LATEST HEADLINES | CLASSIFIED | POLITICS | TERRORISM | FEATURES | OPINION
Logo
News Archive
 Sri Lanka,

Archives
News Archives

Jul 09

Oct 08
Sep 08
Aug 08
Jul 08
Jun 08
May 08
Apr 08
Mar 08
Feb 08
Jan 08
 

News Archive for May 2018

“රජය හදන්නේ බැදුම්කර වාර්තාවේ හොඳම කොටස තව අවුරුදු 30ක් අඳුරු ගුහාවක හංගලා තියන්න “ - කීර්ති තෙන්නකෝන් 
මාධ්‍ය ඒකකය කැෆේ සංවිධානය
වත්මන් රජය බැඳුම්කර වාර්තාවේ හොඳම කොටස  ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කියන අඳුරු ගුහාවේ අවුරුදු 30කට සඟවා තැබීමට බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රෙය් හා කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි. අද (31) පස්වරුවේ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිටදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මෙසේ පැවැසීය.  බැදුම්කර වාර්තාවේ සී 350 අමුණුම ලෙස නම් කොට ඇති රහස් පොලිස් වාර්තාවේ පිටපතක්  ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍ර‍නාන්දු මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ කළ බවත්  එය ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් තමන් වෙත වාචිකව දැන්වූ බවත් ඒ අනුව තමන් අද දිනයේ ජාතික ලේඛණාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පිවිස එම... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Black and White
chandrasoma rajapakse 
While admiring the zeal  and burning patriotism of your editorial correspondent (Miss Waduge) it must be stated that there is no warrant in science to support her 'burning' thesis - that 'Black People' are the founders of civilization and 'progenitors' of all that is bright and beautiful in our troubled world. The word  'black' refers to a phenotype - not a genotype. Thus the Nileotic Negros of Africa and the Negritos of the Pacific Island Region are solidly black - while being distinct in ancestry and in genetic markers that identify kinship. The Veddhas of Sri Lanka... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

100-day programme was the ‘stupidest’ thing done - President
By Yusuf Ariff  Courtesy Adaderana
President Maithripala Sirisena says that he does not know who prepared the ‘100-Day Programme’ of the Good Governance government, which was unveiled after his election victory on January 8, 2015. He made these controversial comments while delivering a strongly-worded speech during the commemoration event held at the Foundation Institute today (30) to mark the 76th birth anniversary of the late Most Ven. Maduluwawe Sobitha Thera. The President stated that to this day he respects and he is content and grateful for the fact that he was chosen as the Common Candidate to face the... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Joint Opposition decides to oppose 20th Amendment
By Yusuf Ariff  Courtesy Adaderana
The Joint Opposition (JO) decided to oppose the 20th Amendment to the Constitution which has been proposed by the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), MP Udaya Gammanpila said. The decision was taken during the JO party leaders’ meeting held this evening under the leadership of former President Mahinda Rajapaksa at the latter’s official residence in Colombo. https://youtu.be/gz7LkT_0oGk Pivithuru Hela Urumaya (PHU) leader Udaya Gammanpila revealed the decision speaking to reporters after the meeting ended today (30). The 20th Amendment to the Constitution was handed over to the Secretary General of Parliament as a private member’s... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Gota’s Viyathmaga and Government at standstill
By Dr. Nalaka Godahewa Courtesy Ceylon Today
American economist and social theorist Thomas Sowell once said, “The big divide in this country is not between Democrats and Republicans, or men and women, but between talkers and doers.” When a powerful minister of the Government gets into a panic and issues a press statement criticizing a speech made by an ordinary citizen at a non political event there is something bizarre about it. That is exactly what Minister Malik Samarawickrama did a few days ago.  When we see his statement challenging the economic views expressed by Mr Gotabaya Rajapaksa, in his... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Sri Lanka signs deal $50 million deal for seismic study
Courtesy wionews.com
Sri Lanka on Wednesday signed an agreement with a subsidiary of US firm Schlumberger for a $50 million seismic study off the country's east coast to evaluate any prospective oil resources, a senior government official said. Sri Lanka signed the agreement with Eastern Echo DMCC, a subsidiary of Schlumberger, to carry out seismic data acquisition surveys, advance data processing and interpretation work or modelling of petroleum systems. "The main objective of entering into this agreement is to acquire more petroleum data using modern acquisition and processing techniques," Arjuna Ranatunga, Minister of Petroleum Resources Development told reporters after signing... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

China's free trade talks with Sri Lanka hit major hurdles
Courtesy wionews.com
Talks between China and Sri Lanka for a free trade agreement have hit major hurdles, mainly because Beijing will not agree to Colombo's demand for a review of the deal after 10 years, Sri Lanka's top negotiator said. China has invested billions of dollars building ports and roads and power stations in the Indian Ocean island nation just off the southern toe of India as part of its Belt and Road Initiative to increase its trade and other connections across Asia and beyond. But concerns have grown in recent months that such investments can drive the country... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Sirisena accuses Ranil of shielding Rajpaksa, others in graft probe
Courtesy The Hindu
Sri Lankan President suggests that the PM had “cut deals” with the former President’s family and was protecting the corrupt. Sri Lankan President Maithripala Sirisena has accused Prime Minister Ranil Wickremesinghe of shielding former strongman Mahinda Rajapaksa, his family and supporters in corruption cases, in a fresh jolt to their ruling coalition. The unity government of Mr. Sirisena’s Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and Mr. Wickremesinghe’s United National Party (UNP) was plagued with crisis ever since Mr. Rajapaksa’s new party pulled off a stunning victory in February’s local elections seen as a referendum on the ruling alliance.... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Prez statement shows there’s no Govt. in the country: MR
Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror
Responding to President Maithripala Sirisena’s statement made at the 76th commemoration of the late Ven. Sobitha Thera, former President Mahinda Rajapaksa said yesterday the statement showed that there is no government in the country today. He expressed these views to journalists at an Iftar ceremony held at his residence in Colombo last evening. Mr. Rajapaksa said continuous speeches made by both the President and the Prime Minister validated that the only solution available to the current issues is the dissolution of Parliament. “The country cannot be developed or taken forward in this manner. The... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Sobitha Thera didn’t ask common candidate to break banks
Ariyaratna Ranabahu Courtesy The Daily Mirror
President Maithripala Sirisena said today the late Ven. Maduluwawe Sobitha Thera, who came forward to set up a Government through a common candidate, never asked a common candidate to loot the Central Bank. The President expressed these views at the 76th commemoration of the late Ven. Sobitha Thera held at Foundation Institute in Colombo. President Sirisena, who paid a surprise visit to the event, said he had not received an official invitation to attend the event. The President had this to say-: “I had not received an official invitation to attend the event. I... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

100-day-programme prepared by MR's opponents: UNP
Yohan Perera Courtesy The Daily Mirror
Highways Minister Kabir Hashim said today the 100-day-programme was prepared by those who campaigned against former president Mahinda Rajapaksa in 2014. He told this to the media after the UNP Working Committee meeting held at Sirikotha. “The UNP is responsible for the 100-day-programme,” he said in response to a statement made by President Maithripala Sirisena on Wednesday that he was unaware as to who prepared the 100-day-programme. Moreover, the President had said dissolution of Parliament soon after the 2015 elections would have been a better option as far as politics was concerned.... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

President hits out at Law & Order Ministry and IGP (English)
  https://youtu.be/ViEv2xLyTFM https://youtu.be/Ty8OLxJuFow... -Full Story- (LankaWeb - 31/05/18)

JO decides to oppose 20A
Kelum Bandara Courtesy The Daily Mirror
The hierarchy of the joint opposition unanimously decided yesterday to oppose the 20th Amendment to the Constitution proposed by the JVP to abolish the Executive Presidency, an official said. These discussions took place when they met former President Mahinda Rajapaksa. Initially, there were differences of opinion. However, they reached a consensus that they should oppose the move undertaken by the JVP. They took the position that the constitution should not be amended in such a piecemeal manner. Additionally, it was observed that there was a move to postpone elections along with this exercise. ()... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Fonseka is opposed to abolishing the Executive Presidency at the moment
By Charunya Rajakaruna Courtesy Adaderana
Under the prevailing political conditions, abolishing the Executive Presidency under the 20th amendment might be harmful to the country, says Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development Field Marshall Sarath Fonseka. He stated this today (31), following an event in Colombo. However, he personally doesn’t agree with abolishing the Executive Presidency at the current moment, the minister stated. Considering the public’s verdict at the past LG election, the government shouldn’t take any risky decisions right now, he further said. When inquired about the President’s statement last night (30), regarding the 100-day program, the... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Namal requests govt. to intervene to protect children from epidemic in South
By Charunya Rajakaruna Courtesy Adaderana
MP Namal Rajapaksa requests the government intervene to protect the children from the viral fever in the Southern Province. He stated this as a response to the questions raised by the media, at Hambantota. According to the MP, it is unfair to be asked to go to a private hospital, when a child has come to a government hospital for treatment. The government should step in to bring about justice on this matter, he says. https://youtu.be/_musxqhjamc... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Influenza vaccine cannot be issued the way media says – Rajitha
By Yusuf Ariff Courtesy Adaderana
Health Minister Dr Rajitha Senaratne says that the Influenza vaccine, which has been proposed to be given to the patients who have fallen victim to the viral fever spreading in the Southern Province, will only be provided to hospital based on the approval of a committee of specialist doctors and the National Medicines Regulatory Authority (NMRA). Addressing the provincial health ministers’ conference held at the National Blood Transfusion Center in Narahenpita today (31), he said that the vaccine cannot be given to patients afflicted with the viral fever in the South “the way the... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Lankan President Sirisena’s unusual display of anger
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 31: Feeling politically isolated and badgered by all and sundry for alleged non-performance since he became President of Sri Lanka in January 2015, Maithripala Sirisena has hit out at friend and foe alike in an unusual public display of anger against his detractors,writes P.K.Balachandran in The Citizen.  . Barging into a function here to commemorate the 76th birth anniversary of the pro-democracy campaigner and Buddhist monk Ven.Maduluwawe Sobitha Thero here on Wednesday, the President said: “Parliament should have been dissolved immediately after the Presidential election in January 2015 and fresh elections should... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

14 children die from viral flu in Sri Lanka
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 31 (newsin.asia) – Sri Lanka’s health officials on Thursday said 14 children had died from a viral fever which was spreading in southern Sri Lanka and urged the public to take health safety measures to prevent its spread. Director of the Karapitiya Teaching Hospital, in southern Sri Lanka, Dr. Jayampathi Senanayake told newsin.asia that out of the 14 deaths, 13 were reported in Karapitiya while one was reported in Colombo. All children who had died had been below 2 years of age. According to doctors, the symptoms of the virus include fever, cough, cold and headache. The... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

China to construct underground pipelines in Colombo to prevent floods
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 30 (newsin.asia) – Sri Lanka and China, on Wednesday signed a contract to construct new underwater sewage and pipelines in capital Colombo to prevent the threat of floods. Sri Lanka’s Megapolis and Western Development Minister, Champika Ranawaka told reporters that his Ministry had signed a contract with China Petroleum Pipeline Engineering Company in order to construct the ‘New Muttuwal and Torrington Tunnels’ The New Muttuwal Tunnel, which will be 760 meters in length, will lead through some of the most populated areas in Colombo which are at a heavy risk of floods, and will... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

Fresh political crisis: Prez lambastes UNP, warns of further revelations
Courtesy The Island
May 30, 2018, 11:53 pm President Maithripala Sirisena yesterday lambasted the top UNP leadership alleging that he thwarted a despicable attempt to transfer funds from state banks to private banks. Had that move succeeded entire state banking sector would have collapsed, President Sirisena said, recalling how he managed to halt the move after a three month long battle. President Sirisena said so at a commemorative event to mark the birth anniversary of Yahapalana architect the late Ven. Maduluwawe Sobitha at the Sri Lanka Foundation Institute (SLFI). Sirisena Pic by Nimal Dayaratne Among... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

‘Cardboard Mahathirs’
Editorial Courtesy The Island
May 30, 2018, 10:19 pm Minister Duminda Dissanayake has reportedly lamented the failure on the part of the Sirisena-Wickremesinghe government to act the way the newly elected Mahathir Mohamad administration has done in dealing with the corrupt politicians and officials of the previous regime. Dissanayake has praised Prime Minister Mohamad for taking prompt action against the big guns of the Najib regime immediately after the change of government. Raids being conducted, at the behest of the new Malaysian government, on the houses of the grandees of the previous government have yielded a massive hoard of money,... -Full Story-
(LankaWeb - 31/05/18)

How civilized was the world before the white man invaded to civilize them?
Have you ever thought of how humans evolved, whether the world map looked the same as present, how people migrated, how civilizations developed, who white people emerged if all humans evolved from Africa? Don’t these and more questions haunt you and have you ever tried to find out? Think about it and you will be surprised that the ancestral home of white people is not Europe and Black Africans have a history kept hidden from all of us. Some 1.5 million years ago the human beings first began to evolve in Africa, they had Black skin. Some 100,000 years ago... -Full Story- (LankaWeb - 31/05/18)

THE MAKERS OF SRI LANKAN HISTORY Part 1
H. L. D. Mahindapala
When the Buddha asked the Yakkahas a place to sit “(T)he yakkhas thus answered the Blessed One: “We all, O Lord, give you even the whole of our island. Give us release from our fear” – Mahavamsa – 1: 27-29. The pioneering Indo-Aryan settlers, who came to be known as Sinhalese later, never stopped making history from the time they stepped ashore. Their uniqueness was in making monumental history which they left behind as their legacy for their successors to accept it with “serene joy and emotion of the  pious”, to  quote the memorable refrain... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

මානසික රෝගීන් අතර
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 
මානසික රෝගීන්  ආශ්‍රිතව ප්‍රතිකාර කිරීම සමහරක් විට අභියෝගී තත්වයකි. මානසික රෝගීන්  වනාහී චණ්ඩ විස්වාස කල නොහැකි කොටසක් බව බොහෝ දෙනා සිතති. එහත් මෙය මිත්‍යාවකි. ඉතා සුළු කොටසක් ඇරුනු කොට බොහෝ මානසික රෝගීන් ආක්‍රමණකාරී නොවෙති.  ලංකාවේ මෙන්ම වෙනත් රට වලද මෙම මිත්‍යාව විශ්වාස කරන්නන් මට හමුවී තිබේ. බොහෝ විට ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා , ඝාතන ආදිය සිදු කොට තිබෙන්නේ ප්‍රකෘතිමත් මානසික තත්වයක් ඇති බවට සලකන ලද පුද්ගලයන් මිස මානසික රෝගීන් නොවෙති.  මෝහ අක්‍රමතා (Delusional Disorders  ) , භින්නෝන්මාදය (Schizophrenia ) මනෝව්‍යාධික විශාදය (Psychotic Depression ) ඔතෙලෝ සින්ඩ්‍රෝමය හෙවත් ව්‍යාථවේදී මාත්සර්‍ය්‍යය (Pathological Jealousy) විඝටන ආබාධ (Dissociative Disorders )... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

උන්මත්තකයෙකුයැයි මා, හංවඩු නොගසන්න රෝගියෙකුගේ ඉල්ලීමක්...
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංගගේ  A Schizophrenic – Please Don’t Label me - A Request by a Patient නම් කවියේ සිංහල අනුවාදයයි
උන්මත්තකයෙකුයැයි මා, හංවඩු නොගසන්න
රෝගියෙකුගේ ඉල්ලීමක්.... = = = = = = = = = = = = = = = = = =
පටුය මා ලෝකය බෝහෝ පටුය‍ පිරී ඇත එය විවිධ යන්ත්‍රයන්ගෙන් කවන ලද හඬවලින් පෙනේ මට රොකි මාර්ෂියානෝ කලහ කරණා හැටි වූඩි ඇලන් හා බොහෝමත්ම කලකට පෙරාතුව පිටසක්වලුන් පැමිණ පැහැර ගනු ලැබිණ මා සවි කර මා හිසට යන්ත්‍ර බට වයර ඉවත් කලෙහිය ඔවුන් මා මොළ කොටස් පාලනය කළ නොහැකිය මා සිතුම් මා... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

13 ට එරෙහිව හැට දහසක් දිවි පිදුවේ 20 න් බෙදුම් වාදීන් ශක්තිමත් කිරීමටද ?
... -Full Story- (LankaWeb - 30/05/18)

“සාධාරණ සමාජයක් හදන්න ආපු අය බැදුම්කර, ගල් අගුරු ,මාෆියා සල්ලි වලින් සෝභිත හිමියන්ගේ පිළිම හදනවා“ - කීර්ති තෙන්නකෝන් කියයි
කීර්ති තෙන්නකෝන් විධායක අධ්‍යක්ෂ
“සාධාරණ සමාජයක්  හදන්න ආපු අය බැදුම්කර, ගල් අගුරු ,මාෆියා සල්ලි වලින් සෝභිත හිමියන්ගේ පිළිම හදනවා“ - කීර්ති තෙන්නකෝන් කියයි සෝභිත හිමියන් ප්‍රාර්ථනා කරපු ‘සාධාරණ සමාජය හැර අන් සියල්ල දැන් ලංකාවේ ඉදි වෙමින් තිබෙනවා‘.  අද සෝභිත හිමියන් වෙනුවෙන් ගුණ සමරු උත්සව පවත්වනවා. පිළිම හදනවා. පාලම් නම් කරනවා. ඉන්දියානු ආධාර යටතේ නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කරනවා. .බස් හෝල්ට් හදනවා. කොටින්ම කිව්වොත්, සෝභිත හිමියන් ප්‍රාර්ථනය කළ ‘සාධාරණ සාමජය‘ හැර අන් සියල්ල මේ ආණ්ඩුව කරමින් සිටිනවා යැයි කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.  අද රාජගිරියේ පැවති පුවත් පත් සාකච්ඡාවක දී තෙන්නකෝන් මහතා ප්‍ර‍කාශ කළේ සෝභිත හිමියන් ප්‍රාර්ථනා කරපු... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

Stones Pelted On The Hotel Where Ranil Had Dinner in Jaffna
Courtesy Asiantribune.com
Jaffna, 29 May, The hotel where Prime Minister Ranil Wickremasighre and his entourage were having dinner yesterday was pelted with stones.Prime Minister - Ranil Wickremasinghe Sri Lankan Prime Minister arrived in Jaffna on Sunday evening – 27th May and stayed at the Jetwing hotel, located on the Clock tower Rroad, Jaffna. Yesterday, he attended two Development Council meetings at the District Secretariat Offices in Kilinochchi and Jaffna respectively. In the evening, he attended a dinner organized in an infamous hotel in Jaffna, located on the Hospital Road. There were numerous allegations that the owner of... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

We changed the map of Sri Lanka - Former President
ලංකාවේ සිතියම වෙනස් කළේ අපියි... හිටපු ජනපති පවසයි
https://youtu.be/5pcAyfnSfyg... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

Tamil Guardian report on Genocide Remembrance Day irks GSLF
By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island
May 29, 2018, 8:54 pm Tamil Guardian posted a series of messages, from sitting British politicians and other schemers, issued to mark what they called ‘Tamil Genocide Remembrance Day.’ The Island carried the Tamil Guardian report in its Saturday, May 27, 2018, printed edition. The full report can be accessed online. The Global Sri Lanka Forum (GSLF), in a letter to The Island, alleged that the pro-LTTE Diaspora had paid a person in the editorial to publish the Tamil Guardian report. The grouping also called for an inquiry to establish how the report, without... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

 Mohamed Muammar  Gaddafi's Prophecies & ACCOMPLISHMENTS
A Message from Middle East
"I will not go into exile to any foreign country. I was born here in Libya, and I will die here". "This  country was a desert, and I turned it into a forest, where everything can grow. No one loves this land more, more than its citizens". "If Europe or America tells you that they love you, be careful".  "They love the wealth of your land. The oil and not the people". "They are helping you to fight against me but, it will be more wise for you to fight against them because they are fighting against your future and... -Full Story-
(LankaWeb - 30/05/18)

AN OPEN LETTER TO MR. MAHINDA RAJAPAKSA, FORMER PRESIDENT OF SRI LANKA RE THE JVP’S 20A AND ALSO CONTINUING ATTEMPTS BY THE GOVERNMENT TO BRING A NEW CONSTITUTION
DHARSHAN WEERASEKERA, Attorney-at-Law
Dear Mr. President:  The newspapers report that the JVP has filed the 20A with the Speaker.  Independently of this, there are reports that the Constitutional Steering Committee has requested its ‘experts’ to prepare a Final Report and Constitutional Proposal.[1]  The Steering Committee filed its Interim Report in September 2017, and at least as far as is known to the public, debate on the said Report in Parliament was put off indefinitely in January 2018. The point is this.  Having studied the tactics of Sirisena and Ranil (‘Siri-Wiki’) for nearly three years now, I am confident these... -Full Story-
(LankaWeb - 29/05/18)

“WAR CRIMES” IN EELAM WAR IV Part III
KAMALIKA PIERIS
The “War Crimes” charge made against the government of Sri Lanka needed proof. It was necessary to show that war crimes had actually happened. The UN therefore sponsored two panels of inquiry, which, in turn, produced two reports, the Darusman Report, and the OISL report. These were used to support the resolutions at the UN Human Rights Council. A  Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka was appointed by UN Secretary General Ban Ki-Moon in June 2010. The panel consisted of Marzuki Darusman, (Chairman) former Attorney General of Indonesia, Yasmin Sooka, High court judge, South Africa... -Full Story-
(LankaWeb - 29/05/18)

An Open Letter to Anura Kumara Disanayaka
Jay Deshabandu
We are now getting more information on the central bank bond issue scam. Politicians are now saying they were paid by Arjun Aloysius, ex-central bank governor of Sri-Lanaka. This is most likely how Arjun Aloysius became the governor of the central bank, possibly favored by all politicians, who accepted money for their political campaigns. He must have given a large sum of money to get the post of governor of central bank in Sri-Lanka.  We all know who appointed him.  To say the least, our leaders are influenced by money. They can put our country's security at... -Full Story-
(LankaWeb - 29/05/18)

Asia's Buddhists should pave the way to sustainable development
by Kalinga Seneviratne
Buddhists across Asia are going to temples, bathing the baby Buddha, giving food to monks, lighting lamps and offering incense sticks accompanied by chanting paying homage to the Buddha on Vesak day, May 29 this year. While keeping with these traditions is important, Asia's Buddhists are letting go a great opportunity to shape the global development path in an ecologically friendly, compassionate and a sustainable manner. As the centre of gravity of the world’s economy shifts to Asia, Buddhism – which has shaped Asian civilizations for over 2000 years – has much to offer in guiding... -Full Story-
(LankaWeb - 29/05/18)

Removing Wesak from the (Wesak) Vaishakha month
Ramanie de Zoysa
Dear editor, Today is Wesak full moon day; it is Wesak for the United Nations and it is Wesak for the other few Buddhist countries – namely Thailand, Myanmar and Laos- but not for Sri Lanka. Sri Lankan Buddhists have been conned into removing Wesak from the full moon day of May- is this to accommodate the growing aggression of the 12 Muslim ministers within the NGO paid Sri Lankan Government? Sri Lanka Muslim is now offended by the Buddha statutes by the roadside and pirith chanting in the temples while no one condemns the use of loudspeakers... -Full Story-
(LankaWeb - 29/05/18)

රාජපක්‍ෂවරයෙකු ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ දී තරග කිරීම ඇමරිකාවේ අභිලාෂය මතයි… එරට පුරවැසිභාවය ලෙහෙසියෙන් අවලංගු කල නොහැක.. ඇමරිකානු නිල නිවේදනය මෙන්න..
lanka C news
මීලග ජනාධිපතිවරණය 2019 ජනවාරි 9 වෙනිදායින් පසුව වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි ඕනෑම අවස්ථාවක පැවත්විමට ශ්‍රීලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ප්‍රතිපාදන ඇත. එසේ නොවුවද 2019 නොවැම්බරයෙන් පසුව මැතිවරණ කොමිසම විසින් අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සුදානම් කල යුතු අතර කොමිසම විසින් 2020 ජනවාරි 8 වෙනිදාට පෙර නව ජනාධිපතිවරයා දිව්රුම් දීම සඳහාද අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කල යුතුය. වර්තමාන ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නිල කාලය එදින අවසන් වෙයි. කරුණු එසේ හෙයින් තව මාස 7 ක් වැනි කෙටි කාලයකින් පසු ඔ්නෑම මොහොතක කැදවිය හැකි ජනාධිපතිවරණයක් පැවත්වීමේ සටන සඳහා මෙරටේ ප්‍රධාන පක්ෂ විසින් තමන්ගේ අපේක්ෂකයන් සඳහා අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් සපුරා ගත... -Full Story-
(LankaWeb - 29/05/18)

BEING DARK SKINNED IN BEIRUT
PRIYA GUNS  Courtesy gal-dem.com
 “Adesh, Adesh?” shouted the first driver in the line-up of five cars beside me. As I walked on the sidewalk, drivers shouted, “How much, how much?” It was only my second week in Beirut, and I had been told the slang for maid was “Sri Lanki.” I wondered if the accosting had something to do with the fact I’m Sri Lankan. I’ve lived and travelled the Middle East for years. The first time I moved to the Gulf I was soul-ridden from seeing the migrant domestic workers (MDW) that looked like members of... -Full Story-
(LankaWeb - 29/05/18)

Sinhale Buddhists – Your Nation Needs You more than ever
You are the majority in our Island. History is witness to your status as majority.  History is also witness to how you came forward to defend your soil & protect fellow citizens as the majority should when confronted by invaders from South India and the 3 Christian European countries. History stands witness to the many ways in which you have been divided & kept divided – some of you are even proud to be divided. History is also sadly witness to how your own betrayed for titles & perks and tragically the same is repeating again. When the island... -Full Story- (LankaWeb - 29/05/18)

“WAR CRIMES” IN EELAM WAR IV Part 2
KAMALIKA PIERIS
The Eelam War was not a local war. It only appeared to be a local war. It was initiated by the west and funded by the west. The LTTE and the Tamil separatist movement were mere tools in this operation. Sri Lanka is now beginning to realize this. How    else was the LTTE able to survive as a fighting force against the government of Sri Lanka for nearly 30 years, asked one analyst. Bishop Shantha Francis observed, ‘this is not a war that began and ended in a couple of years. The LTTE became powerful enough to... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

SRILANKA, DEMOCRACY, BARTER SYSTEM (COLLATERAL) AND DEMOCRATIC CORRUPTION
Kanthar Balanathan
Democracy is defined as a set of principles and practices that protect human freedom. It is defined as the codification and management of freedom. It is also said as to rest upon basic, entrenched principles, not uniform practices. It is also known that Democratic societies are committed to the values of tolerance, cooperation, and compromise. Principles of Democracy is, Majority Rule while protecting Minority Rights.  Nowhere in the world democracy is defined as bribery, collaterals, barter system, and corruption to grab power. Uganda Office of the Konrad- Adenauer-Stiftung, in its document “A Guide for Peer Educators”, states... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

CHINA CAN HELP SRI LANKA TO BECOME A DEVELOPED NATION (PART 1)
BY EDWARD THEOPHILUS
The major dream of Sri Lankans since the political independence from Western colonial rules is to become a developed nation which could deliver the prosperity to citizens of the country.  The evidence in the past displayed that the economic policy of monarchical reigns of the country was able to accomplish the expectations of people to a reasonable extent as in the history wants and needs of people were limited to day to day affairs of households.   The society was reasonably aligned to a seclusion status, in which the expectations of people were bounded to basic needs. ... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

CHINA CAN HELP SRI LANKA TO BECOME A DEVELOPED NATION (PART 2)
BY EDWARD THEOPHILUS
When Sri Lanka gained independence in 1948, the traditional feudalistic thinking pattern or attitudes were not changed by the influences of democratic philosophy.  The experience indicated that how white people treated to aborigines in Australia and Canada and South Africa they attempted to treat similar way to Sri Lankans too. During the Korean boom Sri Lanka had an opportunity to manage a good trade balance but when the boom ended the country faced to the most critical issues in the economy.  It had an excess production of rubber and a shortage of staple food rice.  At... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

Microbeads causing macro levels of harm to humans and nature
Kamanthi Wickremasinghe Courtesy The Daily Mirror
When the Meethotamulla garbage dump collapsed in April last year, President Maithripala Sirisena immediately banned the sale of plastic bags, cups, plates and burning of refuse containing plastic.    A similar ban was imposed from January with regard to the use and production of polythene less than 20 microns. The ban was imposed without a proper plan to introduce an alternative product. According to observations made by the Environmental Foundation Limited (EFL), Sri Lanka generates 700 metric tonnes of solid waste per day with the Western Province accounting for nearly 60% of waste generation. Adding to this... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

The current govt. gains money by oppressing the public - Mahinda Rajapaksa
වත්මන් ආණ්ඩුව ජනතාව පීඩාවට පත් කර මුදල් ලබා ගන්නවා
https://youtu.be/bodzF45AWlg... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

A GENTLEMAN FROM INDIA
ALI SUKHANVER
Misguided are those who blame the whole of Indian nation of being an extremist Hindu nation; neither all Indians are extremists nor they all follow the Hindutva philosophy. The best example of moderate India is of Abhay Kumar who is at present a doctoral scholar at Centre for Historical Studies, Jawahar Lal Nehru University New Delhi. He has recently sent an open letter to the President of India in which he has requested him to look into the matter of a newly introduced course for its scholars with the name of ‘Islamic Terrorism.’ According to Jawaharlal Nehru... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

ජනතාව විසින් සෘජුවම සිය රාජ්‍ය නායකයාව තෝරා ගැනීමට තිබූ අයිතිය අත්හැරීම, ජනමතවිචාරණ අයිතිය අත්නොහැරීම, 83 ව්‍යවස්ථාව සහ වැනීසියේ වෙළෙන්දා…!
නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන
මේ දිනවල සමාජයේ ප්‍රධාන කතිකාව වී ඇත්තේ විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධව ඇති කතාවයි. විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීම සමග බද්ධවී ඇති නීතිමය පදනම ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය ඇසුරෙන් සාකච්ඡා කිරීමට මේ ලිපිය මගින් අපේක්ෂා කරනු ලබයි. විධායක ජනාධිපතිධූරය අහෝසි කිරීම යනු ජනතාව විසින් සෘජුවම ජනාධිපතිවරණය මගින් තමන්ගේ රාජ්‍ය නායකයා කවුද? යන්න තෝරා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව අහිමිකර ගැනීමයි. 1977 පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට පෙර ජනතාවට දුන් පොරොන්දුවක් අනුව ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විසින් රටේ රාජ්‍ය නායකයා කවුද? යන්න ජනාධිපතිවරණයකින් තෝරා ගැනීමට ජනතාවට ලබා දුන් අයිතිය තමන්ට අනවශ්‍ය බව ජනතාව විසින් 2015 ජනවාරි පැවති ජනාධිපතිවරණයේ දී සහ 2015 අගෝස්තු... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

SLFP to use RTI to obtain bond scam full probe report
By Rathindra Kuruwita Courtesy The Island
The 16 Sri Lanka Freedom Party (SLFP) MPs who left the government will file a Right To Information (RTI) application next week to obtain the full report of the Presidential Commission of Inquiry (PCoI) on the bond scam which contains the names of 118 MPs who had taken money from the Perpetual Treasuries, MP Dayasiri Jayasekara said yesterday. "The United National Party (UNP) is attempting to tarnish my reputation saying I got a cheque from Arjun Aloysius. But everyone knows that I have campaigned against him and lobbied to punish him over the bond... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

The unp establishment’s and the opposition’s choices
Dr. Dayan jayatilleka Courtesy The Island
There are two reform proposals on the agenda, both of which are likely to be rejected and rightly so. The two proposals are the JVP’s 20th amendment and the government’s draft constitution. There are many reasons that rejection is likely. One is timing. The mass mood is for change, but not of Constitutional reform. The mood is one of regime change; of rejection of the government. The one thing that the people are sure of is that an exit ramp is coming up next year—that of the Presidential election. There is absolutely no appetite... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

British role in anti-LTTE operations insignificant - retired Navy Chief of Staff ‘..can help us by releasing Jan-May 2009 BHC dispatches from Colombo’
By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island
May 28, 2018, 12:00 pm The Foreign and Commonwealth Office (FCO) side-stepped The Island query whether documents that had been destroyed as reported in a section of the British and other media included diplomatic cables originating from the British High Commission in Colombo during eelam war IV. Asked whether the FCO consulted British HC in Colombo before the destruction/removal of files/documents and among them were diplomatic cables sent from British HC in Colombo during the eelam war IV (Aug 2006-May 2009), a FCO spokesperson said: "We do not accept any files have been wrongly... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

‘විසිවැනි සංශෝධනය කෙටුම්පත් කර ඇත්තේ වැස්සකටවත් නීතී විද්‍යාලයකට ගොඩ නොවුණ කෙනෙක්‘ - ගම්මන්පිල
විනීතා එම් ගමගේ උපුටාගැණීම ලංකාදීප
විසි වන සංශෝධනය කෙටුම්පත් කර ඇත්තේ වැස්සකටවත් නීති විද්‍යාලයකට ගොඩ නොවුණු කෙනෙක් විසින් යැයි බිය නැතිව කිව හැකියැයි  පිවිතුරු හෙළ උරුමයෙ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.  එකී කෙටුම්පත අඩුපාඩු පිරි එකක් බවත් තමන් හඳුනා ගත් අඩුපාඩු 9ක් තිබු බවත් කී ගම්මන්පිල මහතා එය පොඩි එකාගේ ලියුම වගේ යැයි ද පැවැසීය.  මේ කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයක් පැවැත්වුණහොත් එකින් එක එම අඩුපාඩු පැහැදිලි කළ හැකි යැයි ද හෙතෙම කියා සිටියේය.  කෙසේ වෙතත් මේ සංශෝධනය කරන්නට යන්නේ රටේ උත්තරීතර නීතිය මිස පොඩි එකාගේ ලිපිය නොවන බව ජවිපෙට මතක් කර දිය යුතුව ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

Gammanpila challenges Anura for public debate on 20A
Sheain Fernandopulle Courtesy The Daily Mirror
While claiming that the 20th amendment to the constitution had been drafted in an immature manner and full of mistakes, Pivithuru Hela Urumaya (PHU) leader and MP Udaya Gammanpila challenged Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) leader Anura Kumara for a public debate to point out the shortcomings of the draft. “According to the draft, the executive Presidency would be abolished on January 09, 2020. The term of the present president will end on January 09, 2020. Hence, the next presidential election should be held on a date between November 9 and December 9, 2019,”... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

The need for professional Ministers
By Prof. Rajiva Wijesinha Courtesy Ceylon Today
Though I am no longer a member of the National Human Resources Development Council (NHRDC), I am still working with the Organization of Professional Associations trying to promote reforms that will give us a more efficient public sector. I could not attend the last discussion they had, to fine tune the recommendations our NHRDC Sub-Committee produced, but we decided on the telephone that they would concentrate on a few essentials rather than going for root and branch reform. Amongst the most destructive practices that have built up over the last few years,... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

India to develop Ven. Maduluwawe Sobitha Thero village in Lanka for US$ 1.9 million
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 28 (newsin.asia): India is to help build the Most Venerable Maduluwawe Sobitha Thero Village (Elapathagama) in Anuradhapura District with a grant of LKR 300 million or US$ 1.9 million. The project envisages construction of 153 new houses, a multipurpose community building and alms hall, internal water supply system and renovation of Monk’s Quarters & a library. The project is part of India’s development cooperation with Sri Lanka. The Ministry of Housing and Construction is the Implementing Partner from Sri Lanka. The foundation stone laying ceremony was performed on Sunday by the Speaker of... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

Does Octopus DNA Come from Space?
Courtesy snopes.com
Rsearchers didn't discover that octopus DNA is "alien," or that it originated anywhere but on Earth, although a few have suggested the possibilty. In June 2016, a number of web sites reported that, according to recent study, researchers had examined octopus DNA and discovered it was either “alien” or “from space”: The DNA of octopus may not be from this world, scientists revealed. The new study concluded that octopuses actually have alien DNA! According to the study published in the journal Nature, octopuses have a genome that yields an unprecedented level of complexity, composed of 33,000... -Full Story-
(LankaWeb - 28/05/18)

දේශපාලන අනාගතයක්  නැති ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත්කර ඇති 20 වන ව්‍යවස්ථා සංසොධනයට  චන්දය නොදෙන මෙන්  දේශප්‍රේමීන්ගෙන් ඉල්ලාසිටිනවා.
චාර්ල්ස් ඒස්  පෙරේරා විසින්,
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දෙන මහජන චන්ද  දේශ විරෝධී චන්දයන්ය. ඊට හේතුව මේ දෙපක්ෂයම රටට ආදරයකින් කටුයුතු නොකරන බැවිනි. මේ දෙගොල්ලම දේශපාලනය  කරන්නේ ඒ අයගේ පක්ෂයට රාජ්‍ය තන්ත්‍රය  පවරාගැනීමේ අදහසිනුයි. ඊනියා ධනවාදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය බටහිර ධනවත් රාජ්‍යයන්ට කත් අදින ඔවුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් අනුව කටයුතු කරන අතර, අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ද ඔවුන්ගේ දේශපාලන වාසිය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන බව දැන් පැහැදිලිවේමින් පවතී. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අවශ්‍යවී තිබෙන්නේ රාජපක්ෂලා දේශපාලනයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා  රාජපක්ෂ දේශපාලන නායකයින් කෙරහි ජනතාවගේ ආදරය හා විශ්වාශය නැතිකර  එතැනට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ  නායකයින් ටික... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

ජවිපෙ ලේ කොළ පාට ද?
වරුණ චන්ද්‍රකීර්ති
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පටන් ඇරගෙන මේ වෙද්දි අවුරුදු 53 ක් ගතවෙලා. මේ පක්‍ෂය පටන්ගන්න වෙලාවේ බලයේ හිටියේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය. ඒ වෙද්දි, එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය අවුරුදු අටකුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය අවුරුදු අටකුත් අපේ රට පාලනය කරලා තිබුණා. ‍මාක්ස්වාදී අදහස් අනුගමනය කරපු පක්‍ෂවලින් වැඩි හරියකුත් ඒ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන හිටියා. මාක්ස්වාදී සටන්පාඨ ජනප්‍රියවෙලා තිබුණු හින්දා දේශපාලන බල කඳවුරුවලට ලේබල් අලවලා තිබුණේ වම සහ දකුණ විදිහට. එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය දකුණට බර ධනවාදී, අධිරාජ්‍යයගැති පක්‍ෂයක් විදිහට සැළකුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය වමට බර තරමක් ප්‍රගතිශීලි පක්‍ෂයක් විදිහට සැළකුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිහිටුවාගත්තේ වමේ පක්‍ෂයක්... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

Sima Malakaya in Diyawannawa and Analogue, with Yahapalanaya in Dityawannaawa,
Dr Sarath Obeysekera
Simamalakya disaster was a hot subject in the parliament .Minister in charge replied to the query regarding collapsing of the newly built r by a private company and explained that government did not spend any money for it I was trying to find out who gave the permission to build this white elephant .SLLRDC who owns the lake “washed their hands”off and said that they have no clue .Somone said that UDA gave the permission to build  It . If one wants to build a house detail plans with a  Signature from a chartered architect... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

දිනෙන් දින  වැනසෙන “උඩු දොළ” ජල මූලාශ්‍රය රැක ගැනීමට බලධාරීන් අපොහොසත් වන්නේ ඇයි?
පේශල පසන් කරුණාරත්න සභාපති සමනල යෞවන සමාජය නාවලකන්ද, මීගහතැන්න
වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මීගහතැන්න, මද්දෙගම ප්‍රදේශය හරහා ගලා යන්නා වූ “උඩු දොළ” නමින් හඳුන්වන දොළ මාර්ගය, නාවලකන්ද කඳුපන්ති වල ඇති උල්පත් වලින් ආරම්භ වී ගම්වාසීන්ගේ එදිනෙදා ජල අවශ්‍යතා සපුරාලමින්, අවට පරිසර පද්ධතියට ජීවය දෙමින්, ආවේනික මසුන් ඇතුළුව විශාල ජීව ප්‍රජාවකට වාසස්ථාන හා ජීවය ලබා දෙමින් පහලට ගලා ගොස් බෙන්තර ගංගාව පෝෂණය කරයි. මෙම දොළ මාර්ගය විවිධ පුද්ගලයන්ගේ ක්‍රියාකාරම් නිසා විනාශ වීමේ තර්ජනයට ලක්වෙමින් පවතින අවධියක, නාවලකන්ද සමනල යෞවන සමාජය විසින් මෙම දොළ මාර්ගය රැක ගැනීම සඳහා දොළ මාර්ගයට රක්ෂිත සීමාවක් වෙන් කර එය ආක්ෂක ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කොට... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

පියවරෙන් පියවර ඊළම එන්නේ මෙහෙමයි
රියර් අද්මිරාල් (ආචාර්ය) සරත් වීරසේකර උපුටා ගැන්ම දිවයින
"මෙම ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට වෙහෙස නොබලා දායකවූ බුද්ධි අංශයේ නිලධාරීන්ට සහ ත්‍රස්‌ත ප්‍රහාරක වෘත්තිකයනට අපගේ ගෞරවය සහ ස්‌තුතිය පුදකර සිටිනවා. ඇමෙරිකානු ජනතාව ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් හෝ ඔවුන්ගේ නාමයන් නොදන්නා වුවද අද රාත්‍රියේ ඒ ප්‍රතිඵලය දුටුවා. මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කළ වීරයන්ගේ වෘත්තීමය දැනුම, දේශප්‍රේමීත්වය සහ ඇදහිය නොහැකි ධෛර්ය සම්බන්ධයෙන් අප ආඩම්බරයට පත්වෙනවා. මව්බිම වෙනුවෙන් සේවය කළ ඔවුන්, සැප්. 11 ත්‍රස්‌ත ප්‍රහාරයට පසුව ඉන් බරපතල ලෙස පීඩාවට පත් පරම්පරාවේම කොටසක්‌.    රටක්‌ වශයෙන් අප අපගේ ජාතික ආරක්‌ෂාවට තර්ජනයක්‌ වනවිට කිසිවිටක ඉවසන්නේ නැතිවාක්‌ මෙන්ම අපගේ ජනතාව නිකරුණේ ඝාතනය වන විට නිකම් බලා සිටින්නේත් නැහැ. අපේ රටවැසියන්... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

Immunity against corruption
Editorial Courtesy The Island
Monday 28th May, 2018 Has a single category of public workers been able to remain untainted by bribery? Pose this question to a random sample of people and their answer will be an emphatic ‘no’. It is only natural that they have no high opinion of state employees or tend to tar all of them with the same brush. Public officials are usually bracketed with their political masters who have a reputation for venality and corruption. This does not mean we have paragons of virtue in the private sector, whose big guns pontificate ad nauseam on... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

Gota’s Viyathmaga and a Government at standstill
By Dr Nalaka Godahewa Courtesy The Island
American economist and social theorist Thomas Sowell once said,  "The big divide in this country is not between Democrats and Republicans, or men and women, but between talkers and doers " When a powerful minister of the government gets into a panic and issues a press statement criticizing a speech made by an ordinary citizen at a non political event there is some thing bizarre about it. That is exactly what minister Malik Samarawickrama did a few days ago.  When we see his statement challenging the economic views expressed by Gotabhaya Rajapaksa in... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

Possibility of a snap presidential election anytime after 9 January 2019
By C.A.Chandraprema Courtesy The Island
May 27, 2018, 9:24 pm As the month of June approaches, we realise that the incumbent President now has only 18 full months in office before the last date by which a presidential election should be held and a new president declared elected. According to Article 31(3) of the Constitution, the poll for the election of the President has to be held not less than one month, and not more than two months before the expiration of the term of office of the President in office. Going by this constitutional requirement, the last day by... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

United Kingdom destroyed files on Tamil Tigers, India-Sri Lanka relations: The Guardian
Courtesy scroll.in
The British Foreign Office confirmed that it destroyed 195 files on the island country, dating from 1978 to 1980. The United Kingdom’s Foreign Office destroyed almost 200 files on the rise of the separatist group Liberation Tigers of Tamil Eelam, the role of the British spy agency MI5 and Secret Air Service in Sri Lanka, The Guardianreported. The report said that the government departments are obligated to preserve historic records under the Public Records Act 1958. However, the UK, in response to a Freedom of Information request from the Guardian,said it was not required to preserve the... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

What purpose if citizens do not have protection: MR
Thilanka Kanakarathna Courtesy The Daily Mirror
Former President Mahinda Rajapaksa questioned the country’s law and order stating that there is no purpose if it doesn’t protect the people. While expressing his condolence on Saturday over the tragic assassination of cricketer Dhananjaya de Silva’s father - Ranjan de Silva, MP Rajapaksa said authorities should take the matter serious as the incident could add a black mark to the country. He said the tragedy had occurred due to the actions of these drug kingpins who were operating under the shade of money and political umbrella. “Without bending the country’s law and order... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

Dispenser attacks Mahasohon Balakaya Leader at the Prison Hospital
Darshana Sanjeewa Courtesy The Daily Mirror
A dispenser of the Anuradhapura Prisons Hospital had allegedly attacked the leader of the Mahasohon Balakaya, Amith Weerasinghe, while at the Prisons Hospital. Amith Weerasinghe was arrested and remanded in connection with riots in Digana, Kandy. Prisons Spokesman T.N. Upuldeniya said that a dispenser of the Prison Hospital had allegedly attacked Amith Weerasinghe following an argument. He said the dispenser was transferred to the Wariyapola Prisons following the incident. “Disciplinary action would be taken against the official pending investigation,” he said. The leader of the Mahasohon Balakaya was admitted to the Anuradhapura Hospital and... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

SLFP will not support further cuts in Executive Presidential powers –Isura Devapriya
By Charunya Rajakaruna Courtesy Adaderana
Sri Lanka Freedom Party (SLFP) will not support any further cuts in the Executive Presidential powers through the 20th Amendment, said the Western Province Chief Minister Isura Devapriya. He stated this yesterday (26), attending a press conference In Colombo. According to him, it was the SLFP which spoke out first for abolishing the Executive Presidency, and the current President has slashed the executive powers of the President to its maximum limit. He further stated that the JVP has not clarified regarding who will receive the powers that are cut from the Executive Presidency. ... -Full Story-
(LankaWeb - 27/05/18)

Neocon Agenda: Foreign Corporates & Lobbying a threat to Sri Lanka’s Sovereignty
Once upon a time things were simple. We had governments & they were represented by officials. It was a one to one direct dialogue. All that has changed & there are groups and groups peddling all types of issues on behalf of others. They are acting as go-betweens and paid handsomely to ensure deals come through or government drafts Bills in their favor. All these deals are kept hidden from the public. Today global corporations have become as powerful as governments some generating more GDP than single countries. Slowly we are returning to the concept of a one world government... -Full Story- (LankaWeb - 27/05/18)

RELIEF ASSISTANCE TO FLOOD VICTIMS IN SRI LANKA
Embassy of Sri Lanka Washington DC
As you are aware, heavy pre-monsoon rains in Sri Lanka have caused severe flooding and the threat of landslides. As of today, at least twenty lives have been lost, and 153,712 people (40,017 families) have been affected in 20 districts. The government is evacuating people in low-lying areas. Four main rivers have reached flood level, while four districts are on red alert for possible landslides. Spill gates of many reservoirs have been opened across the island. The Ministry of Irrigation and Water Resources and Disaster Management together with security forces personnel are engaged... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

“Shell Shock to Palali Syndrome -The Book that Recounts War Trauma in Sri Lanka
 Shell Shock to Palali Syndrome- PTSD Sri Lankan Experience Author- Dr Ruwan M Jayatunge  
Published by  Godage International Publishers (Pvt.) Ltd  Shell Shock to Palali Syndrome is an impressive endeavour to put together all experiences from different dramatic and tragic situations in war impacted society. This book is for me the monumental example of sufferings all kinds of disasters were tormenting people, leaving heavy consequences on actual and future generations. This takes the description and elaboration of all sufferings onto highest priority of mental health policy of Sri Lanka. Comparing similar experiences from other countries, former Yugoslavia included, it can be seen... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

Head of the Ahmadiyya Muslim Community Condemns Attack on Ahmadiyya Mosque in Sialkot, Pakistan
By A. Abdul Aziz.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad says Ahmadi Muslims will continue to respond to all forms of provocation and injustice with prayers and peace According to our Press Department U.K., the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad has strongly condemned an attack (on 23 May 2018) targeting a Mosque and a historical house in Sialkot, Pakistan belonging to the Ahmadiyya Muslim Community, perpetrated by local officials and a local mob comprising hundreds of people. Speaking about the attack during his weekly Friday Sermon from the Baitul Futuh Mosque in... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

Yahapalana Govt. seeks foreign assistance in war crime matters
by C.A.Chandraprema Courtesy The Island
May 26, 2018, 7:54 pm A few days ago, the government gazetted an amendment to the Mutual Assistance in Criminal Matters Act, No. 25 of 2002. Most members of the public would not see anything amiss with this, because the generally prevalent view in society is that Sri Lanka is a country that is in dire need of ‘mutual assistance in criminal matters’ so as to find the elusive former Governor of the Central Bank who is wanted in Sri Lanka over the bond scam and Udayanga Weeratunga the former Sri Lankan Ambassador to Russia... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

ආන්දෝලනාත්මක සිංගප්පූරු ගිවිසුමේ ගේම්කාරයා මහේන්ද්‍රන්-ජනපතිට පැමිණිල්ලක්
ඩබ්ලිව්. කේ. ප්‍රසාද් මංජු උපුටාගැණීම  මව්බිම
ශ්‍රී ලංකා-සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රධානියා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා සිංගප්පූරුවේ සිට කටයුතු කරන්නේ කුමන පදනමකින්ද යන්නත් ඔහුට...එවැනි බලයක් ලබාදී ඇත්නම් එය කවුරුන් විසින් කරන ලද්දක්දැයි ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට පැමිණිලි කිරීමට ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ 16 කණ්ඩායම තීරණය කරයි. මේ වන විටත් එයට අදාළ තොරතුරු ලැබී තිබෙන බැවින් ඒ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කරන බවට ඒ කණ්ඩායම පැවැසීය. මේ සම්බන්ධයෙන් 'ඉරිදා මව්බිම'ට අදහස් දැක්වූ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා-සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රධාන පුද්ගලයා වශයෙන්... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

පිටරටින් ලෙඩ හරක් ගෙන්වා කෝටි ගාණක් ගරපු මීහරක් වැඩේ
දඹුල්ල - කේ. කේ. ආරියදාස උපුටාගැණීම  මව්බිම
ගොන්නු පව්ය. ගොන්නු කීවාට ගොන්නුම නොව, කිරි හරක්ය. මේ කිරි හරක් ගෙනාවේ රටින්ය. රුපියල් බිලියන ගණනක් වියදම් කරය. කීවේ රටේ කිරි ගොවියා ආර්ථිකව ශක්තිමත් කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගෙනාවා කියාය. කුජීත, කොල්ලකාර, ආණ්ඩුව ගෙදර යවා අප විසින්ම පත් කරගත් යහපාලන ආණ්ඩුවක් කිරි ගොවියා කෙළින් කරවීමේ පට්ටන්දරය දිගහැරියේ වෙඩි පුපුරන තරම් සද්දයෙන්ය. ඉතින් අපත් බලාගෙන හිටියේ කිරි ගොවියා කෙළින් වනතුරුය. ඒත් දැන් ඇහෙන්නේ හීං කෙඳිරිය. කිරි ගොවියා කෙළින් කරන්න ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගෙනා කිරි දෙන්නු ගැන කියනවා නම් මේ වන විට උන්ගෙන් මහත් කොටසක් ලෙඩින්ය. කොටසක් මියගොස්ය. තවත් කොටසක් පැටවු වැදිය නොහැකි සේ වඳය. මේ වඳ දෙනුන් මසටය.... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

රනිල් වික්‍රමසිංහ පොරොන්දු කඩ කළා අපිව රැවැට්ටුවා රට රවට්ටන එකත් එතුමා නතර කළ යුතුයි-බදුල්ල දිස්ත්‍රික් එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චමින්ද විජේසිරි
ප්‍රගීත් සම්පත් කරුණාතිලක උපුටාගැණීම  මව්බිම
ඔබ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිත් කෙටි කාලයයි. මේ කෙටි කාලය තුළ විප්ලවයක් කරන්නයි හදන්නේ. ඇත්තටම මොකක්ද මේ විප්ලවය..? අපි ගොඩනැඟුණේ ප්‍රාදේශීය ජනතාවගේ ඡන්දයෙන්. එයාලගේ ඉල්ලීම්වලින්. අපි හැමදාම කරන්න ඕනෑ ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් දේශපාලනය කරන එකයි. එහෙම නැතිව ඒ ජනතාව රවටලා දේශපාලනය කරලා අපට හුරු නැහැ. ඒ ජනතාවගේ ඕනෑ එපාකම් එක්ක සටන් කරලා ඒ සියලු දේ ලබා දෙන්නයි අපි කටයුතු කරන්නේ. මේ වෙනස තමයි විප්ලවයක් ලෙස ඔබතුමාලා දකින්නේ. ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවෙලා, නගරාධිපති වෙලා, පාර්ලිමේන්තු එන්න ජනවරමක් අපට ලැබුණා. ජනතාව අපි කෙරේ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. එජාපය ගම හදන්න ගෙනියන වැඩපිළිවෙළ සාර්ථකයි කිව්වට ඇත්තට සාර්ථක නැහැ. ප්‍රායෝගික නැහැ නේද..? ... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

Dayasiri claims 118 MPs accepted money from Arjun Aloysius (English)
https://youtu.be/r0CmVvgbG3s... -Full Story- (LankaWeb - 26/05/18)

20 dead, nearly 55,000 affected by severe weather
By Manushi Silva Courtesy Adaderana
Nearly 53,712 persons belonging to 40,017 families have been affected due to the heavy pre-monsoon rains across Sri Lanka in 19 districts, the Disaster Management Centre (DMC) said. The death toll due to the severe weather condition has risen to 19, the DMC said in its latest update. A total of 84,943 persons belonging to 18,542 families are affected by the prevailing disaster situation in the country. 55,553 persons from 14, 265 families have been displaced and they have been provided shelter in 265 safe locations, according to DMC. Meanwhile, the Meteorological Department Director... -Full Story-
(LankaWeb - 26/05/18)

SRI LANKA NEEDS A PARTIAL DICTATORSHIP FOR EFFICIENT AND CLEAN ADMINISTRATION (PART 2)
BY EDWARD THEOPHILUS
British rulers mistakenly considered that behavioural nature of Sri Lankans was similar to Indians and when Indians learn democracy, people of Sri Lanka also will be learned, however it was a baseless assumption and the behavioural pattern of Sri Lankans and their attitudes towards a variety of issues are quite different. The attitudes of Sri Lankans were influenced by Buddhism rather than Hinduism.  Even in the current Indian society, many people have no understanding of democracy.  Despite this situation, Indian government policy, whichever political party was in power had a great attempt to secure democratic values... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

SRI LANKA NEEDS A PARTIAL DICTATORSHIP FOR EFFICIENT AND CLEAN ADMINISTRATION (PART 1)
BY EDWARD THEOPHILUS
When I visited Sri Lanka recently, I had an opportunity to talk with different people in the country and also talked to several Sri Lankans who are living in overseas.  The main opinion of the majority was Sri Lanka needs a partial dictatorship for efficient and clean administration as the majority of people in Sri Lanka has frustrated on the current democratic administration, which is corrupt and undemocratic without any difference in political parties.  The views of them clearly reflected that Sri Lanka is possibly a failed state where the Western style of democracy has unsuccessful... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

Major Types of Meditation
Dr Ruwan M Jayatunge 
Meditation refers to a family of practices that may share many similarities, but can have differences in underlying methods and goals (Olex et al., 2013). Meditation practice is difficult to access because of its countless forms of appearances originating from the complexity of cultures it has to serve (Fell et al., 2010). There are different types of meditations that can be practiced in many different ways. Vipassana Meditation The concept of mindfulness is based on Vipassana, a Buddhist meditation technique (Delgado-Pastor et al., 2013) from Theravadan tradition.Vipassana meditation belongs to the pole of mindfulness (Chiesa, 2010) and it helps... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

ජෝසෆ් ස්ටාලින් - ආඥාදායකයෙකුගේ ව්‍යාධිවේදී මානසිකත්වය
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 
ජෝසෆ් ස්ටාලින් සෝවියට් දේශයේ සාමූහික වියසනයක් ඇති කරන ලද නිර්මාපකයා විය​. ආඥාදායකයෙකු වූ ස්ටාලින් විසින් මිලියන ගනනක් ජනතාව මරා දැමුවේය​. එසේම මිලියන ගනනක් ගුලාග් ශ්‍රම කඳවුරු වල සිරගත කලේය​. එහෙත් ජෝසෆ් ස්ටාලින් රුසියාව තුල තවමත් ගෞරවයට ලක් වන නායකයෙකි. මොස්කව් ටයිම්ස් පුවත් පත වාර්තා කරන පරිදි 2012 වසරේදී පවත්වන ලද සමීක්‍ෂණයක් අනුව මාෂල් ජෝසෆ් ස්ටාලින් ගේ ජනප්‍රියතාව පහල ගොස් නොමැත.  තවමත් බොහෝ දෙනෙකු ස්ටාලින් ගේ ක්‍රියා මාර්ගයන් අනුමත කරති.  1991 වසරේදී ගර්බචොව් ගේ පෙරෙස්ත්‍රොයිකා ක්‍රියාදාමය   කඩාකප්පල් කරනු වස් නිලධාරී මාෆියාව කටයුතු කලහ​. රට පුරා ආහාර බෙදා හැරීම අඩපණ  විය​. උග්‍ර භාණ්ඩ හිඟයක් වෙළඳ පොල තුල... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

Lancet study places Pakistan on 154th position, India 145th position behind China (48), Sri Lanka (71) in healthcare
According to the Lancet study, Pakistan ranks 154th among 195 countries in terms of accessibility and quality of healthcare, far behind its South Asian counterparts India, Bangladesh, and Sri-Lanka. The study carried out by renowned journal The Lancet says that Pakistan has improved in health care access and quality since 1990. Pakistan’s Health Access Quality (HAQ) index increased from 26.8 in 1990 to 37.6 in 2016. But despite these improvements, it still lagged behind India, which ranks 145th, China (48), Sri Lanka (71), Bangladesh (133) and Bhutan (134). According to the report, Pakistan performed badly in handling tuberculosis, diarrhoeal diseases, neonatal diseases, uterine cancer, and... -Full Story- (LankaWeb - 25/05/18)

China to Build LNG-Fueled Power Plant at Hambantota
BY MAREX 
On Wednesday, Sri Lanka's development and trade minister Malik Samarawickrama confirmed that Chinese investors have been cleared to build a $700 million natural gas-powered electrical station in the Chinese-run port of Hambantota. He first announced plans for Chinese state-owned engineering company Sinomach to build the plant earlier this month. The 400-gigawatt power plant will be fueled with LNG. According to local media, Samarawickrama also noted China's growing importance on the world stage, and suggested that his government intended to cooperate fully with Beijing's "Belt and Road" development strategy. The plans for the new power plant follow several months after... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

Sri Lanka accepts $1 billion, eight-year syndicated loan from China Development Bank
COLOMBO (Reuters) - Sri Lanka has accepted an eight-year China Development Bank $1 billion syndicated loan to repay loans maturing this year, two top Finance Ministry officials said on Friday. The bank was chosen from among four bidding for the loan, which the government plans to use towards repaying other loans, one official told Reuters. “All three others had three-year tenure and only China Development Bank had a bid for an eight-year tenure. The effective rate of return is around 5.3 percent,” the official said. “It was a good offer. The loan has a three-year grace period. Then in the... -Full Story- (LankaWeb - 25/05/18)

Treasury bond scams: Dayasiri admits receiving Rs. 1 mn from firm under probe ...urges AG to reveal names of others who had taken money from Aloysius
By Saman Indrajith Courtesy The Island
UPFA MP Dayasiri Jayasekara yesterday admitted in Parliament that he received one million rupee Cheque from Walt & Row Associates. Making a statement in Parliament he said that there had been a newspaper report to the effect that he had obtained the cash cheque from Walt & Row associated with Perpetual Treasuries. He said he did nothing wrong in accepting the funds which he had used for his electioneering to seek a Parliament seat. Jayasekara said that he was the Chief Minister of Wayamba Province when the sponsor money was given to him. "Not... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

මගේ පාසල් කාලයේදී උපකාරක පන්තිවලට ගියේ නැහැ
උපුටාගැණීම  මව්බිම
අද පවතින මේ සමාජ තලය තුළ ජාතියක් ගොඩනැඟෙන්නේ ගුරුවරුන් දරුවන්ට සලකන ආකාරය අනුවයි. හොඳින් විභාගය සමත් වන විවිධ කුසලතාවන් හැකියාවන්, දක්ෂතාවන් පෙන්වන දරුවන් පමණද අවධානයට යොමුවන්නේ. මා සිතන ආකාරයට විභාග ජයගන්න කුසලතාවන් හැකියාවන් පෙන්වන දරුවන්ට වඩා විභාග ජය ගැනීමට බැරි කුසලතාවක් හැකියාවක් නැති දරුවන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන බිංගිරිය වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ පැවැති උත්සවයකදී පැවැසීය. වකුගඩු රෝග නිවාරණය පිණිස ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය මඟින් බිංගිරිය වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ ඉදිකරන ලද ජල ප්‍රතිආශ්‍රැත කරන පද්ධතිය ගුරු-සිසු අයිතියට පත් කරමින් ඒ මහතා මේ බව පැවැසීය. බිංගිරිය වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ශ්‍රවණාගාරයේ... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

WHY DO PEOPLE HATE POLITICIANS SO MUCH?
By Dr. Tilak S. Fernando Courtesy Ceylon Today
A couple  of old news items that have gone viral  on the internet,  hit the writer’s mail box too, the other day based on Indian politics, which are very much congruent with the current Sri Lankan political culture. One incident reported by ANI/TW on 23 November 2017, described how a passenger, a female doctor named Dr. N. Nirala, at Imphal Airport shouting at the Indian Minister of Electronics and Information Technology, K.J. Alphons, due to her flight getting delayed as the VIP was late to arrive at the airport to catch... -Full Story-
(LankaWeb - 25/05/18)

Merger of UNP and JVP with NGOs
By Gomin Dayasiri Courtesy The Daily Mirror
Colloquial Sinhala is an exotic dialect when phrases are enunciated in the vernacular with the input of a smattering Anglo-Saxon linguistics that, leads to-‘Broken English’. Sounds more the railcar ‘burgher-ism’ than an outpouring of intones from the Dutch Burgher Union. Parts of the 19th Amendment are on the verge of being dumped (by none other than Ranil–19A champ) JVP is juxtaposed between constitution making and their inadequate proficiency of the English language Who appointed Sripavan to the Board Room at the Commercial Bank (is it the Government nominees?) Every constitution needs a... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

Dayasiri received Rs.1mn from PTL related company
By Shehan Chamika Silva Courtesy The Daily Mirror
According to a further report (B report) filed into the magisterial inquiry over the Bond scam by the prosecution today, it was revealed that UPFA Parliamentarian Dayasiri Jayasekara had received a cheque of Rs.1 million from Walt & Row Associates-a Perpetual Treasuries Ltd related group company in 2015. According to a statement given by a police officer to the CID, who was attached to Mr. Jayasekara’s security in 2015, it was revealed that, on June 13, 2015 Mr. Jayasekara had asked his security officer, Amila Kumara Herath, to encash a cash cheque... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

An open letter to all communal Tamil and Muslim politicians in Sri Lanka  And An appeal to All Sinhalese to unite under one banner, under an unassailable Sinhala leadership, a man like Mahinda Rajapaksa who saved this nation from its virtual subjugation to Tamil terrorists in 2009
Dr Sudath Gunasekara President Senior Citizens Movement Mahanuwara 24. 5.2018
We all know that all right thinking and sane Tamils and Muslims accept that this is the land of the Sinhala people (Sinhaladveepa or Lankadveepa) as it had been known for the past 2500 years or more.  I don’t think there is any debate over that non-negotiable fact by any sensible Tamil or Muslim or any other sane man on earth. They also know that Sinhala Kings and people in the yore have provided safety and security to all ethnic and religious minorities in times of their distress; of... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

THE DISGUSTING BEHAVIOUR OF C. V. VIGNESWARAN AND OTHERS WHO COMMMORATED THE LTTE DEAD, AND THE EVEN MORE DISGUSTING CONDUCT OF THE PRESIDENT IN NOT PUNISHING THEM
DHARSHAN WEERASEKERA, Attorney-at-law
As a Sri Lankan citizen and a lawyer, I am thoroughly disgusted with C. V. Vigneswaran the Chief Minister of the Northern Province and the rest of the crowd of Eelamists who according to the newspapers commemorated the LTTE dead at a ceremony held in Vellamullevikkal on or about 18th May 2018.[1] I am even more disgusted with the conduct of the President who is the Head of the Government and inter alia Commander-in-Chief of the Armed Forces, for not taking action to punish Vigneswaran and his acolytes for what they did.  I give below my... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

ඊලාම් යුද්ධයේ ගෝඨාභය භූමිකාව
 වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 
වසර 30 කාලයක් පුරා ඇදී ගිය ඊලාම් යුද්ධය එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය පරාජය කිරීමෙන් පසුව නිම විය​. මේ කාලය පුරා යුද විශලේෂකයන් , සමහරක් හමුදා නිලධාරීන් සහ බොහෝ දේශපාලකයන් විශ්වාස කලේ ප්‍රභාකරන් සහ එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය  යුදමය වශයෙන් පරාජය කල නොහැකි බවයි. නමුත් ශ්‍රී ලාංකික හමුදාව එල්.ටී.ටී.ඊය පරාජය කළහ​. ත්‍රිවිධ හමුදාවක් සහිතව විශාල භූමියක් පාලනය කල  ලෝකයේ බලවත්ම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය සහමුලින්ම පරාජය කිරීමට හැකි වූයේ කෙසේද ?  ජයග්‍රහණයට පියවරු දහසකි. බොහෝ දෙනා මෙම යුද ජයග්‍රහණයට අයිතිවාසිකම් කියති. එසේම කුලල් කා ගනිති. මැදහත් සිතින් විචාර බුද්ධියෙන් යුතුව ඊලාම් යුද්ධය ජයග්‍රහණ මාර්ගය කරා ගෙන ගියේ කවරුන් ද කියා විමසා බලමු.   එල්.ටී.ටී.ඊ... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

“SRI LANKA ’S KILLING FIELDS” Part 1
KAMALIKA PIERIS
The first’ war cry’ over the ‘war crimes’ of Sri Lanka  came from  Britain's “Channel 4” television station. In  25. August 2009, “Channel Four” broadcast one minute long footage showing Sri Lanka army brutally executing naked persons during the final stages of the war. “As further gunshots ring out, the camera pans to reveal other bound bodies, eight in total, and all but one naked”. This broadcast set off a train of events, leading to the call for a war crimes probe in Sri Lanka. “Channel News” said the footage was filmed in January 2009, when the... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

“SRI LANKA’S KILLING FIELDS” Part 2
KAMALIKA PIERIS
Channel 4 issued a second version of it’s ‘war crimes’ video, with the title, “Sri Lanka’s Killing fields”. It was telecast on 14 June 2011.  The documentary was made by ITN Productions and presented by Jon Snow, of Channel 4 News using a dossier compiled by Channel Four. The footage consisted of three segments. The first segment showed the   summary execution of bound,  blindfolded, and naked Tamils by Sri Lankan soldiers. Second segment showed images of dead females who may have been sexual assaulted and the third showed suffering civilians in the conflict zone. The images contained... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

The President has long hands
RANJITH SOYSA
The President, Sirisena paid tributes to the members of Sri Lankan defence services personnel for the sacrifices made in the protection of the country and the state at the Government war memorial meeting. He was highly critical of the individuals who would not know  the difference between a soldier and a terrorist, One wonders whether it was an act of leg pulling as only the other day one of his own senior ministers who took up the position obviously failing to appreciate the distinct variation of the actions of a soldier who wages war against a terrorist... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

INSIGHT INTO SINHALESE LANGUAGE THROUGH BENGALI.
By W. Pathirana. Retired Senior Lecturer, University of Colombo.
A couple of recent news paper articles on similarities between Sinhalese and Bengali languages prompted me to submit this article. During the years 1967 – 1975 as a university student in Kolkata, the writer’s interest in Bengali language grew more intense with time as surprising similarities were discovered between the two languages. Being a pharmacy professional I have limited linguistic ability to write a scholarly article on languages. However this article should stir up Sinhalese, Bengali and other language scholars to take a serious look at the Sinhala - Bengali... -Full Story-
(LankaWeb - 24/05/18)

Elections: the Yahapalanists’ true fear
By Malinda Seneviratne Courtesy The Daily Mirror
Minister Mangala Samaraweera, speaking to the media at the Finance Ministry on Tuesday (May 22), stated that knowing well the crimes committed by Gotabaya Rajapaksa, he is in fact frightened of the former defence secretary. That’s political-speak, obviously. Mangala, after all, was never scared of the LTTE, was never scared of Chandrika Kumaratunga and certainly not of Ranil Wickremesinghe, even though the names of these individuals were directly or indirectly mentioned along with certain questionable deeds in the past. The truth is that Mangala is fearful for his political future as that... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

SLFP breakaway group pledge support to JO
Kelum Bandara Courtesy The Daily Mirror
The 16-member Sri Lanka Freedom Party (SLFP) group that broke away from the government called on former President Mahinda Rajapaksa today and pledged to cooperate with the joint opposition in the future political matters. MP Dayasiri Jayasekara told Daily Mirror that he and his colleagues had expressed their willingness to work to bridge the gap between President Maithripala Sirisena and the joint opposition. However, he said the SLFP breakaway group would function as a separate entity inside and outside Parliament. "We will cooperate with the joint opposition when it comes to political activities. It... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

British rugger players death: Police question trishaw drivers
Darshana Sanjeewa Courtesy The Daily Mirror
The Fort Police questioned several trishaw drivers in connection with the deaths of two British rugger players, after a visit to a nightclub in Colombo. Police are hoping to identify and arrest the trishaw driver, who is believed to have given brown sugar narcotics to the ruggerites, while they were on their way to the night club in Kollupitiya. British rugby player Thomas Howard (26) and 27-year-old Thomas Baty passed away while undergoing treatment at a private hospital after complaining of breathing difficulties. Police are on the look out for a trishaw driver after... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

By the end of 2017, China has invested $15 bln worth of infrastructure projects in SL, says envoy
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 23 (newsin.asia) – China, on Wednesday said that as of the end of 2017, Chinese companies had completed more than US 15 billion dollars worth of infrastructure projects in Sri Lanka and made great contributions to the economic and social development of the island country. China’s Ambassador to Sri Lanka, Cheng Xueyuan, addressing the media for the first time since his posting in Colombo said that China maintained strong relations with Sri Lanka since ancient times, and in recent years it had contributed towards the economic development of the country. The infrastructure of Sri... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

Clutching FTA crutches
Editorial Courtesy The Island
May 23, 2018, 10:15 pm The yahapalana government is apparently labouring under the delusion that a sure-fire way of propping up the ailing economy is to ink free trade agreements (FTAs) with as many countries as possible. Its desperation seems to know no bounds. It came to power, promising to perform economic miracles and create a Utopia of sorts. But, it has become an economic cripple looking for free trade crutches to steady itself. The yahapalana government’s latest attempt, to enter into an FTA with Singapore, has run into stiff resistance. Local professionals and entrepreneurs are... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

Docs declare war on foreign funded civil society groups
By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island
Alleging that civil society groups were a threat to the country, the Government Medical Officers’ Association (GMOA) has declared war on Purawesi Balaya and National Movement for a Just Society (NMJS). They played a pivotal role in January 2015 campaign to oust the Rajapaksa administration. GMOA Secretary Dr. Haritha Aluthge yesterday alleged that those groups interfered and obstructed legitimate trade unions such as the GMOA and were engaged in a project inimical to the country. Addressing the media at Professional Center at Stanley Wijesundera Mawatha, the GMOA vowed to do whatever it took to... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

SILENCE REQUESTED
ALI SUKHANVER
Luckily or unluckily, Pakistan’s is one of those few countries where you can say and write whatever you like and you remain safe until unless the person you talk about takes your words serious. Some people may say that things were quite different almost ten to fifteen years back when the electronic media was not as powerful and advanced as it is now. There was only one TV channel, the PTV, which was fully under the control and command of the government and it was supported by the Radio Pakistan; also a government institution. It was the... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

Special Tamil Problems, So called Tamil Politicians and Choice for Tamil Masses
Nimal Tissa Wijetunga
The more the Tamil politicians talk about, commemoration of war dead in the North, more they talk about Tamil Elam, more they talk about separatist agenda, more you talk against Buddhism and more you talked about Tamil Genocidal Day, do not expect any reconciliation with the Majority and by doing so, the current so called Tamil Leaders Taking the destructive violent path for Tamil masses by poisoning their minds as same as the previous leaders did since 1933 on non-existing demands and unrealistic solutions, which will never ever going to happen in the land of Sri... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

A country divided over eradication of terrorism!
By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island
The Global Sri Lanka Forum (GSLF) celebrated Sri Lanka’s triumph over terrorism in May, 2009 with a public gathering in Dubai. Former Foreign Secretary Palitha Kohina addressed the gathering. On the invitation of the GSLF, Mrs S.G Juliet, mother of Corporal Gamini Kularatne of the Sixth Battalion of the Sinha Regiment garlanded a statue of her son. Gunaratne carried out suicide attack on an LTTE bulldozer on July 14, 1991 during the battle for the strategic Elephant Pass base, the gateway to the Jaffna peninsula.The event took place in the wake of the recent split... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

Sri Lanka’s Foreign Policy Challenges China, India and the Indian Ocean Part III
By Dr. Palitha Kohana Courtesy The Island
India maintains a base in the Seychelles and has concluded an agreement to build an airstrip and a sophisticated "monitoring station" at a cost of US$45million. It has also signed a Bilateral Agreement for Navy Cooperation with Singapore that provides Indian Navy ships temporary deployment facilities and logistics support at Singapore’s Changi naval base, which is near the disputed South China Sea. Indian military strength in Indian Ocean region is formidable. It seems unlikely that China, even if it wished, and the alleged string of pearls (strategic harbours?) is real, would be rash... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

දහම් බේබිගේ පුංචි පැල්පත
  https://youtu.be/V1HCQeeuHzI... -Full Story- (LankaWeb - 23/05/18)

7 Really Gross Reasons to Never Eat Meat Again
By: Judy M. Courtesy care2.com
Editor’s note: This Care2 favorite was originally posted on September 26, 2013. You know the statistics that eating red meat will take years off your life, and you’ve probably heard of pink slime. If, for some reason, you’re still hesitating, here are seven reasons why you might want to think twice before eating your next steak. 1. SUPERBUGS
Thinking about turkey burgers for dinner tonight? You may want to think again. A report from the Food and Drug Administration  found that, of all the raw ground turkey tested, 81 percent was contaminated with antibiotic-resistant bacteria. But ground turkey wasn’t the only... -Full Story-
(LankaWeb - 23/05/18)

දහම් ගැන කතකොලොත් web තහනම්, මෛත්‍රී වෙබ් දෙකක් තහනම කරයි
https://youtu.be/kIhULDxEGlQ... -Full Story- (LankaWeb - 23/05/18)

HNB Kilinochchi Branch – Commemorating proscribed LTTE during office hours!
The social media relayed 2 horrifying photos of the staff of HNB Branch Kilinochchi commemorating dead LTTE terrorists. Candles were lit in front of an image that had printed “Remembering the Tamil Genocide” May 18 “War Crimes Day” this comes in the backdrop of a meek & ineffective government allowing the commemoration of a banned terrorist group publicly & even inside the state run Jaffna university. It therefore comes as no surprise when a leading bank in which the Sri Lankan state also has shares is actually commemorating the LTTE during office hours! The action being taken by the HNB... -Full Story- (LankaWeb - 23/05/18)

Jaffna University-do not let racist politicians to destroy the future of Jaffna youth and the University.
Prof Channa Jayasumana Secretary, National University Teachers’ Association
22nd May 2018, Prof. Ratnam Vigneswaran, Vice chancellor, University of Jaffna, Thirunelvely, Jaffna. Dear Prof Vigneswaran, Jaffna University-do not let racist politicians to destroy the future of Jaffna youth and the University. We, as responsible university academics in Sri Lanka have noted with dismay the involvement of the Jaffna University students during the recent so called “Mullivaikkal Remembrance Day” observances. While the general population of Jaffna was mostly uninvolved, the Jaffna University students were acting like unofficial private army of the chief minister of the Northern Province CV Vigneswaran and transgressing... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

China tells all mosques to raise national flag to 'promote a spirit of patriotism'
report from DAWN -Pakistan
All Chinese mosques should raise the national flag to “promote a spirit of patriotism” among Muslims, the country's top Islamic regulatory body has declared, as the Communist Party seeks to tighten its grip on religion. Flags should be hung in a “prominent position” in all mosque courtyards, the China Islamic Association said in a letter published on Saturday on its website. This would “further strengthen the understanding of national and civic ideals, and promote a spirit of patriotism among Muslims of all ethnic groups”, it read. Mosques should also publicly display information on the party's... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

ආණ්ඩුව රණවිරු සමරුව පසෙකට දමද්දී උතුර ජන සංහාරක දිනය සමරනවා
මතුගම - වසන්ත කුමාර   උපුටාගැණීම  මව්බිම
අද මේ රටේ රණවිරුවන් සැමැරීම පසෙක දමා, නොසලකා හැර තිබෙන තත්ත්වයක් තුළ උතුරේ සියලු පාසල්වල කොඩිය අඩකුඹු කරලා ජන සංහාරක දිනයක් ලෙස සමරන්නට දීලා ආණ්ඩුව නිකම් බලා සිටින තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පසුගිය 20දා පානදුරේදී කීවේය. බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රි හිටපු පළාත් සෞඛ්‍ය ඇමැති ජගත් අංගගේ මහතාගේ දේශපාලන දිවියට වසර 40ක් පිරීම සහ එතුමාගේ පළාත් සභා දේශපාලන දිවියට වසර 25ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පානදුර නගර සභා ශාලාවේදී පසුගිය 20දා සවස පැවැති උත්සවය අමතා මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා මෙසේද පැවැසීය. ''අපි යුද්ධ කළේ දෙමළ ජනතාවත් සමඟ නෙවෙයි. යුද්ධය අවසන් කරන්න සටන්... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

GOTABAYA’S BREAKTHROUGH
Dr. Dayan Jayatilleka Courtesy The Daily Mirror
When a future historian writes the political history of the most obtuse and inept government in postcolonial Sri Lanka, he or she will doubtless identify its most myopic move as the Constitutional prevention of Mahinda Rajapaksa running for President again, thereby opening the door for the fulfilment of the worst fear of the neoliberal cosmopolitan democrats, namely a Gotabhaya candidacy. A pivotal moment will be identified as May 18, 2018, when TV audiences watched the quasi-martial ‘Pongu Thamil’ optics from Mullivaikkal (black uniforms, motorcycle parade with red and black flags, school flags... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

Finance Ministry Ad on Crude Oil: JO to refer matter to COPA
Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror
The joint opposition said today it was hoping to request the Committee on Public Accounts (COPA) to summon the Finance Ministry Secretary in connection with the recent newspaper advertisement comparing crude oil prices during the previous government and today. JO MP and COPA member Bandula Gunawardena said the contents of the advertisement published by the Finance Ministry using public funds was false. “During the previous government, the price of a barrel of crude oil always remained at more than US$100. Even recent Central Bank reports confirm these prices. However, the Finance Ministry advertisement... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

Mullivaikkal Remembrance Day: NUTA unhappy about Jaffna undergrads involvement
Courtesy The Daily Mirror
The National University Teachers' Association (NUTA) today registered their protest with the Jaffna university authorities over the involvement of undergraduates in the so-called ‘Mullivaikkal Remembrance Day” observances. NUTA Secretary Prof. Channa Jayasumana asked Jaffna University Vice Chancellor Ratnam Vigneswaran not to allow racist politicians to exploit the university students for their ends. “While the general population of Jaffna was mostly uninvolved, the Jaffna University students were acting like the unofficial private army of the Northern Province Chief Minister C.V. Vigneswaran and transgressing the law of the country by commemorating members of a banned... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

Mahendran played key role in singing FTA: Dayasiri
Ajith Siriwardana and Yohan Perera Courtesy The Daily Mirror
SLFP MP Dayasiri Jayasekara alleged today that former Central Bank Governor Arjuna Mahendran, who was in Singapore, had played the key role in signing the Free Trade Agreement between Sri Lanka and Singapore. "Mr. Mahendran has been assigned the duties to function as the Sri Lankan representative in Singapore in matters regarding the SL-Singapore FTA while he was wanted by the courts over the Central Bank Bond scam," he said. He told parliament that even though the Singapore-Sri Lanka FTA was approved by the Cabinet, it was not discussed at length... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

ආර්ථිකයේ පසුබෑම
උපුටාගැණීම ලංකාදීප
පසුගිය දා එළි දැක්වුණු 2017 මහබැංකු වාර්තාවට අනුව වත්මන් ආණ්ඩුවේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ තුන්වෙනි වරටත් අසමත් වී ඇති බව තහවුරු වේ. ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ඉලක්ක අතර ප්‍රධාන ඒවා වූයේ කඩිනම් ආර්ථික වර්ධනය, රැකියා දස ලක්ෂය, ණය බර තුරන් කිරීම, අපනයන සංවර්ධනය, විනිමය සංචිත වර්ධනය කිරීම, ඒක පුද්ගල ආදායම ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය කිරීම, කාර්මීකරණය, ඍජු ආයෝජන වර්ධනය, යටිතල සංවර්ධනය යනාදියයි. මේ වන විට මෙම ආණ්ඩුවේ කාලයෙන් 60% හෙවත් වසර තුනක් ගෙවී ගොස් ඇත. එම කාලය තුළ 2015, 2016 හා 2017 යන වසරවලට අදාළ මහබැංකු වාර්තාවලින් දැක්වෙන්නේ වත්මන් රජයේ ආර්ථිකය හැසිරවීමෙහි අවසන් ප්‍රතිඵලයයි. මෙම කාලය තුළ අගමැතිවරයා යටතේ ආර්ථික කමිටුවක් ද පසුගිය... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

Rohingya militant group ARSA killed at least 99 Hindus in Rakhine, says Amnesty
Courtesy NewsIn.Asia
Dhaka, May 22 (BDNews24.com): At least 99 Hindus including children were killed by Arakan Rohingya Salvation Army or ARSA in the Rakhine state of Myanmar in August 2017, says Amnesty International.  Amnesty has revealed that evidence collected after detailed investigation inside the Rakhine state and across Bangladesh border, including forensic reports and interviews, revealed that ARSA  militants had killed at least 99 Hindus and abducted Hindu villagers. It’s hard to ignore the sheer brutality of ARSA’s actions, which have left an indelible impression on the survivors we’ve spoken to,” said Tirana Hassan, Crisis Response... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

Over 38,000 affected, 8 killed in heavy rains in Sri Lanka
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 22 (newsin.asia) – The death toll from high winds and rains which lashed out across Sri Lanka since Saturday reached eight on Tuesday while over 38,000 people were affected, the Disaster Management Center said in its latest update. The deaths were reported from the island’s south, north west and east which recorded the highest rains. Six thousand people were evacuated to safer locations while the police and tri forces were deployed for search and rescue missions in the affected areas. Till Tuesday morning, 15 districts were affected by the rains prompting authorities to warn... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

China uses educational facilities as instruments of “soft power
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 22: In 1990, Harvard Professor Joseph S.Nye, called such an approach to building up support as the use of “soft power”. The aim of “soft power” is to create, in another country, a favorable impression of the “power” in question, modifying the impact of military or economic might. Soft power involves the use of non-coercive means such as economic and technical aid, education, culture and communication. Educational institutions are key instruments of soft power. Following the example of the Soviet Union and Russia, resurgent China ,aiming to be respected in the world as a benign... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

With elections coming, Lankan foreign policy may veer away from the West
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 22 (newsin.asia): Due to geo-political compulsions, Sri Lanka has to keep its relations with the West and India on an even keel. But there are indications that it might veer away from the West and tilt towards Russia, China and Iran as it inches towards Presidential and Parliamentary elections in 2020. The socialist-nationalist Sri Lankan President, Maithripala Sirisena, is noticeably taking over foreign policy from his right wing and pro-West coalition partner, Prime Minister Ranil Wickremesinghe of the United National Party (UNP). The latest sign of this is the appointment of Dr.Saman Weerasinghe... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

The Interim Report of the Constitutional Steering Committee of Sri Lanka:  A Brief Analysis, Part 3
Dharshan Weereasekera, Attorney-at-Law 
In this third and final installment, I turn to what I think is the most diabolical and dangerous aspect of the plan of the writers of the Interim Report (‘IR’) to replace the term ‘Unitary State’ in Article 2 of the Constitution with the term ‘aekiya rajyaya/orumiththa nadu.’  In Part 1, I discussed the definitions of the terms ‘Unitary State’ and ‘Federal Government’ that are now valid for purposes of Sri Lankan constitutional jurisprudence on account of the latest interpretations of the aforesaid terms by the Supreme Court. I argued that, given those definitions and... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

Look at these colonial idiots whose ancestors destroyed us for 143 years and still f  ???
Dr Sudath Gunasekara 21.5.2018
I urge the President of this country (if there is one of at all)  to first read these mad statements of these British politicians published in the Tamil guardian or ask his Secretary  to read it and lodge the strongest protest of this nation against their uncalled for interference with our internal affairs with the British.Government. And then why don't this stupid Government ask the British  Government whether this is the policy of the British Government and if the answer in the affirmative, then why doesn't the Government severe all diplomatic ties with their bloody... -Full Story-
(LankaWeb - 22/05/18)

We thank the Sri Lankan Government for waking Sri Lankans
A regime change puts puppets into power. The Sri Lankan government has exposed itself as possessing no powers to even stop banned terrorists from commemorating their dead. It further seals the ineffectiveness & incapacity to lead of a government that is stooping into unpopularity & hatred amongst the masses in just 3 years of coming to power. Every action that the Yahapalana leaders have taken have exposed their inefficiency across all ethnic groups in Sri Lanka. The manner that the government has sided with separatist TNA & terrorist LTTE has sealed the fate of its own political future. Let’s first... -Full Story- (LankaWeb - 22/05/18)

Using taxpayers’ money to mislead the people
MEDIA RELEASE Rohan Welivita Media Secretary to Former President Mahinda Rajapaksa
Members of the public would have noticed that the Finance and Media Ministry has been publishing advertisements stating that in 2014, the world price of crude oil was USD 60 and that petrol was being sold at that time at Rs. 157 per litre whereas today in 2018, the price of crude oil is USD 78, and the local price of petrol is Rs. 137 per litre - thereby implying that the price or petrol is lower under the yahapalanaya government than it was under the Rajapaksa government. Anyone who reads... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

ජනතාවට බොරු කීමට බදු ගෙවන්නාගේ මුදල් භාවිතා කිරීම
මාධ්‍ය නිවේදනය රොහාන් වැලිවිට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ  මාධ්‍ය ලේකම්
2014 වසරේදී ලෝක බොරතෙල් මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 60ක් වූ බවත්, ඒ කාලයේදී ලංකාවේ පෙට්‍රල් මිල ලීටරයට රුපියල් 157ක් වූ බවත්, 2018 දී බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇ.ඩො. 78 ක් වන අතර පෙට්‍රල් ලීටරය රුපියල් 137 ක් වැනි අඩු මුදලකට යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් ජනතාවට ලබාදෙන බව කියමින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් මැතක සිට පලකරන දැන්වීම් කවුරුත් දැක ඇත. නවතම මහබැංකු වාර්තාව කියවන ඕනෑම කෙනෙකුට පෙනෙනු ඇත්තේ 2014 වසර පුරා පැවති සාමාන්‍ය බොරතෙල් මිල වූයේ ඇ.ඩො. 60 නොව, ඇ.ඩො. 104 බවය. 2014 වසරේ අවසාන මාස තුනේ දී බොරතෙල් මිල පහත වැටීමට පටන් ගත්... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

President says that it is a shame failing to identify the true identity of the terrorist and a war hero (PMD News (Ge) Saturday May 19th, 2018)
Sudath Gunasekara 21.5. 2018
While congratulating the President on this press release I thought asking him whether he will sack Rajita Senaratna “his Minister Confidante” and adviser first, the gabbler “media spoke man of the Cabinet who cannot identify the true difference between the terrorist and a war hero. This man of many tongues has already reached the climax of unpopularity in the country. Isn’t it better at least for your own safety, if you remove him before he does any more damage to you and your Government and commits further treachery leading to the downfall of your Government?... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

‘බදු ගෙවන ඔබට ස්තුතියි..’ ටොං පච කියන්න ජනතා බදු මුදල් අවභාවිතා කිරීම මෙන්න..
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ මාධ්‍ය ලේකම් රොහාන් වැලිවිට මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.
ජනතාවට බොරු කීමට බදු ගෙවන්නාගේ මුදල් භාවිතා කිරීම 2014 වසරේදී ලෝක බොරතෙල් මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 60ක් වූ බවත්, ඒ කාලයේදී ලංකාවේ පෙට්‍රල් මිල ලීටරයට රුපියල් 157ක් වූ බවත්, 2018 දී බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇ.ඩො. 78 ක් වන අතර පෙට්‍රල් ලීටරය රුපියල් 137 ක් වැනි අඩු මුදලකට යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් ජනතාවට ලබාදෙන බව කියමින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් මැතක සිට පලකරන දැන්වීම් කවුරුත් දැක ඇත. නවතම මහබැංකු වාර්තාව කියවන ඕනෑම කෙනෙකුට පෙනෙනු ඇත්තේ 2014 වසර පුරා පැවති සාමාන්‍ය බොරතෙල් මිල වූයේ ඇ.ඩො.... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

බුදු දහමට ප‍්‍රමුඛස්ථානය.. ‘නැගපිය පරයා ඉක්මනට’ කියා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා සෝභිත හිමිගේ බඩට පයින් ගසයි..
 අරවින්ද අතුකෝරල
පිවිතුරු හෙල උරුමයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා එම පක්‍ෂ මූලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මෙසේ අදහස් පල කලේය.දිගන ප්‍රදේශයේ ඇති වුණු සිංහල – මුස්ලිම් ගැටුම සම්බන්ධයෙන් 129ක් පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තා.  එයින් 105ක් තවමත් අත්අඩංගුවේ පසු වෙන්නේ.  ඔවුන් නිදහස් කරන්නෙත් නෑ.  නඩු පවරන්නෙත් නෑ.  මහ සොහොන් බලකායේ නිර්මාතෘ අමිත් වීරසිංහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රඳවා තිබෙනවා.  අනිත් 104 දෙනා පල්ලේකැලේ බන්ධනාගාරයේ රඳවා තිබෙනවා.  සැබැවින්ම කලබල කළ අය අත්අඩංගුවට ගෙන නැති බවත් අත්අඩංගුවට ගත්තේ කලබල සම්බන්ධයෙන් කිසිම සම්බන්ධයක් නොමැති අය බවත් සිංහල සංවිධාන ඇවිත් මා දැනුම්වත් කළා.  ඒ අනුව මම අනුරාධපුරයේ සහ පල්ලේකැලේ බන්ධනාගාර වලට ගිහින් මේ අය මුණ ගැසුණා. මේ... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

අපි යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තියපු උදාර ජාතියක්...- ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ මේ කතාව වැරදි බවයි මගේ හැඟීම​. යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තිබ්බේ දේශපාලන මැරයෝ. ඒකට ජාතිකත්වයක් ගාවා ගැනීම වරදක්. යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තිබ්බේ සිංහලයන් කියන අර්ථයෙන් ගතහොත් දළදා මාලිගාවට බෝම්බ ගැහුවේ ද්‍රවිඩයන් කියන්න පුලුවන් . මේ අර්ථ දෙකම වැරදියි නේද ? මේ එම සිදුවීමට සම්බන්ධ වූ එක් පුද්ගලයෙකු මට කියූ කතාවක් යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තැබූ පුද්ගලයෙකුගේ පාපොච්චාරණය
යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තිබූ පුද්ගලයෙකු විසින් මට හෙළි කල කතාව මා ලියන්නේ වසර ගනනකට පසුවය​. එහෙත් මෙම සිදුවීම ගැන පුද්ගල සඳහනක් නොකොට 2002 වසරේදී මා විසින්... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

Bandula questions about CID’s action on Northern CM’s statement
උතුරේ මහ ඇමති කළ ප්‍රකාශය ගැන CID එක ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද?
https://youtu.be/nz2iJqzXu-o... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

Commemorating terrorists is not reconciliation - Gotabhaya Rajapaksa (English)
https://youtu.be/ZsGShWdOsIg... -Full Story- (LankaWeb - 21/05/18)

Protests against Rajitha's statement today (English)
  https://youtu.be/5QDWDWZ_NCg... -Full Story- (LankaWeb - 21/05/18)

The Island fruit that caused a mutiny
By Laura Kiniry Courtesy BBC
18 May 2018 In French Polynesia, breadfruit is an essential part of both the islanders' diet and their culture – so much so, that its story is cemented in history. The French Polynesians have a legend about a famine that occurred on the island of Ra'iātea. A family of six were so desperate for food that they went to live in a cave and ate wild ferns that grew in the surrounding valley. The family patriarch couldn't bear to watch his loved ones suffer, so he told his wife that he was... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

Hundreds Of Migrant Workers Return In Sealed Coffins
By Nirmala Kannangara Courtesy Sunday Leader
Shocking revelations have come to the fore on how hundreds of bodies of Sri Lanka’s migrant workers in Middle East countries had been brought back to the country each year, although the numbers had been kept as a ‘top’ secret by the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE) and the Ministry of External Affairs (MEA). In 2014 alone, up to end September, 350 bodies had be brought to the country of which figure, 202 had been from Saudi Arabia and other Middle Eastern countries while 148 bodies had been sent from other countries.... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

Arrya founbdation + 1990 Kokavil SBS interview web links WITH CHARITA KIRIELLA AT RANAVIRU UPAHARA ,MELBOURNE 2018
මවුබිම වෙනුවෙන් සටන්වැදි රණවිරුවන් අද කොතැනද? 'ආර්ය' පදනම SBS සිංහල ට හෙළිකල දෑ
ශ්‍රී ලංකාවේ 30 වසකට ආසන්න කාලයක් පැවති යුද්ධය නිමාකිරීමට දායක වුනු රණවිරුවන්ගේ සුභසාධනය වෙනුවෙන් ස්වේච්චාවෙන් කැපවුණු සංවිධානයක් වන 'ආර්ය' සංවිධානය මේ දිනවල මෙල්බර්න් නුවරට පැමිණ සිටී. එම සංවිධානයේ ප්‍රධානී සහ ජත්‍යන්තර සම්බන්ධිකරණ නිලධාරී තනුජා දන්වත්ත SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සමඟ ආර්ය සංවිධානයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව හෙලිකල තොරතුරු මෙම විශේෂාංගයෙන් .. https://www.sbs.com.au/yourlanguage/sinhalese/si/audiotrack/mvubim-venuven-sttnvaedi-rnnviruvn-ad-kotaend-aary-pdnm-hellikryi?language=si   '1990 කොකාවිල්' : කොකාවිල් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකා සිවිල් යුද්ධයේදී අභීත විරු සැමරුම් අතරට එක්වුණු කතාව SBS සිංහල වෙතින්.
ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති සිවිල් යුද්දය අවසන්ව වසර 9 ක් ගතවීම වෙනුවෙන් SBS සිංහල වැඩසටහනෙන් විරෝධාර රණවිරුවකුගේ... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

Sri Lanka: Heavy rains, landslides kill 7, leave 1,000 displaced
Courtesy WION News
Heavy monsoon rains in Sri Lanka have killed seven people, prompting authorities to warn against landslides and floods in low-lying areas after spill gates had to be opened across the Indian Ocean island. Lightning killed three people, a landslide a fourth, and the fifth death was the result of a fallen tree, said officials at the country’s Disaster Management Centre. The Disaster Management Center said 1,024 people were moved to 20 safe locations. Hundreds of army troops and police were deployed to carry out relief work and rescue operations as heavy... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

සල්ලිවලට ගිවිසුම් හරහා රට පාවාදෙන ජාතිභ්‍රෂ්ටයෝ
-ලසන්ත වික්‍රමසිංහ
දූෂණයේ ඇති ප්‍රධානම ගැටලුව දූෂණය නොවේ. දූෂණයේ ඇති ප්‍රධාන ගැටලුව රට පාවා දීමට දූෂණය යොදා ගැනීමයි. ශ්‍රී ලංකාව සිංගප්පුරුව සමඟ භාණ්ඩ, සේවා, ආයෝජන සහ ආගමන විගමන යන සියලුම ක්ෂේත්‍රයන් ඇතුලත් ඉතා පුලුල් නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. එසේම නොබෝ දිනකින් ඉන්දියාව සමඟ එට්කා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ද නියමිතය. චීනය සහ තායිලන්තය සමඟද මෙවැනි පුලුල් ආර්ථික ගිවිසුම්වලට එලැබීමට රජය මානබලමින් සිටියි. මේ ගිවිසුම් සඳහා රජය එළඹෙන්නේ ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිවය. විදේශීය වෘත්තිකයන්ට රට තුළට එන්නට ඉඩ සැලසුවද ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචියට සහ නියාමනය සඳහා අවශ්‍ය කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ස්ථාපිත නොකරය. එපමණක් නොව මෙම ගිවිසුම් මඟින් රටට වාසිද අවාසිද යන්න... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

ලංකාවේ විකල්ප උගත්තු දෙවැනි ලෝක යුද්ධ කාලේ රුසියාවේ හිටියා නම් කියන කතා ටිකක්..
ඉසුරු ප්‍රසංග  යුතුකම සංවාද කවය
> රට ජාතිය වෙනුවෙන් මිනී මරන, අහිංසක ජර්මානුවන්ගේ හිස් මතට බෝම්බ අතාරින ජාතිවාදී රුසියන් රතු හමුදාව...  > තවත් රටක මිනිස්සු තොග පිටින් මරලා ලේවලින් කිරිබත් උයාගෙන කන නරුම රුසියානු අධිපතිවාදය...  > යුගයක රජයන අදහස් කියන්නේ පාලක පන්තියේ අදහස්... ව්‍යාජ සමාජවාදී රතු සලුවක් පොරව ගත්තු අන්ත දූෂිත ඒකාධිපති පාලක පන්තියේ දෘෂ්ටිවාදය තමයි අද දේශප්‍රේමය ඔස්සේ මිනීමරු ජාතිවාදය, යුධවාදය, මිල්ටරිකරණය දක්වා ගමන් කරලා තියෙන්නේ... මාක්ස්.... අල්තුසර්... ලැකාන්... ෆුකෝ... ඩෙරීඩා.... > නාසිවාදියෝ කියන්නේ පීඩිත පන්තියේ අපේම සගයෝ... නාසි තරුණයෝ ආයුධ ගන්න, ගෑස් කාමර හදන්න බලපාපු හේතු තියනවා. ඒ හේතුවලට විසඳුම් නොදී පලය විනාශ කළාට වැඩක් නෑ. >... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

Mangala knows I can, that’s why false propaganda: Gota
Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror
Former Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa on Sunday said Finance Minister Mangala Samaraweera was spreading false propaganda against him because the minister was aware of his ability. He recalled how Minister Samaraweera pasted posters against Prime Minister Ranil Wickremesinghe during the time of President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. “Recently, Minister Samaraweera said he knew Mr. Wickremesinghe could perform well and that was why he pasted posters against Mr.Wickremesinghe. Similarly, he has initiated a false propaganda campaign against me and I can say this is because he knows I can,” Mr. Rajapaksa told an event organised by... -Full Story-
(LankaWeb - 21/05/18)

THE RESCUE THAT WORLD FORGOT
BY M.L.WICKRAMASINGHE
As the country looks back on May 19, 2009, the memorable day that three decades of terrorism was mercifully ended, the world has deliberately forgotten one of the key contributors to that  outcome-the rescue of Tamil civilian human shields taken hostage by LTTE for use as its sole survival strategy during the last stages of Eelam War IV. The western governments and the international media consistently used the war crimes allegations to tarnish Sri Lankan Security Forces (SLSF) and downgrade one of its heroic and humanitarian acts – the mass rescue of Tamil civilians at Nanthikadal. The... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

9th Successive Annual Ranaviru Commemoration Wellington New Zealand 19th May  2018.
Dr. Chula Rajapakse MNZM Spokeperson USLA
The 9th successive annual Ranaviru commemoration organized by the United Sri Lanka Association (USLA), Wellington NZ was held at it’s premises Lak Madura, in Tawa Wellington starting at 4pm., with Mr. Palitha de Silva , USLA vice President in the chair. Following the singing of Namo Namo Matha and observing a two minutes silence in memory of the victims of the war, Mr. De Silva addressed the meeting. He reminded that the meeting  was honoring  the  sacrifices  & memory of all those killed during the war, including those of all sections of the... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

මේ ර ට ගොඩ ගන්නපු`ථවන් සර්ට විතරයි - ව්‍යාපාරිකයෝ මහින්දට කියති  බුලිත ප්‍රදීප් කුමාර  Irida Divaina
Dr Sarath Obyeskera
Just three years ago same business leaders were flocking around MS to get rid of MR .Now they may opt to get GR as the leader .Neither MR nor GR let alone MS were people who were of capitalist upbringing like JR or RW.Even SWRD was not a leader who could see the future of free marker development. They were just opportunistic politicians waiting to grab power riding on the people’s back .They got hold of power by finding faults of the leaders who were suppressing the masses. SWRD was never a socialist but  educated in... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

මෛත්‍රී චන්ද්‍රිකාට එරෙහි වෙයි
ඩබ්ලිව්. කේ. ප්‍රසාද් මංජු උපුටාගැණීම  මව්බිම
2020 වනතුරු ජාතික ආණ්ඩුවේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමහරුන්ට වුවමනා වී තිබුණද එසේ සිටියොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කුණු වී දිය වී යනු ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කරනවාත් සමඟම හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය රැස්වීමෙන් පිටව ගොස් තිබේ. ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙනවාද නැද්ද සම්බන්ධයෙන් දැනට ජාතික ආණ්ඩුවේ සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ ඇමැතිවරුන් 23 දෙනා කඩිනමින් තීන්දුවක් ගත යුතු බව ජනාධිපතිවරයා මෙම මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත. ජාතික ආණ්ඩුවේ වැඩි කාලයක් රැඳී සිටීම දේශපාලනමය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයට... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

යුද විජයග්‍රහණය සමරන්නට ආණ්ඩුව බය ඇයි?
ගාල්ල දෙව්සිරි පී. හේවාවිදාන ලන්ඩන් නුවර සිට  උපුටාගැණීම  මව්බිම
සිංහලයන්ට හැම දෙයක්ම මතක තියෙන්නේ සුමාන දෙකකට පමණයි කියා කිව්වේ ලෝකයේ දරුණුතම ම්ලේච්ඡ මිනීමරුවා වූ ප්‍රභාකරන්ය. ඒ කෘෘර මිනිසා මියගොස් වසර නවයක් ගත වුවද ඒකා කියූ දේ කොතරම් සත්‍යයක් දැයි මට හිතෙන්නේ අපේ මිනිසුන් දැන් හැසිරෙන විදිය දෙස බලන විටයි. මෙයට වසර දහයකට විස්සකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේත් විශේෂයෙන් කොළඹ තිබුණු බිහිසුණු තත්ත්වය අපට දැන් අමතකය. උදේ වැඩට යන සැමියා ආපසු ගෙදර එතැයි බිරියට විශ්වාසයක් තිබුණේ නැත. කඩේට බඩුවක් ගන්න අපි ගියේ අප්‍රමාණ බයකිනි. පාන්දර සුපිරි ඉස්කෝලෙට ගිය පුතා-දුව හැන්දෑවට ගෙදර එන්නේ පෙට්ටියක් තුළ වැතිරී විය හැකිය යන අප්‍රමාණ බය මවුපියන් තුළ තිබිණි.... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

Logjam in ethnic reconciliation spurs extremism in Sri Lanka
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 20: Nine years after the war between the Sri Lankan armed forces and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ended in May 2009, reconciliation between Sri Lanka’s majority Sinhalese and minority Tamils still appears to be a far cry. And most disturbingly, the logjam is creating the ground for extremist thinking on both sides of the ethnic divide, forcing President Maithripala Sirisena to take note of it in his address to the Security Forces on the occasion of War Heroes’ Day here on May 19, writes P.K.Balachandran. He vowed to fight... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

China, India and the Indian Ocean: Sri Lanka’s Foreign Policy Challenges Part II
by Dr Palitha Kohona  Courtesy The Island
(Continued from Saturday) The need to develop and catch up Today, dragged behind in the development race by 30 years of terrorism, (terrorism resulted in $200 billion in lost opportunity costs for Sri Lanka) mismanagement, credibility gap, and increasingly poor governance, the country, with the economy struggling, is seeking to attract foreign investments to fast track its economic development. When the new government was elected to power in 2015, misguided attempts were made to attract Western resources through ill-considered international commitments made at the Human Rights Council, and an unfortunate effort to crudely distance... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

Bombing Syria - Bill Maher New Rules on Bombing Random countries
  https://youtu.be/0b2gmcD79vM... -Full Story- (LankaWeb - 20/05/18)

Sri Lanka commemorates 9 years since the war victory (English)
Adaderana
https://youtu.be/a4RJFMH_iak... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

Sri Lanka warns of resurgence of demand for Tamil Eelam; President Maithiripala Sirisena says separatists regrouping abroad
Courtesy Firstpost
Colombo: Sri Lanka's president warned that Tamil extremists were regrouping abroad to revive their demand to divide the island nation nine years after the end of its decades-long ethnic war. Maithripala Sirisena said government forces had failed to quash the Tamil rebels' separatism, although they were militarily conquered by May 2009 following a no-holds-barred offensive. "We have defeated terrorism of the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), but we have not been able to defeat their ideology," Sirisena said. At a ceremony to mark the ninth anniversary of the end of the war, Sirisena said... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

Mangala’s Sophistry
By Palitha M Senanayake
Joining the debate in Parliament against the recent Motion of No Confidence against the Prime Minister, Hon. Mangala Samaraweera, the Minister of finance and Media attempted to portray the current Prime Minister, as the most erudite political personality that held sway over the island’s politics during the last two decades.  Citing examples from the past, he mentioned that while he was with the current PM’s political bete noire, the former President Chandrika Kumaranethunge, he commenced all the SLFP political campaigns by pasting posters proclaiming that ‘Ranil Can’t’. This, he said was a strategy designed to... -Full Story-
(LankaWeb - 20/05/18)

වෙනත් රටක් ඇල්ලීමට ගොස් සර්ව සාධාරණ මරණ අපේක්ෂා කිරීම ලෝක මෝඩකමකි
පාලිත ආරියරත්න
සිංහලයන් මර නින්දේය. ආගමික ගුණ්ඩුව වෙනුවට සර්වාගමික ගුණ්ඩුව ද මෙරට රජයමින් තිබේ. යුද්ධයෙන් පසු සැබෑ සාමය ඇතිවුණි එහෙත් ඒ ජිවිත පුජාවෙන් දිනාගත් සාමය පසෙකලා සර්වාගමික සාම යුද්ධයක් ඇති කොට ‘සාමය මුවාවෙන්’ යන තේමාව යටතේ උඩුදුවන සාම පිස්සුව කවදා කොතනකින් ඉවරවෙදෝ යයි ද අපි නොදනිමු. යුරෝපා දේශයේ නටන බාල් එම ආකාරයෙන්ම නැටීමට අප සමත්ය දිනපතා විකාශනය වෙන රුපවාහිනී වැඩසටහන් නැරබීමෙන් ද දැනගත හැකිය. හිමින්සිරුවෙන් ටිකෙන් ටික සිංහල බෞද්ධයන් අසරණ කිරීමට විවිධ කොමිෂන් සභා ඇතිකර තිබේ. රටට ආගන්තුකව ආ පිරිස් වෙත වැඩි සහනද සිංහල අපිට අසහනද ඉදිරියේදී ඇතිවන අන්දමින් බලපෑ හැකි නිර්දේශ රාශියක් කොමිසම් වල ඇත. කොමිසම් නිර්දේශ... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

ඊලාම් යුද්ධයේදී ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකාගේ දායකත්වය
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 
ප්‍රභාකරන් ගේ එල්. ටී.ටී.ඊ සංවිධනය ලෝකයා භයානකම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය ලෙසින් වර්ධනය වෙමින් තිබුණි. බොහෝ හමුදා නිලධාරීන් , යුද විශ්ලේශකයන් , මෙන්ම දේශපාලකයන් ද එල්. ටී.ටී.ඊ සංවිධනය කිසි දිනෙක යුදමය වශයෙන් පරාජය කල නොහැකි සංවිධානයක් බව කීහ​. එහෙත්   ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් ප්‍රභාකරන් නසා දමා එල්. ටී.ටී.ඊ සංවිධනය මිලිටරිමය වශයෙන් පරාජය කරන ලදි. මෙම සටනේදී සරත් ෆොන්සේකාගේ භූමිකාව පෙන්වා දිය හැක්කේ කෙසේද ?  යුද හමුදාපතිවරයා වශයෙන් ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකාගේ යුදමය නායකත්වයද ප්‍රභාකරන් යුදමය වශයෙන් පරාජය කිරීම සඳහා අනවතරයෙන් බලපාන ලදී. ඊලාම් යුද්දය ජය ගැනීමට ඔහු දුන් දායකත්වය අති විශාලය. ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා සම කළ හැක්කේ ජෙනරාල් ජෝජ් පැටන්... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

Almost half of US families can't afford basics like rent and food
by Tami Luhby  Courtesy CNN
The economy may be chugging along, but many Americans are still struggling to afford a basic middle class life.
Nearly 51 million households don't earn enough to afford a monthly budget that includes housing, food, child care, health care, transportation and a cell phone, according to a studyreleased Thursday by the United Way ALICE Project. That's 43% of households in the United States. Related: Unemployment is below 4% for the first time since 2000 The figure includes the 16.1 million households living in... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

Sri Lanka warns of Tamil separatist resurgence
Courtesy Mailonline
Sri Lankan President Maithripala Sirisena Sirisena came to power in January 2015 on the back of strong support from the minority Tamil community Sri Lanka's president Saturday warned that Tamil extremists were regrouping abroad to revive their demand to divide the island nation nine years after the end of its decades-long ethnic war. Maithripala Sirisena said government forces had failed to quash the Tamil rebels' separatism, although they were militarily conquered by May 2009 following a no-holds-barred offensive. "We have defeated terrorism of the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), but we have not been able... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

Some can't identify difference between soldiers and terrorists - MS
Courtesy The Daily Mirror
President Maithripala Sirisena today said that it is a shame that certain politicians and NGOs have failed to identify the difference between the soldier and the terrorist. “It is shame that some government and opposition politicians and NGOs which are after money fails to identify the difference between the soldier and the terrorist,” the President said addressing the” National War heroes day ” held near the war heroes monument in parliament grounds today (19). He invited everybody who respects the great local cultural inheritance and wants to work on behalf the country, the people and... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

JVP hits back at Rajitha
Ajith Siriwardana Courtesy The Daily Mirror
JVP MP Vijitha Herath yesterday rejected the statement made by Minister Rajitha Senaratne where he compared the the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) with the LTTE and said it was surprising for the minister, who had led a terrorist outfit known as “Pra” to make such a statement. He told Daily Mirror the JVP was a political party that had stood for peoples’ rights, their day-to-day issues and for justice. “The JVP was banned in 1981 based on false allegations against us. But we have done our politics together with the people since 1970. We... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

A search for a strong man
By Narada Courtesy Ceylon Today
In our crucible of chaos, it now appears, that there is a simulated search for a strong man. Hoopla is a European carnival game where competitors throw hoops around pegs. On Sunday, 13 May 2018 Gotabaya Rajapaksa played ‘Hoopla’ at the Shangri-La. He put the hoop round the peg – the ‘Presidential Candidacy of the Pohottu party’. The hoopla at the Shangri-La last Sunday suggested that there is a strong and substantial body of thought in our polity, firm in its conviction that we are in need of a strong man, a man of... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

Lankan President’s call to fight extremism in the South as well as the North
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 19 (newsin.asia): Sri Lankan President Maithripala Sirisena reiterated on Saturday that the Sri Lankan armed forces had not committed war crimes as alleged by sections of the media and extremist organizations. Addressing the annual War Heroes’ Day here, Sirisena also called upon Sri Lankans to fight extremism in the South as well as the North of the country. “The war heroes have been commemorated for nine consecutive years. It is sad to see a majority failing to identify the difference between a war hero and a terrorist” President Sirisena said. Speaking further, the... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

Attorney General’s Dept. high-ups accused of corruption
by C.A.Chandraprema Courtesy The Island
May 19, 2018, 8:35 pm In January 2018, the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption filed case No: 87741/01/18 in the Colombo Magistrate’s Court against former Deputy Solicitor General (DSG) A.H.M.D.Nawaz (who is now an Appeal Court Judge), former Attorney General Mohan Peiris and former Secretary to the Ministry of Power and Energy M.M.C.Ferdinando. The main charge was that former DSG Nawaz had not taken into account the findings of two reports of Committees headed by S.J.Pathirana dated October 2009 and by M.A.R.D.Jayatileke dated July 2010 with regard to several transactions at Lanka... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

US pastor Michael Curry fired up Britain’s royal wedding on Saturday with love (Loving Kindness) sermon
Courtesy The Island
US pastor Michael Curry fired up Britain’s royal wedding on Saturday with some passionate oratory about the importance of love that left Britons used to far more traditional royal ceremonies bemused. Curry, the first African-American leader of the US Episcopal Church, opened his sermon in front of Prince Harry and Meghan Markle in St George’s Chapel at Windsor Castle by quoting Martin Luther King. https://youtu.be/fTMWJU9Nafk "We must discover the power of love, the redemptive power of love. And when we do that, we will be able to make of this old world a new world. Love... -Full Story-
(LankaWeb - 19/05/18)

The need for a new patriotic Political Movement, to rescue this country, Sinhala Nation and the Buddha Sasana from the imminent disastrous end to which this Government is taking. A Final call to all Patriots.
Dr Sudath Gunasekara 22.10.2017
Looking at the way how our political parties in this country have ruined the country during the past 69 years that was the richest in South East Asia by 1948, and are continuing to do so alternatively even now. As for me, therefore I have no faith or trust in any of the existing political parties as none of them have a clear cut national policy, other than their own enrichment. They all are only parasitic bunches of self-centered power crazy set of men and women who have no concern for the country or the... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

මහින්ද පාර්ශවයේ යෝධයෝ
ඇම්  ඩී පී දිසානායක විසිනි
රජයෙන් ඉවත්වු   16 දෙනා තවමත් තෙපරබාමින් කල් මරති.  මේ   16 දෙනා රතුපළස විල්ළුද දමා ඉමහත් සතුටින්, දුර දිග නොබලා, කලබලවී,  මහින්ද බලකොටුවට ඇතුලත් කර නොගැනීම ගැන අපේ ඉමහත් සතුට පළකරමු මෛත‍්‍රී ළඟ වැදවැටී සිටින මේ සරණාගතයන් නැවත ඇමති කම් ලබා පව්සමා  කරගනු  ඇත.     මොවුන් සුර සැප විඳිද්දී විමල් සිරබත් කෑවේය .  මොවුන් සුර සැප විඳිද්දී බැසිල් සිරබත් කෑවේය.  මොවුන් සුර සැප විඳිද්දී උදය සිරබත් කෑවේය. මොවුන් සුර සැප විඳිද්දී රණවිරැවන් තවමත් සිරබත් කන්නේය. මොවුන් සුර සැප විඳිද්දී ඝෝඨාභය රාජපක්ශ  දඩයම දිගටම දියත් වන්නේය.... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

US Bullied Sri Lanka during Last Phase of Eelam War IV
Michael Roberts
The ethnographic ‘nugget’ from Foreign Minister Rohitha Bogollagama recorded by Professor Chandre Dharma-wardana in 2013 has set off a hornet’s nest.[1] In pursuing further inquiries, I have reached the tentative conclusion that Bogollagama has not presented a total fib.[2] He is probably referring to the entry of an US recce team rather than a commando force from America’s Pacific Air Command (PACOM in short) at some point during the last phase of the war – probably in February/March.. This would have been around the time the Western conglomerate in Sri Lanka known officially as the “Co-Chairs” had... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Rajitha Factually Incorrect: Dead Tamil Terrorists Not Children of Mother Lanka
 Dilrook Kannangara
Rajitha made another joke recently saying dead Tamil terrorists were also children of Mother Lanka. It is not true. They were never sons and daughters of this nation. In fact, they did their very best to murder Mother Lanka and thankfully failed. They were self-admitted children of a mythical nation called Tamil Eelam. Their dream nation was buried along with them. At least 35% of Tamil terrorists were citizens of the South Indian state of Tamil Nadu. They were never citizens of Sri Lanka. There is no record of them living or dying in Sri Lanka. Tamil... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

GOTABAYA RAJAPAKSA SHOULD BE CAREFULL DEALING WITH THE ALL CEYLON JAMIYATHUL ULEMA (ACJU).
By Noor Nizam. 
Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener – “The Muslim Voice”, 18th., May, 2018. “An open letter to Former Defense Secretary Gotabaya Rajapaksa”.  Since 2014,"The Muslim Voice" spoke in favour of the Sri Lanka Muslims supporting the "MAHINDA PELA" or now JO which has reborn as a political party - the Sri Lanka Podujana Peramuna (POTTUWA). In recent months, “The Muslim Voice” has advocated that the Sri Lanka Muslim Community should start thinking to support the most eligible and qualified candidate supported by the majority people – former Secretary of Defence –... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

යූතනේසියාව
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 
මීගමුව රෝහලේදී මා හඳුනා ගත් එක් වෛද්‍යවරයෙක් සිටියේය​. ඔහු සේවය කලේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ශාන්ති මාලා මහත්මියගේ වාට්ටුවේය​. වෛද්‍ය ශාන්ති මාලා මහත්මිය සහ ඇයගේ ජේෂ්ඨ වෛද්‍ය නිලධාරිනිය වාට්ටුවේ පොඩි පොඩි සාද තිබෙන විට මටද ආරාධනා කරති. වෛද්‍ය ශාන්ති මාලා මියට ප්‍රථම සිටි ළමා රෝග විශේෂඥ  වින්සන්ට් පෙරේරා මහතාද මා සමග කුළුපගව සිටි හෙයින් ළමා වාට්ටුව මට සුපුරුදු ස්ථානයක් විය​. එම නිසා මේ වාට්ටුවේ සිටි වෛද්‍යවරු සහ හෙදියෝ මා සමග මිතුරු වූහ  මෙම වෛද්‍යවරයා ඉන්ටර්න්වරයෙකු ලෙස ළමා වාට්ටුවට ආවේය​. ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබා තිබූ නිසාදෝ අප අතර සුහදතාව වර්ධනය විය​. අප සේවා මුරයෙන් පසු... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Ven. Udakendawala Siri Saranankara - The legendary freedom-fighter
by W. A. Abeysinghe Courtesy:  Sunday Observer
The life of Venerable Udakendawala Siri Saranankara is inseparable from the history of the world peace movement. His service to mankind as a peace champion, disciple of the Buddha and an internationalist is remarkable. My humble attempt in this essay, therefore, is only to dwell upon a few noteworthy aspects of his great life, with special reference to his association with the world peace struggle. His life is a fascinating story of a village boy who joined the Order of the Compassionate Buddha and fought the British, both in his motherland and in... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

කහ බළල්ලු, කොළ බළල්ලු නම් ත්‍රස්‌තවාදී කල්ලිවල නායකයා රාජිත සේනාරත්නයි..
lanka C news
එදා කහ බළල්ලු, කොළ බළල්ලු නමින් ඝාතන රැසක්‌ කළ ප්‍රා කල්ලියේ නායකයාව සිටි රාජිත සේනාරත්න නමැත්තා අද ජවිපෙ සහ එල්. ටී. ටී. ඊ. ය සමාන කිරීම ජුගුප්සාජනක බව ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණේ ප්‍රචාරක ලේකම් විජිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේය. කැබිනට්‌ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා පෙරේදා (16දා) ඇමැති මණ්‌ඩල මාධ්‍ය හමුවේදී කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව අදහස්‌ දක්‌වමින් විජිත හේරත් මහතා මෙසේද කීවේය. එදා කහ බළල්ලු, කොළ බළල්ලු නමින් ත්‍රස්‌ත ක්‍රියා කළ ප්‍රා කල්ලියේ නායකයා තමයි රාජිත සේනාරත්න. ප්‍රා කියන්නේ මිනීමරු කල්ලියක්‌. එදා ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්‌ෂයක්‌. එදා ජවිපෙ රටේ යුක්‌තිය, සමානාත්මතාව ඇති කිරීම වෙනුවෙන් මැදිහත්... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Today terrorist roam free while war heroes languish in prison - Gotabaya
By Yusuf Ariff  Courtesy Adaderana
We should never forget the sacrifices made by Sri Lanka’s war heroes during the country’s 30 years of war against terrorism, says former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa. But due to international pressure and the malicious accusations being made against the war heroes, today they are facing severe hardships, he claimed. “We all know that right now a large number of war heroes have been jailed,” Rajapaksa said, speaking exclusively to Ada Derana on the occasion of the war heroes’ commemoration day. “At a time when the terrorists who murdered and destroyed the livelihoods... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Call to Lankan Tamils to observe May 18 every year as “ Tamil Genocide Day”
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 18 (newsin.asia): Sri Lankan Tamils should observe May 18 every year as “Tamil Genocide Day”, said the Northern Province Chief Minister C.V.Wigneswaran on Friday. He was speaking on the fourth annual remembrance day at Mullivaikkal, the scene of killings in the last stages of the war against Tamil Tiger separatists in 2009. In his emotionally charged and hard hitting oration, Wigneswaran called upon the International Community to directly intervene to secure justice for the Tamils and restore their “sovereignty”. He endorsed the suggestion of the UN High Commissioner for Human Rights that ‘Universal... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Where is the timbre of reconciliation?
Lucien Rajakarunanayake Courtesy The Island
May 18, 2018, 10:22 pm This is the Day of Peace – when the LTTE was finally defeated, at Mullivaikkal in the Mullaithivu District. The path of peace is that, or should be that, of reconciliation. It is a word we have heard so often, especially in the past three years. President Maithripala Sirisena, who says he will not retire in 2020, when his term as President ends, has stated that reconciliation remains to be achieved. But the President’s Office obviously has more important things than reconciliation today, such as the speedy appointment of... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

China, India and the Indian Ocean: Sri Lanka’s Foreign Policy Challenges
Dr Palitha Kohona Former Ambassador and Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations; Former Foreign Secretary.Courtesy The Island
Sri Lanka’s foreign relations must reflect the country’s priorities. Sitting in the middle of the Indian Ocean at the southern tip of India, Sri Lanka occupies an enviable strategic position. A blessing that, with careful and thoughtful handling and long term vision, can be leveraged to its advantage and, mismanaged, a curse that has and will attract the unwelcome attentions of global and regional powers seeking to strategically dominate the Indian Ocean. Throughout history, Sri Lanka has captivated the greedy interest of... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Indian "professionals" in late colonial Ceylon
by Tissa Devendra Courtesy The Island
Today's news media are flooded with an endless ha-ho by home grown "professionals" against infiltration by unwanted Indians encroaching into their employment niches. This controversy takes my memory back to my boyhood in a Ceylon which was yet a British Colony. Our neighbour India too was British ruled . As such, no passports were necessary for Ceylonese and Indians to travel from Dondra Head to the Himalayan foothills. Travelling to India by rail only required a ticket from the Fort Railway Station. Then prosperous Ceylon became a magnet for various classes of Indians, mostly... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Sri Lanka elephants face plastic danger foraging dumps for food
Courtesy Mail on Line
Hundreds of Sri Lanka's wild elephants now scavage at rubbish dumps, risking their health due to plastic scraps mixed with rotting food At a garbage dump in central Sri Lanka a herd of wild elephants forage among a mountain of rubbish, swallowing dangerous scraps of plastic mixed with rotting food in what experts warn is an increasing problem for the revered animals. Due to illegal dumping near wildlife sanctuaries, hundreds of Sri Lanka's estimated 7,500 wild elephants now scavenge at rubbish tips and many are being made sick by what they eat,... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Sri Lanka: Committee To Prevent Money Laundering And Terrorism Financing
By Eurasia Review
Since the number of financial crimes have been increased with the expansion of technology, better coordination among Government institutions is essential to face this situation successfully. Accordingly the proposal submitted by Sri Lanka’s Mangala Samaraweera Minister of Finance and Mass Media to widen the composition of National Coordinating Committee for Preventing Money Laundering and Terrorism Funding was approved by the cabinet of Ministers. Commissioner General of the Department of Inland Revenue, Commissioner General of the Department of Exercise, Director General of Bribery Commission and representatives of Ministry of Defence and Ministry of National Policies and Economic affairs,... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

New child-killing virus hits Sri Lanka's south
Source: Xinhua   2018-05-17 15:50:54
COLOMBO, May 17 (Xinhua) -- Sri Lanka's health officials on Thursday warned that a new virus affecting children was spreading in the island's south and five deaths had already been reported. The Government Information Department quoting medical officials said the Karapitiya Teaching Hospital in Galle had been experiencing an increase in the number of patients who arrived with a fever over the past few days. According to doctors, patients who were admitted include children aged two to three years old as well as infants who are less than six months old. The symptoms of... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Sri Lanka records 1 million patients suffering from asthma
Source: Xinhua   2018-05-16 17:03:13
COLOMBO, May 16 (Xinhua) -- Sri Lanka has recorded a rise in asthma patients with at least 1 million affected by the respiratory disease and over 1,000 deaths reported per year, the government media information department quoting medical experts said here on Wednesday. Respiratory Physician Dr. Keerthi Gunasekera from the Sri Lanka College of Pulmonologists (SLCP) said the number of asthma patients in Sri Lanka was on the rise and urgent steps needed to be taken to bring the disease under control. The disease, Dr. Keerthi explained, inflames and narrows the airways, making it difficult... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Nine years after: On ninth anniversary of the end of civil war in Sri Lanka
EDITORIAL Courtesy The Hindu
The anniversary of the civil war’s end reveals the persisting ethnic division in Sri Lanka
Nine years is perhaps too short a time for deep wounds to heal, but it is enough time to begin to introspect. However, going by the polarised views around the anniversary of the end of Sri Lanka’s civil war, there are few signs of that. For the Tamils who gathered in Mullaitivu district in the Northern Province on Friday, it was a day to remember loved ones killed in those savage final days of the war that ended on May 18,... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

SRI LANKAN SOVEREIGNTY, NON NEGOTIABLE!
by Tamara Kunanayakam An intellectually inspired Sri Lanka Viyathmaga Workshop on International Relations Colombo, 13 May 2018
Sri Lankan sovereignty, its supremacy in domestic policy and independence in foreign policy, is under a two-pronged attack: At the UN Human Rights Council, the attack is led by US neoconservatives who aggressively promote direct, unilateral, preventive, and pre-emptive intervention, including military, in the internal affairs of sovereign States; Within Sri Lanka, their ideological counterparts, the neoliberals, lead the attack on the economic front. In Geneva, the pretext is alleged war crimes; in Sri Lanka, bad governance and corruption. The neoconservative attack... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Tamara Kunanayagam at Viyathmaga Forum: Selling Sri Lanka to Foreign Companies  
The Viyathmaga Annual Convention was held on 13th May 2018 at the Shangrila Hotel. Former diplomat Tamara Kunanayagam speaking on the topic of Sri Lanka’s Sovereignty: Non Negotiable her excellent presentation drew attention to a shocking scenario that if not addressed would result in catastrophic outcomes for the island & its citizens. What has the neoliberal project in store for Sri Lanka & how can we negate it? In short she says that the present Government & their stooges have “been placed in the positions they occupy precisely because of a shared vision with the neoliberals, and their ability to... -Full Story- (LankaWeb - 18/05/18)

There should be no commemoration of terrorism,  but celebration of its elimination on the 19th May, every year.
By Charles S.Perera
Mullivaikkal  death of terrorists remembrance events in the North and East  commenced with lighting of lamps in Chemmani, Mirisuvil in Jaffna and  Uyilankulam in  Mannar, last Friday. The commerations will continue for one week. It was reported, “The commemorations were attended by former Jaffna University Vice Chancellor, Prof. S. Mohanadas, Provincial Councillors, local government and civil society representatives. The commemorative events will take place across the North and East in the run up to 18 May.” While all that is happening in the North, in the South the President Sirisena’s and Prime Minister Ranil’s government Spokesman ... -Full Story-
(LankaWeb - 18/05/18)

Buddha Statue attacked again
Asoka .Weerasinghe Kings Grove Crescent . Gloucester . Ontario . K1J 6G1
17 May 2018 The Editor (Letters) THE OTTAWA CITIZEN Ottawa Dear Editor: The anti-Buddha witch-hour happened again sharp at 12:45 this morning, when a man carrying about a 6-foot long 2"x 4" crossed the road opposite the Heron Gate Senior Community Center and entered the Buddhist Temple property at 1481 Heron Road, jumped over the short fence which was installed just two days ago, and wacked at the neck a few times. It couldn't do the intended task, to decapitate it again. In frustration he left the piece... -Full Story-
(LankaWeb - 17/05/18)

ගිය අවුරුදු තුනේදී දාපු සෙල්ලම්වලට හිරබත් කන්න කට්ටියම ලෑස්ති වෙන්න
උපුටාගැණීම  මව්බිම
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුරු වුණත් ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී ආණ්ඩුවට හැප්පෙන්නට සිදුවන්නේ එසේ මෙසේ බලවේගයක් සමඟ නොවන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කැඳවුම්කරු, ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ප්‍රසන්න රණතුංග පැවැසීය. ආණ්ඩුවේ සියලු බලවේග එක මිටට ගෙන පරාජය කිරීමේ හැකියාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ඇති බව පවැසූ රණතුංග මහතා පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී දණින් වැටුණු ආණ්ඩුව ඊළඟ මැතිවරණයේදී හොම්බෙන් යැවීමට තමන් සූදානම් බවත් අවධාරණය කළේය. ප්‍රසන්න රණතුංග මන්ත්‍රිවරයා මේ අදහස් පළ කළේ මිනුවන්ගොඩ ආසනයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සමඟ උඩුගම්පොළදී පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි. මන්ත්‍රිවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් මෙසේද පැවැසීය. අද ආණ්ඩුවේ ලොකුම ප්‍රශ්නය බවට පත්වෙලා තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයට විපක්ෂයේ අපේක්ෂකයා කවුද කියන එකයි.... -Full Story-
(LankaWeb - 17/05/18)

Thousands of patients stranded in Sri Lanka as doctors strike
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 17 (newsin.asia) – Thousands of patients were stranded in Sri Lanka on Thursday as healthcare facilities in state hospitals came to a standstill following a strike launched by doctors from the Government Medical Officers Association (GMOA). Local media reported that the GMOA began the strike on Thursday morning and will end it on Friday. It is being staged against the recently signed Free Trade Agreement between Sri Lanka and Singapore and a proposed ETCA Agreement with India. Deputy Director of Cardiology and OPD services of the National Hospital of Sri Lanka, Dr. Cyril... -Full Story-
(LankaWeb - 17/05/18)

Asphalt cowboys and yahapalana puppets
Editorial Courtesy The Island
May 17, 2018, 10:09 pm Private bus owners have once again proved that they are no respecters of government decisions; they are a law unto themselves. They contemptuously rejected a Cabinet approved 6.56% bus fare hike and forced the government to grant a 12.5% bus fare increase and a minimum fare of Rs. 12. No government seems equal to the task of taming them. The Sirisena-Wickremesinghe administration claims to do everything very scientifically, and it must have used some scientific method to work out the 6.56% fare hike without increasing the minimum fare. The yahapalana... -Full Story-
(LankaWeb - 17/05/18)

Extremist Spectre - SOUTH ASIAN INTELLIGENCE REVIEW - MALDIVES
Nijeesh N. Research Assistant, Institute for Conflict Management
The Global Terrorism Index 2017 report states, "Over the last 15 years, Bhutan and the Maldives have experienced the lowest levels of terrorist impact in the region." There were, nevertheless, several developments indicative of growing Islamist radicalization in the Maldives in the recent past, adversely impacting its national security. Former President Mohamed Nasheed in an interview published on February 25, 2018, thus warned, The Maldives is threatened by a religious extremist take over. It is not an exaggeration to say that there is now a parallel state in the Maldives.... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

The Colonial Heritage
R Chandrasoma
Mr Senaka Weeraratna writes with great warmth on the cultural depredation and the wanton foisting of an alien culture by the Colonial Overlords of historic Sri Lanka. He – like many high-spirited nationalists and floridly patriotic folk – see the advent of the marauding foreigner and the foisting of elements of an alien culture as an unmitigated disaster for the people of this country. Let us note first that ‘historic’ Sri Lanka was very far from being a role model for the rest of the civilized world. For long centuries a brutal overlord – the King –... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා විධායක ජනාධිපති ධූරය.
චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි
මේ දිනවල, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, රටපුරා මහා පරිමානයෙන් විධායක ජනාධිපති ධූරය, අහෝසි කරවා ගැනීමේ දැවන්ත මෙහෙයවුමක් අරඹා ඇත. ‍ජනතා ව්මුක්ති පෙරමුණ හා වර්තමාන යහපාලන රජය අතර ඇති බැදීම හා සහසම්බන්ධතාවයන්ට අනුකුලව මෙය ඉටු කරන බව වර්තමාන දේශපාලනය සම්බන්ධව අවබෝධ ඇත්තන් හොදින්ම දනී. විධායක ජනාධිපති තනතුර යනු, මේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ගොඩනැංවී ඇති උත්තරීතරම පදවියයි. මෙම උත්තරීතර පදවිය, විනාශ කිරීම අරමුණු  කරගෙනම, එම පදවියට පුද්ගලයකු පත්කිරීමට ගිවිසුම් ගැසිම, කොතරම් නීත්‍යනුකූලද, ව්‍යස්තානුකුලද යන්න සම්බන්ධව, අප පලමු කොට සලකා බැලිය යුතු වැදගත්ම කරුණකි. නමුත් එම පදවියේ උත්තරීතර භාවය විනාශ කරන බව අගවමින් එම පදවියට පත්වෙමින් එම පදවියේ ඇති උත්තරීතරත්වයට... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

When yahapalana bonds weaken
The Editorial Courtesy The Island
May 16, 2018, 10:18 pm Former State Timber Corporation (STC) Chairman Anuruddha Polgampola finds himself on the same gum tree as his immediate predecessor P. Dissanayake, albeit for a different reason. He was arrested by the CID, on Tuesday night, for his failure to be present in a court hearing a case against him in connection with an alleged financial fraud. It was only the other day that President Maithripala Sirsena’s Chief of Staff T. H. K. Mahanama as well as the then T. H. K. chief Dissanayake was arrested for allegedly taking a... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

‘Sri Lanka is the only country that has eradicated terrorism’
Meera Srinivasan Courtesy The Hindu
The Sri Lankan Army Chief on the army’s role and challenges in the post-war context, efforts towards resettlement, and on international scrutiny Lieutenant General Mahesh Senanayake took over as the 22nd Commander of the Sri Lankan Army in June 2017. The conduct of the army in the past, during the island’s civil war that it ended by defeating the Liberation Tigers of Tamil Eelam in 2009, and its contentious presence and role in the country’s Tamil-majority north and east since then continue to dominate the discourse around post-war resettlement and reconciliation.... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

Durham rugby player Thomas Howard's Sri Lanka death unexplained
Courtesy BBC
Police in Sri Lanka are investigating whether drugs contributed to the death of a British amateur rugby player who died in the country. Thomas Howard, 25, from Durham and team-mate Thomas Baty, 26, died after visiting a nightclub in Colombo during a rugby tour. Post-mortem tests on Mr Howard found no injury or natural causes for his death. Further tests have been ordered but police confirmed to the BBC they were looking at whether drugs played a part. Image copyrightDCRFCImage captionThomas Baty (left) and Thomas Howard complained of breathing difficulties on Sunday after going to... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

Iran agrees to build new refinery for Sri Lanka: Official
Courtesy Iran Daily
Iran has agreed to build a new oil refinery for Sri Lanka in addition to upgrading its ageing 50,000 barrel per day (bpd) state-owned refinery, said Sri Lankan Cabinet spokesman Rajitha Senaratne on Wednesday. Iranian officials pledged the new refinery when Sri Lanka President Maithripala Sirisena made an official visit to Tehran over the weekend, the first leader to go to Iran since US President Donald Trump reimposed US economic sanctions, Reuters reported. "They even agreed to help Sri Lanka build a new refinery," Senaratne told Reuters when asked if Sri Lanka sought assistance to... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

ලසන්තගේ ඇටසැකිල්ල තියෙන්නේ ෆොන්සේකාගේ අල්මාරිය ඇතුළේ
උදයන්ති මුණසිංහ උපුටාගැණීම  මව්බිම
ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඇටසැකිල්ල සරත් ෆොන්සේකාගේ අල්මාරිය ඇතුළේ තියෙද්දී හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට චෝදනා එල්ල කරමින් ඔහුව සිරගත කිරීමට උත්සාහ කරන බවත්, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සරත් ෆොනසේකා සමඟ එක් වී කුමන්ත්‍රණයක කොටස්කරුවන් බවට පත්වී සිටින බවත්, මවුබිම වෙනුවෙන් රණවිරුවෝ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න පවසයි. මවුබිම වෙනුවෙන් රණවිරුවෝ සංවිධානය ඊයේ (15දා) කොළඹදී පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අජිත් ප්‍රසන්න මහතා මාධ්‍යවේදීන්ට පහර දුන්නා සහ මරා දැම්මා කියලා අද හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක අංශයේ හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානී මේජර් ජනරාල් කපිල හෙන්දවිතාරණට චෝදනා එල්ල... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

අපි දහසය දෙනා ඉදිරියේදී සහාය දෙන්නේ මහින්දටයි
කුරුවිට - කේ.ඒ.එස්. පියතිලක , රත්නපුර _ රුචිර අබේමාන්න උපුටාගැණීම  මව්බිම
විපක්‍ෂයේ අසුන්ගත් 16 දෙනා ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වය සමඟ එකට එක්ව තරග කරන්න තීන්දු කර තිබෙන බව හිටපු අමාත්‍ය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජේ‍යෂ්ඨ උප සභාපති රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනවිරත්න පැවැසීය. ඒ මහතා ඒ බව සඳහන් කර සිටියේ පසුගියදා (13දා) ඒ මහතා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් කුරුවිට _ මිල්ලවිටිය හන්දියේ පැවැති ජන රැලියක් අමතමිනි. පැමිණ සිටි ජනතාව අමතමින් සෙනවිරත්න මහතා මෙසේද පැවැසීය. අපි දැන් ඉන්නේ අර්බුදකාරී තීරණාත්මක අවස්ථාවකයි. 2015 මහ මැතිවරණයෙන් පස්සේ එක්තරා අඳුරු කාලපරිච්ඡේදයකට මුහුණදෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද ඒ මැතිවරණයෙන් කිසිදු පක්‍ෂයකට තනිව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න බැරි... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

Keith Noyahr abduction: CID probing whether SF involved: AG
Yoshitha Perera Courtesy The Daily Mirror
State Counsel Udara Karunatilake appearing on behalf of the Attorney General (AG) today informed Mount Lavinia Magistrate’s Court that the CID had started an investigation on whether, Sustainable Development, Wildlife and Regional Development Minister Field Marshal Sarath Fonseka was involved in the abduction and assault of Journalist Keith Noyahr in 2008. He informed Court that earlier the CID had recorded a statement from Minister Sarath Fonseka regarding the matter. According to the CID investigations, Noyahr was abducted from his home in Dehiwela and moved to a Military Intelligence Safe-house in Dompe in a white... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

Mahinda responds to accusations fuel costs were higher during his govt
Courtesy Adaderana
Former President Mahinda Rajapaksa says that despite the “highest global crude oil prices in history” during his reign, they not only won the war against terrorism, but also successfully concluded the biggest infrastructure building programme ever seen in this country. “We were able to do all that while maintaining the fertilizer subsidy so as to shield farmers from the increasing prices of fertilizer,” he said, issuing a statement on the recent fuel price hike. “Despite high oil prices, my government was able to maintain the highest growth rates in Sri Lanka’s history and the per capita GDP... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

Bus strike called off after govt agrees to 12.5% fare hike
By Yusuf Ariff Courtesy Adaderana
Private bus operators have decided to call off the strike action which was scheduled to commence from midnight today (16), after the government had reportedly agreed to increase the bus fares by 12.5%. During the discussion held today between representatives of private bus trade unions and ministers and government officials, the government has also agreed to increase the minimum fare to Rs 12. Cabinet yesterday approved an increase in bus fares by 6.56% with effect from today, however no change was made to the current minimum fare of Rs 10. However, several private bus... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

Sri Lanka aims to control drought, floods through Chinese technology
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 16 (newsin.asia) – Sri Lanka is looking at the possibility of controlling droughts and floods through the use of Chinese Technology,  the local Daily Mirror, quoting Minister of Primary Industries and Social Welfare, Daya Gamage, said Wednesday. Speaking at the signing of project agreements under the World Bank aided Agriculture Sector Modernization programme in capital Colombo, Gamage said the agriculture sector in Sri Lanka could contribute to the country’s overall economic growth if it is able to stop droughts and floods just like it is done in China. He said experts from the Chinese... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

Sri Lanka’s ex-defence chief launches election bid
Courtesy NewsIn.Asia
Former defence secretary Gotabhaya Rajapaksa has unofficially launched his bid to run for the presidency at the 2019 elections with a ceremony at the Shangri-La hotel in Colombo. Political sources said Rajapaksa had invited his three politically active brothers as guests of what he called the launch his 2030 vision for Sri Lanka. In a 25-minute address in Sinhala, the former defence chief spoke of Sri Lanka needing a “socialist, market-economy” while protecting the sovereignty and the culture of the island. He also spoke of economic reforms and warned that a “window of opportunity” will not... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

හරකා හා මස් කඩ මුදලාලිලාගේ සන්ධානය.
චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි
ලෝකයේ ලොකුම පුදුමය මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවේ. යා දෙක නොරත රත එකට පෑහෙන අතරම, හරක් මස් කඩ කාරයා හා හරකා එකට අත්වැල් බැදගෙන කාටදෝ විරුද්ධව සටන් වැදීම ආරම්භ කර ඇත. හරකා, හරක්මස් කඩ කාරයා සමග සන්ධාන ගත වෙන්නේ කොහොමද? මොකටද? එහෙම ප්‍රශ්න කරන කොට තොරොම්බල්කාරයකු ඇවිත්, හා හා ඔය පරණ දේවල් තොරොම්බල් කරන්න එපා. ඇයි හරකුන්ට, හරක් මස් කඩ කාරයින් සමග සන්ධාන ගත වෙන්න බැරිද? තවත් ප්‍රශ්නයකින් උත්තර දෙයි. පුළුවන් සහෝදරයා, පුළුවන්. කටවහගෙන මස් කඩේ කොක්කෙ එල්ලෙන්න සන්ධාන ගත වෙන්න පුළුවන්. චා! චා! චා! එහෙම කියන්න එපා. මේ හරකට උනත් දැන් රටේ තත්වේ හොදටම... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

රට දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක
මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුම බන්ඩාර උපුටාගැණීම ලංකාදීප
සෑම මුදල් වර්ෂයක්ම අවසන් වී මාස 04ක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රටේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් මුදල් ඇමතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එය මුදල් නීති පනත අනුව බැංකුවට පැවරී ඇති නීතිමය වගකීමකි. එසේ ඉදිරිපත් කෙරෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව සැලකෙන්නේ රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ රජයේ නිල ගිණුම් වාර්තාව ලෙසය. එසේත් නැත්නම් අදාළ වර්ෂය තුළ ආර්ථිකයේ ගුණාගුණ දැක්වෙන රජයේ අවසන් ශේෂ පත්‍රය ලෙසය. 2017 වර්ෂයට අදාළ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව දැන් නිකුත්කර ඇති අතර පසුගිය වසරේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය ඒ ඇසුරින් විමසා බැලීම සදහා අපට අවස්ථාවක් ලැබී තිබේ. 2017 වර්ෂය... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

ආර්ථික කළමනාකරණ අර්බුදය
 පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථීක විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථීකාචාර්ය, ආචාර්ය මාලක රණතිලක උපුටා ගැන්ම දිවයින
අපනයන ආදායම අඩුවන විට ආනයන වියදම වැඩිවීම ඔස්‌සේ ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය ඉහළ යනු ඇත. මෙය වෙළෙඳ ගිණුමේ ශේෂය ඉහළ යැමට හේතුවකි. ඩොලරය සඳහා රුපියල් වැඩි ප්‍රමාණයක්‌ ගෙවීමට සිදුවත්දී අප සතු වත්කම් ඛාදනය වීමක්‌ද සිදු වෙයි. ක්‍රය ශක්‌තිය හා ආයෝජන ශක්‌තිය අඩු වෙත්දී ආණ්‌ඩුව මුදල් සෙවීම සඳහා බදු ඉහළ දැමීම් සිදු කරයි. තෙල්, ගෑස්‌ ආදී බොහෝ දේවල මිල ඉහළ යැම ඔස්‌සේ තේ කෝප්පයේ පටන් සෑම දෙයකම මිල ඉහළ යනු ඇත. ඉහළ යන ජීවන වියදම පාලනය කිරීමට ආණ්‌ඩුවට නිශ්චිත වැඩපිළිවෙළක්‌ නොමැති බව පසුගිය කාලය... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

පක්ෂය දියවී යද්දී ජනපති අසීරු තත්ත්වයක
උපුටාගැණීම ලංකාදීප
සුභ අපේක්ෂා දල්වාගෙන ගෙවුනු සතියට පා තැබූ ශ්‍රී ලංකා ජනතාව, එම සතිය අවසාන කළේ කම්පනයට පත්වය. විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක දී තීරණය කැරුණු පිරිදි ඉන්ධන මිල සැළකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කිරීම එයට ප්‍රධානම හේතුව විය.ගෘහස්ථ ගෑස් මිල, කිරි පිටි මිල ඉහළ ගොස් තිබෙන වාතාවරණයක දැන් ඉන්ධන මිල ද ඉහළ යාම හමුවේ ජීවන වියදම තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇත. එදිනෙදා භාවිතයට ගන්නා භාණ්ඩ සහ සේවාවල මිල වාර්තාගත ලෙස ඉහළ යනු ඇත. මෙය වඩාත්ම බලපානු ඇතැයි සිතිය හැක්කේ, ඉහළ ගිය ගෑස් මිලෙන් ද බලපෑම් එල්ල වූ, ආහාර, ප්‍රවාහන සහ වෙනත් සේවාවලටය. ලෝක වෙළදපල තෙල් මිල ඉහළ යමින් පැවතුනු වාතාවරණයක,... -Full Story-
(LankaWeb - 16/05/18)

පරිසර බලපත්‍ර‍යක් නැතිව ක්‍රියාත්මක ගල් අගුරු බලාගාරයේ අපද්‍ර‍ව්‍ය සියල්ල ‘පිරිසිදු කිරීමෙන් තොරව මහ මහුදට හරවලා‘    ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍ර‍ය පරිසර බලධාරීන්ට ලියයි
පුවත්පත් නිවේදනය මාධ්‍ය ඒකකය/ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍ර‍ය
2017 මැයි 30 වන දින සිට පරිසර බලපත්‍ර‍යක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන නොරච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ අපද්‍ර‍ව්‍ය පිරිසිදු කිරීමේ අංගන 4 ම මේ වන විට අක්‍රීය වී ඇතැයි ද, කිසිදු පිරිසිදු කිරීමකින් තොරව බැර ලෝහ ඇතුළු අපද්‍ර‍ව්‍ය මුහුදට මුදාහරින්නේ යැයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කෙන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි.  මධ්‍ය පරිසර අධිකාරියේ සභාපති චන්ද්‍ර‍රත්න පල්ලේගම මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇති ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍ර‍ය පවසන්නේ ‘නොරච්චෝල ගල් අගුරු බලාගාරය 2017 මැයි 30 දින සිට අද දක්වා විධිමත් පරිසර බලපත්‍ර‍යක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව ඔබ දන්නේ යැයි සිතමි.  ලංකාවේ පරිසර බලපත්‍ර‍යක් නොමැතිව පුද්ගලික නිශ්පාදන කාර්යකක් හෝ සිදු කළ නොහැකි පරිසරයක දිනකට අළු ටොන්... -Full Story-
(LankaWeb - 15/05/18)

Rule of law gone to jungle
Dr Sarath Obeysekera
Decisive Chief Executive is a must for a company ,conglomerate or a country .When you run any of above your decision making cultue and sustaining the decisions made and continue to apply the rules helps to go forward . What is happening in Sri Lanka is quite opposite, We have an Executive President who promised to lead the country by imposing new laws or by strengthening the rules. Enhanced publicity given in such instances were commended by the public As examples you have heard about following . Banning Glycophopate Banning Polythene Banning filling of paddy lands... -Full Story-
(LankaWeb - 15/05/18)

Probe begins into deaths of British rugby players
Courtesy Gulf Times
 A second visiting English amateur rugby player has died in a Sri Lankan hospital after visiting a night club and police are now investigating the circumstances, a spokesman said yesterday. Thomas Howard, 25, and Tom Baty, 26, developed breathing difficulties on Sunday morning after returning from the club in Colombo and were rushed to the main state-run hospital in the capital. Howard died shortly after admission, police said. Baty was transferred to the intensive care unit of a private hospital where he died yesterday, a police statement said. “An autopsy on Howard has revealed that... -Full Story-
(LankaWeb - 15/05/18)

Second British rugby player dies two days after friend’s demise
Courtesy The Island
May 15, 2018, 11:17 pm British amateur rugby player, Thomas Baty, died yesterday, two days after the demise of his friend. They experienced breathing difficulties following a visit to a Colombo nightclub. Thomas Howard and Thomas Baty, of Durham, were taken ill after returning from a nightclub and they were rushed to hospital in the early hours of Sunday morning. Colombo Judicial Medical Officer, Dr. M. N. Rahul Haq, who conducted the post-mortem examination on Howard, yesterday, gave an open verdict. He said the death had not been caused by injury or disease. Parts of the... -Full Story-
(LankaWeb - 15/05/18)

Time to revive Cultural Nationalism in Sri Lanka
Senaka Weeraratna
Each nation in the Asian milieu had from its earliest times developed a distinctive culture of its own, with features as unique as its language, religion, food, attire and attitudes. Asia, in the pre-colonial era, projected an image of a bouquet of different flowers but bunched together in harmony.  Though language and religion had near relatives over the border or across seas yet this did not disturb the unique distinctiveness of the national culture. It gave pride to the people. Cultural atrophy began with the arrival of the foreign invader. In Sri Lanka, the Portuguese, Dutch and... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

විශේෂ අධිකරණයේ දී වත්, ගල් අගුරු - ඩීසල් මාෆියා නඩු ඇහෙන්නේ නැද්ද? දේශපාලනඥයින්-නිලධාරීන්ට එංගලන්තයේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඩම් ගන්න ලංකාවෙ හිගන්නොත් බදු ගෙවනවා!  
  කීර්ති තෙන්නකෝන් විධායක අධ්‍යක්ෂ/කැෆේ සංවිධානය
ලංකාවේ සියලු වර්ගයේ දුෂණ ගැන කථා කරන දේශපාලනඥයින් හා සිවිල් සංවිධාන ‘විදුලි මාෆියාව ගැන නඩු විශේෂ අධිකරණයේ වත් අහන්න කියලා කියන්නේ නෑ.  ජනාධිපතිතුමාට ගල් අගුරු මාෆියාව පේන්නේ නෑ. අගමැතිතුමාට ‘ඩීසල් විදුලි මාෆියාව‘ පේන්නේ නෑ.  සිවිල් සමාජයට දැන් මේ දෙකම පේන්නේ නැති තරමට විදුලි මාෆියාව දැන් රහත් එල ලබා ඇතිදැයි සැක හිතෙන බව, කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා අද රාජගිරියේ පැවති උත්සවයක දී පැවසීය. අද ලංකාවේ විශාලතම දුෂණ වංචාව විදුලි මාෆියාව යි.  ඒ ගැන ජනාධිපති, අගමැති විතරක් නොවෙයි ඇමතිවරුන්ටත් පේන්නේ නෑ. විදුලි මාෆියාව අනාවරණය කළ ‘මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව‘දැන් විදුලි මාෆියාවේ අංක... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

Gota shifts from defence and urban development to economics Viyath Maga at the Shangri-La Colombo:
By C. A. Chandraprema Courtesy The Island
May 14, 2018, 9:25 pm At five o’clock in the afternoon on Sunday, long lines of vehicles two abreast were seen on both sides of Galle face, to enter the driveway to the Shangri- La hotel. Alighting from a taxi this writer walked to the hotel. That was quicker. Months after opening, the Shangri-La is the most sought-after hotel in Colombo with its restaurants still fully booked days or weeks in advance. Inside the rugby field sized ballroom was probably the largest gathering of professionals ever seen in this country in one place.... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

Executive Presidency: What the 13A SC Determination really said - Part II
By C. A. Chandraprema Courtesy The Island
May 14, 2018, 12:00 pm (Continued from yesterday) Of the five separate determinations given by the nine judges of the Supreme Court, the lengthiest was Justice R. S. Wanasundera’s dissenting determination. This is also the determination most often referred to by nationalists who claim that the executive presidency is a sine qua non to preserve the unitary character of the state in the face of the devolution of power and the provincial councils system that was forced upon us by India. However, in wading through Justice Wanasundera’s lengthy arguments, it becomes clear that... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

Where is this government taking the country ?
By Ranga Jayasuriya Courtesy The Daily Mirror
Sri Lankan politics is becoming increasingly acrimonious, yet again. There is a deepening polarization among the UNP and President Maithripala Sirisena on the one hand and the Yahapalanaya Government as a whole and the emboldened Rajapaksa acolytes of the joint opposition on the other hand. The President is openly undermining the Prime Minister. Now that he has implied his plans to run for the presidential election in 2020, this tenuous relationship would get worse. Mr. Wickremesinghe has his fair share of inner party troubles. Within the Tamil politics, the Tamil National Alliance is facing... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

China approves loan of US 1 billion for mega Central Expressway
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 14 (newsin.asia) – China, on Monday approved a loan of US 1 billion dollars to construct the phase one of the Central Expressway in Sri Lanka, the Prime Minister’s office said in a statement here. China’s Ambassador to Sri Lanka, Cheng Xueyuan met Prime Minister Ranil  Wickeremesinghe in capital Colombo and said instructions had been given to China’s EXIM Bank to process the loan. The Ambassador requested the Sri Lankan side to expedite administrative and legal formalities. During discussions, Ambassador Cheng and Prime Minister Wickremesinghe also discussed the Hambantota port project, in southern... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

8000 affected by flash floods in southern Sri Lanka
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo May 14 (newsin.asia) – 8000 people were affected as heavy rains caused flash floods in Sri Lanka’s southern districts of Galle and Kalutara on Sunday, the Disaster Management Center said in a statement Monday. A Spokesperson for the Center, Pradeep Kodippilli said that several people had been evacuated from their homes due to the heavy down pour, but as the rains had ceased by Monday morning, the situation was normalizing. He said no casualties or damages had been reported but those living in low lying areas were asked to to be vigilant. He said... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

'නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු හා සුගන්ධිකා ප්‍රනාන්දු ගේ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ මගින් එන කුමන්ත්‍රණයේ අරමුණ ගෝඨාභය රටේ නායකයා වීම වැළැක්වීමයි
හර්ෂනී අර්සකුලරත්න උපුටාගැණීම  මව්බිම
ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා 2020 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම වැළැක්වීම සඳහා බොහෝ දෙනකු උත්සාහ දරන බව මවුබිම වෙනුවෙන් රණවිරුවෝ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු නීතිඥ මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න මහතා පැවැසීය. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ඉකුත් 10දා සමාජය හා සාමයික කේන්ද්‍රයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිනි. එහිදී ඔහු මෙසේද කියා සිටියේය. 'නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු නීතිඥවරයා හා සුගන්ධිකා ප්‍රනාන්දු නීතිඥවරිය ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ කිහිපයක් මෑතකදී කර තිබුණා. ඊළඟට නාමල් රාජපක්‍ෂ සහ ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ගැන සොයන බව කියනවා. මේ නීතිඥවරුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය පියවර තුනකින් එළියට එන්නේ. ගෝඨාභය මහත්තයාව කෙසේ හෝ හිරකොට 2020දී ජනාධිපතිවරණයට ඒම නතර කිරීමට යන කුමන්ත්‍රණයේ ඔවුන් හවුල්කාරයෝ. නාමල් රාජපක්‍ෂට රාජ්‍ය දේපොළ අවභාවිත කළා... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

Hypocrisy Sri Lanka: Denying Celebrating Victory over LTTE but Mourning LTTE dead!
The Allies continue to celebrate Victory Day & end of World War 1 even enacting some of the famous battles & they are not bothered that Germany’s or Japan’s feelings are hurt. So what is this reconciliation nonsense that the present Sri Lankan government is promoting. Denying Victory Day celebrations & honoring the Army is one thing but allowing the Declaration of Mourning for LTTE & allowing the state-funded Jaffna University to erect a monument for LTTE terrorist leader & LTTE dead cadres places this government on a pedestal of lunacy & hypocrisy. Everyone seems to forget... -Full Story- (LankaWeb - 14/05/18)

IS THE MAHANUWARA DECLARATION (2017) NOW NO MORE THAN A WHITE ELEPHANT?
By Senaka Weeraratna
IS THE MAHANUWARA DECLARATION MADE AT THE CONCLUSION OF THE UN VESAK DAY CONFERENCE IN SRI LANKA (2017) NOW BEING SEEN ONLY AS A WHITE ELEPHANT? Senkadagalapura of Kande Uda Rata later called Kandy by foreigners (Mahanuwara by locals) who failed to pronounce Sinhala words correctly is the hub of glittering Peraheras with majestic elephants parading the streets draped in full regalia. Kandy was the site chosen at the conclusion of 14th UN Day of Vesak Celebrations and Conference to read out the nine point  Mahanuwara Declaration by His Excellency the President Maithripala Sirisena... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

A government of traitors
P. S. MAHAWATTE Courtesy The Island
May 13, 2018, 12:00 pm In The Island of 5th May Minister Dr. Rajitha Senaratne has confessed that "some of those within the government have forgotten that it was the Tamil and Muslim minorities who cast a block vote to elect the yahapalana government. The Eastern Province voted for the common candidate and so did the North". What he did not elaborate is the electoral promises made by the common candidate to the minority communities in the North and East. When Sri Lanka co-sponsored the Geneva Resolution against Sri Lanka, the people realized to... -Full Story-
(LankaWeb - 14/05/18)

වියත්මග වේදිකාවේ ගෝටාභය කල විදග්ග දේශණය
හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුතු වියත්මග සංවිධානයේ වාර්ෂික සම්මේලනය කොළඹ ෂැංග‍්‍රිලා හෝටලයේදී පැවැත්වින. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම සමුළුව සදහා දෙදහසකට ආසන්න පිරිසකට ආරාධනා කර තිබින. සරසවි ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්, ප‍්‍රධාන පෙලේ ව්‍යාපාරිකයන්, ආර්ථික විශේෂඥයන්, කලාකරුවන් ඇතුළු පිරිසක් මේ සදහා සහභාගී වූහ. ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් සමුළුම අමතමින් සිදු කරන ලද පැය භාගයක දේශණයට වැඩි දෙනාගේ අවධානය යොමු විය. නෙළුම් පොහොට්ටුවලින් සරසන ලද වේදිකාවක් සිට රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් සිය දේශණය සිදු කිරීමද විශේෂත්වයක් උසුලයි. සම්පූර්ණ දේශණය මෙතනින්... -Full Story- (LankaWeb - 13/05/18)

Non-starter new constitution,backdoor federalism
BY Dr. DAYAN JAYATILLEKA Courtesy The Island
So the Northern Provincial Council and some civil society activists are reportedly gearing up to mourn May 18-19th and the week leading up to it as Genocide Week. May 18/19th marks the days the Long War ended, and Tamils, Sinhalese and Muslims stopped dying in large numbers. It is the moment that ushered in peace, however flawed, after thirty years. Far from being ‘genocidal’, it is also the week that the world saw on TV, hundreds of thousands of Tamil civilians being rescued from the LTTE’s clutches by the Sri Lankan military at... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

Executive Presidency: What the 13A SC Determination really said - part I
By C. A. Chandraprema Courtesy The Island
May 13, 2018, 10:11 pm Nationalistic groups in this country believe that the institution of the executive presidency is a sine qua non for the preservation of Sri Lanka’s unitary character in the face of the provincial councils system. This idea largely stems from what is believed to have been stated in the Supreme Court determination of 1987 on the 13th Amendment Bill. Some appear to believe that Justice R. S. Wanasundera’s dissenting determination had said that after the introduction of the provincial councils system, the only thing that now preserves the unitary... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

ගල් අගුරු කප්පම් දේපල ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශපාලනඥයින්-නිලධාරීන් නැවත ගල් අගුරු මාෆියාවට පණ දෙන්න හදනවා 
පුවත්පත් නිවේදනය  මාධ්‍ය ඒකකය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය
ලංකාවේ දුෂිතම ව්‍යාපාරික මාෆියාව බවට පත්ව ඇති ‘විදුලිබල හා බලශක්ති කේෂ්ත්‍ර‍ය ‘2020 ජනාධිපතිවරණ ප්‍ර‍චාරක ව්‍යාපාරයට සිතු පැතු සම්පත් දෙන ධන ආකාරයක් කර ගැනීමට මේ රටේ ප්‍ර‍ධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක උත්සහ කරන බව කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි. අද, (මැයි 13) රාජගිරියේ දී පැවැති ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍ර‍ය සංවිධානය කළ පුවත්පත් සාකච්ඡාවේ දී තෙන්නකෝන් මහතා පැවසූයේ, විදුලි මාෆියාව සමග ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය අත්වැල් බැදගෙන ඇත්තේ ලංකා රජයේ අභිලාශයන් සදහා නොව ‘දේශපාලනඥයින්ගේ හා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සාක්කු පිරවීමට බවයි. පසුගිය සතියේ ආමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සහ පිරිසක් යොමු කළ සාමුහික... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

ලෝක යුද්ධයෙන් පරාජිත ජර්මානුවන්ට බුදු දහම ඉගැන්වූ අසෝක වීරරත්න
ශි්‍රයානි අජන්තා විතාන උපුටාගැණීම  මව්බිම
අපරදිග රටවල බුදු දහම ප්‍රචාරය කිරීම උදෙසා විශිෂ්ට මෙහෙවරක් සිදු කළ අසෝක වීරරත්න මහතා පිළිබඳ වත්මන් පරපුර නොදන්නවා විය හැකිය. අසෝක වීරරත්නයන්ගේ මෙහෙවර අනගාරික ධර්මපාලතුමන්ට නොදෙවැනි වේ. අසෝක වීරරත්න 1918දී උපන්නේ දකුණේ ව්‍යාපාරික පවුලක දරුවකු වශයෙනි. ඔහුගේ පියාවූ පී.ජේ. වීරරත්නට එවකට ලංකාවේ ප්‍රමුඛ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළෙඳ ව්‍යාපාර හිමිව තිබිණි. පී.ජේ. වීරරත්න සහ පුත්‍රයෝ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරය සතුව පැවැති රන් බඩු කර්මාන්තයේ සේවකයන් 60කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සේවය කළහ. 1960දී ඔවුහු ස්විට්සර්ලන්තය හා සම්බන්ධ වෙමින් මෙරට පළමු පෙළ ඔර්ලෝසු වෙළෙන්දෝ බවටද පත්වූහ. ලංකාවට දියමන්ති ආනයනය කළේද ඔවුන් විසිනි. ගාල්ලේ වක්වැල්ල පාරේ සහ දෙවෙනි මරදානේ ඔවුන්ගේ ස්වර්ණාභරණ සාප්පු... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

ජාතියේ විජයග්‍රහණය උඩින් ඩෝසර් යයි...විජිතපුරයත් විනාශයි!
කැකිරාව සුදත් ඒකනායක  උපුටා ගැන්ම දිවයින
සිංහල ජාතියේ හදවත පණ ගැසුණේ මෙතැනදීය. ජාතියේ වීර කාව්‍ය සඳහා උච්ඡ ස්‌ථානය වන්නේ මෙයය. ආක්‍රමණික එළාර පරදා දුටුගැමුණු මහ රජතුමා ජයගත් ජය භූමිය මෙයය. තෙමේ මාගේ මේ ව්‍යායාමය රජ සැප පිණිස නොවේය. 'සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්‌චිතිය සඳහාම වන්නේය' යනුවෙන් ජාතියේ වීරයා, ද්වන්ද සටනක යෙදුණු ස්‌ථානය, ඩෝසර් දමා සුණු විසුණු කර දැමීමේ ශෝකජනක කතාව, වෙසක්‌ පුන් පොහෝ දිනකම ලිවීමට සිදුවීම ජාතියේ අවසනාවකට වඩා, මේ රට කරවන අයගේ ජාතිය කුමක්‌ද යන්න පහදා දෙනු ඇතිය.  අනුරාධපුර රාජධානිය යටත් කරගෙන වසර 44 ක්‌ තිස්‌සේ රජකම් කළ එළාර ආක්‍රමණිකයාට එරෙහිව දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් කළ යුද්ධයේ වැදගත්ම අවස්‌ථාවක්‌ වූයේ විජිතපුර... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

රුපියල බාල්දු වීම හා තෙල් මිල
ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා යුතුකම සංවාද කවය
පසුගිය වසර 3 පුරාවට රජයට ජනතාවට දුන් සහනයක් ගැන කතා කරන්නට තිබුනානම් ඒ 2015 දී වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් තෙල් මිල පහත හෙලීමය. එසේ කරන්නට හැකි වූයේ ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල විශාල වශයෙන් අඩුවූ නිසාය. නමුත් අද සිට යලිත් ලංකාව තුල තෙල් මිල ඉහල ගොස් ඇත. රජය පවසන්නේ ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල ඉහල ගිය නිසා ලංකාව තුලද තෙල් මිල ඉහල දැමීමට සිදුව ඇති බවයි. නමුත් මේ තර්කය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි නැත. මන්ද තවමත් ලංකාව තුල තෙල් මිල ඉහල දැමීමට අවශ්‍ය වන තරමට ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල ඉහල ගොස් නැති නිසාය. පසුගිය කාලයේ ලෝක... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

Govt. in secret agreement with ADB: ICEU
Yohan Perera Courtesy The Daily Mirror
Government has got into a secret agreement with the Asian Development Bank (ADB ) and with a US company to prepare a white paper to expand investment of the Employees Provident Fund (EPF) on the Colombo Stock Exchange and on corporate Bonds by the year 2025, Inter Company Employees Union (ICEU) charged today. President of the Union Wasantha Samarasinghe told a media briefing that increase of EPF investment on capital market instruments is a condition that has been laid down by the ADB for a $300 million loan it had pledged to the government... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

China expresses interest in investing in Sri Lanka’s agricultural sector
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 13 (www.news.lk): Investors form China have expressed interest in expanding investments in Sri Lanka’s agriculture sector, according to Minister of Agriculture Mahinda Amaraweera. A special discussion headed by Minister Mahinda Amaraweera was held at the Ministry of Agriculture on Friday (10) with a delegation of the Agility Group in Guangdong province of China on exploring expansion of investment opportunities in Sri Lanka’s agriculture sector, the government news portal www.news.lk reported. Preservation of fruits, vegetables and other products produced by farmers in Sri Lanka, prevention of post-harvest wastage, Provision of cold storage... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

"දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය" යේ පලවූ "ඇවන්ගාඩ්ගෙන් ජරාව කෑ පොලිසියේ 300කගේ නම් එළියට" නමින් වූ පුවත බොරුවක්- ඇවන්ගාඩ් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති, නිශ්ශංක සේනාධිපති
මාධ්‍ය නිවේදනය-සභාපති, ඇවන්ගාඩ් සමූහ ව්‍යාපාරය
2018 මැයි මස 13 වැනි දින "දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය" ජාතික පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ලෙස " ඇවන්ගාඩ්ගෙන් ජරාව කෑ පොලිසියේ 300කගේ නම් එළියට" ශීර්ෂපාඨය යටතේ ලිපියක් පළකර ඇත. මෙම ලිපියෙහි පළවී ඇති සියලුම කරුණු ඇවන්ගාඩ් ආයතනය වෙනුවෙන් එහි සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් නිශ්ශංක සේනාධිපති වන මා දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ප්‍රකාශ කර සිටී. ඇවන්ගාඩ් ආයතනය කිසිදු අවස්ථාවකදී කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙත කිසිදු ආකාරයක අල්ලස් ලබාදීමක් සිදුකර නොමැති බවත්, කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙකු අප ආයතනය වෙතින් අල්ලස් ඉල්ලා නොමැති බවත් තරයේ ප්‍රකාශ කරන අතර, අප ආයතනය සියලු කටයුතු නීත්‍යානුකූලව සිදුකර ඇති බැවින් සහ... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

Dr. Jayasinghe's “No poison in my plate” syndrome and his “need to ban glyphosate”.
By Chandre Dharmawardana
Dr. Lal Jayasinghe (LJ) writing in the Island (11-05-2018)  gives three reasons that he says are put out  in opposing the ban. He is of course for the ban. The glyphosate debate in Sri Lanka is an intellectual and scientific scandal. Seemingly, Sri Lankan scientists are remaining silent about it? No, in fact, what seems to be the case is that newspaper Editors  do not publish the letters submitted to them by scientists – unless they are against agrochemicals!   Most editors, journalists and the reading public do not have a scientific background. Editors themselves  are also... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

Revise fuel price increases and rescind taxes on fuel.
By : A.A.M.NIZAM - MATARA
It is true that there is an upright increase in fuel prices due to a conflict situation between Iran and the United States and Israel’s indiscriminate barrage of rocket attscks on certain areas of Syria. The website CNBC.com which focuses on global commodity market situations reported on Thursday that crude oil hasn't seen these kinds of highs in more than three years and queried whether will it stay there?" Boris Schlossberg, Managing Director of BK Asset Management, in response to this question has said that the answer lias in the Middle East.  Schlossberg has... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

“Lanka’s Yahapalanaya government has passed its shelf life”
By Veeragathy Thanabalasingham/Daily Express
Sri Lanka’ Good Governance regime headed by President Maithripala Sirisena came in 2015 with a promise to end  partisan politics and the abolish the Executive Presidency. But its record in the past three years shows that it is going the way previous regimes went, sacrificing ideals at the alter of political expediency. With just 18 months to go for the next elections, the regime may already have passed its shelf life. President Maithripala Sirisena in his speeches on two separate occasions early this week made two politically important pronouncements. Addressing the May Day rally... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

Ulterior motive of the 20th Amendment
By Udaya P. Gammanpila Courtesy Ceylon Today
We posed five questions to the campaigners for abolition of the Executive Presidency.  Nobody came forward to reply those.  We, ourselves, replied to the question, “Why does anti-Executive Presidency campaign exist only in Sri Lanka?”  It was pointed out with evidence that there was a misjudgement in Sri Lanka by identifying weaknesses of 1978 Constitution as weaknesses of the Executive Presidency.  Although the Executive Presidency is the most popular and modern governing method in the world, the JVP is attempting to abolish it with an ulterior motive.  That is to continue this... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

Discovery of retrospective wisdom
By Narada Courtesy Ceylon Today
There is a parable that has a message for President Sirisena and Premier Wickremesinghe. The two have an unenviable task – matching dismal performance with exaggerated promise. The parable offers a glimmer of light to the two leaders presently groping in the darkness of demonstrated failure. A grandfather tells his grandchild: “There is a battle between two wolves inside all of us humans. One is evil; he is arrogance, ego, lies and despair. The other is good; he is peace, compassion, truth and hope. This battle is inside us all.” The grandchild asks: “Which wolf... -Full Story-
(LankaWeb - 13/05/18)

‘Novichok’ brand now a rapidly-growing trademark for Russian products
Courtesy RT
Many Russian companies are now registering products under the ‘Novichok’ trademark – the chemical the UK says poisoned ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. From sunflower oil to detergents, ‘Novichok’ is the new black. Read more ‘English tourists wanted a cocktail - we gave them one!’: Russian mixologist explains Novichok drink The Russian Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) has confirmed that it received several applications for the Novichok name. "The applications concern alcohol and non-alcoholic products, pharmaceutical products,” the service told RIA Novosti. The hype around ‘Novichok’ first appeared on Russian Twitter and... -Full Story-
(LankaWeb - 12/05/18)

Presidential blues Winning elections and staying in power
by arjuna ranawana Courtesy Ceylon Today
The presidential and parliamentary elections are 18 months away, and one person has already declared himself a candidate for the presidency. President Maithripala Sirisena speaking at the SLFP May Day Rally in Batticaloa on Monday said that he will not retire in 2020 as ‘he has more work to do for the nation.’ That Sirisena would take another shot at the presidency was not unexpected. The post of Executive President of Sri Lanka, designed for the personality of its first incumbent J.R. Jayewardene, has seen some powers delegated to the Prime Minister by the... -Full Story-
(LankaWeb - 12/05/18)

Head of the Financial Crimes Investigations Division (FCID) Ravi Waidyalankara retires ending FCID leadership crisis
Courtesy The Island
The head of the Financial Crimes Investigations Division (FCID) Ravi Waidyalankara will leave the police department on Monday ending a controversy over the leadership of the premier white-collar crime busting arm of the police, official sources said. Waidyalankara will on Monday reach the age of 60, the mandatory retirement age,  the sources said adding that Central Range  DIG Mahinda Ekanayake was tipped to be the acting head of the FCID. Senior Deputy Inspector-General Waidyalankara submitted his retirement papers last month, but there were moves to grant him an extension despite legal obstacles. Inspector-General Pujith Jayasundara  wrote... -Full Story-
(LankaWeb - 12/05/18)

Army unit to fight civil war abuse claims
Courtesy The Island
AFP: The Sri Lankan army has formed a special unit to defend itself against allegations of grave human rights abuses at the end of the island’s decades-long ethnic war. Army chief Lieutenant General Mahesh Senanayake said the group would collate local and international reports, and establish the truth to clear the military’s name. International rights groups accuse the military of killing 40,000 Tamil civilians in the final months of the war which ended in May 2009. The government of the time said not one civilian was killed. Mahesh "Different people have been saying different things,... -Full Story-
(LankaWeb - 12/05/18)

HOW NOT TO SEND  DR GOTABAYA RAJAPAKSE INTO J..?
By M D P DISSANAYAKE
It  is now realized  that most of us have created difficult situations to Dr Gotabaya.  We loved him, but we did not protect him.  We only thought of ourselves of what further we can extract from the Great. We did the same to Prez. MR and continue to do so. Consequently, we have made Dr Gota a target for our enemies. We are moving with the demands of public.  We are not allowing a visionary public servant due credit he deserves.  We are pushing his image, unintentionally to the forums of UNHRC, Imprerialist Alliance,  LTTE Diaspora, Ranil Wickremasinghe, My3,  Sarath Fonseka and Co. Ltd.... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

පුරාවිද්‍යා උරුමයන් විනාශ කිරීමට හින්දු සම්මේලනයේ විරෝධය
එන් අරුන්කාන්ත් - සභාපති, ශ්‍රී ලංකා හිංදු සම්මේලනය.
වසර දහස් ගණනක් පැරණි,වටිනා පුරාවිද්‍යා උරුමයන් පසුගිය වසර කිහිපය තුල සැලසුම් සහගත ලෙස මහා පරිමාණයෙන් විනාශ කරමින් පවතින බවක් දක්නට ලැබෙනවා. එහි ආසන්නතම සිදුවීම වශයෙන් විජිතපුර - බැලුම්ගල පුරාවිද්‍යා උරුමයන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් සජිතා භානු මහත්මියගේ අවසරය පරිදි නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඩෝසර් කර විනාශ කිරීම පිළිබඳව හින්දු සම්මේලනය දැඩි අප්‍රසාදය සහ විරෝධය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මේ බැලුම්ගල එළාර රජුගේ කාලයේදී ඔත්තු බැලීමට යොදාගත් බව දැනගන්නට ලැබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ විසිරී ඇති නටබුන් තුලින් ඉතිහාසයේ බෞද්ධ විහාරස්ථානයක් මෙහි තිබු බවට බැලු බැල්මට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මේ පුරාවිද්‍යා වස්තුව අපේ ඉතිහාසයයි. මේ... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

2018 මැයි 7 වන දින දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයේ මුල් පිටුවේ පළ කර ඇති ලිපිය හා සබැඳේ
එම්. ඒ සුමන්තිරන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දෙමළ ජාතික සන්ධානය
2018 මැයි මස 6 වන ඉරුදින දිවයින ඉරිදා සංග්‍රයේ මුල් පිටුවේ දැක්වෙන, —උතුරු නැගෙනහිර පන්සල් තැනීම තහනම් කරන්න˜ ලෙස මම විසින් සඳහන් කළ බව කියැවෙන පුවත සම්පූර්ණ අසත්‍ය බව මෙයින් සඳහන් කරමි. ද්‍රවිඩ සන්ධානය වෙනුවෙන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මා විසින් ප්‍රකාශ කළ කරුණු විකෘති කොට දක්වමින් බෞද්ධ ජනතාව කෝපයට පත් කිරීමට මෙමගින් උත්සහ දරා ඇත. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී අසනු ලැබූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්, —බෞද්ධ ප්‍රජාව ජීවත් නොවන ප්‍රදේශයන්හි බුදු පිළිම ඉදි කිරීම තේරුමක් නොමැති බවත් මෙවැනි ප්‍රදේශ වලින් ඉදිකොට තිබුණු බුදු පිළිම ඉවත් කොට ඇති බවත් ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ සම්බන්ධව වාර්තාවන්ද... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

තොටළඟ මාටියාගේ කරණම් පාර්ලිමේන්තුවට
බන්ධුල ගුණරත්න උපුටාගැණීම  මව්බිම
මෙරට දේශපාලන ඉතිහාසයේ මහත්මා දේශපාලනයේ නිරත වූ අතළොස්ස අතරට ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. පෙරේරා ද ඇතුළත් වෙයි. 1905 ජුනි 6 වැනිදා ඔහු උපන්නේ ග්‍රෑන්ඩ්පාස්හි නිවෙසකය. ඔහුගේ පියා නායක්කාර පතිරගේ ඒබ්‍රහම් පෙරේරා විය. ඔහු විවාහ වූයේ විද්‍යාලංකාර පරිවේණාධිපති අතිපූජ්‍ය ලුණුපොකුණේ ධම්මානන්ද මාහිමියන්ගේ සොහොයුරියක සමඟය. මේ යුවළගේ සිවුවැනි දරුවා වූයේ නානායක්කාර පතිරගේ මාටින් පෙරේරා නොහොත් ඇන්.ඇම්. පෙරේරාය. පසු කලෙක විපක්‍ෂ නායකවරයකු, මුදල් ඇමැතිවරයකු වූ මේ කෘතහස්ත දේශපාලනඥයා මෙරට නිපදවූ ප්‍රථම සිංහල චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළුවාද වූයේය. ඇන්.ඇම්. මුලින්ම අයවැය ලේඛනයක් සකසා ඇත්තේ කුඩා අවධියේදීය. ළමා කල සිටම අරපරිස්සමට අවධානය යොමු කළ ඔහුගේ පැරැණි දින පොතක මෙසේ සටහන් කර තිබේ. "අයියා... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

ජනාධිපති මෛත්‍රිගේ විශ්‍රාම යෑම තීරණය කරන්නේ පොදු ජනතාවයි
හර්ෂනී අර්සකුලරත්න උපුටාගැණීම  මව්බිම
රටේ පවතින ගැටලුවට විසඳුම් නොදෙමින්, ජනාධිපතිවරයා තමාට 2020දී විශ්‍රාම ගැනීමට කිසිදු අදහසක් නැතැයි පවසන බවත් එතුමා විශ්‍රාම ගන්නවාද නැද්ද යන්න තීරණය කරන්නේ එතුමා නොව රටේ ජනතාව යැයි පොදුජන පෙරමුණේ නායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් පවසයි. ඔහු මේ අදහස් පැවැසුවේ පසුගියදා (8දා) පුංචි බොරැල්ල වජිරාශ්‍රම විහාරස්ථානයේ පැවැති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකය මෙහෙයවන මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනි. අද රටේ පවතින්නේ අරාජික තත්ත්වයක්. දුම්රිය වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා. විදුලි ඉන්ජිනේරුවන් අකුරට වැඩ. දැනුම් දීමකින් තොරව වෛද්‍යවරුන් වර්ජනයකට සූදානම් වෙනවා. ඒවාට ප්‍රායෝගික විසඳුම් සෙවීම් ආණ්ඩුව... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

Sri Lanka rupee to depreciate gradually - cenbank chief
COLOMBO, May 11 (Reuters) - The Sri Lankan rupee will depreciate gradually as dollar outflows surpass inflows, central bank chief Indrajit Coomarswamy said on Friday. “Basically in Sri Lanka, (dollar) receipts are less than outflows. From now onwards it (rupee) will depreciate, but it would depreciate in a gradual way like it happened last year,” he told reporters in Colombo. His comments come as the rupee hovers around record lows due to lack of exporter dollar conversions and political uncertainty after President Maithripala Sirisena suspended the parliament on April 12. The currency hit a record low close on Thursday. “Political... -Full Story- (LankaWeb - 11/05/18)

සොරදෙටු සෙල්ලම් රාජ්‍යය
වසන්තප්‍රිය රාමනායක උපුටාගැණීම ලංකාදීප
ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් කලාකරුවාණෝ පසුගියදා දැයෙන් සමුගත්හ. ඔහු දූපතක් වූ මේ දිවයින සිනමාවෙන් මහද්වීපයක් සේ ඔසවා තැබූ විශ්වකීර්තිධර කලාකරුවෙකි. එතුමාගේ අවමඟුල දා නිවසට පැමිණි අයෙක් ඔහුට ලැබුණු ජාත්‍යන්තර රණමයුර සම්මානය සොරකම් කළේය. ඊට දින කීපයකට පසු ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා සහ තවත් සංස්ථා සභාපතිවරයෙක් කෝටි දෙකක අල්ලසක් ගනිද්දී අතටම අසුවූහ. මේ එසේ මෙසේ දෙදෙනෙක් නොවෙති. හැමදාම නාස්තිය දූෂණයට එරෙහිව හඬනඟන ඒ වෙනුවෙන් අන් අයට ඇඟිල්ල දිගුකරන චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග හිටපු ජනාධිපතිනියගේ සමයේ ද ඇයට සමීපව සේවය කරන ලද ඉහළ තලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකි. ලෙස්ටර්ගේ රණ මයුර සම්මානයේ රත්‍රංවල සංයුතිය නිසාදෝ එය බස් රථයක දමා යෑමට කොල්ලකරුවෝ... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

Lankan Army sets up special Directorate to defend itself against war crimes charges
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 11 (newsin.asia): The Sri Lanka army has set up a “Directorate of Overseas Operations” dedicated to preparing material to defend itself against war crimes charges made in the international arena. This was stated by the Army Commander, Lt.Gen.Mahesh Senanayake, at a meeting with the Foreign Correspondents’ Association of Sri Lanka here on Thursday. The UN Human Rights Council (UNHRC) had passed several resolutions accusing the Lankan Army of breaching International Humanitarian Law which could be deemed “war crimes.” The UNHRC and the West-based human rights lobby have called for an international judicial mechanism to... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

Lankan President or Prime Minister may take over National Reconciliation Ministry
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 11 (newsin.asia): Following a request made by Mano Ganeshan, the Sri Lankan cabinet Minister for National Integration, Reconciliation and Official Languages, to relieve him of the portfolio of National Reconciliation, it might be taken over either by the President or the Prime Minister, sources in the Presidential Secretariat said. As a first step towards the change, senior politician, A.H.M. Fowzie, was sworn in as the State Minister for National Unity and Reconciliation by President Maithripala Sirisena here on Friday. Mano Ganeshan will in all likelihood be the cabinet Minister of National Coexistence Dialogue and... -Full Story-
(LankaWeb - 11/05/18)

What are the regime change operators in Sri Lanka up to?
No one can deny that regime change took place in January 2015. The West generally dethrones strong leaders & replaces with appeasing puppets. Regime change in Sri Lanka proved Rajapakse was a strong leader & West’s alternative choice to be appeasing puppets. That a different mode of regime change was adopted having attempted to create various Sri Lanka Springs was seen by the manner a Buddhist monk was chosen to spearhead the anti-Rajapakse election defeat. Today Maduluwawa Sobitha is no more to witness the damage he has done. That damage is nowhere near the rising anti-Sri Lanka programs now being... -Full Story- (LankaWeb - 11/05/18)

විශ්වාශයට හිතවත්කමට පයින් ගහපු කාලකන්නියෙක් රජ උන  අබුද්දස්ස කාලේ.
චාර්ල්ස් .එස්.පෙරේරා  විසින්
අවුරුදු ගණනාවක් පරදේශිකයන්ට යටත්ව  ඉහලපැලන්තියකටයි පහලපන්තියකටයි රට දෙකට කැඩුණු යුගයකදී දිළිඳුකමින් මිරිකීසිටි ජනතාවක් ඉතා අසීරුවෙන් දිළිඳුකමින් හා වහල් මානිසිකත්වයෙන් ගොඩඒමට වැයම්කරද්දී අතීත සමාජය කෙන්ද්‍රයකොටගත් ජන කොටස් පහක් එක්තැන් කරවා නැවතත් රටට නියම නිදහස මනුස්සකම ආගම ධර්මය ගෙන ආ සමාජවාදී ප්‍රයත්නයට දෙමල  දේශපාලකයන් විසින් ජාතීවාදීන් යයි  හංවඩු ගහමින්  ජනතාව සිංහල දෙමල වශයෙන් නැවත දෙකඩ කොට  රටආපසුගෙනගිය යුගයක් වීය.   මේ ලංකාව කෙරෙහි  දේශ ප්‍රේමයක්  නොමැති දෙමල දේශපාලකයන්ගේ රට නගා සිටුවීම වෙනුවට  රට දෙකඩ කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් නිසා මේ අපේ රට  අන්ත පරාජිත භාවයට පත්වෙමින් තිබියදී දෙමලවාර්ගික කොටසක් විසින්ම අවිගත් ත්‍රස්තවාදය රටේ ඇතිකර අවුරුදු තිහක් තිස්සේ භීෂණයෙන් හා මරණ ... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

විජිතපුර  ගැමුණු අඩවිය කෙලෙසූ පාපතරයන් කවුරුද?
මතුගම සෙනෙවිරුවන්
ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් පූගොල්ලෑව(පුලියන්කුලම) 516 ග්‍රාම නිළධාරි වසමේ බැලුම්ගල අවට පැතිර තිබූ පධාන ඝර සංකීර්ණයක් ඇතුළු ඉපැරණි නටබුන් රාශියක් ඩෝසරයකට අසුවී කල විනාශය  මෑතකදී වාර්තා වූ තවත් ජාතික උරුම සංහාරයක කොටසකි.නැගෙනහිර මොට්ටාගල හිරුකෝවිල් මෙන්ම සාම්පූර් දාගැබ ඩෝසර් කිරීම දක්වා පැතිර යන මේ ඛේදවාචකයන් ට වග කිව යුත්තන් සිටී. නමුත් දඹුල්ලේ කලු දිය පොකුණ සෙල් ලිපිය ග්‍රයින්ඩර කළ අපරාධකාරයන් මෙන්ම මොවුහුද පුරාවස්තු ආරක්ෂණ කොට්ඨාශයෙන් බලපෑමක් නොවී නිදැල්ලේ හැසිරෙති.වනජිවී වන සංරක්ෂණ මෙන්ම ප්‍රා දේශීය ලේකම් වරුද අතයට කරන ගනුදෙනු වලින් ඉඩම් අන්සන්තක කරද්දී සෙල්ලිපි පධානඝර ඉතිරි වේයැයි සිතන්නටවත් නොහැකිය.         අනුරාධපුර යටත් කොට ගත් එළාරගේ විජිතපුර බලකොටුව... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා නොගෙන සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම බලාත්මක කිරීම සහ මැයි මස පැවැත්වීමට නියමිත ETCA සාකච්ඡා වටය.
ලසන්ත වික්‍රමසිංහ ලේකම් තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංසදය
අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා නොගෙන සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම බලාත්මක කිරීම සහ මැයි මස පැවැත්වීමට නියමිත ෑඔක‍A සාකච්ඡා වටය. පසුගිය ජනවාරි 23 වන දින ශ්‍රී ලංකාව සහ සිංගප්පූරුව අතර අත්සන් තැබූ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මැයි මස පළමු වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බව අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම ඇමතිතුමා මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය. ඕනෑම ගිවිසුමක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන බවට ඔබතුමා විසින් මෙරට මහජනතාව හමුවේ ලබාදී තිඛෙන පොරොන්දුව එමඟින් කඩවී ඇති බව අපි ඉතා කණගාටුවෙන් සඳහන් කරන්නෙමු. මෙම ගිවිසුම තුළ පාර්ලිමේන්තුව හරහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බදු... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

MP SUMANTHIRAN’S RABELAISIAN ULTIMATUM?
RANJITH SOYSA
TNA MP Sumanthiran voicing the opinion of his party insists that no Buddhist temples should be allowed to be constructed in the North and the East. We, the Sri Lankan people would request Mr Sumanthiran to further clarify his extremely communal statement and to state how the TNA reached such a maverick conclusion. One wonders whether Sumathiran is attempting to resurrect the once considered important but  discarded by the historians, the infamous Cleghorn minute or the TULF manifesto which claimed  ..” Tamil Eelam shall consist of the people of the Northern and Eastern provinces” leading to the... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

“රාජ්‍ය නිලධාරීන් අයෝජකයින්ගෙන් කප්පම් ගන්නේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ දුර්වලතා නිසා“ - කීර්ති තෙන්නකෝන්
මාධ්‍ය නිවේදනය  මාධ්‍ය ඒකකය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය
ශ්‍රී ලංකාවට ආයෝජකයන් කැඳවීමටත්, ආයෝජකයන් රඳවා ගැනීමටත් ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ වගකීම  පැවරී ඇති ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය තම රාජකාරිය නිසි පරිදි ඉටු නොකරන  බව  ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය අවධාරණය කරයි. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා රාජගිරියේදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පෙන්වා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය මෙරටට පැමිණෙන ආයෝජකයින් මෙරට රඳවා ගැනීමට ගනු ලබන පියවර කිසිසේතම් ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි. විශේෂයෙන් මෙරටට පැමිණෙන ආයෝජකයින්ගෙන් කප්පම් ගැනීම නතර කරමින් ඔවුන් රැකගැනීමෙ වගකීම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සතු වන බව ද  තෙන්නකෝන් මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය. පසුගියදා කන්තලේ සීනි සමාගම සඳහා පැමිණි... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

Will this Cabinet reshuffle be on a scientific basis? Lessons to learn from Premadasa
Dr Sarath Obeysekeara
.”Another Cabinet reshuffle is the talking point these days. Health Minister and Cabinet Spokesman Rajitha Senaratne said on Sunday that there would be a Cabinet reshuffle before May 1 with the portfolios assigned in a scientific manner.   This is not the government’s first Cabinet reshuffle and also not the first time that Dr. Senaratne assured the country on behalf of the government that the portfolios would be assigned in a scientific manner. It was during the 2015 presidential election campaign that the leaders of the incumbent government promised to appoint a 30-member Cabinet on a scientific... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

THEY MISS YOU MY DOCTOR!!!!!!!!!!
ALI SUKHANVER
Difficult to decide why Dr. Shakil Afridi betrayed his own people by playing in the hands of Americans and more difficult is to trace the reason behind such a strong American desire of ‘snatching’ away Dr. Afridi from Pakistan. Why do the Americans need so badly, the so-called ‘Pakistani’ doctor Shakil Afridi? Some say, Dr. Afridi must be handed over to US if Dr. Afia comes back to Pakistan in exchange. According to the Sputnik, ‘Just after the death of Osama bin Laden in May 2011, the US press reported that Shakil Afridi had been collecting DNA... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

Sri Lanka sharply raises fuel prices under IMF pressure
Courtesy Mail on line (UK)
Sri Lanka has struggled to cut losses at the state-run Ceylon Petroleum Corporation, the country's biggest oil company Sri Lanka hiked fuel prices Thursday by up to 130 percent following pressure from the International Monetary Fund and its central bank to reduce the burden of heavy subsidies on its struggling economy. This is the first fuel price increase in Sri Lanka since the ruling coalition came to power in 2015. Past fuel subsidy cuts sparked protests in the South Asian nation, but it is unclear how the public will react to the latest... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

Indian investor who exposed corrupt top Lankan officials gets death threat
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 10 (The Island/Daily News): The Indian investor K.P.Nagaraj, who complained that President Maithripala Sirisena’s Chief of Staff, I. H.K. Mahanama and Chairman of State Timber Corporation P. Dissanayake, had allegedly taken a bribe from him, has informed the Cinnamon Gardens Police that he has been receiving death threats. On Tuesday morning, an unidentified person visited the Indian businessman’s office, in Colombo 07, and gave his receptionist a two-page letter, threatening him with death. The man also threatened the receptionist. “The letter has been handed over to the Cinnamon Gardens Police,” the Police Media... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

Sri Lanka creates special courts for Rajapakse-era graft
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 10 (AFP) – Sri Lanka’s parliament Wednesday voted to set up special courts to try multi-billion dollar graft cases under former president Mahinda Rajapakse. The move aims to accelerate several high-profile cases following criticism over the slow pace of justice since President Maithripala Sirisena came to power in 2015 promising to stamp out corruption. Parliament voted 119-52 to create high courts to take up white collar crimes and reduce the backlog of cases. “The new courts will reduce pressure on the criminal justice system and help speed up hearings,” Justice Minister Thalatha Atukorale said. The... -Full Story-
(LankaWeb - 10/05/18)

විනාශ කරන ලද විජිතපුර, බැලුම්ගල ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යා භූමියට වැඩම කල ඥානසාර හිමි දැක්වූ අදහස්
එරන්ද කේ නවරත්න. බොදු බල සේනා මාධ්‍ය අංශය වෙනුවෙන්.
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඩෝසර් කර විනාශ කරන ලද විජිතපුර, බැලුම්ගල ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යා භූමියට සිදුවී ඇති විනාශ සොයා බැලීම සඳහා බොදු බල සේනා මහ ලේකම්, ශාස්ත්‍රපති, රාජකීය පණ්ඩිත ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි ඇතුළු බොදු බල සේනා සංවිධානයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් ඊයේ (7) දින එම ස්ථානයේ සංචාරයක නිරත විය. එම අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය ඇමතු ඥානසාර හිමි සඳහන් කර සිටියේ, ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බැලුම්ගල පුරාවිද්‍යා ස්ථානයේ, ඉතාම හදිස්සියේ සිදුකර ඇති විනාශය පිලිබදව රටට කරුණු කීම පිලිබදව මාධ්‍ය ආයතනවලට ස්තුතිය පල කර සිටිනවා.  අපිට තිබෙන අතීත අද්දැකීම් අනුව සමහර විට හෙට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය උස්සගෙන... -Full Story-
(LankaWeb - 09/05/18)

නරින්ට කුකුළන් බාරදීම
උපුටාගැණීම  මව්බිම
අල්ලසට හා දූෂණයට විරුද්ධව ලෝකයේ වැඩිපුරම කතා කරන රට කුමක්දැයි ඇසුවහොත් ඊට පිළිතුර "ශ්‍රී ලංකාව" යන්නය. ලෝකයේ අල්ලස හා දූෂණය වැඩිපුරම පවතින රටවල් අතළොස්ස අතරද ලංකාව ඉදිරියෙන්ම සිටී. අපේ රටේ අල්ලස් දීමත්, ගැනීමත්, දෙකම නීතිය ඉදිරියේ වරදක් බව නීති පොතේ තිබේ. පොතේ තිබීමේ කිසිම වැදගැම්මක් නැත. රථවාහන පොලිසියට අල්ලස් නොදුන් රියැදුරකු ලංකාවේ සිටී නම් එය ලෝක පුදුමයකි. අල්ලසට යට නොවූ රාජ්‍ය ආයතනයක් ඇඟිල්ල දිගුකර පෙන්වන්නැයි කීවොත් පෙන්වීමට එවැනි ආයතන තිබේද යන්නත් සැක සහිතය. අඩුම තරමින් කිරිහට්ටියක් හෝ අල්ලසක් ලෙස ගන්නට අතීතයේ සිටම ලොක්කෝ පුරුදුව සිටිති. එක දිගට ලෝකයේ බලයේ සිටි ජනාධිපතිවරුන් තිදෙනකුගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියන් දූෂණ, වංචා,... -Full Story-
(LankaWeb - 09/05/18)

Rajitha becomes speechless…
Sheain Fernandopulle Courtesy The Daily Mirror
Cabinet spokesman and Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, Rajitha Senaratne became speechless during a news briefing held yesterday when a journalist asked about the appointment of Anuruddha Polgampola as the new Chairman of State Timber Corporation who had been arrested over two alleged major financial frauds during the past. Journalist: What is your stance on the President’s appointment of Anuruddha Polgampola as the new Chairman of State Timber Corporation who had been arrested over two major financial frauds earlier? Minister: Anuruddha Polgampola was the one who went to Bribery Commission to lodge... -Full Story-
(LankaWeb - 09/05/18)

Politics just shifted in the world and Sri Lanka
By Dr. DAYAN JAYATILLEKA Courtesy The Island
May 9, 2018, 10:08 pm Things just moved, changed, in the world and Sri Lanka, and I hope we are taking notice. Let’s start with the world and move on to Sri Lanka. President Trump’s pullout from the Iran deal sharply enhances the prospect of war in the Middle East, with devastating consequences for the world economy as a whole and the economies of developing (or in our case, under-developing) countries of the global South, in particular. The neoconservative hawks in the Trump administration—most notably National Security Advisor John Bolton and Secretary of... -Full Story-
(LankaWeb - 09/05/18)

Indian who complained against Mahanama, other receives death threats
By Rathindra Kuruwita Courtesy The Island
The Indian investor who complained that President Maithripala Sirisena’s Chief of Staff, I. K. Mahanama and Chairman of State Timber Corporation P. Dissanayake, had allegedly taken a bribe from him, has informed the Cinnamon Gardens Police that he has been receiving death threats. On Tuesday morning, an unidentified person visited the Indian businessman’s office, in Colombo 07, and gave his receptionist a two-page letter, threatening him with death. The man also threatened the receptionist. "The letter has been handed over to the Cinnamon Gardens Police," the Police Media Unit said. Executive Director of Campaign... -Full Story-
(LankaWeb - 09/05/18)

Now, Mahanama is accused of using dead minister’s name to get a bribe
By Rathindra KuruwitaCourtesy The Island
May 9, 2018, 11:20 pm President Maithripala Sirisena’s Chief of Staff I. K. Mahanama, who was arrested recently while allegedly taking Rs. 20 million bribe from an Indian investor, is alleged to have abused the late Minister M. K. A. D. S. Gunawardana’s name to solicit bribes, Mahanama was the Secretary to the Ministry of Lands when M. K. A. D. S. Gunawardana was the minister of lands. The late minister’s son Nalin Gunawardena said yesterday: "I have learned that Mahanama told the Indian investing in Kantale Sugar factory, in 2016, that my father... -Full Story-
(LankaWeb - 09/05/18)

ගෝටාභය අත්අඩංගුවට ගන්න සූදානම්.. ඉහල අණින් සාක්‍ෂි හදයි..
– අරවින්ද අතුකෝරල 
පිවිතුරු හෙල උරුමය පක්‍ෂ මූලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එම පක්‍ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා මෙසේ අදහස් පල කලේය. මේ දිනවල ආණ්ඩුවට තියෙන ලොකුම භය තමයි ගෝඨාභය. ගෝඨාභය මහතා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුනොත් අනේ අපි සුනේ සුන් කියලා හිතලා එතුමව හිර කරන්න පසුගිය අවුරුදු තුන පුරාවටම විවිධ ආකාරයේ නඩු ගොඩ නැගුවා. හැබැයි මේ සුරංගනා කතා පමණක්මය කියන එක ඉහල උසාවියෙන් තීරණය කරලා ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම එතුමන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීම උසාවි නියෝග හරහා තහනම් කලා. දැන් මොකක්ද කරන්න යන්නේ. අපට හමුදාවෙන් තොරතුරු ලැබුනා හමුදා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් කිරීම පිලිබඳ චෝදනා කරලා අත් අඩංගුවට ගත්ත හමුදා... -Full Story-
(LankaWeb - 09/05/18)

Bond Scam Vs. Sugar Scam
By : A.A.M.NIZAM - MATARA
Sri Lankan newspapers and certain foreign papers on 4th May, Friday morning were full of details relating to the arrest of President Maithripala Sirisena’s Chief of Staff Dr. I.H.K Mahanama and the Chairman of the State Timber Corporation, which also comes under the purview of the President Mr. Piyadasa Dissanaake who was formerly the Chief of Staff of former President Chandrika. Many websites however jumped the gun by reporting the incident on 3rd night itself relating to these arrests which had taken place on the 3rd evening. Lana E News (LEN) reported the incident... -Full Story-
(LankaWeb - 08/05/18)

UNHRC RESOLUTION 30/1 AND THE TWO SCHOOLS OF THOUGHT ON WHAT TO DO ABOUT IT
DHARSHAN WEERASEKERA
I have been involved in some of the actions that a number of Sinhala organizations have been taking in Geneva to counter resolution 30/1, so I hope I have some credibility to speak on the related issues.  To the best of my knowledge, there are at present two schools of thought on how the next Sri Lankan President or ‘Leader’ (whoever that might be) ought to handle resolution 30/1.  The first is to renegotiate the resolution, keeping whatever is good in it, rejecting what is undoubtedly bad, and proceeding thereon. The second is to reject the resolution... -Full Story-
(LankaWeb - 08/05/18)

මැයි දින රැළියේදී විමල් වීරවංශ කළ කතාව..
Wimal Weerawansa’s speech at Joint Opposition May Day rally in Galle
https://youtu.be/bnXnFRHUecQ... -Full Story-
(LankaWeb - 08/05/18)

මේ දූෂිත වැඩපිළිවෙල පරාජය කිරීමට සියලු දෙනා එක්වන්න... මැයි දින රැළියේදී හිටපු ජනපති පවසයි
Mahinda Rajapaksa’s speech at Joint Opposition May Day rally in Galle
https://youtu.be/bUf-OQH8vaE... -Full Story-
(LankaWeb - 08/05/18)

Sri Lanka’s external sector under severe stress, contrary to Central Bank’s favourable comments
By Prof. Sirimevan Colombage Emeritus Professor of Economics, Open University of Sri Lanka
May 8, 2018, 12:00 pm Sri Lanka is facing harsh external financing vulnerabilities contrary to the Central Bank’s recent claims that the country’s gross official foreign reserves have risen to the historically highest level of US $ 9.9 billion, reflecting improved economic prospects. According to a press release issued by the Central Bank last week, oversubscription of the International Sovereign Bond (ISB) amounting to US $ 2.5 billion (largest ever), which was offered in April, signals foreign investors’ confidence in Sri Lanka’s economic performance and potential.... -Full Story-
(LankaWeb - 08/05/18)

Two officials interdicted over destruction of archaeological site
By Yusuf Ariff Courtesy Adaderana
Two officials of the National Housing Development Authority have been interdicted in connection with the incident of an ancient archaeological site being destroyed at Ipalogama, Minister Sajith Premadasa told Ada Derana. He stated that the authority’s Anuradhapura District Manager and a technical officer have been suspended in connection with the incindet. It had recently been revealed that the archaeological site known as ‘Balumgala’, which is considered to be fortress belonging to King Elara’s Vijithapura fortress city, had been destroyed in Anuradhapura. Ada Derana uncovered that an area of 15 acres at the location had... -Full Story-
(LankaWeb - 08/05/18)

කන්තලේ සීනි සමාගම ඩොලර් මිලියන 3 ක කප්පම, කෝටි 10 ක අල්ලසක් වුනා නිලධාරීන් ආයෝජකයින්ගෙන් කප්පම් ගන්නේ මෙහෙමයි!
කීර්ති තෙන්නකෝන් විධායක අධ්‍යක්ෂ/කැෆේ සංවිධානය හිටපු උපදේශක/දුෂණ විරෝධී පෙරමුණ
රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලංකාවට පැමිණෙන ආයෝජකයින්ගෙන් කප්පම් ගැනීම ගැන හොදම සාක්ෂිය ‘ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍ර‍ධානී සහ දැව සංස්ථා සභාපතිගේ කෝටි 10 අල්ලස් කථාවයි.  මෙය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොව, ඉතා සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවලියකි. ලංකාවේ  දී අත්සන් කරන ආයෝජන ගිවිසුම් ක්‍රියත්මක නොවන්නේ දේශපාලනඥයින්, නිලධාරීන් එක් වී සිදු කරන මෙවැනි කප්පම් ගැනීම් නිසාය.  කන්තලේ අතීත කථාව කන්තලේ සීනි කර්මාන්තය නැවත ස්ථාපනය කිරීම සදහා රාජපක්ෂ රජය යටතේ 2006 දී පළමු යෝජනාව ඉදිරිපත් වන්නේය. ඒ සදහා ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් කැදවීම සිදු කරන්නේ 2010 වසරේ දී රාජපක්ෂ රජය යටතේ ය.  එහි දී සාර්ථකම ගැණුම්කරුවා බවට පත් වන පුද්ගලයා පසෙක සිටිය... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

Unscrupulous state officials and the plight of investors to Sri Lanka
Rajith Keerthi Tennakoon, Executive Director CaFFE/CHR
Unscrupulous state officials and the plight of investors to Sri lanka The arrest of President Sirisena's Chief of Staff, Dr I.H.K. Mahanama and Chairman of the State Timber Corporation P. Dissanayake while taking a bribe from an Indian investor made headlines last week. As often the case in Sri Lanka different segments interpret this incident based on their political biases. For some this is an indication of the growing corruption under the good governance administration while others interpret as an example of independent commissions exercising their autonomy, which was given by this government.... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

‘May ape Mahanama!’
BY N Sathiya Moorthy Courtesy The Island
May 7, 2018, 9:04 pm Reports that President Maithripala Sirisena was surprised at the recent arrest of his chosen Chief of Staff, H M Mahanama, and another senior aide, in a multi-million corruption scandal, should not shock the nation. It has been in the making for long, and in every administration for decades now, no questions asked, or no solutions sought to be found. What, however, should surprise the Sirisena camp, though not the necessarily the nation as a whole, is the fact of the President seemingly caught unawares over the arrests. If... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

Having robbed CBSL, UNP eyeing Samurdhi bank – MR ‘President desperate to prevent more defections’
Courtesy The Island
May 7, 2018, 11:43 pm The UNP was now eyeing the assets of the Samurdhi Bank greedily after robbing the Central Bank, Former President Mahinda Rajapaksa said, yesterday, addressing the Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) May Day rally in Galle. Commenting on President Maithripala Sirisena’s declaration that he would not retire from politics in 2020, Rajapaksa said: "He has to say this. Otherwise, the few SLFP MPS who remain in the government will also decamp." By postponing the International Workers’ Day to May 07 the government had insulted the working class, Rajapaksa said, claiming that the... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

තවත් වැඩ තිබෙන නිසා 2020දී විශ‍්‍රාම නොයන බව ජනපති මඩකලපුවේදී කියයි.. හැරෙන තැපෑලෙන් පිලිතුරු ගාල්ලේදී විමල් දෙයි..
 lanka C news
2020 වසරේදී තමන් විශ්‍රාම යන්නේ නැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සදහන් කරයි. තවත් කල යුතු වැඩ බොහෝ තිබෙන නිසා තමන් විශ‍්‍රාම යන්නේ නැතැයිද ජනාදීපතිවරයා කියා සිටියේය. ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ මඩකලපුවේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මැයි රැළිය අමතමිනි. ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම ප‍්‍රකාශයට ගාල්ලේදී පැවති ඒකාබද්ද මැයි රැළියේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පිලිතුරු දුන්නේය. ඔහු කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයාට අලූත්තෙන් විශ‍්‍රාම යන්නට දෙයක් නැති බවත් පෙබරවාරි 10 වැනිදා මැතිවරණයෙන් 14%ක ඇද දමා ජනතාව විසින් ජනාධිපතිවරයා විශ‍්‍රම ගන්වා ඇති බවයි.... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

පාක්ෂිකයන් රඳවාගන්න ජනපති 2020 ගැන කියනවා - හිටපු ජනපති
රොමේෂ් ධනුෂ්ක සිල්වා සහ නාලක සංජීව දහනායක උපුටාගැණීම ලංකාදීප
‘ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා මඩකළපුවේදී කිව්වා 2020 දී එයා විශ්‍රාම යන්නේ නෑ  කියලා.  එතුමාට එහෙම කියන්නේ නැතිව මේ වෙලාවේ  ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින් රඳවා ගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ ‘ යැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.   ගාල්ල සමනළ ක්‍රීඩාංගණයේදී     පැවැත්වෙන මැයි රැලියේදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.   ‘‘මේ ආණ්ඩුව ජනතාවට කරපු ලොකුම අපහාසය තමයි  මැයි පළමු වැනිදා  සමරන්න තිබුණු ලෝක කම්කරු දිනය මැයි 07 වැනිදාට කල් දාපු එක. ඒ වගේම  කියන්න ඕනි  සුද්දගේ කාලේ ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරවරයා තමයි  වැඩිම බදු ගහපු කෙනා. ඊට පස්සේ   මේ වත්මන්  ආණ්ඩුව තමයි... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

‘ජනාධිපති බලයට කෑදරයි‘- ටිල්වින් සිල්වා
උපුටාගැණීම ලංකාදීප
‘ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා මොනදේ කිව්වත් කළත් බලයට කෑදරයි. එතුමා කියනවා 2020 දී විශ්‍රාම යන්නේ නෑ කියලා.මෙච්චර කාලයක් කරපු දේවල් මදිද .මේ සේවය නම් තවත් එපා ‘ යැයි  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු  ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පැවසීය. කොළඹ බී.ආර්.සී. ක්‍රිඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මැයි දින රැලිය අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය. වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු ටිල්වින් සිල්වා මහතා. ‘මේ ජනාධිපති පුටුවේ කවුරු වාඩිවුණත්  දාලා යන්නේ නෑ.කූඩැල්ලා මෙට්ට් තිබ්බා වගේ තමයි.මෙය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මරු පහරක්. අපි ආරම්භ කරපු සටන ලේසියෙන් නවත්වන්නේ නැහැ. අපිට නැති නෙවන්න කිසි දෙයක් නැහැ. අපි ජයග්‍රහණය කරා යනවාමයි.... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

President says he won’t retire in 2020
Courtesy The Island
President Maithripala Sirisena, yesterday, announced that he would not retire from politics in 2020, as a lot more remained to be done for the country. Addressing the SLFP May Day rally, at Chenkalady, Batticaloa, the President said the country needed many more honest politicians. "The country does not need corrupt politicians. There are no political leaders who love the people. Some dream of forming a government in 2020. We will support a programme which promotes reconciliation." President Sirisena said those who dreamt of capturing power did not genuinely care for the poor and the people should... -Full Story-
(LankaWeb - 07/05/18)

TAMIL SEPARATIST MOVEMENT AFTER EELAM WAR IV
KAMALIKA PIERIS
The Rajapaksa government did not sit back after winning Eelam War IV in May 2009. They knew the LTTE was waiting to come back. After defeating the LTTE, the army continued to mop up LTTE cells. One group was operating in the eastern jungles at the end of 2009 supported by 50 armed cadres. There are sleeper LTTE cadres elsewhere in Sri Lanka, said the army in 2009. They are in the cities, doing odd jobs in different parts of the country and waiting till the time comes to activate themselves. They had hidden explosives and weapons... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

The Tamil caste factor is well hidden by Tamils but it holds the key to many of the problems and issues that exist.
Anonymous author.
(This article has been circulated by an Anonymous author….clearly fearing repercussions against his/her person. It is very interesting and factually accurate in terms of sociological and legislative aspects and the lack of resistance to the 1956 Sinhala Only Act, but intense resistance again the Social Disabilities Act of 1957----------------PLEASE READ:) The Tamil caste factor is well hidden by Tamils but it holds the key to many of the problems and issues that exist. The best thing about the two acts was that the 1956 Sinhala Only Act had little opposition by the Tamils, but the 1957... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

Ancient archeological site destroyed in Pugollagama (English)
  https://youtu.be/L6ItbBj5Isk... -Full Story- (LankaWeb - 06/05/18)

Glyphosate will be banned;An alternative to be introduced (English)
  https://youtu.be/nloe7wFzvKs... -Full Story- (LankaWeb - 06/05/18)

Reshuffling incompetency, inefficiency and insecurity
BY MALINDA SENEVIRATNE
Exactly one year ago, just after the Joint Opposition picked up the gauntlet thrown by the Yahapalana Government (that of filling Galle Face Green on May Day) and put up an unprecedented show of force, I posted the following comment on Facebook: “චැලේන්ජ් එකක් අවශ්‍ය නම් මෙන්න: එජාපයේ හෝ ජවිපෙ හෝ ශ්‍රීලංනිපයේ 2018 මැයි දින ෂෝ එක ගෝල් ෆේස් එකේ තියන්න (if you are looking for a challenge, here’s one: let the UNP or SLFP or JVP hold the 2018 May Day rally at Galle Face!)." I doubt the good people who lead these parties even... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

The 'scientific' logic of Maithripala and Ranil
BY MALINDA SENEVIRATNE
The word on the street thanks to President Maithripala Sirisena is 'science'. The cabinet reshuffle, Sirisena said, would be done scientifically this time. He went on to say that he had discussed (presumably scientifically) about it and made changes. He implies that Prime Minister Ranil Wickremesinghe submitted to the power of his (Sirisena's) science or else the two, together, scientifically came up with the names and the relevant portfolios.  So far, Wickremesinghe has uttered not a single word on the scientific claims. Sirisena, on the other hand, has elaborated thus: 'Most ministries which had allegations... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

USAID Moves On The Bar Association
Malinda Seneviratne
First they offer help and then they enslave ‘First they had the book and we had the land. Then they said “close your eyes, let us pray”. When we opened our eyes, we had the book and they had the land.’ — Bishop Desmond Tutu on the relationship between invader and missionary in the conquest of Africa. It all began innocently enough, not too dissimilar to the Europeans who upon ‘discovering’ new lands obtained first the goodwill of native peoples with bead in return for temporary shelter and later spilled their blood and robbed their lands. The... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

President Maithripala Sirisena appoints tainted politico as State Timber Corporation (STC) Chairman
By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island
May 7, 2018, 12:29 pm Former Kegalle District JVP MP Anuruddha Polgampola, who was compelled to resign, in Sept, 2008 for allegedly helping a person enter Japan, posing as his assistant, was appointed Chairman of the State Timber Corporation (STC) by President Maithripala Sirisena on Friday (May 4). The appointment was made within 24 hours after STC Chairman Piyasena Dissanayake was arrested along with Dr. T. H.K. Mahanama, Chief of Staff of President Maithripala Sirisena for allegedly accepting a Rs 20 mn bribe from an Indian national. The JVP Central Committee called for Polgampola’s... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

What about nepotism and cronyism?
RAJEEWA JAYAWEERA Courtesy The Island
May 6, 2018, 10:48 pm In the wake of President’s Chief of Staff and Chairman State Timber Corporation being nabbed by Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) in a five-star hotel car park, accepting Rs. 20 million as part of a bribe from an Indian businessman, local media had published a statement by Secretary to the President. The top bureaucrat has stated; "The government will not tolerate Bribery and Corruption. This government will continue to punish those engaged in bribery and corruption." The worthy gentleman has craftily left out nepotism and cronyism... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

CB will oversee Samurdhi Bank: PM -Won't allow PM to bring Samurdhi Bank under CB
Yohan Perera Courtesy The Daily Mirror
Prime Minister Ranil Wickremesinghe today said the Samurdhi Bank would be soon brought under the control of the Central Bank. “All banks except the Samurdhi Bank are monitored by the Central Bank," he said at the UNP May Day rally held today at the Sugathadasa Stadium. “Even the EPF is monitored and controlled by the Ministry of Finance. However, the Samurdhi Bank is not being monitored or administered by any institution and therefore, we will bring it under the control of Central Bank,” he said. () Thilanka Kanakarathna Courtesy The Daily Mirror
Former social empowerment... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

MAHA SANGA MUST SUMMON  RANIL WICKREMASINGHE AND ANURA KUMARA
By M D P DISSANAYAKE
The Supreme Council of Maha Sanga of Sri Lanka has demanded that  Executive Presidency of Sri Lanka should not be abolished  and the proposed 20 Amendment must be withdrawn.  In previous occasions,  on key issues Malwatte Maha NayakeThero disagreed with the rest.  But on this issue of proposed 20th Amendment, the Ven. Malwatte Maha NayakeThibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangala Thero  has  given his seal of  approval for the retention of the Executive Presidency and to scrap the proposed 20 Amendment. The crux of the issue is that Maha Sanga of Sri Lanka has no confidence... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

Sweet deal turns sour for Sirisena
ECONOMYNEXT –
May 5, 2018, 7:45 pm The arrest of the President’s Chief of Staff while allegedly accepting a 20 million bribe may have seriously damaged Maithripala Sirisena ’s image and weakened his position within the tenuous coalition. Sirisena was reportedly visibly shaken when a senior aide told him on Thursday that his Chief of Staff H. M. Mahanama had been caught a few minutes earlier while counting 20 million rupees at the Taj Samudra car park given by an Indian investor in the Kantale Sugar factory which has been put up for privatisation. "May ape Mahanama?! (Our Mahanama?)"... -Full Story-
(LankaWeb - 06/05/18)

Comfort and care at the end of a selfless journey
By Kumudini Hettiarachchi
he journeyed to the nooks and crannies of the country preaching bana or delivering dharma deshana, a grim reality hit him hard. With age making them feeble and frail, monks who had followed in the footsteps of Lord Buddha, renouncing all that was worldly including their relatives, faced absolute neglect. These were monks in remote aranyas who had become “antha asarana wela, yanna thenak nethuwa”, recalls Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thera, explaining that they were in dire straits, with no place to go to. They had lived solitary, lonely and frugal lives, forfeiting money, material and relatives,... -Full Story-
(LankaWeb - 05/05/18)

Sri Lanka to sign deals with Total, Schlumberger for seismic study
COLOMBO (Reuters) - Sri Lanka will sign agreements with French oil and gas major Total and a subsidiary of U.S. firm Schlumberger for a seismic study off its east coast to evaluate any prospective oil resources, a top official said on Friday. Vajira Dassanayake, the director general at Petroleum Resources Development Secretariat (PRDS), said a first deal signed with Total in 2016 to conduct a study off the eastern coast did not take place due to “some issues”. “We are hoping to sign a new agreement with Total later this month,” Dassanayake told Reuters. Total had earlier... -Full Story- (LankaWeb - 05/05/18)

Sri Lanka approves $500 million LNG plant near Chinese-controlled port
COLOMBO (Reuters) - Sri Lanka’s state-run investment body has approved a $500 million liquefied natural gas plant by China Machinery Engineering Corp near a Chinese-controlled port and industrial zone, the development strategies minister said on Friday. The state-run Board of Investment has approved investment projects worth $1 billion in the first quarter, Malik Samarawickrama said, the largest of which was the LNG project in Hambantota, where China Merchants Port Holdings controls a Chinese-built port on a 99-year lease. The port, which is leased for $1.12 billion, is near the main shipping route from Asia to Europe and likely to play... -Full Story- (LankaWeb - 05/05/18)

 Development projects will bear fruit in a few years: PM
Sudath Gunasekara
5.5.2018 Why don’t you say your “development projects have already born fruits to the whole nation in a right royal manner long time ago with the Central Bank robbery led by your able leadership. People know it is sweet for you but utterly sour for them, though, you don’t realize it as a Royal royalists until the next election is held. Development projects will bear fruit in a few years: PM Courtesy The Daily Mirror People will reap the benefits of development in a few years time, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said yesterday. He said this at... -Full Story-
(LankaWeb - 05/05/18)

In defence of Executive Presidency
By Udaya P Gammanpila Courtesy Ceylon Today
It was pointed out in the previous column that allegations against the Executive Presidency are baseless. We posed five questions to the anti-executive Presidency camp. Before discussing any further, let us revisit those five questions. If the Executive Presidency is dictatorial, why has it become the most popular governing method in the world? If the Executive Presidency is oppressive, the USA must be the most suffered nation because it has been under Executive Presidency for 229 years.  Why is there no campaign to abolish the Executive Presidency in the USA?  If this is... -Full Story-
(LankaWeb - 05/05/18)

Will President Sirisena heed Naseby’s advise?
by Rajeewa Jayaweera Courtesy The Island
President Sirisena met with British Peer Lord Naseby during his recent visit to attend CHOGM in the UK. In October 2017, Naseby, after appealing to the British Information Commissioner, obtain 39 pages of highly redacted confidential dispatches from the British High Commission in Colombo during the last stages of the Vanni campaign. During a debate in the House of Lords, he urged the UK government to revisit the UNHRC Resolution 30/1. Despite redactions, dispatches estimated 7,000 to 8,000 civilian deaths during the closing phase of the conflict with around a quarter of them being... -Full Story-
(LankaWeb - 05/05/18)

FCID faces leadership crisis
Courtesy The Island
May 5, 2018, 7:46 pm The head of the Financial Crimes Investigations Division (FCID) reaches the mandatory retirement age of 60 next week with attempts to extend his services despite legal obstacles, official sources said. Senior Deputy Inspector-General Ravi Waidyalankara submitted his papers to retire on his 60th birthday on May 14, but there were moves to grant an extension, officials said. Inspector-General Pujith Jayasundara last month wrote to the Police Commission recommending that Waidyalankara’s retirement be accepted as there was no provision to grant him an extension. Two senior officers had bene given extensions beyond... -Full Story-
(LankaWeb - 05/05/18)

Sugar buddies caught with cash in a carpark as countdown begins for their bosses’ future
Rajan Philips Courtesy The Island
May 5, 2018, 12:00 pm For starters today, I was planning this secular prayer: Let us first say thanks for small mercies – for keeping Ravi Karunanayake out of the cabinet in last Tuesday’s reshuffle. Two days later the thunderbolt struck –the President’s Chief of Staff and the Timber Corporation Chairman caught counting bribe cash in the carpark at Taj Samudra. How brazen has corruption become? We knew it had already climbed high. But thanks again for small mercies – to the Bribery Commission officials who arrested the two government thieves. The Bribery Commission is... -Full Story-
(LankaWeb - 05/05/18)

End of an era
H. L. D. Mahindapala
With a heavy overload of historical memories, some tragic, some triumphant, some futile, and some memorable and everlasting, we have arrived, on the backs of the long-suffering people, in the 70th year of independence – the Biblical watershed to sit back and consider how far we have advanced or regressed in the intervening years. If you take a panoramic view of the political landscape and pause to assess the agonies and the ecstasies of our journey through the first seven decades, we are entitled to marvel at the fact that we have arrived at where... -Full Story-
(LankaWeb - 05/05/18)

Colombo University Law Students disgraceful behavior should be condemned by all
The University of Colombo Law students think they have done a job extraordinaire in the manner they have replaced the traditional Sinhala New Year festive game of placing the eye on the elephant to place the eye on the former President Mahinda Rajapakse. We do not know whose bright idea this was, but for university students in particular law students to stoop so low is utterly despicable and a disgraceful act that every citizen must deplore with condemnation. Are these the students, having benefitted from free education who are to be regarded as the future generation? In stark contrast we... -Full Story- (LankaWeb - 05/05/18)

HOW TO EARN WEALTH
by Ven. Aggamaha Pandita Dr. Walpola Piyananda Chief Sangha Nayake of America (Courtesy The Island)
April 27, 2018, 9:01 pm Some scholars who have read very little of Buddhist literature have stated that Buddhism is a religion meant only for persons who have renounced household life. Others have tried to show it as a kind of pessimistic religion or, due to their prejudice or lack of knowledge of Buddhism, have tried to prove that Buddhism is a kind of religion hostile to world progress. But unprejudiced and broadminded scholars have honestly and openly praised it declaring its greatness and... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

Buddha’s relics from Taxila in Pakistan are being exhibited in various temples in Sri Lanka
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 4 (newsin.asia):  The relics of Lord Buddha brought from Pakistan are now being exhibited at Purana Vajirakoth Viharaya, in Kalutara District. The relics were received by Ven. Gonaduwe Gunananda Thero at the temple. The relics are from the Dharmarajika Vihara at Taxila in Pakistan. The 3 rd.Century BC vihara was built at the time of Emperor Ashoka. Thereafter, the relics will be taken to Galle (5th May at Sumanaramaya, Kumbalwella), Matara (6th & 7th May at Getambaruwa Raja Maha Vihara), Kurunegala (8thMay at Diyakalamulla Pirivena, Kuliyapitiya), Anuradhapura (9th & 10th May at Sri Sarananda Maha Pirivena) and Kandy (11th May at Balagollla Budhist Centre and 12th May... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

Sri Lanka’s Standard Chartered gears up for more business under China’s One Belt One Road
Courtesy NewsIn.Asia
Colombo, May 4 (newsin.asia) – Standard Chartered Bank, on Friday said it is setting up a ‘China Desk’ at its branch in Sri Lanka’s capital Colombo to encourage more Chinese companies to invest in the island under the One Belt One Road initiative. Sam Xu, Head of Transaction Banking at Standard Chartered in China, who led a delegation of customer relations officers to Sri Lanka, said the markets which all fall within the Belt and Road Initiative are all eligible, important markets which have meaningful bilateral trade relationships with China. He said the Sri Lankan economy... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

Stirring up old resentments and hopes: The debate on the India-Lanka Accord of 1987
By Veeragathy Thanabalasingham/Courtesy Daily Express
The much-maligned Indo-Lanka Peace Accord of 1987 is back in public focus, courtesy T. Ramakrishnan’s book “Or Inapprachinaiyum Or Oppandhamum” (An Ethnic Conflict and An Accord), introduced at an event at the Colombo Tamil Sangam recently. Ramakrishnan, a senior Indian journalist and an Associate Editor of the The Hindu, had engagements in Kandy and Jaffna promoting his book before the Colombo event. In the run-up to the event, some journalists asked this writer whether there was any interest among Sri Lankans about the Accord at all. The answer was pretty much in evidence at the Tamil... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

The need for good leadership
By Lakshman I.Keerthisinghe Courtesy Ceylon Today
“Great leaders are not merely effective, they are ethical. Moral principles guide their purposes and practices.People follow them because they believe in them.Great leaders engender trust in their integrity, their competence and their intentions.”-Michael Josephson (American Professor of Law) In recent times there has been much discussion in social circles about the necessity of good leaders for our motherland Sri Lanka. It is obvious that without good leaders there can never be good governance in a country.This article attempts to examine the traits of good leadership which would benefit our nation. The great... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

WHEN LEFT HAND DOESN’T KNOW WHAT THE RIGHT DOES!
By  Dr. Tilak S. Fernando Courtesy Ceylon Today
The general perception of the phrase, “The left hand does not know what the right hand does” is associated with the biblical quotation by Jesus Christ, in Mathew 6:3. It generally means that all merciful deeds should be kept secret, and not be done for praise by others with the sole purpose of seeking publicity, or to gain fame from the society.  In Buddhism too, it sculpts the same philosophy, which is preached to people almost every day by Bhikkhus, at temples and, through Sri Lankan Buddhist TV channels. However, this expression... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

The nonsense of non-science in re-shuffle politics
By Lucien Rajakarunanayake Courtesy The Island
May 4, 2018, 10:19 pm There were many advance statements about the latest Cabinet re-shuffle being done in scientifically. That was a boast of the President, and not questioned by the Prime Minister. For once they seemed to be in agreement, apart from knowing how to be defeated in local government elections, which was the science of defeat. But what could be the principle of science, if any, applied to this re-shuffle of ministers? It was certainly the longest re-shuffle of ministers – Cabinet, State and Deputies. Was it the science of killing time... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

Harpooning whales
Editorial Courtesy The Island
May 4, 2018, 10:17 pm The Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC), which is often accused of steering clear of sharks, has harpooned two whales! It arrested President Maithripala Sirisena’s Chief of Staff H. K. Mahanama and Chairman of the State Timber Corporation P. Dissanayake for allegedly accepting a huge bribe to the tune of Rs. 100 mn, on Thursday in Colombo. Even the ranks of Tuscany could scarce forebear to cheer! The CIABOC deserves public plaudits for the successful operation, which must have sent a chill down the spines of other corrupt... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

The presidential system should not be abolished
By Neville Ladduwahetty
One of the pressing questions before the nation is whether Sri Lanka should be governed under an Executive Presidential system or a Parliamentary system of government. Sri Lanka was governed under a Parliamentary system from independence up to 1977. From 1978 until 2015 Sri Lanka was governed under an Executive Presidential system. In 2015 the 19th Amendment reduced the powers of the President that had existed under the Executive Presidential system of 1978 and granted more power to the Prime Minister and Parliament. Thus the three options facing the nation are: (1) To restore the Executive... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

Govt. prevents Joint Opposition (JO) from using Galle Face Green for May Day rally
by Norman Palihawadane Courtesy The Island
Former President Mahinda Rajapaka said yesterday the government had refused to grant the Joint Opposition (JO) permission to use the Galle Face Green for its May Day rally. Unbearable tax burden, heaped on the people by the government, would be one of the main themes of JO’s May Day rally, scheduled to be held next Monday, Rajapaksa said. Asked whether the JO had invited the 16 SLFP MPs who voted for the no-confidence motion against Prime Minister Ranil Wickremesinghe to attend their Galle May Day rally, the former President answered in the negative. He... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

M’nama faced corruption charges before being appointed Chief of Staff ... suspect sabotaged USD 100 mn project for over 2 years, manipulated sale of discarded machinery, scrap iron
By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island
May 5, 2018, 12:24 pm Two civil society organisations, yesterday, said the Sirisena-Wickremesinghe administration owed an explanation to the general public as to why Dr. T. H. K. Mahanama had been appointed the Chief of Staff of President Maithripala Sirisena, in spite of a serious allegation against him that he deliberately delayed a USD 100 mn project to establish a new sugar factory and interfered in the Cabinet approved sale of discarded machinery and scrap iron belonging to the Kantale Sugar factory. The Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) arrested Mahanama, on Thursday,... -Full Story-
(LankaWeb - 04/05/18)

A local office to monitor Sinhala language FB content: Is it a wise move?
By Rohana R. Wasala Courtesy The Island
It is reported that “Sri Lanka is to ask Facebook to set up an office in Colombo to help monitor content posted in the Sinhalese language so that the medium is not used for nefarious purposes such as creating communal conflicts” (‘Lanka to ask Facebook to bar objectionable Sinhalese language posts’/ The Island/April 9, 2018). According to The Island report, Austin Fernando, secretary to the President and also the chairman of the TRCSL (Telecommunications Regularity Commission of Sri Lanka) confirmed that such is the case and that a Facebook delegation will be... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

ඉංග්‍රීසින්ගේ සිංහලයා නැසීමේ කුමන්තරණ
පාලිත ආරියරත්න
මත්පැන්,මත් ද්‍රව්‍යය, මත් දුම්, පානය කරන්නන් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ වැකි කිහිපයක් ඇත. උදහරණ: කබරයා දැමීම- අධික ලෙස  වමනය යෑම (වමනය යෑම ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ශරීරයට අපහසු කර්යයක් හා ෙසෳඛක්‍යය සම්පන්න කාරණයක් නොවන බැවින් තමාගේම කැමැත්ටට බී වමනය යාමත් ලැජ්ජාවට කාරණයක් වන බැවින් එම කාරණය සමාජයෙන් ආවරණය කරගැනීමට මත් පැන් භාවිතයට හුරු වුවන්  මෙම විශේෂණ පදය යොදා ගනී) ෂොට් එකක් දාමු හෙවත් අඩියක් ගැසීම හා සෙට් වීම- (ඉංග්‍රීසි පදයක් හා සිංහල පදයක් මිශ්‍ර කොටගෙන සකසා ගත් ඉංග්‍රීසි හුරුවට ඇති වචනයකි මෙයින්  මත් පැන් බිම සඳහා ආරාධනා කිරීමක් හා මත් පැන් බිම සඳහා සහභාගී වීමට ආරාධනය... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

Oil Painting on ceremonial opening of the Paththiruppuwa by the last King Sri Wickrema Rajasinghe in 1802,  handed over to the Sri Dalada Maligawa
THE PATHTHIRIPPUWA OF THE SRI DALADA MALIGAWA DESIGNED BY DEVENDRA MULACHARI ON THE OCCASION OF ITS CEREMONIAL OPENING BY  KING SRI WICKRAMA RAJASINGHA IN SENKADAGALAPURA IN 1802 The Paththirippuwa or Octagon of the Sri Dalada Maligawa, is widely regarded as the epitome or the most admired symbol and representation of Kandyan Sinhalese Architecture. It was built in 1802 A.D. by Devendra Mulachari, Master Craftsman and Royal Architect, on the instructions of King Sri Wickrama Rajasingha, who was the last King of the Kandyan Kingdom (1798-1815 A.D). The name ' Paththirippuwa' is derived from the Dravidian Language. It means - '... -Full Story- (LankaWeb - 03/05/18)

Who guards the guards?
Editorial Courtesy The Island
May 3, 2018, 10:39 pm Simple as the aforesaid question may seem, on the face of it, there has been no clear-cut answer thereto. It has provoked philosophical discourse for centuries. The general consensus, however, is that guards have to guard themselves, for want of a better alternative. According to some philosophers, guards have to train their souls properly. But do guards really care to guard themselves? Self-proclaimed guards have failed to guard themselves in many a field in this country. A female lawyer has recently made quite a stir and incurred the wrath of her... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

Change was expected from govt and that is to be seen now - Mahinda
ආණ්ඩුවෙන් බලාපොරෙත්තු වුණේ වෙනසක් - ඒක පේනවා
https://youtu.be/5DwOM34KiQg... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

Wimal claims fraudulent documents were used for FTA with Singapore
Wimal claims fraudulent documents were used for FTA with Singapore
https://youtu.be/YiszfKF-GBM... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

Wijedasa asked why he accepted ministerial post even after criticizing govt (English)
Wijedasa asked why he accepted ministerial post even after criticizing govt (English)
https://youtu.be/cse9tqkkMmU... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

20 අකුලනු.. ව්‍යවස්ථා සංශෝධන එපා..- ත්‍රෙනිකායේ නායක හිමිවරුන් සංග ආඥාවක් නිකුත් කරති..
 lanka C news
බෙදුම්වාදී උවමනාවන් ඉටු කරමින් විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීම සදහා ගෙන එන 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වහා නවත්වන්නැයි ජාතික නියෝජිත මහ සග සමුළුව කියා සිටිති. කොළමදී පැවැත්වූ මෙම සග සමුළුව සදහා නිකායන් නියෝජනය කරමින් ඉහලම නායක හිමිවරුන් සහභාගී වී සිටියහ. අනුර කුමාර දිසානායක මේ බෝම්බය ගෙන ආවත් පුපුරුවා හරින්නේ දෙමල සන්ධානයේ උවමනාව වත බවත් මේ උත්සාහ කරන්නේ නැට්ට විසින් බල්ලා වන්නන යයි සමුළුව අමතමින් පූජ්‍ය මැදගොඩ අබයතිස්ස හිමියෝ කියා සිටියහ. අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය වෙඩරුවේ උපාලි හිමි, එම නිකායේ මහා ලේඛකාධිකාරී පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද හිමි, බෙල්ලන්විල විහාරාධිපති පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල ධම්මරතන හිමි ඇතුළු නායක හිමිවරුන් පිරිසක්... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

President’s Chief of Staff Mahanama, STC Chairman arrested
Darshana Sanjeewa Courtesy The Daily Mirror
The President’s Chief of Staff I. H. K. Mahanama and State Timber Corporation (STC) Chairman P. Dissanayaka were arrested by the Bribery Commission this evening in the act of accepting a bribe of Rs.20 million from an Indian businessman. A Bribery Commission official said the businessman, who had purchased a land at the Kantale Sugar Factory, had wanted to purchase machinery and building space to start operating the factory. The suspects had solicited a bribe of Rs.540 million from the businessman promising that they would provide him with the approval needed to obtain machinery... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

Central Bank's annual report shows govt has failed economy lock, stock and barrel: Cabraal
by Sanath Nanayakkare Courtesy The Island
May 3, 2018, 12:00 pm Analyzing the Central Bank's Annual report 2017 on 77 points and ratios, former Governor of the Central Bank Ajith Nivard Cabraal said yesterday that the government; especially Prime Minister Ranil Wickremasinghe who spearheads the economy, has failed the national economy lock, stock and barrel since the last government passed the baton to the coalition government in January 2015. Ajith Nivard Cabraal – Pic - : Kamal Bogoda "The increase in the debt stock in the past three years by Rs. 2,922 billion has been the highest ever debt... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

GL says crumbling economy a far greater issue than 20A
by Maheesha Mudugamuwa Courtesy The Island
Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) yesterday said the 20th Amendment to the constitution which the JVP had proposed to be presented to the parliament, was not the biggest issue of the country at the moment. The party urged President Miathripala Sirisena to dissolve the parliament to end the current economic and political crisis. Responding to a query by the media at a briefing held at the party head office at Nelum Mawatha, Battaramulla, SLPP Chairman Prof. G.L Pieris said the 20th Amendment to the constitution had not yet been discussed in parliament and therefore... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානියා දෙකෝටියක අල්ලසක් ගනින්දී අත්අඩංගුවට.. සීනි කතාවක් ගෑවේ.. චන්ද‍්‍රිකාගේ ලේකම්ද අත්අඩංගුවේ..
lanka C news
ජනාධිපති මෛත‍්‍ර‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානී අයි. කේ. මහානාම හා රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති පියසේන දිසානායක අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. කොළඹ ගලධාරී හෝටලයේදී මෙම දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ කෝටි 10ක අල්ලස් මුදලකින් කොටි 02ක් අත්තිකාරම් ලෙස ලබා ගනිද්දීය. මුලින් මොවුන් විසින් ඉල්ලා ඇති අල්ලස් මුදල රුපියල් කෝටි 56ක් යයිද වාර්තා වෙයි. අත්අඩංගුවට ගත් දෙදෙනාගෙන් අල්ලස් කොමිසම විසිින් ප‍්‍රශ්න කරමින් සිටී. පී. දිසානායක හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද‍්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගේ පුද්ගලික ලේකම් ලෙසද කටයුතු කර ඇත. මෙරටට සිනි ගෙන්වන ඉන්දීය ජාතිකයෙකු විසින් ලංකාවේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කිරීම සදහා සම්බන්ධයෙන් වූ... -Full Story-
(LankaWeb - 03/05/18)

රජෙක් හිටිය රටක නායකයා අගමැති වෙන්න පුළුවන්ද?
මතුගම සෙනෙවිරුවන්
මහා වංශය යනු අපගේ ලිඛිත ඉතිහාසයයි. එයට අමතරව දීප වංශය රාජාවලිය ආදී වංශ කතා තොරතුරු වලින්ද හෙළි කරන්නේ සිංහල ද්වීපය නොහොත් සිංහලේ හෙබ වූ රජෙක් රජ පරපුරක් සිටි බවයි. පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ රාවණා නමින් රජෙක්ද මෙරට ආණ්ඩු කල බව කියැවෙන බවද මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුය. විල්පත්තු සෙල්ලිපි වල කනශ නම් රජෙක් ගැනද සඳහන්ය.  මෙම ඓතිහාසික තත්ත්වය ආසියාතික රටවල් අතරින් වෙනත් රටකට වඩා ඉහළින් සැලකෙන බවද මෙහිදී සටහන් කළ යුතුය.මෙරට රජවරුන් ගේ මූලික කාර්ය භාරය බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. මාගේ වෑයම බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කිරීමයි යන්න දුටු ගැමුණු රජුගේ උදාන වාක්‍යකි.වසර පන්දහසක් කල් බුදු සසුන පවතින බැව්... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

ACWBC Lecture
Prof. Wasantha Gunathunga, Head, Department of Community Medicine, University of Colombo
will deliver a lecture on ‘Physical and Psychological Health Benefits of Meditation’
on Friday 11th May at 4.00 p.m. at All Ceylon Women’s Buddhist Congress, 400, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07. All are welcome.... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

The Skripal Case and Bombing Syria: Six Things We Learned About Modern Britain
Neil Clark Courtesy RT
To have been in ‘democratic’ Britain for the past eight weeks has been quite an educational experience. We've seen how the NeoCon Establishment works, how dissent is policed, and how 'gas-lighting' techniques are used to try and make us think we're going crazy for questioning the 'official narrative' — a narrative which we know just by employing simple logic, doesn't make sense. Here's a list of the most important things we've learnt- that's if you weren't aware of them already. 1. The presumption of innocence doesn't apply to NeoCon targets. © SPUTNIK / NOUR MOLHEM The Skripal and Douma... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

පිටස්තර බලවේගයක් ජවිපෙ හසුරුවන බව පේනවා - ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා
පැතුම් වික්‍රමරත්න [Rivira]
මේ වනවිට රට තුළ බරපතළ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් මතුව තිබෙනවා. ඊට හේතුව ලෙස ඔබ දකින්නේ කුමක්ද? මෙය වත්මන් රජය බලයට ආ අවස්ථාවේ සිටම අපි දැන සිටි වැළැක්විය නොහැකි අර්බුදයක්. හේතුව වත්මන් රජයේ පාර්ශ්වකරුවන් එකිනෙකට නොගැළපීම. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කවදත් ධනේශ්වර පක්ෂයක්. බණ්ඩාරනායක මහතා ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වාමාංශික නැඹුරුවක් ඇති පක්ෂයක්. මේ පක්ෂ දෙකේ මූලික ප්‍රතිපත්ති, මතවාදයන් එකිනෙකට වෙනස්. එළ හරකෙක් හා මී හරකෙක් නගුලට බැඳගෙන කුඹුරක් හාන්න උත්සාහ කරනවා වගේ එකිනෙකට නොගැළපෙන මතවාදයන් කරපින්නාගත් පක්ෂ දෙකක් ප්‍රධාන කරගත්ත යහපාලන හවුල් ආණ්ඩුව අසාර්ථක වීම පුදුමයක් ‍නෙවෙයි. විටින් විට කැබිනට් සංශෝධන කරමින් මොන ‍පොරොන්දු... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

කැබිනට් ඇමතිකමක් ගන්න සුදුසුකම හොරෙක් වීමයි.. මාත් හොරෙක් වී කැබිනට් ඇමති වෙනවා..- රන්ජන් [Video]
 lanka C news
හොරකම් වංචා කිරීම ඇමති ධුරයක් ගැනීමට සුදුසුකමක් වනු ඇතැයි තමනට මෙවර ඇමති සංශෝධනය අනුව සිතෙන නිසා තමනටද හොරකම් වංචා සිදු කිරීමට සිතෙන බව නියෝජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසයි. ඇමති සංශෝධනයෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කරමින් ඔහු මෙම අදහස් පල කලේය. https://youtu.be/uAYH6vSrGZI... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

Needed: 21-A
The Editorial Courtesy The Island
May 2, 2018, 12:00 pm Twenty seven State and Deputy Ministers were sworn in, yesterday, before President Maithripala Sirisena, who seems to think that he can usher in good governance by reshuffling the Cabinet. Nobody knows how many more ministers will be appointed in the coming weeks. It looks as if an MP could become a minister by threatening to leave the government or rebelling against the leaders of either the SLFP or the UNP. That may be the reason why some UNP backbenchers are staging protests and criticising the party leadership openly. With... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

Rupee Depreciation Policy of the Yahapalanaya Regime has increased Sri Lanka Total Debt Stock by Rs. 836 billion so far
by Ajith Nivard Cabraal Former Governor, Central Bank of Sri Lanka Courtesy The Island
May 2, 2018, 10:19 pm * Increase in the Total Debt Stock due to the Depreciation of the Rupee since the Yahapalanaya government came to power, reaches a staggering Rs. 836.0 billion, which is equivalent to over six times the amount borrowed to construct the Hambantota Port. * Self-proclaimed Economic Guru of the current government who used to be greatly agitated when the Sri Lankan Rupee depreciated by even 10 cents against the USD during the Rajapaksa era, has asserted that the recent Rupee Depreciation is "beneficial"... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

Higher Education Ministry responsible for biggest injustice in my life – Wijedasa
By Charunya Rajakaruna Courtesy Adaderana
Newly appointed Minister of Higher Education and Cultural Affairs, Wijeyadasa Rajapakshe, says that the Ministry of Higher Education is responsible for the biggest injustice in his life. While expressing his contentment on receiving the ministerial portfolio, he said that it was seen that the new Cabinet appointments were done on a scientific basis and coincidently, he has always received ministerial portfolios that were selected on a scientific basis. He said that the University Grants Commission (UGC) under the Higher Education Ministry had done the biggest injustice in his life. https://youtu.be/kG0X-txOyHA According to him, after... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

Sri Lankan rupee hits all-time low; cenbank intervenes
Courtesy Reuters
COLOMBO, May 2 (Reuters) - The Sri Lankan rupee hit a fresh low on Wednesday on importer demand for the U.S. currency, dealers said, but recovered after the central bank intervened in the market. The local unit gained for the first time in seven sessions on Tuesday, after hitting a record low in the previous five straight sessions as dollar demand from importers and banks surpassed greenback sales by exporters. Deputy central bank governor Nandalal Weerasinghe on Wednesday said the central bank intervened on Tuesday and Wednesday after high volatility. The central bank on Friday said it... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

How to Celebrate the World’s Best-Known Ascetic? Stop Partying, Some Say
By MARIA ABI-HABIB Courtesy The New York Times
COLOMBO, Sri Lanka — It was time to reclaim the holiday. To put the Buddha back into Vesak, so to speak. But as Sri Lankans prepared to celebrate Vesak, the holiday this week commemorating Buddha’s birth, enlightenment and death, the government shook a stern finger. The celebrations had become too indulgent, a directive warned. The commemoration should be a time for prayer and meditation, not fun and games, the minister of Buddha Sasana, a government department dedicated to Buddhism, had declared in March. The minister banned the pandols, large illustrations depicting Buddha’s life... -Full Story-
(LankaWeb - 02/05/18)

Despot Disrobed or Potshot Misdirected?
Dilrook Kannangara
I was shocked to read Sarath De Alwis’ article titled ‘Despot Disrobed’ in Colombo Telegraph. It’s aimed at Gotabaya Rajapaksa. It prompted me to write this response to dispel many false allegations and shocking connotations in that article. This is my right to reply as a very concerned citizen. It starts with a quote on Polpot, the Cambodian dictator responsible for genocide and crimes against humanity. This is a very unfair comparison which ruins the objectivity of the entire article. Gotabaya has not shown any resemblance or potential of the Cambodian dictator. In fact, Gotabaya contributed as... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

AN OPEN MESSAGE SENT TO NEW MINISTER OF HIGHER EDUCATION AND CULTURAL AFFAIRS - HON WIJEYDASA RAJAPAKSA.
Noor Nizam. Convener - "The Muslim Voice".
May 1st., 2018. Hon. Wijeydasa Rajapaksa, Sir, Your appointment as a minister to the cabinet is much welcomed by “The Muslim Voice”. We are happy to learn that you have been appointed as the Hon. Minister of Higher Education and Cultural Affairs in the new reshuffled cabinet today. “The Muslim Voice” which has always been supportive of you political endavours and career, wish you the very best in your the political struggle against the elements who are trying to cut you down in the political playing field of Sri Lanka and achieving... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

Memorabilia and the hysterical mind of Jaffna University (JU) Students.
Kanthar Balanathan
Quite frequently our Tamil youngsters in the North are critically frantic and hysterical with building memorabilia at odd places. Recently a media commented that the Jaffna University students started building memorabilia inside Jaffna Campus. Students of the University wanted to remember the people who died during the war, hence started the construction. The Uni administration allowed to construct next to the so-called martyr’s memorabilia. The high Education of the ministry denied and ordered to stop construction of the said memorabilia on the 25th. It is believed that this construction was in anticipation of the upcoming 18th May... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

 ඇකඩමික් අර්බුධය
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 
දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස  මේ වන විට ප්‍රබල දේව ආත්මයකට පත්ව සිටින බව මනාව තහවුරු කර ගැනීමට තමන්ට අවකාශ ලැබී ඇතැයි පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්‍ය දයා අමරසේකර මහතා පවසයි. මේ බව කියන්නේ දේවාලයක කපුවෙක් හෝ විඝටන ආබාධයකින් (Dissociative disorder ) හෝ භින්නෝන්මාදයෙන් (Schizophrenia) පෙලෙන රෝගියෙකු විසින් නොවේ. ලංකාවේ ප්‍රකට විශ්ව විද්‍යාලයක මහාචාර්‍යවරයෙකි.  මීට ඉහතදී කැළනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්‍ය නලීන් ද සිල්වා නාථ දෙවියන් මගින් පරියේෂණ කල බව කියමින් විනෝද සමයක්  ගෙන ආවේය.  මහාචාර්‍ය නලීන් ද සිල්වා නාථ පරියේෂණය පිලිබඳව මම යෝක් විශ්ව විද්‍යාලයේ පරියේෂණ මහාචාර්‍ය ඇල්ස්ටෙයාර් මැප් හට කීවෙමි. මහාචාර්‍ය ඇල්ස්ටෙයාර්... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

TRIBUTE  TO A VETERAN JOURNALIST – REGGIE FERNANDO
By Dr. Tilak S. Fernando
I was deeply saddened to learn about the demise of Reggie Fernando, on 22 April 2018, in Sri Lanka, the veteran journalist and a worthy friend from London. He commenced journalism as a staff writer at the ‘Daily News’. Subsequently, in the UK, he continued with his writing to the ‘Daily News’ and ‘Evening Observer’ and ‘The Sunday Observer’ and became the longest serving London Correspondent for the Associated Newspaper Group. Reggie needed no introduction in Sri Lanka or in London. Apart from his journalistic skills, he was known as a ‘dare devil’ in... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

Hyperglycemia and Hypoglycemia in diabetic
Dr Hector Perera            London
As we know there are two types of diabetics, type 1 and type 2. Some people are totally unaware if they suffer from diabetics because they haven’t consulted a doctor for their conditions. In England there are millions of people who are unaware if they suffer from diabetic. After a certain age it is important to check if they have diabetic for your own safety. Hyperglycemia is the medical term for high blood sugar, which arises due to the body’s inability to remove glucose from the blood so that cells can use it for energy. The... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

Allegations against Judiciary: Sugandika given two weeks to submit evidence
Thilanka Kanakarathna Courtesy The Daily Mirror
The Bar Association of Sri Lanka (BASL) today said that it had given two weeks to Attorney-at-Law Sugandhika Fernando to produce the evidence to prove her allegations against the Judiciary. BASL Chairman U. R. de Silva PC said BASL’s attention was directed to a statement made by Ms. Fernando last month, where she referred to the injustice caused by some officials of the Judiciary and the Police. He said, though she had made such a remark, she had not complained to the BASL about such incidents. Mr. de Silva said the BASL had written... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

මෛත‍්‍රි වේදිකාවෙන් ඉවතට.. මහින්දගේ පසුබිම් කථනය ඇසෙයි.. 20 සංශෝධනයේ උගුල අටවන හැටි මෙන්න..
කේ.එම්. වසන්ත බණ්ඩාර
20වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යනු 2015 සිට රග දක්වන යහපාලන නාට්‍යයේ අවසන් ජවනිකාව ලෙස හැදින්වීම වරදක් නොවේ. මේ නාට්‍යයේ පිටපත ලියන්නේ ඉන්දියාවේ රෝ ඔත්තු සේවාව විසින් බව මේ වන විට ඉතා හොදින් ඔප්පු වී ඇත. ඔවුන් විසින් 2014 දී යහපාලන නාට්‍ය පිටපත ලියන්නේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් අවසන් කරන්නට බව ඉතා පැහැදිලියි. මේ නාට්‍යයේ විවිධ ප‍්‍රතිවිරෝධතා තිබෙන පිරිස් එකට ර`ගපාන බවද සත්‍යයකි. ඔහුන් විසින් පළමු වටයේදී ප‍්‍රධාන නළුවාගේ භූමිකාවට තෝරා ගන්නේ රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහත්මයාය. එහෙත් දැන් අවසන් ජවනිකාව හෙවත් 20 වැනි සංශෝධන ජවනිකාව රගපාන්නට එතුමාට නොහැකි බව ඉතා පැහැදිලියි. විශේෂයෙන්ම බැදුම්කර මගඩි චෝදනාව, පෙබරවාරි 10 පුංචි මැතිවරණ ප‍්‍රතිඵලය සහ... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

ඒකාබද්දයට ගිල්ලවන්න යන මාරක ලණුව.. සීතල වතුර වීදුරුවක් බිවුව නාලිකාව ගැන විමල් හෙලි කරයි..
අනුරුද්ධ බණ්ඩාර රණවාරණ මාධ්‍ය ලේකම් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ
මෙරට ජනතාව පෙබරවාරි 10 වැනිදා වත්මන් ආණ්ඩුවට පක්‍ෂ සහ විපක්‍ෂ ලෙස අඳිනු ලැබූ බෙදුම් රේඛාව මකා දමා ‘20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය’ නැමති ආණ්ඩුවට වාසිදායක බෙදුම් රේඛාවක් නිර්මාණය කිරීමට ජවිපෙ සැරසෙන බවත් එය පණ අදින ආණ්ඩුවට ඔක්සිජන් දෙන ව්‍යාපෘතියක් මිස අන් යමක් නොවන බවත් ජානිපෙ නායක විමල් වීරවංශ මසහතා පෙන්වා දෙයි. කඩුවෙල මහා නගර සභා රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැති ජානිපෙ පළත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ජාතික හමුවේ දී විශේෂ දේශනයක් සිදු කරමින් ඒ මහතා මෙසේ පෙන්වා දුන්නේය. එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ විමල් වීරවංශ මහතා මෙසේ ද ප්‍රකාශ කළේය. “2015 මහින්ද රාජපක්‍ෂ පාලනය... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

Stale toddy in a new pot
Editorial Courtesy The Island
May 1, 2018, 9:25 pm Ministerial appointments are being made, in dribs and drabs. Eighteen Cabinet members were sworn in before President Maithripala Sirisena, yesterday, and some other ministers are expected to take oaths today. Reshuffling the Cabinet seems to be the President’s favourite pastime. Madness has been defined as doing the same thing over and over again, expecting a different result. The government keeps reshuffling the same bunch of ministers in a desperate bid to make the Cabinet efficient. It is said that you cannot make a silk purse out of a sow’s ear. What... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

Vesak in April! Only in this fair Isle?
N P W Courtesy The Island
May 1, 2018, 9:30 pm I did not question nor ponder much on the fact that Vesak was decreed for us in Sri Lanka as on the Poya day on 29 April (by whoever, whatever authority) when we always celebrated Vesak in the month of May. This fifth month was associated with Vesak; May means Vesak. A day or two ago, being told that other Buddhist countries will celebrate Vesak 2018 on 29 May, I wondered. Why did we go contrary to a global decision? Then a cousin mentioned the UN. So I had... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

ලෙස්ටර් සිනමාකරුවෙකු පමණක් නොව සමාජ චින්තකයෙකුද විය
මහින්ද රාජපක්‍ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති
 ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකීය පුත්‍රයෙකු වූ ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ අභාවය ගැන අපගේ බලවත් ශෝකය ප්‍රකාශ කර සිටිමු. අපේ මේ කුඩා දිවයින ලෝකය තුළ ඔසවා තබන්නට හේතු වූ පුද්ගලයන් විරලය.ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් ඒ විරලයන් අතර ප්‍රමුඛයෙකි.ඔහුගේ පළමු සිනමා නිර්මාණය වූ “රේඛාව’ මෙරට බිහිවූපළමු එළිමහන් දර්ශණ ඇතුලත් චිත්‍රපටිය වන අතර, එතුළින් ඔහු මෙරට පමණක් නොව ජාත්‍යන්තරවද කීර්තියට පත් විය.”සංදේශය” චිත්‍රපටිය  නිර්මාණය කරමින් කලාත්මක මෙන්ම වාණිජ චිත්‍රපටද නිර්මාණය කිරීමට ඔහුගේ හැකියාව ලොවටම පෙන්වීය. තවද ලෝකයේ මෙතෙක් බිහිවූ හොදම චිත්‍රපට 100 අතරට ඒමට “ නිධානය” චිත්‍රපටපටය සමත් විය. එතුමන්ගේ විශේෂත්වය වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය ප්‍රකට කරවමින් ශ්‍රී... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)

SINHALA AVURUDDHA CELEBRATIONS IN MALAYSIA
Premaseri
 Sinhala Avuruddha was observed on a modest scale on April 14, 2018 in the two Sri Lankan tradition Buddhist temples in Kuala Lumpur, namely the Buddhist Maha Vihara (BMV) in Brickfields and the Sri Lanka Buddhist Temple, Sentul which was founded in 1894 and 1917 respectively.  The day commenced with the Avuruddha Puja at both temples at 7.30am. Members of the Malaysian Sinhala community, Sri Lankan expatriates and also members of the Sri Lankan High Commission in Malaysia attended the Puja at the Buddhist Maha Vihara.  After the Hil Dana, all present helped themselves to the Avurudddha delicacies. Avuruddha... -Full Story-
(LankaWeb - 01/05/18)


Front Page | Latest News | Latest Headlines | Recent News | Weekly Editorial | Classified ads | Politics | Terrorism | LankaWeb Special | Features | London Diary | Sandun Uyana | Antenna | Dhamma Web | Events Diary | Talking Point | Focus | Views | Opinion | Forum
  Lankaweb.com is a community website serving Sri Lankan community world wide. Lankaweb.com operates as a non-profit organisation and volunteers run the web site on part time basis.

We value your comments and suggestions about LankaWeb. Please forward them to editor@.Lankaweb.com
All news material (c) relevant agency/newspaper/author. The LankaWeb is not responsible for the content of external internet sites. News items on Lankaweb.com are from independent journalists. The views expressed are not necessarily of Lankaweb.com. Lankaweb.com shall not be liable for the accuracy, content or the reliability of any news items. (c) LankaWeb 1996-2009


DISCLAIMER

Copyright(c) 2009 www.lankaweb.Com All rights reserved.
Reproduction In Whole Or In Part Without Express Permission is Prohibited.