අසන් මිතුරෙනේ මෙන්න අර කතාව- ජනාධිපතිගේ

October 14th, 2016

 

විමල් වීරවංශගෙන් අගමැතිට අභියෝගයක් (වීඩියෝ සහිතයි)

October 14th, 2016

 නාලක සංජීව දහනායක, ඡායාරූප හා වීඩියෝ – ලහිරු හර්ෂණ උපුටා ගැන්ම ලංකාදීප

පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතන දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයන් අනුව ක්‍රියාත්මක වන බවට ජනපති කළ ප්‍රකාශයට වහා පිළිතුරු දෙන ලෙස ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා අද (13) අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අභියෝග කළේය.

‘රට පාලනය කරන්නේ අගමැතිරයා බව ජනපති තමනගේ කතාවෙන් අවංකවම ඔප්පු කරලා තිබෙනවා. රටේ ජනපතිට බොරු කියමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් සිරගත කරගෙන ඉන්නේ වෙන කාගේ හෝ නියෝග මතයි. ජනපති වහෙන් ඔරෝ බසින් මේ කියන්නේ අගමැති ගැනයි. මේවාට පිළිතුරු දෙන ලෙස අගමැතිට අභියෝග කරනවා‘ යැයි ද වීරවංශ මහතා කියා සිටියේ පිටකෝට්ටේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණු කාර්යාලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

webIMG_3507

 

 

304million Indians without electricity but India wants to supply Sri Lanka electricity!

October 13th, 2016

Shenali D Waduge

“Nearly 400 million Indians have no access to electricity. Although India has less than a fifth of the world’s population, it has close to 40 percent of the world’s population without access to electricity.”

So says Sunila S. Kale, assistant professor of international studies. Without spending money to provide for Indians, the Indian Government wants to supply Sri Lanka electricity through a submarine cable. How fair is this by the Indian people? This suggestion has been mooted over several years but has been delayed in view of Sri Lanka having to bear the cost of laying the submarine cable under the Sethusamuram canal. All we can say is that this proposal looks to be another sell-out if Sri Lanka agrees for no country hands over national security assets like food security, energy security, water security, port/airport security into foreign hands – especially to a neighbor that created, trained and funded 30 years of terrorism and is continuing to destabalize Sri Lanka. Just imagine how much we would have to suffer without electricity when Chief Ministers of India start throwing tantrums against Sri Lanka! The thought itself suffices to enter into minimum nationally non-detrimental dealings with India.

Facts about India

 • Population 1.3billion (2nd populace country in the world)
 • more than 50% of its population below the age of 25
 • more than 2000 ethnic groups
 • 80% are Hindus / 13.4% are Muslim / 2.3% Christian / 2% Sikh / 0.8% Buddhists
 • 41.03% of the Indians speak Hindi
 • Literacy 74%
 • 22% of population below poverty line
 • 7.8% unemployed

Electricity in India

https://www.youtube.com/watch?v=P90yDhODiXE – 5 Indian state villages without electricity

 • 304million Indians do not have electricity (some figures say 400million)
 • India is the third largest electricity producer & consumer in the world, only after US & China
 • In India a village is considered electrified if public places in the village and 10 per cent of its households have access to electricity
 • As of April 1, 2015, according to government numbers, 18,452 Indian villages were still un-electrified.
 • as of March 10, 2016, for around 300 villages, the status said: “Village declared electrified by discom [power distribution company]. GVA yet to visit the village for verification.”
 • The villages Panalomali, Kusadangar, Patyetapali in Odisha and Sunwara in Madhya Pradesh — all counted as electrified villages — have no people residing there. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/on-paper-electrified-villages-in-reality-darkness/article8397038.ece
 • Frequent power outages lasts for a whopping 10 hours!
 • Meghalaya, Jammu & Kashmir, Andaman & Nicober, Bihar, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu are, among states, affected to a significant level due to power cuts – Power shortages are most prominent in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Odish
 • Bloomberg report says India has missed every annual target to electricity production capacity since 1951
 • Due to frequent power cuts 61% companies suffer more than 10% loss in production

“Security guards have to be trained to pull out screaming people from elevators when they get stuck in between floors.” http://www.dnaindia.com/analysis/standpoint-how-do-people-in-india-cope-with-power-cuts-2133519

shenali13101601

shenali13101601shenali13101602shenali13101603

Water in India

 • India ranks 120th out of 122 nations for its water quality and 133rd out of 180 nations for its water availability.
 • only 18% of a total rural population of 833 million Indians have access to treated water. However, 41% of the rural population, or 346 million people, own mobile phones. (Source – UNITUS Seed Fund)
 • one-third of rural households in India are reached by piped water supplies.
 • 2011 census estimates that 138 million rural households, or about 685–690 million people, lack access to safe drinking water.
 • in Bihar, less than 2% of the rural population receives treated water.
 • WHO estimates that, in India, about 38 million people are affected by waterborne diseases each year, of which over 75% are children; 780,000 deaths are attributable to contaminated water and more than 400,000 can be attributed to diarrhea alone.

Health, hygiene & sanitation

 • 638 million people defecate in the open
 • According to the Public Health Association, only 53 per cent of the population wash hands with soap after defecation, 38 per cent wash hands with soap before eating and only 30 per cent wash hands with soap before preparing food
 • Only 11 per cent of the Indian rural families dispose child stools safely. 80 per cent children’s stools are left in the open or thrown into the garbage.
 • only 32% of rural households have their own toilets
 • less than half of Indian households have a toilet at home
 • A staggering 70% of the rural population have minimal access to health care that are miles away from their home town
 • According to the Medical Council of India (MCI), the total number of registered doctors in the country is 9,36,488 as on December 31, 2014. as on 31.12.2013 auxiliary nurses midwives are 7,56,937 & registered nurses/midwives are 16,73,338
 • India produces 50,000 doctors a year
 • 2.1million Indians suffer HIV

shenali13101604shenali13101605shenali13101606

Food

 • India ranked 97th of 118 in hunger index194million Indians are starving for food (but India dropped parippu over Sri Lanka’s North in 1987 just to show its might)
 • 23021% of its population undernourished21% of its population undernourished21% of its population undernourished21% of its population undernourished21% of its population undernourished
 • 44% of under-5 children underweight44% of under-5 children underweight
 • 7% of them dying before they reach five years
 • More than a million Indians are millionaires, yet, most Indians live on less than Rs 100 a day. An estimated 29.8% of India’s population lives below the national poverty line.

shenali13101607

Women

 • India is one of the 5 countries where its unsafe for women
 • India has the highest number of street children in the world, as per the United Nations High Commissioner for Human Rights
 • rape cases have risen from 16,075 in 2001 to 24,923 in 2012, the rates of conviction have dropped from 40.8% to 24.2% in the same period.
 • India leads the world with the most murders (32,719) per year
 • More than 2.3 million girls and women are believed to be in the sex industry in India, and more than 200,000 persons were trafficked into the country annually
 • 15 percent of the country’s estimated 2.3 million prostitutes were children
 • UN reported that an estimated 40 percent of prostitutes were below 18 years of age.
 • According to the National Crime Records Bureau (NCRB), one woman dies every hour in dowry-related crimes in India
 • estimated 2.4 million child workers

These statistics clearly highlights that Indian Governments have much to do to look after their own citizens who number 1.3billion rather than poking their noses into foreign countries who have governments elected to look after their citizens.

Sri Lankan advisors and consultants may be taken to India and given a paid holiday and spoon fed on the wonders of the proposal to effectively entice the clueless Sri Lankan Ministers to sign on any dotted line but in the case of areas such as food, energy, ports/airports, high security zone areas, strategic leverage areas – none of these should fall into foreign hands whereby the dangers of them dictating what is given and what is not and when it will be given and when it will not will be too heavy a price for Sri Lankans to pay. Already the yahapalana government have jeopardized the internal security mechanisms – locked up intelligence officers, needlessly hounding the rest, stranger than fiction has been the ‘accident’ at the Salawa ammunition camp, officers are indirectly told to do as they are told and nothing else and all these are signs of an appeasing government taking the country and its people to greater calamity if they do not wake up and get their act in order.

This electricity project should be once again shelved and delayed inspite of numerous underarm tactics that the Indians would play. That they are resorting to such will go to show and justify why we should not enter such agreements. It takes only a simple example. Indian fishermen are straying into Sri Lanka’s territorial waters, they are coming in thousands of internationally banned trawlers to steal our fish, not only that they are causing irreparable damage to the marine/coastal bed (it is as a result of the usage of these trawlers that the Tamil Nadu coast has been ruined and there are no fish and thus the reason why TN fishermen are straying into our seas) These illegal acts end up with the navy arresting the fishermen and then releasing, arresting and releasing after Tamil Nadu politicians and CM breathes fire down the Indian PM and the Indian Government has no choice but to listen and then fire a call to Sri Lanka ordering the fishermen to be released.

Is this example not good enough to realize the danger if we are to take electricity from India – just imagine if electricity is denied until the Sri Lankan Government agrees to India’s demands and until such time we will be without electricity – food will get affected, factories will be affected, hospitals will face great calamity, homes will get affected, childrens studies will get affected – the damage will be huge. Is it worth taking such a risk?

Shenali D Waduge

https://artsci.washington.edu/news/2013-10/much-rural-india-still-waits-electricity

http://www.healthissuesindia.com/2014/02/05/sanitation-health-hygiene-india/

http://indiatoday.intoday.in/story/black-out-looms-large-across-india-as-coal-stocks-dry-up-in-plants/1/366604.html

PRESIDENT SIRISENA  CREATING A BOGUS RIFT WITH  UNP TO  PROVIDE A PLATFORM FOR SLFP – CLEAR INDICATION THAT LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS ARE COMING SOON-TRYING TO DECEIVE VOTERS  TO BELIEVE THAT HE IS ANTI-UNP!!

October 13th, 2016

By M D P DISSANAYAKE

President Sirisena’s  latest mystery game plans  are being made public again, piece by piece.   He  has proved to be a person capable of making false statements for his political survival and to keep UNP in power.   President Sirisena is now portraying  that he is anti-UNP,  a well planned strategy worked out with the Prime Minister Mr Ranil Wickremasinghe and Chandrika.   If the voters once again believe in President Sirisena, it will reduce the votes of Joint Opposition.  That is the ultimate  goal.

The President Sirisena has attacked the Prime Minister claiming that FCID, CID etc., are pursuing a political agenda.  President Sirisena has the power to sack the Prime Minister  based on these serious charges of interfering with or perverting  the course of justice.  But will he sack Ranil?  No, never.   This is the main reason Mr Wickremasinghe  is not responding directly to President’s  allegations, as the President’s outbursts will have  the potential benefit of defeating the  Joint Opposition at the  upcoming election by reducing its vote base thus ensuring major victory for the UNP.

The voters must not trust the current Chairman of the SLFP, who is also the President of the country.  He is fighting for the political survival.   The ultimate goal of Sirisena, Ranil and Chandrika will be to destroy the powerful Joint Opposition and the political fortunes of President Mahinda Rajapakse.

Most important factor to remember is that the “local government elections are coming soon”.

මුලාවේ නොවැටෙනු ඇත්ත මේකයි.. යහපාලනය දෙදරවූ ජනපතිගේ කතාව ගැන පළමු විචාරය විමල්ගෙන්..

October 13th, 2016

ලංකා සී නිවුස්

මුලාවේ නොවැටෙනු ඇත්ත මේකයි.. යහපාලනය දෙදරවූ ජනපතිගේ කතාව ගැන පළමු විචාරය විමල්ගෙන්..

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ දිනයේ කරන ලද ආන්දෝලනාත්මක ප‍්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි විමල් වීරවංශ මහතා විසින් අද දිනයේ කැදවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකදී මෙසේ අදහස් පල කලේය.

ඡනාධිපති සිරිසේනගේ නවතම කෝළම හා රඟපෑම

October 13th, 2016

ඇම්.ඩී.පී. දිසානායක විසිනි

ජනාධිපතිතුමා ඔහුගේ නවතම රංගන කෞශල‍ය කොටස් වශයෙන් රඟදැක්වීම නැචත පටන් ගෙන ඇත.  ඔභු දේශපාලන වාසිය සහ යූඇන්පිය බලයේ තබාගැනීම සඳහා චේතීයරජු වුවද පරදවනු ඇත. ඔහු දැන් මවා පෑමට උත්සාහ දරන්නේ යූඇන්පී විරෝධියෙකු ලෙසය. මෙය  රනිල් චන්ද‍රිකා සමග කුමන්ත‍රනය කර ඇටවූ මර උගුලකි. ජන්ද දායකයින් ජනාධිපතිට නැවත රැවටුනහොත්, ඒකාබද්ධ විපක්ශයේ ජන්ද පදනම දෙදරා යනුඇත. තුන් පූට්ටුවේ මූලික ඉලක්කයද එයමය.

රහස් පොලීසියට ආශි‍රත ආයතන දේශපාලන දඩයමක නිරතව ඇතැයි ඔහු චෝදනා කරයි. නීතිමය කි‍රියාධාමයන්ට බාධා කිරීම වැනි බරපතල චෝදනාමත අවශ‍යනම් අගමැති නෙරපා දැමීමට ඔහුට බලය ඇතත් ඔහු එය කිසිදා නොකරනු ඇත.

මෙම මරඋගුලට නොරැවටෙන ලෙස ඡන්දදායකයන් වහ වහා දැනුවත් කිරීම ඒකාබද්ධ විපක්ශයේ මූලික වගකීම වන්නේය.

Canada Islamic Conference Concludes in Mississauga

October 13th, 2016

By A. Abdul Aziz.

 Head of Ahmadiyya Muslim Community delivers faith-inspiring address calling for justice in all countries

The 40th Jalsa Salana (Annual Convention) of the Ahmadiyya Muslim Community in Canada concluded on Sunday 9 October 2016 with a powerful and faith-inspiring address by the World Head the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad.  

More than 25,000 people, from 32 countries, attended this three day Conference – Jalsa Salana, which took place at the International Centre in Mississauga. 

Apart from the thousands of Ahmadi Muslims who participated, many non-Ahmadi and non-Muslim guests also attended.  The entire event was also broadcast live on MTA International and streamed online. 

In his concluding address, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said Islam laid the foundation for peace by promoting true equality between peoples and nations. 

His Holiness said that whilst its opponents claimed Islam to be an extremist religion, the reality was that Islamic teachings were a source of universal peace and tolerance that guaranteed freedom of belief and conscience for all people.

Speaking about how religion was viewed in the modern world, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“Today much of the world considers religion to be of secondary importance and believes that to progress there is a need to step away from religious beliefs and practices. In fact, increasingly, people living in developed nations now view religion as the root cause of the conflict and disorder that we see in the world. Yet at the same time they admit that human beings learnt basic morals and virtues through religi

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued: 

“Moral decline and an increasing of lack of interest in religion in the world has been caused by the fact that the leaders of countries and their religious clerics have given precedence to their own interests over teachings of religion. True religious teachings and values have been corrupted and this has led people away from religion.   

His Holiness said that fundamental to Islamic teaching was the need to recognise God Almighty and to serve His Creation. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said: 

“The Promised Messiah (peace be upon him) summarised the teachings of Islam in just two lines by saying that Islam requires Muslims to fulfil the rights of God Almighty and to be devoted to Him and secondly to fulfill the rights of God’s Creation and to treat others with love and compassion. Indeed, each religion in its original form has taught this and so how can it be said that religion is the cause of the disorder prevalent in the world.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued: 

“Was religion the cause of either of the two world wars that took place in the 20th Century? Or were those abhorrent wars based upon a desire for power, conquering lands, geo-political gains and greed?”  

His Holiness said that both Muslim nations and the major powers had played a role in undermining the world’s peace. His Holiness said a prime example of this was the arms trade.  

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said: 

“No Muslim nation has the ability to produce the state of the art weapons that they possess. Rather, it is the developed nations and economic powers who are producing such destructive weapons and selling them to Muslim nations. Some countries sell to the Governments and some countries send arms to the rebel elements in those same nations. For example, Saudi Arabia is using weapons purchased from the West to destroy Yemen, which is a small and weak nation. ” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“Certain non-Muslim powers are also acting unjustly in order to pursue their own vested interests and ambitions and this is causing frustrations and restlessness to develop in different countries. Thus injustice is the true root cause of today’s conflicts and wars.

The Conference – Jalsa Salana concluded with a silent prayer led by His Holiness. 

Later, His Holiness joined dignitaries and guests of the Jalsa Salana at a lunch hosted by the Ahmadiyya Muslim Community in Canada.

His Holiness also addressed the Jalsa Salana on its first two days. On Friday he inaugurated the Jalsa Salana by raising the Liwai-e-Ahmadiyyat(Flag of Ahmadiyyat) and then delivering his weekly Friday Sermon. 

On Saturday (the second day of the conference), His Holiness addressed members of Lajna Imaillah (Ladies Auxiliary Organisation) about the role of women in Islam. He stated that no Ahmadi Muslim woman should have any complex or sense of inferiority when observing Hijab. His Holiness said that Hijab was a manifestation of the dignity and honour of a Muslim lady.

A range of other lectures were delivered during the Jalsa Salana by various members of the Ahmadiyya Muslim Community.

Various guest speakers, including the Mayor of Toronto, John Tory also addressed the event. 

දකුණු  ඉන්දීය   කම්කරු  පිළිලය    6

October 13th, 2016

 ධර්මසිරි  සෙනෙවිරත්න 

ඉංග්‍රීසින්ගෙන් පසුව ලංකාවේ  දේශපාලන හා ආර්ථික   බලය    ලබාගත්  අ ය   ඉංග්‍රීසින්  නිසාම  ධනපති   ප්‍රභූ පන්තියට   රිංගු  අයමිස   දුටුගැමුණු  විජයබා   පරපුරේ  ය  නොවෙති  1818  නිදහස්  සටන  මර්ධනයකිරීමට  ඉංග්‍රීසින්ට  සහය  දුන්  ජාති  බ්‍ර්ෂ්ට ස්වදේශිකයන්ට  1833  වවිටම  අක්කර  50,000  පමණ   ඉංග්‍රීසින් විසින් ප්‍රදානය කර තිබු බව   පැට්‍රික් ෆීබල්ස් ට   අනුව  පෙනී යය් . 

මේ  ප්‍රදාන  ලාභීන්ගෙන්  වැඩි හරියක්   පහතරට මුදලිවරුය.. උඩරැටියන් ඉංග්‍රීසින්ගේ කුලීකාරයන් වීමෙන් වලකිනවිට එහිගිය පහතරැටියෝ ඉංග්‍රීසින් යටතේ කුලී කාරයන් වී ධනය උපයාගත් අතර මුඩුබිම් පනත යටතේ අක්කරය සිලිම් දෙකතුනට විකුණනවිට උඩරට ඉඩම් මිලදී ගත්හ. 1860-1889අතරවිකුණු ඉඩම්වලින් අක්කර83700 කමමිලටගත්තේ පහතරටින්පැමිණි කරාව වන්ශිකයන් වනඅතරආරම්භක ගැනුම්කරුවන් 28 අතරින් 22ක් ම එම වංශිකයෝ වෙති ගොවිගම අය 6 කි. මොරටුවේ වඩුකාර්මිකයෝ සහ වෙනත් මේසන් හා මිකනික් වරු වූ පහතරට ශ්‍රමිකයන්ගේ මාසිකවැටුපපවුම්5ක් වූ අතරමෙකල වතුකම්කරුවෙකුගේ වැටුප මසකට පවුම් 1 කි. මෙසේඉංග්‍රීසින්ට පක්ෂපාතීවූ අය ආර්ථික වශයෙන් වර්ධනය වුහ බටහිර පළාතේ රේන්දකරුවන් 189 න් 158 ක් ම කරාව වංශිකයන්ය. ගොවිගම අය මේ වුර්තිය බාර ගත්තෙම නැති තරම්ය. 1825 දී සාමාන්‍ය දැව සපයන්නෙකු වූ මොරටු පළාතේ ජෙරෝනිස් ද සොය්සා අරක්කු රේන්ද කරුවෙකු වීමෙන් පසුව 1837-1842 අතරකාලයේදීම පවුම් 1200 ක් පමණ යොදා අක්කර 908 ක් මිලදී ගත් බව ෆීබල්ස් වාර්තාකරය්.. 1839දීඇරඹුන ලංකාවේ ප්‍රථම බැංකුවේ හිමිකරුවාවූ ඔහුට වාසල මුදලි තැන තුරක් ඩ පිරි නමන ලදී 1863 වන විට ඔහුට කෝපි අක්කර 2035 ක් හිමිවූ බව මය්කල්රොබට්ස් වාර්තාකරය්
ඩේන්හම් සංගණනයට අනුව 1911වනවිට තැබෑරුම් කරුවෝ 1561 ක් විය ෆීබල්ස්ට අනුව බදුල්ලේ රෙන්දකරු ඩයස් ගේ වසරක් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් ලක්ෂයකි මධ්‍යම පළාතේ අයෙකුගේ ලාභය ලක්ෂ පහකි . ප්‍රභූ පැලැන්තියක්වුනේ මෙහෙව් අයය් රටේ පාලනය හැසිරවුයේ මොවුන්ය. බටහිර ගැති මොවුන් අනුගමනයකල සාමාන්‍ය ජනතාවද මං මුලාවුහ.. බුරුමය ෆීජි මැලේසියාව උගන්ඩාව සිංගප්පුරුව ආදී රටවල ඉන්දියානුවන් පිටවීමෙන් පසුව ඒ රටවල ස්වදේශිකයන් සැනසුම් සුසුම් හෙලද්දී අපේරටේ උඩරට අහිංසකයෝ එක පසෙකින් දෙමලුන්ටත් අනෙක් පසින් පහතරට රෙන්දකරුවන්ටත් මැදිවී හව් හරණක් නැතිව අසරණවුහ.
මතු සම්බන්ධය

චෙකොෆියානු සාහිත්‍යකරුවා සමාජය ඉදිරිපිට තැබූ කැඩපත නොහොත් මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය”

October 13th, 2016

 පී එස් ද සිල්වා – බ්‍රිස්බර්න් ඕස්ට්‍රේලියාව 

 වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග ගේ   “මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය” කෘතිය 2013 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා සමීක්‍ෂණය කිරීමට තෝරාගත් ග්‍රන්ථ  අතරින් එකකි.  මනෝ භ‍්‍රාන්තීන් අත්විඳින මානසික රෝගියෙකුගේ මනස තුල සිදුවන වියෝජනය සාහිත්‍යමය  ආකාරයට අර්ධ නවකතාවක් ලෙසින්  කතුවරයා ඉදිරිපත් කරයි. මෙය එක්තරා ආකාරයකට රැඩිකල් නවකතාවකි. එම නිසා අපේක්ශිත ලෙසටම සාහිත්‍ය මුතාවාන් ගේ කඩු පහරට   “මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය”  ලක් විය. නමුත් මෙම කෘතිය පිළිබඳව කතිකාවන් සයිබර් අවකාශයේ ගොඩනැගෙමින් පවතී. එය  යහපත් ප්‍රවණතාවකි. ඉන් පෙනී යන්නේ සාහිත්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර්වරුන් ගේ අණසක ඉක්මවමින් සාහිත්‍ය කෙරෙහි ඇල්මක්  ඇති තරුණ පරම්පරාවක් හිස ඔසවන බවයි. සන්නස්ගල කියන අයුරින් ජීවිතය සම්බන්ධ සාහසික කියැවීමක් ඇති ජාතිවාදි  ආගම්වාදී කුලවාදි නොවන  පක්‍ෂ වලට ,අන්තවාදී සංවිධාවන වලට කඩේ යැවිය නොහැකි  බුද්ධිමත් තරුණ පිරිසක් අපගේ සමාජය නම් මඩ ගොහොරුව තුලින් මිදී ඉහලට එසවෙමින් සිටිති.  “මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය” ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ එම කුලකයටය.  

භින්නෝන්මාදයෙන් ((Schizophrenia)  පෙලෙන වින්සන්ට් ලංකාතිලක නම් රෝගියා මිනිසා  හා මානව සමාජය විනිවිද දකියි.  විශ්ව ශක්තියෙන් ලෙඩ සුව කරනවා කියන කපටි වෙදුන්ට සිය සේසත පුදන , මාර්ග එල අවබෝධ කරගත් බව කියමින් තමාට වඳින පුදන අනුගාමිකයන් ගේ මරිකම් වලට උපහාසයෙන් සිනාසෙන වියාජ මහණුන් පුදන , ප්‍රදර්ශනය කරන ගව කරුණාවෙන් මංචාඩියක් විපතට පත් මිනිසුන් වෙත නොදක්වන පසුගාමී සමාජයක නිර්ණායකයන් අනුව වින්සන්ට් ලංකාතිලක  යනු මානසික රෝගියෙකි. එහෙත් රෝගී වී සිටින්නේ වින්සන්ට් ලංකාතිලක ද නැතහොත් පසුගාමී සමාජයක සාමජිකයන් ද යන වග මානසික රෝගියා කොරොස් ලෙස ප්‍රශ්න කරයි. ප්‍රවීණ සාහිත්‍ය විචාරක ජයසිරි අලවත්ත පවසන පරිදි සමස්ථ කෘතිය පුරාම දක්නට ලැබෙන විශ්‍ෂත්වය වන්නේ: පවතින සමාජ වටපිටාවේ යථාව නිවැරදිව වටහා ගැනීමේ ශක්තිය එහි ප්‍රවධාන චරිතය වන මානසික රෝගියා සතුව පවතින බවය.  

 වෛද්‍ය  රුවන් එම් ජයතුංග මෙම කෘතිය තුළින් වර්තමානයේ පවතින දැවන්ත සමාජ ඛේදවාචකයන් පාඨකයා ඉදිරියේ චිත්‍රණය කරයි. ඒවායේ ගුණාගුණ මෙන් ම ආදිනව ද හෙළිදරව් කරයි. ඔහු ඒ සඳහා මානසික රෝගියකු උපයෝගි කොට ගන්නේ සමාජයේ වෙසෙන සැබැ මානසික රෝගීන්ගේ මනස් අවදි කරනු පිණිසය. ( ජයසිරි අලවත්ත –  පරිකල්පනය අතික්රමණය කළ ‘‘මානසික ‍රෝගියා‍ගේ පරිකල්පනය’’) 

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග යනු මනෝ-සමාජ  විද්‍යාව පිලිබඳව ඉතා ගැඹුරින් හැදෑරීම් කරන්නෙකි. ශ්‍රී ලාංකික සමාජය පුරා පැතිර ගිය යුද ආතතිය පිලිබඳව ඔහු තරම් ගැඹුරින් හැදෑරීම් කල වෛද්‍යවරයෙකු නොමැත. නමුත් ඔහුගේ හැදෑරීම් ප්‍රයිවෙට් ප්‍රැක්ටිස් මානසිකත්වයෙන් පෙලෙන බොහෝ වෛද්‍යවරුන්ට වැදගත් නොවේ.  මෑතකදී කැනඩාවේ යෝක් විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්‍ය ජේම්ස් ඇල්කොක් යටතේ Homelessness පිලිබඳව ඔහු විසින් ලියන ලද පරියේෂන පත්‍රිකාවක් කියවීමට  අපට ඉඩ ලැබුනු අතර යම් කිසි හැදෑරීමක් කොතරම් ගැඹුරින් කරන්නේද යන්න ඉන්  පෙනුනි. යම්කිසි සමාජ ප්‍රශ්නයක් මතුපිටින් අතගාන සහ විසඳුම් දෙන ඊනියා විශේසඥයන්ට රුවන් ගෙන් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගැනීමට තිබේ. 

මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර සිල්වා පෙන්වා දෙන අන්දමට වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංගගේ කෘතීන් වල සමාජ මනෝ විශ්ලේශනාත්මක මුහුණුවර  කැපී පෙනේ. එසේම මහාචාර්ය සෝමරත්න බාලසුරිය  නිර්මාණකරුවෙකු තුල තිබිය යුතු නිරීක්‍ෂණ ගුණය සහ සංයමය  වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංගගේ නිර්මාණ තුලින් පෙනෙන බව පවසයි. 

මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනයද  මිනිස් සමාජය ගැන ගැඹුරින් කල හැදෑරීමකි. අනාගත වක්තෘ වින්සන්ට් ලංකාතිලක  නම් මානසික රෝගියා  පුහුදුන් මිනිසාගේ අවබොධයේ සීමාවන් ගැන මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි.   ” මගේ තර්කය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න, මම හිතන්නේ, අපි ලෝක දෙකක තනිවෙලා. ගුණදාස කපුගේ ගැන දන්න මිනිහා ජෝජ් බෙන්සන් ගැන දන්නේ නැහැ. ජෝජ් බෙන්සන් ගැන දන්න මිනිහා ගුණදාස කපුගේ ගේ උන්මාද සිතුවම් අහලා නැහැ. මේක එක වෙලාවකට අවුල් ජාලයක් වාගේ. කීර්ති පැස්කුවෙල් අහපු මිනිහා ඉයන් සදලෑන්ඩ්ගේ සිංදු අහලා නැහැ. ඒ නිසා දැනුම රස විඳීම සීමා වෙලා. එතකොට බුද්ධියට සීමා පැනවෙනවා. තමන් දකින දර්ශනය පටුයි. තමන්ගේ විශ්වාස පීරිසියක්, පිඟානක් තරම් කුඩයි. මේ ක්ෂුද්‍ර විශ්වයේ ඉඳගෙන වෛවාරන්න ප‍්‍රශ්න අහනවා. සත්‍ය සමහරක් විට අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. දුමාරයෙන් වැහිල. හරියට මුල්කිරිගල චිත‍්‍රය වගේ. සත්‍ය අන්ධකාර වෙනකොට අසත්‍යය දිස්නේ ගහනවා. අසත්‍යය තමයි සත්‍යයේ සළු පොරවගෙන ඉන්නේ.” (මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය )

මේ වන විට ලාංකික සමාජයේ ආගම් අතර ගැටුම් හිස එසෙවෙමින් පවතී. පරිකල්පනික ශක්තියෙන් හීනවූ පසුගාමී සමාජයක  ආගමික ගැටුම්  ඇවිලීම ඉතා පහසුය. මේ පිලිබඳව විචාරක ජයසිරි අලවත්ත මෙසේ පවසයි.     

රුවන් ජයතුංගගේ මෙම කෘතිය  ලියා ඇත්තේ 2006 වස‍රේ දි වුවත් ඔහු ‍ලේඛකයා සතු දුර දැක්‍‍මේ ශක්ය්තාව මෙහි දී මැනවින් ස්ඵුට කොට ඇත. කෘති‍යේ ‍කොටසක් උපුටා ගනිමින් ම ‍මෙය සාක්ෂාත් කරගනිමු.  

 ‘‘අපට ආගම් ලැබුණේ දෙමාපියන්ගෙන්. පොඩි කාලයේ ඉඳලාම අපට වන්දනා කරන්න උගන්වපු සාත්තුවරයාව එහෙමත් නැත්තං පිළිරුවට අපි වඳිනවා. විශ්වාසය පුදනවා. අපි බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ අපි අදහන ආගම හරියි කියලා. අන්ධ භක්තිය නිසා හරි,බය නිසා හරි, අපි: අපි අදහන ආගම් පරතන ශ්න නඟන්නේ නැතුව භාර ගන්නවා. තවත් සමහරු ආගම් නිසා ඔළු පලාගන්නවා. මිනී මරාගන්නවා. ඇයි මෙහෙම විකාර කරන්නේ. ඇයි අපට බැරි ළමයින්ට පොදුවේ ආගම් ගැන කියලා දීලා, ළමයින්ගේ විචාර බුද්ධිය මොට නොකර ඒ අය තව ටිකක් මනසින් මෝරපුහාම, ඒ අයට තර්කානුකූලව හිතලා බලලා ආගමක් අදහන්න මාර්ගය පාදලා දෙන්න. එහෙම වුණොත් තමයි අපට හිරු එළිය වගේ සත්ය  දකින්න පුළුවන්.’’  

( මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය  පිටුව 56 )

ආගම් අදහන්නා‍ගේ ‍මෙන් ම ආගම අබිං යැයි පැවසු දාර්ශනිකයාගේ දර්ශනය ‍මේ ‍පො‍ළොව මත ‍රෝපණය කරන්නට දැරු උත්සාහ‍යේ දී අහිමි වු ජිවිත පිළිබඳව ද සිහි කරන්නට මානසික ‍රෝගියා අමතක ‍නොකරයි.   ‘‘මනුෂ්යකභාවයේ හරය සුන් කිරීමට හොඳම ආයුදය තමයි ආගමේ කොඩි එසවීම. ආගම් භේද නිසා මේ පොළොවේ මිය ගිය ගණන මිලියන කීයද? මාක්ස්ගේ  න්‍යාය ප්‍රායෝගික  භාවිතයට යොදාගැනීමට යාමෙන් , ඇමරිකන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බලෙන් පටවන් ගිහින් විනාශ කරපු ජීවිත සංඛ්යාොව මිලිනය කීයද?’’

( මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය  පිටුව 96 )

මංජුල වෙඩිවර්ධන “මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය” කෘතිය පිලිබඳව බරපතල විවේචන මතු කෙරුවද සමස්ථ කෘතියේ අන්තර්ගතය ගැන දරන්නේ මෙවනි අදහසකි. 

වින්සන්ට් ලංකාතිලක ස්වකීය මරුකියවිල්ල අරඹන්නේ එහෙම කියමින්.  ඔහු තමන්ගෙ කතාව කියන්නේ පරිකල්පිත මනෝ වෛද්‍යවරයකු වෙත.   නවකතාවේ අන්තිමට ඒ කවුද කියල කියවෙනව.  නමුත් ඒක දැන ගන්න අන්තිම වෙනකල් ඉන්න ඕනෙ නෑ.  මේ තමයි, ඒ කියන්නෙ කතාව අහන් ඉන්න වෛද්‍යවරයා තමයි මේ කෘතියේ සහෘදයා.  ඒ කියන්නෙ මම, ඔබ, ඇතුළු අපි.  මේ වින්සන්ට් ලංකාතිලකගෙ මරුකියවිල්ල හරහා කියවන්නගෙ හෘදය සාක්ෂියට රිදවන්න තමයි රචකයට ඕනෙ. සහෘදභාවය ප්‍රශ්න කරන්න.  ‘මං මේ කියන දේට ‍ඔබ එකඟ වන්නේ ද නොවන්නේද? ඒක ආරම්භයේ ම පවසා අවසන්. ඊළඟට,  කෙමෙන් ඔහු තමන්ගෙ මරුකියවිල්ලට සියල්ලන් එකඟකරවා ගන්නව.   කෙමෙන් කතාවේ වෛද්‍යවරයා නොහොත් ඇහුන්කන්දෙන්නා අතික්‍රමණය කරමින් සහෘදයා තුළ පැලපදියම් වන මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය පාඨකයා හා අනන්‍ය වෙන්නට පටන් ගන්නව.   ඒ තමයි රුවන්,ස්වකීය ප්‍රබන්ධයට හුස්ම පිඹිනු පිණිස ස්ථාපිත කරනා තාක්ෂණවේදය.  ඉන් ගැලවෙනවා නම් බොරු.  පෙනහලු පිරෙන්නට පටන් ගන්නේ සමාජය විවච්ඡේදනයෙන් හට ගැනෙනා හුස්මෙන්.  ඔන්න, සහෘදයාට ස්වකීය නාඩි වැටෙන අයුරු දැනෙන්න පටන් ගන්නව. (ඩොක්ටර්  මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය නන්නත්තාර කර ගත්තෙ ඇයි? – මංජුල වෙඩිවර්ධන )

 වෛද්‍ය විද්‍යාවත් සාහිත්‍යත් එකිනෙකට සමාන්තරව නොගියද  මංජුල වෙඩිවර්ධනට අනුව රුවන් එම් ජයතුංග නම් වන චෙකොෆියානු සාහිත්‍යකරුවා ස්වකීය  ෆ්‍රොයිඩියානු ‘නවකතාව‘ ස්ථානගත කරන්නේ මනෝව්‍යධීභාවය විජයග්‍රහණය කළ සමාජ  සන්දර්භයකටමය. 

මෙකී ආරම්භයේ සමාරම්භක ඡේදයේදීම ඔහු සිය පරිකල්පනයට දොරගුළු හැරගනු පිණිස ගොනු කරන්නේ නූතන දර්ශනවාදයට පදනම දැමූවෙක් ලෙස සැලකෙන ප්‍රංශ දාර්ශනිකයෙකු හා ගණිතඥයෙකු වූ රනේ දෙකාත්ගේ (René Descartes) « දර්ශනවාදයේ මූලිකාංග » නම් කෘතියේ එන සුප්‍රකට කියමනක්. «මම හිතමි. එනිසාවෙන්  «මම» වෙමි.»  (Je pense, donc je suis). බටහිර දර්ශනවාදයට පාර කැපුණු මේ වගන්තිය නොහොත් සිද්ධාන්තය හරහා බටහිර නාමකරණයක් සහිත වින්සන්ට් නැමැත්තා ලංකාව නම් වන ගෝත්‍රික සන්දර්භයක ස්ථානගත කිරීම රුවන් එම් ජයතුංග විසින් සිදුකෙරෙන සවිඥානික සාහිත්‍යයික මැදිහත්වීම ලෙස මා සලකනව.  පිටු සියයක් ඉක්මවා යමින් දිවෙන කතා ශරීරයේ හැඩතල තීන්දු කෙරෙන්නේ මෙකී මූලිකම වැකියෙන්.   බටහිරදී විජයග්‍රහණය (Vincent) වන නාමකාරණයක් රුවන් එම් ජයතුංග ලංකාව තුළ විජයග්‍රහණයට නතු කරන්නේ මනෝ ව්‍යාධියේ දිග පළල තහවුරු කරන්නට බව දැන් ඉතින් පැහැදිලියි.   (ඩොක්ටර්  මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය නන්නත්තාර කර ගත්තෙ ඇයි? – මංජුල වෙඩිවර්ධන )

 මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ මහසෙන් ද සිල්වා   (කැන්සාස් – එක්සත් ජනපදය )  පෙන්වා දෙන පරිදි භින්නෝන්මාදයෙන් පෙලෙන රෝගීන් තුල මනස් ඍෂ්ටි පහළ වේ. වින්සන්ට් ලංකාතිලක තුල මතුවූ මනස් ඍෂ්ටියකි මේ. 

දහසක් ලෙඩුන් මිය ගිය මේ ඇඳ මත මම වැතිරී හිටියා. මගේ ශරීරය කෙට්ටු වෙලා. ඇටකටු ගොඩක් වගෙයි. දුෂ්කර කි‍්‍රයාවේ යෙදුණු සිදුහත් කුමාරයාගේ නැත්තම් බෙල්සන් කඳවුරේ යුදෙව්වෙකුගේ වාගේ. කරාතියෙව්ගේ අවංක හිත, ලෙවින්ගේ වෙහෙසට පත් නොවන දෑත්, මොනාලිසාගේ දෑස්, මික් ජගර්ගේ දෙතොල්, ට්රැවොල්ටාගේ කොණ්ඩය, මේ සියල්ලේම සංකලනය මගේ දෑස් ඉදිරියේ මැවුණා. මොහොතකදී මහා ධාරානිපාත වර්‍ෂාවක් එක්ක විදුලි කෙටුවා. දෑස් නිලංකාර වුණා. අඳුරු අහසේ කඩතොළු ආකාරයේ ඉරි වරින් වර මතුවුණා. මහා වර්‍ෂාව එක්ක විශාල සුනාමියක්. ජල කඳ පොල්ගස් තුන හතරක් උසයි. මහා තාප්පයක් නැත්තම් ප‍්‍රාකාරයක් වාගේ. ගෙවල් දොරවල් යටකරගෙන ජල කඳ ගලාගෙන ගියා. පොළවේ ගලාගෙන ගිය මුහුදු ජලය යළිත් මුහුද කරා ඇදී ගියා. අහස එළිය වුණා. වර්‍ෂාව නැවතුණා. සියල්ල සන්සුන්. යළිත් වරක් සූරියකාන්ත මල් පිපුණ ගොවිපළ මගේ දෑස් ඉදිරියේ. මම දැක්කා පිණි මුවෙක්. මට දුකක් හිතුනා, ඩේව් ඌව වින්චෙස්ටර් රයිෆල් එකෙන් බිම දායිද කියලා. ඩේව් තුල දඩයකරයෙකුත් ඉන්නවා.   ඩේව් රයිෆලයෙන් ඉලක්කය ගත්තා. මම දුටුවේ ඩේව් නොවේ මයිකල් ව්‍රොන්ස්කි.

මනස් ඍෂ්ටිය සමගින් වර්තමාන සමාජයේ යථාභූත පැතිකඩක් මානසික රෝගියා දකියි. 

ජීවිතය මහාමාරිය වගේ ඒක දැක්කේ කැමූ විතරක් නෙවෙයි. මමත් දැක්කා. ගඳ ගහන විෂබීජ පතුරන ජීවිතයක් මේක. අපේ නෛසර්ගික හුදකලා බව විතරක් නොවෙයි ආත්මාර්තකාමීත්වයත් පෙන්නුම් කෙරෙනවා. ඔරාන් නගරයේ වාසීන් වගේම අපි හැමෝම මහාමාරියෙන් යටවෙලා. ඩොක්ට තිස්ස ඔරාන් නගරයේ දොස්තර බර්නා රිය වගේ මහාමාරියට බෙහෙත් කරනවා. ඒත් හැමතැනම මහාමාරිය පැතිරෙනවා. අපගේ අධ්යාගත්මය ක්ෂය වී යනවා. සෑම තැනකම මීයන්. උන් ජීවිතවල කුණු සෑම දිශාවකටම ඇදගෙන යනවා.    ටෙනිසන්ගේ පද්ම භක්ෂබකයෝ කවරහුද? පද්මයත් පුෂ්පයත් නටුවෙන් ගෙන අනුභව කළ හැක්කේ කාටද?ටෙනිසන් ව්යාංකගයෙන් කියන්නේ කවුරුන් ගැනද? මගේ හිත ව්යාකකූල වෙලා. 

. මිනිස්සු අද්භූත දේ වලට කැමතියි. ඒ  කියන්නේ මිස්ටික් දේ වලට ඇල්මක් තියනවා. මිනිස්සු ඇලෙක්සෙන්ඩර් ෆ්ලෙමිං පෙනිසිලින් හොයාගත්තහම පුදුම වුණේ නැහැ අමුතු පරා්නේතිහාර්යක් බලන්න වගේ ඒ පස්සේ දිව්වේ නැහැ. මොකද එතන ගුප්ත බවක් තිබ්බේ නැහැ. පෙනිසිලින් ෆෝමියුලා  එක ඇලෙක්සෙන්ඩර් ෆ්ලෙමිං  පැහැදිලි කළා. ඒත් සායි බබා අළු මවනවා කිව්වහම මිනිස්සුන්ට අද්භූත බවක් තියනවා. එතන අළු මැවීම ගුප්තයි. මිනිස්සු පෝලිං ගැහිල යනවා.  එතන ෆෝමියුලා එකක් නැහැ. ඇත්තේ කඩතුරාවකින් වසාපු ගුප්ත බව විතරයි.   ඩොක්ට මගේ මනසේ නිරවුල් බව ගැන සොයනවා. බලන්න අවට ලෝකය දිහා. මිනිස්සු මුලා වෙලා. මිථ්යාකවට යට වෙලා. මේ නූගත් අට වසරට ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු නොවෙයි. විශ්ව විද්යාල උපාධි තියෙන හොඳට රටතොට ගැන දන්න මිනිස්සු. මොලය විසිවන ශතවර්ෂයේ ඒත් හදවත ගල් යුගයේ.  ඕනෑම බොරුවක් තර්ක විතර්ක නැතුව පිළිගන්නවා. මිනිස්සුන්ට විචාර බුද්ධියක් නැහැ. හිතන්නන් වාලේ හිතනවා. කියන්නන් වාලේ කියනවා. අල්ලපු ගෙදර එකා විශ්වාස කරන නිසා මාත් විශ්වාස කළ යුතුයි කියලා හිතනවා. ස්වාධින චින්තනයක් ඇත්තේම නැහැ. ස්වාධීන චින්තනයක් තියෙන්න බැහැනේ. ඉස්කෝලේ බාලාංශ පන්තියේදීම ස්වාධීන කුතුහලය, ගවේෂණය, නිර්මාණශීලි භාවය මොට කරලා දානවා. විශ්ව විද්යායලයෙන් එළියට එන්නේ ගිරා පෝතකයෝ. කටපාඩම් කරගත්ත දේ වමාරනවා. ඒ ගැන තර්කානුකූලව හිතන්නේ නැහැ. මේ මිනිසුන්ගේ මනස නිරවුල් කියලද ඩොක්ට හිතන්නේ?  ( මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය” )

විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍ය නීල් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසන පරිදි මානසික සෞඛ්‍යයෙන් තොර සෞඛ්‍යයක්‌ මෙන්ම මානසික සෞඛ්‍යයෙන් තොර සංවර්ධනයක්‌ද නැත. දත් ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පවා අපේ රටේ වෛද්‍ය පීඨයක්‌ තිබේ. එහෙත් මොළය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමට වෛද්‍ය පීඨයක්‌ තබා විද්‍යා පීඨයක්‌වත් නැත. අද රාජ්‍ය මට්‌ටමින් පවා මොළයට දක්‌වන්නේ අඩු සැලකිල්ලකි.  එවැනි සමාජයක මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය යනු  සමාජය ඉදිරිපිට තැබූ කැඩපතකි.  නමුත් කැඩපත දෙස බැලීමට  අප බිය වෙමු. 

 වින්සන්ට් ලංකාතිලක මානසික රෝගියෙකි. නමුත් ඔහු යථාර්ථයට වඩාත් සමීපය. සමාජ යථාර්ථ‍යේ විවිධ පැතිකඩ වින්සන්ට් ලංකාතිලක දකියි.  සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන සහ ආගමික ව්‍යයසනයන් ‍හේතු‍කොට ‍ගෙන මිනිසා පත්ව ඇති අභාග්‍යම  තත්ත්වය මානසික රෝගියා නිරෝගී මිනිසුන්ට පෙන්වා දෙයි. නමුත් නිරෝගි මිනිසා වින්සන්ට් ලංකාතිලකව ග්‍රහණය නොකරයි. ඔවුන් ගේ නිර්ණායකයන් අනුව වින්සන්ට් ලංකාතිලක වූ කලී බැහැර කල යුතු සත්වයෙකි. 

Ectopic Pregnancy හෙවත් බහිෂිකේතනක ගර්භණීභාවය

October 13th, 2016

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග 

ඉතා තද බඩේ කැක්කුම නිසා වාට්ටුවට ඇතුලත් වූ කාන්තාවගේ මුත්‍රා පරික්‍ෂා කරන ලෙස මම හෙදියට කීවෙමි. මගේ සැකය තීව්‍ර කරමින් ඇය ගැබ්දැරි  බව මුත්‍රා පරීක්‍ෂණය දෙස් දුන්නේය. 

ඇයගේ යෝනි පරීක්‍ෂණයේදී ගැබ් ගෙලට යටින් ප්‍රතිරෝධයක් මෙන්ම ග්‍රීවය ඔසවන විට වේදනාව අධික වේ. කාන්තාව මලානිකය. ඇයගෙ රුධිර පීඩනය පහත බසී. ඇස් යට සුදුමැලිය. ඇයගේ උදරය පිම්බී තිබේ. අභ්‍යන්තර රුධිර වහනයේ සලකුණු දක්නට තිබේ.  තවත් බලාගෙන සිටි නොහැක. අප වහාම ඇයව ශල්‍යාගාරයට ගෙන ගියෙමු. 

ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් තිබුනේ නම් මගේ රෝග නිර්ණය නිවැරදි බව මම අත් දකිනු ඇත. එහෙත් ස්කෑන් යන්ත්‍ර නොමැති යුගයේ අප රෝග නිර්ණය කලේ රෝගියාගේ රෝග ලක්‍ෂණ වලිනි. 

ruwan13101601

මම නිර්වින් දනය කල රෝගී කාන්තාවගේ උදර කුහරය විවෘත කලෙමි. උදරය පුරවා ලේ පිරී තිබේ. රුධිරය ඉවත් කරන ගමන් අප ඇයට රුධිර පාරවිළනය කලෙමු. 

මෙම කාන්තාවගේ ගැබ ඇතිවී තිබෙන්නේ ඝර්භාෂයේ නොව පැලෝපීය නාලයකය.  මෙම තත්වය Ectopic pregnancy  හෙවත්  බහිෂිකේතනක ගර්භණීභාවය ලෙස හැඳින්වේ. 

මම පුපුරා ගිය පැලෝපීය නාලය සොයා ගත්තෙමි. එතනින් නැවුම් රුධිරය වහනය වෙයි. වහාම කැට්ගට් යොදා රුධිර වහනය මම නවතා දැමුවෙමි. මේ අතර අප සිව් වන රුධිර පයින්ටුවද ඇයට ලබා දුන්නෙමු. රුධිර වහනය නවතා දැමූ මම උදර කුහරය මසා ශල්‍යකර්මය අවසන් කලෙමි. 

රෝගී කත  ගේ තත්වය දැන් ස්ථායීය. ඇය රෝහලට ඒමට තව පැය දෙක තුනක් ප්‍රමාද වූයේ නම් මේ කාන්තාව මරණයට පත් වනු නිසැකය. සුපුරුදු ලෙස අප ජීවිතයක් බේරා ගත්තෙමු. ඇය කවරෙක්ද කොහෙන් ද කියා අප නොදත්තෙමු. රෝගියා කවරෙක්ද ඇයගේ තරාතිරම, ජාතිය ,ආගම අපට වැදගත් වූයේ නැත.  ඇය අපගේ රෝගියෙකු වූ අතර අප අපගේ රාජකාරිය කලෙමු. 

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Polls phobia

October 13th, 2016

Editorial Courtesy The Island

Prof. S. Ratnajeevan H. Hoole’s article on the opposite page today sheds light on the predicament of the National Election Commission (NEC), which has become a whipping boy for the incumbent government afflicted with what may be called polls phobia. The outspoken don calls the independence of the NEC, of which he is a member, into question. He deserves praise for having the courage to turn the searchlight inwards and also exposing the conceited politicians pretending to be great democrats.

Going by the manner in which the ruling party leaders trifle with the NEC members one may wonder whether a sinister attempt is being made to reduce the NEC, too, to an appendage of the government.

Elections are the lifeblood of democracy and no government has a right to postpone them for political reasons. The SLFP-led United Front government extended the life of Parliament by two years arbitrarily without elections until 1977 and, thereby, created a situation where the UNP obtained a steamroller majority which it abused in every conceivable manner. The replacement of the general election with a referendum in 1982 under the JRJ regime paved the way for the second uprising of the JVP, which tapped the public resentment to fuel its anarchical political project and plunge the country into a bloodbath. It is always counterproductive for a government to postpone elections as we have seen in the past and the present dispensation will have to pay a huge price for not respecting the people’s franchise.

The practice of politicians, especially those who are still wet behind the ears but full of themselves, summoning the NEC members according to their whims and fancies must stop forthwith. If they want to boost their burgeoning egos let them try some other method without inviting NEC members to meetings and keeping them waiting. Members of the so-called independent commissions should be treated with respect which they deserve. Strangely, numerous civil society outfits which took on the Rajapaksa regime with might and main to protect democracy—and rightly so—have chosen to ignore the blatant violation of people’s right to vote at present. It looks as though they thought ‘right or wrong it is our government’. They should be ashamed of themselves and stop pretending to be champions of democracy.

Since the much-vaunted electoral reforms are not likely to see the light of day in the foreseeable future, arrangements ought to be made to conduct the LG polls under the previous electoral system without further delay. The government must not be allowed to go on putting off polls indefinitely on the pretext of effecting electoral reforms. It is a pity that the self-castrated official Opposition and the Joint Opposition are not cranking up pressure on the government to respect the people’s franchise the way they should.

Prof. Hoole argues that in the present scenario the NEC deciding to go for LG polls can be considered an option. He, however, says in the same breath: “Commission going for elections could lead to an embarrassing reversal by courts but trying for the right thing is what leadership is about. Indeed, decisive action by the Commission would give pause to those who think they can play with the people’s right to representation and make threats to a Commission.” The NEC member is to be commended for his lateral thinking, which we believe, is the way forward. His cogent argument will help silence the critics of the NEC, who are barking up the wrong tree.

Anyone who expects a government which fears elections to protect democratic rights of the people only hopes against hope. It is said that when a government fears the people there is liberty and when the people fear a government there is tyranny. A government that arbitrarily postpones elections does not fear the people!

An Independent Election Commission that doesn’t hold elections?

October 13th, 2016

By S. Ratnajeevan H. Hoole Member, Election Commission Courtesy The Island


I belong to the so-called Independent Election Commission. I do not know why they call us Independent because I do not see that word in any of the legal instruments that appointed us. That, however, is the perception of the public. They expect us to act independently and hold the long overdue local government (LG) Elections immediately. It is a normal expectation in a democracy.

In the meantime, many contradictory statements with different dates by the Minister for Provincial Councils and Local Government (Faiszer Musthapha), the President, and the PM, among many others, have added to the confusion. The Island editorial (13.10.2016) gives as reason “The entry of a new political force led by the Rajapaksas into the fray will make the situation worse for the ruling coalition” and bets its bottom dollar that “the government will postpone the mini polls indefinitely on the pretext of finalising electoral reforms.” The evidence seems to suggest that The Island is right.

The Joint Opposition periodically visits the Commission demanding LG Elections. Everyone outside the government blames us saying we are independent and must hold elections. The JO at a public meeting even accused our Chairman of being partial to the government. We are the punching bag.

The President however spelt out the exact nature of our independence when Economy Next (12.10.2016) reported that the President “warned secretaries of independent commissions that it was he who had appointed him [sic., them] and they should know their “limits” and must keep him informed,” adding that he had decided to speak out and take “stern action.”

At least on the Election Commission, our Secretary is appointed by us and not the President, and we are answerable only to Parliament, not to the President. We Commission Members accepted our positions believing we would be truly independent. We began saying we are an independent commission and will not be summoned by anyone except by Parliament, the only entity to which we report. We have progressively learnt otherwise, culminating in this Presidential threat.

With many things in Sri Lanka being illegal including the apparent sweeping under the rug of night club brawls, the threat is chilling. Worse, in that same Economy Next article, the President said, “military commanders who led a successful campaign to crush separatist Tamil Tiger rebels in May 2009 should not be humiliated by bringing them to courts.” In other words, total impunity and hero-status to those who butchered Tamil civilians in the tens of thousands. That is even more chilling.

Despite the threat of stern action, we must speak up in our newly threatened democracy. Signals of our Commission’s irrelevance have been coming for some time. On 14.09.2016 Minister Musthapha, with many speculative election dates in backdrop, invited us to his Ministry to discuss the LG Elections. We would not have gone but for his telling us that it is to meet the Cabinet Subcommittee on the Local Government Draft Election Act. Traffic as it is in Colombo, we ended up at Union Place at 4:00 PM for the 4:30 PM meeting, looking our best in our ties. (Mahinda Deshapriya of course has his own unique wardrobe!) Secretary H. T. Kamal Pathmasiri, served us good ginger tea and kept stalling us for more time for the Ministers to turn up. Minister Musthapha arrived at 6:30 PM by helicopter with nary an apology. Not one of the other Ministers on the Cabinet Subcommittee (Rishad Bathiudeen, Mahinda Amarasinghe, Mano Ganeshan, Rauff Hakeem, Sushil Premajayantha, Vajira Abeywardena, or Wijeyadasa Rajapakshe) turned up or sent us word that they would not come.

In the course of discussions when one of us was asked to draft an Act and give a timeframe for his work, the Minister said, “Yes, let’s set a time. The problem in this country is lack of discipline.” It did not seem to occur to him that it applied to his own tardiness and his cabinet colleagues’ too.

However, by the end of the meeting we had agreed to a careful timeframe for the LG Elections. Specific time allocations for required actions before elections can be held under the Local Authorities Elections (Amendment) Act of 2012 were agreed to – for the Delimitation Committee to do its work, for the Appeals Committee to hear and dispose of appeals, for translations, for the Survey General to map out the wards, and for the wards to be gazetted. For the first time since we took office in Nov. 2015, we had a date for the LG Elections – we would shoot for March 2017.

After that happy outcome, the Minister, effusive and expansive, said he was being blamed for the delay and asked if any of us thought so. He asked. So I told him that I thought so when Asoka Peiris (Chairman, Delimitation Committee) had promised to finish his work by 15.08.2016 and the Minister gave an unsolicited extension to 31.10.2016. The Minister readily came with the repartee to the effect: “I could see that Asoka Peiris was working with impossible dates and ruining his health. I wanted him to have a respite.”

In contrast to Faiszer Mutapha’s two-hour tardiness at the end of which he did turn up, worse was Prime Minister Ranil Wickremasinghe. He summoned us on 20 Sept. for a meeting at 5:30 PM with a Parliamentary Select Committee. We were told the meeting would be in Parliament’s Committee Room 3 and that one person was already there. We found the room; that one person there was our Commission Secretary. No Prime Minister. After much waiting and inquiry we were informed that the PM had gone out of Parliament without saying where, and was unlikely to be back. Not one word to us warning us not to wait or apologizing. We are taken for granted. We were effectively told we are nobodies. The meeting took place the next day but I had to be back in Jaffna after spending a good quarter of my monthly travel allowance on petrol, and, to stay within my allowance, I did not want to continue eating in tea boutiques and living in cheap government rest houses where bed-sheets are not changed. Besides, what guarantee that he would not abscond again?

That is the backdrop to the straw that broke the camel’s back on 12.10.2016 when The Island reported that “Minister Lakshman Yapa Abeywardena gave the country another surprise when he declared that the long overdue local government polls would not be held till June, 2017.” We are rightly angry when a Minister whose portfolio has nothing to do with Local Government makes such a pronouncement.

At the meeting of the Commission with representatives of parties on 12.10.2016, Chairman Deshapriya expressed our anger and promised that the matter would be on the agenda at next week’s Commission meeting (18.10.2016) after which we would make a press statement. I will say no more because he has asked me not to say anything until that Press Statement is agreed upon by the Commission.

For my part, I will press the Election Commission for LG Elections as soon as possible. It is a democratic right of the people. As I teach in my Ethics class for Engineers, often two rights are in conflict and we must establish a hierarchy to be able to choose. In this case, we have on the one hand, the 2012 Local Authorities Act, which is in force, and we need to wait for the provisions to be implemented and new wards demarcated. We have also pointed out defects in the Act. It was drafted in English and translated into Sinhalese and Tamil, making the claim that in case of conflict between the versions, the Sinhalese translation shall prevail. However, the mistakes are in the Sinhalese version. For example, it says representatives are elected to Districts (as in Parliamentary Elections) rather than to Wards (as in LG elections). So any LG election of representatives to Wards can be challenged. We have pointed this out to the PM, who has not bothered to make this simple amendment.

On the other hand, we already have boundaries demarcated – gerrymandered by the old government, it is widely alleged – and these have been gazetted by the present President. We also have the principle of democratic representation, which demands immediate elections. Importantly, the Local Authorities Elections Ordinance of 2005 in Article 25 says elections shall be held 6 months before the terms of office of members end. That deadline is long gone but it does not mean the clause is not operative. If you have to apply fertilizer at the beginning of every spring, just because you miss the beginning of spring does not mean you need to forego fertilizer all together. The Commission therefore has the power to announce elections.

We need to decide on the hierarchy of the two competing claims. Normally when a government goes about its business with bona fides, we must wait for the work of the government to run its course. But it is no longer clear that the delays are not deliberate – a) playing with the public by giving various dates for elections, b) treating the Commission with absolute nonchalance (not keeping appointments and not setting or paying salaries which took a year and a public protest to get it done), c) making an agreement with the Commission on a target date and having an unrelated minister make a contradictory statement, d) not making the simple amendments necessary for elections where members are elected to Wards and not Districts, and now e) having the President himself threaten Commissions.

Do we then wait in fear of unspecified “stern action” by the President and let people be deprived of their democratic right to government by their chosen representative? Or do we exercise leadership and hold elections using the wards gazetted by President Sirisena himself even if they are gerrymandered? If we are challenged, let the courts decide. A commonsense interpretation that I would expect of the courts of what is meant by “District” in a local government bill clearly means “Ward.”

The Commission going for elections could lead to an embarrassing reversal by courts but trying for the right thing is what leadership is about. Indeed, decisive action by the Commission would give pause to those who think they can play with the people’s right to representation and make threats to a Commission.

Chapter XIV A, Article 103 (2) defines the object of the Commission to be conducting free and fair elections and referenda. Postponing elections to suit the interests of one group may still allow free elections, but they will not be fair.

Duty free car permit racket, RTI law used to expose 20 MPs, new owners,Loss of revenue likely to exceed Rs 7 bn

October 13th, 2016

By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island

One-time head of the Customs Revenue Task Force Nagananda Kodituwakku yesterday revealed that 20 vehicles which had been imported by affluent persons using vehicle permits issued to sitting members of Parliament were registered by the Commissioner General of Motor Traffic.

Appearing on Sirasa ‘Pathikada’ anchored by Bandula Jayasekera, attorney-at-law Kodituwakku said that he had obtained all relevant information pertaining to importation of the vehicles as well as their registration from Customs and Commissioner General of Motor Traffic on the basis of Right to Information (RTI) Act.

Kodituwakku revealed the names of all 20 members of parliament who had sold permits as well as the buyers. He also mentioned the tax exemption received by new owners.

All members of parliament voted for the RTI Act in the wake of high profile campaign spearheaded by several NGOs.

Alleging that successive governments had allowed members to misuse duty-free vehicle permits, Kodituwakku asserted that the loss of revenue to the state could be over Rs 7 bn in case over 200 members of 225 member parliament sold their permits.

article_image

Kodituwakku

“Permits are available for Rs 25 mn in clandestine market. Each illegal import and registration deprives state of revenue amounting to Rs 33.5 mn.”

Responding to a query from Jayasekera, Kodituwakku said that members of the JVP parliamentary group hadn’t so far sold duty free car permits received by them. The JVP group comprises six, including two National List members.Kodituwakku asserted that in the wake of Sirasa revelation the JVP would think twice before selling its duty free permits.

The attorney-at-law castigated all political parties represented in parliament for unashamedly abusing duty free vehicle permits at the expense of national economy. The Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) could move courts against those who had abused duty free vehicle permits, Kodituwakku said.

In a separate interview with The Island, Kodituwakku emphasized that though only 20 vehicles, almost all Toyota Land Cruisers, had been registered so far, 70 vehicles were imported using duty free permits issued to members of parliament. The attorney-at-law pointed out that the identities of those who had bought the balance 50 vehicles could be revealed once they registered those vehicles.

“Thanks to RTI we can secure vital information without much trouble,” Kodituwakku said.

The former top customs officer said that he had an opportunity to meet Commissioner General of Motor Traffic and discuss the issues pertaining to illegal import of vehicles.

Kodituwakku said that he had to quit Customs in late 2001 and leave the country following the detection of three vehicles imported by two senior national cricketers and an influential businessman using duty free vehicle permits issued to a hotel down South. The then administration reacted angrily and brought immense pressure on the Customs to get rid of me, attorney-at-law Kodituwakku said. The lawyer named the three persons who had imported vehicles using duty free permits issued to the hotel.

An irate Kodituwakku said that he fled the country with the intervention of the British High Commission. Kodituwakku alleged that the then administration went out of its way to sabotage the inquiry with one of the wrongdoers causing serious trouble.

Kodituwakku said that the Sirisena-Wickremesinghe government had launched a high profile campaign against corruption. But the very government had allowed members of parliament to sell their duty free permits at the expense of the national economy.

In fact, the corrupt practice had been encouraged by successive governments to ensure members received funds to pursue luxurious lifestyles, Kodituwakku alleged.

He said the national economy needed a tremendous boost. The government couldn’t further delay taking, both short and long term tangible measures to enhance revenue to meet the deteriorating situation. There should be a comprehensive review of tax structure as well as perks and privileges given to various segments of the society, Kodituwakku said.

Responding to another query, the attorney-at-law explained ways and means of halting illegal vehicle imports when they (buyers of duty free vehicle permits issued to members of parliament) sought to open Letters of Credit at state owned or private banks.

Kodituwakku alleged that both major parties, the UNP and the SLFP as well as those who had been aligned to them were acting contrary to the laws of the country. Those who had vigorously campaigned for so called January Revolution should pressure the government to stop corruption.

Kodituwakku said that vehicles permits had been issued to MPs to make a killing as they had other means of obtaining a vehicle and in some instances two for their use.

Prez fires broadsideat CID, FCID and CIABOC

October 13th, 2016

Dr sarath obeysekera

I have written numerous articles about the need for a strong benevolent dictator .We now see the signs of such person being self-groomed .Even during our days of reins of kings there were strong rulers who build dams and dagobas .There may have been excessive forces used and it went well .

If the CID,FCID and CIABOS are not functioning independently president should remove them .If the Justice Minister fails to revamp the judiciary ,he should be replaced .If the minister for  law and order acts with a partisan agenda he should be sacked. If the Ports Minister keeps building a tallest a Christmas tree using public funds but neglects the port development he should be asked to “sail away”.

If the megapoiis talks about mega projects and no action seen he should be replaced .

If the environment is degraded vis a vis garbage treatment He should hand over the portfolio to more dedicated person .

If the Finance Minister is creating ripples in economy he should be “ devalued”

If the transport minister cannot solve traffic problems he should be “transported” back to where he was. If the minister of plantation cannot revive tea industry he should be “ planted “ somewhere else .

If sports minister is hitting”sixes” about sports he should be sacked to “run “ a marathon and get out .

If the education minister behaves like he is in playschool he should be sent to “ kindergarten “

Finally Ministers in charge of Strategic Development spearheading “ETCA” should be handed over to “ GMOA “ for crucifying .

Minister in charge of Tourism should go on retirement and hand over to a younger more dynamic person .

If Media minister wants porno in TV setations he should be sent to “pole vaulting “

Only minister who holds Fort bravely is the young Petroleum Minister who should be bit “refined “ to do better

Last  resort is to give more powers to governess of Central Province who will see the future clearly due to her knowledge horoscopic affairs and get her to run the country ??

God save the King

Dr sarath obeysekera

 

The political blind-spot

October 13th, 2016

Darisha Bastian Courtesy FT


dft-17-6

In September 2015, a furore erupted when President Maithripala Sirisena decided to take his son to the UN General Assembly session in New York

dft-17-7

During the visit, the President’s son also sat in on arguably Sri Lanka’s most important bilateral on the sidelines of the UNGA session with Indian PM Narendra Modi

dft-17-8

Earlier this month, Prime Minister Ranil Wickremesinghe attended the India Economic Summit with former Central Bank Governor Arjuna Mahendran in tow

When it comes to excesses of friends and family, do President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe have what it takes to shut it down? Or will they stake the survival of their Government on a desire to protect their own? 

Maithripala Sirisena has a problem that pre-dates his presidency. It’s a ‘problem’ that first manifested on the white sand beaches of Passikudah in February 2013. The sequence of events bore uncanny resemblance to the events at a popular nightclub in Union Place, Colombo last weekend. A perceived slight led to a vicious assault by a gang of unruly, inebriated boys, led by the son of powerful minister in President Mahinda Rajapaksa’s Cabinet. The victim, who was critically injured in the assault was the son of DIG Ravi Waidyalankara, then in charge of the Batticaloa area. Waidyalankara, now a Senior DIG, presently heads the Financial Crimes Investigation Division (FCID) that is probing some of the biggest corruption cases against leaders of the Rajapaksa Government.

h

The Passikudah case took a predictable turn. Thirteen boys, including Daham Tharaka Sirisena, the son of then Health Minister Maithripala Sirisena, were arrested on assault charges by the Kalkudah Police and granted bail. The suspects were granted bail even though the victim of the assault was still in ICU, being treated for critical injuries. The 13 suspects faced a single Court date one month later, with the Valaichenai Magistrate giving an order to have the case transferred to a Mediation or Reconciliation Board, a quasi judicial body that ‘settles’ minor disputes. Out of the glare of the public eye, the assault case fell off the radar. There was speculation that the Waidyalankara family was reluctant to pursue the case too vigorously, given the political climate prevailing at the time.

In his first remarks to the press about the incident at Passikudah, then Minister Sirisena adopted a ‘boys will be boys’ approach. “Boys fight on beaches, this is a normal thing. It was not as if the other person involved was just meditating on the beach,” he said dismissively at a media briefing a few days after the alleged assault. Privately, the Health Minister adopted a different approach. Over the telephone, Sirisena advised his son to go to the Kalkudah Police station with the officers who had arrived on the scene. The Minister then travelled to Batticaloa. One of his first stops was to the Batticaloa hospital where the DIG’s son was receiving treatment in the ICU. There the Health Minister expressed his regrets to the DIG and the victim about his son’s conduct, and promised that the injured young man would receive the best possible treatment at the Government hospital. Sirisena promised that the Police would be free to take any action they wished to against his son and his friends.

But events that followed would tell a different story. Medical reports were obtained indicating that the 13 suspects were not under the influence of alcohol. Statements given to the Police by the suspects said that the DIG’s son had provoked the boys by getting aggressive. Eye-witnesses on the Passikudah beach, and the victim himself, contradicted this claim.

Last weekend, history seemed to repeat itself.

Nightclub brawl

Much of the information surrounding the attack on the Clique nightclub last weekend remains murky and unverified. CCTV footage shows several attackers but none of them match the description of the President’s son. Venue Manager of Clique, Christopher Kern claimed in a video released earlier this week that a group had smashed up the front of the club and inflicted some injuries, but vehemently denied the presence of a “VVIP’s son” during the attack. Dismissing those claims as rumours, Kern said such speculation would be damaging even to business operations of the club.

According to sources close to the management of Clique, Daham Sirisena and his friends, including a group of boys from Polonnaruwa, had arrived at Clique last Saturday night. The President’s son had been permitted entry with his bodyguards from the Presidential Security Division (PSD). The club was full that night, and security was reluctant to let the large group of men who had accompanied the President’s son entry into the premises. However, following an intervention by top management, the group was allowed entry on a staggered basis. A short while later, the President’s son, his PSD guards and most of the group that entered with him left the club. It was a few hours after their departure that the attack took place.

Multiple sources confirmed that the President’s son was not present at the time of the assault, and that the attackers were not members of the PSD. CCTV footage appears to corroborate these claims. They had however allegedly been part of the group that entered the club earlier that night with Daham Sirisena, reportedly young men from the Sirisenas’ home district of Polonnaruwa. In any event, the incident at the Passikudah beach in 2013 and this latest altercation at a nightclub in the capital seem to indicate that the President’s son runs with a dangerous crowd.

Reports have also surfaced, unconfirmed by the President’s Office so far, that Daham Sirisena’s PSD guard has been removed on the orders of President Sirisena himself. Attempts to reach Presidential aides to confirm the reports failed yesterday. The President and his wife Jayanthi were in Thailand on an official visit when the incident at Clique took place. Yesterday, Deputy Minister of Media Karunaratne Paranavithana told the weekly Cabinet briefing that President Sirisena had ordered separate inquiries into the attack on the nightclub by the Police and the PSD.

The lack of arrests so far, four days after the attack and in spite of video footage, is spurring speculation of high-level political involvement in glossing over the case. Social media posts about the incident almost universally denounce President Sirisena for failing to take action against his son, despite repeated misdemeanours. Public outrage is also apparent on the Facebook walls of many Government Ministers over the nightclub brawl. The lack of an official response from the President’s Office regarding the incident, either confirming or denying the claims that Daham Sirisena was involved or implicated in the incident, is fuelling speculation and public anger.

First fears

When Maithripala Sirisena was picked as the Common Opposition candidate to stand against Rajapaksa in the 2015 presidential election, there were only two major concerns about his past that were raised in the first flush of his exit from the ruling Government. One concerned the conduct of certain family members engaging in business in his home district of Polonnaruwa. The other concerned the unruly conduct of his son Daham and Sirisena’s continued tolerance of his antics. Within months, both these fears were confirmed and President Sirisena’s family baggage threatened to sully his presidential legacy. Badly discrediting Sirisena’s claims about ending family rule in Sri Lanka, his sibling took over arbitrarily as the Chairman of Sri Lanka Telecom and his son Daham would begin to assume an important place in State affairs.

In September 2015, a furore erupted when President Sirisena decided to take his son to the UN General Assembly session in New York, and permit him to sit with the official Sri Lankan delegation inside the main hall. With Daham Sirisena occupying one of six seats reserved for the Sri Lankan delegation inside the chamber, Lankan Envoy to the UN in New York, Dr Rohan Perera had to sit the session out. During the visit, the President’s son also sat in on arguably Sri Lanka’s most important bilateral on the sidelines of the UNGA session with Indian Prime Minister Narendra Modi. The only other official of note in the room during the bilateral meeting was Foreign Minister Mangala Samaraweera.

Quizzed about his decision to include his son on the Lankan delegation by the BBC’s Sinhala Service in an interview earlier this year, President Sirisena trotted out a cryptic response. The decision was centred on ‘humanity and a father’s love for his son’ that he said only parents with children could understand. There was plenty of room for Daham Sirisena on the delegation to the UN, the President averred, even though Sri Lanka’s top diplomat in New York had to be shunted aside to make room for the presidential offspring.

New York take II

Last month, President Sirisena attended the UNGA in New York for the second time in his tenure. A little-known fact is that Daham Sirisena also travelled to New York again this year. In 2015, official photographs were released of President Sirisena’s visit to the UN which heavily featured his son. This year, officials wisened up. Daham Sirisena did not feature in any of the official photographs released by the President’s Office. Furthermore, members of the Sri Lankan delegation would only see the President’s son occasionally, at breakfast. The rest of the time, he made himself scarce. With the First Lady skipping the New York visit even this year, President Sirisena appeared to have picked his son to accompany him again. Away from the glare of the media and official photographers, the controversial presidential offspring continues to accompany his father to important State and diplomatic events to which access is usually limited.

Having assumed office on a wave of public anger over the excesses of the former ruling family and their ubiquitous interference in affairs of State, it is ironic that President Sirisena does not read the signs. Lately President Sirisena has taken on the role of ‘moraliser-in-chief’, expressing dismay at the drinking habits of Sri Lankan women and advocating corporal punishment with ‘stingray tails’ against the bra-throwing, culture-eschewing masses at a musical show last year. Yet somehow, the moral codes the President is advocating for the rest of the island’s citizens do not seem to extend to his own children. Or worse still, President Sirisena’s hold over his son is tenuous at best.

As far as the political leadership goes, he is not the only one with a blind spot either.

The Premier and the ex-Governor 

Earlier this month, Prime Minister Ranil Wickremesinghe attended the India Economic Summit with key ministers and former Central Bank Governor Arjuna Mahendran in tow. The former Governor has been appointed Head of the Five-Year Economic Planning Unit run by the Premier’s Office. Mahendran’s continuing presence in the economic sphere has been public knowledge for some time, but his appearance in India during a high-level engagement implied the Government’s continued tolerance of the controversial official in key economic matters.

A COPE report on the Central Bank Bond controversy will be made public over the next two weeks, and by all accounts contains a damning indictment against the ex-Governor and his role in the scandal that rocked the financial sector last year. Arjuna Mahendran’s presence on the Prime Ministerial delegation also comes in the backdrop of windfall profits recorded by Perpetual Treasuries, the primary dealer that trades in Government bonds that is associated with the former Governor’s son-in-law. In an official declaration issued last month, Perpetual Treasuries shocked the markets again with its whopping post-tax profit of over Rs. 5 billion in the year ending March 2016. The firm has courted controversy repeatedly, even during the term of the Rajapaksa Government when opposition members now in the ruling coalition claimed the company was responsible for problematic transactions on the stock exchange and financial markets.

Yet, in a strange twist, when the Government-sponsored Sri Lanka Investment Summit was held in Singapore in March this year, with former Governor Mahendran taking the lead, Perpetual Treasuries was named as one of the lead sponsors of the summit. Independent analysts argue that Mahendran may have cost the United National Front an outright majority in Parliament in the August 2015 election. At the time, the alleged bond scam was the only major controversy to plague the ‘Yahapalanaya’ administration, which was riding high after the successful passage of the 19th Amendment. Analysts claim the UNF lost a minimum of five to a maximum of 10 seats in the August 2015 election because of inaction against the Central Bank Governor over the alleged bond scam.

Prime Minister Wickremesinghe’s “Mr Clean” image takes a severe beating each time he is seen to be tolerant of controversial officials like the ex-Central Bank Governor. An astute political analyst himself, the Prime Minister cannot be ignorant of public disdain for Mahendran, and what his survival as Head of the Central Bank for a year after news broke of the alleged bond scam had cost the Government. But when it comes to the former Central Bank Governor, Prime Minister Wickremesinghe is hampered in his judgment by a major blind-spot.

Lessons from Rajapaksa

The decline and fall of Mahinda Rajapaksa holds valuable lessons with regard to ignoring the damage inflicted upon political legitimacy by the excesses of family members and cronies. Drunk on power and deluded by his own invincibility, Rajapaksa repeatedly underestimated public indignation about the excesses of his family, particularly his youngest sibling Gotabaya and his three sons.

Mahinda Rajapaksa, the shrewd politician, allowed himself to be swept up in the nationalism advocated by Gotabaya Rajapaksa and Sinhalese hardliners in his Cabinet, alienating minority communities almost entirely by the end of his nine-year reign. Being blinded by love for his family and his desire to keep them close cost Rajapaksa dearly at the January 2015 election. Tamils and Muslims voted en masse for his opponent, after the Rajapaksa regime turned a blind-eye to the rise of ethno-religious fascist groups in the country that were posing serious threats to the security of ethnic and religious minorities.

In the January 2015 presidential election, former President Mahinda Rajapaksa, fighting the battle of his life against an unlikely opponent and former ally, tried to exploit the history between DIG Waidyalankara and presidential candidate Sirisena. The Rajapaksa campaign tried hard to convince the Police official to allow his son to tell his side of the Passikudah tale on state media, to discredit Sirisena, whose campaign platform was focused on cleaning up Government and ending family rule in Sri Lanka. The victim, Asela Waidyalankara, refused to be used as a political pawn, after his attackers had evaded justice under President Rajapaksa for nearly two years.

The DIG’s example

Convinced that the enmity between the Waidyalankara family and Sirisena ran deep, the Rajapaksa Government transferred DIG Waidyalankara as the officer in charge of Jaffna early in the presidential election campaign.

With the TNA endorsing the Opposition candidate, the northern vote was likely to break overwhelmingly in favour of Sirisena. The Rajapaksa campaign felt that placing a Police officer with a natural antipathy towards Maithripala Sirisena would be useful both in the run up to the election and on polling day, when certain measures would be taken to disenfranchise or disrupt voters in the Northern Province. They were gravely mistaken. DIG Waidyalankara became a force to reckon with in the Jaffna District during the presidential election. Careful not to rile the authorities in Colombo, Waidyalankara worked to keep the peace in Jaffna during the polls campaign.

Predictably on election day attempts were made to block voting in several electorates in Jaffna. When large trees were moved across roads to obstruct vehicular traffic on the way to polling booths, reportedly by the military, DIG Waidyalankara used Police personnel to clear the obstructions. After a minor grenade explosion near a polling booth in Point Pedro, Waidyalankara dispatched Police mobile units with loudspeakers to assure voters that the security situation was under control, and polling was continuing peacefully. In other words, as he discharged his duties in that make-or-break election, the senior Police official managed to rise above the personal. In doing so, he may have played a pivotal role in safeguarding the integrity of the Jaffna vote. After watching the Rajapaksa Government’s excesses over the past nine years from a unique vantage point, the DIG may have decided that some battles were bigger than his own.

President Sirisena and Prime Minister Wickremesinghe owe it to officials who have shown integrity and courage in the face of tremendous risk, to rise above their own personal prejudices. To their voters, they promised an end to family bandyism and crony capitalism that benefited only the ruling elite and their near and dear. On the campaign trail and with their victory in successive elections, the ruling coalition gave the people reason to hope again in the promise of corruption-free governance and a society free from fear and oppression. Hope is a flickering flame, and in light of Sri Lanka’s political history, it is easily extinguished. Over the past two years, every step forward by the ruling coalition on reform and re-establishing rule of law has been matched with three steps back. The trajectory is frustrating and disillusioning. In light of moves to draft a new constitution, and a referendum on those proposals that must surely follow, the current path is also fraught with danger for the UNF coalition.

Nearly two years on, the shine has worn off considerably for the Yahapalanaya Government. A sense of betrayal is mounting, as Government leaders renege on their campaign pledges to alter the country’s political culture and fail to act on corruption within their own ranks.

The fall of the Rajapaksa regime is proof positive that no Government is too big or too strong to fail. The ruling coalition and the two leaders at its helm would do well to learn from recent political history. If their blind spots turn into Achilles’ heels, there will be no coming back.

We knew war heroes cannot be given electric chair – Nalaka Thero

October 13th, 2016

විදුලිපුටුව ක්‍රියාත්මක නොවන බව දැනගෙන සිටි බව පූජ්‍ය බෙංගමු‍වේ නාලක

We will give Mahinda an unforgettable gift on birthday – Udeni

October 13th, 2016

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හා හිටපු හමුදා ප්‍රධානීන් කිහිප දෙනෙකු අධිකරණයට ගෙනයාම ගැන මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඊයේ හදිසියෙන් අවධි වූ අයෙකු ලෙස කතා කළ බව මහරගම නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපතිනි කාන්ති කොඩිකාර මහත්මිය පවසයි.

This’s not a profit, it’s a robbery – Ulapane Thero

October 13th, 2016

මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාම මගින් සිදු වූයේ රාජ්‍ය මුදල් මංකොල්ල කෑමක් බව දුෂණ විරෝධී පෙරමුණේ සභාපති පූජ්‍ය උලපනේ සුමංගල හිමි පවසයි.

Sri Lanka’s Dilemma under Hillary Clinton presidency

October 13th, 2016

By Daya Gamage – Asian Tribune Foreign Affairs Note – Courtesy Asian Tribune –

Washington, D.C. 12 October (Asiantribune.com):

Two weeks before the total defeat of Sri Lanka’s Tamil Tigers on 18 May, 2009, US secretary of state Hillary Clinton was forcing the hand of the IMF and cabinet office of US Treasury Department to suspend all monetary assistance to Sri Lanka, revealed in a sensitive e-mail that went through her (illegally-kept) private server.

Secretary of State Hillary Clinton meets with Sri Lanka foreign minister G.L. Pieris May 2012

Her action was to twist the arm of the GSL to declare a ceasefire to let the Tiger leaders go scot-free to use the LTTE a pressure group to effect changes in Sri Lanka. Sri Lanka learned a bitter lesson in July 1987 during the Vadamaratchi Offensive when GSL military was nearing the total defeat of the Tigers India’s intervention gave a lease of life to the outfit.

Clinton’s endeavor corresponded well with what state department deputy assistant secretary Mike Owens declared on 6 May 2009 at a special media gathering in Washington that the LTTE was the result of Tamil grievances and that Washington was working ‘behind-the-scene’ to work-out a ceasefire, when he went on to say Washington was contemplating ‘what to do with the leadership of the LTTE.”

In an interview given to The Guardian 23 October 2007, Senator Hillary Clinton who was seeking Democratic nomination for president, reiterated – signaling Tamil Tigers- that one “can’t lump all terrorists together. And I think we’ve got to do a much better job of clarifying what are the motivations, the raisons d’être of terrorists.”

Washington Times, on April 27, 2009, editorial captioned ‘Clinton & self-styled peacemakers obstructing Tiger defeat ‘editorially questioned as to why Secretary of State Hillary Clinton obstructing the GSL.

Hillary Clinton is now positioned to become the 45th president next January defeating real estate entrepreneur Donald Trump at the December 8 election.

What is Sri Lanka’s dilemma under President Clinton given her track record on Sri Lankan issues:
During the official pronouncements, Washington could not conceal its developed mind-set on Sri Lanka’s national issues, the place the LTTE occupied in both America’s foreign-policy agenda and the hearts of the minority Tamils, how the Tamil lobby was successful in shaping the (Clinton) State Department narrative, the impact the bloody insurrection has had toward the rearrangement of Washington policy planks, which facilitated the (former LTTE) global activists and their organizations within the Tamil diaspora to acquire a special place—a somewhat dignified one in thehalls of power of the West—as the sole voice of Sri Lanka’s Tamil population that the Rajapaksa administration failed to bring into the national framework immediately after the domestic defeat of the Tigers.

Interpretations to the then secretary of state Hillary Clinton’s inner feelings of a possible defeat of the Tamil Tigers and, if such a scenario emerged, what consequences the Sri Lankan state should face reflected in a sensitive State Department cable that went through Clinton’s unprotected e-mail server in early May 2009.

Subsequent developments clearly showed how the LTTE struggle consolidated within the Tamil diaspora, which paved the way toward the emergence of a global diplomatic movement—intentionally or not—facilitated under the tutelage of Clinton and her liberal staff in Washington and Colombo.

US Maneuvers: On May 6, 2009, twelve days before the war ended, with the total defeat of the LTTE with all the leaders killed, the State Department convened a special media event in Washington, presenting one of Clinton’s deputy assistant secretary of State for South Asia to make significant announcements about the crucial developments in Sri Lanka.

While announcing the measures taken by the USG toward the surrender of LTTE cadre and the protection of the unarmed civilians within the battle zone, the deputy assistant secretary Mike Owens made the following significant pronouncements for the GSL to hear loud and clear:

“We, of course, have designated the LTTE as a terrorist organization, and we certainly have no sympathy for some of the things that they’ve carried out, but I think you do have to ask a very legitimate question: Why did they have a following in the beginning? And I think it’s because some in the Tamil community do have legitimate grievances.

“If the government of Sri Lanka does attack the safe zone and large numbers of civilians are killed: Certainly, there would be consequences, and we’ve made it very clear to the leadership of the government of Sri Lanka there would be strong consequences if that occurred.

“I would emphasize that we believe the Diaspora, the Sri Lankan Diaspora, and particularly the Tamil Diaspora in North America, in Europe, elsewhere, has a very important role to play in this. They should, I hope, be speaking out in terms of what they envisioned for Sri Lanka in a post-conflict scenario. They have an important voice in that process.”

What Mike Owens, who a couple of years before served in the US diplomatic mission in Colombo, spelled out were clear policy planks: that the LTTE clearly represented the grievances of the 11 percent minority Tamil community in Sri Lanka, and that the USG clearly believed that those grievances gave birth to the movement. Despite the USG designating it a terrorist movement, the insinuation was that it was unable to allow such an organization, which represents the Tamil voice be totally silenced. It is in this context that the GSL was warned not to use its fire power to harm the unarmed civilians; if it did, it would negate Washington’s effort to find out “what to do about the leadership of the Tigers.”

This was the similar sentiment Senator Clinton expressed to The Guardian in October 2007.

If the sole endeavor was to protect the unarmed civilians and facilitate them to move out of the battle zone, Mike Owens wouldn’t have used the following terminology. This sounded like simultaneous efforts to protect the civilians—threatening the GSL to retreat from its offensive position—and facilitate the removal of the top LTTE cadre from the battle zone:

“We are trying quietly — and I can’t talk too much about this– but we are trying quietly behind the scene to find a way to bring an end to the fighting. It’s very difficult to see exactly how that’s going to happen, but we think there are a couple of elements that need to be involved, and we need to find a way for the LTTE to surrender arms possibly to a third party in the context of a pause in the fighting, to surrender their arms in exchange for some sort of limited amnesty to at least some members of the LTTE and the beginning of a political process.”

Clinton Never Wanted LTTE Defeated: The US Department of State’s—highly impartial and non-partisan watchdog—Office of Inspector General found fault on May 25, 2016, with Hillary Clinton for the use of a private e-mail server, which contained sensitive material during the time she was secretary of state.

In one of the sensitive e-mails clearly depicted that secretary of state Hillary Clinton intervened in early May 2009 to bring impediments to the government of Sri Lanka when it was clear to her the Tamil Tigers’ imminent defeat.

She wanted the IMF to immediately suspend funds to Sri Lanka. An e-mail, dated May 4, 2009, which passed through Clinton’s server, seemed to have expressed the sentiments of the officials of the International Monetary Fund and World Bank that they were unhappy with Secretary of State Clinton “ordering/telling” the IMF to suspend the funding of the government of Sri Lanka.

As a result of Secretary Clinton’s “ordering/telling,” the IMF/IBRD held a meeting with the then US secretary of treasury—President Obama’s cabinet officer handling the nation’s finances. The e-mail passed through Clinton’s server noted that Treasury Secretary Timothy Geithner expressed displeasure that she was “intruding into his domain.”

Burns Strider, a political consultant and senior advisor at that period to the secretary of state, says in the e-mail—which went through Clinton’s private server she was illegally maintaining at her New York residence—that he felt “people on the ground,” from both the World Bank and the IMF, believed that the Liberation Tigers of Tamil Eelam needed to be “completely defeated” and that “collateral damage inflicted on private people” by the actions of the Sri Lankan government were “ok” in their eyes.

Strider’s communication to Clinton of the sentiments attributed to the IMF/IBRD officials that the Tigers needed to be “completely defeated’ can be interpreted as the officials were of the impression that Hillary Clinton (and Washington) wanted the LTTE spared short of total annihilation.

The e-mail written by Secretary Hillary Clinton’s political consultant and senior advisor Burns Strider (to H) that went through her classified server gives a serious narration. Obama administration’s foreign minister Hillary Clinton was using her official position to bring obstacles to the government of Sri Lanka in its fight against the secessionist Tamil Tigers; that she was attempting to use her influence on IMF and World Bank to bring “economic blockade” to Sri Lanka, all of which, to avenge the failure of the State Department’s overall policy, to prevent a total annihilation of the LTTE; she was using her stature and position in the Obama administration to influence Secretary of Treasury Geithner to coordinate with the IMF and IBRD to impose an “economic blockade.” The officials of the IMF and IBRD strong feeling that the Tigers needed to be defeated even at the cost of “collateral damage” speak volumes: that Secretary Clinton, the Obama administration’s foreign-policy executor, wanted the LTTE saved short of total annihilation.

The Clinton e-mail is well connected to what the deputy assistant secretary of the US State Department expressed at the special media event in Washington on May 6, 2009.

Washington Times, on April 27, 2009, editorially questioned as to why Secretary of State Hillary Clinton obstructing citing her previous week statement critical of the GSL saying “The entire world is very disappointed” that they were “causing such untold suffering.”

The editorial captioned ‘Clinton & self-styled peacemakers obstructing Tiger defeat’ noted “The Liberation Tigers of Tamil Eelam, one of the world’s most violent terrorist outfits, are surrounded in northern Sri Lanka and about to be destroyed – but Secretary of State Hillary Rodham Clinton and European self-styled peacemakers are getting in the way of victory. The meddlers should let Colombo finish off this menace….. Last week, Mrs. Clinton played into the hands of the terrorists by blaming the Sri Lankan government for the crisis. “The entire world is very disappointed” that they were “causing such untold suffering,” she said.”

The editorial in conclusion: “We can only imagine American satisfaction if we had al Qaeda in this position. It is unconscionable for the United States to castigate its Sri Lankan ally for prevailing in its war against terrorism. The Tamil Tigers have purposefully created the conditions for a humanitarian crisis and deserve neither amnesty nor mercy. There are ways to help resolve this standoff that will not allow the Tigers to snatch victory from the jaws of defeat, such as providing military and intelligence support for pinpoint strikes against the terrorist leadership. Failing that, the Obama administration should mind its own business. The Sri Lankans are winning; we should let them finish the job.”

Long before that, when Clinton was US senator and contending for 2008 Democratic Party presidential nomination, in her interview to The Guardian 23 October 2007 said that “you can’t lump all terrorists together,” citing Sri Lanka’s Tamil Tigers. The terrorist brush should not be used on everyone, she said.

She said the following:

Michael Tomasky: Yeah. Do you think that the terrorists hate us for our freedoms, or do you think they have specific geopolitical objectives?

Hillary Clinton: Well, I believe that terrorism is a tool that has been utilized throughout history to achieve certain objectives. Some have been ideological, others territorial. There are personality-driven terroristic objectives. The bottom line is, you can’t lump all terrorists together. And I think we’ve got to do a much better job of clarifying what are the motivations, the raisons d’être of terrorists. I mean, what the Tamil Tigers are fighting for in Sri Lanka, or the Basque separatists in Spain, or the insurgents in al-Anbar province may only be connected by tactics. They may not share all that much in terms of what is the philosophical or ideological underpinning. And I think one of our mistakes has been painting with such a broad brush, which has not been particularly helpful in understanding what it is we were up against when it comes to those who pursue terrorism for whichever ends they’re seeking.

This is not an issue whether who is in political power in Sri Lanka. This is about Sri Lanka’s territorial integrity and sovereignty. The track record of Hillary Clinton clearly shows the dilemma of the Sri Lanka state under Clinton Presidency which commences on January 20 next year.

This writer has extensively dealt this issue of how Washington facilitated the operatives and their organizations in the Tamil Diaspora to take the place of the Tamil Tigers in his forthcoming book Tamil Tigers’ Debt To America: US Foreign-Policy Adventurism & Sri Lanka’s Dilemma.

– Asian Tribune –

හිටං හුටං ආණ්ඩුව මගේ සියලුම සම්පත් උදුරා ගත්තත් රටට සත්‍යය එළිවි හමාරයි…

October 13th, 2016

උදයාංග වීරතුංග රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති

හිටං හුටං ආණ්ඩුව තම පවුලේ සියලු සම්පත් උදුරා ගත්තද රටට සියළු සත්‍යය එළිවි හමාර බව රුසියාවේ හිටපු ශ‍්‍රී ලංකා තානාපති උදයාංග වීරතුංග මහතා පවසයි.

මේ බව සදහන් කරමින් ඔහු විසින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනය මෙසේය.

හිටං හුටං ආණ්ඩුව මගේ පවුලේ සියලුම සම්පත් උදුරා ගත්තත්, රටට සත්‍යය එළිවි හමාරයි

රාජ්‍ය බලය අයුතු ලෙස භාවිතා කරමින්, මගේ අතිශයින් පෞද්ගලික භාණ්ඩ අඩංගු කන්ටේනරය මාස 18ක් රදවාගෙන සිටිය යහපාලන යමපල්ලෝ පසුගිය 30 වෙනිදා එය රුපියල් ලක්ෂ 16.5 කට ද්‍රවිඩ ජාතිකයකුට වෙන්දේසි කර ඇත. තානාපතිවරයකු හැටියට හිමිව තිබුණු රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රය අවලංගු නොකළ බවට චෝදනා කරමින් එදා මගේ කන්ටේනරය විදේශ කටයුතු ලේකම් විසින් නිදහස් නොකරන ලදී. එසේ නමුත් මා විසින් 2015 වසරේදී එම රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රය අවලංගු කල බවට සැප්තැම්බර් 08 දින එස්. බී. නාවින්න අමාත්‍යවරයා පාර්ලි‌‌මේන්තුවේදී කල ප්‍රකාශ කළේය. එයින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ තවත් පට්ටපල් බොරුවක් අතේ පත්තු විය. ඒ නිසා යහපාලකයෝ කුපිත වී මගේ පුද්ගලික භාන්ඩ සහිත කන්ටේනරය අපිට හොරෙන් වෙන්දේසි කිරීමට කටයුතු කළේය. මෙම කන්ටේනරය තුල අඩංගු නීතිමය කටයුතු සඳහා උසාවියට ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපිලේඛන ඇතුළු වාණිජමය වටිනාකමක් නැති භාණ්ඩවත් අවම වශයෙන් අපට භාර දෙන ලෙස රටෙහි ජනධිපතිගෙන් මිත්‍රශීලීව ඉල්ලා සිටිය නමුත්, එයට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණි.

හිටං හුටං ආණ්ඩුව මගේ සියලුම සම්පත් උදුරා ගත්තත් රටට සත්‍යය එළිවි හමාරයි…

මම නීතියේ රැහැනින් බේරීමට ලෝකය පුරා කට්ටි පනිමින් සිටින පුද්ගලයකු හැටියට හුවා දැක්වීමට යහපාලන ආණ්ඩුව උත්සාහ කරමින් සිටී. නමුත්‍ මම යුක්රේනියාවේ ජීවත්වනවා පමණක් නොව ඒ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලකයින්ගේ සහයෝගය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ඉදිරි දේශපාලන ගමනට ලබා ගැනීමට සියලු පියවර ගනිමින් සිටිමි. පසුගිය සැප්තැම්බර් 28 දින මම හිටපු යුක්රේනියානු ජනාධිපති ලියොනිඩ් කුච්මා මැතිතුමා හමුවී, යහපාලන රජයේ අසාධාරණ පළිගැනීම් පිළිබඳව ඔහුව දැණුවත් කිරීමට කටයුතු කළේමි. මේ දඩයමට එරෙහිව යුරෝපයේ ජීවත්වන ලාංකිකයන් පෙලගැස්විම සිදුකරමින් සිටින බවද මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කර සිටිමි.

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ අධ්‍යක්‍ෂක විසින් අපගේ සියලුම ගිණුම්, 2015 අප්‍රේල් මාසයේ සිට අදටත් එය තාවකාලිකව අක්‍රිය කර ඇත. නමුත් මා අදාළ චෝදනාවට සැකකරුවෙකු නොවන බව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය පසුගිය දින උසාවියට දන්වා ඇති බවට මාධ්‍ය වාර්තා කියවීමෙන් පෙනීයයි. එසේනම් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ දේශපාලන දඩයමට සහයෝගය දෙමින් තවමත් කොමර්ෂල් බැංකුවද සිදුකරන්නේ හුදෙක් දේශපාලන පළිගැනීමකි. එබැවින් ඔබ එතෙරදී උපයන මුදල් මෙරට බැංකුවල තැන්පත් කර මා මෙන්ම යහපාලනයේ ගොදුරක් නොවන්න. මෙම කරුණු පිළිබඳව නීතිගරුක හා සාධාරණ විසදුමක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉදිරියේදී ඊට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කරමි.

ලංකාවට පැමිණ යහපාලකයන්ගේ දඩයම පහසු කර දීමට මගේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැත. ඔවුන්ට තොරතුරු දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඒ සඳහා යුක්රේනියාවට පැමිණෙන ලෙස ආරාධනා කරන අතර මට දන්වන ඕනෑම මොහොතක කිව් නගරයේදී ඔවුන් හමුවීමට සහතික වෙමි.

උදයාංග වීරතුංග
රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති

ETCA මගින් ලංකාව හින්දු රාජ්‍යයක් වන හැටි ඇමරිකාවේ ප‍්‍රධාන සංඝනායක හිමියෝ දෑසින් දැක ලියති..

October 13th, 2016

ලංකා සී නිවුස්

ඉන්දීයාව “එට්කා” ගිවිසුමට එලබ ඇත්තේ ලංකාවට ඇති ආදරයට නොව කෑදර කමට බව ඕනම සමාන්‍ය බුද්ධියක් ඇති කෙනෙකුට වුව පැහැදිලිවේ මෙතුවක් කල් අපි අසැල්වැසි ඉන්දියාව අභිමුව සෑහෙන පමණ ස්වෛරීභාවයක් පවත්වාගෙන යන්නට සමත් වුනෙමු. එය තවදුරත් එසේමද යන්න වර්තමානයේ අපි ඉදිරියේ ඇති ප්‍රස්නාර්ථයකි. එට්කා ගිවිසුම් ප්‍රකාර වගන්ති හා ඉන්දීයාව සීකිම් රටේය සමඟ එලබුන ගිවිසුමේ ඇති සමානතා තුලනය කොට මනා නිරික්ෂණයකට එලබීම ශ්‍රී ලාංකික විද්වතුන්, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් හා දේශපාලකයින් තවදුරත් ප්‍රමාද විය යුතු නැති බව මගේ දැඩි විශ්වාසයයි, යන්න ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන සoඝනායක, අග්ගමහා පණ්ඩිත ආචාර්ය වල්පොල ප්‍රියනන්ද හිමි විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි.

උන්වහන්සේ එම නිවේදනය මගින් තවදුරත් පවසා සිටින්නේ “1972- 76 දක්වා කල්කටා විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්ද්‍යාර්ථියෙකු ලෙස පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු කල සමයේ ඉන්දීය මහාබෝධි සමාගමේ ප්‍රධාන ලේකම් වූ අතිගරු නෙලුවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පුද්ගලික ලේකම් හිමි ලෙස කටයුතු කලෙමි. එවකට මහාබෝධි සමාගමේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කලේ අසල්වැසි කුඩා රාජ්‍යයක් වූ සිකිම් රාජ්‍ය පාලනය කල PALEN THOND NAMGGA රජතුමාය. එතුමා පොදු ජනතාව විසින් CHOGYAL යන නමින් හඳුන්වනු ලැබු අතර එකල එහි වාසය ජනතාව අතරින් 95% ගේ ආගම වූයේ බුද්ධාගමයි.

ETCA මගින් ලංකාව හින්දු රාජ්‍යයක් වන හැටි ඇමරිකාවේ ප‍්‍රධාන සංඝනායක හිමියෝ දෑසින් දැක ලියති..

එම වකවානුවේ ඉන්දීය අගමැතිනිය වූ ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය සිකිම් රටට උදව් උපකාර කිරීමට දැඩි හින්දු භක්තියිකයින් වූ වෛද්‍යවරු , ඉoජිනේරුවරු ,ගුරුවරු ආදි ඉහළ වෘත්තීකයින් පිටත් කරනු ලැබිය, එසේ ගිය එම පිරිස තත් කාර්යයට අමතරව හින්දු ආගම ප්‍රචලිත කිරීමේහිද නිරත වුයේ ඔහුන් තුල ස්වෙච්ඡාවෙන්ම ඇතිවු අදහස මත බව සිතීම උගහටය. මේ තත්ත්වය හේතුවෙන් බුද්ධාගම හා හින්දු ආගම් අතර අරගලයක් කෙමෙන් උද්ගත වූ අතර1974 අග භාගය වන විට ඉන්දීය හමුදාව යැවීමට තරම් ප්‍රචණ්ඩ තත්ත්වයට පත්වුණි. ඉන්දීය හමුදාව විසින් අරගල මැඩ පවත්වා එහි රජතුමා ද අත් අඩංගුවට ගත් අතර අවසානයේ සිදුවුයේ එම සාමකාමී කුඩා බුද්ධාගම රාජ්‍යය ඉන්දීයාවේ ප්‍රාන්තයක් බවට පත්විමයි. සාමකාමී සීකිම් රජතුමා සිය රාජකාරි කටයුතු සඳහා මහාබෝධියට පැමිණියේ හිරකරුවෙක් වශයෙනනි. ඒ දුටු මා හට ඇති වූයේ මහත් කණගාටුවකි”.

උන්වහන්සේ එම ලිපිය මගින් තවදුරත් පවසා ඇත්තේ “අප හැමවිටම තිබ්බතය [ ටිබැටය] චීනය විසින් අල්ලා ගැනිම හෙලා දැකීමට නොපැකිලුනෙමු. එහෙත් සීකිම් රාජ්‍යය ඉන්දීයවා විසින් අල්ලා ගැනිම ගැන වචනයකුදු කථා නොකරනුයේ ඉන්දීයවා අපේ අසල්වැසි රට නිසාද නැතහොත් වෙනත් හේතුවක් නිසාදැයි විමසා බැලිය යුතුය යන්නයි.

‘Siva Senai’ formed in Sri Lanka

October 13th, 2016

The Hindu

A group of Hindus in Sri Lanka has launched ‘Siva Senai’, an organisation to “protect Hindus from threats from other religious groups” in the island.

A ceremony was recently held in Vavuniya, a Tamil-majority town located in Sri Lanka’s Northern Province.

Clarifying that the organisation had no direct links to Shiv Sena, the right-wing political party in Maharashtra, the group’s Chief Organiser Maravanpulavu Sachithananthan told The Hindu: “But we have their support.”

The organisation which, he said, was in its formative stages would campaign for an anti-conversion law in Sri Lanka.

He added that Siva Senai was started after consultations with many organisations in India, including the Shiv Sena, RSS, VHP and the Goa-based Hindu Jana Jagruthi Samithi.

‘Serious concern’

“We thought of many names, but considering that most Hindus in Sri Lanka are Saivaites, we thought something with Siva would be appropriate. So we chose Siva Senai,” he said.

According to him Hindus in the island face problems from other religious groups. Accusing the state of supporting “Sinhala-Buddhist colonisation”, he said “conversion is becoming serious concern for us [Hindus]. Observing that the island’s Muslims were being funded by countries such as Iran and Iraq and that the Christians received Western missionaries’ support, he said: “Hindus alone have no support.”

“Organisations such as the RSS, VHP and the BJP are very supportive of this move. I have met the leaders and discussed this in detail,” he claimed.

Hindus are the largest religious minority in Sri Lanka. Mr. Sachithananthan, along with fellow coordinator and Tamil National Alliance (TNA) parliamentarian Seeniththamby Yoheswaran from Batticaloa and religious leader Then Kailaya Adheenam from Trincomalee, plans to work across the country’s 25 districts for the “protection of Hindus”.

The initiative has caused concern, including within the TNA. Parliamentarian and TNA spokesperson M.A. Sumanthiran said the party opposed “bringing religion into politics or the politicisation of religion.”

“Given the track record of Shiv Sena in India, I don’t think it is a good move,” he told The Hindu.

When contacted, Shiv Sena executive president Uddhav Thackeray’s public relations officer Harshal Pradhan denied having any knowledge of overseas Shiv Sena branches. “We do have people working for us in Tamil Nadu, but I am not aware of any party unit functioning in Sri Lanka. No one from there has approached us for any permission.”

However, Shiv Sena Rajya Sabha MP Sanjay Raut said: “Members of the Tamil community in Sri Lanka have set up a Shiv Sena unit and would do the party’s ideological work with support from Sena’s Tamil Nadu unit.”

යාපනය පුරා ප්‍රභාරන්ගේ පෝස්ටර් ඇලවූ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට.

October 13th, 2016

Eethalayanews

දෙමළ ඊළාම් කොටි සංවිධානයේ නායක ප්රභාකරන්ගේ ඡයාරූපය සහිත පෝස්ටරයක් මරුදනාර්මඩම් බස් නැවතුම් පොළේ ඇලවීමේ චෝදනාව මත ජර්මණියේ සිට පැමිණ සංචාරක හෝටලයක නවාතැන්ගෙන සිටි කාන්තාවක් 2016.10.11 දින රාත්රී අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මරුදනාර්මඩම් ආන්ජිනේයර් කෝවිලේ සවිකර ඇති සීසීටීවී කැමරාවක පටිගතවූ දර්ශණ පදනම් කරගෙන මෙම කාන්තාව අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත. ප්රභාකරන්ගේ රුව සහිත පෝස්ටරය ඇලවූ බව පිළිගෙන ඇති අදාල කාන්තාව, එය සාධාරණීකරණය කරන අන්දමින් අදහස් දක්වා තිබුණි.

දෙමළ ඊළාම් කොටි සංවිධානයේ නායක ප්රභාකරන්ගේ ඡායාරූපය සහ දෙමළ ඊළාම් ජාතික සංකේත මුද්රණය කල පෝස්ටර්, 2016.10.10 වන දින අලවා තිබුණි. සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වූ පොලීසිය මරුදනාර්මඩම් ආන්ජිනේයර් කෝවිලේ සවිකර ඇති සීසීටීවී කැමරාවක පටිගතවූ දර්ශණ පදනම් කරගෙන අදාල කාන්තාව අත් අඩංගුවට ගත්තේය.

Sri Lanka is desperately in need of a New Party and New Political Leadership

October 12th, 2016

Shenali D Waduge

We have come a critical juncture. The circus must end. There is no political party that is capable of and has a vision for the nation & its citizens. We have a bunch of kangaroos jumping from side to the other when it pleases them and shamelessly preaching good governance to us. Those that jump and those that take those who jump are equally to blame for it has paved the way for unethical and unproductive governance. The country has no vision for progress except to satisfy the political whims of a handful. We have nothing but theatrics taking place inside Parliament. For our benefit MPs roar at each other then during tea they are shaking hands and laughing – probably at us. We have not got anywhere as a nation because of the falsehoods and theatrics that prevail. It is now time that we vote for policy and MPs learn to canvass on policy.

It is the right of any individuals to form a political party. It is the right of any supporters to align to the polices and objectives of that political party. However, no political party can be allowed to be formed that has as its aims and objectives to divide the island nation and ideally no political parties should be formed to canvass for a particular ethnic/religious group only.

Having said that we have two main political parties –the UNP and the SLFP. However with the current electoral system these parties end up being virtually bribed by minority parties who have hardly any vote base but end up the kingmakers to form a government. Often these minority groups end up demanding and obtaining strategic portfolios as well and with time cause irreparable damage using their ministries. The cross-overs and buy-overs end up further cocktailing the situation and ends up a case of staying in power at whatever cost to the nation and its people.

There is no true UNP or true SLFP today and it is unlikely either party can salvage itself. This has resulted in an endless list of calamities and interventions from external factors. We have had to swallow external tweaking to our constitution saddled with a 13th amendment that is hovering like a ghost ever threatening to be the single factor that would divide the nation.

We have had 30 years of terrorism and in looking back we can only say that the decisions, lack of decisions, delayed decisions and wrong decisions have been the main cause of 30 years of suffering. With that dark period over it has been the petty politics and disunity of political parties that have now caused further damage leading to irreparable and irreversible damage unless we unify as a nation and nation-loving leaders emerge. We can no longer trust or have faith in any of the political parties that prevail. They have all disappointed the people and at times fooled the people promising them what they know they cannot deliver and will not deliver. The lies cannot go on forever. The people are fed up. They do not want to have political debates that are on personal attacks or issues that have nothing to do with the problems that the people are daily suffering from.

We need new leadership, we need a new vision. We need to know the stands taken by those coming forward to lead. They cannot expect people to simply vote for them just to bring them to power. We want to know their position on matters and how far they have lined up teams to help deliver those policy visions.

We need to have a leader and a new political party that would make their stand known on the following key issues that have been affecting the nation and issues which as a result of leaders not taking a stand external factors have made use of to cause dissent and disunity among the citizens of Sri Lanka.

 1. Recognition of the nation as a predominantly Buddhist country and securing the foremost place to Buddhism constitutionally and legally. This does not bar or prevent any individual from practicing their own faith.
 2. We want to know the stand on 13th amendment – it should be either repealed or replaced making it non-functional. This came following the signing of the Indo-Lanka Accord under virtual duress and in view of the commitments not upheld by one party to the Accord, Sri Lanka has every right to remove it. It is an impediment to peace and it is full of false and bogus conclusions on homelands.
 3. No division or separatism of the island in any form using any terminology. Legal action to be taken against any individual, political party, politician or organization advocating division of Sri Lanka under any nomenclature.
 4. Legal provisions to make indictable offence any attempt to rewrite or fabricate the island’s history. All heritage sites to be declared National Heritage sites given State protection and funds for preservation. Multiculturalism/multifaith bogeys cannot usurp heritage sites and make these common heritage sites. No religion which has no evidence of existing prior to 2600 year Buddhist history can demand joint-heritage claim status.
 5. Moratorium on construction of new places of religious worship via foreign funds which aim to create ethnic/religious tensions combined with future imperial expansionist agenda. Christianity has $170billion and Wahhabi Islam has $87billion to promote their faith worldwide.
 6. Following the 70-30 ethnic representation at all levels of Government, Legislature, Executive, Judiciary, Public Service and allocation of housing and other state allocations should be on this composition. No ethnic ghettos allowed as these nurture seeds of sectarian uprisings and separatist identities
 7. Regulatory body to regularly produce reports covering media distortions/content analysis/other paid efforts to denationalize people – close tab on monies that flow to organizations set up as charities with intent to create social unrest.
 8. Constitutional provision forbidding political parties elected for only a term in office to barter heritage sites, enter detrimental agreements which may change demography of the country, overturn good projects and proposals of previous governments etc.
 9. Two languages divide people. Sinhala spoken by over 70% of the populace should be the official language, Tamil can be the secondary language and English the link language. It should be mandatory for all citizens to speak Sinhala in basic form.
 10. Political statement on Homeland and denial of rights for any ethnic group to claim a homeland/self-determination. Every citizen has equal land rights and land ownership in any part of Sri Lanka. No law relevant to only one ethnic group can take precedence over country law giving right to own land. New leaders/political parties need to publicly claim there are no Homelands for any minority ethnic group – everyone has the right to live anywhere he/she pleases.
 11. Special regulations must be introduced for dual citizens/citizens marrying foreigners to ensure that land ownership (title deed) does not fall into foreign hands. No political party coming into power can overturn laws that forbid foreigners from owning lands in Sri Lanka or even leasing them for 99 years purely based on greed for the money demanded of them to deposit.
 12. We need to know the stand on illegal immigrants and any illegal immigrant must be made to return to their place of origin.
 13. Provision to ensure no ethnic based political parties or political parties with ethnic based names are allowed to be registered. These groups are accountable for communal disharmony and religious tension. Assurance that all political parties politicians with links to separatist elements and separatists to be investigated and punitive action taken as per laws of the country
 14. No government should allow foods to be labelled according to the religious preferences of one minority religion and applicable to all. No consumer should have to pay for food preferences of a minority religion.
 15. Provisions to ensure ONE LAW applicable to ALL – there can be no two laws allowed (civil or criminal) No sub-laws per different religious to be entertained.
 16. Pledge to not change education curriculum without national consensus. No government can come into power and change education curriculum as they please. Education must give prominent place to National History not multicultural history. The history of Sri Lanka must be written by a panel of patriotic authors/academics/historians who are proud of their heritage and wish to preserve it. History must be taught in every school (public, private, semi-govt, international) as a compulsory subject from pre-school to O/L covering entire history of Sri Lanka and including Indian invasions/colonial crimes. Foreign Service and other public sector must include briefings on pre-colonial history and the geo-politics of the world on a regular basis by a panel of patriots and not pseudo-heroes funded by foreign NGOs.
 17. Political statement on the future of provincial council – if it is a Whitehorse and unproductive, it must be removed. However, no provincial council can have any powers above that of the Parliament and all laws passed by Parliament must be honored and adhered to by the provinces. Law & Order, Land, Police powers, fiscal powers, aid and diplomatic ties with external parties all to come under the Centre. All those whining about federal systems are referring to very large countries which need federal systems. Sri Lanka is a very small island nation. Also the assurance that no province will be allowed to merge and maintaining the right to dissolve any province if it aims to separate or creates dissent affecting the whole nation.
 18. Political statement that no foreign pressure will change any internal laws/systems to suit foreign agendas – currently demands are made to repeal the PTA (the same demands made to other countries to dilute their security), legal framework, penal codes, removal of concurrent list in 13a)
 19. Political statement that Sri Lanka suffered a Terrorist problem and not an Ethnic problem and it was the Terrorists and not any ethnic group that the Sri Lankan national army defeated. Correcting all lies and bogus notions that have been used as propaganda by internal parties and external players is a must as it is only in making this stern and factually correct statement that no one can hereafter float lies.
 20. Pledge not to compromise any of Sri Lanka’s strategic assets to any external parties – ports, airports, food security, energy security, strategic land areas, water security, high security areas etc under any agreement or for based on any loans/grants etc. We also demand that leaders pledge to safeguard and protect the national armed forces from being taken before any war crimes trials and hounded for political vendettas.

The current propaganda against majoritism needs to remember that majoritism cannot be replaced by minoritism which brings a plethora of problems as can be seen with various minorities making wild claims thus affecting the future peace of the country. The voters must demand that their votes will be given only and only if the politicians and political parties make their stands and statement on the above. If not, they are only telling lies to fool people into voting for them and thereafter enjoying the fruits of power with no regard for the future of the country or its people.

Shenali D Waduge

shenali12101601

Also read the set of proposals made by the Sri Lanka Solidarity Movement

http://www.lankaweb.com/news/items/2016/10/10/preservation-of-a-unitary-state-a-strong-central-government-no-to-bogus-homelands-no-to-merger-between-any-two-provinces-and-enhanced-civic-rights-a-must-in-a-new-constitution/

President fires broadside at CID, FCID and CIABOC … takes govt. to task over ill treatment of GR, ex-Navy chiefs

October 12th, 2016

President dislikes the way former Def Sec and navy chief were dragged to court
රටේ නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මෙන්ම මානව අයිතීන් සුරක්ෂිත කර වංචාවෙන්,
දූෂණයෙන්, අක්‍රමිකතාවයෙන් තොර රටක් ගොඩනැගීමට ස්ථාපිත කළ ස්වාධීන
කොමිෂන් සභා දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රවලට අනුව කටයුතු සිදුනොකළ යුතු බව
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

උත්සවය අමතමින් ජනාධිපතිවරයා තව දුරටත් කියා සිටියේ FCID, CID හා අල්ලස් කොමිසම දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර මත කටයුතු කරන්නේ නම් තමන් ඊට එරෙහිව දැඩි තීන්දු ගන්නා බවයි.

මේ ආයතනයන් තුනම ක‍්‍රියාත්මන වන්නේ එක්සත් ජාතින පක්‍ෂ ඇමතිවරුන් යටතේ වන අතර ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම ප‍්‍රකාශයක් සමග එජාප-ශ‍්‍රීලනිප දේශපාලන අවුල පුපුරා යාම ආසන්න තත්වයක පවතී.

by Shamindra Ferdinando

President Maithripala Sirisena has warned that he will take action against the Criminal Investigation Department (CID), Financial Crimes Investigation Division (FCID) as well as the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) for pursuing what the SLFP leader called a political agenda.

An irate President Maithripala Sirisena said those institutions shouldn’t work according to political agendas at the expense of justice.

Addressing a gathering at the Sri Lanka Foundation Institute, where security forces personnel were given houses and land, the Commander-in-Chief, yesterday, revealed that he had taken up those issues with Prime Minister Ranil Wickremesinghe and members of the Cabinet at a special meeting.

President castigated those who had been spearheading investigations for acting partially thereby causing grave wrongdoing.

President Sirisena said that he had been accused of having launched a political witch hunt.

Commenting on the ongoing Avant Garde Maritime Services (AGMS) case, President Sirisena said that the manner in which former Defence Secretary (Gotabhaya Rajapaksa) and three former Commanders of the Navy had been taken to court wasn’t acceptable.

In an unprecedented attack on the government, the President said that those who had been in overall charge of the investigations should keep him informed of the developments.

Alleging a section of the government of seeking to gain political mileage from the CIABOC, President Maithripala Sirisena claimed that his predecessor, Mahinda Rajapaksa, too, had done so.

Recollecting his experience as Acting Defence Minister during eelam war IV, President Maithripala alleged that those who lacked understanding in running an administration and command and control structure of the armed forces had been taking wrong decisions. He insisted that there was a way to handle issues arising out of problems involving the Defence Ministry and the AGMS.

Vowing that he wouldn’t weaken the armed forces under any circumstances President Sirisena accused those in charge of investigations of misleading him. Referring to the ongoing cases involving members of the Directorate of Military Intelligence (DMI) in the alleged disappearance of media person Prageeth Ekneligoda and killing of Sunday Leader editor Lasantha Wickrematunga, President Maithripala Sirisena said that suspects couldn’t be held in custody indefinitely. The courts should be moved against them, released or given bail pending court proceedings.

The President said that he had not addressed those matters publicly before and in the near future decisions would have to be made.

Private Medical Education in SriLanka and double standard of SLMC/GMOA.

October 12th, 2016

ARSATH CAREEM

It is our time to change way of thinking towards Private Medical Education in SriLanka and double standard of SLMC/GMOA.

First of all I would like to introduce myself. It will help the readers able to understand my background and my point of view. I am Arsath Careem, currently working as a Contract Engineer in Government Organisation Qatar. I have completed MSc in Construction Project Management with Sheffield Hallam University UK and BSc in Quantity Surveying with University of Wolverhampton, UK. Also, I am a member Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE), USA and APC Practitioner of RICS, UK. I am proud to say that I am a product of Private Education. I am in the beginning of thirties of my life. But, I have travelled this far and achieved a lot in my career due to private education. It gave me freedom of choice where I want to be. I believe am a right person to discuss about this topics even though am from a non-medical background. Recently, I have witnessed many comments and arguments in social Media’s regards to private education especially private medical education (PMC) and it is motivated to do my own research towards this topic. Finally, it’s time to express my findings on current heated issues in our country.

Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world. Its benefits are everlasting. It is right of all humans irrespective of any difference. Whether it’s given free or one pays for it.  Generally, we Srilankan always misunderstood the word “free”. There is nothing free in this world. We are living a world it is completely money oriented. Therefore, besides nothing comes free. Someone is paying for our ‘free education’ via taxes and contributing to our Education. Every country Government taking major role to educate their citizens using limited fund and resources. As a developing country, Sri Lanka has failed to provide higher education opportunities for all the students who qualified for university entrance due to financial issues.

As per the UGC statement regards to the Last year 2015 exam results, there are 302,434 students are appeared for Advanced Level Examination. Out of these students 155,550 students has passed the examination. However, only 27,306 number of students are selected for various courses for higher education. Which is merely 9.03% of total students and 17.55% of successfully passed students. From the last year examination, there are 128,244 qualified students are eliminated from the system.  Is this above statistics healthy for a developing country? Definitely not. Overall every year there are 90% of the students are eliminated from higher studies. Majority being denied of university education. Most of these A/L only qualified students ultimately join the work force without a formal undergraduate education or skills developed. That’s why we are far from developed countries and still eternally poor. We are eliminating qualified students from higher education through our own system. What mechanism we have for the students who are succeeded and Advanced Level Examination and not able to study higher Education? This is the reason we are far behind from developing world. We have to create opportunities for the students who are eager to learn and achieve their ambition.

Another debatable matter in our education is advanced level examination which is used to measure our intelligence students. It is yet another examination and it measures ones knowledge over a limited period of time. We are selecting intelligence students through AL exams in respective disciplines and giving admissions to continue higher studies in government universities. However, it is unfair to judge a student’s capability from a competition examination of a few hours, not forgetting the luck involved. Therefore, I concur advanced level examination should not prevent any students to achieve his/her dream. There should be an alternative options available in order to achieve student’s desire dreams. The education system in Sri Lanka is not the best. We do not select the top due to the district quota. It is time to give everyone the freedom to study who have basic qualifications to study higher education.

The world is progressing using open economy in order to meet their challenges in modern era. We are lacking far behind to them holding on to the outdated principals in the communist world.  In the open economy Education is a major commodity. Western Countries are making a major contribution to their economy using open Education System. We are the people exporting our students to those countries. Recently some of our regional countries which are used education and technologies to overcome poverty which are Malaysia, South Korea and Singapore. There have used open education as a tool for development. Why we won’t learn a lesson from those countries? Therefore, Private education is essential because the government cannot afford to provide higher education to all the students that succeed in their A/Ls.

No one has the rights to deny for Education as per student interest once he or she have a basic qualification to continue higher education. But, in our country only educated peoples are the enemies of education and denying other students fundamental rights of Education. This is disgusting. Most of the students’ parents are tax payers. As per the Aristotle educating the mind without educating heart is no education at all. Therefore, we should include a subject in all university courses about basic human rights’ in order to behave as a human and respect each other’s.

Recently, we are experienced many protest from medical students and doctors’ on streets and hospitals. This is very rare to the modern world and also not a healthy situation for developing country as well. The protestors always stating that they are doing these ugliest in order to safeguard poor patients. But, the universal truth is these professional doctors are fighting on streets & protesting for their own benefits while risking poor patient’s life. What are these demands?

 • Better Medical standard for their patients?
 • Provide better medicine for the critical patients by removing sub-standard medicine from the stores?
 • Take strict action against the private hospital mafia?
 • Introduce better standard to the mushrooming private hospitals?
 • Divulge and take tough action by the bribery commission against corrupt practices of the doctors in order to safe guard the good name of profession?

Sorry their demands are none of above all.  It’s only against other students Freedom of Education & their own monetary issues. We have one physician per 2000 patients 0.49per 1000 and ranked 123 in the planet and these people still go on protests putting their duties aside. This would happen when the most responsible government professional organization got involved with dirty politics.

Currently, our country experiencing very much shortage of doctor’s in government hospitals especially rural areas. However, our so called genius SLMC doctors are so busy in upgrading private hospitals and some are very busy to serve other country peoples. How you can justify you can work private clinics and abroad while you have studied using own country free education system and still people required your services? It is very funny that some doctors are still answering ‘they are contributing economy by earing foreign currencies’ while we have shortage of doctors. Are they for economy or health? If these professionals are really worrying to develop country economy definitely they will accept private medical education. We are continuously exporting our students to other country for higher education. The most worrying things is we are exporting our students to the countries which are less in health standards when comparing to us. Why we can’t use our medical professionals to educate our children rather sending to abroad. It has been estimated that approximately 300-400 students go abroad annually to study medicine which rounds up to approximately 700 million rupees spent overseas for education per year. Why we can’t use those monies in to contribute our economy? The students who went abroad always required to re-study our syllabus. Which is approximately took 6-10 years to become a doctor. Even those studies are not relevant to our disease environment. These are just waste of resources to national economy. To create new jobs, wealth and prosperity for the srilankan people we have to open to talent, its very foundation to our economic success.

These protestors are owe to answer lot of questions in terms of basic human rights, freedom of education, country economy and ethical behaviour of professional organisation to general public who are contributed to their education. Also it is against the Oath they have taken before commence their job. These SLMC/GMOA members are should be set an example to other juniors rather leading to behave in appropriate way. These GMOA should learn from world leading professional organisation like RICS, CIOB who are guiding construction professional to behave ethically in order to build trust among the people and societies. Nowadays, we are ashamed while these leading GMOA/SLMC professionals are talking to media. Actually, they don’t know how to behave in front of media and general public. Some of the Doctors always think they are superior to other professionals. These type of mentality people never grow up. One of leading Consultant from Srilanka who is currently working in UK simply generously commented in social media about these behaviour. ‘’Come out frogs from that deep well and see the rest of the world progressing, It is attitude nothing else’’. They don’t see how rest of the world progressing. They are only considering how to create opportunities to earn money themselves rather poor patients. There are setting bad example for our children who want to become a good professionals like Doctor in near future.

Dr. Lalith Perera who is passed out from Colombo medical faculty and expressed his view regards to the current heated PMC issues, “All these years we were living like frogs in a deep well without seeing the outer world. We thought that we were the best, we disregarded other graduates and but finally I realized that we were wrong” and further he stated that “we fought with these people and chased them from our health system. Now they are doing extremely well in other countries giving their knowledge and skills to other people”.

Srilanka has better health standard than other South Asian countries like India, Pakistan, and Bangladesh. According to WHO, the Sri Lankan health system ranks at 76 out of 190 and has beaten India which ranked at 112. However, it does not mean we have achieved the desire standards and can be relax. Don’t forgot that there are 75 countries which are progressing better than us. It is time to think positively regards to PMC and re-structure our health policies in order to improve our health standards. I have come cross some of doctors Facebook un-justified status saying that ‘the reasons for other south Asian countries are behind our health standard due to private medical education’. This is how these doctors are defending themselves against PMC. In my opinion it is foolish things comparing Srilanka health standard with India. My question here is how private education will contribute to lower health standards. I would argue that it is due to the fact India large populations. Those countries governments are not able to provide free medical to their own citizen as we receiving today. Also, it is notable that  It is estimated that 1.2 billion people spread across 28 self-governing states and seven territories within the federal re public of India does not have access to quality health care and have to pay for medical treatment out of their own pockets. As per World Bank data GDP percentage of India public health expenditure is low compare to Srilanka. Also Srilanka more developed than India in terms of life happiness, literacy, education and standard of living. We are ranked 73 in human development while India ranked 135. Literacy rate of Srilanka is 92.6% which is near to developed countries. It is only 72.1 % in India. Srilanka per capital is nearly double of India. SL$ = 10,566, India = $6162. Also poverty is very high in India than Srilanka. It is 10 times less than India. These are the real factors contributing better health standard rather private medical education. The universal truth is it is hard to manage better health standard when you containing 18% of the world’s population. I concur here that private medical education are not the reasons for lower health standard, but, above mentioned all. Globally, there are many countries have Private Medical Education. India top of the list with 137, USA 62, Japan 29, Malaysia 11, Thailand 3, Philippines 3, Spain 2, Australia 2, Caribbean region 56, Chile 35, Nigeria 2, Middle East Region 32, UK & Germany 1.

In Srilanka we are just born and being crawl stage in PMC. Before, we start to walk up a group of people are trying to break our legs. Privatisation an act of reducing workload of government to satisfy people needs and demands. It can be generate profit. It does not matter. The main thing is country and society are progressing using privatisation. We are in a post war period. It is time for develop rapidly where we lack of development due to three decades of war. Due to globalisation there are demands for doctors throughout the world especially western countries and Middle East region. This has encouraged to start private medical in above listed countries. It allows to meet the expanding population demands, increase the physician density, increase health standards, increase job opportunities for everyone, healthy competition will improve health standards, reduce monopoly of the doctors it is ultimately benefits to poor patient who can receive quality services within low cost, technology can reach faster than state universities, etc. In South Asia region India is leading to promote medical tourism. Similarly Malaysia and Thailand are performing same way and providing cheaper medical care to foreign patients. This lucrative demand for “exported” medical services may be instrumental in the mushrooming of private medical colleges in India and Malaysia. Why can’t we promote our medical education on this way and significantly contribute to our economy.

Currently, we have some of UGC approved world class private education providing institutions in Srilanka such as SAITM, SLIIT, NIIBM, BCAS, and ICBT etc. however, SAITM is the only private college who provide medical education in our country. Maintaining Quality is vital for producing qualified doctors. What is most important is the quality of education which should not be sacrificed under any circumstances. The quality should be monitored throughout the all stages of MBBS degree programme. There is no doubt that PMC has to concern seriously about monitoring quality of education and availability of patients for clinical teaching which are two major challenges face by private medical colleagues. However, it can be overcome using accreditation process by relevant authorities. Accreditation is a quality control measures which is maintain high standards of medical education and health care process. For the additional clinical training government hospitals can be used to receive required clinical exposure. Not all the hospitals are used by the government universities, and there are ample number of patients in other hospitals.

The multimillion dollar question is Are SAITM producing qualified doctors to treat sick? The answer is definitely ‘yes’. There is no doubt. I am going to explain here from my own research and introduction with SAITM students how SAITM is producing qualified doctors to serve Srilanka.

First of all, the quality of medical education begin with selecting a right students for the course who can able to bear the workload and complete it successfully. The current SAITM minimum requirements for MBBS degree is 2C, S in bio stream and minimum of 30% in common general test. Which is well par above to the minimum UGC requirements of 3S to apply for higher education. Further, they are selecting 75 students per each batch from 500 applicants. There is no way to select any of students who don’t have minimum requirements since they have enough candidates are competing to secure the place. Some bias Medias are circulating false information to the public that SAITM is not fulfil the minimum requirements for student’s entry. Recently, SAITM registrar Mrs. Husni Hussain emphasized to public media that “who have failed their AL exam have not been enrolled to medicine course’’. She further went to say the process of student entry that they call applicants and screen the results. Then, applicants undergo preliminary interview. Subsequently they submit the list of applicants along with their certificates to the secretary of the ministry of higher education. And the final list is made after the final interview with UGC representative and chosen entrance are registered with SAITM. Therefore, in her capacity she reiterated that there is no students in SAITM who failed in advanced level examination in medicine degree. It is noted that many of SAITM students has 3A’s in London advanced level examination and even they don’t have any choice to study in any of government universities. According to Dr Anusha Tissera Withanachchi MBBS-NCMC (Hon), DCH, MD (Hon), MRCPCH, FRCPCH “At the end of the day a good doctor is much more than someone, who just makes the cut off according to district basis, which is solely based on A/L results.”

SAITM did students entry as per followings.

 1. UGC – approval
 2. Ministry of Higher Education approval
 3. Degree awarding status
 4. Gazette notifications No. 1721/19 dated August 30 2011
 5. Gazette No. 1829/36 dated September 26 2013

Recently, SAITM students revealed the truth of falsehood which created by some Medias that they are all from super rich families. The student’s say that majority of them are from middle class families and their parents work hard to pay the cost of education. It is worth to point out SAITM also provided Rs.500 million worth of scholarship for deserving students.

The next thing are curriculum, teaching methods and qualified academic staff. The curriculum made by the same professors and lectures who did in state universities. SAITM comprises well experienced leading professors and top consultants who have been given comprehensive theory, clinical knowledge and providing tremendous job for these students to become a qualified doctors. Therefore, it won’t be an entertainment for these pressure groups.

The next important thing is clinical training. The SAITM has its own modern teaching hospital which is largest in the country includes well equipped theatres, intensive care units and laboratories. The Neville Fernando Teaching Hospital (NFTH) functioning from last 02 years and there has been a rapid increase in the numbers of patients. There is always a speculation from SLMC that NFTH does not meet the number of patient when compare state hospitals. However, SAITM administration has been continuously using some of the leading private hospital in the Colombo region such as Nawaloka, Asiri Surgical Hospital PLC as an alternative options for clinical training in the absent of state hospitals in order to reach the required standards. In additional to that SAITM has requested to obtain a non-teaching government hospital with the promise of upgrading it and making a payment per student. However, this request was objected by pressure groups. Finally, the same group went to prepare a report and saying that SAITM doesn’t meet the clinical requirements. This is clearly expressed the double standards of SLMC.

Recently, Professor and Head of the department of Paediatrics, Professor Deepthi Samarage speaks regards to “SLMC Report on SAITM: what you know and what you don’t know” say that SLMC mainly criticized that SAITM students are lack in field of Community medicine and Forensic medicine since it is only provided in the state hospitals. However, Later on SAITM received Supreme Court decision to practice in Avisawella, kaduwela base hospital and fulfilled required standards. Therefore, that claim was no longer valid. She further replied to another criticism of SLMC which is inadequate of practical exposure in all areas in terms of number of cases. She agreed that when compare to the state hospital private hospital has less number of patient. However, SAITM has adopted different methods of teaching and several other reasons they met desired standards. It has proven in the final exam by external examiners.  Further, it is unfair to compare the private sector teaching hospital with state hospitals’. There are standards to be followed in private hospitals when students to examine patients. Therefore, to provide adequate training different teaching techniques are being used in developed countries such as mannequins which is internationally accepted and providing students effective way to learn. The same method has been used by SAITM and achieved the required standards.  It is worth to point out that in SAITM all students supervised by Consultants. But, in state faculties mostly from juniors.

At the end, students having final exam to become graduates. SAITM having final examination for the students who have completed all the subjects and required clinical trainings by compromising the required exam standards such as MCQ, SEQ and clinical examination. The exams are held under UGC supervision and are held according to the standards of government universities and students are assessed by visiting professors from state universities. In the last exam they have used volunteer’s professors from Peradeniya, Colombo and Karapitiya universities. Therefore, the quality of exam has been monitored throughout whole process.

In the past century medical education has progressed rapidly. On the other hand, we are still living with sheer hatred and jealousy towards other students that cannot be cured. This illness is spreading quickly like a cancer among a conservative doctors, students causing symptoms of continuous protest unethically in the past couple of years and disturbing general public. These PMC students are not demanding any special freedom or rights. They are feeling some pressure groups deadlock their career and doing injustice to them. They want equal right to showcase their capability as doctors. SAITM is confident that they have produced graduates who are pare with those from the state medical universities. If you are really doubt on their ability practice as a doctor on these PMC students, SLMC should be given a fair opportunity to write a license exam to proof themselves as they are ready to serve humanity. Recently, these passed out students made a press conference and expressed that they are “ready to face any unbiased examination”. Yet, I am really don’t understand why SLMC not considering this request. In my opinion, these SAITM students will do better than state faculty students which is similar to what NCMC Doctors are doing at present.

GMOA is only a trade union. It’s should not be allowed to make decision regards to private medical college. Already, these SLMC/GMOA professionals are downgraded themselves among general public. They are shown their double standards in many ways regards to private medical education. These professionals never worried about private clinics. But, only worried private education. If the government hospitals are doing such a good job why are so many people queuing at private practices? Recently, SAITM Professor and Head of the department of Paediatrics, Professor Deepthi Samarage asks in front of the media that “SLMC has no concerns over the quality of training of foreign medical graduates, they have no qualms over state hospitals being used to train them. What have they got against SAITM?” It is worth to question how they can approve Kothalawala medical faculty. Are these professionals’ not aware whether private clinics available every corner of srilanka similar to grocery shops? Are they afraid to give an opportunity due to the fact they have to compete with these students in the job market and losing their private practices? If yes then it should be. It is a healthy situation for a country to progress rather maintain demand on their services. We don’t grow when things are easy, we grow when we face challenges. The whole world opens to good qualification. Therefore, don’t worry about the competition and believe on your ability and make progress. This is how rest of the world are progressing. Why we are exempted from that?

I urge these medical professionals and students should stop these meaningless protest to avoid causing inconveniences to general public. It’s time to general public start to think positive towards private medical education rather promoting these false allegations created by SLMC & GMOA and should ready to act against the pressure groups who are carrying shameful behaviour to destroy other student’s freedom of education to fulfil their private agendas. In conclusion, private medical education is healthy for a country which is look to improve its economy and health standards of the citizen. It is your time to change your mind and express your support towards PMC rather keep silent to allow injustice.

Have your ever heard Ravi,Sajith ,Vimukti and even Namal bashing nightclubs ?

October 12th, 2016

Sarath Obeysekera

Have we lost faith in this regime ?? A son of a son of a simple farmer who has reached pinnacle of power through hard work and dedication spoiling the good name of a father ?Will the state take action the way they did against Hirunika   ?

Where are we heading ? Anarchy and family bandism ?

Hopefully Prime Minister who is known for discipline will take action and lock up this brat ?

Better to ship him to Nigeria or Columbia ?

 

 

Is India backing the wrong horse?

October 12th, 2016

By Dr Kamal Wickremasinghe Courtesy The Island

The casual disregard with which India treated the two regional and global forums South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) and the Non Aligned Movement (NAM) summits was an overt expression of the new Indian approach to its external relations, of becoming the ‘deputy sheriff’ of the US in the Indian Ocean Region. Obviously with the strength of the neocon empire behind, India now feels that it will only engage with the region on their own terms.

Admittedly, the case of the terrorist attack in Kashmir complicated the circumstances leading up to the SARRC summit and the demise of an idea fraught with insurmountable difficulties is inevitable. However, India’s readiness to hold the Pakistani government responsible for the attack, without solid proof, showeda new ‘devil-may-care’ attitude to regional engagement. The Indian decision to downgrade their involvement with the NAM however, was a slap in the face of the anti-imperialist project that clamoured for a “new world order”, vocalised by the giants of independence movements like India’s Jawaharlal Nehru, Sri Lanka’s S.W.R.D. Bandaranaike, Indonesia’s Sukarno, Ghana’s Kwame Nkrumah and Kenya’s Jomo Kenyatta.

Regional minions appear to be lining up behind India, albeit diffidently in this journey for a new destination;In Sri Lanka of course India findsa regime overjoyed by the new Indo-American alliance that removes the historical cause of bad blood between the two countries: Indira Gandhi’s overt and covert nurturing of the LTTE was based entirely on her hatred of J. R. Jayawardene’s slavish devotion to America.

The new Indian thinking however, is not going to be without significant consequences for India and the region in the coming decades.At base level, it signifies the formal burial of the UN Resolution 2832 of 1971, “Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace”,initiated by Sri Lanka. The new development paves the way for America to continue to occupy the prized Diego Garcia islands for $1 year from Britain, and the unhindered dumping of nuclear waste in the pristine waters of the region.

Quite apart from such ‘unintended’ consequences of this monstrous development, the Modi government’s foreign policy of drifting into a military alliance with America is being criticised for it not being preceded by a rigorous assessment of its effect on India’s long term national interests, or the larger geopolitical trends in the wake of America’s economic decline and China’s meteoric rise as an economic power.

Judging by parallel developments, Russia and China appear to be reacting‘fast and furious’ to the emerging new, sinister geopolitical equation; Russia feels justifiably betrayed by India’s behaviour which they see as ‘treacherous’ and China, as usual, is reacting in their own way, with not many words but resolute action; Pakistan is ‘fishing in troubled waters’ by rapidly moving to develop strong defence and business ties with both Russia and China. Tables have turned it seems, and the devious neocons will be the only ones laughing: they have effectively destroyed regional unity, paving the way for future wars that would serve their main interest of selling destructive military weapons.

The evolving situation in the Indian Ocean Region is a portrayal of the dictum by the great American public servant John W. Gardner (1912-2002) that: “History never looks like history when you are living through it”.In fact, the story of John W. Gardener – a total unknown today – is worth reminiscing before the consideration of the likely strategic future of the region, because Gardener was a man who embodied the type of decency the neocons subjugated to establish their current anti-social regime in America that is extending its claws to our region through India.

Lyndon B. Johnson (US President from 1963-68) appointed Gardener in 1965, as an antidote to Henry Kissinger in his administration; Powerless to stop the waste of public resources on a destructive, unwinnable war in Vietnam – led by a cabal headed by Kissinger -Johnson decided to at least ‘balance’ the wastage of resources on the war with a “war on poverty” that aimed to address some of the social ills plaguing America like ‘open sores’ at the time:he asked Gardener to head a newly-formeddepartment of health, education and welfare in a move designedto improve equality and education, and to reduce poverty. Gardener, a PhD in Psychology from Stanford University, engineeredthe “Great Society” program:Gardener was the architect of some of the most progressive legislation in American history such as the Civil Rights Act (1964) and the Elementary and Secondary Education Act (1965) that theoretically granted racial equality to Black Americans and provided federal funding to improve their education. Gardener however, had to fight the clandestine undermining of Henry Kissinger who was hell-bent on continuing the war in Vietnam that served as a diversion of American and world public interest away from aggressive Israeli expansion in Palestine.

The leading American investigative journalist Seymour Hersh revealed in his1983 book, The Price of Power that Kissinger, while serving in theJohnson administration, helped the Nixon campaign sabotageUS negotiations with the Nguyen Van Thieu government (in Saigon)on ending the war;The 1968 Nixon presidential campaign wanted to prevent the Democrats getting out of the war in the same manner Ronald Reagan prevented the release of American hostages by Iran in 1979. Kissinger facilitated the sabotage by passing on highly classified intelligence information to the Nixon camp. Nixon used the information in back-channel communications to prevent any pre-election progress toward peace by the Democrats by preventing South Vietnam’s President Thieu from attending peace talks, promising that his government would get a better deal under a Nixon presidency. Hersh’s account shows that President Johnson was unaware of Kissinger’s treason until the waning days of the election campaign;Nixon went on to win the election and Kissinger, of course, went on to become Nixon’s national security advisor.

Kissinger’s actions are estimated to have caused the deaths of more than 20,000 US soldiers and millions of Indochinese. In mid-March 1969, Kissinger got President Nixon to launch “Operation Breakfast”, the covert carpet-bombing of defenceless and neutral Cambodia. The war crimes of Kissinger continued until 1975 when North Vietnamese forces captured Saigon, and America lost the war.Nixon died in 1994and Kissinger is still “at large”, mentoring neocons and their acolytes such as Hillary Clinton to manipulate American government policy to achieve their nefarious ends – without any regard for the rest of America or the rest of the world. This is the beast whose actions we are trying to analyse!

Going back to the main story, Prime Minister Narendra Modi’s decision to skip the SAARC summit in Islamabad shows that his government treats SAARC as irrelevant to their way of looking at India’s regionalism. In comparison to his snubbing of the NAM summit, abandonment of the problem-ridden SARRC idea is likely to be largely inconsequential, and even welcomed by some of India’s smaller neighbours.

The regional integration attempted by SARRC was very much a product of necessity borne by the global economic transformations of the1990s;Intra-regional trade and economic projects provided the only safeguards against the risks of total exploitation by the world ‘markets’ ruled by the very same neocon forces. At the time, India accepted its role as the nucleus of economic and political regionalism as a necessary survival mechanism for the smaller nations.

However, throughout its history, animosities between India and Pakistan made SARRCunworkable and ineffective. The difficulties heightened at the last SAARC summit in Kathmandu in November 2014 following the failure to agree on road connectivity between the two countries, prompting India toembark on ‘sub-regional cooperation’ with the groupings Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) and Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC).

Such initiatives however, have not made the underlying problems of trade between a regional giant and minions surrounding it disappear: Bhutan is currently expressing concern over the BBIN motor vehicles agreement. Bhutan fears that flooding in of Marutis (car ownership in Bhutan has increased by 233% over the last 15 years)and the expansion of the attendant roads network (that has grown from just 1,500 kilometres to more than12, 000 kilometres in 40 years)will cause irreversible damage to its extremely fragile high-elevation environment. Against this background, the inevitable dissolution of the SAARC is not going to be the biggest casualty of India’s new alliance, but regional peace and stability will be.

For over six decades, India-US relations have been governed by India’s justifiable mistrust of US sponsoring of Pakistan’s military machine, while subverting democracy with military governments led by hand-picked generals; Russia has been the most reliable international partner of India since the 1950s, including by exercising its veto in the UN Security Council to block Anglo-American moves on Jammu and Kashmir.The pronouncement by the Soviet leaderNikita Khrushchev in 1955, during a visit to Srinagarthat “Moscow was just across the border and if there is any trouble in Kashmir, Delhi should just call out for help” gave a remarkable indication of the Russian sentiment.

Until 1991, India maintained bipartisan support for its relationship with Russia. But since then, the neocon introduced corruption has eaten in to the heart of Indo-Russian relationship. In the statement issued in New Delhi on August 30, the Congress declared that the signing of the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) is a fundamental departure from India’s time-tested policy of “strategic military neutrality”. The Congress Party’s reaction to the LEMOA is rich because it was indeed the UPA government that opened up India to substantive defence cooperation with the US by signing a 10-year framework agreement in May 2005before developing cold feet and holding back from signing agreements.

The current over-commitment of the BJP government to the US however, is counterintuitive in view of such factors as their barring of Narendra Modi, until three years ago, from the US on the grounds that he failed to restrain Hindu mobs from attacking Muslims in 2002 Gujarat riots. The ban ignored an Indian court’s refusal to prosecute him on grounds of inadequate evidence. Mr Jaishankar appears to have been successful in convincing Modi to “let bygones be bygones”.

It needs to be remembered that the ultimate neocon target is India’s substantial military expenditure, built on past neocon fuelling of tensions with Pakistan; the US – and Israel -displaced Russia as India’s top suppliers of armaments to consume the bulk of the current budget of over $50 billion. Moscow still remains a key supplier of aircraft, tanks, warships, spares and associated equipment, but is likely to be gradually phased out over the ensuing years.

During his US visit in June this year, Modi signed multibillion contracts with the US company Westinghouse to construct six atomic reactors in Andhra Pradesh, financed with a loan by the US Export-Import Bank. The project follows India’s relaxation of a 2010 law that made US firms liable for accidents of the type of Bhopal disaster that caused 3783 deaths of poor Indians. The Indian government has now promised to create an insurance pool of $250 million that would pay out any damages on behalf of nuclear suppliers.So the Indian tax payers will finance the greed of American misery dealers!

At the root of India’s BJP government’s self-destructive behaviour is their obsession with becoming a ‘nuclear power’; Neocons are ‘milking’ this conceit by promising India entry in to the Missile Technology Control Regime and in to the Nuclear Suppliers Group that regulates international atomic commerce. They have also promised to ‘forget’ charges of India violating the nuclear non-proliferation regime that was used to impose US sanctions against India in the past.

Modi seems to be doing the US bidding with countries like Vietnam who are engaged in territorial disputes with China: during his visit to Vietnam in August, Modi signed a “comprehensive strategic partnership” agreement with Vietnam, and extended a $500million credit line for the purchase of Indian defence equipment. This is in addition to the $100million defence credit offered previously.

Pakistan, on the other hand had been created by Winston Churchill for the purpose of keeping India under check, and had received generous military support from the neocolonialist American empire over the same period. Pakistan was charged by Moscow of supporting the jihad on its soil in the 1980s. With the neocons pulling the rug under Pakistan’s feet following the success of their clandestine nuclear program however, its relationship with Russia began to thaw, despite Indian efforts to limit the development. As recently as March 2010,Russian President Vladimir Putin appeared to be ‘responding to India’s concerns when he announced during a visit to New Delhi that “unlike many other countries, Russia does not have any military cooperation with Pakistan because we bear in mind the concerns of our Indian friends”.

Since then however, Russia has responded to India’s cosying up to the neocons ‘in kind’, by expanding defence cooperation with Pakistan;Russian and Pakistani servicemen are currently conducting their first joint military exercises “Friendship 2016 war games”. Training will take place at an altitude of over 4,500 feet in Gilgit-Baltistan that is part of the Kashmir claimed by India.(Gilgit-Baltistan,by the way, the meeting point of three great Himalayan mountain ranges – the Hindu Kush, Karakoram, and Nanga Parbat – is probably the closest locale to heaven on earth; Karimabad, the capital of the regionhas been the setting for Shangri-La,the utopian city in 1933 novel Lost Horizon by James Hilton). Russia’s indifference toIndia’s requests to postpone the exercises so soon after the terrorist attacks in Kashmir shows the extent of hardening of Moscow’s position towards India.Russia has also promised the supply of its new Su-35 fighter jets to Pakistan.

Pakistan is also forging a strategic economic partnership with China, developing the trans-border China-Pakistan Economic Corridor. In 2009, Pakistan signed an agreement with China for a mega energy project in Gilgit-Baltistan which includes the construction of a 7,000-megawatt dam, against Indian protests. Pakistan is also negotiating a new long-term defence pact with China. Pakistan is also in a position to buffer any negative impacts of a crumbling SAARC, with its membership of the Islamic collective, the Economic Cooperation Organisation (ECO) with Iran, Turkey and a number of Central Asian states.

All these developments point to ominous prospects for the future of the south Asian region, with India propping up the declining economic power of America, possibly with the help of America’s “special” Anglo-Saxon friend the UK and other European countries. They will be immediately facing Pakistan, backed by the growing economic might and the strength of union between China and Russia.

India should be wary of possible Chinese memory of Mao Tse Tung’s advice in “A Single Spark Can Start a Prairie Fire” (January 5, 1930): When we look at a thing, we must examine its essence and treat its appearance merely as an usher at the threshold, and once we cross the threshold, we must grasp the essence of the thing; this is the only reliable and scientific method of analysis.

This is where India will be most vulnerable, ideologically and militarily.

SOLUTION TO THE “BURNING “ GARBAGE PROBLEM FROM JAELA TO BADULLE

October 12th, 2016

Dr Sarath Obeysekera

Meethotamulle in Kollonawa area is being used by Colombo Municipal Council  ( CMC)  as a garbage dumping ground ,which has created an extremely hazardous environment ,which led to mass scale protests by the residents in the area .The matter has been taken to courts by some people seeking legal redress due to the fact the authorities have not been able to find a long lasting solution.

A company with majority shareholding held by Western Power ( a subsidiary of Aitken Spence ) has mooted a project to segregate garbage  to compost and dry burnable material with plans for generating electricity. The project is on stand still due to non-availability of an investor

Many other private investors are trying to find an economically viable solution and unfortunately none has come with a viable plan

It is ESSENTIAL to find an alternative site to dump almost 1200 tons garbage  delivered daily by CMC to at least calm the public down ,but neither UDA nor CMC has been able to find a land for above .Over 2-3 million tons of old and new garbage are lying in Meethotatamulle and the immediate requirement is get rid of part or the whole heap to some other place in close vicinity. It is not advisable to carry raw wet garbage to any land nearby to dump as it may not be cost effective but also it may generate public outcry

Hence solution below will be the most suitable option providing that the Government and the Authorities who have a land bank and the resources agree with the plan proposed

Sri Lanka Land Reclamation and Development Corporation ( SLLDC) –holds a land bank near Colombo.

In Muthrajawela SLLRDC developed a 400 acres as am Industrial park ,by reclaiming a marsh with Sea sand in 1996 after obtaining Environment Clearance .and now fully occupied by various companies as fuel and gas storage ,ware housing and power generation etc .SLLRDC lately obtain environment clearance to reclaim 200 more acres between the buffer zone and the 400 acre developed plot and now ready to offer to investors for various industries.SLLRDC has also pumped over 2.5 million Cu M of Sea sand which is now stock piled next to the 200 acre plot and being sold   to retail buyers .This stock pile of sand can be used to reclaim the 200 acres and offer to investors, and SLLRDC has advertised the land calling for offers.

Now SLLRDC is contemplating to hand over 10 acres of land to Western Power to process garbage .But due to some short sightedness land earmarked has been identified next to the western boundary of the landfill adjacent to a canal .Beyond the canal there over 2-300 families with deeds who will be protesting very soon against locating the dumping site.It will be another “Jaela” very soon

Government can initiate a action plan to remove the OLD garbage which has already being party composted lying in the southern part of the Meethotamulle Dump using trucks to the 200 acre plot for reclamation .

It is advisable to use part of the available sand to lay a 1-2 feet layer in the marshy layer  of 200 acres prior to dumping of the OLD GARBAGE and fresh layer of either sand or earth ( being excavated in many building sites in Colombo) can be used to cover the garbage payers one by one .SLLRDC has a large fleet of equipment and trucks  which are idling and the workforce can undertake this work .Government via Treasury and also from CMC coffers funds should be made available to SLLRDC to carry out above work .It is anticipated that removal of the OLD GARBAGE can be completed within 3- 4 months.

Land which is cleared in Meethotmualle dump may be used to install a Garbage sorting ware house and compacting unit  for further transportation either for incineration or  degasifying else where Residents in the area can have employment for segregation of the garbage, which is now being practiced in Karadiyana Site in Moratuwa Part of the 200 acre land can be used for installation of the incineration plant which can be the source to generate steam for power generation .

The land reclaimed by above means can be offered to Investors who may come with an investment plan to generate power using the raw garbage which can be transported after compacting and bailing.

 CMC ,UDA ,SLLRDC and a Treasury Representative shall form a committee headed by a high powered authoritative person  who shall report to Prime Minister for speedy execution of the project .Government shall appoint a high powered officer  who can undertake to manage and  above task providing absolute authority is given to  executing above, subject to agreement by all three agencies above Treasury Representative shall provide avenues to source funds for the above project 

sarath30081601A

LAND IN MUTHURAWELa

During a reason visit to Maldive Island the writer has witnessed how garbage is carried by landing crafts to an area closed to the city ,and over 500 acres has been reclaimed by du ping garbage and covering with sea sand .This newly generated land is now a Industrial Estate in Male .Maldives has very stringent environment rules and yet they opted to do above to solve the problem .Therefore reclaiming the land observing proper guidelines not to pollute the area for Industrial Purpose is the ideal short term solution for above problem

sarath30081602A

RECLAIMED LAND IN MALE USING GARBAGE

Dr Sarath Obeysekera

We need “State Of Emergency “ or “Martial Law” if state wants to solve Garbage Problem !

October 12th, 2016

Dr Sarath Obeysekera

By now you have seen a fire in Badulle -Garbage Dump and Airforce has to be mobilised ,We saw the mayhem to Jaela when the residents  seized the road transportation by blocking Colombo Negombo Road ( luckily we have Airport Highway ,hence access to airport was not blocked .

Meethotamulle garbage mount is growing and rain is at the door step ,Whole area will start stinking .Methane Gas accumulated   underneath may explode like in Salawa  if hot weather continues

Army ,Airforce  ,Navy and police  will have to move in .State wants to shift the garbage mount somewhere like Muthurajawela .Good Christian neighbours of Jaela will block Elakanda Road and set fire to CMC lorries ,Again law enforcement authorities will have to come to rescue .

We have two options

Under a presidential order shift all dry garbage to Port City and cover with sand

Or

Transport dry garbage to Muthurajawela  200 acres and fill with layers of sand an garbage .

If environmentalist go to courts fight back claiming a national emergency .

We need Martial Law of Emergency like we had during JVP “garbage “ and LTTE “stink”

If Philipine president goes on rampage to get rid of Drug Menace why cannot our President do the same

I am sure that Cardinal and Buddhist Clergy will approve above

Dr Sarath Obeysekera


Copyright © 2017 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress