අපි කවුද අපට වෙච්ච දේ …… අමතර පැහැදිලිකිරීම්
Posted on August 21st, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න 

හෙට්ටිආරචිචි  විසින  පෙන්වාදී ඇති  ආදී හෙළ වචන වල ——– බද   යන්න බඩ  විය යුතුය
ගෛගර්  ලංකා ඉතිහාසය  ගැන කල ප්‍රකාශය 1908 දී ආනන්ද කුමාරස්වාම්ය් මධ් ය කාලීන සිංහල කළා  කෘතියේ පිටු අංක 2 දක්වා ඇත.උඩරට ගැමියාගේ අවංක භාවය   ගැන 19 පිටුව බලන්න.අනුරපුර සුදු දිසාපති වාර්තාව—එහිම 19 පිටුවෙත්  manual .north  central  province  43 පිටුව …
නුවර කලාවිය වැසියන් ශාන්ත බව ලියු brodi  ගේ සටහන ම .සිං . කලා  20 පිටුව හා රාජකීය ආසියාතික සමාගමේ ලංකා සඟරාවේ 111.  161 පිටුව .. පවුල් පිලිබඳ ඇල්ම   ගැන davi 1821 මුද්‍රිත ලියූ ලංකාවේ සංචාරණ   හි 289 පිටුව( ඩේවි  දුටු ලංකාව) හා ම.සිං කළා. 20 පිටුව—- මේ පොතේ සිංහල මුද්‍රණය 1962.
මේ ඔබහේ විමතීන් දුරු කිරීම පිනිසය් .
අපට වෙච්චදේ  වචනය සමගම අපට කලදේද  යන්නද සඳහන්ය   කලදේ නම්  ඉන්පසු කලයුත්තේ කුමක්ද යන්න  ගැන සිතිය යුතුය  අන්න එතනට එන්නටය් අපි කුමක් කල යුතුද යන ඉදිරි කොටස . තවම මම ඒ  ගැන ලියා නැත .පසුතැවීමක් අදහස් කර නැත.
   ආනන්ද කුමා….———
            —–                                                     
            ””උගත් යය සම්මත වූවන්  සියරටේම ආගන්තුකයන් කරන සම්පූර්නයෙන්ම ව්‍යාජ අස්වාභාවික අධ්‍යාපනය ක්‍රමයක් ;;”” ඉංග්‍රීසින් විසින් ඇතිකළ බව    258 පිටුව””””””””””රාජකීය විද්‍යාලය  දෙන අධ්‍යාපනය වැනි ‘ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක ‘ පිහිට ලබන “”උගතා “” තමාට විශේ සයෙන් වැදගත්  අගනා සියල්ල ගැන කිසිත් නොදන්නෙකු වීමත් ලෝකය ගැන තමන් දන්නා දෙය පමණක් නොව  ඉතිහාසය හා අන් මිනිසුන්ගේ සිරිත් විරිත් පිළිබඳව තමන් උගත් දෙය පවා අනුනට දීමට අපොහොසත් වීමත්  විශේෂයෙන් අභාග්‍ය සම්පන්නය….””””පිටු ව 51.
1807  02 28 මේට්ලන්ඩ් ආණ්ඩුකාරය  මාතර ඒජන්ත ඊඩ්න්  ට ය වූලිපියක  කොටසක්—-“”මම  ඔබට තවත් කරුණක් කියමි . එය ක්‍රියාවේ යෙදිය යුත්තේ පරිස්සමින් නුවනින් හා ඒ දෙකටම වඩා රහසිනි …. මම සංඝාධිකරණ මණ්ඩලයක් පිහිටුවමි..එසේකරන්නේ බුධ්ධාගමටත් ඔවුන්ගේ සිරිත් විරිත් වලටත් මහත් ගවුරවයක් අප දක්වන  බව මහජනයාට හැඟවීමටය  දෙවනුව සංඝයාගේ සහයෝගය ආණ්ඩුවට ලබාගැනීමටය තුන්වනුව මුදලිවරුත් සංඝයාත් අතර විශ්වාසය  පාලනයට අහිතකර නිසා එය නැති කර දැමීමටය ….—–බෞද්ධ කොමිෂන්  සභා වාර්තාව පිටුව 47
මතු සබැඳේ …..

One Response to “අපි කවුද අපට වෙච්ච දේ …… අමතර පැහැදිලිකිරීම්”

  1. Senevirath Says:

    still we have the same education, not changed. we need drastic changes in our education system to save Sinhala Buddhists from the western influence. we should know who we are and who we were. G.L. PEIRIS ASKED NALIN DE SILVA, WHY HE WAS TEACHING ”’JAATHIKA CHINTHANAYA” TO UNIVERSITY STUDENTS AND THE ANSWER WAS ””’THEN U WANT ME TO TEACH ”’VIJAATHIKA CHINTHANAYA”
    WHEN THESE PARAYAS ARE IN THE GOVT—THEY WILL NEVER GO TOWARDS ”APE URUMAYA’ OR OUR HERITAGE.THERE IS A VERY GOOD PROGRAMME IN SWARNAVAAHINI MAHA SINHALE WANSHA KATHAAWA WHICH TRIES THEIR BEST TO CORRECT ALL THESE RUBBISH –MONDAYS AT 10 PM SRI LANKA TIME.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress