක්ෂ ටයිකෝට් හැඳ සිංහලෙන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් ප්‍රශ්න කර සිටියේ ය. උගත්කම සහ බුද්ධිය යනු දෙකක් බවත් කිසියම් විෂයක් දැන ගත් පමණින් යමෙක් උගතෙකු මිස බුද්ධිමතෙකු නොවන බවත් ඒ ඊනියා උගත්කමට දීනකම ද පරගැතිකම ද එක් වූ පසු බලු නො වටින බව ද ඔහු මැනවින් අපට පෙන්වා දී තිබේ. තව ද තමන් වැනි උගතුන් සහ රූකඩයක් අතර වෙනසක් නැති බවත් ඔහු සිය ප්‍රකාශයෙන් සනාථ කර තිබේ. රූකඩය තවෙකෙකුගේ අතෙහි රැඳී නූලකින් නැටවෙන්නා සේ මේ ඊනියා උගතුන් අනුන්ගේ දැනුම නමැති නූලින් නැටවෙන හිස් පඹයින් ම පමණි. දෙමළ ජාතිවාදය ආරක්ෂා කරන අතර එය සිංහල ජාතිකත්වයට එරෙහිව පාවිච්චි කරන දාසලා දෙමළ ජාතිවාදයට ද ඒ ඔස්සේ බටහිරට ද දාසකම් කරති. දාසගේ කතාවේ අඩුව පුරමින් ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රී පී. සෙල්වරාසා ලංකාවේ ආදීවාසින් දෙමළ ජනතාව බව උතුරේ පැවති උත්සවයක දී පවසා තිබේ. අවසානයේ දාස ලා රාසා ලා දෙමළ ජාතිවාදයට සහ දෙමළ ජාතිවාදයට ම සේවය කරන බව ජනතාව අවබෝධ කර ගත යුතු ය.

2011 වසරේ ජෝර්ජ් රාජ බයිබලයට වසර 400ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන දේශනය කරමින් බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ඩේවිඩ් කැමරන් කියා සිටියේ “අපේ රට (බ්‍රිතාන්‍යය) ක්‍රිස්තියානි රටක් බවත් එය කීමට අප කිසිසේත් බිය නොවිය යුතු” බවත් ය. (We are a Christian country and we should not be afraid to say so) මේ අවස්ථාවේ නැඟී සිට අගමැතිගේ ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කිරීමට හෝ එයට අභියෝග කිරීමටත් බ්‍රිතාන්‍ය ලිබරල් රටක් බවත් ඒ ලිබරල් රට බහු-සංස්කෘතික බවත් දාසලාට කියා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් උගතුන් කිසිවෙක් නැඟී සිටියේ නැත. ඔක්ස්ෆර්ඩ් සිසුන් නැඟී සිටියේ ද නැත. බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලකයින් ඊට එරෙහිව මහා සමාජ රැල්ලක් නිර්මාණය කළේ ද නැත. අවසානයේ සිදු වූයේ 2015 මැයි 8 ඔහු නැවත අගමැති ධූරයට බ්‍රිතාන්‍ය ජනතාව විසින් තෝරා පත් කර ගැනීම ය.

බටහිරින් පොම්ප කරන ඊනියා ලිබරල් මත ගෙඩි පිටින් ගිල වමාරමින් දාසකම් කිරීමට මිස දාසලා කිසිවක් නො දනිති. බ්‍රිතාන්‍යයේ වසර 1400ක පමණ ක්‍රිස්තියානි ඉතිහාසයක් ඇති හෙයින් ද ඔවුන්ගේ වටිනාකම් සහ හර පද්ධතිය බයිබලය සහ පල්ලිය මත පදනම් වී ඇති හෙයින් ද කැමරන්ගේ ප්‍රකාශය වැරදි යැයි කිව නො හැකි ය. එසේ නම් මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන්ගේ නවතම පර්යේෂණ අනුව ක්‍රි. පූ. 3 වන සියවසේ මහින්දාගමනයටත් පෙර එනම් වසර 2300කටත් වඩා පැරණි බෞද්ධ ඉතිහාසයක් ද ඊටත් වඩා පැරණි සිංහල ජාතිය පිළිබඳ ඉතිහාසයක් ද ඇති මේ රට සිංහල රට යැයි කීමට දාසලාගෙන් අවසර ගත යුතු ද? වසර දහස් ගණනක් හෙළදිව, සිංහලද්වීප යැයි විදේශිකයින් පවා හැඳින් වූ මේ රට සිංහල රට යැයි කීමට දාසයන්ගෙන් අවසර ගත යුතු ද? නීත්‍යානුකූල නොවන ආණ්ඩුවක ඒ නිසා ම නීත්‍යානුකූල නොවන ඇමතිකම් දරන දාසලා රටේ ඉතිහාසය විකෘති කරමින් මෙලෙස සිංහලයින්ට තර්ජනය කරමින් දෙමළ බෙදුම්වාදය වෙනුවවෙන් පෙනී සිටින්නේ නම් නිසි බලයක් මොවුනට ලැබුණහොත් සිංහලයින්ගේ අනාගතය කුමක් වේ ද?

දාසලා දාසකම් කරන ඊනියා ලිබරල්වාදය විසින් දැන් මේ රටේ ඉතිහාසය නො දන්නා පරපුරක් දැන් බිහි කර තිබේ. ඒ නො දන්නාකම ඔස්සේ සිංහල සමාජය තුළ දෙමළ බෙදුම්වාදය සුජාත කිරීමත් ඒ ඔස්සේ දාසලා ලවා දෙමළ ඊළම ලබා දීමත් මේ ඊනියා ලිබරල්වාදයන්හි අවසන් අරමුණය. එහෙයින් මේ රටේ ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතිය සිංහලත්වයත් සමඟ බැඳී ඇති අයුරු සැකෙවින් වුව පෙන්වා දීම රටට හිතැති බුද්ධිමතුන්ගේ කාර්යභාර්ය වෙයි. රටට මෙවැනි අඳුරු පරාධීන සමයන් එළිය ලබා දුන්නේ ද ජන විඥානය පෝෂණය කළේ ද එවැනි බුද්ධිමතුන් විසිනි. එමෙන් ම මේ යල්පැන ගිය ලිබරල්වාදී අදහස් විසින් බටහිරට සංක්‍රමණය වූ මුස්ලිම් ජනතාවට ඊනියා ආගමික, සංස්කෘතික නිදහසේ නාමයෙන් බහු-සංස්කෘතිකවාදය ඔස්සේ ඒ රටවල මහා සංස්කෘතියට අනුගත වීමට තිබූ මං ඇහිරීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස මේ වන විට IS නමැති මිනිමරු කල්ලියට සෙබලුන් සපයන තිඹිරි ගෙය බවට පත්ව ඇත්තේ යුරෝපය බව අවධාරණය කළ යුතු ය. බටහිර රටවල වෙසෙන ඉස්ලාම් භක්තිකයින් සිය ගණනින් IS කල්ලිය වෙනුවෙන් සටන් කරනට බටහිරින් පළා යන්නේ ඔවුන්ගේ බහු-සංස්කෘතිකවාදය අසමත් සංකල්පයක් බව ඔවුන්ගේ දෙපා මූල ම පත් කර ඇති බවත් අපි අවධාරණය කරමු.

වසර දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් ඇති මේ රට ඉතිහාසය පුරා විවිධ ජාතීන් විවිධ යුගවල විවිධ නම්වලින් හඳුන්වා තිබේ. පෙර පැවති ජනප්‍රවාද ඇසුරින් ක්‍රි. පූ. 5-4 සියවස්හි රචිත බව සැලකෙන රාමායනයෙහි මේ රට ලංකා (Lanka) යනුවෙන් හැඳන්වෙයි. බුදු රජුන් දවස ලංකාදීප (Lankadeepa), ලක්දිව(Lakdiva), ලක්බිම (Lakbima) යනුවෙන් හඳුන්වා තිබේ. විජය කුමාරයා දිවයින තම්බපන්නි (Tambapanni) යනුවෙන් නම් කර ඇත. විජය කුමාරයා ඇතුළු පිරිස සිංහ පරපුරකින් පැවත එන්නේය යන අර්ථයෙන් මහාවංශය මේ දිවයින සිංහලද්වීප (Sihaladeepa) ලෙස නම් කර තිබේ. මෙහි දී සිදුවන්නට ඇත්තේ 5 වැනි සියවසේ සිට වසර 1100කට එහා අතීතයක් පිළිබඳ ලියන මහානාම හිමි සිංහලද්වීප යන්නට යම් අර්ථකතනයක් දීමට උත්සාහ කිරීම විය හැකි ය.

අර්ථ ශාස්ත්‍රයෙහි මේ දිවයින පරසමුද්‍ර (Parasamudra) යනුවෙන් හඳුන්වා තිබේ. ඇතැම් ග්‍රීක ඉතිහාසඥයන් පලෙයිසිමුන්ඩු (Palaesimoundu) යනුවෙන් මේ දිවයින හඳුන්වා ඇත්තේ පරසමුද්‍ර යන සංස්කෘත නම අනුව විය යුතු ය. ඇතැම් ලේඛනවල ග්‍රීකයෝ මේ දිවයින සිමුන්ඩු (Simoundu) යනුවෙන් ද හඳුන්වා තිබේ. චන්ද්‍රගුප්ත රාජසභාවේ ග්‍රීක තානාපතිවරයා වූ මෙගස්තනිස් (Megasthenes) මෙන් ම ප්‍රථම ග්‍රීක භූගෝල විද්‍යාඥයා වූ එරටොස්තිනස් (Eratosthenes) මේ දිවයින හැඳින්වූයේ තම්බපන්නි දිවයින (Island of Taprobane) යනුවෙනි. පැරණි භාරතීයයෝ සිංහලද්වීප යන්නෙන් බිඳගත් සෙලෙදීබ (Sielediba) යනුවෙන් ද මේ දිවයින හැඳින්වූහ. එමෙන් ම සිංහල යන්නෙන් බිඳගත් සිලෙකේ (Sileke), සලිකේ (Salike) යන නම්වලින් ද ඔවුහු මෙරට හැඳින්වූහ. දෙමළ ජනතාව මේ දිවයින ඉලංකෙයි (Ilankai) යනුවෙන් මෙන් ම ඊළාම් (Eelam) යනුවෙන් ද හඳුන්වා තිබේ. ඊළාම් යන්නට මදුරප්පේලී මහතා ලියූ දෙමළ ශබ්දකෝෂයේ අර්ථ සපයා තිබුණේ සිංහලයින්ගේ රට යනුවෙන් බව මා අසා තිබේ.

10 වන සියවසේ අරාබි ලේඛකයෙකු වූ අල් බිරුනි (Al-Biruni) නැතහොත් අබු රිහාන් මුහමඩ් (Abu Rihaan Muhammad ) මේ දිවයින සිංගල්දිප් (Singaldip) යනුවෙන් හඳුන්වා තිබිණි. එමෙන් ම ඉබාන් බතූතා (Ibn Batuta) සහ අල් ඉඩ්‍රිසි (Al-Idrisi) මේ රට සෙරෙන්දිබ් (Serendib) සහ සෙරෙන්දිවි (Serendivi) යනුවෙන් හඳුන්වා තිබිණි. තවත් අරාබි ලේඛකයෙකු වන ඉබාන් සහ්රියාර් (Ibn Shahriyar) මෙරට සහීලාන් (Saheelan) යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ සිංහල යන්නෙන් බිඳ ගෙන විය යුතු ය. 1505 ලංකාවට පැමිණි පෘතුගීසි මේ රට සෙයිලාවෝ (Ceilão) යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ සිංහලය හෝ එයින් බිඳුණු සහීලාන් යන්න ඇසුරින් විය යුතු ය. එමෙන් ම බටහිර ජාතිකයෝ මෙරට සෙයිලන් (Zeylan) හෝ සෙලාන් (Seylan) යනුවෙන් ද හැඳින්වූහ. ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ ඒ ඇසුරින් ම ලංකාව සිලෝන් (Ceylon) යැයි හැඳින්වූහ. ඒ අනුව සිලෝන් යන වහර සිංහල යන්න හෝ ඒ ඇසුරින් තනා ගත් නාමයක් ඇසුරින් බිඳගත් බව පැහැදිලි ය. එමෙන් ම මේ රට ලොව පුරා ප්‍රචලිත වූයේ සිංහල රට යනුවෙන් බව ඊටත් වඩා හොඳින් පැහැදිලි ය.

මේ රටේ බොහෝ කාලයක් සිරකරුවෙකු ලෙස ජීවත් වූ රොබට් නොක්ස් සිය එදා හෙළදිව කෘතියේ මෙසේ සඳහන් කර තිබේ. “සිංහලයෝ උදේ හවස පිළිම වහන්සේ ඉදිරියේ මල් පූජා කරති. නවගුණවැල් අතින් ගෙන නිතර භාවනාවේ යෙදෙති. හොරකම් අතිශයින් පිළිකුල් කොට සලකති. කිසිම සිංහලයෙකු කවදාවත් හොරකම් කළ බවත් මම නොදනිමි. සිංහලයෝ කරුණා කරති. පරහට උපකාර කරති. ආගන්තුකයින්ට දායාවෙන් සංග්‍රහ කරති. සිංහලයින් තුළ මේ ගුණ ධර්ම ඇති බව මම අත්දැකීමෙන් දනිමි. සිංහලයින්ගේ භාෂාව ද සිංහල මෙන් ම පොහොසත් ය. එය මටසිලුටුය. සුමධුරය. අලංකාරය. සිංහලයෝ චතුර කථිකයෝ ය. සිංහල ද්වීපයේ එක ම හිඟන්නෙක්වත් නැත.” රොබට් නොක්ස් (එදා හෙළදිව-279) මේ අනුව මේ රට සිංහල රට යැයි කොතැන සඳහන් වන්නේ දැයි ප්‍රශ්න කරන මේ ඊනියා උගතුන් අවම වශයෙන් එදා හෙළදිව වැනි සරල කෘතියක් පවා කියවා නොමැති බව අපට පිළිගැනීමට සිදු නො වන්නේ ද?

තව ද මේ දිවයින 1815 එනම් අදින් හරියට ම වසර 200 පෙර ඉංග්‍රීන් සමඟ අත්සන් කළ උඩරට ගිවිසුමේ හඳුන්වා ඇත්තේ සිංහලය යනුවෙනි. “සිංහල වැසියන් වෙනුවට අධිකාරන්වරු සහ සිංහලෙ ර‍ටවල්වලද දිසාවල්වලට ද දිසාපතිවරු” ආදි වශයෙන් ගිවිසුමේ මුල් වැකියේ ම මේ රට හඳුන්වා ඇත්තේ සිංහලේ යනුවෙනි. ඉංග්‍රීසින් වහරට අනුව කන්ද කැන්ඩි වුවා සේම සිංහලේ සිලෝන් විය. අනතුරුව 1972 ව්‍යවස්ථා මේ රටේ නම ශ්‍රී ලංකාව යයි ව්‍යවස්ථාගත කරන තුරු මෙරට හැඳින්වුයේ වූයේ සිලෝන් යනුවෙනි. සිලෝන් යනු සිංහලේ යන්නේ ඉංග්‍රීසි වහර මිස අනෙකක් නොවේ. ඒ අනුව මේ රටට වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ සිංහලේ යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බව දීන දාසලා නොදත්ත ද ජනතාව දනී.

මේ රට වැසියා සිංහල වූයේ ද ඔවුන් සෙසු ලෝකයෙන් වෙන් වූ ආර්ය ලේ සහිත උසස් ජාතියක් නිසා නොවේ. මේ රටේ පිහිටීම නිසා විශේෂයෙන් පෙර අපර දෙදිග යා කළ සේද මාවතේ පිහිටීම නිසා රට වැසියා තුළ ලොව සියලු ලේ වර්ග මිශ්‍ර වී තිබීම අනිවාර්ය වෙයි. එසේ නම් ඔවුන් සිංහලයින් වන්නේ කෙසේ ද? ඒ අන් කිසිවක් නිසා නොව මේ රට සිංහල රට වූ නිසා ය. ඒ රටේ වැසියා කතා කරන භාෂාව සිංහල වූයේ ද රට සිංහල නිසා ය. ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය සිංහල වන්නේ රට සිංහලය නිසා ය. එය වසර දෙහස් තුන්සියයකට වැඩි ඉතිහාසයක සිට බුදු දහම ඇසුරින් පෝෂණය වූ හෙයින් එහි හර පද්ධති, ඇගයුම්, වටිනාකම් බුදු දහම ඇසුරින් නිර්මාණය වූ හෙයින් එය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය වෙයි. ඒ සෙවණේ සෙසු උප සංස්කෘති වැඩෙයි. එහි වැසියෝ බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික හෝ ඉස්ලාම් විය හැකි ය. ඔවුහු සිංහල බෞද්ධ, සිංහල හින්දු, සිංහල කතෝලික හෝ සිංහල ඉස්ලාම්හු වෙති. එය රටේ ජනතාවගේ විඥානය තුළ කිඳා බැස තිබේ. මහගම සේකරයන් “මේ සිංහල අපගේ රටයි! අප උපදින මැරෙන රටයි!” යනුවෙන් ලීවේ ඒ ඉතිහාසය මත පිහිටා ය. මේ ඉතිහාසය නොදත් දාස ලා ගැන ලැජ්ජා වන අතර තමන් සිංහල ඉස්ලාමිකයන් බව කියන පිරිසක් නිර්මාණය බිහි වීම පිළිබඳ අපි ආඩම්බර වෙමු.

අදට සාපේක්ෂව ජේ. ආර්. ජයවර්ධන, ප්‍රේමදාස සහ විජේතුංග සමයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කිසියම් බෞද්ධ ලක්ෂණයක් තිබිණි නම් දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ සමයේ එය ද දියවී ගොස් ලිබරල්, මාක්ස්, නිරාගමික, අබෞද්ධ, NGO ආදි සියලු බෞද්ධි විරෝධි කල්ලි රැස්වන අම්බලම බවට පත්ව තිබේ. ජේ. ආර්. ජයවර්ධනට සිය ව්‍යවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා මාතා ජාතික ගීය බව ද බුදු දහමට රටේ ප්‍රමුඛතාව හිමි විය යුතු බව ද බුදු දහම සුරක්ෂිත කර පෝෂණය කිරීම රජයේ වගකීමක් වන බව ද ඇතුළක් කිරීමට තරම් ශක්තියක් තිබිණි. එහෙත් එම පක්ෂයේ බලය අල්ලා ගෙන සිටින බෞද්ධ විරෝධි කල්ලිය නව ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කළහොත් මේ වගන්ති දෙක මුලින් ම ගැලවී යන බවට කවර නම් සැකයක් ද? එවැනි යෝජනාවක් ගෙන ආවහොත් ඊට එරෙහිව රනිල් ලා, දාසලා, එරාන් ලා, රවි ලා, රෝසි ලා, රන්ජන් ලා, හරීන් ලා අවි අමෝරා කඩා පනිනු ඇත. එහෙයින් රටේ ඉතිහාසයට අවමන් කිරීමේ සහ එය බලෙන් අමතක කරවීමේ මේ ද්‍රෝහී ක්‍රියාදාමයට එරෙහිව දේශප්‍රේමී සියලු දෙනා උදේ හවස “මේ සිංහල අපගේ රටයි! අප උපදින මැරෙන රටයි!” ගීතය ශ්‍රවනය කළ යුතු ය. එය තම දරුවන්ට අසන්නට සැලැස්විය යුතු ය. සිංහලය යනු මේ රට බවත් මේ රටේ මේ සංස්කෘතිය සෙවණේ වෙසෙන සියලු දෙනා සිංහලයින් බවත් ඒ දරුවන්ට කියාදිය යුතු ය. එම ගීතය දුරකතනයේ රිගිංටෝනට බවට පත් කර ගෙන මේ ද්‍රෝහී ක්‍රියාදාමයට එරෙහිව සිය විරෝධය පළ කළ යුතු ය. බ්‍රිතාන්‍ය රැජින එංගලන්ත ඇන්ගිලිකන් පල්ලියේ ප්‍රධානියා බව ද ඇමරිකන් ජනාධිපතිවරයා සිය ධූරයෙහි දිවුරුම් දෙන්නේ බයිබලය මත අත තබා දිවුරමින් බවත් අපි දාසලාට සිහිපත් කරන්නෙමු. දාසලා වඳින පුදන ඊනියා බටහිර ලිබරල් මතවලට ඒ රටවල සම්ප්‍රදායන් වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබී නොමැත. එහෙයින් එම යල්පිනූ මතවාද රැගෙන මේ රටේ සංස්කෘතිය, හර පද්ධතිය විනාශ කිරීමට උත්සාහ කොට මේ රටේ ජනතාව අනවශ්‍ය ගැටුම්වලට ඇද ගැනීමට කටයුතු නො කළ යුතු බව අපි දාසලාට අවධාරණය කරමු.

නීත්‍යානුකූල නොවන ආණ්ඩුවක් පිහිට වූ දින සිට ජාතික නිදහස් දිනය, ජාතික විජයග්‍රහණ දිනය සුදු නෙළුම්, තවලම් පන්නයේ පොංගුතමිල් උළෙලවල් බවට පත් කර දියාරු කළ මේ පාලකයෝ වෙසක් පොහොය දිනය වෙනුවෙන් පවා ලබා දී තිබුණේ අවම රාජ්‍ය අනුග්‍රහයකි. කොටින් ම කිවහොත් වත්මන් පාලකයෝ සිංහලයින්ට කළ හැකි සියලු කෙනහිලිකම් කරමින් රිදවමින් සිංහලයින්ගෙන් පළිගනිමින් සිටිති. මේ රට සිංහල රට යැයි හැඳින්වීමට පවා එරෙහි වන දාස ලා දෙමළ බෙදුම්වාදය ඉල්ලා සිටින සියලු වරදාන ලබා දීමට සැදී පැහැදී සිටිති. ඒ අතර දෙමළෙන් ජාතික ගීය ගැයීමට අවරස දෙති. උතුරේ කොටි සැමරුම්වලට අවසර දෙති. අධි ආරක්ෂිත කළාප ඉවත් කරති. පොලිස් කොට්ඨාශ පිටින් ඉවත් කරති. හමුදාව බැරැක්කවලට ගාල් කරති. රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බෙදුම්වාදයට එරෙහි සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සිංහල දෙමළ භේදයකින් තොරව කෙනහිලිකම් කරති. එහෙත් දේශප්‍රේමි ජනතාව මේ නොපනත්කම්වලට හිස නොනැමිය යුතු ය. ඉතිහාසය පුරා සිය මුතුන් මිත්තන් අයුක්තිය අසාධාරණය හමුවේ නැඟී සිටියා සේ නැඟී සිටිය යුතු ය. සිය රට දැය සමය මතු පරපුරට ආරක්ෂා කර දීම වෙනුවෙන් සටන් කළ යුතු ය. රටේ සතුරන් ඒ වෙනුවෙන් වන්දිය ලෙස විජිතපුරය, ගන්නෝරුව, මුල්ලේරියාව, වෙල්ලමුල්ලිවයිකාල් සටන් බිම් සියයක් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් ඒ සියල්ල ලබා දීමට නොපසු බට විය යුතු ය. යුද්ධයේ ජයග්‍රහණයක් නොමැති බව නිවට පරපුර කීව ද ඉතිහාසය පුරා සතුරා විසින් අවිහිංසාවාදී අප මත බලෙන් පැටවූ සියලු යුද්ධ අපි ජයග්‍රහණය කළෙමු. එහෙයින් බුදු දහමින් පෝෂිත මහා සංස්කෘතියක ජීවත් වන අපගේ නම්‍යශීලි අවිහිංසාවාදී නිහඬ ජීවන ක්‍රමය සතුරා දුබලකමක් ලෙස නොගත යුතු ය. 

~නාමල් උඩලමත්ත
යුතුකම සංවාද කවය
www.yuthukama.com
Don’t call this country Sinhale – Wije(dasa)

An appeal to the patriotic members of the Sri Lanka Parliament

May 27th, 2015

Rahul says,

I must compliment Ranjith for drawing our attention to an issue which has gone almost unnoticed.

To add a few points to your excellent observations:

Gareth Evans, Darusman and Chandrika Kumaratunga are in an exclusive ultra right NGO of 38 members called Global Leaders Foundation. Reportedly the Darusman report was written by Chandrika.

Radhika Coomaraswamy has been a dismal failure when it comes to doing a job of work. As United Nations Special Rapporteur on Violence against Women (1994-2003) she did nothing for the cause of women when Paul Kagame was involved in murdering and raping literally millions of women in Rwanda.

At ICES a financial audit reportedly revealed a major loss/misappropriation of funds during her watch.

Radhika C has all the hall marks of a great lover of Western Imperialism and exhibits the classical characteristics of the comprador class.

Whilst confusion reigns in the political arena, in a country that is in the throes of a virtual counter revolution, NGOs have insidiously crept into our body politic in the prevailing atmosphere that encourages them.

About 90% of our NGOs are US funded organisations; they are funded by the Big Corporations and/or the US government. (Corporations control the US since they control both the Republican Party and the Democratic Party)

Are they independent organisations? No, they are not; they have to dance to the tune of the piper and he who pays the piper calls the tune.

Are NGOs Civil Society Organisations? No they are not; which part of civil society do they represent? They are up – down organisations and not down – up organisations. For this reason they are not grass root organisations but astro turf organisations.

Who are those who manage NGOs? They are US (paid) civil servants.

What roles do NGOs play in third world countries?

Many, they are the eyes and ears of the US; NGO taken together as a whole is an unelected parallel government set up by the US and running alongside an elected government; the ‘NGO’ government has more funds at their disposal than the elected government.(Each NGO mirrors a government department and government departments taken as a whole is government).

Why did the US set up NGOs? For many reasons; primarily to break down Nation States and break down the concept of sovereign governments.(To this end they spread the Neocon economic models of Milton Friedman and Von Hayek where finally an individual is pitted against the big Corporates).

When was the NGO concept born? At Bretton Woods; it is one of the five planks of US imperialism.

What is the ultimate aim of the US? To set up a one world government without boots on the ground if possible (Viz US imperialism or the US Empire also called globalization).

In what forms and shapes do NGOs come? In all forms and shapes; each government department and more is mirrored by an NGO; NGOs take the form of political parties, religious organisations (of different faiths), terrorist organisations, think tanks, newspapers etc.

What do NGO think tanks do? They manufacture consent in the minds of the people to US policies

What do US and their NGOs fear most? Universal suffrage, the fountain of governments which Neocons are attempting to devalue.

Was LTTE bankrolled for different objectives!

May 27th, 2015

Shenali D Waduge

 

A movement created overseas and exported to destabalize Sri Lanka that lasted 3 decades despite a wave of serial murders/assassinations/suicides & crimes with offices placed overseas to carry out its propaganda despite international bans has to have some reasons for its existence. The business of LTTE being kept alive had benefits not necessarily the same or with same objectives as obviously prevails at the post-LTTE phase. It is a good time to look at the players involved in LTTE Inc.

 

 

India:

LTTE & possibly over 30 other militant organizations sprang into existence as a result of being clandestinely taken to India and trained in 1970s by retired Indian military personnel and handled by Indian intelligence with the sole aim of destabalizing Sri Lanka. India armed, trained, financed and supported LTTE and a host of other militants. Thus the initial killings by these movements had to be with the explicit knowledge/awareness & even approval of India. LTTE’s first killings was against Tamils and to remove all Nationalist Tamils. Mayor Alfred Duraippah became first target, thereafter scores of Tamil policemen and then eliminating other Tamil militant leaders before LTTE self-declared itself the sole representative of the Tamils using the force of their gun. It was only afterwards that the guns turned on Sri Lanka’s military and unarmed civilians – initially to chase Sinhalese and Muslims out of the North, thereafter to chase them out of the East and then to create mayhem across the country.

 

Tamil Homeland:

The first quest for separation and calls for a separate Tamil homeland began in India and by the Tamil Nadu state. Their argument was that the British mashed together independent territories and princely states and created one nation christening it India. This argument is true. There was never a nation called India before the British named it so. It is also true that Tamils migrated to Sri Lanka from India and that is why Tamil language finds its roots to Tamil Nadu. Therefore all ingredients required for self-determination are available in Tamil Nadu and not in Sri Lanka’s North because the indigenous language/culture all finds its source to Tamil Nadu. In the case of the Sinhalese, their language is indigenous to Sri Lanka, cultures are indigenous to Sri Lanka and the Sinhala race is found nowhere else but in Sri Lanka. Therefore, arguments related to homeland of Tamils carries no water when Tamils cannot claim homelands in different countries. With 72million of the world’s 76m Tamil Nadu is best placed to be declared Tamil Homeland as Sri Lanka has less than 2million Tamils.

 

Themes & Slogans:

Over the years the themes and slogans have shifted to suit the tastebuds of those funding the campaign. Initially, it started with grievance and discrimination using standardization, language then when counter arguments questioned why Tamils oppose less privileged Tamils from gaining education and entering university the slogan shifted to victimization when challenged to show examples of where Tamils were denied that only Sinhalese enjoyed, without giving examples they moved on to the newest slogan ‘genocide’. Why are the MPs not challenging these claims and why are lawyers not taking action – genocide is a serious word but can those using it prove statistically that such took place? But propaganda and money has allowed this single word to gain world-wide momentum and if not countered likely to put people behind bars for no valid reasons.  

 

Tamil Politicians:

Like all politicians, Tamil leaders search for reasons to rule their own. We must be mindful that prior to LTTE emerging from low-caste/poor/smuggler family backgrounds the Tamil leaders were all from high caste/class English educated families and they wanted that status quo to continue. They had to compromise because of India’s involvement but in their hearts/minds their objective was to continue caste/class culture so that only they would rotate power amongst their own. This was why when in 1956 when SWRD Bandaranaike introduce the Social Disabilities Prevention Act enabling poor Tamils to gain education Tamil leaders even wrote to the UK to make objections and when Soulbury Constitution was being drafted they wanted caste to be included which British refused

 

Tamil middle class

Former colonies all suffer from an inherent desire to live in Western climes and feel that whatever wealth they have unless they have lived abroad they do not measure up. The LTTE, the 1983 pre-planned riots provided the avenue and today close to 1million Tamils now live overseas. The references to them as economic refugees aligns well because the protestors howling about discrimination, genocide etc are by asylum seekers who are still buying time to get their PR and do not wish to jeopardize that. Also, the LTTE fund generating apparatus has provided avenues to make money for people, while it has also enabled a handful to move with foreign leaders at higher levels, the illegal rackets that LTTE is involve are also opportunities to make money as are the legal investments handled through proxies. The restaurants, businesses purchased with LTTE money provide a win-win situation. These are all areas that will come under threat and scrutiny if there is peace and stability in Sri Lanka. A lot of hardcore LTTErs who had escaped may also fear that they will be charged under local laws.

 

Thus, whatever roads, infrastructure, housing, facilities given to the Tamils, the desire to live in the West cannot be removed and they find the LTTE project the best way to subtly provide the avenue for this goal. We need to all understand this inherent mental condition of Tamils. It may be one reason why most are reluctant to blame the LTTE since sub-consciously they feel they had a role to play in wanting the LTTE to prevail. A handful of Tamils however putting nation first have always come out with their views but under immense pressure and grave threat to their lives. They must be appreciated and applauded at all times.

 

Tamil poor & low caste

Very little attention is given to the fact that the guinea pigs for Tamil politicians and LTTE Terrorists have been these Tamil poor and low caste. It was from them that the cadres were taken. These mothers bred children as child soldiers, their men and young men were turned into virtual slaves and killed like dogs. Higher castes served as officials of LTTE with a handful low caste given opportunity just for propaganda purposes.

 

Tamil Diaspora (LTTE & Non-LTTE)

It is good to divide them as those openly supportive of the LTTE and the silent victims. To quantify this is rather difficult but the elections to the utopian Transnational Government of Tamil Eelam proscribed under UNSC 1373 shows that hardly any Tamils have voted over the years though the head refers to himself as ‘President’ to satisfy some inherent mental condition. For the LTTE Diaspora it has provided a gateway to stardom and today they are calling the shots because they have fitted themselves into a very cosy bargaining situation where they have coerced the foreigners into thinking that they hold the cards to how the Tamils in Sri Lanka think and function including the Tamil politicians – they ignore the Indian Govt influence over the Tamils as well as Tamils in Tamil Nadu though foreign intelligence has been able to use their links to Indian intelligence to tip the scales in favour of the West at crucial times. The deals being cut by the LTTE Diaspora with or without the Tamil leaders do not have the interests of the ordinary Tamils.

 

NGOs / Human Rights Organizations

These are all foreign-government sponsored entities linked to the policy of their governments and paid to advance those agendas by projecting themselves as good hearts. While it is unfair to place all NGOs in the same basket the majority of those stationed in Sri Lanka were upto nefarious activities and some have been caught transporting weapons for the LTTE, providing technical expertise, giving sophisticated equipment even vehicles and providing covert assistance to the LTTE.

 

The Church

Western imperialism is always pushed via the Church and many of the NGOs are church-based as it provides a great cover. Moreover the new cults created are another source of converting and controlling the minds of natives to align with their agendas. The links to LTTE with the Church is something not many would like to acknowledge but the links cannot be denied or refuted and none are willing to even launch an investigation knowing the outcome.

 

What are the lurking dangers in store for Sri Lanka?

That the Tamils who had used LTTE to better their personal lives may be ignorant of the larger picture is something we need to accept, that the Tamil leaders and LTTE Diaspora may have compromised their own people for personal benefit by deals struck with the West & India is likely to eventually lead not only Tamils to suffer but the entire nation as well.

 

Let us again repeat, the whole Kosovo independence was a farce. Serbs were chased out just as Sinhalese and Muslims were chased out of the North to style an argument called ‘homeland’ and ‘self-determination’. The genocide claims were used in Yugoslavia war as well and these were all used to enable the West to set up a military complex in Kosovo to use as a watch tower on Russia and China. The KLA – Kosovo Liberation Army like the LTTE were drug smugglers and the narcotics trade is one source of income to Western governments who money launder these illegal earnings. Kosovo is not a hub for transit of drugs from Afghanistan to Europe. Sri Lanka is in a great sea trade lane. India’s role in this is certainly confusing for it appears India has been led up the garden path satisfying its own complexes and making India lose focus that eventually what happened to Yugoslavia is destined to happen to India.

 

Knowingly and unknowingly our own people have carved out Sri Lanka’s down fall. Politicians have played footsie and functioned with selfish motives and the foreigners have returned to prey. The West goes for the kill and has no empathy or believe in reciprocation – they simply take the loot and disappear leaving a conflict ridden nation to fend for themselves. Even the local friends are eventually eliminated to cover their allegiance and links… the truth comes out far too late.

 

Can we salvage the situation? Only if we can unite.

 

 

Shenali D Waduge

 

What would have been a generous act?

May 27th, 2015

Dear Editor,

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=125339

In response to the above letter appeared under the Opinion column of The Island two days ago, I sent the  attached letter for publication. But It was not published by the editor. I do not see any thing wrong in my response  to the said letter.

” An Observer” 

I read a letter appeared in the opinion column of The Island dated 24th May 2015 with some interest under the title ‘What a generous act!”.  The writer of the letter was praising the President of the Bar Association of Sri Lanka for donating USD 5000 to the widow of Prageeth Ekneligoda. The writer has also praised the President Maithripala Sirisena for agreeing to grace the occasion.

The disappearance of Pregeeth Ekneligoda was a major issue raised by the opponents of the previous government. Hence we, as members of the general public, expected a full investigation of the disappearance soon after the change of government.

The current President was a leading minister of the previous government and was even holding the General Secretary of the ruling party, SLFP, at that time.  In fact, the President Sirisena has recently claimed that his contribution to the party was enormous and not comparable to those of anyone else. There is a speculation among the general public that one of his supporting politician during the Presidential election who is holding a powerful ministry, even now,   is behind the disappearance of Ekneligoda due to a personal issue.

It would have been a generous act if the current regime  had initiated an investigation of the disappearance of Ekneligoda, rather than donating foreign funded money, to reveal who were behind the issue and ensure safety  of the public in general. Such an act would have helped the President to clear his party’s name and those of his supporters too.

” An Observer”


Copyright © 2015 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress