ශ්‍රී ලංකාව චීනය සමඟ ආරක්‍ෂක ගිවිසුමකට යා යුත්තේ ඇයි?
Posted on March 17th, 2014

වම් ඉවුර à·ƒà·. ඒ. චන්ද්”à¶»à¶´à·Š”à¶»à·šà¶¸- Divaina

අප මේ ජà·à·€à¶­à·Šà·€à¶±à·Šà¶±à·š ජාත්”à¶ºà¶±à·Šà¶­à¶» බල තුලනයේ රැඩිකල් වෙනස්”Œà¶šà¶¸à·Š ගණනාවක්”Œ සිදුවෙමින් පවතින යුගයකය. එක්”Œ පැත්තකින් බටහිර ජාතà·à¶±à·Š ද අනෙක්”Œ පැත්තෙන් චà·à¶±à¶º හා රුසියාව ප්”à¶»à¶¸à·”ඛ සන්ධානය අතර කඹ ඇ ල්ලකට ලංකාව ද මැ ව෠සිටà·. මේ බල අරගලයේද෠ලංකාව මේ වන විට සිටින්නේත්, සිටිය යුත්තේත් චà·à¶±à¶º හා රුසියාව පැත්තේ බවට කිසිදු සැකයක්”Œ නැත. රාජපක්”à·‚ ආණ්”Œà¶©à·”à·€ චà·à¶±à¶º හා රුසියාව තම මිතුරන් හැටියට සලකනවා නම් ඒ ගැන කිසිවෙක්”Œ පුදුම විය යුතු නැත්තේ මේ රටේ පැවති හැම ආණ්”Œà¶©à·”වකටම ගටම මිතුරන් හැටියට සිටියේ චà·à¶±à¶º හා රුසියාව වන නිසාය. චà·à¶±à¶º සමඟ මුලින්ම සම්බන්ධකම් ඇතිකර ගත්තේ එස්”Œ. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩà·. බණ්”Œà¶©à·à¶»à¶±à·à¶ºà¶š නොව ඩà·. එස්”Œ. සේනානායකය.

ලංකාවත් චà·à¶±à¶ºà¶­à·Š අතර රබර් – සහල් ගිවිසුම ඇතිකර ගැනà·à¶¸à¶§ මුලින්ම අවසර දුන්නේ ඩà·. එස්”Œ. සේනානායකය. ඔහුගේ à·„ සි අභාවයෙන් පසු ඒ ගිවිසුම ඇතිකරන ලද්දේ ඩඩ්ලි සේනානායකය. එම ගිවිසුමේ ප්”à¶»à¶°à·à¶± මොළකරු වූයේ තවත් සේනානායකවරයක වූ ආර්. ජà·. සේනානායකය. 1950 ගණන්වල මුල වන විට ලෝකයේ සහල් හිඟයක්”Œ ඇති ව෠ලංකාවට සහල් ආනයනය කිරà·à¶¸à·š ගැටලුවක්”Œ ඇති විය. ඒ අතරතුර 1949 ද෠මාවෝ සේතුංගේ නායකත්වය යටතේ පිහිටවූ මහජන චà·à¶± සමූහ ආණ්”Œà¶©à·”වට බටහිර ජාතà·à¶±à·Šà¶œà·š මැ හත්වà·à¶¸à·™à¶±à·Š එක්”Œà·ƒà¶­à·Š ජාතà·à¶±à·Šà¶œà·š සංවිධානය විසින් සම්බාධක පනවා තිබිණි. එම නිසා කිසිදු රටක්”Œ චà·à¶±à¶ºà¶§ රබර් සැපයà·à¶¸à¶§ ඉ රිපත් වූයේ නැත. මේ තත්ත්වය යටතේ චà·à¶±à¶º ලංකාවට සහල් සැපයà·à¶¸à¶§à¶­à·Š ලංකාව විසින් බටහිර ජාතà·à¶±à·Šà¶œà·š සහ එක්”Œà·ƒà¶­à·Š ජාතà·à¶±à·Šà¶œà·š සංවිධානයේ සම්බාධක නොතකා චà·à¶±à¶ºà¶§ රබර් සැපයà·à¶¸à¶§à¶­à·Š මේ ගිවිසුම ඇතිකර ගන්නා ලදà·.

චà·à¶±à¶ºà¶§ රබර් සැපයà·à¶¸ නිසා ඩඩ්ලි සේනානායකගේ ආණ්”Œà¶©à·”à·€ ඇමෙරිකාවේ උදහසට ලක්”Œà·€à·’ය. ලංකාවට දෙන ලද සියලුම ඇමරිකානු ආධාර කපාහරින ලදà·. එපමණක්”Œ ද නොව රබර් කර්මාන්තයට අවශ්”à¶º රසායනික ද්”à¶»à·€à·Š”à¶º ලංකාවට යෑවà·à¶¸ සම්බන්ධයෙන් ද සම්බාධක පනවන ලදà·. නමුත් එයින් යූ. එන්. පà·. ආණ්”Œà¶©à·”à·€ කිසිසේත්ම සැලුණේ නැත. රබර් – සහල් ගිවිසුම 1982 දක්”Œà·€à·à¶¸ පැවැති අතර ඒ මුළු කාලපරිච්ඡේදය පුරාම චà·à¶±à¶º පවතින ලෝක වෙළෙඳපොළේ මිලට වඩා බෙහෙවින් වැඩි මිලකට ලංකාවේ රබර් මිලද෠ගත් අතර ලෝක වෙළෙඳපොළේ මිලට වඩා අඩුවෙන් සහල් ලංකාවට සපයන ලදà·. මේ රටේ සේනානායකවරුන්ගේ පළමු යූ. එන්. පà·. ආණ්”Œà¶©à·”à·€ අධිරාජ්”à¶ºà·€à·à¶¯à·à¶±à·Šà¶§ ගැති ආණ්”Œà¶©à·”වක්”Œ ලෙස ඇතැම් අය සැලකුව ද චà·à¶±à¶º සමඟ ඇතිකරගත් මෙම ගිවිසුමෙන් ඔවුන් අධිරාජ්”à¶ºà·€à·à¶¯à·à¶±à·Šà¶§ ගැති නැති ප්”à¶»à·à¶ºà·à¶œà·’කවාද෠විදේශ ප්”à¶»à¶­à·’පත්තියක්”Œ අනුගමනය කළ බව ලෝකයට ඔප්පු කර පෙන්වà·à¶º.

1950 ගණන්වල සිට චà·à¶±à¶º ගටම සියලුම ශ්”à¶»à· ලාංකික ආණ්”Œà¶©à·”වලට උදව් කර ඇත. 1980 ගණන්වල ඡේ. ආර්. ජයවර්ධන ආණ්”Œà¶©à·”à·€ දෙමළ ත්”à¶»à·ƒà·Š”Œà¶­à·€à·à¶¯à· ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶º හමුවේ අමාරුවේ වැට෠සිටින විට බටහිර රටවල් සියල්ල යූ එන් ප෠ආණ්”Œà¶©à·”වට පිටුපෑවේය. බ්”à¶»à·’තාන්”à¶º තමන් ලංකාවට ඊට කලකට කලින් සපයා තිබූ සැලඩින් වර්ගයේ සන්නද්ධ රථවලට උණ්”Œà¶© සැපයà·à¶¸ නතර කළේය. ඇමරිකාව ලංකාවට සන්නද්ධ රථ විකිණà·à¶¸à¶§ එකඟ වූයේ ඒවායේ තුවක්”Œà¶šà·” නැතිවය. මේ ආකාරයට ආයුධ සැපයුම කපාහැරà·à¶¸à·™à¶±à·Š ඡේ. ආර්. ජයවර්ධන ත්”à¶»à·ƒà·Š”Œà¶­à·€à·à¶¯à·à¶±à·Šà¶§ යටත් වන තත්ත්වයක්”Œ ඇති කිරà·à¶¸à¶§ බටහිර ජාතà·à¶±à·Š උත්සාහ ගත්ත ද චà·à¶±à¶º, රුසියාව, පාකිස්”Œà¶­à·à¶±à¶º හා ඊශ්”à¶»à·à¶ºà¶½à¶º වැනි රටවල් නිසා එවැන්නක්”Œ සිදුවà·à¶¸ වැළකුණි. 1983 ද෠බටහිර ජාතà·à¶±à·Š ලංකාවට එරෙහිව එක්”Œà·ƒà¶­à·Š ජාතà·à¶±à·Šà¶œà·š මානව හිමිකම් කොමිසමේ අනු කමිටුවක්”Œ තුළ මුල් වරට යෝජනාවක්”Œ ගෙන ආ අවස්”Œà¶®à·à·€à·šà¶¯à· සෝවියට්”Œ රුසියාවත් ඡේ. ආර්. ජයවර්ධනගේ ධනවාද෠ප්”à¶»à¶­à·’රූපය නොතකා ලංකාවට පක්”à·‚à·€ ඡන්දය දුන්නේය.

මේ ආකාරයට බලන විට අද රාජපක්”à·‚ ආණ්”Œà¶©à·”à·€ සමඟ ද සිටින්නේ චà·à¶±à¶º හා රුසියාව à·€à·à¶¸ පුදුමයට කාරණයක්”Œ නොවේ. වර්තමාන ජාත්”à¶ºà¶±à·Šà¶­à¶» බලඅරගලයේද෠ලංකාව සිටිය යුත්තේ ද චà·à¶±à¶º හා රුසියාව සමඟය. ලෝකයේ දේශපාලන ස්”Œà¶®à·à·€à¶»à¶·à·à·€à¶º රැකà·à¶¸à¶§ පක්”à·‚à·€ සිටින බලකඳවුර වන්නේ චà·à¶±à¶º හා රුසියාවය. බටහිර ජාතà·à¶±à·Š අනෙක්”Œ අතට ලෝකයේ සෑම රටක්”Œà¶¸ අස්”Œà¶®à·à·€à¶» කිරà·à¶¸à·š ව්”à¶ºà·à¶´à·˜à¶­à·’යක නියෑළ෠සිටà·. මේ වන විට ඔවුන් උතුරු අප්”à¶»à·’කාවේ සිට ඉන්දà·à¶º මහාද්වà·à¶´à¶º දක්”Œà·€à· රටවල් විශාල ගණනක්”Œ කිසිදු පාලනයක්”Œ නැති යුද පිටි බවට පත්කොට තිබේ. ටියුනà·à·ƒà·’යාව, ලිබියාව, ඊජිප්තුව, යේමනය, සිරියාව, ඉරාකය, ඇµaගනිස්”Œà¶­à·à¶±à¶º හා එම ප්”à¶»à¶¯à·šà·à¶ºà·™à¶±à·Š පිට තුර්කිය, වෙනිසියුලාව හා යුක්”Œà¶»à·šà¶±à¶º ද මොවුන් දේශපාලන අස්”Œà¶®à·à·€à¶»à¶·à·à·€à¶ºà¶§ පත්කොට ඇත.

ඒ මට්”Œà¶§à¶¸à·™à¶±à·Šà¶¸ නොවුවත් බටහිර ජාතà·à¶±à·Š ලංකාව හා ඉන් යාව ද අස්”Œà¶®à·à·€à¶» කිරà·à¶¸à¶§ අතපොවා ඇත. ඒ මේ රටවල් දෙකේම දෙමළ බෙදුම්වාදයට උඩගෙඩි දà·à¶¸à·™à¶±à·’. එක්”Œ පැත්තකින් ඔවුන් ලංකාවට එරෙහිව මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ යෝජනා පිට යෝජනා ගෙන ඒමෙන් එක්”Œà·ƒà¶­à·Š ජාතà·à¶±à·Šà¶œà·š සංවිධානය තුළින් ඊළමක්”Œ ලබාගත හැකි වේ යෑයි බලාපොරොත්තුවක්”Œ බෙදුම්වාදà·à¶±à·Š තුළ ඇති කර තිබේ. ඉන් යාව බටහිර ජාතà·à¶±à·Šà¶œà·š මිතුරෙක්”Œ යෑයි සැලකුවත් ඒ රට ද බෙදා වෙන් කිරà·à¶¸à¶§ බටහිර ජාතà·à¶±à·Š පිඹුරුපත් සකසන්නේ එක්”Œ පැත්තකින් ජයලලිතා ජයරාම් මහ ඉහළින් පිළිගැනà·à¶¸ තුළිනුත් ඉන්දà·à¶º මධ්”à¶ºà¶¸ ආණ්”Œà¶©à·”වේ නායකයන් ලෝකය ඉ රියේ හෑල්ලුවට පත්කිරà·à¶¸ තුළිනුත්ය. අද ඉන්දà·à¶º කොංග්”à¶»à·ƒà·Š”Œ පක්”à·‚යේ නායිකා සෝනියා ගාන්ධිට මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරà·à¶¸à·š චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගනà·à·€à·’ය යන බිය නිසා ඇමරිකාවට ඇතුළු විය නොහැක. අනෙක්”Œ අතට භාරතà·à¶º ජනතා පක්”à·‚යේ නායක නරේන්ද්”à¶» මෝඩිට ද මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරà·à¶¸à·Š පිළිබඳ චෝදනා මත ඇමරිකාවට ඇතුල්වà·à¶¸ තහනම්ය. නමුත් මේ අතරතුර ඇමරිකාවේ රාජ්”à¶º ලේකම්, ජයලලිතාට කතා කරන්නේ “ඇමරිකාවේ ආණ්”Œà¶©à·”à·€” හා “තමිල්නාඩුවේ ආණ්”Œà¶©à·”à·€” අතර සහයෝගය ගැනයි.

මේ ආකාරයට බටහිර ජාතà·à¶±à·Š විසින් ලෝකය පුරාම අස්”Œà¶®à·à·€à¶» භාවය පැතිරවà·à¶¸à·š ව්”à¶ºà·à¶´à·˜à¶­à·’ය යුක්”Œà¶»à·šà¶±à¶ºà·š සිදුවà·à¶¸à¶­à·Š සමඟ එක්”Œà¶­à¶»à· සන්ධිස්”Œà¶®à·à¶±à¶ºà¶šà¶§ පැමිණ ඇති බව පෙනේ. තමන්ගේ ආණ්”Œà¶©à·” විසින් ලෝකය පුරා අස්”Œà¶®à·à·€à¶»à¶·à·à·€à¶º පැතිරවà·à¶¸à·š මේ ව්”à¶ºà·à¶´à·˜à¶­à·’යෙන් ඉලක්”Œà¶šà¶œà¶­ රටවල බිහි ව෠ඇත්තේ එක්”Œà¶šà· බටහිරට විරෝධ෠ආණ්”Œà¶©à·” නැති නම් බටහිර විරෝධ෠සන්නද්ධ කණ්”Œà¶©à·à¶ºà¶¸à·Š නිසා බටහිර රටවල ජනතාව ද ඔවුන්ගේ ආණ්”Œà¶©à·” ගැන කලකිර෠සිටà·. පසුගිය වකවානුවේ සිරියාවට අතපෙවà·à¶¸à¶§ බටහිර ජාතà·à¶±à·Š සූදානම් වන විට බ්”à¶»à·’තාන්”à¶ºà¶º හා ඇමරිකානු ජනමතය එයට විරුද්ධ වූ නිසා ඔවුන්ට සිරියාවේ සෘජු මැ හත්වà·à¶¸à¶šà·Š”Œ කිරà·à¶¸à¶§ නොහැකි විය. දැන් යුක්”Œà¶»à·šà¶±à¶ºà·š ඇතිකරන ලද මෙම ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶ºà¶§ රුසියාවෙන් දැක්”Œà·€à·– ශක්”Œà¶­à·’මත් ප්”à¶»à¶­à·’චාරය නිසා නැවත වරක්”Œ බටහිර ආණ්”Œà¶©à·”වලට පස්”Œà·ƒ ගැසà·à¶¸à¶§ සිදුව෠ඇත. ඇමරිකාව හා ජර්මනිය වැනිs රටවල්වල ජනමතය තමන්ගේ ආණ්”Œà¶©à·” යුක්”Œà¶»à·šà¶±à¶ºà·š ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶ºà¶§ සෘජුව මැ හත් වනවාට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධය. යුක්”Œà¶»à·šà¶±à¶ºà¶§ හමුදාව යවනවා තබා ආයුධ සපයනවාටවත් ඇමරිකානු ජනතාව පක්”à·‚ නැත. ජර්මනියේ ජනතාවගේ ද බහුතරය රුසියාවට එරෙහිව ආර්ථික සම්බාධක පැනවà·à¶¸à¶§à·€à¶­à·Š එකඟ නැත. මේ ආකාරයට බලන විට බටහිර ජාතà·à¶±à·Š පසුගිය වකවානුවේ ගින් ගටම ප්”à¶»à¶¢à·à¶­à¶±à·Šà¶­à·Š”à¶»à·€à·à¶¯à¶º හා යහපාලනයේ නාමයෙන් විවිධ රටවල් අස්”Œà¶®à·à·€à¶» කිරà·à¶¸à·š ව්”à¶ºà·à¶´à·˜à¶­à·’ය දැන් අභාවයට යමින් පවතිනවා විය හැක. ඔවුන් ලංකාවට එරෙහිව මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ දැන් ගෙන ඒමට උත්සාහ දරමින් සිටින යෝජනාවත් කවුරුත් සිතුවාට වඩා දුර්වල à·€à·à¶¸à·™à¶±à·Š ද මේ තත්ත්වය පිළිබිඹු වනවා විය හැක.

නමුත් බටහිරින් පැවති මෙම තර්ජනය යම්තාක්”Œ දුරකට අඩු වෙමින් යන විට මà·à¶§ කලින් නොතිබුණු තර්ජනයක්”Œ දැන් ඉන් යාව පැත්තෙන් මතුවෙමින් පවතින බව අපට පෙනේ. මෙම වසරේ මැයි මාසයේ මහ ඡන්දයෙන් නරේන්ද්”à¶» මෝඩි ඉන් යාවේ අගමැති වුවහොත් ලංකාවට විශාල ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶ºà¶šà¶§ මුහුණ දà·à¶¸à¶§ සිදුවන පෙර නිමිති දැනටම පහළ ව෠ඇත. නරේන්ද්”à¶» මෝඩිට තමිල්නාඩුවේ සහයෝගය නොමැතිව ආණ්”Œà¶©à·”වක්”Œ පිහිටුවà·à¶¸à¶§ නොහැකි වන නිසා ඔහුද බලයට පත්වූ පසු ජයලලිතාගේ පදයට නැටà·à¶¸à¶§ සිදුවනු ඇත. නමුත් මෝඩි වැනි ශක්”Œà¶­à·’මත් නායකයකු වෙනත් අයකුගේ රූකඩයක්”Œ බවට පිටතට පෙනෙන්නට ඉඩ තැබුවොත් ශක්”Œà¶­à·’මත් නායකයකු හැටියට ඔහු මෙතෙක්”Œ ගොඩනගා ඇති ප්”à¶»à¶­à·’රූපය බිඳ වැටෙන නිසා ඔහු ජයලලිතාගේ බලපෑම මත නොව තමන්ගේම වුවමනාව මත දෙමළ ජාතියේ අවශ්”à¶ºà¶­à· ඉටුකර දà·à¶¸à¶§ ඉ රිපත් වන බවත් පෙන්වා ලංකාවට එරෙහිව පියවර ගැනà·à¶¸à¶§ බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත. වත්මන් ඉන්දà·à¶º ව්”à¶ºà·€à·ƒà·Š”Œà¶®à·à·€ ඉන්දà·à¶º මධ්”à¶ºà¶¸ ආණ්”Œà¶©à·”à·€ කොතරම් දුර්වල තත්ත්වයට පත්කොට තිබෙනවා දැයි කියතොත් ශක්”Œà¶­à·’මත් මධ්”à¶ºà¶¸ ආණ්”Œà¶©à·”වක්”Œ පසුපස මුළු ඉන් යාවම එකමුතු කිරà·à¶¸à¶§ නරේන්ද්”à¶» මෝඩිට ඇති එකම ක්”à¶»à¶¸à¶º වන්නේ විදේශ රටවල් සමග යුද්ධයකට පැටලැවà·à¶¸ යෑයි සිතිය හැක. විශේෂයෙන්ම ලංකාවට එරෙහිව පියවර ගැනà·à¶¸à·™à¶±à·Š ඔහුට තමිල්නාඩුවේ සහයෝගය නාගත හැකිය.

නරේන්ද්”à¶» මෝඩි ද ඉන් යාවේ බෙදුම්වාදයට එරෙහි නායකයකු වන නිසා ඔහු ලංකාවේ දෙමළ බෙදුම්වාදයට ද එරෙහි වනු ඇතැයි යන විශ්වාසය ඇතැම් අය තුළ තිබුණත් ඔහුට තමිල්නාඩුවේ උදවු නැතිව බලයට ඒමට නොහැකි නිසා ඒ යථාර්ථයෙන් අනෙක්”Œ සියලුම කාරණා යටපත් වනු ඇත. ඔහුගේ පැවැත්ම සඳහා ඔහුට දෙමළ ජාතිවාදà·à¶±à·Šà¶œà·š පැත්ත ගැනà·à¶¸à¶§ සිදුවනු ඇත. එමෙන්ම මà·à¶§ කලින් යුග වලද මුළු ඉන් යාවම එකතු වූයේ බාහිර සතුරකුට එරෙහිවය. 1920 වන විට දකුණු ඉන් යාවේ මදුරාසි ප්”à¶»à·à¶±à·Šà¶­à¶ºà·š දෙමළ හා ද්”à¶»à·€à·’ඩ බෙදුම්වාදය ප්”à¶»à¶°à·à¶± දේශපාලන ප්”à¶»à·€à·à·„ය බවට පත්ව෠තිබිණි. 1920 සිට 1937 දක්”Œà·€à· මදුරාසි ප්”à¶»à·à¶±à·Šà¶­à¶ºà·š ප්”à¶»à¶°à·à¶± දේශපාලන ප්”à¶»à·€à·à·„ය වූයේ ද්”à¶»à·€à·’ඩ බෙදුම්වාද෠ජස්”Œà¶§à·’ස්”Œ පක්”à·‚යයි. දකුණු ඉන් යාව තුළ ජස්”Œà¶§à·’ස්”Œ පක්”à·‚යට තිබුණු ඒ බලපෑම යකර හැරà·à¶¸à¶§ ජාතික දේශපාලන පක්”à·‚ය වූ කොංග්”à¶»à·ƒà·Š”Œ පක්”à·‚යට හැකි වූයේ ඉන්දà·à¶º නිදහස්”Œ අරගලයේ උණුසුම දකුණු ඉන් යාව පුරාද පැතිර ගිය නිසාය. කොංග්”à¶»à·ƒà·Š”Œ පක්”à·‚යට මදුරාසි ප්”à¶»à·à¶±à·Šà¶­à¶ºà·š ප්”à¶»à¶°à·à¶± දේශපාලන බලවේගය බවට පත්වà·à¶¸à¶§ හැකි වූයේ 1937 දà·à¶º. එතැන් සිට 1967 දක්”Œà·€à·à¶¸ මදුරාසි ප්”à¶»à·à¶±à·Šà¶­à¶º තුළ බලය හෙබවූයේ කොංග්”à¶»à·ƒà·Š”Œ පක්”à·‚යයි. නමුත් 1967 ද෠නැවත වතාවක්”Œ දෙමළ බෙදුම්වාදà·à¶±à·Š මදුරාසි ප්”à¶»à·à¶±à·Šà¶­à¶º ජයගෙන අද දක්”Œà·€à·à¶¸ තමිල්නාඩු ප්”à¶»à·à¶±à·Šà¶­à¶ºà·š බලය හොබවයි. ඉන් යාව තුළ තාවකාලිකව හෝ දෙමළ බෙදුම්වාදය යටපත් කොට ජාතික දේශපාලන පක්”à·‚යකට à·„à·’à·ƒ එසවà·à¶¸à¶§ හැකි වූයේ බාහිර පාර්ශ්වයක්”Œ ප්”à¶»à¶°à·à¶± සතුරා බවට පත්වූ නිසා බව අපට පෙනේ. මේ නිසා නරේන්ද්”à¶» මෝඩිට ද ඉන් යාව ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ එක්”Œà·ƒà¶­à·Š කිරà·à¶¸à¶§ නම් එක්”Œ පැත්තකින් මුස්”Œà¶½à·’ම්වරුන් අභ්”à¶ºà¶±à·Šà¶­à¶» සතුරෙක්”Œ හැටියට පෙන්වà·à¶¸à¶­à·Š අසල්වැසි රටවල් සමග ගැටුම් ඇතිකර ගැනà·à¶¸à¶­à·Š හැරුණු විට වෙනත් මාර්ගයක්”Œ නැතිවිය හැක.

පාකිස්”Œà¶­à·à¶±à¶º න්”à¶ºà·‚්ටික බලවතෙක්”Œ වන නිසා ඔවුන්ට එරෙහිව ක්”à¶»à·’යාමාර්ග ගැනà·à¶¸ එතරම් පහසු නොවනු ඇත. එම නිසා මෝඩිගේ ආණ්”Œà¶©à·”වක්”Œ යටතේ ඉන් යාව කාශ්මà·à¶»à¶ºà·š ගැටුම උත්සන්න කිරà·à¶¸à¶­à·Š මුස්”Œà¶½à·’ම් විරෝධ෠රැල්ලක්”Œ රට පුරා ඇති කිරà·à¶¸à¶§à¶­à·Š බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත. ඉන් යාවට කිසිදු අවදානමක්”Œ නැතිව පහර ය හැකි එකම රට ලංකාවයි. ලංකාවට පහර දà·à¶¸à·™à¶±à·Š තමිල්නාඩුව සතුටු කළ හැකි නිසා එයද තවත් රිගැන්වà·à¶¸à¶šà·Š”Œ වනු ඇත. මේ තත්ත්වය යටතේ අපි ඩà·. එස්”Œ. සේනානායකගේ විදේශ ප්”à¶»à¶­à·’පත්තියෙන් යමක්”Œ උකහා ගත යුතුය. ඩà·. එස්”Œ. සේනානායකගේ විදේශ ප්”à¶»à¶­à·’පත්තිය ගැන ඡේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතා ලියූ ලිපියක ඔහු පෙන්වා ද෠තිබුණේ නිදහස ලබන අවස්”Œà¶®à·à·€à·šà¶¯à· ලංකාවේ ස්”Œà·€à·à¶°à·à¶± පැවැත්මට එවක පැවති ප්”à¶»à¶°à·à¶±à¶¸ තර්ජනය හැටියට ඔහු දුටුවේ ඉන් යාව බවයි. ඩà·. එස්”Œ. බ්”à¶»à·’තාන්”à¶º සමග ඇතිකරගත් ආරක්”à·‚ක ගිවිසුමෙන් එක්”Œ පැත්තකින් ලංකාවට ආරක්”à·‚ාවක්”Œ ලැබුණා සේම බ්”à¶»à·’තාන්”à¶ºà¶ºà¶§ ද ඉන් යන් සාගරයේ තම වෙළෙඳ මාර්ග ආරක්”à·‚ා කර ගැනà·à¶¸à¶§ අවස්”Œà¶®à·à·€à¶šà·Š”Œ ලැබිණි.

මේ අනුව ඩà·. එස්”Œ. සේනානායක, ත්”à¶»à·’කුණාමලය හා කටුනායක බ්”à¶»à·’තාන්”à¶ºà¶º හමුදා කඳවුරු පවත්වාගෙන යැමට ඉඩ දුන්නේ ඔහු අධිරාජ්”à¶ºà·€à·à¶¯à· ගැත්තකු වන නිසා නොව ඉන් යාවෙන් තිබූ තර්ජනය නිසාය. දැන් නරේන්ද්”à¶» මෝඩි ඉන් යාවේ අගමැති à·€à·à¶¸à¶­à·Š සමග නැවත වතාවක්”Œ ඒ ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶º කරළියට එනු ඇත. ලංකාව ඉන් යාවට යටත් වුවහොත් එය චà·à¶±à¶ºà¶§à¶­à·Š බරපතළ ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶ºà¶šà·Š”Œ වනු ඇත. චà·à¶±à¶ºà·š වැදගත්ම වෙළෙඳ මාර්ග වැට෠තිබෙන්නේ ඉන් යන් සාගරය හරහාය. ඒ වෙළෙඳ මාර්ගවල ආරක්”à·‚ාව තහවුරු කිරà·à¶¸à¶§ චà·à¶±à¶ºà¶§ ක්”à¶»à¶¸à¶ºà¶šà·Š”Œ නැති වුවහොත් ඔවුන්ගේ බලය එක්”Œà·€à¶»à¶¸ බියකරු ලෙස බිඳ වැටෙනු ඇත. මේ නිසා අපගේ මතය වන්නේ 1947 නොවැම්බර් 11 වැනිදා ඩà·. එස්”Œ. සේනානායක බ්”à¶»à·’තාන්”à¶ºà¶º සමග ඇතිකර ගත් ආරක්”à·‚ක ගිවිසුමේ කොන්දේසි වලටම අනුව අප චà·à¶±à¶º සමග ආරක්”à·‚ක ගිවිසුමක්”Œ ඇතිකර ගත යුතු බවය. 1947 එක෠ආරක්”à·‚ක ගිවිසුමට අනුව ලංකාව හා බ්”à¶»à·’තාන්”à¶ºà¶º බාහිරින් එන තර්ජනයකද෠එකිනෙකාට උදවු කර ගැනà·à¶¸à¶§à¶­à·Š ලංකාව තුළ බ්”à¶»à·’තාන්”à¶ºà¶ºà¶§ ගුවන්, නාවුක හා පාබල හමුදා ස්”Œà¶®à·à¶±à¶œà¶­ කර තිබà·à¶¸à¶§à¶­à·Š එකඟ විය.

මෑතකද෠පළවූ ඉන්දà·à¶º පà·. ටà·. අයි. පුවත් සේවයේ වාර්තාවකට අනුව භාරතà·à¶º ජනතා පක්”à·‚යේ හිටපු ඇමැතිවරයකු වන යශ්වාන් සිංහා ලංකාව ඉන් යාව “ගණන් ගන්නේ නැති” බවත් නරේන්ද්”à¶» මෝඩි යටතේ ඉන්දà·à¶º ආණ්”Œà¶©à·”වේ “පෞරුෂය” වෙනස්”Œ වන බවත් ඇමරිකාවට ලතින් ඇමරිකාව තම ගෙවත්ත හැටියට සැලකිය හැකි නම් ඉන් යාවටද දකුණු ආසියාව තම ගෙවත්ත හැටියට සැලකිය හැකි බවට කරන ලද ප්”à¶»à¶šà·à· ද ලංකාව ඉතා බැරෑරුම් ලෙස ගණන් ගත යුතුය. චà·à¶±à¶º සමග ආරක්”à·‚ිත ගිවිසුමක්”Œ තිබුණොත් නරේන්ද්”à¶» මෝඩි වුවත් ලංකාවට අත තැබà·à¶¸à¶§ පෙර දෙවරක්”Œ සිතනු ඇත. යුක්”Œà¶»à·šà¶±à¶ºà·š ඇති කරන ලද ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶º නිසා රුසියාවට ක්”à¶»à¶ºà·’මියාව ඈ¹ ගැනà·à¶¸à¶§ සිදුවà·à¶¸ තුළින් දෙවන ලෝක යුද්aධයෙන් පසු පැවති පූර්වාදර්ශයන් සියල්ල දැන් වෙනස්”Œà·€ ඇත. ලංකාවට ඉන් යාවෙන් තම ස්”Œà·€à·›à¶»à· භාවය ආරක්”à·‚ා කර ගැනà·à¶¸à¶§à¶­à·Š චà·à¶±à¶ºà¶§ ඉන් යන් සාගරයේ පිහිsටි තම වෙළෙඳ මාර්ග ආරක්”à·‚ා කර ගැනà·à¶¸à¶§à¶­à·Š මේ රටවල් දෙක අතර ඉතා ඉක්”Œà¶¸à¶±à·’න් ආරක්”à·‚ක ගිවිසුමක්”Œ ඇතිකර ගත යුතු බව අපේ මතයයි.

2 Responses to “ශ්‍රී ලංකාව චීනය සමඟ ආරක්‍ෂක ගිවිසුමකට යා යුත්තේ ඇයි?”

 1. Dilrook Says:

  A timely observation. It must be done soon without too many signals which may lead to defensive action by India. It is very unwise to expect Modi to be a better Indian leader than UPA leaders. There is no difference between pro US leaders and pro Indian leaders since both camps converge on their strong anti China and anti neighbours stance. Amidst the clutter of the UNHRC session these more pressing and dangerous issues get sidelined.

  However, at the same time the Lankan government must be ready to face possible US-EU sanctions for aligning with China militarily. Although painful in the short run, it is an essential structural adjustment for the economy from pseudo slavery industries of EPZs, garment factories and housemaids to a service, naval, communcations and defence support hub.

  Hambantota port will be complete by 2023 and by then there must be a comprehensive economic, defence and political agreement between the two nations for it to achieve its potential.

  Transitional leadership is severely lacking in Sri Lanka. Difficult transitions were either abandoned half way, reversed or never initiated apart from the introduction of the open economy and the war victory. Maintaining status quo is not comforting as insumountable challenges are ahead. Doing nothing is not an option.

 2. Christie Says:

  A great article that explains our actual position is. India is our enemy then and now. Tamils and other Indians who came since 1792 are Indian colonial parasites. There were hardly any Indians before that. So India wants to look after its colonists like it does in Fiji, Mauritius, South Africa, Malaya, Singapore etc. India does not want to loose what it lost in Burma. Burma provided rice to all Indian colonial parasites in the British-Indian Empire. Thank you for your excellent article.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress