ලීෂිං නමැති ආණ්ඩුකාර තුමා වර්ෂ 1870 වේ දී මෙසේ ලියා තිබේ ……
Posted on November 16th, 2014
සිද්ධස්ථාන යැයි නම් ලත් දේවල් දැකීම පිණිස ලක්දිව සැම පළාත් වලින් සමුහයා අවරුදු පතා අනුරාධපුරයට පැමිණෙයි.
Aukana වර්ෂයකට වරක් රැස්වී දින ස්වල්පයක් නැවතී යන සමුහයාගේ සංඛ්‍යාව විසි දහසක් පමණ යැයි මම කල්පනා කරමි. ප්‍රධාන උත්සවය පවත්වන වේලෙහි භුමිය මනුෂ්‍යන් ගෙන් පිරී  පවතියි. මෑත වනතුරු ආණ්ඩුවේ කාසි තබන යකඩ පෙට්ටිය ස්වදේශී මුරකරුවන් බාරේ පැවති නමුත් එය මිනිස්සු ස්වල්ප දෙනෙකුට පහසුවෙන් පැහැර ගත හැකිව තිබුනේය. එකම පොලිස් කාරයෙක්වත් නොමැති මේ භූමියට රට හැම තැනින් විසි දාහක් සෙනග වර්ෂයක් පාසා රැස්ව කටයුතුකර ආපසු යයි. ඔවුන් අතරේ දබරයක් ගැන කිසිත් අසන්නට නැත. පළාතේ මහේස්ත්‍රාත් ධුරය උසුලන්නා වූ මා විසින් කිව යුතුව තිබෙන්නේ ඔවුන් අතරේ විද්‍යමාන වූ යහපත් පැවැත්මක්ද සංසුන් ලීලාවද පැරදවිය හැකි ගුණාංගයෙන් යුත් තවත් ජන සමූහයක් ඇතැයි මට නම් කල්පනා නොවන බවය. අපරාධ කිරිම කෙරෙහි ප්‍රියවන්නා වූ ජාතියක් කෙරෙහි එබඳු ගුණාංග ඇති විය නොහැකිය. ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ කවර නම් ප්‍රදේශයක කාසි පෙට්ටිය පරිස්සම් වේද?
ඒ 1870 වේ දීය.

2 Responses to “ලීෂිං නමැති ආණ්ඩුකාර තුමා වර්ෂ 1870 වේ දී මෙසේ ලියා තිබේ ……”

  1. aloy Says:

    This is why we have survived for 2500 years as a nation. Perhaps we are at the threshold of losing it.

  2. aloy Says:

    A scanned copy or a photograph of this document should be sent to the UNHCR head who is berating against the GOSL and our armed forces now.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress